PK UEbnWxm$assets/fonts/AdobeSansF2-Regular.otf\I0<2ˠ{'sbN( 3gE0sFDDDQ $E$y"zyY5_/zy2tMwUuwuUu0BB/o^B%AlCĬKܬ8A; bE˗~+%sZӸE/bTP_jaę2 4 Ȓ tݬ0#galֳJ Brrz..UN]kk3 }4cq"14!-p ;NGg!ac'Sb>(gfZ~ZN}ㄏcY',{bDx{=nyǏģG|Q£#'Q=YDF2 F~h&7ڞg7cDчBd)$H$Xfӈd,O cD)QDQq8ADQI$NGj!Nx'DH4-D*O\{yh#ډCD'q".*q k 6qELDGvG'Y#"8LqqxLD(‰D0re߾#r?Ub"'7ePՏLR&ΖߪI(/?(1+含"oA#a G,No<,8"]5O3<^rlw<7{'OOwoK\z;6UW 7ם^nqr qeo?M`L{/[K'˝֖N6ceZg-ql,=-vڵ~̩b)E007\ ,`v8yzxػzxyǓᅮnXq:3gNTݧg:s\ZeґpMDHYdOyH EXl a&n14rokkWk_~2L2l9B=X1T1]JaSTf6;w[3nwU~ӿw>)M%ӱ 1T[)uaÈOFn02qQGx 6t1c猍{oqqj۸qO5~x㯏20j´ \&L(psDn⮉IړLr8)fR餋gG/NdC'/69drN~Qr@]3j\F:C>\iSAH$B|K~"ˆXLSӨ30B^Mc1 }[ B5B]d@P4/+I (h:BRt(2"J la6HGI?߽ź1Cٗ[\,sl9c6VӇۮȞmnYd)6^]jrLl0^@XYq\yf] ܳdQז:m۰czCOe/.6^VYpuZ:6͞x_ y^p ;AS)@Meh_+g=Fr6^m2wo*>$.y,q޸rR^#h=ڨ|Iݖ& .0G҄VqM5u תf Z0wGvW-6ֺXiWX策J0g?V\&|/yI`B2<׋5 Zj]'-> 4׻ԶSHm13J'!v ܆`Vհf-ZVhK;- e"_n}Cݠ!bO'Yο;% SAMFzH (!GX ,|(ȳ}p[r_|ʕ7}kL띤8D Ρt8@qx(zּ@dloeo$՚t&.oQNshyh]ZWV`{r՞3=Ţ]k 84)'GPRυ< uA'_j/>W FZ ).bvK=|A7{vs-톥SȸߜVRlocg [ehhu P*mNXvGB/kg-ڥ7NJک]'ѫoׯDȩ+ }S(; Sn} c_6}@^<'W &)ߴ'\,Z+h"%zKJ-wf˼)ΰ>Hs/6?zָYoJԽTM%'wL4H9cAC23Tv#j8D<B/ VehpXIIc VfS5e&UEʌǶzyG\ 7 1_?IG F+1K\)WuZx {`5~'dw[+O:5mݡԕwnw٭(/^{HF=Y9 OY7B)rZx . >ǜyLާ8pUlKf5\"irhP輑7P6 a=@C7ϒjkl. `Hr.ka?DMk\Memi3iRo7Ϛز-|CHD+q,ʠ g]=ߝ/LIlU.쁼nA̱A7Q}; Qd4]nmVGh6 #T*"3|hBr<,heg6m0%W3OmްؐXYlA_~cjBi]s3u2ic|QZ219p/I`$F%DQb+gw:Dѓ7e[hhZt"7j NfJGO ;%.OH ?[;׼鸯̣6u!Pq&s4"Ʊo@^уjg[,R{gk5<`V (Hc1KS?x&jѮL>_,dxRXgWNp#mUO:u}eW_(+ ˓) 麽6AJOGáB`\pBp C;_2fYװF'[N;E1U1nqG7lv r=PwԗQ;f3))[ZU,rHَE"88ʢ般<YkN)"]`ZL"-8V"K+ȍ2ƒ4# ;8?+/EUtMf { .f"#ψ3[t|1WP Nse%n}*cz(OǴख} }ed%5e~Bޮ%2nvA6G;Ռ;lO` /P `TtYkoJlbFrsʼnf|nѡR!;!/5;SjiQ]''T[ۧwC+;*eU|N޾|!'4/ Xm.?'K-AbR> !fgfe`1ggISGbJyxou#wņ =} l_H@`JB gd<yb8ɸ]Ѡ &e+ۨ00oַ*;0 c'#.ROhm}Q13^wxVgQB;R9`jÿ(*GJK6cF3ϢOFс |u~i>!@{&ý}[;AjWړa<&K.= vG0ŠP&$RCyPKِJ1Ϩ/܊7%[y Sߑm=r}{dɁ>CJޕ,ul-k{g A%g1w}+ù޵ؼ YNNFrS3) 'bd7qtyzZ@V{|B0 [m-:]+h%oıO<DžBdW)`+3_X>~MXz"0<_EXQlo??oO>~)eGx@;Lnp WzJ;bŗ+0FZ$fT)}vz%dss#Ê62 =V~zD`^@x^ޱG]:JtwJڛ;2@~"BˆYᇙtG3.H̡VA9x֚n'Oߝ;;]l2ŬK6,<z>Jov cg{_jL- N6)([UEMg'G*Xex\rsO(.u6;jd#(+O+RW+@-b>[9Z$.(l]v>nŠKVP>n!v6]Gr\+VT[\D+ +ˎbfe*0BQR{LyE fN7Ze4uu56u ra^O0"a-Ld!J qLЮÌ< ;%8>`Ŵk2v \!ORdR*~PKj>nT3F~RU Y(FK [&F_? 2){ ]?>qDm:,"X'cA/0ڨ} 2ˆ.8>3Vkj9ta_]TݙA0&u]ʾGc#0^̝ڿ75;dq(+vܰSл!3܄=}NM~Hɵ~t[_7ZO/kk/ lX儽ܮ-Z&oƹy $PĭbvMÖ-kQ@v I(Z!-/yy;o5]xX-ٌ8rO`5y-u3M^+8 eep#Fܼ~s9w39RCyܖڼ/u8yD3_ޣ%{3tlo\ 26f+tެ0q*Qj?=.(w~oğߑD7cwj0j%zkj3=e"T/ x*RxK"R3"SY%bW:fEa8*.8po[;c3}VKO <|pX&l'T_/V&vħIǣ5\}UU\~ntU$0[ɝ;YigmeiSydd]:-?8wfT\!a+dP[P(b77>.TBN+ ;J +*2- T뛛̀dV*;}ӹ p_#8%3=!-=]ɣL;SaSP[Ĝb8k4k}Dy!xk$*%R]0tml=z?Dp_ XiRk1BJiP}Su%Y<-).2*n[4pT^KŦgcw aR4"pBg+ʓ1tL=q# 38?_ '1ɒ_ gSRoNIG܇Z-C.qEz#f<|_~q>7<8Pd@?٪|bP81Fbrgkb *=_Wf#кi+̈́f=~HٗھaA0+u vg9.4?6 k{W_EV慥e8s)ۣq8Oy?#TЦͭ`Q[77iꁮPKmYOXlf:k|W|䘙-y: >wZpY ]%H=]V{s2Q@C\ԆA,-8> yx*Sn.7}4o2Aro43)xqwHOa:'8-wݭEUg;EƎ6h2i@@8HjCM`5N#.hZ7Z|a1'}4{m," *N6|(O"'0A T vuq 60O OC3>ZR?hx;gC0Ռ!hoi7zVavfQYr[]ꅛ]D}gIJlgg hb s ]XiWp(jZgS6BӃJl:Nu)=FXlڣEI?7;8 l5]&J1VV+u$(TKXrgJG\oYYk.՚+aI/!?$ﰪU#q: cZh NIԉEQXw2>q%?nNgkBl\< J0;2_;XPժ쁦G3+; (pm6eoJ6ڥ=04r)7R_=,#9>*Z$4mB?Ϭ݀\P=M-O.e_ZF#M3'XKXdPu !*d0d2>v5UReF"F\X~HQYK#ymb}'SiU`#_Qz4-KJKIOژ7$$88\ǻ-EP4f( r ̤}BޤPL9a58E#٘lFyvi1>WJ=ZF{urlfwz*0[Db`ȷ?G*a3o0`q{~q ooc#TSə|fFJo2eUE9eق|&fC_ш oX{zLaϨ>W3ZͿ~t H qW;TU`hf 3ƪ<ߩNͰot+7||fX; ؍ML2F&pv֌lՀU9'N;VD`)ʈC% V}%p13Gȡ!4Ǝi{Abx`{F-b0O1uϵ֯/6sWٌl6~k dj3+,b+hՀ92u/`J0B?2k8̗հzIN1c>/n?sT#gY>9/~͍Ǐ:izC"ñ57bT_(SzN:.}j^dt7] 8aMqϰ5h83+PU@ŸFR]U_-<.<{ƺaeaK lUX)NWUW[aiiYY#\R23R3}l}/PU!!HL<ƂWSE3l1^bc,>jOjs 6OxpD zH ^a|.}7?O 6>a7m+U}Lanwa \ 1 1?zU\W`$c r(ߤb=LkK22<ʸϣvw97Ek}0Ax0j?!tNhn,=ʁgȰ>`~Bz |/9\榚s[;ϯp7)0?cؐDy֦3.3W_?сF_8̐1A3*I}9k|U#ʰh|ѝ"q8-Sf31bV2 v *`=xDt\B#Ə?c>G Jl?Zda)@B"KZ}AW_O1ܽTV}2$ C_ X~LlR_!tɇ'/s[h1hE*vR4jڌ;0T/\:oZͣA">:g-IttҁT|%L4 Jj+i&L/ /Ty;5M.&{~~ Ձ\y ҇/A.\<;7٪Ņ^u4$GZFKJp034uDJ6yƈ10ZwD)lAK`*rGh) 3%dP WM6hTuiy$*>^R )X/M8pbӪW֫#{c+V,jV™Z=,qjhnDnեjeG=;+Nm½rlʊ46n7řDog k7gpj& awotY#s)ʦԫBMieZ5/gW♧ ]N}˹j4[)}q$rt垽*=`_tn\L|#~).:EGe{樰b󥳎Dw)Tgc_uT WY,FJܮD_SoЄINϪ!3 o[`h#}l ϴu͒>➯>c [׷, W,7޽M+ sVۯVn,vn[?`zj k7۞J8qz/6J LXF`j7H2'unGS] PR{4'7jG)R(G;x4S#&*q+'Z?r\=mx,{ݜn71e"Py'jcAE+z>ton.z=3Hf6ԙ-,ä{ta)©6BHġ2 Q(z#xӫ@`8m1ڿ )mFtnAi ,yU"uJ尊:(尜/A.T\.rgl~JΉϹUc*Z- *`U*%}+/ D<8MhK0CuРphR}]7 C8;1Ό9v֟]v+13cSh&M*iF'ӭy2.`lL\zLLRA111b ,|C,[?!҉k$AȽd3٫Q. J*%%ՇOTW?QC)\ʎrBTKUSe&ڎΥYfTC:QVj%uH\iWNF˖ʌe2Y,GV*uȮ~==!FCGcR55vj8hxih8QQQѨѩqMS7hh00<ˌa&2ӘqΆqa|ף4&9b&ig.6n!%(\h_^6)k-,xY[ ۶{.W[RCÊE ~׸u]:ws~!bM ȑ-3,})HPk3/dvd^v\iF)F =,OJW@ƯCH~ɢ}3ǶRs_b ri]$ 1?Mh᝱0{?*伔w M6~Kr]{4 1ncvۆ uc GB#xhIȌʊUf64ɁXY2kИ<0B_K)h<и~ysPOM}L{u]Em:eƄTeRrL>=-jQAop3Nw-B#[0B)ܿJ,5`&*552.75Meg_-Nݮp<,p- wxh,= GmǯZP/L˶w/ PqzO39B(/(oP .V̘='';S(H8L)=r<✌U6 :l;mۦX~ܪCYUCYHv]g?ָM fxﮗV g*s5ǔӍJ&%;f2}+S 2E GWuVVق&HFbE_pKPDz)-󈡖x}8c 4dh6+McLr83 鲏,y0F(} ߽b1h>16o.`7=.P?7J/{0lN4p}F3]@ Zw}vp샱8an3߱*ؖVs3,WB>悗`6Q\GGw탻]2\5G>~AuuU"cv7;H87a,$0/(KH[\CQZnfA,޿ qѯ8yȂ6^^TEB^ai{3nɾUrƊ>>5Kk򽕍m8'n+u)z8n)e|MƽO>tNjpҀS 4nGp#~L ׅc)\$Sðf߷!HzZj_+E:;F2m]PJ5U?_a41UC"nkRŜu"ip]Ω(S5W'[*]CI2(ojI%3PεE0Dfߠ7mpT呴 2m4MWP.-*Sɣ~8oΚP$N9:Rf9V5 Ro+'wQjffYP^wLj5Rb8[o T(S1ҪyU ,rc[N ._!\ISRxxqJkH* UDͅY%O(]ظJ(U`T Z'R?]B$ۓKW \E G1q)gWԇxRQӦ!)[ۂ}\'l<5wW&/qgIW%QyC9 ׸xrS*Nsx>]]} =O.䠚7nVy8*ZSsK2)vv(Jv "U>'ƌ'dV?qB|!x*ۺVcM ^(=dOyIqaRZZR͛7nؼ9mc s!>tXtO>Q<65q@ʐK٩8m߶>_Iٖ*qWp2L5*שn"7l>2z_*o0X:SLR֤O- ڶ5qMB == z8 #5$!pGQe+95d&XBb Y+$,%nW׶b~gpE ;caRo ~:ǝ4о7WaL)GD5~F:otﰇ/Aet.>mWi.Զ/A} Z'A]PB=C`HA7) 1xv+t /% ]119D*蛶/h>M~>铹x!רA#IC >cy F$& WYr91H chَS]'1]+ Ơ N/za@=i h) >=ҠNO ^TJڕR)HTShGV6k h*Ru^ΫyHbububu9\0[PoW(J3S6k V7uDM_F3?ѕQnj]u蕍!*J͉@fup=,qdZ3chm o2" E0]lJgLTeN(scf11=xf~ Nhu cà12'8@!2<R\([@$vME#)2iDӝ0"GAim!kok0ah(1vjOvtjuJEE֢ѶD؈ y3zO20:-ua3}=1껃ft&JYj6rq'{/J1E?O%/Ҿbk4"Q~f왍37ޯ"Me`mɭ"rO >0aF XHxibM L>&HKhŠ`X;A ŽʙEYvdk;*F쳲aI(Ov-qޗ'h4#($D{:+3%q)N}@QԤq_b gY4uֹOأu4MLQnjx{醌MD5f4fhx:hzsOL3[l\+6ZtIl}1nZ#QCvOD8txg$1Qd'<3F&Mb%O=V䞜/%ӮiO8?&ut܃p t?<91I/#vT &g#D$e!c?1y:T;'Aߦ`K+??>ż'T̞W 6[GLskFc[NKGC_ْalj> ƹwcw.*y?PaՓhGToWO/*_)%־mљyvE-ڶ.wRX׿-&օ>c, ֎/;*pŴm0.ܨVbXl>PcCL Nc;T6dx}v~V +ED7|F,O cR;Nd`F=B@MDiATbG%zw?+".uT/}`JJ #a;h vYoUFw̌<%m[ÑNDnUޟNHK%;*z&}зAk3Jww,}6cӷ6Q'Qmo-pvmA}UJC>1Vt)gy1=FGp ޳ɽ%&0y⢣'/"e2}a9D(ztJּY T`t,P-0:OَS#/IĽF$N!OO;f%%IbDck-IDpI#DkJ|o8J1]uwCۇl< =3L72f{idT V8=HjɛĚ@^M/+g q%|0u}&}H =7c?|Q\3 ゝ%w]W\-I~amBrgʆA+~j$8psg(<4:Ïg5j/QWW4L"ۦKFDM[W-F$1H!'L:B>yDe'v$s9smlE]q?_Z+>;5`Dǹ6$K^PT>ԊH{tX`)G֬e\FF:r?zfۉKS&^ZC p]7|%fX}Ԃs23A<}Sm+FdǷ_5Ϭ#+QKJ%o ゟ̥𠶈aDniJTQq7P&2[D.skvW0|{0ӤJKz?="YbaUx%_>ku n{хퟅ,Vnju& ~[k7bdUnI4‹y/'/w:kΰ9&.PGj֜-Hѷ`u/מOyvN>ыe$^_p!!?ͽe:ی$z%/Z]R+`EQ<~ݹnnz?ňJbmG3a tiXoܙNxɗ*XuϓƗGEo\rtG[5uʢʨۨdi>/k2=cmִl޴A#AVi&-?8`[skL 4+T^e}d:2PKbnWxmPK UEbD//assets/javascript/AForm.js}mw6gW zH,[6v։{c;'vݵ94 L(R%);j~ Hrn=w}v`0 }ý]OLfix}`(JYq&c?I'I2 Q$bLLoeWpO_lS0%$~^@T@r 3H1ILHFs!4M'(iC> q.Hԋx.8 . //e$P^:yX@^*0(8HI?HRh[<{y'|‹)"xOX[b֋Rx .İ08cm#0n#[]A@h}nWKAYpo޾;{w .jһw{^ͩ:NO4Uu{}Us=X>`*9\\R1]w塀ޑ.fN7E)"4򤹴)};9 7̑ond6y'ԛud|uۋEml vm u*K S_)B鶨-q[ޜ.`s]:&zeKVz5}j{8| {m5vn-~˯ *U7߼:9>XfZzp?^ 7pl615/.:TutՀ.ӭp C PI0F`,7۫[}UC1JP,N٨ 根YmՒf>\&A#Ց `#|9Iyzz|Q ~C3l`QӘ 1IEFʉ)aBEk v-K'QVOfϗ֯+`h10H?>}փN9a݅#:v#,C{-g`is'dhMh`m~*9R2;B@u2#=|'qcT"ƥ?ow[eRt0# 뉍&R›O̫! ̫Ke?h8,$ko,^K|gu^nwW>I`_g6kHPdl%}XY`(?FôxJm^ /6F3Y>VNSY<ƭ?,%J&ڳcD܁tRf/ëHdu:iªHoS~X-?S^#o&1fBbkzZ\13ȃ+D&l) 0gpUbh{/υ错SʐT#Bp񍦶2l||˨C22 qKJQ{QǏ]h$Vdx:~A K&;P\ǴxŦ'F. )7WWZ-eٲysѢ,)kGNOTtU9J&k*nIs܏\4GatRѡDƛ5a|%k%ڷ0W*uZk/z,vR1)*lj稼JSș2> hxU/'ԫ w{AfNR3QL& ?b%C2:Tb̶:BO#򖍼0YR B߿ҽ??&j?aOk}CO`T$Rx2:QUC>rsXyv"@P{>VW+~pi\#+X7Gn/0c("-i^;N1L0cxh!S/OR|0@hF+`4;0׮䍇(?@XS$tW\7XPaOaHY<ş-vEmN)*ʵE,9f\#O(t8YV zPQ*! mh㊽ !*f#4@U`}O1 0@& ,KjRgޡ˶`%M#\B( }Qu= ӊ+!NՏBji (DCP &ő))ň-MfO m^Z=_x;2/:ʲX$$qXְ%n}ܬAn%G\sHat3<,#IwȘh'r}Qc8\YϏX2axi&i'0NI'XP2[AY_;u>n[8P詯ju筀>v~Y>C\;+\Y_pWd' ;k/j{Hm5j1MK~ܪF8O-ud\mGl.Æw0,% g ҈KFFg2fHp-w \k]\nzF+UmR5R55>TS#\ӑ&WCGi.m]Y6 )(Rep"!~lk`/mDC}E<*- ɆW%1Tm|߯< c?UӃrAf,%)Fٙ,GlKedrh 4rw*' :Le!l}dzYO~9Bp4XA$B} ;BCZiXP"C17~W{[{qdG)81>=`(E{0<z 8Hch װ,ahSaxS*0rjl4P:%-7 @O7šՉ٭̞dsfu8 :ly9X?M)# sSȓRHhϧbG<`WF| RIBNr"/5n dm+]*]I{u}ҺLNM7cE4Zqh4cb&`q,2&T+j5X[%ٷ6~Ȁ*(e@+#8ZlRsN?Av4s= ,MFFHE-O_p*+!:Ii?45g ծn-g'4%ybZḱzꌁ:a=]|.횅r-wҭQ<&jalހ4Ś0\{&.Kjx¢rJtjfٳ|>4a7jv\]3e,hrZN3J|]`!2*}sx,/!ϋe^|amZW(U{"]J|Ec%G LA8>:{PB⧪(pxYYVmw 6$Oa = +9"! ”YAwECb)$fCǿS굲ޅD!X)Թj,bӂ ֲn:g!?%cl47Е>J -,*Ibm3~ݒp5G\tfAŒ]K+\[uwΔ0r*9-zsURYUTgf^7)/bUFUVHlR.Rb.NxF$<>%h^* i^g*kDX%K5xG۠hŪr"9HҰV63ߛHqK!Wt(:|άtHϥӪ!qg42nj Z Z]#*LUyM*(5+mkX I)Ul 0<Ho &/1wLQOs4,T?enU%e 6$-93!n4 AWvq/+Ρ^}\WcKDZB JA(,; Fcl9[?p `p5Ce\+D"[%F ;N.g\VPYVLNXܫ_#zzi*;c$38c/<AGbT̹?fe$<v̪(Ax=og}6'x!XÚzi~x\ hQt<'f3vёsx ^SFaVt΁8¥r^KNܡX/~aJut6E7;6c ` !lL~yF{֤!q g2:ͽ4/ϦW<صRu-Ѱ9Z˧;Eu ~ϭmS(r(UU͌EYrPչ A%fs(N *6q.څɂZ흦UAXetYQlw0(aRK5fV'5U*";\'8K-bI2F Iynxfdos 񢹣խԻ.TE2E'shʜHˑ7ڢ :VMTI*hX~`%ӴxryVHW^agUѪae"sU֤[T"# zJWxwgwVǪJ@~z!b9|Mۆ˹+Lf3V_L=k+z2jYg.u{|=2Eֱx[s]a[#y %T7vKF;u+;Ӛ 7{u%tPDեM{nh]umBz\MD^kt/V&\iJo¯1iu,Jrm˽tW]養xmXZp칇.m3+#emmFi42>j>-6,}`b{Yrzzl9zƸf=ܖt@nXK ou 浹|[juj9͖/9Xfc; ^wмgZ[zlYϕu}1uBm;fF#$xGO1dZ.1>r_Ú/aCkUS+e4bkUbM|u"E b-E%x˧hy-y Ȭr3&ն'ݙ2.\tM\ZOCɎ9^ШXX_>pw5#k^},6KqtoY֧Mo̸@9: 㨏^;;4K:VJ(eZLݣ˅*oO څP`ҥ0fP&PPkB|î d^#)ۤkqJ8Qn%jyvѷApGTa^yXj+ JjX&lO!gS PRimPW}4e_ZGxB)(Ѕ_/dlT uO*Dnh.:s[Vo@ <5kmΈXÀߤ$Spی2: ~2P 4*zIʱ=*9J#M}Qb9lYq<֖le܊NQ`zf7E!(=l#) hʙ)Q15X3m 09zfSИ`0ps&Kh/+[)` @Ū4 ˎAjq5*8f)G 8<1iٛd;L t:ITITΦ9 S5bR7My/wߗu)"dqa0.%l:X`٦ߗnfĦ!4k/Ž 쁭EtA$ddYbjhIrאxIha˩/)'HGg(*|!tEk,ex%L^U;k` J|௧I|Gf0VCC@/Eh*{xPusϰz sZ=x*!̙[ݔ]Љ G;fgY;4$Eg~k҃ e<^6WfVouBPA^JsUBpPk<oTW6$SL31^n$@ u{Jʈrv6tR߶$Il<LoQJKGxt%-[k9cl4 roUq,E' T,Y:`+Q^_B& hP烙^GߚCGrt}@ʒΖ}3^s{trÖ%Ⱥ#;;E-"&9rf+Sea+Б}qr$MnC88Y"ݦQ3ղu*8ʥU͎4RM.j=t1JW_ѻ ;0ҠBM79\٦|$GBZzME)5L!?׉rS@"c'USQ X))4%j5?)A%tch}+p,>5JJh $_c3deAJ!?rBH͍.Yx0df͊jԙWJ+5} )gKNfR?| (| R+Ic S!I?"T@c)N0A<+|=˞LSj.41vKdX$p.Apĩ49XkxI!߆׵3$g|4w;ܾ4HTfj6`x ΰBn ͭf&jmA'!QC7k _8wwuaVcdm+K5r%}qD$%aEZ#&7D-ƞ Y|UG)U/돘4mR4 KIibz{c*7p*ʉ(n+]{JKZ'-AB]*BH5_D#Xu 'OᨠM܎&Z|[#ߜ|7z *uk jj v!Vzs6hk{خܖ5TK{.A #[|TNCIk|gdmg~s2q5.%wβߓΟ&:`G"0C9iq=L{wwoA+ [+#j/3~$D.ICw-,*ɓ,*aR'4 7^NkzP\+;BK Ftc0P[s$I,6؇Ose}Zt2)=߉BE2c <[/.:ݧϾl__\_\\=_T=&/;2b.bWٛ›0װhRYX}p.ҙ6x~&8v¸ҷal`M# [Mq&B*5ZMS ?sDf] ^~1o ,3)Z!lIF q{kݹhyڗ.e1*G-ot#2V@nfex6_%f` ֥0VʘG;4?O+ t .?,睋AoSrIm9Ε)Jv_Qk%N⵪X{)z_}Thcv-lZZAV]@qIW>+fXW`2!CX$u+oQI<\M Hp)[(S?;G J'6FXc"(,wsX}Nt4[VXzL&D.ҝw1g2$ I oBejJc8Lׄ0F*„E F>\^e:ASL btLx/7#$*җxW0]E_,:dHڮ6 c>_f\+\Zwɪ1 l}tD玸2LNM0nY$ce <&7 9]Z~fHka]q𒓽Jkfn/Ew-h*Otpj`Kv=R̶T;OXܳ|=:bW2CSZGKrbNz>NtwkGEˬgǏZ>vk HCN(@%; P{CH5v]H{[T!ބV޽5P?'ډpfL{`v Kh!Ɍx8`nO99=e*aFbR@p?ccC QhǼ,U ^i+PB ŻY;;wI{^'50lZD$].B!WΗzz:d0UeʞKHuY:EzdEsQ"4bd)QVj?z\ns±ZÆCťZ+n' o7-$/R#c~y׼H_PKbD//PK UEz assets/javascript/App.jsV]o6}~E_qAzIz I2 M](R(ns)K."Ssz2?_vAgWw'Y?&2۟yKϘn7U䢢>>y"nĸ88my.g&>*H{qӒGr9.^ 6.KqC~ i}U59>lFt""[:&z/sJ[Th ?!Εb6OP9S:p$wp=:7UŅqM?.MD5 >s0ʦ (1톀z<24|ܔLﲇl )Ҫ(iO& HCtd[hkg)p qr`_9ٮeOthm\ף/fםi6xfXZ0&HejDOH$[ma;) (G] K7J*HQ-:_S[;U"RG%J9輼ٱi~ٌu%x,; MAy?И`ɖЫW-Tѩ3Ei@qWd 'v\>Rb.S=w:Gp Ӯzu]@uOt({hQ?"db{ d{h~HL=ⴺbMWn{c4x7pTEO+w++!Iz1acTrOv~|r/UX^s~WtM8c7pv+h@rn.n?PKz PK UEssuassets/javascript/Doc.jsYr7}&C(m)l6 D[$֩+490f{"2I N+?>׫Oή瓷Ww ZuU?ʈE؛W߰qgnWAnٹJ)R/\JvC- a%~PsmrV,q e {̸J-a]0VLHmYR$@jPPĕ\L! D7\&07+3x+1P)0 ǴAݵ%_DX Pah˄]s" ԴLc0Kt3"qr9i JH"::G$ Qzbnt*؟ue>t uA!5s[Zٻɔ:)sP0AL|^M(\U`( yGO.iaѓ' PU\'?O"9 V90TϐFn.@-LްVOW^cX2S+0hRA#kpgZK3ȯ'BFP^EC ?)CHU`9S*UIR%)HYfVlK\3yX{B-.'Vy31j=U^sCPZ߱G']f)X; [cH"/F O,+~UmVGl<Uo nd?%ϵ ꂯ°V؂yx866gBR.{aDJ|O`F҄jzduԆSf{DtP $iJ_睬Mp;G,nkGȇ UIOStW|ľX7_ބ IIbFKDvDnL tXuaVRIߺM"|)V reE }Dj2uVye_^z^=IUʼnkvkuTشOkkNꍚ{Bn?>]wdžmq&pi-ڳЙFh._ H]\|L.//N1\zpQ~2J+lc5tsRpܴj81j%f&: ͠5y߸Mx{?P%x G9 }.p͋0y .)w<\Q>OAU@Z&oiH'H@sTvHOTE1H)e f #aiBhΪH$UK?GFa7hBi\a&r . pJ> Fk^FPNt^Hct“,Rl$BbpwY~̙Q()We y20-F&fRP2- Ii[U*Z/ctܡl5gqkfumHjQbPѥΣp2`a(1?cʄ PKssuPK UE"assets/javascript/EScriptString.jsRQk0~v`Y@I{Qs| K$7x!}'i`Ӎ?}) }0/`^=.v9}Jї?P?MǴ"<~;M"N{n<&[ ϩ83W4g.g/\V]T@(gxHX!4؁/HmK.P)n[!"ZԱU6Gԕ#-7Ѣt)E0aTA#ߤ@#MSNxX1g}6ܪCrzdXQ0Q`jZ}Q#idR6{ D&mܑ1uCE$%(F31 ޽(Wθ(ys~'ey*?|Y^ELVxfj&W (~y([{wQ{s G8M Rj78$:As8NABAMent~iu㎄ً,89 IqPKPK UEH"assets/javascript/Event.jsYYo9~~)B+ ddqllB_هˎ&;Bu~g:;Rw7W7g槟?+gAQg_@W7Uf]mPث=Q>Irnn.~Sͭ+u0R6jAL+]QyÂTlM.1B8 CΏYj TBed dT3]E#J;3E&1Pd3q:')su:K4Si0?,_s"Ajdk4xMB|gP8g&ϩRMU@ҙ.%z_̝-;}T2WIS?̙:(/?)k^RőoNЪ.)SDUkt{ O%2o8j-6Q3գY8GHV'bVNl2,c'KHΞGě3p Q)uejh-zf ڢ }`: t4!+4]=EhT1/h$M8mXդ?Saz҅Ś ❣X1AeۥGm\u} e=;@vM3cH1颧5¢&lY"ojKJi9͇S\?W|= ]}랧/c2x]}T]N>iG}8L' W=+SąX~hgku'tkaN Wm%X!14ac6jx"gB+p('N) 5꾅yiBf>'i%,5/$Fp5:mH'sB3gA,ɕ􀬗YuAc(K"iEa`dkdOE{7^lhoe]ʼ[9wȷ"ySf\ hgݑ mN h 2F;+7hḅCA(c&V9_Kޢ xG n F 2Uge+{=6d`GlNzUj+-GkiyTvCt~2);{'QQss{U26$1Ψ}I~fzgtyAAM%l)gV›c=ʿjxv kgPlmxvSz8Tcy^%\WO ,6(׍1_&*iԆfVP򜻕F8ħFdE u!7L a9KhgL26,\Y;ͼ66U.)ۍ%j 幪B2 1)uXaռ )=g|2,'>Z98I) qӫ[˳C/;mq;> iܟY59g %GxSZ\sE,Nm8]+Q'"&;pa{nr&V]+)-~Bܵk.U-͚G83ZPQ+(Ol@xgż \3.(g Kmb"fܲaʊ&ۃEN]J8W7/eef֕2(kDfM@. pP~(Ʌ=Dl.,} ThU8?$5ÍH 2,Rx0*oKj"t H?H /&4JbSq2!suhI=qR0?o% j^g[2 NI95*h=RqT.&!s1sD??a <:vNJ2R*ƙS(R\ B ̤s2s&TRcpV j$mL]oȬ=$ğBN2B}H#P1[GorN7WNiqN R qҟ&!$u"~Xk??YnDaY^=I{|B7^Al6- T5QRYi*^f&2zn^~=#1˱[Vގ< =~ ~o?2Bz'\Bk| ڒT`rb52+\ Rp =$^eEL/#Cx}pNYZ`f|~/,B:ZF65K&{0V>wUoLć W4t|,<`_<GGї^/Wù2h2؋o:ezޑflN&"aп]ॆ5j[N3܊hB8h f+*6r|2+6tW]ʖG#0 R ݶn 7 cަصlO)IICjO ceV/%H3oJagfAqjGTXP78^~JeQR 'GJٻ xۃn6wM{~ 97'g'bфƷ*:g'oExrċBdDcB’qCt #J&q41h@1$LF㤃n̺ O@t̃o G'0Z \n,n<#% bI;E$tBi0ПXR0" )PSnӘ}4 hD hLc94)hbGj+gl46EAY޺^&`_`FPħClLt<1 ,`2cG/!i"P-A7icM8YP!#ȈE}Az `ՐăߤcB d2x`X?AJuKN(& gʾVI;$_$e掉'$wѽ3'M-=VÙMP f]'iIw&CHtPC |!?)5#ܽ'cCG8DB!;h.' A*@FH)fl0 4ІRp`ҕ'{cNqظuq>sho6{ hظq& +S(&49$1FS=vم-%g#v] \ _OAOO]L41oxWZHPcc~Ō@<0@vLdOqE-l(dˈ-t {O%lB N*lK#MG 2ld.uOIk(# >Lu呔1\}>}w(Ġ(g!G[[g"uo}lZu! T DS=rocl8ufX¦*0 Xh^@p-3ЙBLh30'CXy4(%0nE=BHsrr4}4I/Å5VPۏ E]'oOO߮_57g32",} b>Hq{=yҞꪻyӫ #Be+ZE$x NH5|YΙi,u:uc`u2:Z":zg7VwVga+̮3RUʏh<=\w:[Mc`WVeaW1S3(@oXx+50Mo5o'MQ¿eko ^W0 NUV=|YQg {kkavmXUo`~hCM 6G+2]ٮ ]۬X ;K\-NgLND:eakJZ8yF_Pk4l5he}Ze\ܱ㒦}(Ohq<9?mZ͛,#_+oVn+xyCI~Xo\]Y^T_8ayhGDNhH&v8hM7얆aBA).i)r'U6#i9K ieR,rDu݇( ޓ u`p EҎ%t\n(ud,˓BvkTM LfX TFh< (N pַۡ8 <+n]RB?<5yy.nV"S{cj a痓zz4KI-wr{zne:^&ӥTch!B~8Mjn]]}n#Է3!͛2`H1ωaq8Sd(( JCou4'lf|Ld]"*A\ kprWưWF/auᗑZꆩ:l I1)2 ty~paDۙ{ Rl80NE|JSB% R UO2&y) 2>n@Fn@RnGpz$#"vu"VhOy.T``q;ԂJ^´"?2Z"hEaYהuŗt"c6Q%X+}!aQ%T+= Kb`](Ī8 7L;1C"[%Twkű=+Qjt\0T ߩ.[E]Z@g$Lk#+ Y‰Ҕ`lFjVp)t}H+>gt;LAͻVm","?XN5~;hn ծY7l4Ex{^-rƺтد+qmJȂQkYe_STXšXZ]&+*Jx* y==z~w՞YZ (}+k<>}[P'b՟%V 'U=j~9jPw VjUj[;wW(«{*"_⽷,V!un fmFdb/;P6ߐ0qjp,? 2 鷑#^&Ϛ=[zH`LFc9 zh:/ĵY\6谟^a?AjPח%X򝅣.Wp]AO᰷Csb c.$o -#Ӎ0o|c_L/{<");k!nLhX2:hǂ?3*OeTǷ M!5Mb@u<rEA >*+RwfLCUXPI)v:L Y]1WóFnLŻ0ͫ͛,氜}l|\}BD;2xi6;_B#K_jqp=j-fE>d:_Vf|=aiE9 .&Ȁ:%fVrPK) [0LPK UETassets/javascript/index.html10w]Y X1AǦRRiOB'F:w/w:tAxY )Ҙ$O|U>SF) Rpb\;Qaq;lL$R>H^5Y5>c1g)TH,gF}3~Q۫QNv;'^~PKTPK UEbw@assets/javascript/sprintf.js[rF(h&)qkr$JEK*8ThMh&3/US^n@ʗݭU%6>}\|'҂`I͟7|6 0! Cq`fcj9jr Xz#j.1a( #8Jp=qa7QÄbR3}µBvk`EŰGM'/ꉸE@SH ]f\Έ4_8$OZNE0Qbfgb6E s-C."] % hFznwfdj!rs䩥9 k~ݳasH`VTw#}_A}n_csQbq*of F$$h >0uB΋(fqa y2s},v&#! lsx+sE9 X1icms}M`|3WKu0.inBihG@%vRt|ʁHB\W$zy(th*MBT=LWx O%6ވτ.pi DJ2ؼZy%5a6//Wrt)8Î5ΒJ)|#IY,C T+ẋ1 DPٙ eGuF`<⥢tةB>oxL>k5u%BK'#2}5CAJ100ܵu0vÇ=ЌL5GqXTD> 27~]sߴPpq.;0Q `Eax< w2-PCUS`Ptfv8Mebq+^P8Sg̍#vۊݾ:un-,8T +}D޳OvcfiRExH8#)jcѡn7I d@-g QV 0NHwX& aSa?v3)5b6y >wľǗ+P 9ej , wMv7#r7@S**|Xp m6HPFCpcba(3CpRظS?Z.D%42cqT,Q5jwK wApKϥ7 jP J" !$c"M{ ]څaՖ/wx8!SXDMQpaEwb"+bXNk=9no 6&:Q!thE Ӧ!iʙ-fMB_j 5|+|SB qAIK}4h R@RKxP+;F[M VD [ b6x7*m>.`׈$i rP-꽘"z @ ZO.'+%BAZdTmv\PPC{KK&܂ 2B~t-otތ25B8F4S=b*PE oym* QC #5/ aGրW~&jq؂nҒ@ۓa B^&I)jf\ ;mn8@E ;Vzs0q NʺeP 49ywI/0#k1JzoߓVYܳ A5=F4Ҵ PHFZ /P4;RPDtb3\Iu~+6 ^S҉ hm~, *"8QD FJ,m4*^mDsfs pCQ.&lUa6J5ViͅH )S PR>'"NUN%J/Ğ6lOxD0C&IPV#\C!r˫. $@']7@hD)cU,A}q}zS= dMa5v>?,d5+ qX )ϳO{ĮԮY')XQLE+X|FoK=vLx2r <]i 6s%ӳ}^jؓ 9Z낲E$}` GsDv[sUOv+U_=/-+%ƒ(0"J2dI 4mqH1A%~i݄'id;*M0\C_Q74R??M~By""|kb-V+j64+IK!@Lpb-8MtN%-%-ICvܱOVYcg^'j׊Z38=byrQW]WhG2IU)1_%߫ v/J,$[zP ш# ɰŖ⌻_rPhCvۂ2KbjeI̵&x&P`(|CCnRE47!\cՑp5*cJgQ촆M!oeͤTg =]xN:3=B"p$I6uMt?Oآ &3 cUﵺ{&ۉ[OL-.XCS{繐,4ċG/Kn <Dnth yi.ǎ ͍˖Žmoq1BJ(\Ҍ)92vR^c,bT* ǭaV~fˣO]e˕J>:xա)R3 i% &ML|QvG#k[!ؘ]ڗq kVҡbB^ڼ0w -MUK=>^0]rs|M[]4<ɫG[j6)Esg-3\șO_+󭥶fmh$GH@G|:)R G9ǫ|,Ch?# @ɥB[,|;-&7iq=VUY=ܜP{PPlBG+sS-iƍ@т*elc`ŠN_GlPZIN7R@_|$zȽ%"[DÆZXJ4*ou~#psc,uDj]i=hUOBE%6uKZ ߚY]I(3Bb5yz\"GnK?K^, j_al_7͜OVi#4g2ȶ@hm’uVz܄?7jJ?եQǞH<ܶ}& CFgSz_~O)4bV.,;'},ny / C-pQĤVou#@ʅWU%d %٫9*}m4,OkyT\,P-л{M_ t20@/;XߣĴ/9äV GE>pGۜ4k32^W l>{WTna~x]EEC2 <w^։VvkFvgt6>/cvQwlwu#]`j@*~+dMQR#(`ECm-fPKbw@PK UE0assets/javascript/utils.jsTn0}+xi"M{j_F)&2 qؑ퀢߱(]5M*59s^k@&wMoa>OOW?Uc:w/4Igc*ѦF8NyQнtϖ͆q˳X>̧"UM)ԊSٰT$툄Jps.gظtHo*$;2E3I(8q(B$W2ZEypK(Hv4?^J8liԇcDd91H /ֻGwZ.~K{d"`Q HQ`32qEC@dZl-Iplt0DN^Ȍ.(m*L.ƄA)i]Z$6&FVj' A):^=%n0|B IDŽ[-guA+N>B}ْlIGԠ[F Ham[!{PL+%К> 6hu|?CT{J|z2Ujnmcfx%x=3cp` l(׶q_s?Z-DQ yn϶Fc^]K\x[⭨u F{ . Ĉ#N)+R8YEQ蠖Q󀰢o?A"F!>$\S?G'C%éPgγYlH],%!Ë>n#QJ*'PK0PK UE``!res/anim/context_menu_fade_in.xml]15J,D b#Bb!#NfcXx"NKoܶVzB7'u!}2$ $&|DwTxLMJsS 1DyL΂hlƁIv:]ghf*(("r#giK$w^&%՗ʺ广ܹ#qO~i{yPK``PK UEo:`"res/anim/context_menu_fade_out.xml]O0ߚY88z-$.#.} k͓ϯ?[ qn_ڤOFdBdC|xuN# +L52d8R'af!(҅R.:lgbӓ.f\W*$In]}4cRu t8.79j PKo:`PK UEres/anim/cycles.xml]M 0ߴj+(EOER\\y*4w.=&:/|dxo2! pbŏəXt MaK4-BԵ3d^ͬ(87Vm p+DZ#zǼY[>=d!+ݼx&PKPK UEr`res/anim/fade_out.xml] 0EoDT\\+U\ķ\ R6{}(ڈI@b+1l]ݛu9Ne?8AmQPKr`PK UE݇fres/anim/push_left_in.xml]J1E3ҙ.v]]lҏA0ؙ̤$ ],f2yxBoILɜ[E;eͫm7Q ?7g7Eα.uK^g㒞K~=DϷ{PKw8PK UER[ res/anim/rotate_clockwise_90.xml]J@Ev: E\ҝ"w+?BC3Ak~!X] NH N$Px_R]!9!\kRG2{WصFRV p7!w%F#SfMեjc S/c\BA{[0#wY(n !v|W1eͫe7Q ?7g7c׵7:'yKz.z{oPKR[PK UEj4res/anim/shake.xml]N0kVEllj1CZQ#8roo}ߝ}v/pE 9'JR>UjcZy٨ ,M|Y`ܨt덫mƶ& t6qxCD>+!Eo*|@&UG߹Kb!O}-dKZ]'ӽ;ezPKj4PK UEkqres/anim/slide_in_right.xml]J0E34-# (¥ b.Ņ?2L#SlĽ+FocJλ$}3QI)pws-pL4Il:VMlu/NTmjl! 7Jto`órƫM N{ +xOf ??CpϏ)p>3erG"u4njTDvQvKN+E웓?ݗg~_PKkqPK UEres/anim/slide_out_right.xml]J0E3KA\ eFL۔$ ?G\7z["rm*H71];wO)'` helM[HJor^IboLOyښfp[Unםr0LWPYXFpSQxzs5+iOf & ~ 8x>3vRGN:Ya/щVף.'wmI}gߌb/|_PKPK UE/2$res/anim/toolbar_slide_in_bottom.xmlN0*ݐ:4bUb``bcjđcf"&G"< L铝kKՀь>hL%3p)W<'k\E)WBJ]GJ^{U"r<J(an<HBZ,b (qr<," xqȨ L0dYePUI""u͊4GĊ1 6w@lBx/h_˫zUo.68"x;<ɳ:yV7lhL%u3p)W<'kB%0">O6+{%W((tjS{U& ڔ)'S¼xKŴXJ'QT$ղ ,"xyɤL2̶DEBÛ5ic> ">0㞮-hS}Ƽ똏 2]wmWuv&_:mdNs7o[ib }>?PK/PK UE'v9res/color/account_entry_subscribe_text_color_selector.xmlQN0|/3ecCS%VV4$ €F.-E]YqH"1}Y0ь0Gxހ'&5j^JkY*k[_ .xWfM0Ӈ.9M& c$B4+$N\](ZU4 9?ߡo `?@`x?dnG^FL`3ª7*.1qOɖp :}޾w?w|wPK'vPK UE,Q%res/drawable/about_dlg_background.xml]MjA_9$`.\ga2qPeN y$|=ΐNW~xtXWL]$y}8 h`TS>7SWIn5ŸiTϮ%(4uQ$r7ɧztS絸mg3=CwoQɁۻпp2èZJ+rط ߿PK,QPK UE$res/drawable/all_rounded_corners.xmlmN0E 22!TV0V%RR@I#,;ROuTcu|{vRɨTimme%8 |/0LcOZF!)lG5vQ[te>\*P6DB7ĒXm+KUV>CXK;?1נ2ߌQczjΈ&5vd*S_3>g _x$37S5{=zN\LPKPK UEl,res/drawable/all_rounded_corners_pressed.xmlmN0E6 22!TVĈ+ԪP /-8vlg. _x$3k!7S5{=zN\LPKlPK UE84t#,0res/drawable/annotations_menu_image_selector.xmlQJA xM !| F4n~'?qrRtOuuOc`a -Eu8#.+x'>/b%ȉcܳk]aªV9qKcrd r>ǜ5mȯ䜛T${CK1-^ ]~NzZmX_!foq;|?5[no04F,w9h.MIIxdWoso ϚzGO6x'$|xPK84t#,PK UE41res/drawable/bh_mp_pdffiletypeshadow_xxl_n_lt.pngPNG IHDRA>IDATxyteǿ[(Mi2v\K:WœLV#,\ꌲcqdT眫,F[w!Dilu@4}4Ii9IKB?+X?dzn۫\.|׊CO;y&LCLv;& … CTDiB!\p"fv Ӊ/BTD"yM ,#PItptIII(--Ÿqh45fH`,?~L&}\!.@ tիaX:#vt:v!! t:rvp8`aqtM{v;Sb}WX"$''#)) 2]]]P*HNN]wV>Ohw'7D"ĜGHNffj- L|_~ӧO# a|KlӰZtX,cYYR)]?Ǐ?K`^'7_^\fHdq)͛7'0#_[~s8p8fI,rTৰc%.JDZ… Zd^и\.%&Ƙ#h4#Ҍ ob041i4 ` [P mp:R{r5 @yL[^x!`޽說Mz~jS{wa2LY=kD6)ל< ł~}}}ǭފ"jnnFWW0DbDЄ:b3DEсKF IQ00G,//`[(0?_*Gi+..̙3 /YaDsY;v@xqX-MO͍H M#KL&j```6cڴiQFOMX|ikѳi^ou`E$={%X6l@:ϟ*ìV1uԨA=05kp Gp1ebX;g7m]]7nJ_eB!T*UԠK8UUx=U87֬TUYL Ⓡ]ؚܹsb11e08$ucc#ͺƏ&%7R5Nن"HD* a XF+ :0A9R) 1~e%Sø~bij54ѕ$,\Ɉ;a2L^ N}{JMMł (h6j4%' 9gKU66lGAa5j5n`??D8X\.J'|պCY%%0=2IdL&ݳ'fwu2I$OD _;9HĉqwN3{@S_ߪ-}d , \A v`!"J"P(_9s& jhf2ן|# YuQ'/7@ZZ@jbO(Ib˥&Q 6_Vl:;O̐یƨjv|dob``^I.3gn72331~x}IVVl6N8} &Noڵuك>?uz H03t܉(,(i~zrPw}SLANNqcܸqa6qYFQQQHXD5h[ϮD.gFZ:ݰ+v_ H$X,wIbFr1ҥK؈ÇC"`(**7P裏p%iSX3.Sj-^9O2Su # Ub1A,Ӱ8L)%v҂ r JKKqCR>+W6j4A;Xp-/Jy,pjΠ˩'+J Q"HGO֧A<ۍӧO7{ۍ{&L*qi9Ԅ;w Eۇq,r"H蝓s:D!IpѣFyy9*ǡ0(hڊ|Ԁ/ #АD*B"@&A&A*2SSGJP$M \ruuu8wTIK'Fpf]Nl&YjX &RbS0$%%A*"))%))7U*$4T!5@ H$!H n?JnlFcς Vj4Nj'lcc̣$Q&^B=άP(ng-C֥C݇L8o.]Yw m)+Νc$-'ꁁƾkƨO퐤`! .&0T*P(m݆#GB/މ;H RtR;P~  [tIqR)l6zzz35 3E${ 5b690lpZ4KRߤ@bp#0"72+JiP(܋MfC 1QiD߰8=[!MHK2NR&*؃R͓L:ڌX i&HSAXrp.lhGEl'8h`6ODzvرl6ќ!Է2 P9ZPN/iا=I61!i(`ab*bؕBIMP앮P(Sl0M]m|drsnIS#S܃k@ q HM d8 %"5[IhgͰO`Уƃ?N!\">~a\?k3o$"y_W , Atըo;S. H$/ 8(05x; e|´4oi~1̥eP ˃>ϗ]GQڃ=%_K2Iqv~B\_n=p vbZ[ Ʉ v8rv&'l*OMPϓÅ<0@BXTR8J%,|_sBF1A^`.@bj@&I⚹sx`iQ׵qWyDu4ke憃\[<4L$6fzMx`-4ߦ6Ri~B>\I.yଆa' @QT7 ^#g_yǾ$Io<Ң& \ tM'KB`W@A .[ k_+`Ds%PPmuc`aYaHlrs ,+5H(N/`𺦣DE\4(xeG{ɣ2dEpA@6-ZL@D HioC-lP`@̨wXQP`xf>4;Ls %VQR*f1 Tc, #e9ٌpJDJ-ZJ΁icp}2 vzi2A _hh;0"Kskb[>\=I2y8T½oJq!Zz}$=-撹0\t׮EpcvTA+sQO)*`DJ`4 ųj_i>3BG8qd#WH sn xh'X8$ Ņ%x4{ɋ SM`t{'c,EJjpAqm26 ; R&x%j"i5 P23B'^~w.H68cW{EI=`5tm\0y70ŐꈛXGKx8ĖNj:P.g2vkx$0 :JG:^~Qr83LHLh}h8Vcbq!2Wd@tvn\! f}"ka7h0?4Q|DU|U$~Jȇv -[i d鸦x0+QȑiܬEGM-'#19NG_ gVU21SJ|qpQLcф-4IJU>u7k V EM6 93*5J:^ GZzs܂gV% 'wz8Ɍ354,bigחL..čW2ԞR] 1h:<0D'gjja5|$GzYʇ o.n7A0aAR; 8UtB/ ڹ{l|UcF;@sVPdtj!572t40Yc>ci@ǮIqJ]Cc @C8s#rXˈV? + Ir,p9 GDVnmKP2u#1#,O%*WȬ|a*o<(|ȗKW0GEd[5<xt7t] ߪTUak\p@zm^NV]h| VVb<xsQRL-ɌZa3p fO]6 n?PLcRNf sG2䛧W[a2QGJ?Khr،ԩ;},Fnu՘*]j +Ze8rf;m eY 6 mi']z[qճs_&ɹِ*Re\>ۤoCS oSuH QL4706BNzijAok;~:l6=; *@&_[fمoƑ͵M8?,qquǐ>d6 =Z@OW&709/r1!CI9Y:' ^kPry>_jz?ȯ#lzumS8I?nmMx|ڟ*G!mmCO}C8dONƤ,L,LWuK-Z7.\BYe%2\م >X3a5Y/Xz[pqŀcBU4<&a$Z3w2XnS-ZPM8^׀e%* J2yhGI50?cIHHS3)7U*HΏ@fY 2J`™pds-RbZ|ypWiB\ \zH]Եe]5|e8&V<$ڧW1:_±͵$kq) 1H/JMO'apX;N9{kja0ҢIɰl=(aϸs|r;8<<?}qLW`2-z׻6' da+aBWtm04ࢮgBzO'wF?Fr\YYeQ "3 IX S^εh޼m0=7$,00=7 ݾݾg>\ $40 J<~yvʨYρ$$0\HFI|x`x8x`x@x`x0x`@xݻ J"A4|O%Y~IENDB`PK UE@ pp&res/drawable/bh_mp_refresh_lg_n_dk.pngPNG IHDR D3PLTEGtRNSPp0@`Р FIDAT8˕S[ h}WO嘑d&!ć4.f [Xl{-u$؞Py\q "|#)'Od;s-W3[RԎ"C˸2 jq([>͝#9u x:jǙ57GpB`r Vs]v2NJM+'Cy@/KoS5=Y= ~ $lJIENDB`PK UEnv00&res/drawable/bh_mp_refresh_md_n_dk.pngPNG IHDRש3PLTEGtRNSPp `0@tr"IDAT(υ DU4kv[N錃ƼuvkܯŴKa0d*;HOWqK㞖,A䤶,Ce't0EN~Rj8^PI7L,2#CԱOC1pO[ڏŝ*DIENDB`PK UErP:X/res/drawable/bookmark_button_image_selector.xmlQJAI*F<> 㐽KMd1> x/G ^gaPtoUOM7koA=6PŹW=wI,/bH Wb\d.&`UCunXx-{J&elNNO16gHx iݠK5wdW#.'ֹ|! YX5.4^$.D^3CJ^ͨ1׉|5wx\h%smOd{KNm[sjڞ^lY+N&i?rA0{p=4;Ί{GqIPKrP:XPK UE禽4res/drawable/bookmark_button_selected_background.xml];0Dg QD# *P nHAb $9-N065ڏwm{P -*qP'L(1r쨂YX3αfHq:`9&"AFR#햑xbK_6 ;[!|СzT4XVƚ6o6̒_a|H8o1xnvj3V/PK禽PK UE6res/drawable/bookmark_button_unselected_background.xml]Qb?Q(T( B;qeܜ3[n`xU~1 /p<GU5fX(߳Ð%'SF:K"rƄL7Ӎ(osIvǚQZ|Wf5i+B_ }]T:y&V<)G.;;{-촂 PKPK UE6Rl9res/drawable/bookmark_entry_background_color_selector.xml=N@#&B!R%(6k s o7vb-F7vN27t\[0_r93M;NQFzc-P{ey_$ U2oA+\?$KWzw*&LJ EZ2{7Xv)IEMqĽ:{nn,=4J9ɉgAkRf1cFܫ{ѻZWf PK6RlPK UEGd3res/drawable/bookmark_next_level_image_selector.xml1N@EqPE# K8-Q!hhhi\nd)wf)x12yT0>/[إZdJѪR+'̃ZB_5wuʭη}F0Sq/g8JKf[}7p7uPKwd7^3;~?wz;y#O?xq,'.rن<-=};~%|PKGdPK UE* !&res/drawable/bookmark_panel_border.xmlmKN0E !ubP$F!#BS(4( X{cסS]DJґ:2ҖV㲵ކ)\D1nT/jv$.1<cgo&J"~g5U.7XFhq5g60 ~PK* !PK UE-3res/drawable/bookmark_prev_level_image_selector.xml1N@EqPE# K8-Q!hhh頧\nd)wf)x12yT0>/[إZdJѪR+'̃ZB_5wuʭη}F0Sq/g8JKf[}7p7uPKwd7^3;~?wz;y#O?xq,'.rن<-=};~%|PK-PK UE9&res/drawable/bookmark_selected_row.xml]MjA_9L@$ ,\lEr#j eNdrw8mW~xtX&tn=0_p-͵Lz+N+4QLd?B[׶Rkj(.(}Myw%jZ_X]ꟙ53~]U>ܮIm_0j{Gg⯨(a}PK9PK UEf:]'res/drawable/bookmark_tab_indicator.xml=N@qB(ETTI ~Fp~A!|;fEX3ۙnBOdh`b *:BƺsmI 5:9=8sMR:_]{LUtYi%~+oħ*QzG+# u;F𜐷"O䍧&-gpقWlivnsCNDs-܉%|{?PKf:]PK UEXUf23res/drawable/bookmark_title_text_color_selector.xmlJ@MFZpJ݊#Rcbĵ>[!|'f!-w8ɹg&R"ɴyp %OTt'p2=j-j_o+G-z?=Y}ߐpu\Wϝ~ ϗ^-Uٻu673R~Vw <՞f_l8v5K=[?2vdK2,]}vқPKXUf2PK UE7sp/res/drawable/bottom_rounded_corners_pressed.xmle1N@EI4(H"HQq"U0PepxY+2gNeH$iKh=_5#(麺Z*4T[&LϪlhFwSetO%Y::1b JH?*M@.VESswZϼSɮ;۫ߌ1tՇDJnP*挼dAc{gm/is~Cr4گm:Wψj~?;PK7spPK UEk;uD,res/drawable/camera_button_icon_selector.xml1OP*v1!Ɂ&NƙAhQ,Mo0qlr޳9yn߹ޘQ;c6;06—1]xL9nT:aƫ*3-6o̰6}ݻB!"sؑӌ{ MDEqlbG\=.r1mxj|=PKk;uDPK UE-res/drawable/cancel_search_image_selector.xml1N@EQ RDTTq87,qQ!hhhBw&Mɬg3uNkƄ6Σ8/)| -B%+ʍV͎ZT=>k1O, T/=_s],tU3J9*V_qQwS7y TIo}/V0T]x33l)ğD R><Ƀ Ze[ɞp7s;_<;~%|PKPK UEꝷ$,2res/drawable/cellular_data_text_color_selector.xmlm=N@A"~RDPZD 2I$ti9=|fŬfv͛:8LC}K:ήxUQ OZͨViK3J~u+N AfIŸ5%~}]o,*res/drawable/clear_list_image_selector.xmlQAJA x@ Cr|5 F4nSO௴zab/ETW;:젊Ę$^W vQbx`}{VSv +LX5p*#n}rLNlANgƒsӂD?d`oD~;;ܫaٙ9_P ԜZO ؊E"]ycCM|2dQgrC5555g0Y?EsY5lzN*N66%x 9x>mσ[OoPKRB>,PK UEҋ[H:res/drawable/cloud_share_make_public_layout_background.xmlm=NBA(ЊDT‚Ib$ &lL]W ܂~3̋y9{̝yR'QM-#UZA^kg _ D#ݒkuaE]Uw.t UFײҎsy=1x QՈ =DfGv{v{(g ;ߘ[W#%}וLʋ6Ƙ7YroYE ޮ|/_VsN\ 4eIy>MӔ%ߋ9q fkL0CxWU2w7~~ot{|-WoEѿ0PKҋ[HPK UEQlh*res/drawable/coachmark_arrow_indicator.xmlmJ@4i*]Qڍm.ĕRASPp>{[>3d;af{ܛ,#,qd엨>3*9%R$qW#FkmZ!ƌd8'< 0 霑JyB [fC9?`fL]U޿{娳t>3#wT }:(}YBRo#DA4b|ᨨoJQ~SY4<)q4r{*c8H&R*D2dKbt¨yMݫ[5f䕋<>woض4_|z7Լc aq~PKQlhPK UE.:j4&res/drawable/coachmarks_background.xmlmJC1۟*]Q>@q!"BĮ)\\KЄdΜ9VJ2G"mv)w|oЗJiI6г#RRuk4Ӎ. JyG 0Ush\{o4ohbf_:;uƇ<&lk'jXYI78g]_ e_;Qk+^ >PK.:j4PK UE' H-res/drawable/color_picker_item_background.xml]N1Dwr(RHhB(QRQ)($ %|=Rkͭw<}j]Ӿ_\&>8'7XSQzKO̧j4j{OEbSGta<\~(F~dnKtcv,mw+*g{bXQy;iŷ= SH/ 9wށ\_CE(>F|`?5gDm5tj~Z~佄["s~vބ;T#^.7 PK' HPK UERxB(res/drawable/context_menu_background.xmlmQN@sJ BETeD ΈO ˉ;v<;>ph @P`ҜqB\/+'Qcn| <`w%<>ḳ89N ̱2`궢nŠ%6h;+*{Syњ*>κqxQV&;"JQ?2|\#uج9c5~HROSzuq.O;t^Ƚ ?gfW${PKRxBPK UE@B4res/drawable/context_menu_item_bottom_background.xmluP1N1 R%PQ TR `H#g<z;p in 1`?q׈Cb@\N|DK87DA&)W)rqu#c{Ԭ/h/1J徠j [U;_cvȩ,э]{+ jK_5x9fUffʒv;3> jD(" "A|1a7u:k6Mh#@pqˮ^:P=3~=_q~O'4fv=ڑ;\߉{JPK@BPK UE}G41res/drawable/context_menu_item_top_background.xmluR1N1("8P BIx"0$:u x/Ɓ&ePgcz%x%ވw$p\%%T\ݲK8w0γhf?guͺj 8UŞg8mD DsgP7d%sIqo_;'ܯ,}eYnRIW{{Qh3?L@VP[%4oGyΡY4y ?Eԫg^4-i 5̴oe#_#;o…+^~3yo%/ |PK}G4PK UEPX',1res/drawable/context_menu_selected_background.xml]=N@يc(?)CEE#p"%ȶD* @\Zjvfgٛ4L#HK03@Ooz֓-{ԫ֠5 g=WV׬R mpg!mo΍[~0&˝ Xkcw+5?' uwR.*res/drawable/create_pdf_image_selector.xmlQAJA x@ Cr|5 F4n>A?Ƀ7?V38Ab@CG Tq} J&J37qjʮaw .X%wɩ-ȩsXsnZPYb/qżt{5,;3k v:]ibb~HWDޘ![k vAkY܆P1NixxMgY`;Fse\V5Gd%x 9x/$o! PK>.PK UE R,+res/drawable/current_ink_color_selector.xmlmRJ1=LV)RDH)nEnYR`"n7jտq &4I8'{3!Pƃ1'{(ub'fHMH6 :8mHtMupDǧqcRcɌD uNN}zܗ@M6g$Geo{5S/tW Dҽ$#s+f^D3C}b9s=OL=CFlNEr=VJ=OĄx&^␀*D*q1N;Dsh&c4yo5A~,r80}y^Rc#/ʩqXy'z /tBu}K?Go-; :6?+44+ |O)HFd>N "蒠s2*0[v8l_>u=E|_PK#bf hPK UE:j.&res/drawable/delete_image_selector.xmlQAJA x@ Cr|5 F4nAϞ_i8Î^)v ,=t@'Q'1qJ;Al91q׬vWjU[\R{瘜)ق0go%o+99%~nވW+jKwWò3s&`9/ӵn -gtE60nDFum3D׈|֞Ün4g\e\98yDvo^+𻉷Ϛz~2oF_amzF{o"޼7PKx+ՠ.PK UEJres/drawable/dummy_icon.pngPNG IHDRZZ8AIDATxyt՝?VuKnIȖw 6!fK@HH a06,&3@™d BfqLlB۲Œת{U]bdsO-{_0ZFh-e2ZFhn7ď+V|BD:"Zjt/mֶQC(˗cN S%Bs5jqFJԪ}5 d4|(2@)TUϠrH5f30VT;C;ikEO^JyZ?7C<@8^U5*g2 8̯1q'F5jFh\u,WSξ6`608Ü! Z zpP#n'[:d ¤i!V1Tj*:綴* M6h@kˁlm"30J"deh*|An@a(kGb_5G _ g}{ U܆JpB# hr5 \w[aBdcՂk)_4C jQX>q=NbH>V5gö\(:94 D>XZNȈNt:g}{ơ.:fZ6Za[lra;[aQQ 5?|Ʀ x^q򑝙#eF\ ,qŜ;( R;;0l0T!B"n/nw#2#Og#BLesmcL s3/OE~h9!X,95`B{[\ w%ۡo7t6DGcfxJkG#G }Fhcrƹ#ĎAW M}a:{~esϺ@?Zvn{s#-qwh˅mHFH|H&my~cX#eێn~D)1[|@k,>{"5NT!=mKOᐈ4p<ZOz<$l:蛵@XuйH%g L #..1k)-D۝ 篮97ظ5 i4$[wJ ظ%3G̱sJ nzL!4} :觖Ԛf u;YHxB5w`56;-Ȓ!Zp._77)gS0<Q] LZp?PD%93 ~oOl߉'`*)ĢHlR)b;·=>'BJy4L/5˗c"RͼT ;!E*|#A+( _\R<5L 0KG|ܥ^+J}з?˴fڼWa؉-SDAuUŠU]]Z}35pC_ykǠu5f ̩? 0goeGF~Mӎt;u0gΌAkΜ~<"1{ď.n}8g\7qЏ_97i*(a+|? W:%k1жeD%'Z9 v;)> /c8sI m:(7otp]%N0FԢPeFt,D(h逪F ϱ茆 qBdEϪm_rgg[{Uʑe+Fg?_Q٠vdDA+mPfed97.Z gj'lǺ׹f-N0@ef Y򑕭䁵wr<>kUX6p0"V͑I;Q9sJ9BnND3֬!܇*O/1uv:ܗUj9Dz1Jv칀S# Z(H&\2}6vBBi؆ϸ.f\keV@\/oͩy*'1'uA38d@:)wY2GVv0d]tv:ބ; y n&8k9rˏ%` k70BRk}oBLeff?>~A|8?}% ;)@_{S^ضMz{ ƜE5Y3=nkHBǹ_!Lf+Cy-< Ρ 9t .Md g:hϯd:UHh@R{nHٷ@L|6fy=ˡ{kv@̦}9rqT. wOz{h=7n~w.`췟m!{/am>\p` '. X^%{vP;޶.)=D fղWdق-o(_1s;ȋ|vW엾1d{'ȟ>bMho? {R/F]ޢT˧oz\ Tk M 9(Ln hJ.=[05E\df\ tt+o&u?b059/B箻ʻ qڼ'99ٙP*2$6DgOK.E?- * TR؉L$$ zx ULFywlݹ˦5۟x6^&55]ύB< F՗[Kr1 'g4 2RQqDXBQ d44Uz\:Ɵ ih&o}x^J~wa@:Ҡt$k>;k"2a?*V@9u&XFYqJr2SNNr˙{+>3 4 tnOԲ[ѽy胏' cjcH֜{nt˗VS)C kkfs W0$&F{w: t&8 vBP{$F5T/?t;PxO1&^t^5Ur3K2e :1NG ۞ ŎU9svveU|4XM+SO`7p@Fw@,;}FsMK;]Lx*913(U0g֤lXoFYF<W^ڼ>胣W-`߽ V4M̋3<;pnEDm?aP4\EIQ)@/)D=E[4^㺱k7^kK*U}Pȇ :aoef N1O`J$,'CL Tmhʢ/^=X6mz nsa-QJC<@Z#`&S}v4ǚo?聬\$\C9=%0`f`l#dy9on圳##/@p0Aj[kB0y!4{0GBr!x(V=ZFh-e7X-)res/drawable/duplicate_image_selector.xmlQAJA x@ Cr|5 F4nCo~+gqK==Ŏ5$!1&Nx'>MX#'f8#nXՔ] V \qKjS=%[S쭱m#~%'ܴ0-_yEm?jXvfׄ75EumĢ 1C!&>2רn ߡcHڳvލ欟ˢk6=''Kv~7PK,A>-PK UENfvD/res/drawable/edit_mode_button_icon_selector.xml1OP*v1!Ɂ&Nƙ_AhQ,Mo0qlr޳9yn߹ޘQ;c6;06—1]xL9nT:aƫ*3-6o̰6}ݻB!"sؑӌ{ MDEqlbG\=.r1mxj|=PKNfvDPK UED-res/drawable/enhance_button_icon_selector.xml=N@؈ B( LEK#PqH#lAI%(8o, Xy<[j=L Ldu|w>8c^\X:8B %ى:u]-?53{L:PSP=B~eK͉_ٯwJk襟/=X= 6ՇH 0Z>KWsJ jZUMZYΝl՜5pZqv>ϯ}{u/{D7&5G_i8Î^)v ,=tBgQ'1qNlW QbႸc}[VSv +LX5p*=}pLNlAN'ƒsӂD?d`oD~;ܫaٙ9_P ԜZO x3D" A\d"^κ6|jN"Mkkj>kaN{7~.jT {4/[g?=o"χx$$|x/PKn,PK UE>};,2res/drawable/file_browser_share_image_selector.xmlQAJA x@ CrԳ5 F4nēo~+gqK==Ŏ5$!1&Ήx'>MX#'f X_Ք] V \qkjS=%[S쭱m#~%'ܴ0-_yEm?jXvfׄ75EumĢ 1C!&>2רn ߡcHڳvލ欟ˢk6=''=ᅲ n-xy"x$$|x/PK>};,PK UEfUr.)H5res/drawable/file_entry_background_color_selector.xmlJP$- EDmqEUu!TIi".BpwrCݘ1tҙə K-MZxڥmN< := .nUZK:"ߝx~smu)M>PIIߒLԪ[1^>5{hbJ54^ ~L_L }i)eR&3^{+fc==o?pJ>1J} FfXE/PKfUr.)HPK UE؜$@<res/drawable/file_entry_second_layer_text_color_selector.xmlQANA]x#<W‰x,@L!^<?Gfa0Tz3B:Z`gIĈx!(!E.=fHS>zc1t՚1soox^*]B~hk F+~@ O0L#bF_jmB ""N@ _&y :ܟp5Oj 6ڱΚ'khxr`= ٙ[:eG>sL5J| 5V.LhABl1? ARo;软Q _g 7*2ᶬy[>>9DxoTXd[XW2ߘ{8s,\;vlߩ*5^PK9wCPK UE]?.res/drawable/file_icon_bottom_right_shadow.xmlmNPϥ (aa1.ԥ15n$q¸%AbQօ>O$9k1@ROqW'X\Z >597s(R mgzG54X0Ghb;i~M*2<*k\Ɲ*er~]^ɛߊ󕜯3G Rf27g yXa۞u'wjr|oPK]?PK UE #p(res/drawable/file_icon_bottom_shadow.xml]OJ@vZ7"""E"VX nJT&$ٸҝP<x o Sf_f{eUDHFVZt5A_hECU5Ww\[eZ*`=►ΰޓu}Mrft1aWZ'"+;c9 gIlͺn%}&.}Uԝk~[˭d5Xލ1̎菕7~nY{lrpo*u}Mrft1aWZg"+;c9 #gIlͺn%}!.}Uԝk~[˭d5Xލ1̎菕7~nY{lrpo* zGH:#n7?p5׸?eUr}]Aɛߊ3G ,3,HYxo1eRva ;nnWPKӞ?BPK UEq&"p%res/drawable/file_icon_top_shadow.xml]OJ@vZ7RDDEڭ nJT&$ٸҋ( :AgݢB*՚{\O[eZ*`=►ΰ>u}Mrft1eWZg"+M:9)#gIlͺn%}!.}Uԝk~[˭d5Xލ1̎{菕7~nYlrpo*ܼﺨswoVȹCtsU絺cԓէ_oQ́wѠVp:Q=]+<=:{U>B]>,WPKCcPK UEiN 'res/drawable/file_list_panel_border.xmlmKN0E !ubP$F!# R(4( X{cסS]DJґ:2ҖV㲵ކ)\`_ ]]D1nT/jv$.1<cgob%O?s?ȳj}׋[̪^,]Ek8К^3}z^PKiN PK UEشZ_H+res/drawable/flash_button_icon_selector.xmlN@qE(@T)"Ql^ Jy:0qkvfn9}q{©p! —P0c͔G;:TԪkUW:ϝz3<[g,֬8g{!?ZJ_T^[y/Tؑ^{VU~17̰.}ՇF )x&Ggd'F/rA7H{31#tg4#_-PKشZ_HPK UEqb,3res/drawable/freetext_popup_widget_outer_border.xml]1N@E؊c h -B9. A!lK\NݬkcoRWdi-v1` |zM/CzT9^a5]W.w0=W%}{/MXk }׶_Z_i_3cO,AF"q?t47HSMV\ag:ȧQ"'юī'eI{ PKqb,PK UE|D-res/drawable/gallery_button_icon_selector.xmlNPEϴ(ݘȂ+4qeX B hmą;a=[i+oΝNL$chs{O&›.| s^Y;Խ펕ꙘB;Ly_0: t?Z l.N^z;r[~CsZiJzYUO[s8"a.GثZ׻PK|DPK UEUvH*res/drawable/grid_button_icon_selector.xml=N@qE(@T)qD;@"p[k !)dَf罷3) 쳍N Ux>k< 1סV]y31:3d!f9c} %RXZ}/(Žx򋙽au>6 \ğD|]MwO3Q><{'k<5z-ǖOyGګq!3i'j PKUvHPK UEj(H:res/drawable/help_bottom_row_background_color_selector.xmlJ`MZED4QqrrhI::8ROJqT| wr!|}1icZ)'=+Б/1iQTw>8 >'KJ tJbCpTi.wb]5UO6P1'%'}K2Uo&x1@㉽__+5|' 2{17Vr}|3 <݊97*xEYp:v5==ʎpF7GGOG4ß#qoNJGu߂Ѿ{U>VPKj(HPK UE**res/drawable/help_how_to_icon_selector.xmlQAJA x\F(!{|M YѸa71Wf2#)v4HBA= Έ1qE'El 915knU*LYu0g>Y&UJrF}Ԝ,iAeQ[_yswc m=SP hcbv"=73d)=⛡ !? xm=aFsӈӴ\6= 9vsI04sݮᤐY9."o<=<XRTgSC8 >sݠJpI_d/ݏ66p2eO})݇8 >[Z| 7ƋoMUvb\fVӫ PK&HPK UEn+2res/drawable/help_share_feedback_icon_selector.xmlQJA F(!{<#7~7f2#$=[]S(hh FA#N!qE'El915(+)&*V%ƬZa>Y&U% rF}{Kn"899~n^F~;ٯ&tOyC.а^~mht #"̐M䶉o;|?M4YwUshZN#Np4 洛Kt'5'<+?^{>g5=_x>y8z xv?PKn+PK UE6!*H7res/drawable/help_top_row_background_color_selector.xmlJ`MZED4UqrrhI:vpDm⟔&/CbƴRz?NOz=W/6iQiw>8>'KJtBb'C{pkTi.wbbm5eO6P'!'}C2Qox@W__+lG o2{6WV2}|35<ݒ97J xys:v5{7QUt3:9::3:9:S:)V([P0W}з**z=PK6!*HPK UEj: *-res/drawable/help_whats_new_icon_selector.xmlQAJA x\%QC*9 kLиa71ȯf2#9=[][ "`u\u8'F5F|_ĚErb,Q2W[&#U% rF}{+n!89~n^F~{ͻ_{Mh @z1&nn^ECd!%w@|3$oɺc7lh.@rq˦}?gQ0\%\89~A^ț|&{'`țϢwPKj: *PK UEɛw1res/drawable/image_button_background_selector.xml=N1FdH" .JA@6ʮ2{Pp8n'=jt J]Rz~z8࿀YRzJu)u _M)'ƉZMz /~W+Tҳe^Ln|#ebz;\"O7xq,Ɏ˝\L*gKs9sϣi&wb PKɛwPK UE K-res/drawable/image_button_selected_circle.xmlmN1@^e(X`caQ"'tpw3afX/#"!RF܉(k ې [ 9gvlC}FgNanW6i9u6YQk wFYȃDO7+TD@~lژ-.Yii {OZ~wPK KPK UE6/res/drawable/image_button_unselected_circle.xmlmN1@^e(X`caQ"'tpw3afXo!Zx)q#D kDmH-3 s>30O봜:ନ5ͅ\E#|ȓDOk۲icdH<_?>i}B_ki_PK6PK UE<X%res/drawable/lcrm_moreinfo_button.xmlQJAM*F<> 㐽KMd1>lV PK'HPK UE.$res/drawable/move_image_selector.xmlQAJA x@ Cr|5 F4nēo~&=h8Î^)v ,=t@'Q'1qJ<+Fl91q׬vWjU[\R{瘜)ق0go%o+99%~nވW+jKwWò3s&`9/ӵn -GtE60nDFum3D׈|֞Ün4g\e\98yGvo^+𻉷Ϛzq'[HPKj,,PK UE Z,5res/drawable/myaccount_cpdf_service_icon_selector.xmlQAJA x\%QC*9 kѸa7 Ao~+̰È{{ A,11"Ή >MTX!'%s3ń]ŪĘU 3V9pEerRU g'2snZPYae䗸f^ߝkB[O7Ę7 _ x+DvEPv&ݰ9eNMii.{vsI0sɃr{.#o<=Syț珢o PK Z,PK UE)x>a*5res/drawable/myaccount_epdf_service_icon_selector.xmlQAJA x\D(!{|5$hܰOWf2#)v4HBA#Έ!qEw"Qa *V%FZO@UQcޒ[x*NNiNeA[_yswc m=#P 4h~6E4:ofRr{Ě !xMaFsӈ4\6= 99`.mI+gw]E޼?x6{>UțOo PK)x>a*PK UE@ res/drawable/page_gutter.xml]MjA_93,Dd+ FT eN yĝ~=`U<+)տI'$[z}.<]%Y'|z?|X}_PK@ PK UEJ$res/drawable/popup_widget_button.xmlQAN@}JcH4@b4i#"DPB +40#ޟ1~ h%.m!E|J<0ǂfŪ1 2>t]KξEU`D&Ô?SK1aޞ(ݛ s}RcȴNSo9P;|=>F[ܣJ|mI{(YgY·PKQ4PK UENA4+res/drawable/popup_widget_button_normal.xmlmAK1Ez(((^Rğ"-hnB7wm M}I6J]dҗDW9+fZk[=t=֙+*{_RZSMJq:=FB?W]~"xktsVVj>:;ߌe3LkN4E㳝nT=D|'/;M|-%|?PKNA4PK UE1\4,res/drawable/popup_widget_button_pressed.xmlmAK1Ez(((^RĿ"E -Z=ПM]C&odfMRd%U}*p|-i֚VOz5]u;-J*kTiTÿ ii!}ΟwOѺUs3_ݜŻ1O7#v@~!Ӛ;M{@8loys*y'_ˢgN_˟%e ߾PK1\4PK UE` *res/drawable/popup_widget_inner_border.xml]M@_%čAݹr[3xq%$RW.<\`2&u`LWuHH&zK+&s] NZGb:h?k=w 1*#֘LcLΏ܂jz>W)q'6_,R:3?$kA"(?(]8"3~z9EXY7Wt=YE_*b'PK` PK UE.,*res/drawable/popup_widget_outer_border.xml]1N@E؊c"E F#p`B"e(8ZlvV_{r$X??n! x|ZԞIj5 ѵ8 B࿯x/m/sߵ뗾+YlE9ȨGu=CNN3%G"h,h]=[r';wv/,{6q8MY_Ի=PK.,PK UEC#res/drawable/portfolio_selector.xml]MjA_9$ !*.\gaA,so#ywqtG{ţ#źd&1~ \@Ecm;Aќ*jOrL`~vm/A2w&I>3ݘw8ŅoD=Y-p'ؿ{{&i+S?jHWuž`_PKCPK UE}9$res/drawable/progress_bar_states.xmlTN1' n"$A(h HPRAWP O)J Z>k5hx<64rI@a AX4Q ֈmb8#7BA8 us QKO/ z~R%yC+, .uxe|Q{J/qkk8fQ< otpT3|*R!e:Tڴz_J%W(uĔzdO<P}h%jXn3MkVĦ+Ш@ z2wڗ}t孚ޓ7R}4W hr\\|׉n_T9fG:Ke @g'מ\81C|/h@~;x53َ]R]lQ:\oz⦧dq'.;Z\苖elwOm='6mYO;:|_PK VPK UE V8res/drawable/reflow_textsize_increase_image_selector.xml1N@EqP XTTv87"8-Q5hh4tvM,'X#ɔ*5񶌳V}Լ_ lTk0%R@u4'ZMxQ{>|׉n_T9fG:Ke @g'מ\81C|/h@~;x53َ]R]lQ:\oz⦧dq'.;Z\苖elwOm='6mYO;:|_PK VPK UEA-&res/drawable/rename_image_selector.xmlQAJA x@ CbnY`Dlœ5mį䜛T&!{#K0-^ ]~NzZmX!7f:'ø@F~u-;Ts¼i^#^SY{s߻ќsY4UsͦXG]M?x<8A-[H‡PKA-PK UEѠC<res/drawable/rfe_banner_activate_now_background_selector.xmlRAN0m 5 UMAP{8PTD Q;|A3 ;bP6]A'}l g9qIMl#Gkb+Șs~3u9_Sm,de)r\cGFmIֿc.gPf1r6 _nwsOcȫ.bv_Fd4'^]&=PLkc.Vo$k43lgQuPKѠCPK UESs>res/drawable/rfe_status_off_view_background_color_selector.xmlSKJA(B?QS\$*K H003 .<^C{Y$y~/[` YqBN|M#@>1%f!X-6buXEbBVk;v%F7}z!ό[txΏ4egS]:xyz 1 FCmv&J'ϐ_xҿ@YD+C+h. WV}ǘo[=^#qO1qmCyNʛ]+LR${Tr\.GxxwZד;g{'ot0fz g]_Rz?Yz72n.w3CVޭ ]M7}3EFh[L }vq.膱XOs6qO vۚ}>5}K2O8!|!ڨzծDIs}U<Ȝx% "~h?JoS=]mNj{$)>m(oIykI $|{5WN%s>]+—zRsL~]U[@o| KX@'KF%nfл:qPKwtPK UED,res/drawable/rotate_button_icon_selector.xmlN@q)RJK@uJQ~aK)5(x<6.U֚[xg1 .95P §f0a+<$wAA{#31Ιw_=YR{R=S1+) ~jZ*~Bz?usM含 '?YBK̾0Ztt~Z 5x~/9̓uCsViJzYUOsvkk\=np9kxj|_PKDPK UE94"res/drawable/scrubber_drawable.xmlmNB1E'!~!qa_ @iq_½ ?b{RLg;mKU.$H;ln cp;GZ^ɺr3Нi'zj|I.nMu8`zM2$yDY[qm|MyJ3@א)a($ǀmNC+ ]:K#׵~gIwHjU~gﲬ/PK94PK UED.res/drawable/scrubber_thumb_image_selector.xml=N@g&RIRUD;X" (D @rZ3o֛1I88fWB&»!l5SkJ`.5s-YAK%5^k&ת)xbGRKiK\Jp nëet7eSG!P'ZF,mwZ=g;ξH^,#sag Wx7PKDPK UEicc0res/drawable/search_edit_text_drawable_right.pngPNG IHDRj PLTEz=tRNS@fIDATc`#8IENDB`PK UE<X/res/drawable/security_button_image_selector.xmlQJAM*F<> 㐽KMd1>lԵM|߬9}^)~ٙ}\Y83ũw|PKnDPK UE6res/drawable/security_button_unselected_background.xml]Qb?Q(T( B;qeܜ3[n`xU~1 /p<GU5fX(߳Ð%'SF:K"rƄL7Ӎ(osIvǚQZ|Wf5i+B_ }]T:y&V<)G.;;{-촂 PKPK UEmCa &res/drawable/selected_tab_gradient.xml]QN@؉y)" 5Eh( i e-B#! "~ `vs/^kt;>`›vPص/|8%[bF_7CJ.uL@dH0ǐ^9sb֤M黑Hd 0^^T;57C'r;ffN)gňg\M] u9u֫i@+Ƣ1R?b$cFBbφsCg̒& VսËomW&\MXÏm%ϦSe<['YgvQ[pog/iImsΩ-܅傂c'uYJ=|tOįPKmCa PK UE\R?!p3res/drawable/shadow_file_browser_tabs_left_edge.xml]MN0F?')u!@*v؀ TMh8Vp`8lJ[_y㙤hK#m]W:FݠOEc95{R[Z*_c►.6ޓu͹raWt1c;-BN^ooY낽^ׯ/GyF!ojjO^ >lXYxCJ'6/φ Qw1/y~msЩ 3g/;,iY(zoao㫙PK\R?!pPK UEJ$p4res/drawable/shadow_file_browser_tabs_right_edge.xml]OJ@vZ7" B]gpS6!ƕ^D.zO)~3LI~y3%UIF#]i[ͺn)@7}F? U\%ߙr=nit[;@=7S ]ń]iᣟ4ď&B%7뺕PUQw[n-zvհ7cz7|O4B2;?Vߐ"yeM˱½x{aKB?yjT1bE ,3u\ 3PKJ$pPK UEdL#res/drawable/snippet_cut_bottom.pngPNG IHDR ?PLTE """%%%(((+++,,,---EHtRNST21IDAT5Ʒ008&MGTlsss.Wc6ǎǭ/ _}}IENDB`PK UEӧ:*res/drawable/snippet_cut_bottom_repeat.xml]MNA1,4!l +/M Bf ز{ם1 N^׫7\p^?7b*^DŮbCov{˳pPKӧ:PK UENw res/drawable/snippet_cut_top.pngPNG IHDR ?PLTE,,,---+++(((%%%""" /f tRNSރY3IDAT-I 0%St|Ϙb{)x۔3"i?=IENDB`PK UEA'res/drawable/snippet_cut_top_repeat.xml]MNA1,4!l +/M Bfر{ם1 N^׫7\p^?7b*^DŮbCov{˳pPKAPK UE^8//res/drawable/splash_screen.pngPNG IHDR 0n3 IDATxy|U'{–6S@, b7+5Q3C:N;):B[g--8T$6ԚHE ҄%xMB¦~?qͽ7|>?{snJI <@`,X  @`,X  @`,X  @`,X, @`,X, X @`,X, X @`,X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @` @`,X @`,X  @`,X  @`,X  @`,X  @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X 2 @`,X, X @`,X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @` @`,X @`,X  @`,X  @`,X  @`,X  @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X @`,X  @`,X  @`,X  @`|$B{BH2"賶MOIKݯSb[@_j`jLJ ;ee9cǶٳ|[_غ5 71(5䲲 ?Ac㷿s}cNCNrbpHLLtUw_wn3sspBƾ竫!kfQ#ϝ3'!?M+ι>!1Ӧ 2J 7ޘ7w̙--?7lH:%@`TBB‰4ͿmæM!}w/B(@`!GJW-ZҒ5j@O%$|`uuwiY X=5 '= }ݺ_|@/%v?m,kt%}񛭻w( zlow S҆d ,@`ŽN>hPw|@ vF޽ ɉ4|xO{XikmݱiS='~;)1qȑ X7>)CfQ@/l}~Ufv^^^m 7sy߳s玭[ z6~3S3;m/d;ׯo[=}cGSS/*-#z*~s駇N<퓩YY} ^@`=!0sB `Oo8̐0[#B@`/ֱ>7[1>赶=־~aS @`UiBk~ V/_ھBXSScdGmR[϶իy-#,{~ɒM\ @`s?9 55$$@`[kl_}smX//?_S -I˿LO72)'O'X}3d@nna;yM7g@`^B':O=x_'@=B[jk#kWhљtC,^h ̫ B#~mm~p@no~#).@`XZrҘkXnɒk>܂36nSQt駇] /Dw>2cFKsRS'=dY,@`ORBYӦE6n|o<[nNKN2b8qBx_W7 oOuVo m!{ԤB+?ܼ_WjĹ>>|X Ln?wV{Տ>r'(w@' m!sՔÇG<[o~3礧9X NKӣۯoYÚzumOZZY97NMXx_['m>`7^+#+4(5gx׀3*+ߍgwJMMfBbb~|34 Bh ጉ?hs}M͎+jCbJJ{ї9&= KONmsz{m{ewosKo IcBk-!Ew&ᦔ)m!sᅓ}4ܻkmyyԽ\pҥIwOxy}*/Bںe׾؞=-mmI!XdCAg߷o/\ !}≪HH|?NSNW^xq UzRdu)CFx0"=gh))! ގOlٽ=> S3SR2SS=OylQ㇎ÏBnsϽz/WwFy橥cʒSgGgqG膓܁#-s !χh*91!'55;55's' /9xqq?7lڔ5bDSBoW<[^}u۫>`ϼn!Rd~ҍw 0C rOl /|婧 ,0;5uhz?6'|'~pQ}͛6\nUo^w򊊮vkwx]v۫R22.|;6XQ'K7tfߨgwU!35uhzqCs.| 3RM zj]u+O=[KRR.7.ַ:B^W7O;M͚˗zkK,?pE?<>th=?Ws! HN>&=&Ny.}e3Ϭ^le[Z{qSP\G۞}n]wnkkK<ЄVKgg96aIwy_Oogכo>zMOi\/Tk߾}-{[[JKJ!;8p|ӏ?NoYO?ߺj,HM -,?~JMM5BUK.'7Z8I],9'#PW֪+ʵ#Z_1s„?Bbb_&txA~0(%eTV7qqƞtҧn/ZO7@`t5QzEE^I'kjzG ! Hn_۽{ɷeЅ}!vEOe!\{k׆/%wx[@_ 2qo-eРB͜9oE+Zp'OO$ĆW^Nl 03X@_*-9y' C~6us ? /;ky*ku,h !3-̒ Bs6ֶՠON^^ }m!䤧̹;Zjǖ-\tֵ?&%)ɗrs%1XhzpuՖP4~yw[2kk{+_ijl4x_RR_YwޙBhnlg?_W-!rˆK.Cf~Ǎ! ¸1cλިZ[_x!Fef~n >]36c,HKJ;32NTK4G?=OܹuO2Z@`/no}w_W#]w<ó55͛dUk **6KmEŕmO JJ.1[͜y/6fdeUTUTt~ªK9ɘU6{,g4bb JJ++\zi_W3gβYnUTL1Y͚U<}zqeO5K`WN~~AqK' )# _(;/o]M͂nRWeF---y6n\|-몫Gŕ/\jSv3;nܔsW-]frs ǔ7}Ŵ+33kϯN++o-F}m JJ-_=ykyYf9rԩmL !#+o_xښ^͙ hljlՂXESm#XW][XR|]Ο*znmUUE/\a5x 7{E>r>[dImUW.2wnxlέ9mŊ]EE񕳹ns]]mUM;-}V͋y5ǶjՒ%V(*/RW1=1eeEMؽ_l .'! km:EG.溺efol<98켼6> u > JJ]sՒ% 70&42Ɩ6lܸ=ڝSlIDAToG^:ՇgOhٚt9ӽ{t)s6b n;Gw3Et0yj6gNroLiizff7gD7.'?obH9;wܸX?E2-uuŹq|{:d6n)crǍ 8(=,()Ϗϩ]0 , 7}yӧw.kJ\WS}{urOj7w@My.*//*/+pζ_!jn^rҌX0e**Ɣu^ k= ,8D_uVlҌcʺ ~=rdxV:`]oٶopĉ7^5o޽'v_Ìi+VDKa?3&uzfX@`M_-9fpA} ,pÔs̛ד/m2cX;6ܚnhƢJg!|: fxk7 OtM?, p?'o,iź\ݫ}b:i=u|pDaa?jO>LX6e޼=?{-qG9Gv`ջ+#,^ܣh%.R_55@mŷQ?]GnuX[5#F}W\|+PgBdR?X@`a-qJ;۵Ȳi؟-_r뭡33 ] 92w{{DXpp.!6n경af| M;ib ͚KA(,y-Jف.Y?͞]T^%'UWZ4;/l#uhV-Y[33>at;_~'|ZW[{{Fλ3]}l֬{p7\,T7oϫ,Wo_hEDO?ou55N-:5:jڊtN~!=efΜh0k?=I?G]}>)_AqqAII LxӖ/oظqko..9rliizffƍ[^a٬Y7lli˗GRF'(,,()?UeFN7a# +4b|zSc'^paAq?Y]8*襢%5됮`M7oM^t--}~ɒ-uuѳrgE_w3y|:K)%(@}{켼ow\V,2wn !]N~~qe嘲켼6n\[]a+D5st4CFV%3fv^S`]Mͪ%KjzO.())]\x[W-^\[UիE" JJjf?+rK͜9k****: Qs,f]uŋwv0t>/5–޶`FVVty9b>}؍ão{> p;X  @`,X  @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X @`,X  @`,X  @`,X  @`,X, @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` @`, X @` @`, X  @`,X  @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X @`,X  @`,X  @`,X  @`,X, @`,X, @`,X, X @`,X, X @` X, X @` @`, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X  @`,X  @`,eX, X @` X, X @` @`, X @` @`,X @` @`,X @`,X @`,X ۭA+ P`` X`` X X`` X X` X`` X`` X X`` X X` X X` X`` X X`` X X` X X`Sc.IяIENDB`PK UE)res/drawable/splash_screen_background.xmlm?OA@ x&j,7~"FK4VZQlzvny2Z_PJ}"B_X K2%QQ3 XR nfz> ܮL>0z\GPW컁 PK PK UEZ+res/drawable/switch_view_button_pressed.xml]MjA_9L `YڅnErA%?#Nqxr$8mW~xtX&nm |3 ͔iL-iNiEZk1_j-\?*m(ܼﺨsޢs7-B7^Wqb=RLQBߢwѠ"vujQ=]+<=:*J' PKZPK UEbnOres/drawable/tab_selected.xmlS;NBA=x"FT 1[,,1AAx"B$j P`og.MPLNfsB>=@!K`=CE{!!^7$,%Ejj18#BZInEK '2D:}7/Wi7hVWEѣv]fl0j.ʎliQ+l w\Ҭ+*BlP3uU@x&wڢ/zZ <jW$+㊊7왺<oۼUL}zTW3=kiȵyz ^Gx"42\ >!^Igy3 B 5~x7oAMS?G~\?/:uX~AK7O䏊wfNÜ7 =/[\~ӡ_Dɺnk09'ͱ*Ԉq6!gt*fIJ0󸈗313/8|+PK#YPK UE?lDres/drawable/textlabel.xml]1N@E@6TA %HP ڤb G*8pNmj{v:$LG:5i[MZ}t.@ }Jf*Up\ ekls^2N cХ֒GJsH2+ ;CN F%Uz۠#yy,FP7hsJHFlNw$ ibiKJ-~8g[ᮠź)~U׏u[zjL3kȒ8Av_PK?lDPK UE7res/drawable/thumbnail_button_unselected_background.xml]Qb?Q(T( B;qeܜ3[n`xU~1 /p<GU5fX(߳Ð%'SF:K"rƄL7Ӎ(osIvǚQZ|Wf5i+B_ }]T:y&V<)G.;;{-촂 PKPK UEdG X!res/drawable/toast_background.xmlm=N@eqP5ED VAPPAICp.nleYV3u*tѓLcuG[ T5YԥzPCݐґgLǬ\L6$󓠾dqY3ۄ tݲ7y3v3J!w+v 9Ȇ%?O(zO>,kZn/GQ+l_œk}No/ѳ^fR^W'eI{_PKdG XPK UE)F} Xres/drawable/toast_border.xmlm=N@eqP5ED VAPPAICp.nleYV3u*tѓLcuG[` T5YԥzPCݐґgLǬ\L6$󓠾dqY3ۄ tݲ7y3v3J!w+v 9Ȇ%?O(zO>,kZn/GQ+@œk}No/ѳ^fR^W'eI{_PK)F} XPK UEƟDres/drawable/toolbar.xml]1N@E@6H H.PBhC l7Tq &v/[إZdJѪR+'̂ZB_5wuʭη}F0S1aRki%[}7p7uPKwd^3;~?wz;y#O?xq,'.rنwp7wϹ/MwQ&PK%zPK UE-qf*res/drawable/toolbar_backbutton_normal.xml]MjA_9L@$ H.3",=7p< ]ţ~ёb]L2 un0_`Π6ZTkoN'DdV0s%?)(>ܼﺨswoVȹCtsU絺cԓէ_oQ́ۻhwI+}]èj(J+PK-qfPK UE$P+res/drawable/toolbar_backbutton_pressed.xml]MjA_9L@$ d) F4?f $KO y$.z2mW~xtXLC]%[z}؃83hh cj)ZoS'-In53_h\IOk+x)j7/.>rP覼;y.X6dfG{[Ts`?.]JnW60jzkGg/GPK$PPK UE;:X*res/drawable/toolbar_button_attachment.xmlQJAM*F<> 㐽KMb| x/GV30Sz(`.S!1$nw$uT## \`sS _P ܳĝUc3Xp*h9ْvcLm7NT9ӄAjI-%?-d邯Fb&ֹF| 4,pj7gI #"o̐ + &yF 9gx=lzթmjnZqWZ+n֚Slw _rΫ?{:(gPK;:XPK UEw j$res/drawable/toolbar_imagebutton.xml1N@EqPA(qn$X%QlACCI@!ݬjS2jk&Fm2O L'`_Z݂JZjEnXvJ A-`XO|:=[z_d5TzhǨ5Z ԌQWn 5Co}/Vh@^@C#CE= !G~zY'.rٖey[ڿ;;$yK PKw jPK UE8C+res/drawable/toolbar_imagebutton_normal.xml]=A_9 beWTUCO 6#AqۮQ?^HM2}&1bMpp6ZSM~Mт*5מKC2?Tk][KP,;i6uQ4r7ɧzt3絸pX ꯙZз[Tr`?.*>ܮL>0z\GPW컁 PK8CPK UEڪ,res/drawable/toolbar_imagebutton_pressed.xml]MjA_9L@ .8n%2D 3Yĥ'<qg*dit7`~44Z cj)JSީҋ&_h%\IOkKx)j7/.7+|MMxw9*Z]Z6`f=O-9{{ .iS?ZP_Tu)a}PKڪPK UE&|res/drawable/toolbar_shadow.xml]OJ@ƿIR:m7* \Jĥ /PhEmJҍ S(ą o) _f$c"H5vw18 |ORU|*u*Sqz>_:Tz/'R[:ҌJK-t{2k [C%B:˨@^稩; ^~f:˫ɩ񿡳gc?{5 c޸߁̆w/.R,m 9p]u܋t˂ѡOgm.m8/cǙ(o4p[;PK&|PK UE#res/drawable/toolbar_textbutton.xmlJ@EKF)JqED6M1n &v pywHRH&ޖuw8c>XWZqTq[_6ޘ3/`fdJ]zf_hkGy*M` ݠ4#%~+?+?5!d*uՃԧ?̞ ep[J5}(9onIMn?l9[rb}#j32 8-Vd+2,^xwog~PKPK UE[S X,res/drawable/toolbar_textbutton_disabled.xmlm1N@E$)P%!j@9X$ 䅂 J @p)xذw $ӮMoF[`G+xt؀\Ks% Z':d9 Z4M}M_bc;0÷jYt3^wμ]!w5kv?r 5oO'Tz䏣#\?"^_YƑHtYf#Y;G&Q"J_;Y PK[S XPK UE:*res/drawable/toolbar_textbutton_normal.xmlmAN0DIۤ P"YpQ[QT (.B,؃8q xvj gc%UD2HK .8F[ꆾoQEmwSkܗ2WI~jYM1í/F;w#acǵ&x fHc@=Frt5)dSn$T>Y*qG?WS/adCMq#~13CyGbsLu] uu{֋Uuc22cFBbφsC,3& VսËom&\w,Ƕgө۰u}c3ۈ5GSܷ햴lG9zgԫ-܅傂c+;zvL_?PKAb PK UE#r!"res/drawable/widget_background.xmlm1N@E!qRR " *\2J"dQ)(8?TDrjm\ *>A[&F*ȷyR ˦-:(׼ɽF:AUu3v~V( "V&T,9򿾲^^9SbMۤm,M~֍óꜻo@bHޯ69lלwMָZӪ{*uҺg\Ľj$s;~6o){53̡A5~tO.{PK#r!PK UEYLres/layout/about_layout.xmlOkA٤fVQ𤇂?((b&x6Y mzGoA z,~zA%U}v;K!$qyw3#DFtdõ~BtZ6 Aϡ[=@ߡj"tJǻɖ] dda@zv xjVuwi]T{ SEmj[6RS6*-.oL6w'ˢXcQ6خUnU<|g[x&fW6)0ݚ1bڰZf *ovYbx3a?P2R60@gLeğ/h1ڇB_o!+hQclXNNEA|~;{/&ֹLnN椗chi}1V1ue^\Q&GBQ2fWx+80,D0d~Br~UV&Y>cg(iݘ|=yC֦`$$]cEQy5Z>!l7&`Lk{sz!Clkgޗ#x׆ $ca?Al6%{kK{h~: rvm]m_L_R3f+^ >^͙u g`8ieJw&{#gr)=oezN2z PK&\<PK UE#|res/layout/adobereader.xmlXmlSU>]mmǺ67VD#pC!qܶfb41j4*&("HTeE|9ڂ7yr}9*rx2! J6G!N!#H##)p·@+X t l^g 5! Xl6)9`?pz Y :xǀo!@ x$ S6s֓v? gۤfHq=Ȅ SM}3A#I5Vm4F5 4ձjP(IZoJ=ZJKئEjkj_[eLkn$NZ0_hkhcӴm3LgCԉո9i`Z&,=pzV]cv;LF_3`]-}0&ՉP) *5jĉ):&n ijbkZcj FҺ‰wueYZ6s8|v`:NE9=,LTYehL@ c|0n-:Һݤ#jҌkQKS萮 !WX֍Dj0H#'@o U{zBsՋ^̌FC+YXX{]7YN!]׭mIά 6fbi*-g|fƱ~&UU]zB 6t tlж:B!65مH,VBO5kͳ)GCuymf*pbߣiMSOI3ͨ";*<(O^EQΠ= h磝\;}8 tJx Jiv{ ,3Ҿ*\VG[GK,C5ե۝&bv no.N;V~jF&0[n flR.{71.\&H(ep W.y.:j`K?/vTG%Nt,JID%j=ɞa r2+4E=T%5;.>%GeP.\6⒋ԛaɋW#㰈8p]aI@IRKeR Q\9sr; YB඘q.'J}l# }L8sCzn7(٨d]LV=*Q<i_\nHrD㐑HÄQ;Idj.1oWj}>N0a`V.Y̯ h ~)I87 3GDv=h} ^‚mY]4In֟,.K˗DAvR+>Y2EX <.$ZbEhL,a1 8^"ZWOKJU\!a??_qe\g|~oxpZYo={d(d1UpܦI2]p̺5ъ~3.IQ^f=F4Kz`K($8 . ] k's p wmK G6PЏM.6 C841ѶGx5~WF'peﺫ~G<=i6_kK{MN-)^{ijj@Z[dMIJ]~_w`?P)=yñ虣lK7l_VF`AXhݾWn(׹kKqz(#͆],8BGxћ2-\]|&ƾ=x xwpz|5`2 ֤7-`@t5ߗg.GT%{gXt,3ˈαSTQZ*L{&r*/|4^#Txyy,Ҭϑo|6NlO29iVRL.$jj\L?kjX ۟g&j|2#z6{a,>~KKJ+ٝv osx*E/&Rߡ/` = PK:PK UE-P:`%res/layout/automation_list_layout.xmlN0'$mR$&J4;CX@bB&1jTQH%ހx vX3r( g}:}6\,a0ƀS46$C8#Ή+bM</~PR+Y?z%"L y*ǷRqYdIo2LsdyRLRGaXũXjjӸX|9KQa2ߏd.x] ׍d.XQ' >/b6i4!$YK~mfs.0bFc-M{էt's7{UZhw~A>uz^PK-P:`PK UEm8@res/layout/bookmark_entries.xml͓ϊ@Xoݶ(zڀ xX M4m6)lמvŃ/ x|xAd+7|7̷t1:OIIC_ТUEpt]<8o[|_wPW\7mJckC*Pp4 s*ms9sf\[&s1w-J!+MY|h'b;U }k0rdz18Z0'PᄃO=jt;ގY3bz4ЙXa7yӚ ʹRtƖ3{S.!]r٥v{-̾&V0PD0|rNkA{ |/c8}kը- zOңVG"JDY=V'3h$KK]̫},4֡^7D֠žR?Z7[ q kDZAҺ3q]nVϖt"-/diM_hF_ovL&iVN(SfUGVWEVLR}#m~KPKm8@PK UEˍ=&$res/layout/bookmark_panel.xml]J@g6=XD`Dn&_ƩϩE)*Y$0vvEIr9䑜MRͣeVud9^ڤQl(-z2frd9w9oCV@c5 <궦Wp¯Q@O8 ;M\\Uks3=ʼvY6nS{zOI^)x=Ńv KbZcf}yyw& $M43`2 x ށO3 bMq0p<O ހP$,ekѹRd,:K/q)NKpVuí*I$ T/Zsx; ux\/sD eFta*l &&׃QyO"]wSк/}uT,TJ Ty h{Ia[ЂUg$*L^Ǫ B3FFS;zUUZ)'/QadH3ëϝ">K a"[ 9¤e<7Lߧ0ip98 Ƴ}-s </\i} }Xkvc0f1ntX>֣I44-K7\-hݐ|7Rիh?!ʸ(k55dr￷Imz`rYXlϛSmn0WЎ(;죍t)ߍ+mX`}:M&?$#-ǤќVrlr6㐬c?NoD=d@kpc^wɵmQjRKRJ{r(E&}Ic|`g& @8Cny7ׯ~}"PKή\ PK UED^"res/layout/bookmark_tab_layout.xmlmJ@Ih ""M7.v!(ۡ m3e:vo ApF|[Xc&g͹LrdӓEh\F)(e@ @T$<ϼ" uGT EeDvhi_zJŕ>}XOJ%uDKh=l5A->|%F~bM #UkD}bB7̦]8>O^xw:|ecu]g*دɛ}ʒTckd];Ɵՙ_Zym#b&Ւb&@,Ռ/gf}g؂PKD^PK UE.res/layout/camera_pane.xml]N0BCHБC#X$VmU:C1202(0U1> 032!ܒ{Lv3I=iijea8|jYmY`4Q,L;ɲ:j-y(sfU$YRj›9 !~!b ?tNMb?ύpꬍEp8:qqQ{'ZwqQoCt=PK.PK UE]iL res/layout/camera_preview.xmlUMkA~g6IIlSDPj@=Va6bITdifEIDēF'q 1D, Vq [E aT躿*(C*%-] *\kmuWC$lmƅk HVܒ7O9.٬\R^rm2 K^)qs=GIOLny\nl- dQmr!}bh,Dm42 W󴶒,ȫq UVhbcǑeQ_bga 6 ,V_s p:YekhU05*-U!/&I4@O'#Bϱ>Eq_!Op ϰI1!pF6{bӲ6ة&6-t6B\C_ 7~LG"<3OFxh;:ZN7Okg}xlH_y-|]Fv2G3"wN;3'LzIwk\$v'¿xԸ)0\eR#2 R~wv;#C{-K񳡞R\zfD꽯g2"6Y߈@NDǺ7!ֻ3QMCŻ"!^}PK]iL PK UE/dres/layout/child_entries.xmlmkA&n6ixуiN B~ЃE/~0C74"X/"(^+xDzgEfg%yffv*L59ecipx>C|/0Xu ΀56</w#i+ CTi(jԎP+hn%\I# mKO= \iq%۸"ԑ~?t:pʜ-96 &CAYeFγ&\E JƂ rbhs&Ym H^^DZQ ;UVBTN+(gồ1?TM8H>ZI58 SVt&H;_#Ɲ&=CSpqnA-Z{)Ma5j41িZc^yV=ZZ3mխXk4oߠ=wSߝںS+UEkZkI#ZzPKRXlPK UEuH'res/layout/cloud_login_popup_layout.xml=N@1RJK44;^ū`oހRA8% 5͚X#}Z͛w{}I]K&]c0q^ߓتfw-|ydnuסZM+T,F68dQhStA/#0ZɏdGx"$ bwB})+VdE[Ö-- Z!ZbOu}n ;[,`3d=~T(DrqCDj4ډֲCn`QhCw#"]ޣ j>`<nF[?juO3zV0^o16t"Z֔f4$(NbmaF?/M1 ϔQxkf͜ZI-f|ܠjMisbFkhV煜سD> g[8 h'UN3`&+:Y|Ω355qiRoojw`; ֪3 WIq-7۹i9=oPK_PK UEVO res/layout/color_picker_item.xmlmJ@E$Ji+B.pRĕ+W&6AӉH!~@eՍT;y!<. *L.!\[2!Ѹ nԵ>'lc%X9 a2:VZ:5:SZvQ`* Zg_ ( i*ϣŸ8I.Y_!wI>M7ScĢXԹ_窙ISg=}BN=g/%nes*6wV&*~oPKVO PK UEҘ~ res/layout/comment_row.xmlŔMkAǟil$}6;{5|Z BC_ bC!ߘՇm9oiQމH%#zV}~PKҘ~ PK UEI5 res/layout/context_menu_item.xmlA/@-6&"ā(qsqp7"nRf;MwX$H%/o 4OfoN,z IA4H<ޠϑ` ̃E A D 9wXlpWm*6e=PdyYǪ{RuPPZ aLWegyUu>6o[ #ɖܒdiM/GjT8Z︭~0S w7vbŽ+J/ `.6FoCa4*Ip)8'<eA0x(`AdepEKǰ V'xpth㐜3rN5y$Od0v7*uC,2nnrƪL;neȭYMR֨i"ˤȖ,1Xʸi_+I;̋#B|7%b#&a_ET'=}x]кnu"D;*?b7sPK//DPK UEFvL- res/layout/directory_entries.xml=o@ǴvRS E4RKBHP p#9ؑ}m$ o# ,d\B~z{rI6tDH ̗h0$8M= x^` | P,^/\!ZT*͖B!8 'x5ߌ…Ao*m/j`4NՌE.z $fDgpßϪ<`X`;1ԦˡF ;"7F"XKιJ%Xۋx=lW|%bq%L-2UJkYκd5DO1V 0~U|;~Ca}na)xX2t_#.Ar?Kݏ>nmx.喥fj.M;!M;4bHn^-mV1-}*!-_KJƿlY[^>VSD*ߪz}+ JۭŘT,i>G;7f3ъ͕6LYɌbnsWvBFлrFUgwr?o:\Lz<㏰W3zz7zkFN%lJ7Rz PKFvL-PK UEĮ\res/layout/directory_row.xml?O@sIl5@BmХbea BPjؖ}iD~, QbA @6暩g=z}{wC5"F=eD h֞ X` @3p npݘc~"n$d)ttP&}IQ۬Z ȶÜj %Z95LXe"q,B~H|a$V+AU սm'ArT #^ <(|eY-la_RLz ~#1vx. ֦%[h.,xeﳀӱ9D2zkg[Ajsy 3juͦQ1NNcԴ'3ikW7nWmnM4sߖ^hg[ƚWsgsPKĮ\PK UE y$res/layout/export_locale_entries.xmlAM.fa̩wx6)J?%jl%mvCvr\Q-, kQΒaÁwILz"2hD+AOQ5*!x5>O+8A5O8ց \0O@>o;&’}J$E\!,VC[tو;ĔE7b;BNiyY ='HmkUjeF=b&Emis4 d2j6롿7ñm[ =qiz}f+ mfG\k#5$JjAk[B4v4sj4R/Z^kfp5^+L(fRy+X=RzD?yftg|{0_-xB{`x^` Lq 5A^Rmփ:_71E=_KjڊkK Ǻr%47 #H-U*1:ʛRgG-[U:9WR癈_ e5GEjg3TQ-oy^^Pymo9^n|S%r1߶[R akUce吻?PyFD_PK yPK UE2 4res/layout/export_options.xmlWoE~kG\ۉCڴ$NTQ.ڪT%P)W[{{ZMQ)= -Ar'9PďCozM 1ҧv}ώI.Ĉ%9 /i448pXlgπ7Up0a +*p| | bܢ\N}-Eef˧LKM;nyy'\+Y7g;1;2M٬qww|Jv=*&Q]w;T,cqLSzT*{|t~>`=t;>R]fYie$=;{,ܬ sJ1\$q~ݧ*uXo|v*T^E-fXǮQ29 iMss\2Z˚vMm$tYYܱ'oM\VyoxLCCkI;2ugC0Wp b|2OdhV[e3@ b Mӄf,Z^Sk{d8c<*935{Ե+`Kڭ;75ku뒬.3LxCƱϛKj.w#bn26SmRU0[i[}Vwƕ$ոiəwH Jۓ;D7CΰAV15n&DCۦqgS@@voHȾGlbR[q !{{^иV#"__a~%"K_ 2%1fBj9pMD|k_B0Y5bFe栔Tq1{{&q|'"R`61z y1{a?L&6y[:9/6F|5׈-FԈcgoa̙;y$ɤ*A۔K% 'lEPuM0so x>O ȹ@.g;’}J$E\R,Z&#[t7ؘ;Đ;9jj3EYD4ZqO8m7fBΐD#$!I&㡜[s#O^a}p Z:.:1g uv ڥ,"z;溷2`$hyׁEϫfY6'D)gJ)l2TYsC1cZpzdrl̠eMKꯤi&xނ9xށ-pKӴ'? ?~`:xԤeJ~Ct ݃_m'2k$iۨw.͏qH?ۥmqZ %V}mKu3ZL;K`l]x Id%%mvżuƹkш'WSI{K^5ƾo&I)Pxw߼aK)'Y됴Ӭ5A^B:yuUKmqcSβ%i}xdύO(=}wq]V7Yok8oJqǺomIlruˆNn?A+qp\W"`|?AN`ZTn^KvVӏ;FFF;79N;[Qƞ$^P7uy0Q/h )p)G;Xa;I2m *ؑT.f1/{/hb DM8Zq$:RFf]4Dc=6yDfZUx1C-V=Mb"{T6o&'\ʸ ;(nzpYhOK?c_7è9^B{c=zz?Ng認eJu=^֊δFT+64Tc^է^r9 61C<אf뚜ϝ`:FsōeV2\_K ,߲ jnf?PK~^PK UE)res/layout/gap_view.xmlmN@秭F&\8q`«6te7Z g6%|wf' Q=G Q䁼Kd0H>{l Co+Z_|'m8Y(U.Βr7 ߳Mgf%$)7k@Jb|hjc[5~+|Z)&o_Y6\#>{Nmc_[fYc7'bxcsޙfcvYP ৩wPsc6ނ:ł(˥Eq LL;Md |Jl!r61R|q}Wϥլb?jYl-a$|>}aw>#/$1KPK]iA^PK UE;3res/layout/grey_background.xml]J@M* %.;W]tV}n]˘NHdJq.|]0!>1>, {%WdNȚ<C*e$hOen ԗ(b:}Ymc#t w-ýR]fV~b5{jN3I)Bw8ŻĸK d5c&|6d+o\3Vm]`;XL Ps7=6k׭6bSMæˣ%Z!o{ѝM̡df&C)u~a穐;5j7Z>VK4ñ<7 ʧQtoNxK4I{GhO<_F'}~/c<*~5Nj5ŃS<8)<(h؃<嘕-(M^'ОIY9rJ:UԶ=amrmTDی<)ն\[wyyAxjINPiҚXJ%cV.yHkH{qTQQ˴my=wJ9ƪ'rľ$FbqhXcygKbR-O͔ww.Kd+1;A{I`wfSxwwߙDθ P62NmIHԢN-v(N(MMĊK^+PK-M\ PK UEI S.res/layout/image_enhance_single_image_edit.xmlMkAǟ&n^kP' KۡPTt;&&$!7/~/"+<(x"zU%c?OHD #j#Gy 6mp1x ^|p筃Mp rGOÑz0=էZM WT.wד(R /ŕamGGKKz'WS*bi$֋.Nr+%fdYttCȁ!bWQzm!ܮt:C;zqaG{)NV@p^Ikksv#tb!Ǿ+bCF#uF[C|1A5;bBR(j:hGtmLZQa8re>+:ƏO |cg,#Vt k 'q2}"Qi{BYYVb1co2.hЖ u6|}>j' &+G!hYZ+5b<7! uXFfOKY֧S'tO?dZҽ̼Uw9{̛hy*ϲ>.K } - PKI SPK UEQ[w#res/layout/image_preview_single.xmlTo@~vjW 1 *b@@FJ&vd_eJ!11"$H00FWsnA I:X~4='>q%i) ET͂maq.yL.Gr{+*]y.SCr|g~bUE&5uEr? ןjg 4+|]ꚉ9ZN>*aSs­6nNZcS}4tس˙|E-%W~ɼWyS+W[9^ڭL_|+cOw?PKQ[wPK UE"res/layout/ink_actionbar.xmlOk@6fB)+Xꡬ`OmqjEAc24C2RROz7qi30—s.*Q]31 5G9O@>?䑌a0P1{^/Jຒ˄r,GHd9R6 c60ta5\id`4bxrx' Tpx^cw< E$O9;ķQ1)zgJt*DB}E !@"_@QW_b9!t=u-ֺ#'08nkgyEKFy%ѻbdTւ1WڐD}og_tkl>axdPy w ^鹖Q784|ZpY÷ހ} UoV-;7v ߝ|[+767׀S X`hKߵCbPK"PK UE\+res/layout/ink_signature_creation_layer.xmlTkA~s\R%"1Ia [wcnr1X$v)촳V~{a |oߏoxnK*TM3o3Bw[̘Hhsu^W+ ~hJhNd\DH"&gꋸ>S,?5SH7YٿPK\PK UE7Sp res/layout/ink_toolbar_title.xml]j1uZ' RR̮Cq&m?38i>Pе=JD>n >{-m2 /䕤4d˼EZkܧh4]nqM2 buZJQXJ'BoL&Oٞ_Q r${GNL@j;N.GvЩ{ps|{PK7SpPK UE,=Dp%res/layout/intent_filter_activity.xmlmJ@gԦXPੇ^zFX4D]TB˳8ZP9WR ,iAl$S Mb8I]ܢnHh5d^ʎE{֠}b#&֡{V>.m ,\{o RU/#9w^WZ1֖VqZE+g+YE/PK,=DpPK UE|{, &res/layout/lcrm_anon_dialog_layout.xmlkAݤ$mc귂EԊBAi^Dm2t7cjEOG޼xO^Ƀ?Κv5V~3wMR5CdDI5[ȃMS` Up<OK |7FM_<'4u٥_7zw mnm}"3в7Cx_R7 O{&לv(朤:eZ*7StyGNXcB}(RP[s"?Ԃ娟'*~{t:st67nqmuštBsfaYokH⾰&nG"G|DdB}7џPK|{, PK UEa|&res/layout/lcrm_auth_dialog_layout.xmlX]LU˲,lJ| }0J T:ff4ibP *Pbk}1i4ч_b|y@ewa74:dfܙ{sݻI'D! !m !_ܱ{g`G5S`X⛭#A8i,p׀ρO@CF`'< <39`*+ uv)wTUAMO$Sޣh+tS-W.cTs#IXm@@OX̲utUWLRSzʨvZ7ڀKjk^_yd%eev%pVGtwf5VͤctEp<c'ICUCOT<%gԀTZKhfڳv2O 14 &5Zv>VEz%qӕ7 _30:ΨepDw~ݠٴr]+T3e[puu;A-:mA[ʴ١v[syc[h ׋㈮"grf"*{̨iͻkz>HdJwC|00k!gq(@({_ׁEǹ8qn%{_&^? <^REрp}mTm f xz܍zYjzn^)#k@SΓ8*8{$}ޫڙ_۲Dx-B->{ Hx1~>Y^bqFm1+uE"ue‚{.*1JZ?],P |\'_^Ϣ O'$>|$sMj -L_\j.)k myjEG7 K6'J :}7|1p/oCG[y4]\^;7e9>U )(psJ-*YIq/߸///U|ž\.җ`a_E^3n;[?w GmP;moP;/ߏc{[=>\B f7EY_>7o*ɑP {9]B@ dgX o1֯\z_ķ7g1Zx/ϛ {Y;߃Kɞ֪IxZ Wo=Madct?#ۏ0?#HWI!# ŽZCy־A@],ŒWPKa|PK UE 8U res/layout/left_pane_entries.xmlOkA4&m&5b CbE ՠ H+L1Y-I *zE<ɻC~Q>m>3 RD #ڥQ4X`A<{x>}#Ṽ2X `b;nOlS.^j%դl-9Md:s#Ƿ,C:kYNMܓT,V;MSmfܱJ?8i]nJ%mpUWJC4w m)7*n-:[V۩͍'p1Z>*l.-Qǡ5So;#:Rl9 47W ]e 7⮙IU߉U{?/<C={A˫14ogZm7~2(C Zb}д52{i{Pfx cZHi>}o7~_KG3ojljM-7uFV˃umjpXLo ;>pWErk켦Ԙ-c oHw!+/Fj/K^I?|z΍߇#>Brc=_PK 8UPK UEYuS!res/layout/left_pane_fragment.xmlJ@g֤6 EE{P=4ыЛ^҄f&%RgiObtB)`Ӿ*Gk7 RW_Fض''^nAUgj6'|gĂYE~'>'x}@̡Է7b ],:TW;LiThwj{T4[óe =[p\O=Kuͷ~)Qh[YֳU<~\PKYuSPK UEک"res/layout/loading_page_layout.xml?O1_r $R:DBLq#B,H@U]P;̟/ֹb b}|uvO?ǯ_?k|:#jјs` @/|7|Zա~,#Pn!DSgH>MMLTs-UJAp$sQvR$#j6b'M'|߄y*PQh}y'=/ۅ`?D m SRu+`k;S1ruQVa2FdoX.ΘOK(@=kp {c'$bJ݌Ul<My#1+;9'f|7r|L[^Q?j=۽uY X}sgyGos'3X&F8hޚWu͘036{ PKکPK UE %|,res/layout/mobile_link_visibility_layout.xmlW[lU>g/[[w-RIU芑+QM|LwٙKFH5x!A V JHrT8z4M2.$ qT\.98ռMC^kry=k= IkgĽE+ٓحSQ^?׏HNI\@cCK/rl6Iǣ\GSt4Uyg'{t{Ty2.*chcce#s~A-|v?}IsvWS܃\Z24q;x ""}qx[!_RxS R >[m<^Un$Zk9ԢS^Vh_Q*5p%ȯO׮8m'AIVJm:Ip)/D}Ъևr\7yRՇ]9 T#rM^LE0Ul)|sϡiym٠t\bܽqeYn wYNU9ӫ|{W_J{ݧM|^3S~F.+rB}+y"~FV}-kʵu浸s1m(uY&i~ڮQ8׏ +4GWYԬZDZAG*b#vg}"U+̣h$qQʝ`9KbKf޷Vy{x?PK %|PK UEf/Qn&res/layout/move_cloud_files_layout.xmlo AgzܕFK=PRA@ZEZD q7ew۪7D兗$^/ᭇxͺf2Of7}3Q 3 B4AGYCdI-ZZ8* -0 # } 8.K`w x :in65.3^*I'I*5B%3ug%swӖ͙R[&fU,MUEP9\תdh(1d KjivF.;v'4r dx W~?[ex\\g63"-lԙ 7+spC"n[(iwwul6JVG6s6uS[NZbG9 ؐwjXܧCUNIGO kL/X5vdJK2b |=o|?OЮi'FǸ\jm'xhY qo41n订%5]xB*ZIxZeE^{=h"5hJQP_I-쥅 $7.$< DŶӰt0EhPYX]CS4ʌ\+ڔqF349奦[h4[^a, E[4̽d5+xj{ԽqIzU'ir/ZSN Mwfo=/Ssx{k㚳P?iγir??EWX)+9,ǜw9tX,:}}f*Qz jnV?OnEx'sݗۼ+BR.PKE7( PK UE! Eres/layout/myaccounts.xmlY[lU>g/enK[U")i|$n1Jt;awf3;၄ȃ/$I}%JE- 7F=Þgm|{?lB( Äl C LJ(v{& p D`{9 UCs<0 BZ~`<A0px;ğ3dɒ6n ;FIx\ܦJ;vHlkL꜖LfYLGs $x()eR_/8v"97 0yͰ^de2F.oN(݋$!:4_ ǀ@>DKh⻇Hu>w] wJ>V*'"-. Op.,qGHۂ\4b̰ϘgĘA Na?$jUVT #IktS1]?M~mK%~/["bҳ͂"s窤g[-{Vj(%Sp+kkGw>ݤȋ2y!JBsRɷ.Es%_8-<ƿc]$[X V#FRsk{ʺ{ʃSTEb'+?jgĭ޽gquv|Y.*+o+M0gA Vg|ܙ;NQUr=?ߴQ)B2FBBU%ThR@~_ͣr5m39O x~C{9ٓҘĘ>{z4g TGT!fQˤ~W\,WkC(jρ^ E^\ V{fԠ] ޵Pi^=㻎"gj0ڨLg͸L)星*EU(4P~/U{c1?__<)y~ܔk׿`kjok"ԮR SuPuҹծD,ƹ)H )i@Fz߫Xej:4Swk7_Fa_Ngt|oA/A=?PK! EPK UEMA,res/layout/opacity_picker_item_container.xmlJ@gb?<<"݋9'6Yj%Rh>o (7l0 =8ˏfID:aD5ҁG>8'@pZ_ˉ: _T0PQzA"'ONF<T,(/TnܑTJFjq޶y'RJ\w{:壡c7+NDKe` ?c~#+|b B&Aظ`?"xozi*̸ut.s:ss{\*KJ-]y3wSNXg;PKMAPK UEfo]S"res/layout/outbox_file_entries.xmlV[hU>dIwzC[-%`hBm13ɮKR hhIOBWE JAE|1~3Odz6٠]>7|翝&(c.$`Cmvi,7U`Csp'pP- ||| |\.W`_> ޼8ڵFFm)X.6w)le2=5rLO&1Y>g޼ۀFl4lךZРhj>Ow Y,XMZonTZŭ,M&޳b6ڙ w9K,bᓶ1Eœ4 Ǥس_0q_ua‹{%JJnM!ՠ-3ЃJkU\AUNS-4Ht8LeZͻ,ph(<|ςf0aZ}E 222Rs;<%#͚0 39U0;<='09'׀p1pq} ISQ`۰XXq 1ފW4+1񕣹 'ݬ j-kI[ӊ֦:!X a2VK) )܃ĭc%{\I n!REk,ͨўOUG)l$T7 bu3$9CϑɥeRrZNp);I?o+JTs;4ݢΖ/]ͅhy}*k|ľ_u~6/7ȏ"f;&{bwXZ.4u7IJG'b18IM3}rc=~@~b_Ĵ^/745~V5e7)/jbvioG5fەsNɿYg|#PKfo]SPK UEn ?#res/layout/outbox_status_layout.xml1o0ǟ/5˩PY:,,L*`XM.X [0#b`> wBĂqȥscZ.Xw1x ^W5x >SȘh^3|~B&~'*J= BDN?~*KyOffWWw]-| j hZs^n".EΣDkn.T"K= H`*D8l2%D (TR3t 1|ރ x />t6t3 Wx^"mxǭn˱ЂO }$N.>~"VE;3mif>6*#vϷz0Cۛg9>35kA`^>{iAoyYKPKn ?PK UE- res/layout/pageview_fragment.xml]N07)H !S{ElR jjJI*&`}ނ@O:]\ A+OFdJ$Y{~+^>7!BlvIMYl]+UJ\[wUJɄMhei|f~ 8!7ޘPc\Kϯu6BvCk)/=>ulu({/:~;/PK-PK UE#VPx)res/layout/password_dialog_box_layout.xmlk@~ZETEwEB$fh6 z ɳgOEتQob}fwbblw+3yfw3$C:DSFTاM88 ΂p,xgx ށ3J{ˎ;=n *j[|iܤR7L+m뮠lVX}.[ëZ4os ^;8 ^{0gE޵}=7bÞHnsW6z#ᚁ/- ;5¦hvnW[h߳Ì:,+&r5!' xΥj v,m=KSTCz6kH}CL=/#y_gT3 ?k7njڗc :OO o>#/1/-,GPK#VPxPK UEwTres/layout/popup_menu_item.xmlKA;Mb)Zz'm])-O=TIE/Bd$6G\DA^J)?~םaAo~7oH6KD*#j1;4I,W` lp>/+~j-}nQf^#HvTMW*M xPnD(}HA[jvZ+q;N4PG7;I-~Ɏ/VEoOd&8Ͷ\(Rr(u0NK𿉱?5c;g\ p~b Ep {][zj53xJ>ҼY縭YǞY3Z/]-0ʅYShuSl,jlUʹ fݥ\OO,}XqLs9͜zw~9\9.៍}?E2?>PKwTPK UEs;A0res/layout/popup_menu_title.xmlJ#Aƫt1fED$Eg{A;`2=LZcDpz|ŋOQ7Bj~tW!I"A)6fW?\?Powڡoez`P^=1O:mEZ(0 n; MRƆX~W86Lyd5MT'&in.6^V-M՚|4=ynydk8z34[HxW !0܀[@LS3 a݌Z }yDצHcֿVL\xW> cdʜ'ܮjNW+}]6;8dzo_X 轞PKs;A0PK UE0,l'res/layout/popup_note_widget_layout.xmlW]hEWr$6Ģ-/}Ѵ"PݘcwsXDXAQ}(BH)'lkAf6g3yRH&?gfI,3v֓dlMc j[`(8 ^>N_?dm80LOU |_k@.XSo ޳P*nªu-'Srv8XY(~K$8kZwpŜ0dlM_z,PV7MQw2g]]ݲcetl:S)/yTR9v'l f|Ṝ?<`#3^qN/W{2z%~p"dd-XezX,*L qL7LϜi07M^`T&SqToE q!?a؈Uϫ+\hÞ]+RXbo4{Q˲ȹ4&p\MӮA Ƴ^nBxe;~v πi p`Z/-?hܥ^v/[w_gq+,w<ثR K1='9p|ێUؖ$ɾY!*#ΗܘB~6FOR>Ge6jܛiqKXpGd5;Z\&u) uے,cp -.N5ELjC r]p$p׵LH<}z,s<)D$a>l`>~8:@|L&ZǑ ǯ<Ar?*16y>o{uc9> : "^BQE ;Im~}P^ R6e!U;#EV:EwX>'*B,qp'1VCjTװ{1ަ]ꤵTRkNq'ព] m!GE|}+|ݒP՞^P17ݾkErmr.vx79O~F1?obm$?!>_/c^PK0,lPK UE/qres/layout/print_dialog.xml1N0thJ !G` [j cp juq\5|ӷbVRk, KӶLY_8Mw4=d[OWYrZXbNw00~a \^9о \~GܓWvp݂v%>n>% 4QNpgCY_vDwqb̹=L~s.!'ecQf34. u 1>f\SWοx n^Ǘ@ OsnMm絿;Mh>A #Fc4(4/DԜyI׼QsJ9BGhPhNi4 ]WÊ6X3Ch|<GL!ꫫiRqbOΡQ欢=#H(| Y\ӭiOږ}5>Fv32wT1O58Hhno/<~3tV ~+tnx yr1.9wAۀI~3>:{t$|C?(鸝H:$">}|OH:b vۥWI\ /K5C,X(!U9BPuu^vI>aȃOR{x}L)|)ʆ"||iyFj.H㹟WyLkjf?R~Z7:!^PKR oPK UE%rYares/layout/reply_entries.xmlkA$jXUO"=4R<`[HAi24 =Z<̓TyףEIft"8av?7$ɡ4!=pzc`L` Ko }B!pL;> % O( ո$rA(/])٦y¯.M<7|E"+@ʠAŢpê;KJ0 e2oA=qxĵ:W+n#eZ Q:}w==!5d5tׄl#J+pQD0@5)SrTMQvGe2 lvVԗ3HBs~#ށ} >=|O0{y<O{0V9ĆiqO ]˫qsFpCᆍc=VT.e9q,nrڥ-YUs'g¬jxwΪaT0``R,V9=bnR]1I T1__δ;lOT#ħ#߁lVՏH` =W4.g]"g3#هX_SYnj0~&vT_1ߴi]s֪y9v6tWp/kaϟqǭb̙܍j\7ixQHb>ʋ>iB%ƨOJĈߝ$5l|3swΜ{ϝdz %%n`x,% 6pm}ENρ5G #$ 1u,pŬd= ^ӒiKik;SEǞH:m;Ytϲ[g&k*'W1\_Տii̓Zǭ͑T([6jz`Uc aN5vՃMp/6b+S\nW7A::ԥUsMxslNXUXvvoI,{2ԫFڇKWۛϻFɬ(0jؕ^;7N?sWo᧚6a޳9K wipS}}\ެԼznn]ME?nmG V(OLp˗meX wtf;̎QRFZ5y\N醁\%H:: `Kfjrj#lQ;p \^nM1Jb:=pƿ^)Q=]N>ab=g5MZGvMnKmpl}8ssgU:/# r,&%s*k/局OB9;Hs p07stW9n|F#gV]uLvpCs.#q;9t:%n&Yxɐ{֕9\Vzvזݜ뒸cQS,Km\Ӥ8V6eE=X{yTey/r،S )7OF[?֞mxsD+О F?S.g8GnFߛJ5YX][j3haHek;A3wEg3PK˖nYPK UE^1res/layout/security_panel.xmlkQ3Yf.VI VB`i2&C0K+xPZ/Ѓݴ/^L$qZ ޛ[}K$+H^$ D|B3``Xx'%x { 1@\Ӡ jV(jyJ$JJ͘UP(gZ*R,f[:EJn`z$^d)ʂf(9J\V̂7,jkK|a!ԛɲ]LjTDQ2LVj%66ύFfpʨe;qV7$InIRi`UfZV֐R˚j5vk'++."8P GK󎒵 4vOִ,yX'A 5l[(ۨOW -66xHHQau]Nn 3lX;|J`55ᔐX Iv4kk~}<=||G6)Ғ5h'9o=̛y 7ǥS>2>ܱ~>lMn M$.x29O87F랉`.\ސ;/oo]M K{TOlqiɮB;^ShcF=~]nw o'_~m~Zs8s{U/};8aNe^Ҝi>|t9_췫xtPK^1PK UEE-x res/layout/signature_toolbar.xmlJ@$-Im t!" -@muvSJ4uUW> |Fz'4D^8L̙KFJA' 2jNPP(Eqmf1{r0wh6Y iԷy;G4#a `Xgpjrf,Qxq~5ħbMƔ# աG'b.<6qB>Q_H!H#|cdO2~\Z2ou;%Eũ׈$/[|ÂL~EVE.XS3nΔ]ˋd[_h ,nPKE-xPK UE{Ftres/layout/snippet_layout.xmlo@91I&MK[T,HT"FQZ~"Q+:9յ#iivDbF0",&&$grW \ѝ{wOQiȈNXQo@`<K^|9ĭ<`xA'~%q*rۊ\B1Ea&Jk^wàˇM5x 6o6RlJЦ|>v|SVpvx}ۡ!) a`w"I]r} aG338n[Vd ՋlXnNdI>zD\|GxqTiF6\./ =Z!MO/veN Feܕ6"JBb"cxނ11_{ <j4!&hcXWT=TC1z*Rk ftc=d䬩3T<49גvK+4qCAˡ[DMVޥbPOuNzJ+jg7Ya7bϯ1Ɍ0.?3c 5Ny*Ç^Ϭ:}zOTT{X R㴇eܿUDהqx2ƻIOXEM'Lgd-{DMPw^}"}ǘ4}Jkw{UWcMf/yL>/PK{FtPK UE@7T'res/layout/snippet_loadrow_progress.xmleN0ϤQB"͈L :XEku#Ok{HpmI%j .&F# $t<<ӅTTňµYNW'X1"FCn7t#<-?3w.1!k]kF Ӝ=hs{u`n%52;K轭-PK@7TPK UE9' res/layout/snippet_panel.xml]AO0 涸òx0`] (8 ".-Շ1emy `އOgsWKֳmM|9%[1z=hf""ߖgDWB5?,m 84В:v:¶:B<&j{Zô!jCj# V~nKZDWWӃ{ M.̸x.:Ξ9.gLvq&py3Yݓ<]tfa>"jvd|W.tSz-]zU GmsGK?X/9tPKvlPK UE&res/layout/split_pane.xmlA@4iۦvuD<[M"AWUԳi3mɒ]T"/G^Mi'4fD#>]FtڥmtkG|?) !KP*I Ӹw$%T#7ZQL} y,[3ɾd|LjN ޞLJm;b#KmX`bñNc4]!Lt`#}ChÐ&ȎЈaq' +5ӣnG WJeYIMAK͞/zǽU1=u^tD;;3"pF"zˌF ke`T1=ɨ-m7a9Ú=e<Ѵ6%cR3rZuɩgG\;su>od|4 jsϔMj{hr\ORvA3<&9By^dM̭e.&m֐po>o>o?`M x/oejK'? PK&PK UEX4/ res/layout/thumbnail.xmlMoEg8v;$NJ[/@H-\ I':ޝxWYXcDHHP.B;G$>A%-3C?YyY7Ɂ~eYI^ gNz B~$'&EX=pn/{QYg,x ,U`6= SL x `>w@*XXt.KؤTRS9-[|NqKMjuۤ~@ @L2Vm;{]PZd||%m'n{ݶ`ҤV]O \=&125M]RybwȈ`;:.MAƤ%\sr 3u:6]DF-N;U*ʝkx+dzp;23sI:& ҡJ%5Q&j:sܜ-DF#0m֦A]ݠςFd\^c.N-yX֑b}=mcxcm؆m7=סL&.Cb9 ӚϋgQV⸪k%!QmM2&hmbKد]V4mIi#mBiu>j"k%gVӟQʨ/w.jPiX,yZ"K~'#D?J™yؤU>Czs嘽(\JFR);9Fgr,^tϩ< ZZ諭jڈrkPG;( {ԦZ6;.e]x)|G|O cE={ߥǏyo`pCjv»* k'Q߇oWF*Ԟд=u?h;J{2lq崶N #f/"݌1=PKX4/ PK UE\<res/layout/thumbnail_tile.xmln@g w(\R!"J R'tKl鼗?Rhxj!4Hj:J8>2H?Z1MhaV:`<# { |O^##򼔟~z"#Pk>!DmS~, g TGڶU"ыY8U<*(yL0OeTz_j *UlGS.';APx14aO(gXX\c_G{E9Fc5H3U9t>cp>@ud} [@̧rn9:П5zսe3٘uϽ?]k/^K+_AlԿi;"_B[sWmZ^>f2gw5C9%vC݁ih/=oQd-~Zzo7PK\<PK UEares/layout/toast.xmlO/AinmT"@\AMqiSŅę8E$| xvLM䗝yywd[0Q?xȀ0X`8 h2v:3j3?9Adйտ#=RqQ(@ GB`}6[n4̡3vGC9P֒ca/HO +OTNZ8vu-<JCa,β <ے|1@\)^(227_?Odx<+PW.Z,?sp&pepV,{=Dsopwrpn n /O> O>Rzw:{TNrJX(ِ**OY@/fpm-jˏ|{ PK 'EPK UE)*"pres/layout/toolbar_filename.xml]j1uD "쥘]>tkǙ jgpb]Gck{2'|/!?J#G'L2N:Uz(~svCk­? |S|ѺʬY$,Lbr7͌R3ݷ(Y!G~ݐIow}(/+7 IEޤv=PK)*"pPK UE:OPD res/layout/toolbar_separator.xml]= 0kfhApY݄ĶGK7?TgB7<\\+<n_̔1 en&Q:7mUr)ek,UyU^2G䷍ ! h1>xI#^j@s3&_PK:OPDPK UEMNo@!res/layout/typewriter_toolbar.xmlJ@d6,,Vt`P(0mVlܺ-I&4F8sC-ԡXQ%&#Hzgx%ވw0n|G7Àv{"uD̼g\oq"rf_TӡpB"T;fb.#<Bŝ% C/DލwR 靔~QW* -̂M0vk`&M4:aj #U#[tՖj^$J`u#㵡xx]<%ʉ/h>n?G8[չ5dښ܉52_9ToތPKMNo@PK UE<"res/layout/user_bookmark_entry.xmlN0P"UR; :4;,, RŊ6jLR%nK #;/<+pRUHpO>>u(1Rm ;=Gkp xϠP9? j| 4'Μr9y$Ltg|7C{;v¦ZhLvvROgc0B\{%ιJ8N0lP&"Ps!+YTG7b' cJTDl @^ed1.Խ*5$}?%ʫ^C&G1ΊK3N'YWRWU[;SzCEňrM+{#;}PK<PK UELx_#!res/layout/widget_top_toolbar.xmlSn@$>`EXQ#PV<&4xTP6ac?#bC9v8+ݙ3^d<tĈdkN%7 ; |A2ϥr@?~깺GiZY1{{W"Miyt+:ܧZ}^rZ<Ӵ:TÎkOT!1.)y* =[3Dms`wd}G#q`sWw%-)6W/Ps54#1Gr W,^Yt1bc} pX; K@F%/Q|ᙅ۱*\5̑^M PYoEք?Eo.x!rɊ=\ j0QRȗ|VHJx6g#ve >9},$}4ey^óɌJ݁X_PKLx_#PK UEres/menu/commenting_menu.xmlAN@7Cm7$,"płb\x&Bm5Cx IMMS?/|o:@ @'P*`w}~e &1oadcLT4.ncڧ*ζ*ׅͬN'ջ.ѩ >)BDa+#CZ>zɟYrTz.\p=U3ovgܴ`70Eɸ=` Ywg@}ͨ7PKPK UE_rres/menu/document_view_menu.xmlJ@Iҋ7T*.w4`۔f^х"ŕRp z&L4ēJ~&$7gBtca @i4EZ $tB"i[nJ~Wpm2ኪVNkj>rVB"Dc4},W3Ƒt|3,a5~,S᰼Qu]AKg@|5`HoV/G>鍬4Fj:TjwuzAΪxzĻr^|xGb!h .aYer°|`{iEDs[*7!=I"O&LNhٗJ[zv(6|Ao2_PKe@LPK UEEhfres/menu/menu.xmlPNA}QHB"Q4Ċ@rlEpK ~/X+ /yžy;of$: 0/pBļd"[@,- D b)0/]Oҥɓj u~S`f(bY:u'@= Xb0`}.{8ϋ#xbޣu ׂn(]ܛ~}?;o޶ujᆿPKEhfPK UEaݏy$res/menu/split_pane_context_menu.xmlJ@MB*TP("ڃQjR -*Jh4Y| _GNƆtӰÒ/ x5S Z0*" )u1 b/A]wmZ C烦ev:AMll߳:3kVaؕ!LKd?̌2ey4]H]3,uNby˱,eX,U^b9&[*u˱ | KMr(PVFII~qrFjnbTB/9?W? [(XXXrSJTfIj.C# 722220 0HD?0tWA6EIHjءjjX4H.]`Ď2b yfۤ̇+CXueo<0qE0aD!PKPK UE:u res/menu/split_pane_menu.xmlMK@ǟ'ɺk\)*|a}e{ }9y0dFvI쭗j[[.<Ͱ2 eSӗ 8efObrݴ6)Q{ߐ@'Mk>ܥ5/ppᬭ\]X`aaQmD55ˣK|ͰTK5e/3}cOIPK:u PK UE res/menu/text_selection_menu.xmlcf` 0 b ļ@,.@~@ĔZYΞR())/NHM,փJ%'d Knj^),I 40r0 $|1 L@d?P\I@nBHjؠjj4H̐`abgC,R$1&HvHA+#8,lPKPK UEk res/raw/actionbar2.pngPNG IHDR.}5'PLTE,,,///333555888666777444656222767000111999***)))...+++((()*)!!!"""%%%'''CCCSSSVVVNNN;;;JJJ???UUUrrrDDD343---bbbxxx:::뿿@@@gggKKKǀ&&&Ԗeeehhh___۰wwwQQQFFFHHH\\\===$$$^^^_^_pppȧ/0/WWWXXXRRRLLL]]]ddd434878vvvPPPfff)()101232sssGGG565BBB454ccc121OOO{{{[[[䙙ttt<<>>Żooo֌ |||aaaAAAjjj}}}êMMMIIIkkk񦦦qqqTTT```nnnmmm헗 TIDATh홋WUg{oݝ%B0_| a=1%QjHLPGeD{jR+˺9S~^v2|;0PM&j&H+` A.Nc(%w % )ёa sSii>CVEKt Â!B! {o[&He14{hhh-a >bѺA$+E$ƘII%s7>AQc'L2%U#>ma iO>cG5j C1cܞ<>UߍNTʘ]zaL<l0/Y(7/%sjA?BV'<Oa˂˖?DߔpT[b)ܹrl;J[d.'Bx(b6^S[:4 +3?13KdǞ]-F]w穹='ODr^xq"nǃ/MIH2C%%BsaY+cP&ЍM ׀@D ,&G("&9=C yY`` ^5wFl5nYhۂؼRC3Mw䷐Q&Fq^;*]UWLߩV`UlnǓBw-R= Y+eƮ}̘ٶZ E?u, 6P s)N+ɅWůdƚ]}Fɧ3,e,GY|YlLr5F ;Q>E_vwS%Ϊ/qk ;7e{ne_ _[($>=넏%]␩C<}8' EcdF3 d%ogZ]cFuYn|n9^Qk|'V *,zfwMjYC؅}mo[ §~@? ۰Y4:ӎΎ*U Syqr8dY ue _/K0"z+ӉץYc#RctjΔ í-~(b̲>>᨞cD^So+ 0֗=<3ît6ttV-RBlB]u_[; U߼Yb?&ALβI0)f[xG/SZoj1խoƲn^tmTО]ۊv?DvP? IJ3gA@{( H y 6̺4#gֿo$<[ EoIENDB`PK UE/1%%res/raw/actionbardocument.pngPNG IHDRg9) IDATxw|eǟٞ&lʦ)$!!&P?г8v*VPDQOE@ZBKH#^6exdn$ 4/^ٙgygf><߇@0 @ffii@fA@1ٙ~a+ܻ4CDq26qƹGW $͝/ 7i^!d.ēnjNsAL4m0xmo_5H'!$M4 ˝mޔȦ ?uzhޓ7.+4oEMA3 \-{jݚYټs0xcXpGyj w4c9;G+>o1fTF'4*7 b% o;>mQu >cYb̟mi0Wg;o| o !$nA*XE[+8?~a!~>Ŧ=h~䕷k#PͫLNS?X)ܣv9C%Y]Rbuz?uY>TyO-)7vhO٭lfz,jo<;g7xr;I45:u4{]}8Fͪys͙mv?N?:z_G3t?P9q02LJhL&9W@ yK}ۡ/;4 nDԤР_!:,~P|W??55/{]w[^Q'E ޞ0p}kڰ.s9Ժ?_g2jc3nmW^Q?=cn`ѓ;|pLPTq>/\n[GM K^7y Q4c->.ƍ"{2EQ):5z?|eto_'t7E/Zf&&4DU8iO]?We2IYĂ).?rA"a?} ʙ?&ѕmԜ9`Ҍ&\)H?C|ƏAY]~w NhD<9v.~y$slK1!?}?gh 0ͮsK?)6Q"fDz/|sߵu PҌՙ$^[1 =)Sٰ' rtj4I>և3ς.Z::yGOC&Fɤ?OwkY*&䕷 Zuniؼk] / 土|巺=xm!/!Qg0<և4̙9z?qX($IrÚgnj64`]ڡVs(j;uty0r+˯${ھ;W]fI8r6$V<򟷯ˬvYu&2LaS'wum|9aڻx\w?X&`f}x_?m2BhG_~햦HsGԙLaҒU*pVΌw.OzC{z^cFN>mxK:hz鬩]g鎣'^H?dwutn޹oѓ'69.mq.V.]݈Mϡ!x8L(E~ܥ]*Dn݄E1p6U|<݂N4cs-p45wg;4qP: ’G^yf,{ܡ?W0whX3:L*MylUk{G7G|yMp{4 CD`uW87Duʣ+yMdS-> B = #4~ [;8$p$I۽XN ) cm!AywOI0fa M 44 H3H3 447Dn! Z{+]7JMSL\΃5LY$0 A144v7)A6[?'m).q;eJ@ H ?(;Ap޹ [lg2 a1 iR-.%}0nLcG @Ð b~?'q0x!ah14i?) lsZ a[ypqJ6IA 1$A 40I |7) 'CM3M&NXTyهѭ;[&,ej6SmB$( bh$av}l~lbyV)cZ W03 e[z=`08;;V<{nx7ʢ( ǎKZ9"烿.f,-IEQB9RC3 {ie~@p8 H$@4E4L&F g(|>EQXwY(r\hDi&I5j g 3G 4UҌ>0̪4x<F7iƊef> Lة$***!!رc\NmQe˖aNZZZzʕ}@;R'JyO A}f/!JJJJ ܹs^F 466T*>!\rysssSSS?zȑ6KجM;v`3{„ :}Ipp0APbD5J?SƒFRP(iV*ϟokkd&**!!_(tSNF;;;###inkk)//GDEEq8GG!T]]wJW*b!Vsss[ZZB'!!! ٺv#F d$Ij4tI#G pvvrܹs9sLuu \\\t:w}Ǟ_$pj5I}}kׂªR‹/]SLqttܾ};<0 ]&544o񉊊:uJ?44!d(JRJJΝ;u:]YYYhhVz*B%ILLjuuu$I:99) .)))zX8J2RAhZGGG\m۶;|%IZZP(TTjSж6)//vqq1-EEEƆpIPkk+[4#***,{xxdeecsѢERT ܹEEE ,fLv399NtL& tN$Fqǎ!|||_޽)))8j(;~ɚNyryPPХKKRvс޳gn Sܶ6/ 𑑑Zv޽4Mⴴ򊊊x`fBAtqqvVu!DtCCBXB---<@NFcY$I01L"JKK.#3 #=h4{.qQRy&E?~eSMa}&ZYJdII qeVkkka6 OiV(b6TY v Xoxfl`@blg֬YJ"BB-rgK#Je1\ĞSܶ Mi&? Cϡ @Ggkb0EI233\_jjjss˗y}ڼi37x- =%m4{NsD,~8g\x YZi)>>>a0P(%jT(#G0aB8|0M^2HwGGGkV}nmB x0(jܸqQQQaN<@oO?:^{ʕ+~!1""bԩ k׮ݻ)6s杝7l؀oݺM6e<̙3}\.R\\\TTέ 22rĉ>>>b鎎 ^oO>a'''_uݺz}M&۬YBBBR^>ryt/_GGGEEšCˇ; m۶V8D"iZR;v<ڗ9}upC}yyys9rT*5LǏ'Np:;; wu-}G8EQqqqx1L&K|g+]TT^4OvYf͚˖JQQQaaa~d"`hBhd㌳gΜ>>>x 6e2Ξ=oS,Xj[.rv4;::{ゥc9s̙3X@PDGG,6EQ+Wd Jrǎ/?x5vShh r k&ׂ秦MQ ewWd…U 5ydooo\ftRPᑔE&;VP; 3.^.J,XhM-sΝ;WPPPSSrcccg͚%fΜܤ$H}9Gϟ[._p aaas̑/.//na-[lٲGooo?a`̘1g:tB*3fAAAK.i\jǏǽ7nԩA4558q^^SSsf@`Ql .c\\\7 <J 3gٳ?>Ο?j~fΜ) O?O?0۰|ẓ$^]]rغ|E,Yb=n;wNV͚5Ϟ=۷i֬Yi<a݋/H$_ ;֝@4_k߾}cǎe緵d iƞrvݜ3f$YZZ~z̙3MMMWH$'Oo^ӧO'棏>b멪R͋ +,,9Xcy)Ǐk!iiix9͵6""ڵk֭xӦM#IҺfܹСCٳ=G__^zd2'ݷoTrKK|M{8{E>c=U=zux<޽{٪O>RT_~ڵkRihhJ3 2";K<(Ƿl٢V _|5kbӳie΁cQ'sqq]7 gիW\9؏R̴p:t ^IHH ðf+Wƚ L{ܝNP=Rc]laz(^?|yVUUUF X_%$$4 k:d^`Vϥ骪ݗo4 IDAT1~o?!uiǏxH߿zjy(=ܬWnLf>!..F֔ f Nm~XI ejѺ EDEE!jkkcϪ30_dˮzFb755{1ɽY-W^7@ܼe˖_599y2,$$'x-x{Yrss:** n(//gWCg{|MX,"c?t26W^Wqvvk#466s HFgs ֺ̞ \nn]&&&3_>mOjeq]vH3pt?y䣏>;nܸǏ㽏>h\\B`0444b1 78..D"BUjssG510(l>[0zhVqn#u֊mSޖ-[GDZZz+?84wNܯ" CBB4O8 ~'֣:iҤŋqqqxZs\\7Xh4>S}Au7 n#""zxیzk6~а#&N8fGĉ/MaO ~@Pfv0l9vttlڴɼ'Ǧ!;;{ѢEb8""{3ŞP(̝.gq͎صܷoΝ;-^'&&8۬˭[,[g; M_kankbOo (0l1DXɄ{pue4l-O}νx /hEQxEG~$sƎKh9 ]Αutkl'Vlku ~ܰbFwS~[{~W8n8ܹ_ZZjMjnnn6s2d2Y s.++#&Nv *ppppSVUUaHJJ Np̙^NpAAm?~-BةᤥoQ*bRuװӧ-֪6^}UДaTwex K—﫯Zl3oX|K.0?$##eʔ)lq$E /]T*D6MWdЗl1;-8Jgmmm ?l:ȑ#[ZZ>y)J@j[RR`sG~~~TT?k>6ÜG^v-55UTJRl644\r/\^qƅ ux!sEEŌ38p!nFžc+no^ZZ#ωD"lT|g\ӧ;77w6}…ٳg1B"s[ZZ>쳹s_}[_>ŖJɉ*//xW^0aBujaVtƃzi\GDDѳ}d5 Yhe˖w !3hf[sg]2{ܹh/P(!\y>;}Ĉrܢ>61L:$IPN7"@-s uG!26ûpn H$OOOZ]QQa(a@_z hnooge"k!(ijͭ4С?x t/f:n|3vi8f p4,xv:yPPDS&0SۣH!d2j5BA 0ZMoC:uc_2Z}ԨQ|>ߞjSRR|!Dk4m۶5l`jks?S 55M_|Ѷ{7-,vt7 nnnzm( `midgZϋtq||H*uY !$'_|q/Yk0t!ØLN<_$P~g5ƃk%7Nu+v*_}%ↇ/\@+WX-BBfV7D"__ߚ&s.f!BDoҬZsrI"PKP¯BMoͫEHpc,FtxP(~B0LME :]{I +{aiFGO5BSR.OB̍AxZf D"'^ Zޤ9Win߾ʟ6f˘LFҬoikBNߣ,;88VVV*^gCju:99UTTXd~;Twy'**J tQ̛7G`#Fppp Ga4FDDΞ=n#{{{]%%%F^'$$888H)S|gA!amv;v 94 xB(`_od=XE|0 WvѣGzjppNvyt__Ϟx 6$LzjÆ qtvk.Mb:]RRRNNѣGoz <n -1<1!,ZzXço bS~jT-B.cd2ru:Ɋ]v ///ao'|dzg.{zz&&&1|EᅔB7o;&+Wĺ,H#FD"k 9?sVgΜIQɓ'[[[yq߾}X)5kB IiV{4qyVz`JBaGGJjmmiEļ曋/&Id2EFF^|a,Xv/Je),,OBK.ŁY{0?1 ZkK,/ӧOGGG֭;'Oz'1*^^K ==hNzِE]\i$X,Ʈ `4ikbjuggmFؐeeellh* v>tOY'N ~~M&ﭯ( ׇ ,z;!l.5oS|E_QAtu~~čYh4pBכ/{Hxk8p4iRY̼|@Vc~zLLNcގ;ptSh7o޴iӾ,U>SN)k._tww[3~-G5uU-V^yMs"SN/QS3>p ,]]]]]]r6]ee'ϷX?nr_}շzK*2 SZZz-cǎI$M6n2,'''!!aիW>}NK] lhnubF<D"}#]Sc fr|P(DbX"8::n(JvƤ$,wX֔fk֬ys_GCCqƞ?5n //SNٳGT2 SSS3qӧO NcsCj_ߗU͍8 cH͔X\.v\`DbX,D"@Ї֖ctl۶-55gBr#p-F!YlZ ׯ_~+Wp͛7_l='ZQ5cƌ+W& n<NhxJM&D7/6%qܬWYx.ɶm.\x9899q8f4PkV[b1Btgy#.]7]]]jZ$Zh}x<|\|Y{zzb'~UUU04fPh"!Ddo-?1kwuu? ]v݂.v+XGq|L~}c楗^dӰC2pgǛc̹<]Eñ8R,[S0q*x#@R$)]+2iҤ{ĉ4M=3sνڴiҥK7lpV77ɓ'MLLs$ϝ;W_9r#Gw}˗/s7ވݸqcqq@ 4}mTgϞwqq)xD~hn,Yb}H.3 Hca(f<Ϩh4jkŊ Ҽn:H$ S5 ?PIv^HӔHt 6 cf``G86I\wwDQ7 7)`^mSu7f['';$>oP˱&UVnph|[kt]hX ?jY#;;.}x{9ᨑ44`,ۜ Hs_*x󱓍NΛcbjuGy%B5VK @%cTWލ^[[+wNH"8hr'Ӎ.Q"!"ͤ34͐$8QU(j'*'…vmӕ%|$HI Ѩ^Ws$c3N% R޿F8HCq$CQ>y}S&]!]* c|3ϴ\iXUs]畚ⳲM+PyhƊ;x{LdAʘOUv/ZJŨJ˴M͎A*[+X=t=LK͗ kfsDB%t;_ w4:ĭ n=#d"iVv[{ߣojl6:3& 5|+ }GgCE;tCkbnB B~4w|\3A]u_쬩vpyƩ;u76"[rl[ѷw\/R/K?5-x =de6hbsSֽ%tO눢,H)@mkO}5ё_|V9)oJPv,#Gl۶aP++++**233W\hV555eee&L Mz 2w|W_巉{:ir˵G^VByyy[np8/NJJ( !?}'/KV>|#p93^~q֯<г،~ean݊z&L@!qRYYYign&77v4MӴ >杵Bipkr3{%%%cǎEQٳ?SN?|W~~C*** \.ZpaVV֭[5Mee_P||e!.]:x`yy9MӾG8#=zcAdd-)yyyrsGQ*~˗};z ,HKKoٲ%##'N\d ;==#|;]vdEii)B(""ް0S^^yGٺu+A B TUU D"Qrr={d2Yrr2B ?0$7l0o޼3f.;;;333 &&&++^OQQQW\Ϊ3Bi޽ B*[K5iIoMazͽE644`۾}H$Zj/ttt #JOfܼuVL /899!jᄏsΈ-F-\pԩ8o6++ógFW͛7o߾СC>>>O?4EQz^6AAABPX' èjxY9$+,%"b0LjjBMIKe>4MO:2>=܃:v Xf;w\ Ν;Ӝ9sd2͜92Bhر"Atx@({h4 X ƌ# kkkm 7}i5$>&0AN IDATAAA Vjaի Ì1C3,--e&88rqiiil2,>>><<|ƍŠf |>G=??"ѨT*7` hoo8dƎa,oZmmqmvGGǚV[;IH iB]r;˗ӫrرcǏҲ}v,R422ŋ7B-??oǺ}ȑ9sH$ڵ֐p]4M޽!4n8v?lKտ|#T!HUUFJ"̓z̾v;w k׮}G*~ތ &WŋU*5;L/ʴiӰoܸLR8qb˖-!77DA A .Dbttt|eeeIIIlqqZv# ߚ>z5 }jysNP\\{j.euҥВgϞ5b8::PVVf󨐐<ۺF yÚJ!tqXGw>0<ÉѣG{ソ͛m憻h|ꩧh͛7_]vϯDk֬B?jԨw}O[d͛_yP;;;,ӧ幹\~555urrZt7|J$QF9r?** Ȭ{bXiiiill[.\_^^77AGGG^^2Ly9::{y𒖖zr.3f̘랫ӧ>|h4v%K CQQQ}}=;;11i޽ xyy-Z(̨Q\pwu&&&߿իUUUbl$xe֪( !ۮj[[[vttxzzd23//OoaE}G6O: H???c%=:5r\8[iNźs9ְ31N&f=x)Cб O "s\.PE4;Cq|MĬ"íC54 `A}4,666666???++k`t;%JHH(**:~x?r5zG8ߗBgFӵ^rnh>'*))B+ ִ 3S.aBE988xzzzzz9rDm Aoggg\9rMilch޹s'344t̘1>>>&L8|00_spp0APbD5J?tW#x(2JRPm `5M4CP*ϟokkd&**!!_(tSNF;;;###inkk)//GDEEq8GG!T]]wJW*b!Vsss[ZZB'!!! ٺv#F d$Ij4tI#G pvvrܹs9sLuu \\\t:w}Ǟ_$pj5I]]ݵkׂªᡡbh4655]|9??JLLp80fwwwLf'**kԩ*J.WTT Pбc JUUUR?%%eΝ:,44T^z!d~R$&&FDDhں:$J ޔ^_[[rMNBHRFTwx ZZZZ#m$--M(T*Zm{h[z}]]`pppx ôw9@{} V:,l$h"T*v܉֢ XHL&;|NNSN]tI&tSNZѸcǎvEQ>>> hvڊܔ e5j`HOObmoo?ydMM FQԼyryPPХKKRvс޳gn Sܶ6/ 𑑑ZvϞ=4M ‰']vE.R 4'&&%BAtqqvV~;4Ѐ~:#PKKKGGsvv6?P?B TI=:LL&+sR: ())a2枇"6dEJPuqVO6{n[hZ JdII #QTTXFەfB!H꺺,vaC`0`Fgq MJ[(9ٳJEz''' Z8|r9ΤF$ITm;.zas*E*ՋU,Ӕرq\r9'cKr]sJ\[,VoT:)(N$@X[?ZA4?0;<3c2\E|ٵ\ylJX9'@\CV2e0Qɱcd2Y\\܊+ʤqyM,:U(lfJII=qٗ]{o[hZ$ŕwuƛ@p8gj²]bbbf̘~cccl;29sdee,[^^q\TT} mqL aəC iNJJR >{M/^QVVf@V8Fq!knn)8ĥbzm=R˲z^b/?_G/ @ Pp sanmm`,\Rs!k8p"00!_CCCHpMq 0 n;{ ylXQ% vp;gɄ>2@i| DFFl6_KGr✭_EZT*DR%''˟jEҤ( TVV*KJqqr\#ܵui4RxbPUUԻX^^sVMMMzBp}:4 EMMǞכf& bٲe8N, 0/^ģ`0.\>}իM&/I׬Y.CCC((HEi:#GP銋<8X w=d"BCCCCCx={8p%Nٳf988844j8qbXN'0 Q7n8_l$ScΛT`|r׾# vam6fZd60р*JP( \.d20E4=rwg6J^K| xpvctO O@ 4f@ i&)Ύl CZ@[yf/ E@SI>fٮdEQD!r V[ygxYϘ)8Nna9]NJK+BMULI1r-oyspcfm*@ @ Lt;q7D @@ 4H3@ i&f@`HF 6ZJn+(('MD i&L04MT*Ju}f!4&W_}Ks```jjjNNBonn C i&xeTsh!.^(͡uѲza%KuI^ ݀ɓCZ@W85$ ^[#J?EQZ 8Zi˖-d۷oonnv3/))Y~3y(,,ܿ%.,XhDQ4uuu;v g}6..>*//;222znokk;x`ʕs ad6,_<**J:\Rw(Is7qg 2[6uJ<ϴj~G4L4Ap}~WVJKK]2GDDX"** i::: ܴi:?ο LKK{뭷\J[#""WR49k,)gPPВ%K"""^{5BV^--y._VVFX8iAAA^VƎHt+B+ylAU;jF@M]BBB윘uٳ3 3f̸_|9%K(ڿɓ'SSS򂃃/^|Сv)ӧʚT*ܹsWZhVZqF-^X۷:uf͛7oݺu4M}JnΝaaa iii999gΜq9ٳgk4g̘~zb!WSfsƯ {›Yt:]jlĽlONeu1.td:zg}&b``E\r|޽_u]]d:u?OQ9ssw_}UYYdjkk۲e !!r|Ν[nmmmھ}{QQ6FoY\\l2}%Y!T^^qƚ|,~)6-ZD.X]l6/r5ҍb5_ ,Zѡ4٥f&III(4jllܵkta^#G8_-!$$$55uΝlݻw;g.**Zj:((ȥ<,olljfY%ŋ%rYg`0GGGHұ>|ع|,iii.B 4'?I0)ɸжukV+Y䯍JNN7Kʅ >3~JNƏpH`NꮪjZP }9l@4\7ݥr\JIIIr,B \4hgXJ\{`Nk(,uvv;"9lDzll^3W}آșZ߿믿vQCl"?{JrCn ,͍h4νK_XQyc_<꥗@Z{V|98 7l&X)۶]w**j_{k q>|rrrn[,Az}dd+'&c6}Ix 2%%jj LOo}]mnnO++)mͯN̳aD.PշKg;dDGQ'H&m~>1?/%foZd /d2իWqCGp> 0$v,}?l̴~Y/~Ao_;_o^}U=k,#; ons8+A,⚨[bpr&?%%%8*c޼yIIIΛzzzFK<^;!flۻ@mikU*A_.KgZWZj]VԺ%pe0L~~szee%9{t`01+6F8vB < ҬL}Mf3_(IҬZ%DQx2meufYVfVMm*ΓBHNN[Xx1SC p >} dfxX|S^xAvlgie29Aljٶ z샗 DH. h4wh;&ӓs9ﲳzuÄo裏>Snll! ..nڴi;wSX ;s׮] dgg]vLXDf/qv[o.\:yR_0ڬ,`Bp'?(۷,k5MlllTTo/lKs2tbfC 辩~8}}}{ݰaC@@@^^_|Ӌ7oޜzwjݼ+W\b.o1=c!i`斃Ksƍ+Wv>^TZڭ[Ʊ1B1A(.$ )R㛖zv<>[@J\yswv{{aቧ<}D1Q43{3ݲŪTutttww澾>!EQ VVִ_W!G Rr^_]iyL{i Clמz2SY]~MONg6fm>bMyqEnڏVjiV))(F5{1K?Oī}y7lXDCHwi|02Bh4zyL&l8$aP]m-HkPpӇM~W>/fȬ-}n.@['nۤ KC`XŁb "7e}}rFƺdbVj\Rz{{5S.]fT:{.S2Ŵ_}tS(,Ϻo,krլ쑈P Ѹ _9?oVW=noʛ7)7z^6cӉ_fvIg0Lkf#zZ˝{fa.Nr)ы4{vNā4Ml6lj݌fpdJRY,Q{E;]]va6\x>@] =%:}5g4w nK`Fqh k?>{>pNo~_;w| W9lAkف eC tg\(p;~ޮ#*"2r4K{Gs erhZGd`7}?[Bs3*mMDQ(a*;ҰQ Ĕ Wń-1^:mi*Q?P<TaWڐ5sym7n{ :#lя}2{@ެђc<˦e {1'0-}u`qQfe/w&de#hk>{Ǟ 1LɼuKsE{V(NG,\$bT|Ug@Q< d#])]Js_0ieg׎ߔ鼹Ε!z:*}2nZK~/d !6ĬVO@*UP*3v w v*:$hF)\/_(ﭪo|v!REܔv˽R%l_7lxpRͽlؼ7&wOm_ffg? g\"7U)'ӗWpɐ.Om JUgxdלxUi ISD]ĶT( 3Q(vSn)|ՂyqV3y@fSiyN3™ȡDWZ'Z=\Q[B 2 mBٮN4, Y~2](&0%IȐ3 7zYXpu YLM߶uMEsaD”`⚇_9}ʪUe8O)b?vCVDr27bd8V3t{]"S.{D0uT%!FN)ȕe 2pcZ^TrMKu,-)5ګJJV&N~oUia0V3We&**U3׽7ˋq7hO"i8N؃QȴaEq,t؅>]S|4-*CZͶS˯ͽI~Dwi|is.>.rҬgOOiR'7=p^|K؜8V㟜_L jfP.^J6Uװ_r}X]ٵ1Qs~j)ǯ"ʑxh: A D0pv S4/BOeQ&<0+F۹3-^p7˾~I}5T2}Z$T.V" B EQp"337MESo۹X޵aXVqo: Syqீ1P(%SQZK3BHPL[k68} N+9B;¦쑍贒+@ q+ 9`d݀C꫻.' (J l%?O+EQ1(L 6J R T!F t;<}D.ө8=xw^h샟f["^}v8*],Uup:K4u/Qj'IES8#Gg:55ݓv(5VYH E6$#9ZhCs# )}BpY\Lv8(@y%~Nqf0ϧZ!6nBkO:`鏪 P 6&n 8drI\V"B(v* O َ+ƶ׋-8F7W:XvxHnə9qEh$~Ԁ~q@1^'h"r6_/xVfa221AP Mv WSo-G]aMb|[-.;?-BJn\eT@n`]^ Fv@ir-a -wדHa94eql8 I׮sihy,SOp(㤳F2P5(~cɭWlp{VvUV ؜M} p];4ŜDD펼?)J ׍ʋωg hi j釿+ӂ-.]pA @zPid!D˹f`yr Ÿ׌"8F6ES2(Af/eFouBоC,rijFLqю:(4AeFo tX%V1 & qX0]\ 7l_EiA :, N>)_:)VtA 2_ ݰjt_B?!ীSiҌ.@V _J1ŝ 52ˉ2׈ $Mi+-n ]߀Cg[^v+y*Bz)yKEQEx(p;XnL#M"yZG+5RK+Ԕ\EɔLh2p{OU4ap^JXDLΟȕŕR?}/\0%@իW;yfMfdd0 AaBdk8.4SSS7l /̞={wMM TWW^-[O2p!V3aLxd)Z6"""===99900OO815|Zm__ߘeժU, <˘Q5͐h8rszyy9\IOOlkfn!L,d2]%";;;655*Ɇ[`bb"pVׄ(b$%-vلM rF``fB ݎs==Ȳ5aNnommsfIy_y|wԿ)+wwn%LWk,J<̘p FVm0 BY"nXA󋈈qGr?<¨RL iP[[1K0%k2:q(zdɒl(../ʕ+7lࣃph_!f@.gee!zzz< 3^RѸ'=?B:XL\> }G"̈́cÆ X:]a.T/$66!)y6|G7s_N 毨\7*H3aizÆ -BuuuرE[]j4Mϟ?ߋr[o9%##+**FPR<… sU㧈VuN>}{feqDM555 h"8[pB|̈́1!55mz}\\̙3{'|뜹2%%% ۵kWwwwLLҥK{uQ/_.N8ߟ~m4mZ FݳgϽСC2,22r{---KLL ߰aݻy={lMT*{NT*;vxG|Ç766<o߾GzG$Lox /ҥK.Ύ9s̙3&$$HA.;w.66vٲe˖-9oF'N455-\088f}'Үj]{<"֦0iiiZyp…Mϗdd3aB3 [ttY###WXa6G|||ZZt|%%%F^lٲ-[FVSSƲ,y5?̙3Ymkk(* 11ܹsxe22,!!%d8NKj9s YǸi&gN[rZ6LҪHKz.%%%884k,j999rرc3jNIIzRQizJںukWW(UUU .颢"QBK,ѣGl6^lقi:::;mcccVrOLL\t2Θ1p8p0^[f#GZZZ4M%'';O~b2o.MRˮG:,aaa,n߾yZp”zH@(#˲%%%x:'- K{,zV5@R &C|؇P[[;ǃ ^&8p:b/,8aJnt.p}Uzm+pwZ;V0 43 iHSAP*{MT*Urrs e4)"&&E+++EQLMMrQ7Ξ\. 鱱V*ŋ#r#Zmjj* M &;4 EMMǞᅇ~feV5Q(˖-?~OOq:ߟeY@VWWW__a0Lppŋ(Lkk OfFq8_~%$&&]].644yҮFl[@&t:<]uuÇqę3g\ 9zhaaaOON Aȑ#555V[TTt:]㮇l[PHHHHH^gY~wٳg L&SPPPHHj-..Y[  Q7nHbbZ6Z`Axyavnl, 3N F (JB!rL&ci)qfB xnio!n ap8~~~=qE f|l7d]S猌⮮.Ɨ<~ZR۩2n5&l!o@H3^mE4P(CKLi7:vGl!wsNi7._e2U&/ ŀn%NNu@_aA\tr쬿D ץ4;orfguq*ɜphrhnQvl`Y\.AkH3HGikn2rʹA[g3lRf|~ qsf9wvn84\&r6 f&03Zy09v1S. 5 BP^F`F&ILaIENDB`PK UEG=6res/raw/adc_errorpage.htmlXiH\məUSTW-8tpIB_ƸA7hl2+ggvmmI/OMg nQEmЦƯ{fi0DAQgv9ykǹ_qG=Y,ʺ("n㼇cuWh?nFNsoMsq#PQC5ǯ{m&:,moSԞ_6klf[gl|~]D s`gq:}%L?[?v>Ef8xI79b"=PE~}dgWzo s44eeHԾ\({s}+W `[١3Xu|}㯿.í|/"x3O惼P~h]m? T,x~~~$r\|{G=|:ٳ[ yc7>~OA Y jqf8? Kʚlm]t?o5ÁU@W3_ORj5uXRIx[ڕ7޴l\:2AY`3vHvph\,­V '҃E>Vqu?E jU=1khY oJR^ ##7oFGkb>wig+ڪxE+%\oZ:ra;Kx$)$c7~Ot%EPy:h2X#w~x.?*&9-ç.E[2!Ui\r%WJKQreu/W6{=~Ε%DW7HUHơꃒ1{Ϫ J (MՃɥlp|5dP-jSa]X`B`rcy9*o.$J8V("A998J{¸Y^@+׾Du-x)7섚ݤou0N5ٓE{h=4|DUiuembvɍES:uMyFei*6MP^PkkHt|LIJ 3Avds%ʬtkVPSTy+b9ѥ)E4vbZl[Bu?wjN[=%Ƞ=Ś}CɓZړvKR,*g%)g'Rp.Nv)Q`׳^ gJ+U\Т>4]D9n 0J$׽dB?\d,0k&L'zwrj^8q&Te(oҊ G 얜zD3$j2q!R&6㻩$Zk&,kzl/:CqF-RE'u ]h2LW<ķظSpm 㬋 Ҭ%)$-]9 ;g):]wĶ zuV`ً1 11$:BerBIrZ_](:뾱2Pz8@ԐI9nP<ȴtHBDa3hkO*5=t*A>4RYԸSjS);?0' JH&T߷ʂFdCEȲfOMǹ ݭo!)8!4ȫG:*PJ,1n:4EAM dN~3o:@䋛dFQhBp"ɦ9"І,Qm14-aUSZHA_\{L`/B&eR2wIrgp9O{Ò.v=$=MPJvpU-q&"HM/}QJ2q`,X}34qX[)gW;ڻ)[#+[YU 4nyz_J2hG'7ިDAB%m$"J9 Glí@8ъw*m_M[ y(ɔ߲c87ҫ8GsxE}sHOeh $; %`[oB;\l;gaUvt0/lh !6RcF_6@1ۍ(IHqu"a2ח+9%OK~ԗo~KA<ރ!3=H^Kʶ(+|~W~|Wou?C_]j/ߚ2s/oO}7؉Ӹ>у^;A5_/V{e41>HW{yz6s=`^^}6 n/,~FM~)Ֆؿ`x\!P* { w!ՠ8$Bj@ВYQ$PE:2Rs@T5k0a)=ʉ sS%m8Җ吒WHՊh6c~ K)18d+pi*)AA%:҅zT<$' &Dh1 XЉnK;f5\,P[e8kG$ G lUذDLBgҝc;A$bBds1Ixwf~O$_~ZvrqwSY1!8AwJVIs&kB,5[c~H \a]VFӆKucBw֥}Ж vCHTn^dž5ȴ @r1NjDRCjPy/Y0c5yݸ:=gwT:|Kx]E57Ϟnh'?eBs0wKX]_xL&"Gh@H\& ;iYAwO7rCSpč4,a߮>F&~nO=LIA:e胼ir6 441`oIʣ4 iܶ`[.V}?zxVK ́`fC%_ߏ v,3&? ܘM˜ 2Y>cE7$TrØӘahLk%j Rq x~A`0i-Z^a+%c3^*ZEGV>ϟKܠ;;@Y) W>1 jԹhCLG h0颋R;3cHn1ehsԕI[j]gFLߞO9&~'.6r,1"`3ߜ/_dE8PvVaw+ԝ{Ҥ-%ͧPX9IR'yAw=y$Y- Rp4n-pv̔ d{}'!#".g/h{Y{xg))c[jΌذ|\>ҝy^h=7~I`cg-(yx&kow֝Ԛ!JS |< i֩Sz(Hu s+}`і+BՐ1dT^r2ו(F V)# K]N:R؜QF-qa%D1OHFn~ jr U,Ue zAB /?ߗ/WF1r!cForRTҥ!b@ Z S\OA+(\H-6NA.#MQ5e!@p-krX'Y)|yn>pm2DYz~V١nDŽRY?_,X~  uk4aA5qٔa׆-NF +C%Ľ?]D ZJm㰒APv3 AFD5"S5| Rw>P\؁ Zj,򇔾y&%5-*ohAԛRA.؛N~CA@E]<-+xsF[Xf])X#S!#Z"2FW4a Fl59JWAWtfAЫΦj 4TOu,y!hh I1Pq5B0zZ3=!GSb#:MTU~P0|,/GE4=X⮹!|y!׊)'w͙*&} NT! 81!NoKd^oZB_$x/㷄Y"(Jiߙ/VBqץGxB`ų2|}prya]V; pUMCj ?/yWV%&._;K}iXz<1O]TN'S;ִW?[-B E|dJWNIENDB`PK UEUres/raw/adc_ipm_2x.pngPNG IHDR ,(&PLTEϲfffyyyooo猼ȍjjjmmmѹڬtttnnnӿrrriiiwww{{{gggvvvpppЋkkkhhhzzzʵIDATx]iCH["ɻӝv7%3 BgˋRY/vlYNݪRo\n}H[% DiʡY 67 74J??u9Td?9ye9`I -,$ kᑗyiLr"i Qb4IAXעc[_|T8ؔ;b1P Ѫ+199Y #Y¦RB H#5- H::r0PIz%7HՒAU,2OMe=Zj(ŏAK t_8 )!ӟB@%mu % PPIMCKOA@2 @I19Q hUK(h+FiC.vcMrmMdRF s쐓`r h>HRJQNRE>[@)ȞkMTh4-n!Z8oy,ht`],żF XUКr@DXUPkNjhi[3;Ād`FMZ r]Q21zr|@/-t`-5pN z٦'7׹4FmNܚ)fа@h:6VQV:|N`\0-Up&ef 2f@*fh2aH"}2t셀v Vc U[|YdSLGBM]L j*T5W oABy(\mz>!-l.RK`9 XZx<*ug TA?z *Y!B}LF7ȼ]&;+%%24x75p aZ S@LdU-oo"].g0C)4O 2t7 Lf) $cBXk0I!lLzwX C̊®d&{By"4"m(,a`DAd [0H"%B@H H]gݐ"/yhѶ?}f[F,3ai،=lo(R~l@eXDa #] 3&$i |@BA5P 8{o>tD"{("߇7ʞj4!2LC]jPYlʂ ͒`˭8_?{1,熊 7{ه-1Lq rEcLHi]K$$åvYo!^_>9{\Qlz4|lD\uc޵ׯ3 ªsϓ(2^\_N13eriL ?dC6~9ǭΑ 37a=Dҍos 7dOy?a]?{Ο/\p*pYl8 (neW(ҏ/`Y^L7F>qp|},:7sCX3 A1`<۟qԹB& Dóqt©sӆ1 @/qp.չ643!8Fe6pgѿ9lVX%Gs[ؼTx9}6H<3ORԛv\-lQnǟԨj9 8L98]Hs;dL@O(x<* c,O GLT++|UO\H [̍&8,p@d~pVB_N W@Y/"&$~x չEA[wUΣi8yDfM+UԹ]xtE&UU9aw+'jZ!-O=L^*/lq9VF45iydK,tI*wq?꜐Kn>\P eq`M+{d#@s8e'w:'@Ylj ~KH{pE{$h_<0U.@;\UЂTbs-)#Ӟ96|'{jU9:,nI.Q ;>.)@ԹDP3V9r8uN AԹebaԹ䮝T1V\]ܿWʸOx+/ȒdTԹeA9w9?s_)Zӊo=2}Яx<ȝ?FPTr3q9կ}}ƨru,-@KGs>T9n/C4 =wWN~Ru֎$d~܊k6^s^%e}BMWN ۴hKEsͳ*x:A8Áh!9pUfr{aA?>VԹ[«s7a9 I7#i%e#I'z0dICr1ٴسzpT;\Px_Rv[t(` b:wˬ0ť!?CwҝJ*M%Ȱ|wZj} 2gIjs:; j2.չc\Կ{!25e>| (}N _ɱ?OiB칭B h%eBgWNTw C+]k/)~#8Q8[ޓ]lI\Uܴr@C.7|훦%e_vp^ ̷wl4~~w13*bI093wdgπ-OT/ rnoqR4(|"lç'w'{"ɣ?(_̷ 8h0ݚMR5^bxSI] 9_JcP )ף-$VϚX͔&g`:xꃔg !0Ӷn̔gmP?,{@#n#)hشb 9[5 cA* e΀BRe2B͞! %z Z 1 3EϞ¤ daACazbԹ<= AV3з,6 ̦9рj´H?k& f@!զa22n3"ኢI)u*4m?OF-e3Uę\*50mr f=1n}n}wXdW2=)S[6 @-f*)i&*Ohq@& 4@ŀYS>3@PC#l 1PZe70f/'b8#29@6ey6 49j3MP@I 4bF113g8WԚxV (f#I;ݺ7]h eQ@M'"aʁd c* \ 0}Jd@2 H$ O yA_&FH@уRY/4/Ez:.`]$N/|r V%8A]UD UhƣP1b^_ b8l1GgD#Qt[3،[gE_r+S$ BV5OgI?w8)0?XI9)AE^dDnjLQ-h,}ryɀd@2 H$ɀd@2 J0/ 'ļ68ӛslbjTd߂IENDB`PK UEZ4 (res/raw/adc_readermobile_getstarted.htmlVmSF,2 $ lBL2LOorҩw'N`y_}vN_/fܼ)0~^D~0A 3J %Q1(6`3HfX14=An`Mm!J=y&Lr~~9}hXz\`iٮ2mܚ![1LfWYoÔI温2=g^P&B1 E]<p#pzW69\ʬ.(B9j2\;2\*JzP&B/ƭj;~lА ,GQjTdI!^$SK^fGud/Wp܄5%33*e=u !krt{W Ud1?mtJ & #Kcd1^}xܓtGóW f0yhYr_'=N&f5؇g}i nnf5s}]*Y98>?ɲ14RHM-%#R|SDGb1w'I;& x᪕$oQCPT0ZiɊ9/-8oB^^|r-(vv@=nj%^<«bPB*QJ0+^6̾ͅ>Fwv\90jbv+Gha˹Z٫=[ۢ*0 |Ob:S%2Wi>ƃV̶}9}[9} ozD{tm> D7+Y3qYz7.Euވ]\wJg~ {'c7ILùەL}-jgDnkLDn.x[VkaX-gp1Yrv7{zf;m8Gi\tFS; sLfJΙd }BVH pe5,@ ]VWN6?j@w@u4+,`dQBm ^}جP%x> Zi^*r$%W4"Cg~I*]0m&l^.&"Q95_-hÔAz{nݗ4b5WOiJ5PKZ4 PK UEjtres/raw/adobe_spinner.gifGIF89a22eee! NETSCAPE2.0! ,22Tz5(}f ݽzK~aH,$d9PrZ6+Mvb08b/4Lt(8HX7wX2I9by9 ZyzJ8X;u[! ,22+d*{ȅ!Y+= ;-Aa0J<<#"N N g-<8@xg(87Ix)Yىg9(jjW:kW! ,22ڋ޼H扦ʶ LWdĢL*fS 1a::Ѭ].԰XAޚ4x-mw^<' vHHWh(0iU)YX!,22Xڋ޼H扦ʶ L D!3"AIiJ^TrD/H6 vP!,29ڋ޼@扦ʶ ĢL*̦ !,2TTz5(}f ݽzK~aH,$d9rZ6+Mvb08b/4L,! ,29ڋ޼@扦ʶ ĢL*̦ ! ,22+d*{ȅ!Y+= ;-Aa0J2<<#"N N t9޶GEgx(X6x(IHh釹YxU! ,22Tz5(}f ݽzK~aH,$d9PrZ6+Mvb08b/4Lt(8HXhx)9IYiyY!,22a+d*{ȅ!Y+= ;-Aa0J<<#"N N X!,29ڋ޼@扦ʶ ĢL*̦ !,2TTz5(}f ݽzK~aH,$d9PrZ6+Mvb08b/4L,;PK UEIrZZres/raw/androidcopydoc.pngPNG IHDRn7Y IDATx}w|TUeɤΤC # uWDQֺ],*kEA.JYB!2ML߹ǁLBhzNn=sy <:!_t^i**~-"DT"BJD!R"DW]x =n!R ,׋ $8@ﴸeI~4X`=esg]p"y?q6j80N6LOKO+d2/5c!It䊿]^^ d;}h@D$` JD0Q! YԌ+{kewMhP40wM>l\f࣯wuɏHO96-7[R)H#CÂ)8i. 0TAu`a6{'L 0 ท׬}ky/q~ I(dwomv؄ƒj۾9pr=IIXfT+v(;=4"tv J*K*E*4:, n6qS灔y7PEѴ9_ZqZ8!J [i}#۽~0sy< }=V݁ n9\NG/jVRә߲{p6}` VkZH7Kgy_G ff#4$y\a،#.^/.R`b=se9w<<EEv@;߹/O";w8SҒ奡C fƄW~ 2OaMen{nA2H}_6Qn+ ߼wE~u0UwH8ɥr $,C-yZLMKZcCw?M8NzGX/j^g!L3FgUy(n?xink[Qpgjl4 C0, Exp 88vHB].בn @H$WmED*yđ՗cw7}zagںK3+'S$&vS :˲J!yVP6 aa}?)D8Nj2Ţҋ rYNP p&%'{CCW}aƭAn*=W^{҅k@ ~J*q:]NF&<]W&̘,~BQsGܩI^#>#{mCM^ߐK9OGBxlYy{AEQћ`P[CB]ҊTr}HbuMk6nDklo1WO>kfv ?^qC;2^8J%@Џ~[P^;vT d2Ab( rDr75`X(7EC 0y&84H >cy7 lg||H/fN<^7:E=kߢix ^w{bSegߕ6K*aY,JD;91C׮}Z\~/y򈈛Cs{Ǖs%7zix;mq9@.zZFà0w׾^9, +w >H׬ z)T&Cf˫mx(l.LL\3C=23!>_;rQ<>d% K @OL)ShVĮManXx1$,@6QO8|/(W;ɫ&V{LsE%zv{Xv3O-*RPЭ ˲,v 70innծb0 &L>=Tii&@6Q*N:lV矢(ŢV>+%ߟoڍ,Mɢc \{_^+(;iO?sLvNjCn7=jİ. erAQۛ&LW˴oi߾^ {TwU(O[ c+}Io>p@f0 # >#ov<G ra0< h8M3 {W[d!ܜŐB-#Bۮ?}QF=(x&N_OV_jl;_~>)R>ۓr]׶;*pm8q̒YnλPPU,QTm\Nঀv&]DZFШ]v4q`xZm;?\ /t)a \c3Ͽ{iIڸrSwXX"hkٹ+/6%5T F,N{_!Kn}sM!3 w lɵd}וWcd}Uht}a/k \cܓrO(z0Q1$CCU 䄌ؗ.Ȥ[ n7]lwvYJqUe?|4YbG$u? P'. Oc3 Wh۶Mx׻ŵ{J( h@ 6|pGI D"9WRرS@&JmJf|Pw+%]*o NM\ߺkܸ^9.[Ϝ)0!ȑ;&X~ X]m}] zr|u9eACֳP}5{+?n/,,_YQ!lQ w,<\Wcq~4 xNj# O=rNhj:$WCV0(ڏ<2Y֭K-d}}ф BJD52XA܆ jwM#BĽ^j'U:wf,R"իc>S6);^"D AO=&pLW"!:li71WbH%"D7"^{3Iqƺ?ytLD׿Tp$y-[ކ$l& ?poț95{yj<x?o?I+[WzVoޫO3Dz"Ax@(*|aq6V!<Ϗ<܉soQ{W;x8<]C{~]:]^mr|{E"{؅k5((@P@Xl!v#Gn9 ^)v>M0a'dz,±0|]I$ҫ؅t߅q Q (bEPni߾K'9dժիo-,yi(&wx~ۯߒnʃR\y APAA>_f@k^Rdeݢ*%_ycY8`bMT11`YVD׀t=w˃F$/^^~Z#~ȾH8\T"bTTBHdr p06l(0+Vmp˨9cV=/(lf4T²,0&BJ$ J$ b> ;9kzjߗc30๝d$<ϫꄄ x<-\ieq[.$[ eY0 MzH!CpWSS4k֬`H4O0ꠗbPjooommJJtjǭVj $I- j鮮.㼼P(p,t:yH$EQr yyyIRIQ̐54L&cYtnEj5bZiFDT"B/l >>>8nDFFvvvFE9>sT*9sfNNή])RTѰ,k6>*^Uڶm BmBZQQa###ǎ٩T*U*n J ܹs%%%$++KP%JU*Ueeӧz=˲&M*+++..q<<77655uȑ<ϓ$ 4srAgΜ9wܰav=11QÇgggBH$Pʐdaaa/_v\L&d]]]ƍ 1b h={ [D[\j+ܸfnɒA,?m222R"444@b9xT*={o4GYUUmKIIȨ-(( (СCPj4MGFFܹvL&NS]]}…I&AA&00pѥ%%%JvaN8?mڴもjjjonZ#""233/\PVV=j(1""B&]rvxKK 2L.5n߿_*r\"BSO|ћ'l%Zֶ6hyd2L(HT*\ikkp\W\aYVV;hblnAaqiEQVk6fsXXq.]2UUUMMMp$**t744tvvJ$PYYt:fbL*ϟojjlvl6L& à18,, >uv^U\\ZY)+/ϳx-J @% ꁢ(\\u EAvKҚ__ѣGWTTd2N'A8NFP*$IT 5 """py^TB#<$ID²\.6t:RBCC\.GQrIRN$z3G`M̹R \ `0xB~LH+jں:Quĉ{)SDFFBө@Fu'0*jĉnԩSgϞu:ny^KҺ> M!!!9 EF$ د8FzݪEϜ;v VzzO Hlllkkba]+HQ펉: pw"ɴZ06n( J rafs\\ܸqL&ShhhCC avJP(fq TUU :tҤIAP444444\P^|x^(Q]]?qDa P...N.갰0O_Iccfqj5cT }FZljjtVf)J???8WTT8NxeL-.]T]]Mtkk?<755\// Fn555FrAۊ`Lt:u:oCCCcc#ψ VJN:577$Iii h`ϭl5;vÀ=}*r%@qJ2"">245>V܋EEB536"<'xhK-a,еNPT!)e^0-\.i(20\ώ)l=ha\g&qM4MSqhhvv6d@N۽vK..-_<((w5 ?:6k֬~Q 9F,UZ`syWv7G V0G#h4O>dLLL~~~gg' .((ET%/RhFtkZˉ4MGEE%''k4Czv(.]~z(u ݃kAbR:w.mܸ1n&+TZ4t߲eݻR(] )82+ niLE$CKaǏ?vEQ՛6mRuI$j L-PEѴ4<¥;:(Ly4-X|$ |$iU*UO6H(xn|, 21}2,221 n7gbPh1a:v :u}n7I4Mnݺ_{{{sWZZrT*q]]]pHs?|pd2`LҥKF2.kĈG޻woyy9#GT(MMMyyyT& x>|Z6L'N.pP(+**L\WW"0dȑ p9s&###))i݉ٵ;v.EÇT՝'NϲB;wnrrx|1aaaӕr|Μ93f@䩧ogΜ|!)))*p\x=5*99Y&566JR=a„ǏgggGDD8秧geeƣG|}Z^^^'NH$ B&B4,jnnt3TIfR _ 0---zr`f a0ϟ?ڴiА4bĈZ8wܔǏðŋ߿d2M>J,><11btӃw3fLcccaa!8Ϝ9sҥr$ɨ(Y__sb'4 IDAT(*99yڴi{)//4ib)..A(.XࡇR(RuԩI&iډ'j45{%Kd2;f̘q\tttBBBXXXTTEQaaaƍs0^ŋ?aÆUVVZք@TBdcccKKAy=ZAspGΝ uJJʈ#[[[YEEE6ml>>>4M;ɓ'O27|rs-X୷r:UUU~ikk1c/_>nܸM68pO0!66ܹsr|3쓄^3}i>b2w?`yZzͮ8\ 68p %%_~a`(((Ɗ I:t(,"##ZmAA{nHӧP_23 < c:=-~~~ɗ/_2d4L1l0v:::HN:ynw:8CgL&}1 ;ydeeT*mjj:vV ˗/9KKK- LF#J!rR#0 Űa}CCnll4**##jȯ'NFFFRrss[ZZp4 NbYr4rbKQ@бuK[7m)[g5jԤI}R׏7.<<v{{{dD__4RQQx`` q<Ȃ ȏAl6h@D*ffeu:]mmmZZԏpOJJ*))Jzd2566tPɂ$I4ð P q:O /`*򄆆B RI9Z 4aRe2€x///xep8wjV+t [{3j.Y_ߕ?^{M`{n饥J駟2dȅ ZZZd2t|QKtEUUUj^A, =ߠCb닸@n0(Jdggð$Bia8zƎ n j9$$gpB[[R&N;݄h-P!ts=wd Z7m,ϯ0lذa6moi ʂ ðx 66VPx{{޽&=p8(n߾ P((pgXrVp}:q\u]ͶaÆ .\P"s}W.GBBBRRR)Em6[aaŋ>/\nZ}٢Ez!Id28p`ӧOTVVn޼fdg5jر3ٳg̙3{쯿zЗi >䓅 Λ7GAQiڵ .\|9 c;wL)u Mcǎ^>Ccc#@N͂mGL&ݚǷ,EQ$I\.@VU*4`Za.hH$A8f??? }Ԯ C`a2D($IFryPPl6LJ,* v`p(d29oooVhBt---4MCKժTx.˲V V`zf4u: @VaN( L& p&Ѐ 40Lkk+eju@@lr/\W_}U&AoW6uo< knF * SIٕ+ 飛8ů'v;[znw{!f",D m֐3}z կx&06q s@믇:FΝz`7'R*UΝ_}{\L':p(666\^/dxHK=a(Ja┋!QQ,A y 嗕W[ZZ\?>щn d.B OvRz>>v,00055rǝ8qt=ZRvsV^ p"ZZ,<0]]_W*a|xzz:&N_`|uFĉ$%%;vx[ZZ6oCmmm曮.}M&\Oڵk͛}vٳgg͚})0-jiitRRRRqqʕ+?P(o^xQ6L7 MP [I߂W_ν~_rP>OJG*!n\I$ y6lp477{:׿uAAClݺbYFH+'ܱc?<}tٳgڵkrcJpǏ9sfJJѣGce~~~o"DܣP mg. Rr1;JZPp 1 *@x(A\uN0q jSv$IXð>RIlllnnnXX_QQQFFFMM Mmۄ;v(\w]TTTCCC夞Ua"y睘bXl6ۡC`;P$Bĭ6ڝJ>>&IǾzF8C< Gd͆`"8qA(d2___SΨjL,:RÇ322/_y={`Gy+άZjO>Otٞ8qbUU՟իWĐ$lZEsTiiLq셅I8NC{0 ~A1Jԗ IV6zQè`>>>gm۶mȐ!0ōoWV^_xC ,P*VU"~f{t J@oyxHXB:\ͮݎ1>cOw\.F,<\X;5Zyy9ԛ-OnX:;;I,**?!RW^yETT*R)˻E6Hdxyr' $%14`g3`COJDwOGR *P/Ti xhk;N Hޘ풐e[݁a)D!nփWr]RaӖlޣSSh-~6 rǝD\q+O2JzJEц_cS'#8~*3?[fatBoN|7f(q+l%qVY dǤP^sOHƃ#P]]FەdFQ"Dܽ [+\G@ o#OF`H—>|>pnB&^,nT&zk':R`"DܝJEV򣲞< r#ɿlh)-3]*5U?:'MG_n.'+z<߄bQ[AOth|!q (Pl{ @6s&|."$?Śwb"(P ~3"ZGPm UB0Gk?`8rl̛KK(2/ L+G1L?<]?Bpɓ'u:]GGf̜9s`5LׯOII={vGGW_}ԄaɓǍضmT*8`0 r}566VTTtuueddL0J[.\.222?yMvuu}Geee K/)JAJJ(J$?㸾d(*88xŊ1qM6̅yX*vڵ瘡i:<<|رbYB%#Na2=nL;aw|,[:$4x T?'[ۛ /[NHHDG-[ Eэ7ܹs<.^x֬Y_|E```bbϟ?|rB0̖-[~^r嫯 lEEE?iӾ5k̝;wɒ%ׯ2dHLL TG@-66688T p{z~nt,V% ˲IIIG5LA455yEx@@qĈ4Mt:狋y4M{{{LL "55|FVZZ >035V8kD"0 #$ $v1 F &TI,Ν;D-ɢ***@q*ϋ`vݲAP0 ۶mE b =8˲v=M0P9:kyqD"m}dמqQ,Dr#rXob]K^VA%ލE}ϲewG ]]]V`0G`` 650x_j8p(wa< a8R)J_1 lJaRSS].WccPHBB¸qz?vf?~ o x]._p8z)Snw~~'(pTC*o@EI&EFF<Ŗdx՟I&<_ZZkXz M^^^SL8,*L-ˉ'.^ ˲gVT2eJJJJ^^\c'?5ilΌ \Kh63e2i_D .ٲgvy1 3o޼L877ᷧ˲Z~j5`|n֯n(: DGG啐P[[*<#Fx'GmmV]dIHHȧ~t: V[[[VV8q={vN[rePPPiiFYt^ߺuk7GL$4M\߿ASB EQ#""yFS^^.HfϞ=t?d2yZXU*?xFFFYYIկp:B{y㪫V\qÇ)S.^XRRrݏ“1y9sfpp{YArrry3f|7zG}}}~BEǏON:ճP<^Fs͛74rJpP(͛qܛoYSSn%%%MMM#((_7i2o%-p8yʾ;$,dLұYLO?ȑ#'Nذalm&Nxo{9v옠ܹٳnj5͇ONN޲eK^^ɓ'o^[[ '@AaY(S UVV,̶___j9KLLiTX =~xCCL&#IcE]t)$$D4hjkkz}ZZZEEq7gϞJ}l-˲)))P9sLEEEZZwO펎~gz+V\/))kN>~ժU'kFV$DnZTTOܹ%&&m޼wrF"~ߺu+ƭ[7vCb˖-O>?sNeWXڶmItRoBȑ#K.z3gNbbb8&sx<[lYnJi4y?lFܜJ7~e,Y8h0AwUy9,oLJOry+;+e8}۵l"FQ©SiV#H EQxsJo"8 8qbʕ&8;yK/rʻaAi8_^r?N﫪jp!a_rw!'|cK/֒ATq}#Ȳ| h]v|!u%į2lߙi4::T!}wݙ1޾kʪ > G27=o?_x~? VUU=~!dBnaN )d2nAceYx<`P]cp8hXHȯ$I~s-hTO=IAV?w)$9|$h$\;`ɞdCfEnlA^/1l6Nv/k:yyy< I A'.WMK?;tXoЯ^Q(Ov:hެ9ft{a']U+n<6{q_~NF%WJ8&TEDaCf&T'MWK\N$I*)MaB8}O癿F%O͚QtG(~SEKkۭKΞ9 ~p3͍N.Zu{+h4aG#Q-;Ϟ$Y= #k؞Æ=P֡`ZJ o]z?םˋ zLFkVnޚ;% T4|QTygM>2>rl@:x|mƴ_X$5*$h1Qn8lշ/[wpNV=HNJ'@pٺs.7k3 _viTrI,MnTϪ1;aAۢaDQtqG|ۣX:6>Q[ϟ;k^n]c׬**%1^?!5C1iӦK1 =MOz_I|G$D"JH&h/),U0lDr/LݖgNrQw&hJ L\;Iĺnr^f p&@[{5x(꾻WnߵѪIKγ\BhtK1 a+4 ?vb(vPfb h!a2oeK4uD$vwTWW9߁LilٲnR\M!13gδl7o_v 0… AضmIX,kjj/_n6IP(t'NhhnH?s<+tj 8}\t 85W(\8.--X,[l1 (k?3"YPGW$ud6N JVCӴ(M$RxXMfNގ'N0 CUVV=Y">=4JH A>a„$M*;P(_nnn}}b)))1 n;B(77ry^/>rt:?_EJKK3> 4 k'`<PzAjt 6->>F%E*Ljuې?ӤfKJJjjjڍ~$ -KFFFss(uvvرd2^zѢET#iJ*6Nh$#Wͥ:4/ݲH\ 1iccEQlmmvWק_SRRuuu908DxxOJJl#ݴ!p8RRRdYNLL%"UvvvWWW5 ˲ӧO4iRCCD"٤qJJUHԠ$:{6u1uiQE"2!gwt:NG製}Μ9sLNN!ڍ$IYYY'O&NZZZNgCCܹs H2lkkkccKKKu:]UUǝN-2}t2awi%++kҥӧOD"\JJJBBBmm-N3f e?s}>_eeeaaaYYY0llleY pkm[='={:;;U+ٽ{ѣN|wBEUWW֓@ {ne4Bl%Y<n"mq?3i2zzzxw8:wӧO[VI:;;eY޹sgFFMLKZ[[Ho(vDQܻwzDڷo` MB0MMMk 7w/7b)DOZ%Iԝ{HJ:ѩѱ깈Ch,ruL5 ,IT\IH,#OU"Wc-0I@ xѤ 6md2 z^}߿spHٞ;8cvO8SY@֤str4ys`8k"zql1tG͗npGQ[nT1^ Q YAe,Xƒv[4#V,2bwe цE{8Zc@W4Ȳ$HBDbC `\RAa9H3tFhefVg| N`틵QI.V&qe~UӒ2˒W2i+@Y4g9;rR ׏Q*aEC^ 2XX@aل" И0\SAvs8 "{mu;Ƣi7Q8$'jѺ]?ۙop&nEs*ktF+ #Ȳ TѨBenݺRB-[=zDjwIFfڍF%Wz;E%''/XkjjuD yV IDAT_ncJ~=Pѿjwl`E\R Ht!e(4gt߿c"466_~gWc I PYFg "9V՛4PHbu$cy$ˉ冄P~x0a>^_Ň !FM0`2f6!BNQpRRDQ!аy恁(ٳ/^p8zzzmvĉ1@pQO"OA+'A҅d901g1PM7o(M6jRv$&$$9rjY&>>^yl6O4)!!!455%''Zb+ϟ_RRRWW'BIIɷ^xĂ4cƌ~fŭXd2$=/^nݺֺɓ'?6l8v5\wyuu;/#*l&AsLuBbxeʔ֚|UUmݖ{nb8tP{{jlll˳ZD*!t:dF?P8@:<_WWҢS F$I7n|f0֨AXP0sR \saut޷/rqFq% VWc˔)Á%)o$Y%>3{vHWN ʞWN1"gelB O>O q\bb/KXCכfL|71RRjLAoVR !dZI9(B%`LTe"O~"TM||(wߚ5k566Q+d{#K$95,>!"B|A?io,Hڨ7x뭔͛Í& 77GF.JRoggpdEK³2pjkQQQ||zpɓ'˲<00PWWWXX8k,ұh4:Ѩ :NeC*;+HK&'',,KLL 6mTUEݤG>YUb0+Mx≾]~;;ߑdYY |0`D(ГiĜxi;]8EE DdP0Kd a :P" (C`/*22,PxhfvhQ2^QY,¥ՠ2"͛KKKW^})׻}ɓ'?{x<ޑ#GHhA9UL&SFFԩSZzX 9$2vPNO>{ׯ_q|M̓sc j` EQ GQVa p8ec̡ ^/kgG8`8 AT47/@@°DR`t 냝X@#K`hv.P"Ţl[ PƄhx iwq@YI 870ӑM5CӰ<M#,PPVi |IYYM7ݴcǎ 6\t;y$) Iҁ PTկ~,YO[sQ"H$ 2(PHJd(B1Q޿21oS ‚ G3V{hz]!D&˲6M`0H^zh$x0iq+!=C EӑXXBa~jEB!0 Aad2 <1DE )bXFp8 Z2ec'91֙%!( @!ρ&bE?F `]J1!L> `b!x8Lɩ S! d __c +D !!2EQD p 1$4 ivBi 8qQB%$5=82(zˉ۞:9؅i&J@ T`Ya@DeA4e2(lIHp e(nAAidAE v ^Xhњ\`(`)xJ|-yY%^9;nA? !2aEjA kyE `@ooL1 FSUOG6a6 ivI o0tjXt%.$( 2˾`%JfGb )ɂ {ԇaC 1Vg8h0F"B%D$Q~`(AƐ`[3O , [#8 OPM҆_zhk өN!: ָBuk%G, ı0IR@'0_O( `]YJNIRt6 ($^Ӆ}F/!Y;o5b P B_ + 6qI >'<\ A"3/F. ~E|w<>bwHQI44\;hY2$p`|.V`0GR LRD?tu)TL cOe1Dzn)0|jCDswKQ~vHiR$%Ƒ1b%Mb hN2<ƣ|@E4bca @h1i7\zzK8׿񙋺@Μ(J(9CAT%\m u\TT.pG<=uكgN0`)f3`b!bA([*D[ڰ+0 8>& 5=Alf!' OS#NOU.1yoT282PM+6*n8*) an ! ²LtWPިf/(}!Ppʉpw2@4wv6Fx 椠>m2C 8lK5x7Bw>V(CApG)qhpநo_+ES *+[29|NӐ @@O; 14ӸnCỉp(@g!ꅿ t|$82Qk;c!,AO& (&,)44-hK5iXNpzRHD g Lȝ&0J((oÕ}Xl5{BlV,C o3с@#`:sgvT30'&<h`PE JG &hw\ezZv[I$ tN)CV^'۪̼|[G Wcu{v$ZgN^"IâQӠAøokVm̥y沞bl%#ԓ!iYc|[q`4fw7M$OE5Pd׷dr_ 0`ukJg*g)B4˺v<0_b{l{/}4džzBEYOOrgWAù!M1P۳T?rgh4ַ;NI kn )o5LA94EVÃykX:( äRQK~C\%&]cyymF%2m;{+kOvwv0oLN,wzmzkc:0k3mY.9W B(Ta| EKqtmmW/te?hW)}cxќ' E$̚aJM1&&Us⊋rӵgȱ>fܻ 4߰ EO&IM$c(eР'־/gI4Ð3X[=5n9붛#@Ɣ5hG(<|25_} H* D4C=':v[/s ,+|(t~1uf3^d[AC((Sz(4<֮6f'8u, 7cs}e3'_="UuMdtXA/ B &!Da}Ѳ~}t G|+f&ާD$ q Ù}!( 0Q I^L GMOpMH\Zz.J0|ƭdQXqsxhD if#OMG/C' r ώLt||Ģ ǎ<<60юzBpЉ30-2:n@ QgYCúuۯdFO%CXX壏h~KMGGz1@Q@!eso `BVvwP!:NU?U2,(,Rx?9[X=4yك8$"УN? X/Ѳ _w( X8X0F 駗5aZ˨DѳH8Kg)4:(GCOoOF?f%"re&UL0? `g64 F,ئL$Mdx#'X#;CbA8з@h=ADx?yH0M I7`+ Lӫ\`RHJLvcB GѴaDdx WѣŨ ;guTh -`fJ Y@2-pXjHa)P0P (4 ŕ4Fg׮իxkGFm+69Yˢ_GA!(j<';缾A02@#00 BD |&MV@T5d$Y 3:룿/Ztc``:F)HeQQ\$a ʉ048@Rx e)䁐 &v1;"ȲAK]ΧarcGZw> ㍳u|ٲa<2gyb3U%ȶAȐi0lik'OFq)C s@}ԭmQ`d`b 8kFG"$w5xO6@AjZa  H(łXlE_m {0GM@\ֲ~}RC^q zH2pl;ApPGY,'P "^K#;qlT:Pohç}xjpI7fׂѤVkv?51FHƣ Q0̵0Ƃ 3B>CEAQ)%2Be.1/Ǘ"K.)i-'֥ xk=nJ5Q{Y2P| ct===== f`) ^A@S``FBCͷx"2YȲ f@( ;1+!$o6)e|_,K;SxR$I>o``aqYHdfzכvu<ϛo9fDE˲];Λ{z>NLZpk҂o'F)++!`=\T, R``@OM95B``YiH ,,K0 iՋhXns:$Ix<7n׿2nd*83A$I2ַΝ{;v|"1YPEh9%:zX0u1SN?~3YiHDTTTƸ3fys8:EycAi>+{^ݍI%E-8555!!a}}}3тbzVkmmmGG(6G-..޿$?~zz~.6w\a!!r g̘ꫯ~Oϟ?w|6lD"^Wueeeܹsǎs̡(jD/^lپ}~߅ۿۭZ__/M`tN>l6"aL."jlذZZZz7H[(JfϞ]ZZo~cѨ(d:qOSl6`2el8nҥj/_<''^عs'M]]]>M7'\E* |xݮ[cMneR u$9ÒPΝ;;;;)REM<9l6x}}} 8xdY6 (2LFBtQenw{{{zz`UQIȘٟZȲl]]]OOOnn.0:PɓG;<yLeYۭDcYl6sgX{zzcccM&өSxTcyA֤R DjLH$DrvjP(xqQe^oZ O~b:(*..z… V+1F>+Iҷ-Kbt[eYBD\= 4AzVl6Pp:N[!66vŊ'O&jZ#șA C\\s=GnMSW2Gј[%)#OaQNpt̫F%bKs:EI:Wod90^wƍcv`=7nrss׬YsuN\P@H$_M$IX,^v\+|qʪhӬ^衇f̘QQQQ[[+rYYYVVy磏>"n 2 GYJRN `p(#̳P\5T|+r'$$twwz Ј>Dߟzaөi4k,?hz}8dp5\eppeF5tl6ky3y$''ȑ#.xUUO$If X,dY9l \RSSv&ѫH$33{ܹ8&p8 F}DQȅ_#D^ l6H9va#6l%Wvٳ'55HLL$Q!!p֐puu[- ˲Dtw8dLA"(vn8 '\qmmm8.++KNN&MO$I?,رCeH$ 322T=<333/// B=Υę3gʲ,EQ:H>qI&DH"BMMMFFƒ%K1Lݵf#z%- %HE&1];vȘ7o^zzz]]]("("cQ9rw}wzzzWWlٽ{wyyy}}ɓzڒ$b@BSNXt\ w}lnhh`&''7 !Tx`0$''Sĉd'O\lߟ²)SU1Ƣ( G}СC4M/YSIR `7t׿, nmmݱcG[[ܹs̙3Dqs:'ȁ>)S<}}}6-++k 2 Q$:Ǿ.!d`EDAP0CRh*0Wf͚5e8} 0p_$MhʦO^XX(BGGG[[EQ۶mZӦM+))ӟx۶ms ݊|G>o…/ev744)#G$I鉋+++S% :th׮] ăòl}}_򗲲`0X^^nX&O3 S]]t:,X>ÎadYBDz^B/wQXXCPeeof͚H$RQQ߿rJ1˲իW\Y__a21N2֎s`W:yQbAF 6!`nw1 yg ?z@Xeo6tP01z(5JV Eqݑ%Ii@Bu!<ϫOq("_( pȯSSuicF0MLt<9%:h=J1pX ,'u$I"B{(LFg _/+tD#1Cc: w<8$ie~ap4FYhng>#:u+sY|shΚGќ2qR&\Oڬq(*o޼: GK(sˆm9+hBo0`rQres/raw/androidcreatepdf.pngPNG IHDR9Ts IDATxw\U3w)4!{^}QGQ>b{,|l%tH$^66v~dw|x]2;s39o9; :.ý!DAAa A"K^ԐZɁD T50 !P$0!JZN*CAAa@'1PPP`'~0J(((( (+@(I @4WR@#9@3W=J[!@4>x%'AjJrBץ# W}>!8Gs[CTW $K RiVJSJiD!ꪣx$R5iM5>\WsX+\5D:GѶ=Pq(629Vno,c"MsXC곏'_xm39lǥ*iQ&x2iVAP6sb,]S78E-=mW=g*8 hj}2W5M=&qG.S Irp?jםw"w<"aLC;{hQ .v~;VprՙQ_で^%7m?>lȟyOzē2B,^+VQTށ hO8bDvujvW+8Ҕ.` !xǷng-[Of,%3IrY|cc;.=;HdsNJYryhB#_`O}8d{C]Ql9(FƣP(Z K-\˲ L>o.Ix%7iKYq+Wmg~_~+6O֭l䭕DSfym*UQB"%'R|S9~\s[;k$w޿[ >+7A4 ˓He1 !EB"D4 5Ut$Xa؎CmUH0@G*C:'751r#_ݞ :z„RTLt64p\MVEKJMSiZSnOXcv[Z i %ОL e *κIg$Y CgS_gB. Ţöj>œ3Y;v$پ MaXi;g}E#4Vzru, ib;.E UG&-J:JoVܛkFBcQ[4,fW[PO}M )%ёLSmz5`]"'aHS=5Q,IjЄ-ERWS6tg; 5U,T:Ǡj|9`|'qg%/1+Ϛ\~衍 >~uSq#ظc$#s)0aP ]gf^xc96m2_pѸ/qGL䤙S nɓ//bffLYЦ:Z;x%/YK8*.:-\S8l0le<7 - jee8'8fs8c5Xl-/|A 8C9ڪrӞ̰`Z2<|Ozqt:X8ȦyYy 51t]u*%-$Úٌ5Os{WmE+mPr|Y&p̔ i#M<2Z:VE8ģ9`ύA27QrGeg +7ngdsy"3iTO"eɚa|\@(y?<"q|12BS 9K8wذH0DҒHs3-ׂfϦ \t<}rN:HR'}Vm+9y s3]ˋh.*%g?L]m-] WDc\}>4 ץhzy\siB(q"o.Y-Zͳ5|mmmAns&2/~ } ܹ<>Kͤ E\r&,Zҁk.`P]M̙9;8ߺ VDf9Q|溋yrb 3l^)-7a: nܲ8M8RZ Ӷr۝~k3ri;{/ye*>t,ncAŴ&f#\xq0MT&OmUr 3Mp3~h9GOglFMLmDR}$gYjXjlX$%]4Hgru$ dɏx>0[yx~ӕ|Hfyꕅ mcVfL=K8%gwnN4_3Oky󩯉MS6ӹ|u ,HL6_nGqbzJ8sr'O\_qʿ leZy9d-[oje!|SWrs>o&^>I2e1|SWQS[-8[ZQ%J洊_8| w|?Hg '.>`IJRrsǯg0jx%@g|_cwE⏏e&mH)| Y>{yױ,--|oϼ8ę$SiJNR&\}.b?}ze4o,]u_.岳OdѼhy3olg/k6m#7|.4<<.ozg._`Aa<~A<{N.&L1bp=>dҙ <",f]?fff9CG ( d_ϼKxgx#0a =$|W<"a| 4Ιs$퉒Oik . &&$ukCLJ +=f̰Ap%>wl&{C8Lv_eil)=t_ [v[+.Oz -αGLؙ`rn^6m/ÿ<*_H}Nx>9)e7(Niy3rH#GNK2ɗޢH$fFN{u~u$T@M4\jWGM?^Xm; :<4p:VȄJ}\^V =' Ah֑]t勌6IcGf)bB)WA>C'/ak3Ǝ&FCv\L]дC/d<)=4QjHYrbwLd; H2S)4R[X*h *9l^{]N,?j{jq\"A vm+[+߫}~Cصb_wini59w.{c " a:|qJiບޓ,R Φ0uֳ.'MP%ҁi] p֎gPC-P)bSDHָSޓ*6)R:f|Jk.Kx EOR@T:tdzRXi&Q4CkLvذu'pх$B@xE(4Lgקx*͠j~2ux6osfks+^Y' Z\r.>6˲[Hp/쪖*2r^T~=Z75ݩEiX@J,}-/R6J)1t \W+9P&q#uTf9̗ﺏ֎wfw~elkEp˃ug&fRrFpū6i&pq<⛌>[Ler8VB[G#" sJPLƏtmvf7 ]3*a:ca"(Wo-f.`Ǯ6tup%hل>F i$/b:VIy4Byy9dJe m#a|O^1sOw?Py.[ws̩{R$'PB$pq'Xf`Zarliԧe;+$Y}~vn#TT7RҙIJ{Ľ}gܝ*3/P1D3\v3l0Ǎd-<ċMC'.gά#9uRHG{vm4;v귾L6OS]5 !F m"_(v7Bm@Ϧx箿Id]'R$R[;hә2q `ɚ29/YMUUr -q)lg0v(.[ [˹H(.ҿ}U}rv11'qٰm'd]m89' XK6еڄ`Ǫ[Yb5͜I"AR2l6ƍ=*gT\G"E[<?.DYop:ҩ$gp4-;2lmn!s'V/+ 6 A&W5TQRĺ-N&gq'\|/3wrHP,_ou]o򮺗DF^_yq ffvf!drnJN!xÊg91̙u$}V~,[˶9Y|̹d3Y~G(DB~s4k:B M牗J)$W;n <_>8U#=N1'En9e`ُyEshbM|r,~[n^>CXş/}(S|g`ƭGpl:\X4딖ƪذWm-♗^9}< liG\B0g_%#WNB'̨˧Mu6vcV6rY>yE_-mL??[8.;L?To2ꪣ ="U0BJp\t>~3p @T < o\356ջ~X4L:Ǔ5Qm?w󍛯_*Btro"t̛#'k/[ng|㧿GS9(Ba~zy䙗:MǃOc3H:1~xKI3|s;ѧ_޿D;{;n\7_s>O.'+7^~Ub Ͽ;~>w%OH)|눅r@8f9u/moiko8={>=A *꓃WwM) ^oitmsa5m"5T6t$ӥ.-&Ɯ2q4]cö2M}MU9>qH~6S,t]DzjL=-ml޾ @z%éYf[[8i[w<_K]+#v$uneOfrUVCJTUqI3ضJlD:S,\0t4!5j4! dr}LX]׈'"!B'q=D:[JSR] FJh$Y4 몱,֎$PhTOLg+&*.)* Pt[hٴwo,ZAp(@kGϤ*ZYyRr]_Z\dl@]M`t6G<& Q z{"ùBDh)Gsgy&4Sxb&>;~`$灩&=Trƺ`)$ |Iu~]Ng$uKjkpCmi]z%k*t~%@TW' b pprw]aԹuUǒs 4kkTS+Gȿwݕ+V)v֋&H˲^m: ]Vy땺SxnY=eJ^M?I$Upuݝϫr"!bm6٥]y]..#Βst=uxs k1|>}u5*OΓ\ǐSNJ x ~Qz}Sﭏ>Ţ!Vo'|W?M"'-0thϼLMUW7+lj.c/}3W, u?c*dъ9n U##Ɉ! z Əij7ՄCBZKS}*4eёH EJUPx ͑]iTG?Lrt:ȟ6\s1 T&H(@$稃'nUJwCi ,a% (ʦUiR^.P0HnO{wUAAAadONm0`NHNAAaa*VAAa`,k4wZRPPP($@FPf-|b?zMuMv=}m_e>Mӥ@B>&aW-ϻ,I|_toz~?>}]WUݔ]A²mB }rڈ5U50`;.A4VQSPPpY!T %:!T29Oz6)(( HH$P>9H)W7YՄ@ZDAAa3Rr \UJNAAA)9p (sUAAa +9Rr S>9T Rr J)((((%Rr J)((JS3S>9ONAAa+9CՄ~M@Î<!=t=Y@"Ko+T"9Sf'L< ^!vĈT=*%r 葝l?Ցjݧ2BFkcKގ"ZԜRr _)oj ?mK70vXǶ{%|0R?]*UJh(4AG突y cxLH4 躆;o$F)\<IomJ{w~u鴙>Ŀ NoY ١|!K2۶-K!X+SPpw'Og<(+csn&_w#HרBtbooGB+-+ ͋ ;zXVmhiw1!d~Op]q=(`LH\1Du ϣ3> H|Kh֧{~;@x.X9:0Ad/f^DHĉF#A!9bk߁^;=Z7:aKI> 뤹O;Q[u;w/Al=rz4? q:Mr=|3d`٧MiHҶGvz}gu4?~ujz3WߡI\54 m/-\S{ԝHPq84@As`_]Qw˵!%9LYB 4 *%;q9"ɹm855^װN/b7ڄ=\VL~)H̠U;v^'!h@_mSE%*Ry8v-h>ژ1v_9?@Oxb3Ɔ=-YU[ox❋F#)2GCОj"A:Tj8Dd}H)}6PqFȲnT-:pZp6$,l7C`"Fzgޟ(fľzg_[$R 9xE)K\+HPa??O?؅,؜Cu2 s 3HL2NI >;Tm}eU-Rr;OdK0!Jɽ yHL"A7;ɴ c/Bs} ^rΦmj\q O SP$AFʅ!6扵A΃JIKqstsO{ AI `t55t5Їti+" 'XM&8/5la}}&634({n5Ѓ~ʪgS VrJ^gYhNt0!PxM ]Y4Cx9K329sHCZmSήEEPt5Wմծ$k[ATBȺ.: l/1:;:8ErqY{?|!mk^@N:kߌڵ+! R?f /DvPi^ZT˪9'ǡZu*w1' =LJX&u[iYǙ)4|"ϰ|dH|d,e.I <'2Aa?3_T}ڷ?3h$ջ7|kYҲLnec:uׂtfjդ,G\>-kttޡ/S]QLp8Vt ]XsDZBt$V~&6mUM__ Oe2@7Yai /#j!)|t\Vջ֡;/D(tL t?'~=@xc23?u1W{GpN&+\eky44аxU'1/@v*v>$\[y8l9Bt ٕO|Ap,vmC}s$3R\EHNqAJDw13N@Mڻu%Qd@ 矧 yЋ/F:m71 \]w9ʲJoautP*Ur U˷+,<6F8XXbIBХGks ?T6&8LByFՑGodwYgiRLDF/JOeW&kK3s9ڍn;80eqRumnoԉ Ld0}V;6bMM{gUJ3+I B`~a~}Xo%EEVA#ᗹ|AyBIɖ$7>!(Z7C#4xWWB7z.޹+>$``U{y_ 5UHPT7ۛ4:/aJ K0ӜҞ)7}Z#!5Sw0(9t» w!Me :.>_[+9bVQ򦮑-lmO tA!h-UA ]]$yiJ.}3)Nܧd@cW=j4pO&E5qCWՅplL6GSE#G/ȃUuXR"Ddo>I{HN◐ 0lxeȾy|<8)ZiКӜLK 慪AM 6Tr*څ#4L4 q/#\c"u+iB~7 A1_tzOWl]0T@F"¬oA|1~JrN[ >CϮ`Ky,JT{ui,BTO=f<r* Rqݕ)(gf FYah}O6mPB@sU4S>9l@PwL/yV#ANS(誔q0tǢ)zf?J [&BiX"M8((%w GW؎S&1O"R"}=R!0*d*TWEKIJ˿S;PrO.0nOG'[z<Z,[t BP"x2UQE4" IA CAl%_(/|XEHLLmX$䀹SARrO._(2lP#O?9g=cg?_^@U4J:3rGav Eͻ)XE"^|9B#O㟯,`Fv42ɜsjdz/o"/?aCh*~\uwo6 @ T(@땢 %BBH &li?f$$,s3p9Xdz/&v/g*ُ,KC$b |+(c:IhIΙ7^Ι7-;̓)}沫 Ƙ3}O>M-m̟=5"Q._M/Ē27^})W^uŏ}=Fwor%Oa/c2s8ne$L,4M"KY;iW]ή^ֿs.e쯭綯]EՀR @}c Osfpa{㗘54V}|Μ9P${7_n_ea|eI>~}HDQ$H/H8#M0=躎$I>mjk.]JyI0=zI9cT `ɼYaKA]|sofg^g6%fRQZ4=}Mnz M-ݮ~r9K( N#r(Vֳe^DQb)\EѧW 4 IDATx=.Ǝ1ùdbΘ9ძ翧V}WlDy[3EiT1Ç00#y0h2SUՈ'd͊@~3QHR]N$Q$#2(" 6%;cbZqOM du} b?\4f@TWo~$8vol z<ŅN}S HJ4u= ǁ 1jUrɹ hi>Z;('A/xEYvv;tm#x.D2ؑCYwn77CIQn-T Tp#`Y]J$QQV}w~;o27}'L7Q5q|-}Ǟ}93&y= Hfyd@P8?׮r@_ODcL07p??>Ղ+~Ͼ_wׂ3o G[Ya3^P0 }zج*/]|Gvx(JYqTkBȸ+^I:'H ߏnC՛N{W>AgOn0XdBO_M&*u GoA䖻EuE9gLbȡ!c/0nD {uܞqϓX,(Jwo/fqȖ{!ޏl0 DA@yXqx.#zAFuE9~Y@q;[v#0UhlnA`(Jm}dp4FcsuulWKJTW/\˓Ͻ—.]ʴcO~"qߠf.=w!w_o_%?ص<^Z<| {k%Kͯ|~[zٰt]C5ƍAղagfeZTU V5R `Tk/]ʜq;d2 /[Awo>O#{rxݝu'NXB]S a-,^el޾%OGɨTU1{XJ P5MY2o6NnsFV>OvLSCfLF!cQULDShѧi6@['u5?T4K6Ӯ눂? fu k9؞xTYɎRU;tس^s.y&Wp{r'Ң '5RB{m1"K>t]GDF dZ;TOyIW\Ύ#*tېe\lh&CqA>CLxb+4m/IaoUu~/dt:=Z ΐd( le| y|:g.f8DjA@'?IOj؄Qo]ɝ7Y E"6W^Fqm̘8 pUӰX-l\!N[gw y]o"p39tvݟI+69uf@:CK{_ȭ7lI2u CNqid,z*lI@(;H"kW^̸5,x=n~y~>DQ4 ΄cJdή ,Ͽ>k7'[5E,3/q7SSOÏwwgECZ, =]o]wo<$Wo[sg2f˯Q 576INtAFQ)/-n$KQ^Rį~3t@n7V%7 RM(%jH,@4̞Ƥq#0 aX$aC2pe3oUf{۬L8YƳP=;2gDyL,K.ty0i(Z;XzTL4v;WF09䎙ÇT!T]k9r_s*Z: &Li'562J8;n?7!i:y~&O[^OvM8gXdoTD{DgQ C0zuf{j8Ft& 6Áa7{a.gփ3p0aDZ8kƘNPsc}'ƿ>.<ք J֠8y0驚G?O,݁,Ka0Dž&ə0qA ܔbX0 x2>z‡hC B+wqWA ڎbZuWM%g$7M顢/^|.3'AUx(YDADDQ@DDؿ%DA@&!$" + /`5جV hvj+9@;+xCLuL Q" C7E'3 _b֌C!OOO/` "YnR#,Y,{ " Hb}Ͼi AYO ߹tQZRtJjحΚ1&j* Hv7XL,3Pdc|VSà7C?ʦMEQN'Dłf#L:. UUI%Xm6N'(8vRTˁ cqdn'H:.MH&v, X A| 7o_J.z{;%CWA0 W<{UE7ݍ%`۱Zx<<6 v˅z ZFM7#G\pB{|+9 L%qLy%ns '9nUiOJ؝AG4%Xik#,Q6albw"ZMeP$ŒIk_bwx'7nvj b~v܉(1&5j$޽9gs-dUU!%>R k7n1ai444ȑ#X,޽Ouu5aN4jI}CguuX-~oTSr' u'9{ }AW(΄l#WN(\D(! @p4&4A/a34_I WQ)izv'aCaFqL0)$I2 X %Gz< JtDxUE7ƟˤI:lVF 9r$DP(Dyy9 $gn9Îܨ%>@!V@dd 2i]%!!Jcδ4IvTEEr +D: p)U i34r J&G'f!I`H8($IjkkGbF" qQ $IS\\LO[S\!Dq IDAT6$H0uH/]Za._YMٿCGhoocԨQhFmm-eee\.FR np ZrUNVHUlH,i!Nr=jBFPў8T נj'kAWT MU0.yS]"Gv%NIv!&%I". Yu]שtH$ȲL2bPQQ(R) đFT#Wpp-ӐE-8}~V Wx{Ă*\lv Lwp(bhTTTp8H&x^UĞ a6Pu3̝(MI ( CSMt0 C׳H2T2 a`ujn$@ c05_ ya\(DRIQSPH,˸\.:D{{;EEEB!ۇn~2 r!i>RKeXV5NIY ^+M}\<³7-榛NfyeT\m_mM*k1z}JQQX}aٰZ(SRəL ,u0dd+,U@kwX:ɔH*<MPq4p2b)TQլ2eɆn= ǔνuкb-%9d eAQ yyyhF&jRXXXV>/;h;R^QJCC#եR6N3{o{ c\4oZ&&xbQf*}V%>[0~YIX, ߻#Su*9s).;vhc$:{p;{8gI.*q"t J&5dtmg A(5 5w߱6 A@nb`DLоi6L(,C'̉,eOt&EWG'G&Lr~?tww*2u4MG7]L1yۣY*&lؼ C(,@8d4Αa}X߂f 0hhh>DIBմS6\5G +New9u'J&ߦ6kpHR%H&R(5+ajFT@DA0E@̀PC7KRd=DxS{(<?LS8Q CE!!ݍB$2 o-3oW *->uH"K9FtsȆJZDBV! $=#poIBVdOBq{PAWWLq9z(*=WˤRy73ǀHOP! <Ԍ.xM﮵ĻyJGb"KWW``J^~]TVSY9n `ر$I)**T*EvNHg,A2d {"nlnhMQګQ*2=L1485Dʪ1˅A fG'~%ݍ(BTƎ8 iH}q1z+7w㖥> Zݚx).̣a]tw~ue#p\j#xxkN"@H$BOO>䦛H`*S :(,X@ή0GBqC14Ednz.zi CD MMI$JšX ہIXEe';Xl@&-dӃM=Hv@ \$fr^^~aK?w>Pjh{7Vw\]~_LgO/ZOH9:Si_ǸQUHN眚h <1~wnv*OAvͱ;uW(N]%ʤs&W9dow}Q^Em5(M*^ L'ډdT,YŦgb O{xd XAIKJdG1ڬvRMBH%OPSrXֶVƎ(QQQAsQF@ +nfb$~{%Lz?mm/= 2`*ӆEXw-^ a ~ $P n_pZf#q."G3f4E477ށ@S׻=;,"O׶2؏ 1`BM1%|~@? te4Q&:jQS]Hg*b)=k@k@`0~8P5@ScpCT3#c{!;jۚ.rp_v)NS) >6̑JB^BI.R RxN -nūq,1:"G(d$r!_SXO]O.d2/@u4jm#ɳ۰Vbx k%'%IH-$.U%M3>T?wEOPwZ+ BL ,yrzXsA~ @cc#aPSSC}}r̰T8(H<@Jpa%g x,F vLagTU߱PK΅_Z=P"%tַprD3c` ುv 8`z7z!EV,hgﴐIgPIZ,;z ԩ޻}~y?ۢ*.+h IDuRq7f a (m)""MȶxifTjFrLjN7Wvh xJ^$L8| ܱ}U8HM0 5ISԒKൕvP]^ÈC_+ bAWW7%YJ{{;ؼIб J H:H*XR EAB*0X!!6`17" p8H6J4)u~H_oG#$HϩjӉt;Av& :h (%X-rӌ\yP5{эE3oP~\^hmuH.<;^٬6~?LD"A R׳%[؋q9=.\qD 6Y0 7 3sWk#v@\sk #L1$ZW5ݱrlt|躎bTrpZ=Gx-J߇J ԘFՆhql=e&C$aL: -=^ƉDOHO?v@ЎFOD@4T> Xj(͎;7w!]$íTMe)fzGӸ VaA/g]}93iy.̦% N dKD1 m7 9{hkkCe ]GD$YTMR"X$ogC,l2Gl@nn@&BTѫbv hߵᄓ)PM@4 ADRhD U?%%k^I0y86u>E"ANDA%rKSPAS_{S?ÆW>h$cJ yOgغtL3y+ eeB}azi{0M_V@xɗb:ʑKGR4wFa섉d~Isj r׿nN){b(4ZB* y#m$46ҩ4=F%ՎՒ}7>u :93 \Mq8]px/F KJ f`FhXzyWdݝX_ KrFx.{-LWү h46M"XB M$'\4myx:ɠi*(fQ\[Ireh$yaC܈vlLOV4@r, f|J$21dIc c4B4t3TTB\弦T2Xm6|>?===bCybٓ(`gq(oe{ߛq+T8}P1__uݍ؉EUTUV'ioozQLd՜A^^sÎ;A+UDвSEt%M\ϧhjDCz_$cN?>t5@t8!؂vt U?%hEESUT5C<b**y~bxiv .gEleU.vuW_)JljᏬ!Qچ-'d{3 NN>5(ܭ bek0AǠUDFWlX>2jM$r=N3;ܟn yuS`8VēSrE%tJAAAw~־)1oƕM(KfC=8"y\%25C]8,X6lɖh -b^^XQ $S:z}ϻ,p NV+=k-јP#"Tta[v,fƮ~Hr~)188*EXT.ǫ4ux׎0j4=9> mpAM7E(\R#`=wJ -ĸ|7"Ipq8c ?e5a܅$᎗z%ɸ5 QJL&vO!˳~۝I4A&TN!ͼ_!Pa#B`heLF o~ ?ghx#"$\7 u<\J0!?s-_SDS [(;Ȫ2)>F`ĞiD3z `˝sU|f<-Ѕ< m^)=ָ8E<ص}v. q\<4a@ZF/q1/aU>b PB8-O2Hy5 ٺw}r1߹Jn2 AAT*C2$L5QvuYZ- S2v0Q$B)f/U6wUKkD7n# APm9u\P14u2 APTH$KVC.Ckͺx`BuKȱ/#)$΍Fu#3 ov yE2 FGGq]d2IZ%(:@guY%AӧBCwXqH0BYL%"w|c~4M'ƚ157vǯKd ֮"ھZNDJHJLZ\P(p( % ;w_5}XCD[gaR5a$1QH3ŀtvn=6YpRJ* Zk2 Scrz00zjƹY%#p[YQK]M$1njpM73A˰-GL6儥ATd{^ #\Pk6mLFA"D)P}_7qZwrqS9lC'# 㱁5)0SwN/!KR4 c jd2I:%|Ls9W[#lѴ$Rvqr*OK Ƌk36bh~xt<RDu4gZ ^)ER>/~7mm!ZR陈ۜP.(8eN2y{#~Fy '::3\͆# U)S&ljz<֎<<μ9!LL&T*aH6hPIR8æiocf-HG*!ٞNn{4`?ÑkUj Z!:hA70QQhtB r*v.29,]Z|.d"!ʱ"۷meƌLKT"r%mHQ砩?瓜z"VQ~y7:,mD9+?v"ʹ097B)Yn6𰻯sSMG7;vy-`Y%?jABSpvx0nolT(B:N3&MI$"?e;^~7m׍-_* l3neg=QRH$p¢c9 63?^sx7.s_*9dRw'ǟp"]{ ŒWpKr5gy[WZފxG4q7RT83UW\< z:Ȅ1%'z;A_@J]}s|_fBnFkk;HI{ Nk[;+W,cBDz{@)GEVZ)9=Ez!JZF?B@_{FQh%DkMoo/guo~ӹ8R/~:ҩT3rAJв5r>(]3{2^~ID@j$}B !q Xuh!(6PR6vXjaƇ-5ٙ86ZZRttÃK̍-d\631@3rd/:9e #rډ;%T26DFt?5Mקux)D\<6i0q7ʁA7KD,P6Ԍx|ZR6oAG[+ɤ,QAp}d)zm4f?$z?)OyjZNF\&[BFN%?Hk<'L7=֚JN@ ȤSd3=muj tB1T5RIE?c-BFe24Lb1d"Ny|N6@DLlT2Ru|ODQD&bRw#DəA2 G9D ϣwRξx]mOu=0<ϧt>C Da< !p@J8lZp0AGgmt( a5̜6u59u2JZW !^gr>!drw[vB*EBH+iD jz9|A5RLCN؅d*U 0 ix>-pF?x.\x-Yh)n y>a( ?GWr±GۻuOH%bGxՋO}/`C#2uWУ+p?>2m$N=hn!\ƕgaoeZoxD:B9yn gO;uKl>^24sfNe|iVH.8Z&p]}Tku&tSǍnX C#ENo`m(Wk()ik)]\J0sgNsn6U|`RS's/GS,G:bTuz'v30<(]m *:ӦLvB혜qsb]:Zپqnd?JTlfPBM7Jc3\,1o4.}ҩ$9gEOW'S'-yV_wU#I$o7F:Dl:œk7uv1{)W#%LwW|qX0 -UW&—u=䲋J>tppͷR<{Bk~,_@p± Yz=_@1|[=F>]+"D 8h49]Ն98 .zMq<^Y~3{6?VVo¼9gro3(U,YWż5/Ckh—=~@ }YzW2L.yǹ$ cyQ.}i8帣<ϡ_r6o̩y؅}!a? >r zכ9(%闷s/K{k۽m\ ϣ.d!ڷ+_|*7'y> .X.1{z/ϟKrќ(0kΜpq+!ws ϣ:Y~7Eoy LG[^Z%ϰmW_ۑR>=I=H!xdJrC2 rCK)r̜6sfNhxdHчͧsgp{.w<ȇ?_(%/DHI)+sޫyrM NξA.xh|C`l~{-z&nN6mA0w0͚Α &Nre*.]e~+=]5/c\tUqޫ_'-bp. gPrR3}Rtr$ fF?q?.i? IgiԽL`M| ߠ60K8?fxd7ˋo_bB{k˸ݒq93QRׯdTu!\ ]N^| }üg=̂ysx|:6nF:937g&>l6͡flZNY|4 {'qcÐ?bY9ˮ?>񛴷F3\,!;-Q7!H%cA=\KO?;vS,U.1 [w $Ձ6[ .8l.x+p'hZbSIlŚ 9F@36߽!N3Nru?2˟\YKN=eO{VXt2EL8CΤ-e` R%OEox&p;S/z ߴL:w(Aˌy)t?0sfP!&ߌy) qlGh+1EFFK}iN\mլ߲G.eUyb񙏀y=⥧ _Bz` f`ܙX?ăhxQTbmLAc::[k&2\,b.}WmWHAVRVZeH4sY>[️O}"\t =bnc_@g[rU7q9dC5s*mN9h2x֚L:M&bw }Xxkn`Rw'yC̝=N=en;%d);ga! 0+}=/=ŏuupKsN;7>r1c{?]> Y[٭wRQeI%R) ,D=<|% лX|ͷN\s_J9''uر+Qs.HS-3cdXo\w#ZQݸujo#Jr-t*T%˞ddSYi+W]c*:2+m^P|N*$˒q [1Z\2OHlZ}Rk2h?Ίf3R)~s}Sغc7}֖rwfؼmn't]lξFKe~}}AȴiYIޏ \&Xi EZ?#H A RxyW{ ϣXYRxGVa2$-G8Jtu3Z*x^h ~}!%՜U, 8^kYUgw}[{w Z,YbJbXX,VY,UrbbX%gX,VY,9,];\bXwbX9uW-UrbbX%gX,VY,UrbbJ*9bbX%gX,VY,UrbbX%gXJbX%gX,VY,UrbbX%gX,VY,䬑X,VY,UrbbVr=O3 rcTAuԌs{irc5_ Hc0@P _(cIX%g^(%Q)U8xDDuT!(W^s߫W@y #?ƙ/bie@lɖ_۶mgrk,TrJ@@Wp[w q̂^Co AYHȀHHp46y1A*/WA{e_Bc @fY92Z4I9P׽uLX AJxA_xHމ廯!Xu'fh3~U~핚[9^DB"?D"_`|D ֞Ct*AH )mHMNQ]ۡ> >yw)$Z+b%gWW) @$1 рF(DŽ>&=x&H ;f'4D C @C(FSG/? p/Y,x#W*WYp>ݝUرtq#]q#0BLax{4p:^j4܉ 'A8mDXZ @0q$zz&}B<,UrG&vbtdh9qMKD E0:0}BdO@v$6mbg Ԇ@ACHRI`^UrvRЀWJi*:4 $F+D$@7\h Ҙ0!:1AML7b18-_h1!)Y5'bX%lHUR hyt DLt#@8X9D1DB(b9@G:6zm402F+Hfb?%wG](ìt&Aa”MG2 B GȀ8$ތ2!s%8 ( J @8$ QGX\5&v[8hmbr -JrSi'EFUDmR`TSхMW3fjl} BH42:!Y)GbDBZE͸ѱ‹"A |c ! 5t~bТ,VDiDvB"hzb$12pYlĸ#()n)P!nka!74-M#gG,}wWm*qƴT|x 霐 ( | Dk Eux0.'jЪ!Қ&\sm9MIPB7c5hs-q0Jraf*WFK|ߤ,D@!I^U Nք6ithathL +%r }B 86\c9XO*iCڋWcuZ-]RRnW)=NoR|H(|[ԀTbьՍw)1x 4rHPpX )5ڦX,V/RRRR4Щ WF IDATC5RjFD82։S׫x$ ?02D=rѧ6\)# },Ur QU %h418N EqRT %R*jHB5|4|M=zNīZGԃ(VrY,Vq0G,yEMdI#\?B#Fq!&8gSAIA{aӔ! !:۸LGّUre J(n \14Rhp YEoڀ+]Fk#4踆Տ0+EK5Qd0vbJnAIEi! 4 WjaH:+}W8AxY)csbP-Ll$ 5]uXcBIs # t@dB<! ! 4&@!+"A))h˶x^RщB] 3-[I8nKAd#ЕI#Œq=%'Aٺ !2:փP A$40Uro%$N+A85Bݠ)ePƐ!(f !c 1q3Z=D' "2H $ :4D2Bq gZbJnQd+ S'9d<0)54%\zS9r^+RHrcWP#BPk"ѡ E qUrg%$ʓ9*Ckd# H)IBH$(#3̑1i.kLjOѕBH*9*!uET M46!`\ !H(ABJ"]x8'82v?:*!04$47MgL4"V{a$ HQ2 MnĴdCkX%4@(FJ#pT,)PRJR ~-*9y\>Ŧy& JJ9>9*6tIN+3t\7N{K&"D4E*$v!"23lj 8ngkeŲJ R R-nc^2^xqG_!ңMiyH$4"lniD:'BL IB.ŏdcmn }8xi>LdHbJn1L`úkI_GzDr#G :S0{&˫nJqP8H(\ ccB g_HT)Jqpұ4^5WCl\ m2ŲJNvB # Cva>z;9Sdۀ0mj.Npu I)ՔB)p8ޖpq8'7q|.t=nYe>fr\XAJxA:bǖp6lցF@ZAN X#K0"E!1rR h.G9qS3f@HPpckdɣ.jX,d.g.:l+BJEx:KW呥$H5|g{fǽxSYzJe\~b/HLMccl EXd-@9#@MgOb6bWrNb<5r*9bJbXX,,5ryI!bohD&Iu<!ˎK)ixG!I֮HJIZ#" ϥu*:Jfڜ-RSo5|dB**lq7X,?9/gBǡR|Z y MvPoxH!ض׍4nVHFq_3wd[w(|OτNfNB&"Һi$a(W F3c*/:yTWZ ̝1(e-gTKˁs :8u/g)B^t":[Xx<8帣8ht~{PRR9Cxӫ_ʝ/X: h4<PTx/G%pix>C#{KsI%4{̝ɬiSXb;wJ&hx>~Pb%4B6Tku qgb]ȧ?|D{Lw<Ĵމ|`5Z%%!Tku qJ) BG!}ָ6Rƍs3wwhƻ~MOgͿ>/puD<._ ɱ)?E,M ,* fLG? >܉)^ ~f\YO?$/ysgP7(U˿:΃Xɛf_5>y/^O=K^\s>w-9{_z33_03/|x^fbNkq禹i'??N~߿ 8h:{׾e_o-{ySn~#/p 7N3ţ[oDS)d3iV|!$֒;6!T=.-.# d6`_E~p< K+(qm{.-#I,fjw|u+\Z\Zk*1] _kaf"ɛfQ_~kcx(^DžK?^pOPyaBc#ԛ-6JeHHSt]".—9i|3h e$&_X^]'7<u"Ͽ$c;}uc?@E5Td"zyMRoQUoa[ʦB!IQQUg_/Qt,._V]Sg@܌\XVkghXͫ_Ӕ*A {=Dq;WIS}E(:pLSUTUoMCS%*?C3_4UCmDGG>g>~avA !=7zCAb>~#/}]LR7Y[?s~ws}8O~608뛼Cmo~8F[nm>G_$c7YA܌}{'?^4Mez"{?:.Sd3)W WgKH8.!2$KkLOz+ LcYfhu' *2;5ARESU8+ Z3(Uf+k(B Ė915AZ\AΧz:"_ڷ-hyhW\].0M~C\ƹ~'P_7L0>6BaH"7em:7N=u__&k nwȏLĹa03IaD@3K$#%aµX%6(BN%h=jM1#r9 ƫ6t Vo 0IG_*:q$n"Vo`T3fvf@"nLffv'XC7+؎C$LbzV@ (Ml!7 :ɄIɱTr- 徫X[rr>D"9E3%ɱF.)H%'H$ҒH$iI$$DZrD"-9D"-9iI$iI$$DZrD"-9D"D"\%$q䐖D"9ΖI%'HmE*B"Ww$qq>B!kD"75yDr|t\/&ڶ$qWBAJ$В*Hڋy!uD"9^:jH$] &711E)D"9(###t:-*H*DKgݎDr<-D2-kB"+zF$E7]_"H QLq9A"_Kβ,4YX:躬Drޖj 0eH$clnc&D"9NY]Y!LɺH$NJ &'V auϋ^y>[ԍu> M"jèՃ(֏*JO.DMʣd4*ﵔNѻ^e -do; d|.})-*ql;|6q^=9u+EQ|uRsShxyw.'g>H$c`mBFZǶHSK$qAˤ3\I$գz~J$O?Priy@gk_%תضů4Uۡ\\TUQmk8]wvA'h\i>n0X[ZR"y, R4#evsss XK%mDZzTڠE\0MS!v$|?8qtM /Ɂ[虆r( ~8#{VɁɒ=~8PiȪ\/X1A[0qk,JN @ܾz\yvP*9ɁȒ@D=T%)o19.HK+KY%v:{]I+Nr-IKNBDG$_ăI.ISg'ݟ/`,<Y1~_*-k:B|?XsMUUl<4MCӴHn#WOӢ 9tk (H͊T+KEf ((snRFWt9qD*j)2 B62=58b5:OϏi,,,j*33h Z9RBB@BUU"cvWC ,Tj+W 11> 2d2k5 6259E*U666 VŃ?x8cc؎=`INZeumz@Τ"Jf%< xG:fzjT*eYA\]JXĶm8|X>TUe}}յU:i211A~4=ayQKe<#JΤIӔ%fd?ؖ(z= +T** ELӤ\)CA&addn˹"Kpe z=v:\B$Hy\%ϓH$r OjE+'w5<ǶB*"V 4^F0 8{,\z~N3*~Vi%N?|bl >0jX,eYEtL6C"P(pd3 IDATŨ\ry._aY\r%ӕG\yWL}w&`F(xÍn,f(nlR՘!Hrirr ˶ZYUzIˋSN1660gϞeqql&p͌t)Jj5YZ^br h4x#,, XX\`^( n'1^>gh=E!JYKTU$cyN̜tJ{ aN4E\h6d8j!`ddQMb;6ùlz$A\*13F~AjRP.rTtuR2eIhJXnL&I&خͥ˗X__Dv͙3g},KKjUƶmP%Lϐjhln|2>>33GnI}e>wx_^^fOD - +>GbC~/y9A>lnK s7 ْ ˲+b+O:p8@y QURDb$7yAdh|wqLLL*DӧOl5(^oo2m{`8qbf b1lFS5 `ey Y2̑kṖm!7Y^YƲ-OTEMu沆cvK?5}:N20K!+C}8j<0v u:HqeiLavɤ3swwt?No1~Z :LFu:h4Mʕ2^bjj Mȡ`JHE.(׳ܣ,o~]E/ẗE L%C ]Ԯ8lԮVwˮ( B{XZ0?D5rXM\׉,]kXZG%}Րc30b6t'OFyػ8,oG(MrַO͎!$8bx+q"Y=k$"oYræ[n?Nu"&m4ٻJR71Um:ɁZq; Iװ5(GH%'9x_uKAr򶧻=19YĔ&.@LnfeK ~JD{],md"Xb޲P^rxb-dyOv{:gi7{Qy$y"OAn+q'ZSo/WV"9(yӀtn6ɓ'o dH$aKf-IENDB`PK UErΌSSres/raw/androidexportpdf.pngPNG IHDRed IDATx}y|MGY%7B6" AlURNѧUUT-UhQDD}۹zI(j}W_r93sfgpٌ!<A@@x:A!@@@xBCdj}!{n:3^hqb $ٹ ^= q“\z˵pH|I4EQ@gw. M&SSSS^^^[[EQFu6bl4)bXn4}! n0 NNNK,qtt4he͚5< ǥR)MZd.%5kָ3l2uԆ'^0w\hljjJKK;sVe&^1bijjxbjjL&x8L&hѢڶmۙ3gD">},Oq8H{{οJRPh4޽{/_۫Vjnnf]3gt:^_YYY[[u^ػwG}ѕ+W* }||:3fLnnڵksss|>{z }Mz~͚5.]T9zh?~͛$I _~ٳZ>t萷wTT---=s`(^zb^֭/t:.k4bԩSRSS Ǐ]ZZzĉ$%%-X@P\vҥK8 d:x`3,,L dddd={ 0bTWW4MD|||@@W999Al^斔b KѨ.\a@ 8p #[.00^+Eׯ7L qݲX p-ϗe@>y$ꫯH4h- Xy_OG1@xȢ,mժU2$22rܸq@|7o>j(+++2$gϞ=x`Ri0N񵴴PrGde2h?l0 >GWUUe20 SW^/..P͛yyyGRz뭉'҂aD"?ٳFl( n5ke2`Kʕ+_z%FRf͚(]bFGGGj;w IR(fee===C&-0>sV dEE|| "M6d2KSCCÒ%KWX1x` ?.^|EX|͞={""">SkkѣG/L%"H555.\(**oACCҥKkC9rd=z(jƍA0fASNT7ov}+V8}q》g̘qrU,֭>|G}blvnn{'HK777yYF<"(00ypͮ ~~~yzzvx_|R---_|Eee%!< &pss\$I4r焄>}? |>#av̙ټw^nݺݻ{xx`VSS?WTT4551bȑ'**… e˖7r8e0---U`hqFP(@<0LTKIJZEE5Lf ---=ztppshhhII *RߗKOO 4 41v( \dE> KkS^"+(/E,6%Kʴd2bew,F4-e, ̑jMV/6]SSSYYbo6>$=L⍹\.Dx㍨( 233R̙3Ϟ= 8p`XXح[ƍRUYYR,((4hΝ;Ǩ6ZJOb%SJnCtVVNxgΜ BNסUOi> Ͷb6ZʶW%OBb:K|N3}%%% Cm2$I@@@]]tY0\.wڵ sYh N,_wk׮/mlld{AAAPgJJBtO+&NaXFF˗YܥxMML&..._Z[r%(vHb=ztҤI_uYYY@@x?~2P{-[eIsXWᐝm̏LJJf6&gffn߾>3}O֯_ V}[qߓ&x0HV BU \_ή5kV```dd… {=d2燆2lrr#Gz}vS B0ڵk|L&#IqDaG%MDss}] 0 x$IOL&Fx yjW^ܯ_?{{{FMMM]~=!Ii"QN)!*d31%31lhLNNOo߾,%)@ H$AO$IŸ|>ʕ+k֬s Ju1&555'Nj;vqe͚5/V"I299yݺuӦMx999vjoo*jzѢEΝ0`N+((_kjj|hT([liiip8---GS'Nxyy۷o/$yڵ rssAgdٳg?>::Z (˗/|>`9rւQh48q`0S0 Ά)%%%`_^^mv!`\χ2|PSSs˗/ k4ϝ;܌aXmms5WoH~޼yU@fM6]xqѢE80z0qjuG(~i|>K_ ؉ze˖W Tg)$Ie3`SQt&#%Y\+rW8t0i BD A"N)b9 <vxj T|L;f3"hF 49}`W sα%KXOվ.W#W`0uhy ÁeyA,{;E;4 `Fdj0-ܩU@yeOaGf]ejY+`QCW^ݻƍ:ПhlooYСCjzٲeROL?w)o;o^ާzѣG|>vvvK.]|\.ϙ3 }6gM&_hS#妧v3L>>>-z {=رԩSݼyS(Cxx} ?}NS*FZlYSSӼyT*Mcƌp`8pg Ꮃ5 X!1J}''wy _U(^rE.;999;;߸qO!D?˭ h@;h4<";ZVJ9U= }A {˗O8+t 0V{U쯈f;;gB4@ {+dٝ6mѣG x0p܇^x۷s\Vˤ4cǎ9|pUU՝i {{fͺvZMM f}aù|raaaHHȒ%KV\6}@5O^uֺ:\ۘ`wV OWZ%:ПBشi8aiii---L߰>ŋWV*ҟ{wԣ-e>%KTʲ{.Wg,f͚۷oCtZݻ,Jϟ?gi4fS}2 q>}-}'G>>ua\.bbbx C@x:AXhwFFNU***jkkcbbM&{OPC@@޴illjz/ O܇Ԃx;f̘ `'!ӧO9rHe0lĉś<0 >}Y(joo 2dzszᆆ &}#! 9f<&9N{5˒$lh2p.d2L@@$ BaÿzZwICA8^]]]\\ڊa]=4Vb* N|pyy@ `A$u&Y,V޽Gh J48EQ*x93g444̘1S?}tAAԩSuv1F痙.bbbz74ױl~۷o߾!55U(Ƌ/^p!""">>QǵZmVVӰaD"iggX__@@pҥ7oFDDdgg755q܈$322.^HQ(0lذC'$(JKKzX,ݻ7A8===>>ի8w-!! ϟ}6M<w}ED}_ZZZt:2' 9NLL &L(--ӧۻqZ999|>?$$鬬SNEFF(ʳg϶M4I$ J! 2---**חZz0hoooiiӧ@ 0 N֭[NNNss/А^ppp(..>s ͎ѣG[[͛7 bcc#HL&`%IR$''6aEQӦMcOKK vppׯxcA o۷zKw>|p @wޒ(xR7nhp8---z{{k4Kq0666`YYYL&B ػw︸8Ԕjmm㸳3PyeL&Jc48+p7L<`0P󽼼rrrAuww7ZZFcmm """&⾧4MkZ@ rJXXf ;ȣL8Z-Q ?(p?LgU|#ZpB&傣W`4.=yЅ^$l6#&1I +qy065$ ŕ+Wl6shd ^Ay<#mݻ+ikkkL A zPGƒ%y.4{4yi3EQ& XrgϞ=`'N@"4= Ic&… 'O=uT{{;KA2r\^_[[kkkBamm-mjjR(...,3Xp:4M Ⲳ2f!͛`#BRp8ZHdeeJ.MMKbM6440ݯeَwOafT*2dHddduuu{{;>>deee4vvv433366LJ$ɝ;w%%%cðϛfDa%*̙3J2%%1 h:Hafl6ߺu DhMKLLa/_vvvejcXAvrr~[ H(QTn2\.W"00L>>>ǏqƦ<+++**re!ի>>>bXVIRXR7" {Za~~~aa!g̘fO>mgg\\\bbbΟ?T IDATFQT*9ΠA 㑑&)//… U 8ʪK'TէOk׮'!!)"kccrF#2Xdjc[[`H$Bg&I&z x=E@@r Pܜ:xBazxx@ dXx }4MJR-AJ 0t@`H:خ۹İY(Z,ÿu6tI;fD" X[[fP(Ƀg\;\i쁣(K!q/ubm벪_:Wu0[dO+i jxSb={޽H$B~}JM 2r( >>U]4 ?Ո+ajj5x3)HBq1f^/G d2Ykk}V} # J P(n߾=V477Cut;BCC9NMM p84:ava2W=ST"B@@x IQq} #qF1q@@x埈qaplӌ'Τx,u ܇}O*`0\.D}́O;b(eSn:q{%%%555JRTB6XbkkȹNqM&RdB`PThd&I@u b1s̶NJQՈ&%%ٹO>vvvRTTt#GDGG9Q,KQKP+ 8GqNBPtAZZںu /o2 )lVTCHRd4 <d2x>ѣBP.xFL5JPpX,j08P(LLSP:8N^Pp߱cǖ̚5kٲeG!I`0̟?'O\d M1AѣpDh4h6# # mַoߩS{^vED>} eoo~ԶnݪV.\f ET'O&&&ܹuʔ) -[\p~ٽzt---[lqDaaaBB /pÇϟ?TW˞$)gϞnݺ6 YX,HH?\.ϦM î@p*++[[[X'/..nkkz Na744:::Kׯyxx<}w}׻wٳg׍l6{ʔ)fyNNN^^^=]3I^^^ׯOKKx+Vu떛[ccu>CΝlmmaآEvѽ{wL/^|JONFFH$r=z`Rdgg󃂂|~zze˶n*lllfŋnڽ{wB1} .XYYƝ;wqRRҾ}._<vӡp-CL8l[V#Gx,Ff<rl .\leNg-\p…TCFDD$''?9m0}ݘ~'//.?;l߾dgg/\p˖-L ^y0fee曧Nb|wO^{د꡷m޽oVEEſؼ w*QT Aߵ<1~xWWן fIӝ?^"wщK.mmm5o{OO+W攔H7m͘1#..?1==,b&L>|h,//=z4d3_\.iڠj+++9b6z/,JM&Mӿ&LHHH0UUU^^^f͂ӦMf9##?t Zoooo>V۽{Sƚ/&RYUU7޳gϏ?cǎvJKKKKKSSSs1~c1wm65͘1cΞ=k~Ά;W_mll4L۶m駟:޽{7aD&ya&r9\Yx1agVWLx~~Zul޿P(ˣiƍFlذ{rիW?66N]ƀB9`0tSˡtZֲ_A aÆ͜9?}ٳCe!(WWL 3gFDDXjÆ ۷/|1 v믿3v3g`m6??Çw5h OOρٳYӧO:uٳgo߾!Cxzz0Ξ=b d2[o˗ b;'''V+---))p8z>550\^WWaX^{竪/_^]]=eʔ>}x&$$`nݺ 222222***>J #ճgOXĐ!C\1ugdd@Gjjj\\\|}}1 [z~MMOOOOO755ݼy_z*a # Euuokkq'Nt:[nmٲ /ð1cO"|)))O ÇCCCI!!Auߒ ?iZ.F\NQ^UUf͚׿[P'(DGߎ(ơCvP뀬A_333_~ڵYf ɓ/^aÆM6a}~$ɍ7WUU µkצԀ魾nټyf7oޜ/I$_7|WMaXTTTrrƍ;R 1 >}Ǖ+W CqqNsrr߼y3a[n-**ڳg/Aݿ`ڵ999ӧOo>/o&8LǏ`go7|cǎuuu{JIǏرVTTxzznڴ dYѣіm(,,4 !!!LGUU~qu&tOQTbb7.^h,b47mڤh͛wK.%''9rð~AP߼y3???!! 7zzzgʊ]|9{{{:=W"H$ }zcIu^R9Qթʹ16c4Fh s-шnMp8ηo~:/IE-Zhȑcǎ}Wۿ Ν;gNNNSL5j[dF \zΝ;G9~x__ŋĐ >cƌO>@3¨ư,00pڵv9rq㼽?aKQK3 < ܸ[n1bرc>f<C?Bİ?]ڡ`KŅC(2eBBBlҷo_77춶6H4fT:zhర0Z=o޼O?>77;V*92((HP2`D Fի k׮a6l0///[[ݻûsww_vl>yT*ݰaeLcQ*57&^m6c4m64GfƔTph ٵ{Ƀ,{VO?6 4hԩS17yd{{{h\ʕ+ zɡvvvqqqGTZYY}7V988رŋ..., Qlٲ66/Xl[LĉCCClmmx祯oXXXvvvVVVqqqHHUBB޽{ \v~.äVXqo3V1m,Be203aהHy*2Pl. z<e)-[YY=yy 4H&ǸqX,ֵk Ç(JIAAA0@['11QzR:i! p@48{JǧGP?%9ΠA aAAA$I^>?tP*('%%AKY,hz=. GQD":thZZڊ+lvV+(w cADkk+0\.Q IPP?t+V9rdݺuÆ e ޔR N'1####%%Eр3$::ӧOgeeف AL&Rl*7h\.,W0h4V cfo'www~kYGtt{X,%%%+26&(Vֆa5INNN]:?ÆUXXfc0XD$$;O]mqdI;Ol3NFQLsEQ]ٵV,J%Pd OZm[[%gl@kkkAmoo7DJP?FT2{ -",/Z [ndcvAybXȑ#7`ٺuc6nxر.GEE+V|駵~~~}-//!(00d2իgϞ&iʕ)))W.//on*,,}^KKKII+ao /̞=[TΜ9UPPp֭hoo---VR}̛ƍ&DSLޠ䰛z_tuuu WXqFQ,SsLF;vۄ 6lЯ_?Ƃ:dA̙3!iT8|9z=I !I.>>~+OHHTCMHHwqq߿|0x`P E\\ܐ!Cb1cĈR ::::;;'%%M4 알_VVv…={eV8>~$ ###7o|pԨQwyfJJJaaabbqQF'''ݺu4RJL&vz-.pq# ϯܹs'[n7NNNgٳ#:>!P5eڀ"ƀ\ӳCX}Ui4X[[CMpYNq} -y'pA}O5laTPZ- #Q)ڌ^-%QFf@>+e٤CA/WoE >g0 Tj}[^gܬ/ }E]K0N<9eS諵m04TzzxKz8߇(*?x^V!C'>Frc'j&S$H|}湏EcB[e*ΪTeUˆeH+P[[}֭VNf3xR722 q!cBrNm֪֪rYup8_1Ç_zU,N*bzs;c_t[ p}E1>鯬 0 z&=B~~]D"ѰaD=:.???%%套^mkkrwQTmdwB z^ DPTP"v*)$4RH>8:s_^^dv9gιiyrq'IP;De W Ƹ|ѣG–-[)/ >|玎Yf:p31+U}Y'g1N}:}#ȑgm.?gWl>eggL:GNwvKK#FXXX!!%%uʔ)VVVy/ Rtnnn嵵2eܹs)S ӧO;::6쁴M;sh;j;1aԩÆ ;yJ`rqgcKGZO}ߐSgZU__f͚7/^| z֭[eeeKtttookhCf/S55N(^l2xoRL&~R7@]]]A @T*H$2LJ! *A333/b{{{r9577VUUoioohjjg}:|mmmbqSSNkڼ)SuXhѝ٩`B}?{zz=z~|W޲eѣE"Qhh֭[}Ν5kIN SLIKKKOO {zz{|@YYYccͿ{;wd١eee7onkk$::$t:FVeh_ \dɑ#G~Ghh_h;RSSΝR^y\~Сׯ_v F{n9sũTDBid.\Xk43gB;"""""bǎ,k۶m_~7Ͻ[nO0 9rdMMͶmnݺu!E7|0|pBQ[[ [hjj:}={.]t󹺺0oo?0ɓ'S9;;gffZYYjvwwguuu-(n|壱 8@yƌA@$I&3 NR(%%%Jhiiٸq7=fWSS#Hzzz\/x 6%>u߲/^[ogϞe˖= .O?dĀ%EGG;99(ʊ N7fKKK깇:y$ٿ?TabÇ /_~EOxC8?}o3alj$Tw}w\hQ}}=mLݻݻuV >x۷}9˗/ ,طo_yy)6Vf}SP޷otdgg'Nddd ڵksrrJJJ222;T\\͍߸qC. 1c %sss&NT*.] /BkQaaaww7NjD$<<_Vg'Iۗ177MMMr]]]EEEMMM___HR>7""WT/_l2c@JTT l0rGGG(z@e*p>H,)1b >@΂R?.o(Snj&Lرc믿KK T&Laé_[[[qBdȑ!!!z~La06x<١ \.#R[Ho 1,,,R逃Fsߝgc|/w5yvB|P粵0aBAAAzz:|]\\ QW,߉ρx.<6 /0 jU b>|0_8tbn%}Ӈnuuu ~zMMȑ#9ΤIYYY XTէf=ُA -$$>D0ZiM|cRgr8(|YP$?H$z뭷֮~tppLMMi4@It:€v B r!p8 L&S8h4<&fb%!>HLMM'O,H6o,'Oa\<EgggJ4f"xA :R:::` رdʕ2짟~"LJfK$n莀Fz(} `0\pARM<aXbbbVVáĄxOOwuu?477K$P(T3(!laPFxS&&&|Ν{g?~P}z+)jQ]sss F$+**W*S JZmqZ= Z*jq-s #-"M]g@ZFb)))ӧOO:pҥ{^v-탑#G= u/6l ())ٰaClllGGPs8 ƌC[ow޷zoܸq>h^^ޮ]:GFFbv9Z AAAmmmP #b---AAA>7!!!""gQ*07,,ĉ'OFDD,XrdϜ>駟(=9sv hOްatUVVVl6[*~wvȂRVVv:u*<<_Oof޽k֬16W;XSS:~x6 Guǎ?zj u!Ą j EXr W,ݏGU'KURˀp]ڔ<yxxx@#4-EEE$T*atIT(P^8rIj746ܹ$ɏ>AQO3Ίp5$SSS熋Kll,r=0$I9rJHYYK;8P|ZxW^oNYPP`痚 lܸ:ypEuuuuww;99>S$?cwtt$;sL|ra _|dx۷~0n8u'R֮] UKjS#m<Єj,YB]e L6nܸ7ofggC#[l{饗U bo'N())ٴi} 2L|4h'Fo߾!o455C&>4iR^^ހ)Pp8 `0!렉 +Wc //S9r3gǬ@`s::u >7D&ƣîXbyb?$%%egg/Yv4= L<Y4hM3'g$aǠѯd23ӠOɓ5MLLL{{… ctgϞtҌ3zhAa֬YBkg͚'G$Vҥ'>ؖw1`@`̘1nnn.]:vXbbWݕ---V]4ѠAI??qĴ\F0@W/svv~=<<RhALj[[[e2\.'IG'L&(AǸРAhРAs 4hG Tо4h 284nnnwNLs 4 4Mzz%KF`G xbGGs=W_IIIO?䓬)v}TqE4,֬Y_SuL0W;w0Æ_rʴ4'MLL@Z?>/LG={TWWXIk@ شiӾ}{NIIIII%?ʪ:yL&í0X@HHȌ3\\\:::8j WWWuJðU oݺ&$`!ѯHF&LI= @-666((jZ8qĉW\rJAAAxxΜ9ºEׯ_OMMspp>쳄m_RBUaggT*8`nnnggGd\e˖7R/>dKK#G s7x_߹s#ΥK|w666ݹgggGGD"ٴiFihhݽ{q!tW_ϟi/ǎs_UTT8Ndddnn.U7<<ܸ `PSSnݺzXO">Cĭ[`-'1ֶv7ζ>|{ωݼyoyMќ?EѨOwyΧڵ 0UP폂 @Drr% 7lذgϞt2v5aWX޼y͛}||{>mvA ZV\K/^ŋC;wm\.d9v8qː>(\~бsΑ#GJ$_|whllJ+RRR{nkkYx nܸAD^x0}EBgddܹZvqq9s~շŋ Ad7n]oWTT9!''gժUSNauB[|={ZYYرC ,U!RRRf̘1v؃X,X&{8pš.^اҍ`PTÆ տ&MT[[K/;ԴdɒZxKRo_~8sqIܹsYF,qEEEa֭7ޠlYYYaaa>~ ʒ$ M 鉉D+WӋ...ظq#T{rq7"Y/,I;,PdYY٩S࿯\zjXw޼yhZ0>O>ĉׯ_zzzlll0 #I'Ǐ<~Zm]]l޽pڵ;;;&Y+**܆#I233[[[4MHHȀMPIRL;؎;xWnll/_~ op0w}^z饠 a0P555zV+++-Z/[l5kj^u'III111---;w #i<$$$ݻ?cƌaX]]]:ۃTs|:ZAoRb Vkeefm;::>zO?裏x͛7G6m_k~^4hm6AR)-ѠAz?/ 4hA hРA>4hР 4hA hРA>4hР 4hA hРA>rSIL&os2AGQ [ٳGVr)JKJJ>z$aoogz/| JeggBJs9roٳg˳gnnnk׮~ںa'zIvqqinn}|||}}"b֖$I(kd2waoo?bz~>.9mGG|.K.`0rϟ?iӦ+VS%DsssggR-))qss劤RiGGʕ+ϝ;7{'p`% aa՗/_谲T*XNo˖-]]] l6u?~?zGE.(ڧb ,Kզ;8]T`GGIl62X,V*(r\JzPE[[[g͚f͚'aT Ess35$I֭[~VmkkCQ¢WVS%HdXL&s111_|… P!}j^zuݺu ~d럑$`0lllN>|HzH}"l*$^/U*˝0a:?///111"""**EPUXRV BD{G~~ٳg99y۶m7otrrO:?nll0 X\[[[XXb&˕JAkii;sСZ>F$ٟߊ@ rGP<)ɒ'LhpXndB΀_A4 a|uvv/|QF=NDNNW^^~g}g>*))1c3< W*JX~oH$D"B$AzTK$\n0,رcׯWTr|0B";wիzӧOu6z ){jZt Db0P~۷o߸qmz+Je2BEQFf;::̙ᑒ:ӳk.guZڪP(Z-^vmZZ{98%BiӣG^bŊ+a*JR)JX_~ݻw\A}իDyP+ (fLH$7oޤI$ MP:.44o4iÁ?$I644曇~ Ptwwd2RRn' FB4iA;v찳㘮-((mFNemN.f\"رcRi[[[wwD׳X,8X,_paCCߤ={5J(vuuIR8͞:ui&O\^^O?Ą XL\.okkA8`0 CTTy-[nܸaoorɃd3glٲϴQTzqErykkИ4ݓAssǏ?t)G8VR)Aǎ:s/ =OO˗t:T ^[r;`GbR^G… ϟ/^ )t@ s% 6L6~t0o7oފ+6lX`̙3U2c5,,,pjzL&+..BSXXXCcYXX "wCnjv7*Z[[MV5ߎPvbۺh…r* .>k -:G Sw\3OsCEmm-ǃߋLIXo8KR8ԒZwp*jjj3aFG'Ei A@&=T:70 ~a膕}Bd2SSS,X`aaڞaصk׊{9.V{?+$L&ܾ2'''̟?_54sG(//x"͆Ǐ711yr<1&hnIҢy_,\.>ʘS{%Cs?Jp8K.dl6{ʔ)`01=a ăzN0 ZNpCH/puCBV;vرcǒ$ T)3V˞zna|jq '^|^d~:6 CdBTWE 5zma|,|(׀u֭Çs8RI}Ɓj)xNd2njxjǍ7n8; ODsߏx<@ xJ(֖kfflccCv(t bcc.,,dXRfeeA8O]SS3jԨz WrQQQkkkxxYiiiaa!j0BCCPAAAðBD㸽 ꨭ---dz6d$T*ヂZm~~> 莎Ra A0@AY rss1 0I999W^tϟq<,,APlkk H]]]NNNHH'HJJbׯ_755߄Badd$!>|>_.'$$ 6`0kZGGǠ D) /!O F}}cquuرLFP(jjj4 lnn>zhYYa2,66655^~:ܡQ\\\SSrY,Vgggvvvlllyy9mmmNy&|VCCC~~> Tf2p+X,S, lq1&&O*rĉ[n1 R'dh0Z[[pW(iii T/^rvGՖ\t)%%F%%%]t`08T* ⲲQ(qqqiii0P`0_|n-tRBBD$/_|ZMĕ+WJJJ}A(LMM놆cǎ8^WWSWWay{{{bbBp8׮]Ƣ)zZhZ('''C)299ҥKOB-Ѹg!rƍӧOrj:!!&::wtt?z#㩩bxPpFRRѶpa999חΝ;7""B3ӧ$W8/\P ttt8p ??J=8lPr+V:wggg)Eъ Z|r'''L&\.˞gx Bk47c @ 8vXiiȑ#0zŋׯ_wqq,&ɖ-[fggT*O񚚚GqBv]]]&M277h4**))bٲep޽{SSSgϞ}W3ȚH4|Vj(C; x$">>>---<<ё|i(j0;E P8{쀀,޾\ѰX,H.CYj$Iи)22VTb6bĈ̪*5 UNdbb"˅BmGG^> IDATZ#Q&+Wtuu͚5677AfXnGGG}IV-((`Щ &<<>Z0 f0JYpwwwvvV*L&%##Q4kccP(lSuuJ CVgdd`eMMM~~~ >nutt𨮮`hMlkkR0uGGGoo/ruu ήc2ǏhFT*&Ꚗ7Ҡoh炂åK\n@@2$ eeeUUUR733 ҄T*ѼOZð*;;;FSUUeaaO&bq8hʘLf]]]VVָqz=jZ[[-`0⬬aÆ1$)H8˅ Z6%%R >O|/1 PP=j0W]bb"A`0HR"j<̽<ϘD"Az$I3hVVVjzh b[Ftp.}?v777V{ĉ܈8u:݌3a;8l>ۢ )S$''WVVN6 &L|1 S՗/_ "$@N0!""¸P2a6a__,ں?B\ffk&N8l0}PSCd0,--W\Ilekn+V;eʔ#Fqy JJ%4Rt<4 {M'_y5///kkksssA$ ܳ ]0]3Ʉ{Qan24330L,S~X\.H<==a` a֣Fb|> ~avh a|r_8"IvΜ9***:uP(9#z{T*UUUsdd$`( ¶6^/ a*lFBVۑUW> Fiڄ '''///*8MO>>PeZdddyyy6C>.>GA{zzQvLx+ǻzjOOT(0&N.rQ[[[RRrGV'''d2HeeeeggS 2p`ld#//rYKKKMM ܹWSS5~x;;$h!0|h@}|t:*&VӹL2%66ԩS0L& pwwtQQQ===gϞMMM/ZO0ٳǏ F&?Yp8{{F2ƌ#z= JUpkZ1Ǐ<Æ 0aT*=w\jj* r77o E{zz,--u:ԩSpT*w(D"ujA)LTR:, j=<<&La]tt@ DcǎMOOohhU)#77`̘1>>>&M:{ӧ Rǧ">>> Eщ'IIIf211z={lll&OS3T*RWӐAx%A$I & k^sss3B__@5r077sppy뼽\. ֑eeeNNNVVVfff<0ggg6MѭD" Hlll\.pG(bÇCq8,9~xG$I;;;WWW9H$vvv2 GGG8\ :`\1 ,Rp`08]hh-<A@pe0I=<|e|>q@d2[[[y<^DD|PH vvvBA[[[{{>2A00Ex<-3~JCWf0ph4PZz%L P0x7 s(*<`A =(bp=T n1]xe\Ѫ0UG a.P>Xjf4JeX0RFL&&? @`7+0_hR(K0,|LkE?^Ӣ`XqBqA o\Jfff&&&ԚSZR<>`;7XAFX.8*>O6: =PƥߖwǿYn;-Ggk׮eeeðV!aӧOwuu3#Ѡ? Ԥ`q5WWWC h3YFƿ1#monwx%}|0gcy׻Vz_4 x<^@@tڅ;J`epT96c}4}A<|BZ ``c-VPm$ ⯗{:޵a02,_z"=i1X [ M" gv-̻ v{WյttҟW_203Z36NvShʹW .h<|#G$eprޜr_cG7|]l0&\VQ_N?;݁4KbVfBS^ԂiMU&sh_G+T^-U^=űc\,YuYŵZJh`" Z_90,Oih@)7+mI|l8t:FnYCZ^N6Y?fZ^\acaڬLL pgjN*-h7ks]sWzQu{CP1Aһ{ey#]-) L1.+RU% m= b08٘2Ki{B@@=UIIlhԶtnB]s@->T/SM,`*ԧ.uINR FyCqM3A&%f^.'Isye}Mbpo TkN_HR]s{;{>@8c`([\6To}k@lJWG4:=@{$dR.d[?gzjwb;Zu*nV7!n6c(je[B:!CQ\ѤAlДkefd2 K쵃qz%qRJ^@~[TJͭ+ \V#USh J(~8fa3j!c ++f X[UMMo[N!ruedžzF{ftz@@ H\=ɔhNͫk` gV AQ`X[x`NT^\!FĄ0sgs_1+7eڽl sq!^yeT}zH?ª&u`Pinksӧ"VL\1+CeS^9_$ wrLsOQ:=I=muIͮU$pZ~m\f'[ac=f﬘z>(%<9<"BSV' f mR$ze*^O$ :@󧷺3nvt"{-6|GkI\63?㬕)ACvӠ`)4ٸr ՏLA$;<L8sW '-j8CQّZt1d(yベ_N(ez4fȝ!UCIMsCk7I;X2ДG:b`((3N 1,ث*n_"-|\Aс[')5ZŌbA`(%BQԄ38prTTӑ.4D*?0BTj[ckL=3L>yo|fɉ\RjA6H &0ƑPP4R| 4^4qd䑓G u?4&H#ޝoe3ʕ'nH* E9)ӗzCaEPSgb ӗpYL$AҸg׵gy0fz; LOh_O|rOq-$I^Q5w|/Y=s^9AN!k0bic!0sW6Z7܃ (܄*lDP CxVZ:[ u댴ZJg0PݓuILy߹m@$Iwshlijc`` "|>O%(+'H6r_Tq1Ԅ H` OG{+!I0r:=tS "S+o_.#a2<&`t ^|𿙦\_Tgԇx;(BNo c@nGdc tĐǓ8[DdJnTZtjw uH/qsx8,2rϩO$ㇻ[M-hҌVw@Iox:`(!QNAޢOY-]b jH.uc⌛MAxXa4Ѹ ,<}>ZE8٘SIwQT{?y2B.!\A \ܻH܋%jU(Z˺5#.)# % jꯧ]ݩ CUU>e豥ESRYCQC^ !.{|76}S3k$y?^{v=&!s76};gM:luU[vߵ?ޛ;njWu?hgE6woڱL28i,BQ[#u1~욇ٵ六Css@U畣GqiB`0xG]AFFHW6BqR]Ş_9B?ugNkd9ㄐʸԛ9B璉5U=2++pV4g1=Jd'GfeIp/5,Q1mc8m2ȶm1&Qu̶?1m[4u8\|uIڶH45=Ow嚮b>gd (%*KT,!>,41MlHIHTE]}"f!ӿFPBz B膫 ?ZϞf(PTM[NnRM-#~ND:[|IJ; *)%D@)bO"K)3[k/U= xˊ7|U'/?sm߸<8'&1{؄U(9$b^y {[?x cL QSS]s@*"dp;!nXﻨ }}d"cо paa M$IH. Hom[$MӚc p'O 4@ 9r.GF@~4441t@ @CPsssnn.h@9Ҷv-I`8X9^z݅^iX,H$ h8PJ㡔rA.G~b^CoĈd ;0LLit0pmֶm4$! ꏠ} zAc_e3Ȭ}'|G,9WK¸}T] AhO(oയ/pr,( h_k69ghП$C^c۔'>p@ 5\_`S>ORt S >B}sJ)}}o>2Ǭ}˲,2FOir׫2ETUM[ HZ֥,ՠ}#&8ScvOlhh`bBy8mBѣG !S+/p8l%♒=i~KJeYٗ:h}g,k~{---REQ.\XSS(ʋ/v.]3[&ƥ78_0.YϿHߢG馛:;;bAI| hrx^\Qk>SsνBǏ{s*2BHu0lv\,'IEϟ$I4JeYx1Fq\.sH$c)G.]݄;skjjp8zDGQ˲(ho IDAT^Wu]n7!s(mۉD²*4px662ؽ{otRUUwmTs'IR[[?m͟?0 !C$c,|e7nBhϞ=PO?u}镕i*666>nkH$y䑃zޟزeK< nwYb$I-jnn$WʁyLRp΃xAm޼yժU999, ,ؼysii{v[WW7o޼cǎa}ٕ+W*B)ݲeˊ+ZZ$FTU$0 :e|߯ǃ`~~gRŪN;۪*g͚5yp8`II΍6ͽ_|Ŋ|˖-2eJyyeY_fM!,755}ݒ$% yA/n":ԩcB4{涝L&uP68PJ ܹsڴi>/ ܚvС￿q&JiCCC(b:3Fș!ΘEaɲlvgggɻvoM3U].˲F|hmm衇,ƢǪ*]}7!4(|eqc0;rra%yyyxBի׭[WQQ~io0c!fe"<#+F"b]9H89[QrcK,5jT,=,KcPqkke]vN>-4-[Јk@<#;yJ񘦙7cƌ^zO>I$hĉpXgvcǎ]v .}*@L2TU4iƍMlii9}رc~/Ҳwކqs?7M3څeYZʲ˗+B !Ǐol޹sg(?~竪z9ׯWex[#p8lFJ }4Fׂ{fa<3$\.J%K***ng}>-++d2)j#| ]kjj:4o<߯(ʢE*++,XbŊٳg+1^`at]d1:Ôzzׯ_? ~@>x'|>ٳ| 6z뭜/⭷ BՑH;X|xV~~aDBTD1bW\}͘1nsai}ǎnw$IT~544 JKK5M3 cݝ&L/#FhnnBy߾}B,˪=uTqqqYY$I:ujϞ=aRJO)5jc^ȑ#bZ3Vhjj*--}}Ǎ9BW]ulB&N//^xR*J ***JJJLv4mĈEillܻwaRmwjۋ<%,]mΩ$i&;u]QEQDԃw^$BTdj,.`l&S>|p̘1ɮ%,ן8qbȑI}NT"Db:+ky<eYD"帉 ABi54M1 ?bG(m' ~'[6"oknnX,LF"nڲh4 =(R,h@u}aL2\׭9-i=sӠ}Ӆ@2]߿b>5q„I\|/sދ} GUо}}|0+XKоyȘ"Yk\о ܅lIzSNAżdl;*54о"}6І(Ӵcl㜟ټ̚9fӖ%I_&w)b^wFFۮeA>c^=p) Y>a> ]aqAc!C:tAJ(3.כ^94bN z%H$bF$Imdv~V(!˲"Hj' ?(NnIENDB`PK UEy""res/raw/androidmultiwindow.pngPNG IHDR9-, IDATx}wxe[ݚH$tD@R,*v׶6]{_E+*pY+ (E@z i֩4Bs{'syO|I'!r'AUU.8/@V9]pȡs rȑUrl`8[&׉1nY44MQ%IrC )A5 #beZ+}`1ƔU0ڷo_TTTRRRRR"8RιP('7#rrrB4M9;0,a555kSJB]6ȲಪiLvΘ1i"رv ! NgBeY~gd21 ,R E)q˂9 !$xD$!I9tB *c, ^uUwiY 'ނ ,ˢbSa4 ! mRJ)5 @1 2 cL49c(,KEWVbXAAA~~~NNi;ЉR4-;;;89_5xOyJ Z4*nA(//ѣG߾}m!NXFO1CemC), PP]*ض+kȲ4Sҩ !6DiR0Qnv~,M:!$_~ذaa,]זmx?SjE zi5TSe|Lc oo3F A TuVUUpA_fM(R';icfy S+XqNvہ:A xRP 2aln3RAlF4(#Q4 jsaĉ D⥗^M$IZv-cl߾}\cw~g}͛7{l=;rQJB1*b#[4ɛɀfJ][+f&Řa̒1 a C9%]rdf޽}YBƸW^?|z)k=0!(^cEQLjym`Mm؝$ =㧞z^138kЮI6_S=:9ǀO TA, ^9LK],K$a ap h`vn2t_}wIng'QF)2|.Y$-- W/w~W@h0kg̘Q]]-b4|EEEXl޽$ImөS'˲JJJ,r`ZXXz_SS2񸪪PURR/,,Ȉ㌱D"!Bqq1!d޽X:_{֨ĢMjF>M@NYѵ>9^cǎx3<`9s,\sϭO6n_2o޼jiiih;묳^k׮gϞ7oG}g :49oVzLԉ-"]gS>ӠNel%;"C|_F9N:M:;SH$ҜUU4F555g„ 6mڷoa}yѣGr-wޔ)Suonٲeܸq&M3g|h'4iҭ:f̘W_޽{"ͽw5nܸ;c̘17|aߖ.]ZSS3y?@_ey„ ƍ Bg.((BM~e6p}JcKdq0k[+gC) %䈜UW]ՠ+++ y뭷.^ӧO;;cƌ;x|Ȑ!>|unBЕW^ ni޽^{aVҥɓ?O4)}pXӴ^ȸKo3gx3fر_Aꫯ}ٴ 6L8 6:tcǎ˖-㜷iӦ[nSNo !7xu]'IIkƔSkeLu]?[2)L!7( 'M+Չ'v{,??^Θ1CQ.!D"k.ؽE)..ѣ^ono)˲]tݺu۰a~۶mGƍCM8΂ZFFF~~>ܲp8rmڴ*ۛ,_}ѢE錱x<Q!7p z_>z8o5gȭͤfhdj#cY(I6@x @ij-윍k'ޠgFzzw1{쯿zРAC >|x^^缦f̙7n9rĉEQ7o_|"?rȂ&ҡ~as}/?\~-YO>yƌ3w\{:tʕ%%%=֭[AJGi&[ 'Rh47gΜGee @];;ܠN+٘%J)Cy _+k A`LW_}uc hkm׮_{o?իwQ^^BG&MtEm޼yժU{پ}{eernw"N:Μ9SNy7!ӯ_w}wٲe}[oꫯt={w9[Odɒ-[M4) |>eFnȻRJK/_2k֬iӦ=cƍb㏗-[vUYRU[cȹec%٘}<&n*bPUaJ_kg"u1cFcqW^y%5 4wa…eeeK,YbŚ5k<$Axu]ݻA:uo>C'v,wv9r[l#G8!?,]na#G4h .\f%D"s=7??lPA1bĈkׂO߿׻xb9眞={Ο?͚5C2Dq…s(p_G UAo֤I4]o"k x=%QJ+++e: $8u}ƍxС9oihfF~뮓O>yرՂ Ȳlgdi@IUPP9 !Dn7^+ 74,˩u=H6( XpXE X̲,7ZrEoJq5[o]4i4VchWAVE_ 5PoYi Xn1i&᧟~ĵRZZڽw1~K.hM rRob dvHݖ::Bl~CAmخ; #fs65H$DZӴb1Mݖ9e% pDIb8FHG".]L>}ŊӦM/?Ẽwȡ_ Em۶u6r "hjfe4Ai JoҮ sYz7o裏 !N\QLs6@ `@;XQƼWTQG ty0@8lڴ) ' auJ)pMӻa, &?СCLC'Ux!dYVvLoz ͨ !bmxnp7Zyg*.Onc~}y)c,IҪUA(TVԫ1?`SL;oŋGP5l&]۷o[hѐ!C2225MŔ*D{wB; G D\whgsäSgJ",YDUաCBˆAP*. h&)Y:OرE]7ߴMuȡAMe,-4 믿2䴼6:"{8C}#Δ{۶sYzuuۿ,Gf 6,5 L227aBnݺlٲYfx^Mu+"p={Lfjj:LΛٿ;"{$w|zĚ\8Bn_+ySM4jrPḢP(j#w4*4 ˂ST2v_uC9:59{ ^<|`I@`x߾:TK$,$A{<ف@FzeY/IOO00PAŅh|#9ku=33ZMNN˲oxj aҶpDIĎ:t?ɏ>q@PB'U.J7qI ^7H &̞b)q^/ixu%v7?+@5̭HHm_*͚=(& ?C+iήYcݻw#Zp8穥IϠ'q}_e١ހc:4%3c(o!RJ)Ξj,K/"|ӧO߸q# ,wyҤI]v3<;uTEQPS&aj(uCEι DL`a* LaM`ΊeYM3CBC2MpX[.3x|ȑ>(!駟[V^mYV.]z'|2f͚ٳg; /bsOY 9J"3 0(Тq4Y+&:åmܯfjΓ+ur-N]ip^N*1`cf6 sb0zH^z,G";=:H#FKyyy}݀իW޽eԤ3iz^~&W0 š#3#ѹLӴPvg\qe ?ڤ㡔B,+j[Ю׵8+[c $JRι$irI2 1&HZv3UU+;udɒiӦy<PhW^?|^^޽{x+yԡͤh4zgr- C-Z_YeY~::,-9p (lWxKqy=x"H$<OUeUvXbcLtBHҎI5QchO[C4QC8M3K j l0aB7H$wxn^~vUWWqׯUU7n\~~~ pL>S:w\SSH$ s=DZ, BH8x< a0_zMMMMM5FCW^y|gC%w$oMё%*Ќ EQbJ d023<O$q]6y(*bg\$} i}(P!QAEQG LPjZ@WcNpQ.r6aѣ{vZz5}9&==gܹs0V\}+W>G7p+R#F̜9sĉ/2t64MUU۽{p8|rF  ڵk7oxvW\9z謬+Wn߾gϞ=zPSOׯ=Ϲ[PPPZZb1P򎌵"ku{vR4McUWV{M {=H8b1+== ?B 8A7ԩXzj"(--=Sa?^mLdžt^TT1^n]$Q1Dbʔ)0/֭[7|mY,ߺu+4vsύ?Y| 7PYY#\{o߾* IDAToqŊG5s=syǺvr ;/OG]xiiizoٿ8֭[Ҧ:t0 $IxLUB s5a2~?TKE8r{VHa9'xJe0222N˥$I%z Eqn&cl]vݴiӇsL{a{S-~c0j| iSL@Paؿ?B 0Z ;u4ynu^ڳgE]4~KviޠA~kݱcǸqNڮ]|>SYYY'O c?pvvv<Gܹsر/̼K~?!vm\rI_}cǎhZBD, InF$ 8`uuhT5}u}~on⋡EFJA%DAy䑂|0 bՈ^;jq~6 OΞ=.zuE(E Hy'?s gqBh۶m޽{М9sꫝ;wZub1I*++۵kסCfΜ_{ṹ;x BdΝh!Էo?,rf.XXXA=Vwr6Cay<^{dgךi^~9==}M]:w>g~-[w1t=--)S|><0ydC!TCAƐR [W,O-:p/כzC`^Ovɒ%?,˗\r_O^s5\r%M êBv(0Mi\s B(##W^!Ha =E$QB$eee͞=;\}ӦMC}駏>h<cj2M3 reI, "()2F8B}#D"!UQQQTT4eʔ2PyyX,qD"MW ?̙3'##cʔ)wށ~&Fc:t1T-s]EG㺦Gph 5]G$)Y=Za*c'!ݺv-,,L$999iԣGzzz铞ާw_~+>W_{*''!KЩcPc1Ɣ0 D9{Jݻw^M6C7֜PXGP!#ҧO޽{lٲeV $Io`O~g+rر ;۵k_~UWM2 WXy悂ɓ'kҤI^xa4]jvQFΛ7o-RUUnu" g$_i99Ycחvn4ip;`(!{QƎ۩cG]-hk`UU%QD=:th4!i^FV=eufOD"f4h 7ԤFG ~7RJgϞ]QQѩɐݻ~صkn_a_|œO>y]w+UV=Ciu]_/. !'6<9r}g&L5j ӟꫯ3f8 Z,r).SSSR\P1f1`Frrs ݈D#EiVB<OHhT5kvRD$Yzu5M{綢6X!ۻRdyzBb1( Εa#_uϿ |}{ェ6O$s駟k׮>eϷxcL+X]t >瞛7oʝ;wW_}/СC"X~i[l4iRϞ==w%w)Isrr,XjժH$nݺ &tСL?O={ɩܸq#.vm]LooZ&g0o Y:o+"A$SJ].eY7 a,˃ odI,˟v~X߾}۴ikߡC4etMnQq3ye : h&uj EAó{-xk׮ovnnٳ~C\iDz7x\s͒%KZT^e|SC;؎ d+< 1-˲TU]Q1 ` $٧-,UU):=C R8~G׮]DƎ =?qƫ<$I# x<3ǣ&TJ(xLDY,Id1M^駁@O> ٳg Oq)-V(ōLfTT~ @8Cz:=@p@:znݺ3f}Z>aY棏>C#5SVz ilY\\|.#p/\.כO3L#Ƀt< JR1{[>*pc67fO9PwH kzzFzeUeUEU"%scOm2LqY4۶m{BzT94!g \|]\gO9C'I)ׄ].iSNнlia]Af BF?J)-LebQM1I*pqC?{<N) n4^4b1Q۶iK(e9SFqB5-=e)(ȡVQl,BYHFK9٘h8H!==]ӴX,vsrsDUe$KyyyG9ZREv앦c=e g[.ɲ[9obUUUhԣy,"$,Y+*uMbքj Zk-q!l~? JHAOe.f ow Xv .ӊP+e/jZ{EQAP\sEʊbD";+G%05gSgT 6)ў=%ir˂bC_uDW !qhtݑhDUUcx<,CxVQ@ 08er63Ae=jjj&zY}.HiB0BT5MCQQĭ5{Q5J"t܏dYn+4p8a 4bC#$gd(SE4- nRSv&m`~j!bVtr2CTGV9g)8( eƵaJΞZwT7x?ZUU_bUU{6o޲tSO=夓/_2##}Ԩ'#>}zwQDկߩ9OMƏ?̘QJ vWX9x@wAYsrrwS33ӽ^imڴ]t8cN}2G6pcaG6|z.䴽oAG?s=W-+Ci~It`ɜ͉;{*vHuyA6l|晿> %%%#F =>:u\G}|7M3k4-Caٿ͘񖪪3f۳gom~]v?PhȐnw,7 #OX2==еkYl޼ ׯo 6'x7ܵkgZZcN%/Alt~;BҋrqwŽޢow~:gO4 0SbZSu?Ƭ|AlFc;;th_X.77WӴ;vRJׯOG"ь&\`&HTUUD555yyQ \0AEA22!jeei:ڒsH$S[l1m]EN۹V6|cjd-4PzołvD^8tDhK/3xΝMv!1l=%&gOhgOE2cmH1,%6i;wgeeb8#<\.e***ڵk}w*++60p [1a9OOOoνmN!Cί22MA.~/O!L)$1c̟YJO8 xPb K0{ A4h@]KKW9*,lgY,ڵ3 ,;;RrssWg~ÆM;v`nWI!D"D^TQ1iڹ玑egb+sѣW_-*q_|9BM6ny j 9109yGe)k%I:\H9IX !A(]8XfOdr=v-~( Ν;4m۶o۶}Р(JܳIV.)1co۱cqǎūV)+;TYYU\\?]K)m׮cFQQei%ITY]v]nwq};vܺug}!I$omײX8a„ ,_zEnڴ(:*Я4M۱cǎ;z쉒8I%' =}ƍxޜ&6 .DJsn7ܘvi{y?kH++]vm}a3f}z4͊vJKKg7^o,cqƩ@EQL$TjB|.˲,EVWzeeeG8{Bs!WN({]}{m~d1wu/iRA J*BBU1B 0{ sy-ri>3ҧo_ɷc]-yًFO=СCy|8ްaCޒ{k׮dO Hc4Ey x-_(1-i&IR]0ªfd+qM_mYY>lXNhj!Ine 5$. I/С_ʒR\X4,9+ `AH 'ǩQ:|4*(lIMԙao gOYc̒'w\GNؒaHD5<+(gŢ1Y8`0>l:TrHhUSЮ6ӄFA 9Բ%SM2224Us{P:" e"ER(ؐ4 CQئgOFIc 419ЉBinB {%IFeDp8,(иH@H4 񸕤fe%Jnh:`\69vTYjv`ѫ($It q{332eY@/Ŕz !P:v<60:T0 2}Hn;g:{²L]0LgC'Bg3QԄ*˲ GVr).˲x,$ ژnm-9ưa҈Fj*f'#'ЉY)B~hps)ܼI'$Sr-Ctt\vS1b2v9!i*R p0Bȥ(lU@з cLE49c$,K$\G:t^U{+(R `JMS=^iYGUkQ"yy $r.@a:!W3T~dHE3X&@] ]/..) VP(tI'"7pMHpjujK13t2{r,R_FFfae$,%|5=Z4RUM:X z@ߟFBDŗ^*lO%/|Gk֬/2k r+IifC(BgO Hn9ԺDM8FY xrb팻L(̢$f\HbqۅP(JZZZC-pM̞Ⓩ?n߾v)J,㌹].+p)J8bp*9Ԥ U+|<(O$5{ ldYq-Zt$B>iޢ\BH`Ҁ, Z?JCɹmGWQ3j ,83W^=h@+^6-77СC'?ܹs9}N9neyoI?m۶>+b/<ݻ !7OܣG؏5{Jdr]OG+7Y4-0BLZ|]wݵqÆ/r U / FcaO6nWPpwwhvy]w :K/_z_z r6 Ϟ"!d&{7Lweׇ6{*Mu֕HO_~},?x &sݽzF"֮-*.{ѣGX;w\TTӧϊ˷nD^xꪪ*z06ɯ:ی}<>9w}o@6 U@JݷU߶Vkھmm]kK[. [HȾo'\& ! x>Oܙ3s3ظq#'C={dee!S@N[t++O,,?o(ve|olx^.Yf -yoG}w_@7ިؾm[$2eJmMͦ͛>xy}8ž}1cƤɓ92rHDQeᷱ|tPw6aUK1: R[SsEefe)9s<(ʏ㧟z ;;;1!Gګb.]:޼Ͽbɒ%nEEu_;zh_g? ²e HpOYj%( M&2Pr=ӟʊ2qħy"𼎱(s̙>}:&I4iҴSUM[ÑwuW ˆa1hMh <➲ĒaW"D$&(ςVdLiFGe u3*ILQ t]Pjy=e%9c&gc+ #D| & #x^&uȓѸ*BBڒ%| ,˒$`ٺfX aQAu> t+ͬP\BUK,1_xۺe/,+]w%%' 0 #[ Dz!_LNN(,4q *7Pj$"{^%j]/!jjkcccx~S?8 hX^^NgbuuummM) Hǎ tz]mw8LM.P[O6%..VO8D{{2mmm%r }B暘Ha,X׿~R{?sԨG5mba~EU_֦$'z<`(أvvv*pĈg#G -gCq!h <[U[n k֬ݻoGa[;,DQS`ŒkC?;?O#я_ w O?l0[^x%3ϼ=~رcΙ3GU]S`lFhn4UU)Sg?կ|vݚ=ɽў,aP]Sz衦&^Ν@[8pPiyv{FFFbb?vX0|衇(GgggrrihosO歧L_<#8Ƒ/W(qcceY;nի %57߼KXxӦaBbc8أ)'#ٲ!ΝhbM[ZZ4Me?72buCbFӴP( \.O>t$) C̺=Ofh=@-fyFB7a~_`2k֬[Ȳ|رZʝp8>JLȜ9s>={_t^xE;v숄5Շv8`h5*U82,{g Y+-=tͷ/Exɰ0opi111%%---Cdey‹W\',C{f!_&=z~~~BB%Y7nܹsڵk}9y5eʔ/g=gMhg͚z_~ogX+?(Vr:K.lYK.F@@֮}nr%%%^}m||ƛf[5Bqsiz:GA`+0GȴF_SUK/$=};lhllG]g~SBƄaN(Y2|jO\YQ.;‘0i#F|ߕa;n 麮wq$˲,^9"u]w5PG"u睪ɲ;TYHH7ywn7ֶ1crn7$Ȳp8G$ B@|t\HD$^i~%yhz}>to)4< eYacs m38G`0HAeC|uag%I 11p8Ȳ|=XdR*7>zQG .4sO1;]錡=}kT &477?^~sG8tfSUu]taLLۼyM[ǭ^}))ɢ(>ğsr/_jII ﷵ,+ٳgό;z[ov/ Ƌ8Pt-79o|6obͲ,Ϝ9}‹m۷mۮ(ʈi˗/1.++{ fͼe_|/--5++w7̚5pbGGEb*c9#j]\8C\($~3]MO7iGt]STA8YpG Ə?ر2ekkk(TUMKKڽ{ΝϿ $I&^u7n6m-֦jbb̉D"}EBBl۷m۞p ׿HWQF8P6gH$K\駛/du׭nhh8tѣ^% F.r^޸nm͓'t `nHKK۶m(svO<()))3fL/**y~رvˑ#G(5kK+*NАἷUQ9.y޼|.3LtR0vrIIq~_QT!OZ6N?9B}׮݁@@EaX*].W~~^gvyyy3gNַy eyݻlq`6++*oq|axo9U(BGą.\A#aW+*N޽~6s挾)(ȏD"gZgݮ3麾cΪjAeY)(_xQaO? oŊͻ ..(55rR3E]vϘ1=++f,ﴷve~A%®]̙s}ልUUfҤIwqڵ<-[OOر3??o%f͈moo/-=TUUqE.~²Xں|^tu:Fv`۝N7*>z67TγsW!DL~3O1^xQjj sÆ ?) eeeM\N3z/AٷoE QxgYСÁ@ _nvAڏ=ʲk%I:qĻWTtf1 |q0jooO? +~_(ھ}={kj~}}CgCwttD"R[vSS Ge>ܽ{ ѣ G544"dY./8qRӺB寗(p%i }>_SSӈtIykS4WiU{w6i,cbBZZZe-Rio '={_~۫o>_xL1 n,rȲ,"ݒO(I6fD$猨 BQEQJE_0h& B];7u]eB@x} F4]Qdz {lEU{R*Fyھ͙0fㄍr:F!өF1XQҒn+(?tcvv@ V1r8Q_te;G.z}X}.ij~qqWU5Wrt:O^KsrڞMO)@P Ox%dVqTSBg 9*,3P>n'RR}>-۷8TB rNȲ(G/3 a36 iGQ0ƚ3 C(!U *+~rss%%%Uy/sDGeYVUh)1jKPU9chV ¸=eDt9tHQQqO)u+BL̹CSto ~f ir{UhP?7߈hYӒs1 * d3gTX*A=i@:3XrN˙pOjz<:5 IDAT4WV 6So%TGWe ՜7@ge|Go\"{ xԾV/NS/M+B6+cnØs-g1ErÈ,#dYYW%V }pOQq$IJHhjmTm ``{Wq̞ͺ@`TH:0$,;:%IƌԵݸ{B䬄_6sOu@ǡ-ڕ" |<98l iȠc6'}rOalQZ2̢9!r& @]pB]7=4MfP(h[ &bljwWox&C }?MŠ4 @ ].8c[ 0C'X^g 1!c@tSl{O\v[`A YE.g'X? `NGay±ɞŞdthQ] cMÜ8ZMS9=h{<@H!g|Z)k’oZ1du?5 ŵogVt~@,t4Sqn(/:Ɣ{^eX'!XӈaUPYJđ:@E#ppv]Qq @@wAS(}6Xb. a=XӰ@#|0B&[~Rn[^{m_`ǭ@<{tz-:x![Rϯ\7dfȯ{KF10;cH[wmI%:Dt|f#tƽ;??Q0 !b Sn}Ε-pB,;cfph P@yꍩ^iMw",wm:袝 J7\{P '''?qJJr/ȻA6uuR44)IKU[ey&Јi/VV-9(.lnbeuρ@(> NTŬx)W@d "aJEjA"U(BrO!1aN'8/3})KiaD !@xho|-wwv @d 4ClF]&JP[Ĵ@;j?$,0#e"Q8gDRF!3bX*iWCSy0 `F^vMut*>;6!!Wa `PN=E?ce}PVV(K,;vѢB6m.-=$"ח/_:z趶^/iu]w8V]v7lx+GUH$b% kK1DXlI6~v7MVQ,xmN1xԽuW$ $&od ѵ]y~׮]55WG=?tih,3~|à`0XRRJ=jBBœ9^OSS30$,#+0(E)((9s uǏ'Pj `TTUiٌxBqTb)j Drrr>k_q:~10=1!`n\2jC:Y/+:l2vgƵC@0cx Aπ@>yQ\=ܳyߛj=ScX?]#i;;};nAIXfY^QQ33Gct,MP ڤcǺnUUYQUqz<*#5*#111WTeyY32B-<{<$̲\fhakkkccc=wzzzSSsUUpؓsr0̒ ounG'aXF1D( 0 Lһf]3s @^@{mmɗQ{ց Op^N GF!`t9r9cj*x+=ɹeʘ%n7Z )#{jJ+7tenԵID"7o]p8LIxWYEQ,$66f̘\Ç sioo=ztjjrf覦G7.!f„P# UynKӴ[8Q}>]v>|+R]]7.11qӦͻwf/_477'[Af㸃۷\|E.SUպ:BPee#yƐj矔9rӃ7 nXW-5UF{C`0 Dr0|UQk[n:glU O=PMv}=˗/uinӥF\Tu,ˈ:0=v+*aRLEeh!22 @1&(qqv6p!HB9=K,\xo4n֕W,^pД~_ps !%%%fQ5''|I ) !dC$y<tS(?7xݭެa]IIƍmll2#<:txQ7pal|pvH[zN~SULՓN1)X[2֭[ynΜٽnW_}WDQ,+;ca?)lp8UU#D"R3qp2 {ܹ; b׮}eӦ-n8{'$$Bᚚ:tX;bDBna>|sUvtjorr|>ߓO>MRUյk_Ȑe-z6rOuroDFbV(sW4SC,l~n2l6л D"? u Tu~eqqq˗/'+DQ0/$UUU# NDQWUUD\_@A~Op8|8f_㄀ >C@ A5Mf$I*--5IYrN9۾ qVPϪ=eBSpFj=ډ:H$9zɒK֭[/I25!i>ꥢQoAsz}^_ĒgsʌABQG{ެnV(|Y{j3FL?5Lz#NQ|Wu Qj%+^\x4[260 е`QA]](vMM̈́'3@aFA Yi~"IBձLվz6,˲n⟹Uq,Ii턐8Z574|TIHx^e >Ե9NU6у>L[Mbcc}/4UUǣ>tMgEQϞ!l޺!-9Sړ{6<૯vַ222$I21a߷o_z{RRSoVIԪ! ԤB(.5 wG"цg_aIR8e9bɹ!iKx !1qٲe_|ŏO>sڥ.WUU:,Dhf<0!5eEUW5M4Q"i t%q:!`w?rU>䜍…`f>逸3g@cc㈴]w曲$-첥]s} #ZYY-]z饗~'NL,,DAx7y_ltat6o(.+Zb)Sp*ycccZZȊ"S}_~?TVVںaOh=YGydԩuk֬)///9xpÆ ^tQaa?~zx7 !, {➲ĊC0uD<嗃m6kzرc 566R:6GlK/`)x^ŋ/HѴ>҆8ch%w5j+v#qz!ÑȣPQcΚ5KłoܬlE1--t8nG~+m))) 6۔S~nNND Ie-~*KWc=rsϝKD"UUUӧO={б{ݮjeenO9>eTi璚"l-iiiv]$1 * Ox ??nPTw{J)(:ƥ_蟰Xeesrr!PG1ԺBIcHĨJ4U--+VP5S${6vXrn}>8\LZwA%GF:Ri1 * \s#Fp:tjN1ʲLǤ(!,S),N"ֽepצ^F' P1B'v^XXH'C)3 )΢dE35!MӄT [UQ{;S16Džac;Mn æ\' a3-K=4WCSQfkTF[+J0D"5,_R_SyΡ7=ݪrOwf!,&%Qаhޘ(B]Ԭ0 Cw XޖZbI/>spgR)V-fӽFaC{K]V N181֌%@y@|cٚ()˯Zb嫨jFڗs j*{AzoQT=(E⮻sqSSs$A<o||}'>̳P2WK|uSq2 {j=z}_l)] {?IdpN4nHMMK/]zy1Y!:{UdbCF\1+t˜{j(=Ir%5Thnn~ſݻ755[~Hϙ5k歷L)E1cy0D&uK|FԐG am kEl:Ӌ J㥕W󞸓3Jg| IDAT ˲u 7a c=!!a 7~{^==m+v_8A,{hs],!EveY==,+99YV]QZz>%_/ړ{$7U56 HPc IBIf c0&"獻*U14!0xS/[v2$$}Gl淕(N]G}5WGiPbCLuם MMM'OOe'UϿ`)M:_***l֍k}lG 9` a <["A: *D{eiƐ'%ĦMuu5q?gcQ 0+Iرcc1EQ.X0oȴ^z>W^pb{{a᪪`wڽ~ϻΝSRRjn[[bI@U``>Lj` (Bm^4l'80Z-!:իGs:n~2a?.0 bczn{쭯o ~I21ƪJ!ϭ)obm/%e!tү|DBѻ𢹧*UUqqq=͠Bo_CeFAu]0 ˲ٱcM[l6tJ^$$x" Q=6u`Gc 9]x3U3( XtuQS{ 0ֺq W}/Z磷~W_1v8>Õ/)4PeEFedeeݮ?$Ԗ|C e@Hnhhcq| :YJN`O'DˀPuw ʩA9ս 7lx>e}>_{{{_; "OaB--d&#С/ ?;;ZeI/onnecBHUUѣEnڴe#Kp!ʰi Gkb **:?!qcA4qcEL05"uHX:P[Ř`f_ΪU+?/ivUWuםQ5;vnݺmp=>BDQ8mKK9vU uuuB ׬[7dudNI{_k)qv ᴓt븦Ar5zm--:gN=5۔f}/f$}'$ƍJPO=[wpKg:b ÄMl6~I$e5'-"B`0 5J_J5MQb_j3NT*vv ;vUU@YKx=4MUqwLtz! ]>h: Я{G!Ir(JJJt:4/hcccΞNQG:bՠ'pwĉm۶ `5iKןP1--&314Ukꈱr0ѺVCuhF"uHvp-訮e,ٔw/XU f>)Ɣ{lnA;;vJ00z:NX P[[0RKEq8---CB4{ wsOыlՒŚ UuM̶xر뮿5LrOEu|,˦:aF (KSSZvL0TEQ$I `pϞ=/6JJf_zET(U DA@JJJRjYm6[|||Gg1"10 }1pU,UK?J *5p8KKKc\z:^IpP(B PReY~03]gBXS ˚,j۩3p8nii렷闞XFUAPQfE+BLE$zC!A@*c5Mpc]_|pn*-JTTT4oiiJߐC=T؊r,#IPfsݒ$SZƥu%5Ndɰ˗sS_UF]z~8cc,rwLJP:mvz |ֽeJ 4 10%I$ȑ#˖-NWjNVv jG)r*'*%,2rB Kvc֬YZd1y^`0rKO* (2q,#xg eY:c9{K,FQUK/9(Jyy 8S{b۫)r>#0*ԝzcb>rOY,9ax垀FaIe:r0c "`Nn.`YV4@"$!tJoqa hy:hP$ @nV8:)ͷ{KΑlFWU633T1p?S2LLLLCO;AoO浀ϦyC(.D7:%gC}E_ Xjf:ӗ{x#`{UfIQsk" =EKQ\c-BKQ@0$i؃a&UsCUP(Z[[u]ŧ{sO4vۗbӽf o@wS-^z) +qdjK*ǏWUu Q=p8+**xAHP Qi1N=(ҏ|?!cݺɾn C%IY*,E娒$xwY'Oyzg=E Y} EUUF)tPÁrO /kɹ2x+>gB@kBE K$r H1x 0%}9yN)!G=<ٯF[!rax+zK2:bkC:ˠD;k }v*}W- rMcˊ+zq_'izWHi=<, %Ry+ɮsVeeY\1?âkXƢW>vWv, ƫV7|!+{rfie˖ښ{ﻏve!7S,a:D?<~a@ 84c,B\\圿aFO?QH3yzOkvOt 6["Dp,{xkF=͕~nh S\zgKݟ͟3ˈ ccfӦMw7~|\!1cƪUX1Kt8h&m@t]un:9(}m]\Bm60#`,TUQbҏJm^|Nsɒ%n[V&J7[+^K˓#5 hi,/}[?j;z.G :*uJQy\_/\6_{>ɊKHw7&%&z-7_uUM6PX|wQndzmuoW]}Y~>[^^s-ݻw[NK.Za>N 644477/YW_eY?Νw۷o͚5IIIYSND"tUj, K0P!}91?wv\lko3gQ92:#NJ!EICP|0:q]L0^P9kQլ`\n}|ZAӟ(z޳犕+{,Z+wϞ^{n?}3u?~꩷zkժU\{f㏏;V~ߚ?{^U>J%@4iਈ茊:Ψuol#: a&((!T@BH/7ts[rYg-(,ܵ{{/2eG7;w'|5̞={){ۣ^>mڨ#~?D-|X|cE?=7gʯ~eٞmMN< `:pUIMɴ/8ihiEk+Q}Ś-%ug&Gs¡аaþ]vBDIe]A^=0`(tJQeld/ y^ ?,[U0tx2.KA3ve(Ǎi˲bbbTM5zt\\ܜg] wyu]ryǛor^za9]g$e<<^/uȰmU#FtC85#Sݻzi˿-Yg#KmMdBABЩ~n^Vh5M)5%9#5͏SrMEN7-a@`zMwܱxegg+r~ صkG}4jjk3}UW]駟0|'~(eee/͝[Q^S=z`8V=Bp +/IIYml|LLqtq1qvaK\zjBȹCϺh⹉ iSWV;qEȖjkkW!(,,ʉ=III$8j(6E$IRbRo~'o6M.&pO2%;;^?1 [n٣GϞ=g\{m=Bq֭[7šnݘSJSSSqYY'O~ijj0> [Pq<1D `c,1C3 l2a„Sy(@nZ*bQ{1Tdٴʰ$,VU0MzQQkD4cbP@RRJ(,ՍkG1 b#Q lMVZA T?Å@(JQg )99#Ŕ,Rff@dw\;F$dpl>J9#" Qgtȩ^ss^={]h{*U8zFY;… sDpOqJ(18my@(@˜%B'NQ6Zok\v.D&./UE CaX}TiS0F#?XOR{S|~{9ȈȚY*1!'>UE]Ega]rsF@0Gno_tWUnDP\MԶ`ղj+,qT=s{6BaMFq $&%$GN9$cL &)鯿U/:fy摨XS6HSgZY x#(LOh\|9NqjƈA^&==[+18%Y+[)]hkœ~:f޵ 10?b1񝬡IBŀf6L)G,ˊTؘ4d-[B[n3Uiqn6W<΋08<)3ְD衭m5*Fֶڱ-m6`b5D; RM7:3g߾+Bc|q%z[{QSRk6Ԧkm"BR{kˏϼYgILPKC1(ze$vJY!g"(̵JS32gc^LRF8ɨYÆAD*ƭw:= aH]y97 IDAT?GNiCpڭ ÈR({˾ݶw؀^wl0q/1~4\Գٸ(Mb`Bg+RY}^%)***..>:!qJv:iYS1ylb֯L w0} -Z<:.Ks)2rykkʍd%y'-hC ٻwW\|K/xڄm $Q@ށy#OnV]TY=2[CcCgua$@9Y9{< 6d`\65cGs5ԦbW{u&RaȶbS$Gq%r,eiVUUOnYփ]wnޱ۴,闻 y=?fɪ(%fEFQ~ Z?xלSNA>x\QOHNp"o߷y3{fv!(e`کxe u_l#GVɾ#!aD)9aL 3T}ݩ|! Yz⁙UUMx^㎓ٲ{E $ijr)Sq+S5:qlP}&n:o{/hLAiyMiEwѭ B@),Sbcc{7m~ٺat&_L\#q!"jAM#@,ª'ȹ n, bRLӴ,KE6c QS3:6&0-9oҿ;V>=EnCҊZ8LpBۥxݮ;;}L*|n,ŚMCh ,;R]WДR~ 7O Eqg^l3{2fۑ 0BA}5?ֆ1$yXYyC?.79Q&f(z]Hi='HLjs!t|;s2#}4nh#$x_ț0j͸h/)KWD\U#G߳gO߾}_}0~UV={ /l2˰cccKKK|͸K/tΝP(&&&.. 6 6e]џ|ɴi {⌌]v1f͚N2EO>o?:[ǎ`իWVTT;K.ٿڵk_~ַgyf񅅅͆zroTM޾uü{y[mGT͸r9zfE>Tr{o|gnj_%4 ۷+xŵBWf Mtdu{爵WX ܋u+LׅkE${=iTkɆqIxcajf/R1ah=l1f3O>}YhTUUݻW?y6 xbرcGmm(+Vo.s=crJXf 8 mذ+Yۢwt޼y+Wz,^{1cl޽[efpxƌ{͛Coꮻ:s͛|rY]pǎ>9s.\ۏ;o\j՛ocǎ}=S8p_7|3cƌ3g 16}eqX0#+m)=R[ߎnIL˴g$bqDGYTaRjm( h_աG8+#9-/YJNpon)CUd4ۘ1l,U alM3<ϗoڲ8ip |{kQzWZj,]4&&淿YR'.Y9~]tE>,YO>)))y&MTPP3&jg`eee~;gǟuY4a۶m{osv~k׮ EEEC^n[zu(ڿ]]ݝwJIIgo) ,޽{[nݺu~YƲ3g333ϟ?i$]?䓫*>OeY_}Up\'516Ud"(>֛KI:kMЇK־O}kZ"Kp3T;KHHhhh8f%r ~HŕcXƼ=h~ztÏW2b#Ǽy|=zj] ߔ #hsy@ cVRc䫢W5nK&oC6q|@(<%%%2+ٱĥq?ş~ȑ#㎂իW?M^z}Q]]~kQUuڵկ\zO?/{s>7o~'>JFs+P^^06 nݺԦ:J5\cF> $ ӧOgmjj<Ɗ}FѲH9ꓛo,*ѕlCQeKIؽ"Kk"L_;-%>>s GFIB\Ѝh=u(Ҫ1MX/1w(,^k#~w\ jV](͈cɑ}7 hZzA)>RvOJiСʆ wIIIʾ}q+K/L2G_ڶՋ.oۋ/_SS曄I&E-l@v,îf$.Z?$IDB^0ڨ(Xb?Ƀ7@1"HrDID dI+j\n bIt@?Es̱,sϵȑ#̙ѯ_?5f̘Yf%'':nT=S={ӧc=ֿ=zD}(˗/TVV26x`c?$''|~(--`Y4ոȸqt]?p@bbbRRRRRR||<6}&&MzGbbb ?3_|Æ W3;-%gZﶩZy9/Mb| je GٴF-dvOkCf?$U TyI{D#rp+EqH #S$Md7 C*Cfyap!0ugӒ@BBR; WW< <:֣,lf*҅RVQ_N8+W^3fLdC .Xbń ؽyԩ .8q}cnjK/M2? 7`ɴirssy晴3f .ܸq# 99' xe˖[{駟| Zhʕ+{=PVVִi׿ؽ{O>dvA+a+5 /ޭ[u֭Zjҥ L8K.뮻_n2M3++w]l=O|y.i!#II˿y} -q;wA$Yc>kC#F3淿ms&OG׿]mSܸqmSN]h$nTegy~ԩcǎc͞=Ν;7$%%3|^z) &''[W]u{7zfEqÆ 3blѣG0Au=!!ᦛnb)Smmm0d뭷RRR}QMrssKb7nѢE<~;IΧ~$ ֲ32 /peݚ;,{Cꕝq)=) g}w;9w?Tsa'_ɈˌCG?.6'1ybR$I4 MBxzGP#!i(C,;T^-E {14:cN[xuuSO=]<_"oXYY9k֬R*“O>WInFrnFrc T^]<<ԤXE: ϕ ZaA+\pX/Uc_VJ+Gh&ybZa:Vy,`Ӣ!t C1IiӢ&@a88 $-s%G6/ i vFB뤿-Tx6H,ACW{c W 76!S^!yRMK&F:! @ LN0!tD,X5`[D7fQݤEn2ip+wܸJ앁.!⠁0De Q)%DJ)E>֘SwqpTo5+d6w9z5!Ol;&nǺciݲD^8c4#[nP>ya$bJDE#]SGN*:vfd{?1=tR+ΨCA㽃~'xE›!@!Ú?sH,Q4(B[!$ѹOux$svfW*%~߮:lY*~OULa@eGR9z^U{*9L(%(P ff/W1FP~!8V}v]~߾)˯4 sm]pc@TAEQUC5-##(-HǸa"A8=ea#'W 5RUM a|lH)B~| 7ꏼG[=tviɮ#&!ɽGN < 2dnmXUH-pW &WG<|Y4PHG?o 7&" $Y{tF?NGyEմ)G9nNv{ʞ+MG?%k޵kUcKCPMNVt元!=#gw{ʲTݾp=_l+|(ŀp<;^74y#FKt{ʱUGNOۋ`DOc33mrO1Vz=cJʚJKT"@ZI^{z\vZbbj2VUry6Qq󶢪*c *y^4 CםؑPu]@PU&8&.D$7{20gfh}fP{ݡah`y@0 ‘ӸPTVVrnv\Cv"Rb_H)eYei3wm+bRJ-JyA8ujKNIn؄-;)@ &&y:Tk%VƘ 17D1ML IDATV(qO9ȩkrl[5Mj.G}G6uZweev9hrđ0H0pOHTLӴ7f֘rdrO{Ǯ ̭;#?jKcV".)j{Z8 S 7WJ(Q9yE,K?^B"p>^apOJEQD=6ui{ 5fl'i+=]9c]rSǶUA:vfN !dРAlͷC0%Ia,#EѲ(n;/[,%%e |E$4g53^N5WBG6 ^^cQUUӶsf k̰Di,?Ulв0B!‹;c*@|WRx_ c4^;|($-Zom͞qܖ-[:ĈOCuO? y'RVO08*$nٳ0^v5k8eI%IEY㏗ʒ$I,I 0zQYf:SDQdɞl?rc1gk&8h)#Ɣ|ղtyFJ޽.kǎ{nVV֏?lٲP(y'7 B$I`EzƪUqHc0fV@, 0F6e@@ML)UU0 r<v Bέq!EI0| njwB^/9+ظiݻܿ#UYU _}Ϟ=oqxذaӧOς6lܹ]$I'=eYVLL̸qZ*jٺbfrrrBBBiiiNNΞ={KJJ,˪#t~ŋkkk{Hy7o^iiQ Jxڧr|^t8rr]l-eHoǍN}?(]zut¨Q4 <};C =js~;?p ;ij;c|)+:/W[S&ONHLRP}Ѵoٳ3u}n>}<%%~+{ٗ_~yγ ߙ;wb?sj2c9p S-[ܷJHQBsho8.qdRQD(gi٥Z8>oe :?X\WPP nݪΝ;`@QMH 8qbaa/W5pYٖ͛=^oQQxƍyyy> /8r-yoUUR 2dH^NDپ}{yyy 1bݻ+++SSSEټysuuӽ^СC-[6uT0>foO&s?8RQ=a7%K;&O2?|x-[pJjo a@z%#Q4vֿ"޽3ʪ"4q$i񢋀j9'ǯF1q }ϟ10a󒒒.0WLa.u2; Ait pM8->BvPIj^"}1ilJJNjj /Nzj7kJXu4EQz%>>PJQLHHdoXH[n%oߤ'g~G>sO4~p8ܥڒ '3x<^w}u[n[iZ,Yt#F8pƍ `_=a„0aYuk v>$9/]jn|^zC=/C_~abދ/(}6UUvFAOwBk)?BHɓ'wy!;t9>[VVrbƎjo'UgϞ͚}ř111a<3UUU̷c…8>)ӥl$Z555III+ҷoP($˲^{… 7nƍC%$$,XRʆ eYf ,Y? *Hc0JA4HiP8@2$oT}/, !1JIBh QUPBPJjNmrOEBD)+88} ;.csOxD!b 48rZF= mllQSl4TK2 Vh+l(rtoYYYrl離jCCm6Tڄ x5Y;mឲgi( KUU=B 0 2M-]׉FmwMRjk%*;m=,ޅa;r:VAp(aTUV񃨰…h{F8-őJTr.Syu񫎜j%h+\6"RBZ,GwR(xvR˥yߎ_u <T$ U9ZSGB1L8Bi޳q#g"otAUV6)3 b=p D+/8~H(:TO{M][ p4u HJKՕ+ɅoBiilݑ=e+sO.qOQɑPdؑO;v4|/PEݩ3y&uֵ\|#o+l0Ra 1cSJCh{g9SP Et>QXSbJ@]: ^BlE%Kl[8Nb/|0:'$xE-2Qkk)Ӳx∉8D,ڤZaiSx A8I9=󼭴=i͉ablWRR+;#($IEQ[{ZhH#2]~-JSDc9ȑ23\Xy=eG)GqO1 HKIOpđJ[i%.;^2As霻0lW`ÆhB,E'_uWC%[1m(2M$sq.W050ρ("Ar*;9Kw<ϖEUjSHYo]yUL+VPO:r櫝ٰCS7aϙeE֐s 8c j"e9 pd$'l">7 ƌ{ sg#mGG)@\4u,"@<tZ2}""e" @ )y97$Y-bjQ 2[{f$ڟӖDC[SQLӒd!U"n!7긨VO~0 UJ-h)P@0sp,D,W[p )Vqݞ /㈮f`ݯYaokꓟKPW͈ P |I8,Ac~)3B@t iZLO[ZI'IX\J(XLAs2rS",_e Q_uđvg !A2}}F@b'&9Sܽ*{DJj6 CJ0p4@ꦂ;K=a,{ʉqcRJ-BzX#a]_"$JU)Aa(A@d:z@&Br<`IuՓ;hYj?jư{kslՑ34c[Am/Ԩ!V7PID=ɼ`>G%oX#}Kς gPUU&&xUMܳA1)i<(bW9scL1 319N׏>8{ڳ4LJǧ9[__FNN kA:-W>jag~&V8Z6uԖqbBhy>w|yЧ eA8`J:p۠iCˠ^0FU?1fWK{r[͎SY{G:/"(|`E Kpme7i9YDT b~m[9GA K.~< fFٽ{n0VQ9YG|3Lt]Ľp҃`@Gu?p&MQnl3v& nr0D/ݙ酟BaUhISAWM]9s:H'($M7n/Jnҥ]RꖃgX);^l4ҽDo UӢYr·#NyP(,ޛ.=|Y(P@ >!FVX~,ZS];zf^):4 "#80 /eCɒG+y/GCP( x֠hƵ0n{ʲ0B!b5:șB׹(a퓗߷m:ޯ5{6zbn2 ݲ$IiZ%I#QM4ڟ1tlՑ3ڗv{h Xf?{Wu)LѨZr W 0`cj^<^KR$$JB ` 67YVڴ[983ף.B݋x4;o` JBHi1=΁C*K-_Lu=L6yyaߝ^Ng}@J,wkJ٘ :> P1T$ wK ~C5 :HNS.]U-Ɇ&3PHB1fM6)ˆ 6u;f?rQd+4B!qwbђE܁및,B[u w 5!8A%ttXL"H;XߦTuڞBn|r-22ͼHkҐSh2W,1n|b=pspkJ)u ! jw^FeimBG+MTYŻ_u.+LJ8hƌlX/MmϬ6HZ+3fX_8_)߹j}Wm3## 1`}yXD\љ<`d^.`WSa]Dv6 8Wd7`0)s&}}m/fk[U"$?3cѯ0 3J),bB@~J\/^@KK 4+RJ^A[ .\*%B^X~gGXw*N<Ĝ F[11B5i|E IDATUO D@}!ҝawyΝ;ra---wqΝ;5˳Y}ŶW^ضGSH9iO]掗o=M`6ȯ/^5bLZclO#P!rYѵEA8$=4:(rC= _|şpÞ={(e l[VĶ۶-˶,˲ȅ^ҢE͞: }lK_ιi6m:cϟO1-tŗ^r ضuF c en3A! g[ݏ7NuTK(V2n3gcc sR)v06t~뺺_>( L&@HyGN8Q%t֞B$y!c cn[#SWrB,ʾ4x @)\ײɏ]" fƵE F3"%vњsoJ[6:V{v %*kXi=|lv׮]k֬y䑳>. +BHtF#;wRJ ⺮yغu1c}Pw{ZWʀQ@:!@m`P4]C.{l=ڠ&p me1b 5tJWM4Μa@ KNjEt֮Dϥ"ɤr`لs>xhSJϾFc{a L97ӈ%]B,k41Bi/?~H@$S>dPJ뺺]g6 t`д{;v " Ea-Pvr' /?{ـFr;TKsNyw^1lcd3u6W_oOT۵W?6g%e_&~iCљFͨfo-nK?[u=N.5;8C9Z&7kO1Υ3֬nRr Wo_WC/}K 5աOU Z6joca' 3S*yx] hY]Hβu<ŸQLN6KnOl]\M]DJ?߅XbYe] JXQfղC=AX=C-hpE;:a sXx?]sݱT6J+:8Ԓ.TF%֒.Z};5P(Q?CQ %(8{aݕ5>UYG)PGbv]8ɸDQ!mils>hݴD=hYݽ/0Te<}{SpTXjGGJ(tp:@JNu=kOXE:VXoe] 0J-sz'e>Je!3?Ne31aO0P>ħA(O|@,-`-껵*bO¤;`\Uƽ@ [KR4=NըAR.ȶv!2(̗599efGWxk &MmWAUώ w߯B(ױ1}:3v= Sݯ6 #Tp {@܉Y`}k~u9<҃09>vջŜ둕/ՀiDc L4540Y L&I@͠<}(<+hsw{[P<]X]Cݭi̫&v8**Q@@P9tK kOuvqCqt/9фPSpQADd[}QMId`2bddk~AD@J*#FDAТ:ʣ4 26b#Bˁοja!ٱ~rw?iG͛dcx#Fwt8_nt=hOTL#S1VM6L0R΁] |%fߺO'BPQkd@k`O"omW-L7}_z)1?rEeqǂ]`T LGIJSo-i{ᩏηSpS;N#r͝h^5/rrȊMf}wfP)Tq'jn\1pH@tp*ހW~V >@|(=Sf3:E?>'9eXgj 2Q~.Hbޙ9JfO{`1cGϜ QJ1iwfìA,Mf$V|Cn?i6?oώcd*('[y֐a=0"RPVC3@$iA7Ep8#}&K(A 4۽,cA\tؑe&Uk}TTI)5 bĶeۦI {Q^.ju^In<1oٔV* q[w? 5VoD1Y$Mz*=z!m%',N#aw*[;7hZ@L!ْŖ|_תz ՠƮ*װq"h,Ί߿*ڞߌfD[_ F>'J)B0bsnZ[Ğ]-2[6f֮lmޘٱ5ݴ_fpn~;D w^=K5x$4zz`%ɚ=ⅵ=(%պ6y⬾IE6 xCj0+H pplyWQ.fһNz*yG᷼KcMkPhzhR7<)nNVC2W׏BmZG3(u}߯ϴ޹M)[="юQQeTT}872zwkPc0\J6>E&MhgBRֺ!C 6L*9svn5;eB2o,}{%r*\7w7waܼ lMpFshmd:"w6J~9ۄI8#e6J]8JF `ڌjK2‰c"'U+0 U+}Ցqt8nMoX?hY,"̝?3uS1phz[#@ (ġ[QA[-0 orp v F6/w' *xm^1}ybuaC );vqFRJJmtYSe};45ϣ RT$J%Xk ۽lڀ7{dR=ͭ1`C08|0}!a}}}on|&ʻc$ b"G6bk`eqHn%mj^6oV{P@%ad%_~}eelYN]IxC'XyEǜ8Fc~cC7[/7DFp啗\A> ;S`P4@z34<oTL ?Askݯ5 `IXd.voRe O03O[<.:jl ǦZﶛk Ĵ/=PJJì>Z3ZKo'*ACRyMZ8*=;ri?<10삳\xڴ8; ΪLZflr]cİxIi#*ι9V=cLmv= Tu}@0L%r`I@51 '1jȣfyg[z}Gr{Ff3XTDtH)-SJa6~$ zxq5`] 7!ÁT&/vMDJy{vfmL D4$2f9h{<[^I%?ޚٽd,@4@V QJ#/HFb$>9.zN DnJJʘ8˻/6y(<_u2]ܳ_ֶ &ZAQX$lRE8BM%rQ9} E-f<Ц9 fZGakxEY0be e̙hN.qqWJ#I=v8_Io [JIS'X:崶fLEA!DRJr(ΉTy`LGN\Td+՞,fSZ_Sk$#0|ٱOcwyZ%hPZМQ<>v|Ol}0BYD a[п}?QtI;RK^KFi1T0 BD)9(Ia"R)rE愓M y!)G2dTyZC_~g[}FM(һ8ir/[;ω`Skm$j;ur  Fw;uuHYO*ÏOwn߱bʎPBri)@w9'*q;H¥߬y}a{6}hI'b& JRr>1TJ {LQHbX!*md4=q8BնӮoP IDAT^&#D"J*BHMrTIy U8R*1 c#dgLÍ P5S 񗶟?L:,߿ͻkĔQo?SGBR IjEH*Z2j + Wdquⲣ̈\XogfOO;*~R!挳|y1'LlN?<27&jxxHEG'NT[DU,޳8$gOBA/yt> Z%@ID }.D"ܶL&k]}٧O a׮=w%PsˢRI)jX1co_\2/.=f L :7r1n?_v4䢙ѻ^KM2ͬ)vO/SxʮGSXw*"a8X="ےVI"&Y{{W^D,ffY, 7**w>ECg!%R\" ( 3L8U,dD*hik:bfKWΚ<5F?UDM6laP`B %!~OSGЎm=:II9LWϭ5'iGX8 ,f2m:yA>3]hczҞTJeDYysY)Ja}7 iÍgE&5>|\h4B(!AF) d N Z7Z#/xɕ*p/x->lnEn!{B)h,InTT_+I)V|!^-:=A#6׈fјRB$F**>i0:ޯB{6Bh̰lw}eqE!2qB! GKM T2um= 1yҤɦ”"J#R ze /8<'~q^O\Zޯ#ӞTҍ/RB@Ӟ 5IR:jh9`=`Sd1yR sf3>PR_oP~ܘQD "JP@o)B"5(gQ(E!^ c5˧ϐo% Jm0P(%۶5hȣ5ٕ0G ^EEF NJ) Ji)لZM)E}y#/]͎#HepJDU@hc-$HA A@w ~=zD&X-,5'b C5pߵ\?~gX麛2鬔YT>`2 4#~BsJABR*?l:lf.)$®C#Z:̮N?cx]kZGŜ3JGB$!zMQ$@Tla3~n 0VC 1{{W} 2aPJ 6ɁRgl.򩋫.xLR+M Z )#CxV-~iǦ;J@L %VTfL^vܜƎ $zV̱yH8_FkO:LƲs{죚WWVilnrZL&Jex*)Z1lXUYyY,R L19w]8!<8Z{1 x!-uVd 㥥T q~ H͒VTJJnOh OF3J@&II7AvP|2)c)"r1S;:9T;ZN;2* "C^/g6zT[(d 5H;GQJ!whci1zqqԡ~05]kdt]N !8Oe٦d2K>b uQ ]كSXV j-F0¿qh sg--- jwWz{rzϫC9Ķo'<ϫFtڲ,hftvm4t&@sFiSszM\ o0,J;R=U֎0^8 7o!>&H9uΖ=d94KؖaZ_^d}gP3u]ήȪ+Nr4+ϓݸjƻSSJM6vi_ײ9- LF۶-˶,j[B)WD!>cw2ThuȥB'\`s1Dǿ~=m w^ -D˲f͚o>}z<.d**<}뭷qtzԨQy}_>묳F9dȐEի[[[. x!BB{ro+f~gϙm4- vO?T*0q/{eee|_WnᆫsBZTo <0j[oq޽%%%X,kɰl6[[[k׮5k̜9s֬Y3jr<AL?b5%Ç뗍vm]]]]8رl:J)5Pi=Bׇy5z#)mzfK1MS8p`UUB_:΀<Ӆ.clIBl6klh @;iOjha"| -x^,4PJ٬BRNp~KN;qyhAg6A0r N@`RՃN{JSa^ ?& cq;hjBoZG'oK!Ga^ _>b uݫL?ԝj<"Bg0OU8aBN=0uI 5jha >Bt&@|]kB;8J)מ{6a^ -+[9ۿ~`1zңOu ڥ;OSHNS>+N_`TWCjL#T0iC!8)t:tZ{#< Zh}J= qT T]KNup8W\_X -W{$fg|Uu }慀.butup:(OJSמ Sy'C ރusBJJ=(y5˻cy5N5pIOyG;q[T \0VCj_l4ư`g'<5烆kG L>)t(Je,< ->tv =HN#-k_WB ĕR4RA)eM2|)!?0< ƘҎ뺄S.*MSkOuo'ihhhllljjeԷpQe1Ju=(cBƹ8ZX ?.FP"vvB ҈e Z)=F) ܕQP!mوP%-RJI! ԎiJ)%%ؖmẔ`Pe%"J@IE!tvJ*!,pBL MksRIT9G)4 TJ;BJƘ>LH)<ԄZ3-*!e~ޫ\ +Ƙs[31L;w\=uW_:Ji#y!Vqq]@$w)RhԤ+]$APNwB")|"ޯP;/D@ B ;q_PJ}!R1JiZhe_9{刁NО(X_ i͂P!e Q)NB0BǰLB}}E>3 B)eqj*Θ2Cf!_ -4h1d74665(@ &@{tRe%zl@=ZدvQRJ7m۵ H(J@ + ҵ ԰i@" jOR=epޖLIC Dk ^pƅTz@y֞y)aZW} 9؃~oJ)䀜9 10VC50hOR'ŃLߗ7B 9TU ̵iuK^b! "<}yaدZ>N5CH `ax!raFǥ@tH8NqI뺎#|NcIcZhEqv0guݖs5Rj 7oV,g׿H$F ^2cZ{2ꯆ]gSk(_-))As~Í75<ʘRoYDg|ssug_~jў}n?saמBJu]v5_ޔLKeeehGl&KJJ5/u} ןvƙ|ۍwPI)BRUPZ{;0F +"RB'N:^CC7\gϞ.7 yoVW[cFc\L&tI8jO]T3EXSd28h)ӦXkśuusB`믍5j)<9OtW?/ʡj|_!SaZ UD,swu|ʩ*+Ww9cMCctIE1c9dR]]]gInBZh~;>x1J5ko Xfi jij W@pG)幮8aZ{JjOZOB(c1zJ&EEm+ASz;V{*C N*ɟtW H)v ʤ@):m ~_%KM)t\4L\fŪ+Ү_u=akZhct<ϟqH[o]x={_ƾw۷m; p]oG2˿۷?mJ!ѪVJ޶_ -W;b R:.gPiZPq Ӽ;mDqBusO1݅h.wHAK+(шqtlBW% !R^{JJYHTۤR)F))9c}t|!8c.J)4p\ϕRހ Bׁ9d;^yy?8&V];\q~`Cuaf4oh^5T;8i]O_(wJIDAT!( bBkOɼTX,+ݛf5%ZgGU. 3=Nps\Bj7f% aHP)0[ c52=2M3WTTH)W\(%`C^׼g]*wN}TCj>9:CGyUjqqq\|Si?ۄ<7oGg9Ƙ+R!vCՎ|x }h#41\ޡ;cbҡC2GIӖiԋ`7|Ar.ts &֯RkQQQii)SJ.\eV0l2 CO]Nw:mΜ= gpR;X=*ttZ g-4LS~4ag6pD"z4s]v-zU+W64M6t&Q"ʟJ($pS u9 Nwoyh^#kWUUٳg_>GXXXxy^}>WGˮf-i%,, =tQP}4 GHk CPq0#˯߿=:`ձCÝ3yas)SC'IENDB`PK UEMkTϊϊres/raw/androidmyaccount.pngPNG IHDR91 IDATxwxTU?S2I `@Ыt DAi⺬Xֲ6+H/ PCK!!O&S"(oQy99I&MhP"_ߍI:=_9ǃkXDD%r2 Jee%rłkZDDV'h6bl6<͛bm-* رci۶- vEDD~D"!44AFFREDD~"t:t:t J}XrUUUjqt:H$b_]p7o\.8vlS*deep8h45-""9Fõ^:4 ϟ'''qDuuMUe2N< pH Q\n'77"<{VWWK]]r7^%Z"8<5? "==oV{CBP((**bΝhт\9Bdd$ǏիWp8d"88qaZY~=B'Ho߾ӇŋSTTD@@oI&b۱X,'FQQ^AxCV+jZΚf***(00!NEE R׋륪 $yxx8Fii𞯼%%%rbbbfHyyPBc4q\}l6 ED~m!<<9sмysvoIRRO<k֬ԩSߟiӦشigϦiӦ]4ڴiÓO>Ouu5nݺĒ%Kx(//gٲe2eΝ;޽{vE̙3\uq ႛL&=z4 |8Ӈg_BEEů:_Yz5!C#6mJVꫯ7of^xmƽKdd$o#&&7nܹsINN`0rZ+(f~9vRhԨfuѱcG֮]Kpp0& kƖ-[x駙;w.=zɓDDDpqZjO?Z ͆l3fFkN󺓋1cpԩSׯpܹby4 +W_%t޲ټy3)))h4jkk硇bŊL&J%y0x`jjj0 w}H$,XZnPI!aXj .M6o^.Zԩ񤦦2|T*'Nd9dN^{5ƌC뮻x뭷Xd tԉ]… ߠ%HfUUUjILLm۶L0}裏G}Z5jz7=[,GQUUO1,X a@@@d8N/3uTڷoOeeU]c`ONӦM0a.\ i^klv]kN*RVVO}tFJv3b2228p?a $%%m۶^gS>c7oNAA]t_v O=***ׯqy 0qп"##b é?iӦ4jԈ7"'|@ǎ9~{zq㩩ϲa;p8h?_UP"ȵW_ѿf̘d"q8|,^,n݊JBP J %::Yf1f:v(AT]Qs8W dKce z,RRR9s&۷o`03 Hؽ{7,[H&O̘1c8|0ϧ-[Q?}qF&Ml6sڷoZj Cd_x{ՆH"7oyfvILLE;v,aaa$$$`V\F!??BA`` /$%%n:V\Idd$ZV7Yf aaaL>Rɝwމ`W^C^CZMAA?'`W_ 559s멨 ++M6w^Ξ=Kuu5s>,ݺu'c߾}[O?N:$ =0a!ˑ=z#G0x`>RՂ8nz=1FBTr=Rjkky饗Xd *hA Xj>(/Ǐ>C:vԩSYd ̙3ƻKPPgΜax<>̆ x뭷8{,'NsvI۶mIIIa<ӘL&L&ͣ`aXh69vh4VE|xbϞ=l6 *cǎq"""8|6X`` QQQ|wddd&T*EӹsgzN@@ӧOO>d2͛+Btt4{cܹ|d2vń ϟd7 ""BXb͎;p\!HlݻB9q.>,zbj{t$u^\|5?9qD8sUѐǁf͚QUUW_}E֭>|8"J sBV%!!233q0K* ~>^/Xb& L``2!//裏1cW d2ED |2 Ʉb!""Cqq1R]]Mqq1aaa^zd2p8hh4ҨQ#t:.\(r0ۺ*!1((D]]ra0thZ멪B& 8T`^S|> kXx)//h42|>mFLL/'x8R):̧߲Ke/5}8-Z`ҤItؑdf0cs9>Q:_f'< .7qRxn7JRXui8NQ($ ^>Z!DI&˭BBCCټy3 &k.СCIHHL&bbbؼy3QQQ >k/F"ҪAsjjjHLLdٲe<#4nAPPm7Fˉh7} qv>sHLLd >~Jn;7,+,,D*^'""D`0н{wC=F؍EN"}֙^G ֕3\.OӑEAAP>\.QVzqݨT*jFa|tޝcҶm[ mۆNCTBn%22^Zn0LW*+ yzhZQ*۵kZF*jFxXd rR)mڴ!,, );00^/X×WP{Xy^T*pK#"ld/+**}bkY 7ofȐ!TVVGӦM1Lt:\.ɓPZZZUVn<رcx<bccJ ҥ G!==¨CRGZZiiiHRbccq:5TT*رc4nܘ &Err25b˖-DFFҶm[۷A||<.Kرcfz:tcǎHuuЁn7}qq4 QQQx<߿_^h^xBCCIJJb`h׮.\D:rss:s ]t!77TT*v4 F={p n멭%55sΡVtBZPR)BwEnn.ᄆR^^ѣG)..$$$^/Z-۷Rj8Q({nx{M68:$Rwޡ}dza6oLll,}P*0m4ڷoϒ%KP .ݻs}QRR믿L&c޼yL2֭[qF2fL2~QPP[oņ 7n???RRRPռ曤1`9fcҤI[N'vĉŕSTTD\\۶mBff&IIIdffҫW/8pqqqlݎd"77G}TJZZ͚5#::ltFGa֭R]]RdŊhp\Ӽysjkk|VXV1 Q*lݺ2וرctX* C"p9:wLll, **֭[cٰZNuu52 NUU^f͚ѧOZd2v;AAA :>}P^^NNN۶mɓ'# }[g:L&gϞF***ԩG%''~/^K.ߟӧOc05jeeeCj1TVVҽ{wڵkGnn.lfqƴk׎Ǐ@ٳgFݎT*jRQQ!S.s)СG!88={sNq8i???Ο?ODDI~2e AAAՋmRVV&WE9PTrr96{jɓRn '\9l6~rϪdr.Ʉ !䮻"00X,4jԈ***tűh":u$6 -Zƍٸq#}={]v B~~~u+˅J"11@ԩQQQdb`0rJzENjՋ0 gP_Ol6\.z턄0~xe֭:utV%33Hd NVm*T/,Wzɾ@\.<l6R) ]cccyg$//˗s1j'!_ҹsg^|E|IƏϐ!C8wtڕTIHH ##'O 3{lڴ @\\ǎDwf~G4 P(HLL$,,5k bϞ=3Nt:)))|j5AAAӬY3L& 8Fo>8x 9;3 l6*-ZNff& dffrT*h׮=:Ox. M`` eee]V_vv6'N 00X^/ա9}4uuud2$ nE`` nӮ];֭[ŋiӦ 'N{%==ٲe ߲m6ើ0KgJtt4]vNDDuuul6a2RMNN… ۷xL&;vYfBХbu,UXv-{g}?~5t*++ѣTTT`2$<<[2~xN8y󈋋C.jpb >"##bĈ$''yfz=FO?@ii)SNpЩS'JJJ9s&?nݺѨQ#JKKnp CTbbСt閉o*/'""t(_t]r9vbcc )(vSSSCqq1 ^͓_EN&Q[[k׮hZDDD~ő&uMM[v]] , 77'dΜ9]}-̀5iOþ3+ eݕ?.g-o(څw 2yǖ`w-r_dL4kĉ >bΜ9޽{}x;IۈL癱 :,[~a5ccщ7xŭDNjj*k.<eee;_u ̙3l|ggo6?0lٲpݻ7ѣ2k,{1Yr%͛7 :::NJ~~>999hтG /0h """(**CTVVp8p:TVVRQQqEkz聟OI&;v ݻ믓_~!]vez&L@N8}4OH Yyk>9}V7_ o @*egW|a' ˗_@ڨ=ȥGg ]0R>B##\`+'Nc^ge|qpi( #[L:GZvd9\ήaL(Cxk&p ljiOftYETUɉx,f:/`Nl*E}󣶶z:D>}8p ˖- ~ƎKFFYYYXVrssq8Cݯf͚qiy駟ٳvrr2[lƒ>(|BMM`u-^?Ok;;w[`s| m6n7lZj%T*G롢֡]:c4d=K3b}E@.ϖ~Rq5Y)~a#4Y]:|`RQ@8a{.*Jxy@_;5裓I}Ysɨ: W2a3m*⢑IbEnݺtR֬YëJ]] ޼yҧOj5<s!11r^OHHXx`0T*l᳌ a *^J>h|{i^uA,:1cva. ͘aqZaNVCk 6J,i .:-Z*ᤗR@yc!(ʋG]syGg1yPds$ ,Z?&F4iºu뮛FVV? jSO=ž}8u˖-'%%`8VE V>uV7nLuu5ӧO'..9sp9^{5|IRSS?~<=cǎ/ G`A0qDJ%֭Ge„ иqc> \ppСuxbۅ2 2.]\7}õwq`2n7{ٶ`zwʾqs ;0uEd.ӒRi8[nox<㓟/3WRLE*J[DыU)y QާwYY9p wuҞyj$[ޔQd2y \.Naa!Wn^/Dyy9IIIرL&BΞ=Kxx/> HhժY[(BE֭ݻ7:N< LDD=\Yz4mڔ9sдiSDDD~"'Jq:zi۶-/F&o 1l> =؊"""JQSSѣ8q"ZbFAaa!AAAv6n܈`[RDD!rnȌ36l:u 6PSSCfpHR 1 ,,LlM_䪪ݻ7Æ cѢE( BBBfY<:EEN& "g4Yp!T*ʻ|hhXp!֭[-*""P'nTVVҿy9BV_zDVL8DDDDn 9wL:2^}UBCC vIHHDXA """r We2SL ZMVX|9'N_BXXX6DDDDn JW#py233q5\.nѣG+%rWCP0c uDDDnސ@DDD~Frssld2N':֭[S[[lH$<͛7'$$zΟ?lF" Hp8hт)//v;4oޜJaq: [ds=Yf cJJJ(..鼸VE,))A^uG< iժVEE2Lh/?}OtÁj%::֭[vZCNp\XV.]ʄ HNN,Znݺ =YVbcc Gd2ѲeK7oκuZ$\.yyy׿7ŋ޽;{B>#Kii)I&^^1~)?#R{"wcXCe.zѣV^'|l$%%1y䫦O}>kժ'N`Ĉ3|p$ L4xEi):ڣ>JYYзmڴڢj|(r= rrr繳^݃8v͚5CRСCС<Ӿ}{&NHVoUUUt:%99YHLL,;|׮]3۷)..j+>GOѯ_?Z~R"%^w[/ZQF ?0FèQG"zj<<<0 j5j6m\8`Μ94jԈ7o2a"""?~<˗/'44LFqq1;w,+[[[nJLL FR=6͸paN>MJJ ڵ# \»ヒ))) mΝ;9s&ddd1cưf(,,Ņ~9,t: ĪUXjr6lX^t+++H$у>pRSSiٲef͚o>Ν'YYYBf-[|r4iB>}9r$}еkW5kFnnng{GOYd t[|%ByV\IZZP'{*% !HMکR6DAAB;'ФI),,&ZjS8::OQQFHb###M~-..&!!D˖-iԨjJKKG+JXΟ?+BLL nnn"Åxbqq1vvvL&a:]VVFbb"DDDYqq1wvv6iii5SRR++zXee%UUUB{V eeeHR,gѣj ,,Nddd H͛7IIIq ZEB#00dajD"???kZ-cƌ@VB 22O*I2O̝;Wl?;vp^~eٱco{\lʿ7T*! NFطoVVVL4I81&'[." ݺu[nbCAYHDDDDENDDDD9QDDDDDENDDD9 DDD666dffR\\K/DDDDB&h*rHDDDan߾9T*FRDD7CR#DDDֈ"'"""(r""""ȉ"'""""(r"""ȉM """(r"ٌdh4RSSs{1 ?g2|lu**4}d0Pc-"m? IqvaZ=Y?jMG2-#* M4ƷxOisqnQyl072ʓ3Luz=Ƭ+ t222!##ݻwӼysf3...l޼{]cɒ%1p@\]]Ò%K믿,ӧO裏ҧO.\Ț5k>eqww'..T/_NZZywRd2x "H裏3gSNgeǎX[[ӤIƍGII /;;;JKKyY~= ,M6׏K.0n8ܹ͛syy9p/RaÆѺukz-jFt:ѩS'\5/fΜ9L<^zӜ.oq2 +x(:‹-g֣+UEՒrmkXW\-PW+ՋQ^#Y'w%:_>?/~?KnX8Xp 7I8[7*EmXAee@?ౠtE>3dܕ\)8fwZsmOFڗg3h0b3>/;ڐ.N>Ӷ]Öf%{$*x9rM?kKQu)"w!fΜIpppm7n`ʔ)|H$rrr޽;.\@&QRRBee%t{b0?>K.nܸ!si]FmM4 ;;[p,J~~>YYY V\INN޼899չ7Duu5|GnwΚ5kkԨ~~~gQQQhZ222 i&߿Mף鄑Ғڸ7|T*E.ӲeKAf3Ri]'NTTT .P/T> gAm/(m!y t^L*G.@!F.}蠰Wgn֊k-'XryS?KEM9ÃgNu pl,ʭTPy Gk~]ֆRf#~w\WOc,* .&v~62+QqI"Lpp0M6SrR(\p1 EѫW/>222eذa̞= 6 ˅kXbp`޽9p.c6AbggGJJ )))4i7oJ<TWW7yff&o/27nUV5 ggg8v= Ç' BѣGi֬Yri0duh4 jqttK. ޓlgE5 BA߾}.vbd3C,X]vvkGvujVU=4y: [u2$pK&|^~9{BkuVR+dYj#Sr$o/S r\/ʭ<2:~9ylgǾ8$+++#==E` 1ܰa֭CףR?dҤIѣGz*˗/UVj S2uTV^ܹs9r$ǏtA.]JHH۷]v\3g ba4`t֍-ZТE 5kF`` ƍciӦVSSD"a„ ?d2VԩSt҅m駟ѣ߿ s%&&PZZӅ_{5IMMĉ\zUt)//o߾cgg'Liwww:D˖-$-- @pg-sbã0TRJ#i"OԌ؟wOsj*LS掹k.|R>q7;Zn`cv穤ǚ;γ73`_\l\XD."MֈDR22p^:҇ ,oSacX8ny*9}D{<83gN/((ć+jqss-Ν;ӿF/ ?s=ǠAf۶mK@@%%%H$ @˖odggӶm[z:7o{{{<==yhڴ)GeȐ!̘1P5k?ڵkx"l۶MpQ;uD8~8l߾]pڵ+@m.nݺQRRBǎ UVk׮6___3f ۷o-qssG?(;2$4 *oݷ?+|vУ0=eɼj&CC Gk]y1-ˮQݗҧI ш18wn,nJoN zt-{OJꁣu&o{:t%1 G/*9{yu]T")8Mucx>b*tTTDVSTTCM$6% NNLLTYDR&p7n2Aڵk,\<7n̗_~޽{=z47~<Ȁ`""'rrrv]d2!H)}̘1:J,JqqqATRSSCMM O>$666(?ƍ3iҤz"""ܝ(J<<<\`4)--[[[vލm۶Gw\Yl _Xp?L^'77J5kF="66~ !DDDDܝd2򰲲^c4j̞=cǎ1{l1&%""9L͛7 `ʕxyyq5)**BD"ҥK >7xQF)""9TJ~~>|7r^z%{G&agg&ƍV3g='Oa&"'HzKCTUUT*O 2DܨA#P*|>ш#رPQDDD~[L5SO=Exx8ӦMرcѴiS4z`ͥݻ:(r #G$%%͛7 LR7o[lb}Qf͚؛"""N }W b=ʼy?ׯɓܾ}ŋ?P F1&)//h4Uo횝;}5k>>>}$a]ǎ裏hѢu $==bJuu5YYY@mhf3۷ogĉBiӦqQzMZZ=z_jΙ3777***xbvZ?~ HVb锕QVVƂ {V˲e˰Nѣi֬'OfӦMc2x _|C gϞfV^MII ׮]̘Q[b׮]lܸwywqEDe6L fLJ4i"̻S(?𶳳ı[nl޼Y"""E. u^5 Jggb8 a2١oj)NGUU1ydt:555s\r-[ nX@@$%%0INNWWWHOO')) B111֩ѦMݻwvhڴ)nniժU>h4h4Ǝ+|ֵkWe2={g;)JyL&!r`` m۶e̙|wB+ u&ċ,s:(**b˖-BYoƀȟ\~VVV8;;szO-ZēO>Iƍkjj ֽJBeJUΝ}yGUJNL&f4k֌aÆݳbccthET>PL 7 XCBBpttd׮]B3طo0P((S,vvv Q[l6SVVpNsXjP(pwwGRĭ[ӧgΜ! @H_YY)U°LJG}|ǽMEbrߛ#Gr)<(|n:F#:ue˖gvիVZ`0V ,**O>kkk!ܾ}{RRRpvv&00#GJBVq3u:Mee%eee|JrrrsQ>3|Iϕ[P-q˗o)//#w}X[[crTHKK̙3[+Xڥw qx|CQQf\¹s~x"XI%{n.]ɓ'QLzy+++Φ2z,X@RRiii|lڴSN ڷoN||<%%%[k޽[/TIOO'##:2 ,Y$222ؼy3+WdΝd ɩ6e6a!'ܳz:#0IG'<6͊LUUmmnJ2>1V.Gl5jdI [f9te101rT*ۣRP*g`>ƍ\tcǎ M6L8SN)l7iҤ DFFr-}6&M"** <(w!UV2-yÇ#JtUP0w\:u 2...T*quuͭeе{9ׯaaatԉ;rm hݺ54mڔ_]Txxx_޷?f SxB3; ӣzbO2۹[ʿOdHlsrA^>2gudЎ uU(]]ՕC_NfS{vr$ yY\l\pP(4FiC-n|tqp_E|݊'WH]'(rd:,?V.]ٳ|k֬gϞɒ%Km#44F˗[`"77kkkuyyytԉl{9 ^G3rH/_έ[4h]ts$jZ4$22R6mJII :uG4mڔ3gSP8ٳg9v`ر9rTL>]h#TJnn.vbҥ\t OOO((( ::!CsL| W}iQ:Nsvd$1L8)b6;!Wsc٧P)H(h6gX2 {n?'7Vȟ?ґ\}LTQꓗի׿Enn.?-[gMNN&11 [f?|6m@׮]3f .'NcǎB *==LR)!!!<3Blٙ/m6ʨ믿FTRPPsꉜRd͌?1cp9֭[GƍSf#Я_?Z'wIR֮]رc=z4IIIlݺWWWCLL 7ofÆ Cii)W\aÆ у2ڵk^'-- d2ЎI껗ї:9ٴܝ?̨}XqTuTqPԺE|瑦'=V`KcyS8X+z{G~ULn7 nTO ̛!X!pm[uU90<Fs$< ޗ)ԥQ/4[STTĭ[xWkкܹ3qqqHR TUU3Umؼy3ׯl6c08{,nnnuJ%ę}rymzRiQZ+++tVTTč7믿iӦĪe˖1iҤznYb8;;l; L&ׯ_W9 b zB[[mԩ|嗼/L1/̵-S-Wx֕\qCצն9Pubp$1/"`HW aJy!r&)%WI墲\-Ǐg…QVVFtt4s̡]v\|ξ1v:k4<==ٱc7ߠh3f `y }A׵OĉˋFzj>=J퉉!))͖-[ {ر| 2QaHӖt&SMAGxvmD{wJ*C*ɪ~Ax>>RFmu\)7;Bc$óz֣5go1BJ%Tw ~X qqٳl*Bf}}q$8ЧpQU~#rrrHNNdY-Zh0z*cǎh4T9{,/25xxxYea[6hɉEɥ騬SN,;V\\̴iسgѤQ]]U{)Vh4b2<TxAш%EDD6ₕrW^UUŭ[H$ôif̙zEsZr!!!T*T*'Nȑ#u7jԈӿ|||8q"=Ce֭899tu""""%ODDNI@j͛M&Ռ7UV1p@֯_իQTCDDD{8u *LBnhѢNNNX[[c4dTVV+oŌ5s犽(""ܯ'׹sgLٳӓsqر:C& LTTTZ@DDD?qaee'|B~~>NNN8;;ױ-BjYjooL&c۶m<3B]?jatЁ;wF?i)t:$ 7nLJ+W$ȟ]POȔk9lFTh7ngΜcǎZ wwwEDDdڒAY~.))aĈ^Z8z?ܘ6mگ^ʥVH$\++ĒIY,.ܟ srrغuLL&1f̘4=...ٱcAAA =ͭx"* шFGRUmٲLlll0 T**~9~8'ODR!H @(s'N?8:wd̙31BT]STTļyeҤI888o i bbbgJ*YشiPnΞ=5Æ cmۖUsi(㰍CYav@&7qq-jf|1u1.K4HgT4epF9 k9leZVr.=|l"""ؿ?v3gO@@$6EEEJՏ=5»ヒB 77Qz_ee%hؿ޵gF#˗/ԩSSɵTTTrJr9@VSZZʯfDEErx9z({n)}Z V+LX,Cyy9*`P(^-= mmm:NF Dgg'zzΜ9Ξ;N|||(..ŋngϞȑ#,[ R)͑N/`Ŋj o D$aZqݷl! SPP@FFt: ZKAA˗/';;Hbbb`0ʂ HHH`Μ9?~K/$E@n:t:*J RS2Xt)K.eǎTVV˵k׈###,P݇7R3>c RɄfՊ\.'++qΝETR$њfC.tR'\XX:?h, ҏ|ˆ'J4 ,=x"v;477KLLԪ>--.^Ν;$RSSAףV'cFvj(-bڵX,֭['yjx"&yj>>>X,%[a۱^\ngllVDTh"ɜnņ jرc,[l}[ned2i7((ɛtttJW_e͚5^Á`ܯ&W*8%lhhN._5; 'd/ڛ,-3 $77 7}<"{IQ|lٲV+׮]RG@pp0hZㆅv'tV"t:eM+-++|kLϘǑ#;;::T)ޱc ,5-[ݻkxb1L&F)ˁrۋhz ^;vaqFFF8|0FSUU5%/_~I(l6T~dee166FQQ.]>}+NΞ='|\.h4W_SO/R[[KUUaaa _9qMMMl2LFVV& חa***:'&iG8quuu?~;wp8ضm4k2lf||\< áChoo"d2W^_>Lw7~oLj !1ߍj*:;;js=/.ϟ/ Ejj*Z_~PyIMM/^… Z,XX:::P*ĐLcc#DEEz… k244$FGG%?&&(8<`׮]^ ${KBI@@? db gb" "BZ~r࿏Жii)L%rZlij"r4ENTE;ahhٌREc|;ް'7t:jEN69s&4 r8wJܜS4G{n0S˟I?ǖҥK\.¦%p.Yf144^G&^ MtT* P6]s8JGs=]cI%ҐB< i !r@ DN ߋ W e? \oIENDB`PK UE$~~res/raw/androidreadonly.pngPNG IHDR S IDATx{`T?y3($3Vp*@- ZA@@m@wkBkU K[q[mAq+*h+%3l%!sɍujdr~mW򘹇wuIk҇́X(Hf%<ɛ*D >8nw[9خ4Y CPe6ukw@Gep`7 c)`~!oEA2kj:#J %Ub/QPULV2!3 BTȝ| uq(ltc#H"xf]CH<b~Wi^iQ }Q2kjij*e@$'"sCUZXK7Nul#7@PuCe,] 6_,0~a)D ČqbLJ1h^v-U(zD5 Isp[0vNo#-ݬI )IY:*8#48^;٨2N3~Vf",ZzrTCȀel.lS+|D}PO $ƊmfT*F m`ʂߕr&Z͙U}"vGvYMGwK"YN 2e׬dehEfGV5LC|L TLli" mDh[ȝ\)EB 01BBsU "c-A-HIvz)b8"lUȰ3W( F6D-/m\B Xat,HG2[va3 YYG1lAրpDC,R1-4sA/')* IU` B)$CLBF:\RҰWu4(UUE#;S^] !"1Zbȍb2dx{BunӂDF9¹ptNstjr@@D*jR+~kB UD[y^6/eC|(Tkz"ZBC s~5Q,dFg+25j* 8qRH9F!( cUknh0+ ț8Dj#fbt3}s{zy|z+b=b1/ ->qLΑx=UEF4d,+%c "(F*ӓl G"d=U P{%;HבI`s L6EADm 4ۺY#ꎢCTXEM&ʉ`VQ"vw.:I9' ;V'V& -NX.PL~'QYF83XT=fQ?U qD2PhG.E3<=żq\,Ř=fAzX5(*HEyTs t%_lhOٳƗ_~senRln#f&OPRa;d2̡Çf2ɴf2r"y'F(F3b1HY#(=}_V@z{1v8cG'rM&x!>sRjj>n}Jh'] ;\'Oه&rsOڟWWsrN9?/xO)PȾ?3'+#Nu#eMg0/qEQ7nij>d SEQ7uܜ/oڲ<ा'w^{=C|W%[[E,3d2o3/tȸuN#O \{@2],dU?p|v)QB =+U m:wc-o#rЏ_MD9n:Kι|풙_y?kj>9ԓ ^)ӟ6~/M}ys5t06 BÆxos~oQSwlc^3_wl9l/qoj>K{e99[UolKxbG}Ƌ6N=e{M iwسW]sA"gpߨq5Ӄ=Ra|x?Ok[9\2kn#O厇^Z' ?=ֹvr~ϻ￞zzy̩z7.K ̾bZͼb*|__}5a]0ő8xd]S0ġD0 2aۙ05>RS53G|a !c1{9y=؋)=<|`S!_SꓩdWvjS{J \u9 UAS|F? gNSVRK:Ü]t:7<ƦԾԞݩ=Mmj7 'mi~ۍ dmrニ'; <ɺ 'ohٹJ:铉q{Nr٬%KW&{k{kS{jkSu_;|fG:ݒc @cs2ۍ Dn/UM5Toi؝Jֿ޾@g${ӻwjk׻6kk4[Kn۾I/؜iߜi#Y,&77/Pw%>d)''z.߼?ϵu |u39ܚɈ(1qƥJ'SKMXfqقλ{ͯ ٓF%r,IWof@DA1I^+g͙tݺМK.P:yYte擂Oe"Y7a՚ϗ 1ͯ+_|E}N*M$r,{zYT:iv2a按YKeg͙4n{\&̸Ls MQgI3a]m{0bc Օ.֤ 皿[J5yv@SO `Lq> ș5m"S0g֨)s K~tyw/w#mcRJ <]7"EÝ'&jv)L5DRǵ}7DS1xU-6 A_~Ce&O ؑ#F3xG~Ɣ_6/={bY?7w΅Ka}4`ꙥbX>d}w~LQ\xق1 =ܨ'^;wN}Ɩ0n3k657 58؋Ê5;J%ߺmGSEں}纽kcQj=H$r_PecF#D7]١.|5DrUP7rpry O]LxŬl[@- ؿOAD4sڸ_,yvrD sfO>rG.Ȉd~%S6oŠҡz}l˳4UW?0o<-H7܋U/l.~E37jMI8!Hymhj w"n^wanI'Hh$Vگ$޶Cf0(z4& n&1 `2IxjwRJ]p)]jS1RVt:*YE4}}Gm+ʊ@BBjss?XO>2bS&|fY@[*;䧪fOޝ7|U =hCB Jр],'SM Wj06PA~PKPVQPn>Zl*~]}yMD`R9R2OmAAEiZ8om@hgDW:@QѐDޘ=ϯ 56u J$r~hn_7&GK΍E2XqZJ)' fVV\Usm0|ŅV)BTl'&'FYPj,YSf A?Ectuk Sq9)CB)5 z*qMUZbQ)ɍ[_yBlOhxNh<\y9_|Ƀ 9M 6ab+^֜ x3FNd𒕊 ERz!s45%#S]|8bfCK~{Eg(>p~jm7|}V^nƍ--9n.6lCKV/s,Y*8lCV]ZRPfd(S?%/ } ~JQYJ`Z s`7x ߽DK* vbmİc:oWv#+ 5P[oE^wQ& N4X{BO?ma ߽QxζÆ6pm ͖'rxBτ)`/_`Plv[n g>7zd8b$7*LLͩTfŅCy 'H7\x0ZWYە0lp<{|tC=@~(C6#Qe^V @<˰GSSu-L5* e5DmۭbI) ~;N3ڹ V$r\)𠂾+4a Pd,M;sQԘnYrwj+ yaHvϾTj/6D}[y 3Y ,.L}fN^,) p IDATmݾdzy)G*8 U+Rufj>N?ƪ]貒j4+(W[?/[T8 Ծں5TNHqɽJظ:Ę +r +"hrщI%C,F TW T9F⇩FB\Y!$! " 39zdŪz 2L )$ejҖ -%Bo9P 9qW]}<,36WbC{6;ؖ(jrAAm8 7id-1 #$ U$L1aI|mp_Xj[־B^ *Dm?HI߶Td13Z0d:z!QfO 1A DͤfLj5`Qb&UZq"j0Ϥ2 >SzB< d=Ve aM:H8d+ rܻ긥1XutwÙ٢K"P&3(!ӓA} 6g&^L&$OP(|qd%wwY%JALF&?(03K3TŀD}UxD}d-7oQ2Uϸ/au1dMaL WR> ^5:NBUveK "L(lFDBJ"b@=+m%a8#;֣zjyjv͍hG[:V]eqt Cx9 ǐy[ht!.7˔-X:G HYZ>UD8Ԭl5)'/VSA!akXNOb lN#r=M%nCѪ~mHݬ/J8B\M;M+4;)u3!1\FO\4 振1x@iHn34Ta4nMi4 Mz1MD)2DJc56l֘&2+ڵuM4ي"J.[ ΜԠ/7;Ž$Q@ \L +K#MUm%&j*7Zsd;޻f.؀K" ) j4+bD &K!D?%l>+ \ M +A7{6U#j)4]C̹Dj4`ΩҬ Ht$KjX0 EdNX1ѮQHka5p!1Q,''ٺ|wC(x<n2&]t춱%^DdFJ lJLD@kĊO@p);aᅵ:GY9;Nu(c} -/hG?I{?G}vr\8bǯBu[$m|#&"HG`aGMg様ҁX;9cow6PV:$觢]";퍞}VЮ1?9VaEǖ g{?,H"a2XGsՒx̤JfhC=]豢nʦ#^G|qtba>9Z0X6??>~s1iDQ2]>vLT{y@:Yb`>*acnr1Qq< SuXQbz?zP.{11 g\GHDvX qǬwz]QCG#a|@S|G먉&32"2ʁ]Ʈ~ulJbS;p^U>ù*JINBcFy8JlbjވV)~?T W7%ou]k267BXm֦?FggRڪ^[c>d[F?ߠɦ[ݽ uU u+ 'vkCs+ W*BQuw2/u~~j܉]QllRNBNt>NzԕI3S8ϴ0Z-k}q*ڶ1ed enl+AiƢFż s)L#:\t#>#bC%V,"]lb'f~eiv6y7]R~сtYGlp ;uJIo9+wy}努_,yF'^ꀂϻ*ɶ`CuM[T]UoAĶD/_~*4r;uCl^V=FJ@6TTy :T OX/!#ݘf`3}O6o3͔0jtctZ;cW^K^JwQ LPJ~6zˀ 76ᜉeܜTVT">lȁƖ7S&gw[ϽX٘n2q}NU}ת7%9$YP[ fИ<>xB趿67zdɆʿ2J5|ڸpe+ jMuoYT}פ7~d/o8\aںX_m5;E쉥Og֙g.qՆT1zcK/_4hȶ]?їn:x74ݓwϚ~Kq!t-{R\8t-BxLYх1 ̜6fJ?ۗ\oܣË<ϝXvc3ڤ&OB!UO/-*=tKq5gW ds L(}ѕJ޴fʧ]sWV'|/f7ϟ9mܪn+lN5M-S.Iy{3Z?˿%mϗlzg5sf|/>zdÓ,PYWˮB¡Ç 9낛kv 7_~|`wNўlFn?\qϯ\}+hkɓʂprEsߧMLxgLC>3qy_jf[uS&?qLi(Xv¦`\V>+_nيyӀ ObƖ_2<%iljgS&En֚%Uw&rN/-0/Ԏ> &$]cֶ6 跡Z3<{z'rxg75GMf$0 m\6!lfOA۟Ppں9?v' k&.3;A[:g=+WuICdfS*nsL7'5tmw-[fnlr*ںz)dЀWVUNNeN -{jfƚ]E`daoam`A1#qD^OL7agg1f|*-ywƝض/.]R:x|/5}frE6 y?XuRҧWͿ/_`z0tt3[ܚL6\Y31@gD21/o&a􍈈yWCطnݶky Uߧx/T D}ufԝJ)ytY~ U)6hՋ+\8mfN?r8~vEU={)JWH& g1N69%_ˮ\6TlG~o !J!P>mBj^TԼ&T|b`?zsUD4yBઋ1$;L&Dcy)ԎzBEWT^WQrˆʪsDoWe\_(/D 6|\z_`,c-(WR84ȹ\-¢!pţYЕ=uB @"m7Wm|W]ES ƹ?_ǟZ;Y/1K _^m~mjsBc&wC:M#?o˧[7~"/~ 7TVWp=`’GВΚ6~Ong{|k jvcq MܼDpJl,U7Ϳ'_"k<1lU3o2`m}3:1D J8gfc%jPpW/}&cd<ʻndK1n/<3k~<班:wZ_ukg{oA/>Dβ/#'w}KV{Ür;P*{͹q/yul`hlLDkWLxYo}u9ܚcASO.XaAoSU$A%C^߹g[wycʊsݿN;{+~֦hx?飼޶C"PЗk_r˧o@d{O7~ѬN/+Z߿565ֽuY+.>]C37.wrC*Ɇ<ԟLY_㏿s蜁z{\F;6VVtڍsfN<Ϯ厇\1UaF:#S Z[}|nnnO5L*(g@39NK1l D0IN(3C@L* {Rl / f44LB ~.{jͽ.3]al= -\i䐝 3v\H3ltlȍ`αH Fncd2Q :*vTY+yvӎ&xj`0w"7Cɺ8Q$;KUUv!7,s@Gi]Su8 ؆ LdZ'S,j@!1PPG`;ai AՙAXqmf893eEcGygيNC8֠At()8as$)v=C]#hX^XcMYPN IDATP2+ă/̪`%=eD=134c|P f8t[}BJ VVVqz!b4#pmB4U<6b0=)+It:#L+5KDр,FT Y$ 8*d'ӋTP]P G0/ѾPy27vepHq'2APd1:JQ1n8ۜ#YY@[XI}& L*̞AGػ<'dL~t@6m(( :)O(B@D*ju WA |dC*H| )hs>j,~&0D|rř&̕=3kH~1أ n:m[LNP-tg EA2 |&!8D3PE}APRɪ=7AWQQ_TET|Q `8X| tbW!:W.*=Uu(6/jkD1hUΝ]p_b#@eҢevzfOaFA6:e ,-DB$I e Cel#I lV&S(#0Eȸ-!q湛/a9A4DfM|@D>Nm0@LΘk$Ct !$ZJ6$2_s0شS[Z2X W;U w<>uȁ>U[oٯB (81/[[0qD|Ӧ_"A}b4x(Wռik{uЈ!S&յ# =n&” eU/n"vSZ_[WOECV|pִ%_P\^Z[ҍMXK!ZR4wԜL֏.-~mפ 9sPYe +Ӣnsȇ@GbD kP#fN֌kv 葟ٳ[7_nsWT_=:o_o') #?[[͜vƏ+X{-:Pթ}ڕ&dDL:fdΜtw5}܏7g}eU*.;n٩+93mX@]PiR T vĐ䫉&[,1$A0b+E`QĂҥ*[aߛ{{̼eXbvbuyoY@!]̌R~%g-^a۫/= d{줶{Ћo@VgxqqAJ }{ ݶi^/@8c[^犑V0ޏ/ +zWDs>+Fdee nڜtkݹd.>^x/*شiź.>12c\G Е:sѪkMozqENکͣO3Q}Qq/M׫ir*.*{vD5}{u"` DܯO͛v\>sD^y}Mlq[ |_^V ClQH5i԰eY[k6&*.+{a~v2_ݫ ς14Lo,^㓺tl}i>b;HXD{웳>Zl+\ɺ}:2y悫2~}[:r3mTk6>1T V󞧋K_j& 0nѿOgGX 5<;G.7JjO,XV[3޸q#Okڨ>96lڑ]G$(x-mڴ-;'CFOmTmgL4:\;ռF'^gkM$s꘏az!g66sQ ;y}t,-ʛs4nh4du6HP`B() f2xf&B'ظy'ܰy $rNyśWeի_zUi|G۸~O%⛇ xelFH`u&Kzoʼ nzUrͫo^5mSs2lw3[Nۻ_P#`x{fWHimD$Lƀ ړmq!L?+ dg5+WݼiUxeNfi3:E a2 ;(\U İ@=~LߖYw^g,\.IS/MYCͦSm6ih%h2aqɌlظoܼ}ƾ6+QW&B|P-40^ 8/[|_cb,rH=!=D:Vvt]5G-_=]8}bұMvvW5nЦթSg,4ύԯwv>cцMCvPS^!zia6hԩ,0َxؠCWߘ[RRv˰Kڜ䅗'Z!BDjE<Ӱ ڝ~ڼ`/n67S~Kf)V1*4vd%KjW{a[y'7/vl;dPus'aȠ]:y{>?zbYy9o|Uu8eƂFv^ǶW]MN۲kȇ ˓!zt'~e60zrn/>qwޝNx7 Ee/~<^];w˪3vGOk\S~;ﺝ.a@uj7dP#= ɶ&I@XMhWQeC.yMuj8 yw޲'~\ya|~%Lԥc[_~Ox^?'UT\ڵSN7|c`BTTT2{!zv}?+ʟd"6mN|ƂO֛ڤq}b̚- G~e޻6ޡW~^v]n2"N$7h 5:sEmNof헫Vw;oɉs]yy^yc-I$3-֩w8k積5,,.;.'ѧǙtYvV}Ϟ9wt!}n5●oش=s_9tЀn._}篟ްy;w9u֧͚[[<1K&:٠ڵ}X1þ*"`!֛&Q:i&Xh*k鑷]ݵc_wkrj ~f܄ُ<=ت(M ,S ҵQlv{ǮRvvFmpN Cl%Q%QmN(&1t4`EXH\-ЩtdlLG8\jPG+~a" >3tv\b. 3qavAZ,wjw^62{yb >Bnr̴fqM 0 "m\?Q;G๗Ro1,i rbM k9?B:4e0{LbY1O'P$x%}V֕)cS:j aϷDxgҷp: r& ٶó-C`*Wa , W\\{I8(/jk&a)tM!q?1+y9bO!DԉK/6mD8ls{DC[s.9@.T[sUC$VF)~㦦ojT!6OX#$GD}g,o`BXBRQuԌ1} /1+*8Q#E5Wz4hX:bo/j2`7kom@]ИoHرK<^6#_=_(ߚYg4¡6Cowj눝-1G3E!٭r^$eȢI~5檹*jnf rYs\I^J!5x(b~{y>JMY5 )/iGhDDY~Rsq")d'[(/+m}zmZTx/sb)! -J,4NU8>FfE $)`@oٲmX+MݘN"D!L7~6N9ԴZ%#j30Gd` ̌?BF9 xZ#k>[?/7h|JS@'(%u2di/OVfN&bSD,Eq, !9 4o7\Z2\mvSں)?Ӛ5M$Dx-!gwvqd߁øYf[4uN^нϽlGwN۳'C@Y:Pd==wFטԦ;hEE` ZkZ* ;N.ұd#fti~wroq}=$~ZZ4o .d&imD>$ѩc,yQ"$J!mcw#:hG"^,U:>RdhHK;v|&B RW:%k{zͶnqa),i!nUWͤ!9VE,VfSТź!C Hi],O$̞F`\I4 ,h {:Pa xQ$H&Af4bӏ 0Xpť=uPl6n>c7VY F"%<2 x1qJ@"dRk!0 ,B`t@'E 6TZEa3h!?٧\ysڜ{VkQIhҤ! Z)"ܙ<#/0eg0۫9}kD `hEbxNN6A$mBZܳH$&R4;ٜXynSv[P@Hr#Q""<*|G/jQTZ PG^gd=H(@r7ѵ^֭NKs}yY<& ⊑z a8S MfkR*PƟ tv"*A,Jx{/޻gǤzDi:koVJ_YC{ѺUS-X!G:m0 EWz33]ӋNirrw|O>/.ۥӹ|4/ zW+/2f $DEDM4wozy_GۋKt>u~wFθ׌0LD%Fu6z 1w;/HHZJ&k N0C֔'U\\Zc&+OzCA@T5&>|=M> V|%+>~mEw]KKK_}c^ff_Ƿ\1o~8==}֯[wi `l׻Anj Ƿ|•[}uXD. [ <"GYP2,KI&dx1WuxޜUXTݻNdQQ s7X.Njj,-Z6)),zL_TTzp芾g^ⳟxQQ.coD ?,\?koΞ~ >(5:_?;^?| |d|֧޾ @QQ?뒜㲷ؤqeDTx܄|':).)>ɍs,/`g¦IZ@IjS E TEE%ťFfґzQu K_~uǣO5o;/YZhsjM|f獼mHdzZշ; g.**,tn_ku{TWRŀ:`v= HP'g؍`l=V Z&ⷦ/..k߶E>l;5حsaQћS?-z=6C+>FfsM̀fq.rtP0M6ooߪ)-N=̖'t#u-.]]_?2KF6Z}޺eKЪYƦ(V-s0z@ -Tl&H<&f|"&׌+J<%Zk`"eJ^?-5-[v>ٷprQ%Ij@Di@+RhfHyLfSc^2^[l+|־]9KޝM5kn6he.=;'cŪ w^wUsz<a@!b$01H/꒙YweWG(>"r 6!B1!V&@&B& MXu~p~]Ƿxhn2懍*,%+x}ȇqA3LY7}l<^i4:+j_1c ͷ&Ml0tHn[bD` [[_\As/<^"xHK)L` .E-SPXXw4Xh}f 88Nvqe#/k?7?\|5waɊOn;_=i7^se;X %'Mi]VD??LȨ= \އ|A)UMlh۾#V- /K[EpY@J24T%XHD#''Cf̛TMʐ‚L33RyM:]PWx1]^mOcHvͳ_D3;Ar2lb݆oas&^un?4fO| 9%羅>3q{# T1QF `E{ ;M5m\\Zn06GAm0_YuZ'֭;7o_22:-w֯7mD=; ie%̌5G@Jk*,,rWC7vڀ&ʊ)ED CtI1JFH!CPηy7D;3`kŒQ(!V0,y laalR92CH kl8-fr[" bPZp`yeѦ;4fPM1b,H+$Zg u!䤩y%eΠRRSR6S@a i.%bToVCh}i QP:xsahٽwJP\a3lAeȆ"3'C0Od#]XqL:%D@EAG4$&+$m"{5$a/2ސf}x6>R,)^N VIb8=@тY1瞑X ( bDXX왈cAc JD=ff#dGÆX$o5,bÓp+E3Ii?6F<5I524" Μis&<Ɇ()GP[ȆDH"^'&[(#k8|xWrm#Ңo=,qcR8]pnkVlO2`H`hj&̖@yDH)\Q|91 e0hV$ؑK#{u љL&m+iĞ( v/lhȄF"KBB C9i ΞG3p#l(\ h]F{CNIŢ@<ӋlFHJ)3#(#AVMMB[)c=w 434J+_9 ]ru;y F@4D XcnS]o1ծa\vLE𓸉&#" 44 ax{Άt&>f`a_/gS+D ~C .qFBIڏ\^}6g b(ɶw/Ud)`Lfb|!Vr{gD왪D15U? U&Ƿ;y~+)Խ+ׇQ,x![ف82)*țHXب~X@_n9Fd:ʨ\(Й.nŎS-{x9@E<9oly "bsAB<Q+g3utu~O] ѱ}#x袢˖@kqEȨ M$Ɵۛ҅~~yX+٘Z] ie.euiPB*zdx,qDX/vP2^H D:MjR?o'* ߆ꟽvp(g[ !!S4,v'q0U?Q7CyH]U^,G.ʢJ%X2n 鵴9[lu `J&E$(QWkzS8*$@tG>Ta8*!O8Jl>9T>$N2fQr#Rm6TqJK3 `ѢuwM&S IENDB`PK UE]: & &res/raw/androidsearch.pngPNG IHDR &% IDATxy|Ց/^uNվ˖-[,oxØ% Be% L&7!&dL=Ba0`bmlcɖm-to98ݭ6[7|:ǭUgS]]]&M S999CK`LCCCC[g m5444uYCCCC[g m54444HȨڦ-@V]Dl9vp+IыߒrxY 3u 5wIqG?z}UeY'N444NhGU[gVΜ 'N444Nޑ0slfUŝ$iwT٘1* /jŽ^MUtܠ:bס/}}_V_mil]?w\7..GDێڝMsnXDCIMsqXѽ?YfivM:c#Gsь.œ,,/ۜ4{NX4R4t>v/T^0k lj8]i.'Ft 4 =ӜS^A{G<^ϫv|,GqmY5ŗn8ٜaš>ܾqxuiu%c\8O[ڣtvuYAě;#Ls9Dkhhv]DN {95~oHڑV6;w/:tߟd臟KMvcwF, ,; Mk5~=Ҋ,sσN4m YMI&N|\Uwd54\7+"p3/;{tV7Exs:;wOz>.4@b,{PX3G"l/= yP+?kv?68a5L/1p?%fю>6 u6x/@D9pv6IO֥grX y@WE׭i}/wܑb#I$c~ɞnGhc O6Z݅{FΖ@߻oJHՏU:3\4ώ9 99>Y"iM{}}wn:D*!RjQU`jp8b4_:p0#4 ?Ӌ5S^OWqdZg)IY8lu88>hLV;y _q /K (si&;c8>&;:wDm2?vnpOHZ(hv]wYƍ( Gih s_^Pfr9 !։Hˡ4@^YRFvɴyCA(7XS{{l! sw\9iՅU3Ɩ.;{?~yesF)%`՛@Hzf"QsQ/疆Fs CӬJ+Һ@VIj9E}ON{ 'V.X 43`G5EKgW{?!qi ۻ<??qױj5ώ>ܖr}Yy<ȼD iuߒ_5ދY# =B'w{qZ:wXvzS'6ֈeK"G=^Y`z]ɴ1C*ɷwuFEdW/Is9=444qgl%)ѶlݿYQhoii#.wpҤIit2ZO%# ;ym`moϷ5uė,b % *8psh(ɜ!"k1~H1s64444uYCCCC[g T-r&u[u[OvCKfFSۺۺ=H }Zu[u[IJu[u{ީt[u[a[ǝu[u[uYu[u[uYu[u[ǝu[u[u[ǝu[u[uYu[u[uYu[u[uYu[u[ǝu[u[u[ǝu[u[uYu[u[uYu[uth;87tӄ7n+NOx#F [O_O%%%>ϐ>zmIgu֔)գFږܼuիV555:z8:s„ox#c݊ cTikyhǎ{5הz&s^YYYYY9w޼?[l:z;?~7^u3Ǝ46>pGmZ=qz1uuoɦMǎ1nܸ.׿~/6흿KCЪ_kUYs46}:'K/⛫VwyСC͜_A;jn~40eWڃG{,ێK 駏<0ݻޟPh9<3PSS;okjen<|R7/C&qg%g@2D>'C|?IœHh.R0{k;v[otYƍۺuku B/__|=/ĉwl/Dܳ{~!!%444'?O>ycժ>4w2;SЁ:ɦMx#QsB1iSS⯎;1ztluBRjTg ض֖:ۃ-lÇo֚kLζe%SYgc^}_3Ǐ0q℉wlߏ?~~;'^=/I&Nϟ| =ʭV~A R? "eeLS#}a J18(e֖WTTVT4:I9̈ imqϞ=+by͘9v̘}ݻ+ c9 cdQܹS1q^G@@$dr}˲Jʾ3g*(--USs߾E眣o˯nP(993f^x1l'7@AAu_jEEE X/͛?_Ex{̾}[K?q 23R?eYÆ[jkkYY7m۶i&?7xWv#`q[W^QnVY/[l9ɚ<^u6v36yʔSߝSeY<3wN=x+V|( [}Nn9xqACC__x~ݺ捭2ufM4]hQ&1}o߾#F\/^/k8zwFC 7|c9ݳOciӦNwcޫs3fΜ1s :mI2 _m^Q^ݣ*g0 p8o{G0wxݺT4G$ev(d=wjwUo۷iٹ7xG{֭BA)}^|ᅗ^|x 'JlJu=͛6r[7lذ{ eK;7mؠ^pckrrseY{嗟xqFtZNWeLJ{51<ˠ\T2$sDLY):A^tD$D޵c%Ozׅ`=-HkOg;3Ιi2KGRv%B19ԿWd<`:)Iic["@qNnmL܊h@-Uh 2!8C>ԶuDnŻtA?{&R23IwN/g`V IDAT#)tKVnD"%!<c ~cE΁HV',L]O9eGy'j'w+c..f $VY[ EN 2bBne:O{OLQ,meܴ9ڪx]DQԹyNxgVO৊f;i8O ,{w]\ o1g4}j`˺|wf Rw' {6tiK1 c<wlDv=w^fz vIώ^)GRz-7~E1b =u6Z0?.$J6gcQsuۧo}grj1_ڐ? 4G:GH)Δ2{ 7 Y^N?2@ d ߔCdUoS|ad:i(EʺzA嶸hD')KihY^eT=6!or'[z%(%!c2!C|?IH4*_UK?F=:+C;1Z=v߀ݭP?Jwqg㣾y.腩qUI= [H8G0)"AW\PR m=JzG<` l$u?2@$[fwpdĄdžؓLν{$wgMr˴oihhhh<{,]NCCCC|g Eo54444NA @o;khhhh :1@븳Bol~}ϵȑ#|+wRygR_;$3 G]n>98L8۹s緾Ç-;έޚu^tiEEիKq۶m.%Ktvv~+_Q6'}ٛ7oť?,[W@kz'O~ߞ~ie YFTUUϣGݻFYla>x'Nǥ^ >F7ym !~ aʰxfժUCBw6MFj|pv A:0 p=<":~qs?ED09FS߿_ݧhhh 6A ˗/l>WXq= e~ΌSQgg_~|ПYկ~.=zi?W̙s-XuѥKVWW_3cҴ`w|9:NCcBJ@uuuIIg׿u(Zho~n~OP9ɟo~':;;̙tRuO>'yd@ d۶x 44',˺`ҥwy7{-~w^{ܹs_,Z?`3laٲewK޷??;TT0DeĈ#Gu^lYIIɚ5kvޭ׀ ʕ+3fz^*mz̙sΕW^j/w7NwKJJ֬Y%i˯7|Os=aiBܹs{zK.y=54???m۾+ƏODk֬QF3VAAL8ЇiYEy'GuWI&O|!1Tnݺ^z);;~&˿/s3f =zTYv"ڻwoSS~5'w+pϟ?|+V?U ӧOWTWWO<ꫯ{?ƍ+**:7>ө. =\۶Әo A[oUvH}Y˲L27|o޻w^CYfUTT<#~"ڸqcUU̙3=4p8;'L}xm@E?-X֭[.U8㌟ƍя~544N=08OmdH[+iVw7nܰaQ80+ 'G5o<)>r;o_paCC缲rُ=W ECCCCr;|dɒ뮻>77W矯\ҫѧq!UϚ0!,uihhh (8QwIYCCCwHD/;wp&ĚXkwA}n{qY̚XkbM3$fijԥ;Y'E h&ĚXk̉{,DDX\]^JvM5&="Wܖ[_(C];jbM5&)1⻂wV<։~"4&ĚXSΩb{"4&ĚXgBlxEyy*9⫼{~{XkbM{Dlr㸳`{Bl Hʐ8ۦHM$< B"AhwB + 3 qHA5Eq蠲4ww>`'Jy(̎sGżV1@RV ٭46,!1c:uO!4[ud5a1UvHFs[&l d yrtXLzCok:3g1Ū͔؞Jc:$Pa;;CuO\abwHJeΜ|c:!euvOռV3]VCb2)3sZŘl e%2[V-vM'`&Co|Y) f;I ldgsE}X E`%( K<%ذ SEY 4G)K)$8tQh4*X, 2 mdڰ OHVvY!-d.j;<*BvY)ˣ2KBINxr Ӌ16Lcâ̂,!oT%Ũ(H4.;8B e#8*, -;qL!e ꠂ1tPyT$fuNYLYV%d0ʱa*w vN9,"etȨ H4ã2$$2RiefzSa*(_A`f`7ʣ#!(gw ,-+YF3q3"VD)KfjE6Ql@(e x|,@ٲFI9XDPaAm$h|(·ˣ#D éSPI\N)(Hݐ(έFrQ9MY\sllh21&B*,ʱfHE) %F: '!mJ 0](9 I(-` J. "#6CH̖!ƇesGH @$JYD reYTJf$ BR y\;GDf""IITj\E %B} PE@(^aQ`J0[ޓ(Hod`Y,)8,"a6ޠLh68 ũYfQnY$|OW3nP&SITJ_!%Qʒ;eET f$\]j[qaYfJHP†,@(NJBRvMj ʸv*J >]G%0 Ԭ O]LJe"jېefER6 Nb $(jGiR̲ȜfYm(I| Ԭ1MpF@TK)N E@8K)F͸~%y&(N#xft RQT~c6 0,+ũYfAo'#*z(Wmk6IXI i!C kv˒ H2NR $i#g$eh\1dCDE"IBn3cH@T 8]gBNC$10JH0L&aLM JdpGy=4QW*4jJw4j2w4ѕ*өIqVM&w'm5MO4jb̈wu~R5~M&w'm5-w4k3&]I>k32صTM&]IՔ>k3VMtLPMJfԴ- S30"'(IY.fȢ 9`m@Ȑ !2B D$@ȑ @Dfpdrr #g8 2H#2@Bt0 0d ]8" !"CdRjr@} Si J^MC^]Tf0d;59"G%Uwjr#O&2a:53=*^NMaVMLIFM0F4j*雴i͛i4蛴iL6 "OXIմ @PI"TaR1ƥ#r$2`=p}}Xp 1(@rr7V&c%@X.+Ulnt)%+%0)+PQL3|-x3,ң"j%EF:S%l_1&26m7 a܌t`DP@!28"C"QŐ)DdFCȔT`$jAVsȩ9äDN΂Y\6MGS9Rq͊ml\C>2vm;Vs(9ӄفhpY2YPot\8(hj5|Tq)2l_ ́>NH3:<2=)@&3e1%2d2Ֆň83- ݲ\R1fJ(&a{>Z͡ 0۔LBٰĂ~57[y-Lhj5;gDzIq}=\{q)VCQIgPQxw IDAT4۴:Q#(Y4AM pqv:z4QǝՖm}9JcvAFףR٫DL"`n> wk ą\PTLT936Uf"IݾCE,friE8+m| 'M U7q+?=fـ&Vc@Ug t6RdCa]D]W*hRQ øM5Ti&4)&_;ϳ FL1tD"l#=iOu5SF:&7-56G)q"i @!CrK3@Z3,i5i 6g6g\" tB"j!C) fx }R)b$[)b$Cm:=$i0têb6JTz_zY!q0ߊ d؍Q4ފYcXUYѤR N59@'l$BOS\Tыt5HFU%'ws/ FfnDyHwQg@QIvi1fRNC5Q,DK9#"n1^05 \0ijKDn].HR $i S?$̈J[MK*aMe2j. c8raoQDzҞj>wNY! 9t&eI) 3"0&H2Q θ-m g--IrƥC ޡ B@E,`b:KE}-K) ] *jT 9 mOMM\l5VUUCWMKMIA̴Y6-ɲmqͥ%XBfƩ**59IbpliqmKl)-Ʋ (HPa=NZZj悜ϨHhI{ ٛ:viuϥ>D܆pB:*M$LG> 0$B7x2!rH 1 T1bȈ$y%n}Rt} tSq9a6I=QN. QPOSXMijԥ,F%pR_;rCdFA t1qCN :-UyL<2T0P8NC5UUY.h^5$t)&$JC PE8;7^&mb܂0A$- % [ J3$H3bM'Ð'~jri2%S "D q+8p'`9&:m=&8I{J;cLNtPRnny/$ X9!buڨsEOϭ=o[Mp 9ƹ&Hgin=&w?'fE:l wQ]HnCr?vtQc!zC;9O!`(2<Մط1yuW@o}h I8')&έK*ȫU :| 5c))_6H`VH4Q3z4BMe=L`kcET_ehp@@w%"tʎ6 hLaȸD5h@d`"CK!` C덊!ڀ+馦wtJ=zD=LmY%IU,R1"(mEB9$*b +rNTt_1wvEb-CVM3ڧPe:9S{dj/B͞ QNOS\MEܙ!I@nqdH$ JQ)J 2A8I Irp Lq7wMېґ.1R!H(ya@9_*qɘ*)~d4837^>kjͅ8~/=r,5!:q wl_ :jM+Zt;mbgsaٔô^lh|bP94qF2QAd0qR~@HnLLMr)ieIn LUf3bĤ2wIo\u>ߏ?pa®%VԑQkK.9bc_ fϸM}_ Q~>_ov-ݾ{C<4 }Gwy՟^ @ d^󲠻xdROL]򞷬 [vIk`)a46uGtCew}ccⷢ$"4H"9sٔsebnzbl:y|YmeeccLD&HE{m@K1.`@epgTEЍņ_ IjTrA13;t 4b #fe<S[Kxݭ߿ۼ_ݵ_7\p;7&w˱gcv\~?SAlFbT^b HcM`bvtA |k%W+;s_+?|warտ{ ,]˵.7=s"DӠa"(𝶍1 zW>_}Ļ% GǼm3?}D;ODfH[Qmk19y ^(;mc޸ng܀lÌ[lXkkjY[B6!`\|MݳW74Z(j&m`u ={ed ƮUŇ̝YLj?-Qò) %`uHMFR@mI9wd&f,3nxWPբc[XYXhņN@H'1>t&eQ0rn[lVf랽 Y꘬U!]6”잩OD7G|4SH[;mc6AaPIY@&F@$$Brۜ"!22dRHi qc)#X$Ju*8AIED,HA@bdFD0ܴUӽ'a6L:!h.ABbӶ9fUs;kC?=BnRƮ9Pܦ[Xˆqzq"V3q&1ƍ6N0v1NԳ󌩎"R̶jb^LJx_뜉}&hbrz|h. ke!;m[cΧΆweoWWpC?%`5`dcK1S6֕!"NޘM+/ov^?Rm)Ȯb+ X++ӂ"\8khLw6|l)睽+{bV2>'3+#aӶ1|ֻ)&W||4ObLHS;m{c#]3r2+m,xU"J5{;A ZA~*R<>̕,n;mcnv熌18✦N0N&Xk^+?ϊ`Gjy!ެUbLYi͠e?KFD܃fiUVԵjѪq¬1r I 30s+lXfkB+nj]y=BccR ӽJ;<`vV%y ,hg%#csBHB!6JFZ:AAV:ZA5VFFAVg'H0;vNb]35GtwƜOٻ1feRyb8:is>ygDY2C Y$HHd#1# !D2 12d1LE\DV1"T@'XDbJTUpaVjI (;mcbXٝ{HAnIHcHIW @]<*P}ښ"$]˝Q19-W6"0.&Ld' O[͓s%~ [𝶍1|ygEqTETH$ȀH 12I1"UP80H "fAbFbb/&"(+?G"bAGEj@"ʼn"Ŭg|Mͫ}Wa)u_gd~EUdz04fw6ƜOٻ1f%<S5q}-b)K_Zc.Y9~;Gz= ӯ1\|;vÏo3=w6ƜOٻ1f%<S[KYb}ݗ? 'Æ~Ûw~8Sx(k'y-4#R9d AfcLcs>L^w/|k03s(Nh1X؂m9weoW̰t0̝jKeHķ :T}+'v[c_v9%Dpl^b`pY۞׼x3>|oW>ob Og\M &=O?~s_tޫ>ݫO7S~|eKyup9>tzϺRpM w6ƜOnL28H"媣_9)X,H.tA1&R&]9P1&p1x0u:wbdLAՙ#]dƤSNC}ph㽥I& ZsK;|sWW=o>\/ >BF@wX^s)ࣧ]ozOaF.b"@2wOlY/fk_{}W~?|߶+ˍW~.?K/]oѓ$Vll KLwmcLh1wnwmOnsf_6qd dp:L]ҏ}P׿;|-`2b|>=:]q w=0}]KFF@-[nw ,]}V #"`W +yg޶6ήwôMΫ.'4ufbԁ#;pe|]}vc7bD$8(\.GcGGGyUd{oÈ5b-tw%\yXĔ F bx?#O-}oX\(.ñξ\aBa\wsSx:* C+$bF7-N۾;+Th/X1Ե>$EE OX ڋ`9@1)ccE9Fr€H@Ald[,>LE}"g IDAT>_3(B|3?}2MN<,9{mҥaG' *P cwo]穧?_$5 wEŸ4:qG̗GlPFL @'&v*:/|+ejg+.>0;>p[_?7zGW{qCJaϾrI) Nh4H(Ӷ7&V7SxW6Ŵ^ASrkN|Z6w|O )Dbc P4"jPDB41+v2XYrCwx.}&wF#[6@!f|hZszV//MLB˥u<:|Mg{x^*N$Ѵb$d}mkLi,|hLbˤHDE@RcDDĈ IX"&q⎩ZSHN(B`U(VHHU4TF+3[X0A2>iT 1׼<㒹ܝmowôqlzNYeK'neo&O_5eȖ-}ph=h`ن= QؽjO{y\:futG<-=V=4y)fAw}R0}}K^+"z;\L}gzK^u%wu۝di://>Ra$ilB;mcnO}gH8|}lb9^5[tOT Hh&u$vR/ifz# &LmRAtƋiUWlrOu*Yhawld Vh&fPs= R+'X[$eE[oze?}߇{_~pw}E &֭yO `S#>M[ ln725^u u\綍~K|K@M'BwڶƜOޙBG֮2h"E@># v[oW'ڕCV&TKjWjbV|ڛ`Θc3Lv+B2bQъ%LZh&ĩ}<o.(?r޶o닦}/ _락+{cJwT`vE-ł˿LSvrЏo3 Qlv4Gt%[Nh2gӶ9|;gM]Tn3pISgٕ?ϊTk+v_3ĹIi)u:1[@H% k0 '1& ] Ӷ7f\ٝweoKLiyb$ݏvq Ӷ1cO9ޕ}1>'1F`Did/ =ah h$d>Y]Aa/*0L?Al730%KB_i&WJ: ֵja e }6MJ X@`o($b)'gv*﷛ARbuع&X@RA%bJ\3"[(VNƘ7FJZwmI)>LSRRjEUd"GĖ:$b uԙ["Ē'HXmɵ`U:[-UH8W6eW]"h1]4vɈ %L眴t} ꂋTtA"ym_fw`xÆf~H ) ty6_Pc@D9RF*NTb7iT*L[U׶4TʵM 6joLpA`/ '泃x5`Ȳmy<ޕ]1խ XyɅ?Kv NG@YۋGF}4Ӡa"(𝶍1w[@撣i8ڤK ʌ蜬6n=0daT6jIHbtk6Zʏ}h5WMXQWyFexQNz߾⣹.|oY򝶍1gY YOݮ<ؕ]y&R8]9U3ê`DWr]ȱG2mբS.CU9~3FClba=킳{~Z;g>j;6YƐzqXdY LP ]qXn] Iy糵Xh"B (𝶍1Sٻ-Z NC<˭ ;^ըV |ns*of5c9Gw^va<>[MZ#Alm9ޕ]1y&iϹ|s.y-&7WZA5 GPOYd9Tgd!v s&KCcǣr!o|sw|O}~tw~M -9ޕ]1Օ L#iUa+ƕ?<5aϭzEJ[30oUgi.ZmG#Ng ziXE̫x_)F =n{gbZW{Fsr53Vm9_ABlV,k#BRCݩm4g,FvÚ*cL`RPf hV!XTZ御F7h@ɵ*tU 3@7YW+V!B 4ƿDZ={x|lsּ&$G+Pc㎗/ .,~w$\ԣ:(;َi*8/*ۃe:#͗7M Vw: &"hbjow ^W6>x8}]\ʥwN8evXqtEcrkLa;W._{Ӈ-`]G|86O3S͏MFR;m{cb9EYlg`ZDI=kKþK&(};Q9^ʗ !Y4<ԓ6+@=0 fWoS+rt"!0L~0iŻ'@{V >P?naDe|߁;/_u,\/m}>ukCĕgo5g\{o{1 @e{_u?|n_]x?x1ã[ZsDN֘v 8g{D97qD$@$Ll *B;EBJf1y9)pZ?d3 ̶*#(N2fV-BLJ 0?p^?~g{ϾӞCȝZLsfV?㓟;!YO6N_xI~C#vwy{ǥh ?+` =kO8lV4}xd%o}m42|r;.{8ο ݾqFI"9u%o~-1{מqK.bi ^NP#s)~1ƒ=l>4(iDymcf[坭weoSLN& L[;gբG-_}}k%䬡l .Uy1P!bƣkz޹Bo,1 H,Fd,Q-*$+E}6wK[}MBYNhrZPwƄO߹ vlL;h]y@2vωbEڕgEdTbVp.JKU=03ͮǬ5/ 7׿ekx_-M.phUB3{ߴ@]ܝq]PeT"g~ vr{qlbl^kDz=vwFbdq_{m_ D-@Ym8]:wqQ 8 h5bl,H|kIIIq ${Jh*9Ӓņdu¶?|oDh|@~_cC[~/|>IwxgU簋d'ԩ >9SfShU`DfӇhy@ ?οF t==?D 2g_X $w-ODƎ>?hT<8?}ԕM>g]'πRZc {Dŀ;m[c']2qìrL:ܱ>Yɒ%;=r|NMAwI`Vf z{Qo/ A(J'Ksi N~=0 0c^8t#O:.qKSSC?謉,R_JEQ9oGH 2=v|P Harzw,di[~Di~fI $ ;|mc`H,#X@"nu&; :d$#H5kqv2b2I RudqʝDUXWH5(Vbk[0C&u8W]iϸy[_ӻB :LZ3$L) D$D7󝶝1SgÈq) X n4Pݖ0֍0R)F'[]%NЍ0Ac UZ%&mkT*wb6KXFHFp1aN:L6.WK996;K/ :őbqf`Ҍ_Mm? أ(Ӷ9|l(R-Fn$> b+ǣSD x1FRe!TY L| buFCUT+5V@Ẅ́FRma2UT-}S{$!Yd=Zm"NSR0)VIT%}`NtY77V]xWTME8IxiDgJ .6l,䱑>;NY&=UFT"1oL<@(5MB*PA7%Y$bLgyӶ+|ޕm13Z9iOB3$Y )-h. A"תEiY/ڰ#ޕ-1gu}<0s=QײmyӺw`^|y;V3"9ΡXPH `@LH a"!P\ILs(9q ȁIQDT 8 sUA/[% ) "@K HUUA"N,& CPv ybvӶ1ΆًYޕ-1c}I"͓\/eiܹY1[K-6 Y@3 # b`RZ$0aEbB YN"!1`R$"! ƍ6A c`*$Tm""a$&ǹZł\q +R1DĐ8@@`s*Vw:rVL AĄЁ"U$*q`v0W[啘 .D vG е !GZq`yVwPvr(V[x9 jamy)oweoW,E.ߨ[ ֈ+\sIרg p[`f~#"iܹzgƘĻ$8T :91N oVnaJe0XȥX L'1N [MU0mU-N m$mU`M o椁JNͲ̝ݐMǜN\ `H *ywlѩ֌iKCUR#X76hU zL1= l6wnU9eIIYW'! #[$Dv, EJHvÄHAƊ Q"S rL(b$bA#3 %_>7mc@f ^|yy !H ƸquI+" MpaQ+g06(:ŝ%CT,TDĊF$S; mUkPZk**4c(-MM2dY@BBpƈDH[C7dG! T3c 3[DDFhStr 鈔m!N*Jj<Da6b|HSaA,39H2|qZԺQ%$M$NRqpUP+$zHUR ˴ lzpF=Da>b!u憩=b֮<=t8'vYcpLʳRD2Ը_+OE bAշ*+cz9O_ SD$+O bg@ %e\)/qvR+"`RZLE0cWDеJl&V\ڪ:AzL1= l+* ,ٕC] 5v g" tecz,{A-a+c0އ[坽+c.8<΄DJF _|ѥ]9"tp@8D`7 d DL,43 IWI` J"YA -cz,{Ѫy#N=1Y(j'Ab`zLշ6m#iEzI)7jUŮ*բUczLҤs3#GLn## 5HHrk@b@vŰ:00r շfb( `Vj # %+ϙɺ! Q8#X*1=yt͆wecz̅lwn905^Ād LϥSR[CFRH$ bC9Bؐ$ƋErd"HCUӜN@!)AR "e] 4 *1=XA-vʥƮ\]]H5œHU.czLy0k1wnvczLИͲxц οTczLPX7ܪcƻ{L1=b6j|1= ySs]=sA1oRyweczżiyKƬweczŜO9]]=s0͝[wczLИ\]=sA1[͝ݹ+c.4ޕczL1YZ8zWv1=\hfًVyg1= 9wecz̅lhUwecz|I}Vyg1= ,{Ѫy ޕczL1Y}gp{_?amʽa5&M`]-5H1gJր1wX'JeOǬ3n$j[6̓R^w#8S٦xR-;w˿˿k!_\___ zg//ݠBtI8(!rAAbDEQR$F"T!h)96 #8-TjDDaDʗt)9ת9VתXl"Hl'X21M9lHSN[aAYG' <9+icKJ feC f$h"ʕu9T9%:Jq+CؚV,F6Q`}4۴BoxÆGG+c.(pFZwdzWv1=\Pf fΚޕczL1u l@jW$:řv剭a0@D¨'1#8ӮYRrU+O&N+U3+RuvVyL1=„yXwtD[t$5A@Rƈt bsX0$Z bmvy`, :sM7K5JTczL1OyczLИ]=sA1̣#XBb i'H=Z5&QЈ%)4%XFFdE EID ~GBQ=A@K"kY-(%XHZ^4jE։p* `֥j$9, ;A$˘aNܖxF}9N0=8Zf8+X9%p 0 DԣQ$5OԙƘ$d#h* 0X~4 鹚YrsSn9K( ]YNX)[fpT/ 6'Y52Sc31'nKBkcEpi$itt?]BiPl_T9E09ϣ?N.솘k#QI͆SQ4wm6,(zYeQFp4KB f1'3 Gv!8j"Xs ÜRtk x!{ ,(i2K"`fO݋FMTs Ültc܂0$oTn"~X1?.0 F`>خHjAخ|$m]\9ȒTή|4Se(k]wp.9 @wzp+vtёzm~8]H`Ы a{ I;eЕ}8ǻXzFD 4te?P@41ЕP@uA!%64a['0|~$&B D'IaP[ۆ|2Am<⎬2"h[ e1-A1C0V#(@ʥL.LYeUbμA`Չ[hu}D7=:M.Ds$\QHF9`e =pOj `j8"˪s8m .+9o)u\`%cjfʙ#ur <./fyV/-XA*T*ÄhdaY,$6"N;E )1Gf<Y%ɑ\U-<* ƠTݐUdY"bPAbk $:#Qi]^< DV)d"hYeXXuqvt暃D51LAe$$ FD0]-`}P,,, X!֔`]3Š$wbEi 9<#%$IXi]*< [D rz\շ}, $ [~qNtQ0;o_Tdm jDcźJ!e&F@lx ȲȦ^V eJX[SRjWiԑT#DD4%fT ), Iv%bQh Y]V F沪;uu$IEvAPb`+d1[]V3 h-r=$O6#nyq@gӹs#d~4{93iƣVfPdlvp#eE, HWCHciVf`d|k}p4m]`MȀ}Zq8mݼo6c4n5}H6D$k@fNClhB<DŽ9x۬M3>"8kPge۬As U3H"ABy]Vptf"pѹErYmV{rY25ȕ:Re5yc5<]jA9ȅO= 3"BDZ]h[-k,Y~p701 Ҍn4`c9zfmF؟ [XN1 7Oڍ-žYs70Kb87"{y6@#kn4} `4}1"9Blao@DvC, ݨ,3 ڟeeiFHm[i7Z?ʺ V`\fI g\ wᾡlf hÆfsT<>?gf%˖-ƻ, B@nnnrso\y$},o}I:?{iƲK>wηOUSu 1(\鑀-ö6e< &eB^j'h f)ΩF@yr1:A|B(5|e_ T>輳e81zf+ʾA)ktY@>M_W}e_yʩ΂h bP |e_W}(C,0'&I9_W}e_y(Lʃ>g/|Navͥ+/Aa&/ˑ /r%U9g_|ŗ#6@yg_|ŗcK/1:4w_|9;/t8?8ױXO?}kkk:cs=wy3 I$1lV1[naUUUE"9s#̘1R꫑HSO3fL}}u>r뭷^wuk֬ʚ5k֔)SnT/j EF ~ŗ(xN'N<ʕ+}ݧ.c= /po60ukf_ךTnT!4;~ŗ(˗/GĪ!vKb+W10 lٲXbEggwqXGLg0坧O~M7믿xSC3zj9rzTΨ_[[[WTTb M?(#<3u/jg͚UUU_5_7,x'5MSKbyp89Hu]'qذa匱O?׿uH]ĂMT#Q~VVuuu_'NK,7o^1DM*++UHee~˲^@ ]wݥ C~ywSGL>q$Ό3fQ,۹skc%B\{]tѨQ͚kַeYVkk׭[v7^~΋w/Oׯ|]wݕx{ꩧ}#c=P9ϙ3;M׺替կF";vb[|yBOSYYٗ|Py8x~ s5Mg}/y,_2\pwqu] /twwK)n:S?=Ӿ%6&$ 1sfeT.mݖ-I#," !~_palڵ_l;fϞ;g?/rȢzߋ/bŊYfx㍉CD{~vg\zoNƏ( 󻻻W^M3ƫSTTtUW{O<ċ/aÆ$[nr-{un6hŗca~l۾K&O|ݟV^ &US4yN/d8;dddL:Usi-Zȫ3b0QA}Y˲-[v&5jԥ^zȆ\۽{ђk׾+PP~~yE;v,O^YYx 1ɲ:zI}=кu233M;,]4e˖KZ*1}۶m>ڇiӦznoG" 6Z0p8#$~/GExE͟? .xwn۽{woooii1cm۶]v̙O<֭[I>AaÆSN9'طo_{{~1zs;c_paSSo~'xO(r) %%%0mڴs^r%jC=T[[rqƍ5kÆ _$M×_A~믿nx7hϞ={w}L< w?={ٳ=É#2R Y>q[cqMj*k1-Zto۶{QkaL0'?ĉ /[8a?yHY.0~8]4͍7nذ|//ǟT#o5j…RJ5F/gjלv|饗<[ou 󒒒ӧBgy&q/q9@szYt5\3~L!D{{{uuK/8_|8Tyg>e x&ܾ/WQy}_N@9 u}_|};Mr+ʾ);; ]̾+ʾezS$^ -}e_W|(K3-W__ IDATt}e_WV9U;[B {P_+ʾ+2;jRD}e_WNC8n,隷#iޞ+ʾ+EYcl;'Fky{+ʾA)tYƁH0tOX ɐ4DMã?Ѹq6дsTye1HNf'MGGˆK i l;1DT̼}ug7iOȖ\ #rtT\^y&W\ue +s]vZYppMCq^5&=QA "+{e8'V$8êku\'PyK7mߖ^y)OTeChHK/A"*FDEDx𜌢ogm;ۚ+vsl حLZqQ{*"*{%[D&P.ݼKL9^0dQqj]$O50J8w&F E`Q96*L$*SeTY fH)Eee- (cb4¤]N)(~V+=bxڬs/j{XM&;4*b.1g}5쉦YEe t i'1TfO:gINQaDC"Sf\USАփTdQHPQy: B׃`lXf, 9G% -)\hmmܶ*gdd,((TjʠĐaNnEB k+5I5Ǟ t]fN'8wɒi ertŽJp]q?mX(I;000#emTygD,6n7nˤ^2ע)bIE&M)M9G՜-%MbPrd\" [07ipe&uqe9tRd&uX[ǘFdeOKM0ϔS{i2BBuAuIy#K{MO9~inf~)fu=ע)=4.-eeq"@8jIuNl+W)'5iZ 2u @egS3l Nk92.ʳ}i++<L#Fsڣgͫ, hFرg\f9mȆc*ǍD@6lj([syUmHQÇ_t-@E-;rdHu͙؆yy%ŨtJ(=lj]'u`*L#M'uƌY]6sDF$ @T4'%#FGu5M`fOCޞ.Gھ<8"v@8D`v+Q"@[͉a\U@B0uD@:8IPh ٝ0@DDW鴳lԁDd]g,Q{vDf!FPlV2Ӗ &8aI|`TN!RȾq̋;BwC D!{ nyJ视QཡPwcb0ܔ U H n"B!edZt!EilT[DC O@R[]iM|`83͐O@yG$isg{#bP 7'ΐ1 +nm)8a9@%S'N)kԷ1uD 4H] ,@`ق眵l^d̼"w<{B4 bov8nYq=([~7_sf!eBf8cA`3/u-KBN]2w(?{vWO箽eu6(:)#;5gCg̚}9M{_|(4~i:acKǨY#G64oRIѶ0ғ&eff5)9Od޿Mti斗N<{YԹ~=bS?s雞d:„L O9bģ HXs̥.>% A[[qk *G֘4U߲ ,;ђU K҈>8Vt+d[Tœ"  zu!E([S6qv+YlV} BdYzw ná Bs#R @bn rAV4@@'臬r0uIgjQ'7"X>ԶF$Y&ȣuEJ sg,P^iLDƹ ȐqBAy611$`~D 7Ir@FbXaYj B&{$G@aldQas"ԔLmMU5X]ώ {#f@9Bf VH("S$$}nnD 00;#H3CWy~]d3" 6(J.IXIL#i#CĬ=C"I8I HAH$@ ')!l2 "KaH$BLJ7znr@$\c&LQ&~a4G)iOF?MȇS1Jw2?3rۀDd#c9"C& rdPE`knp ! 2"! PeD (dcGT DViD4OGݛD_$M@OFT;Olr l$H:v$*bo$ HzA!B0H LJzO*ܟ@@OӧMO(LHwƄ $l"~: ,Dn D('6`q5D*p Nt1Lz@TĿU @AH4}>MѢ |w& H1&ҙDg *zqq"dMR#aЙDi f@/2Ήq;>a4eU@J0ƙוU>MOӧyhnJgcn m `: j'Zdj@`( @f}ʨFσJikʧi4MOӧyh>3!^=b<` pi`$n4OQF2n@| 3@DN (Dis0U$HYL#G,"}>MOhxy[g4#JgI҆~P𘥙<?i i4;ĊDBԁb!o&GIJLx,Ӽaڏк&j iN1ӌX,K7Z摤ts6g)L(,4!mq$5d@$Gm I-ikLiL7ss46gT$ =1d6I ЙfI[WpR ȥ'IȀt9J[g꘦ yxI@}^/͌]0jɂbJKF붭z}v։֧yhBX)Aږv6ր P* i3!m`K[́+3eER$8POH[\@H[̀t :"PV4 @;i&oP qӿzifppWUXFqay|󺂉llOLv4&G.HRpƑTmRG@$(g--44[Zr$Bg`*L $9B 8H$!BFJU)8:i"0oɛZ(5c^֟fuk6!!wiZƴo\;疯{/.~ifj䶥$ &ad_U9ɔTB J| "A҉H$)ݐ9 H8H $t&$!wLԄJX%I(@(aH]\%wɛ2D,LS$4{cFpn4 Tًt;s!sΡV% 2dx!#D Td$wAI2@1(@p5$@<C朄`H&YuӴ&<` M'ޕQXqo>#F3)i=dA90s $H$$UC1= : *IIUT ^@5 egsF?v喕fM*!M;Zwر$qc%Z(`FjڷU"݊fn'ܹA4a戢3Od}4yJ#KB8[=L| M-#W1*|x 'hgȮn/Mu6238R'[ԺcwM=rD㚍$orJj۸9AsفPw F`8(fWM}[X{rsFegg"QOs[ˆ-M ͌Iq9gŃL籶]/w0\R?~g6gD3pWoLCtq2=d {CAt󜑥+)qcD$MiCծUovV$[J#$Ê:hD")YjoU۽=mI,/]rϏt7m)'}eVYy [0i<0PV^63*[2|t=3:[ɖ?<߱ycŒ&87oK!²ZmU o:wmzvot 3 nܳoy= `TDrƏ{.Bǎj-.>'oh̹nXZu! PBBg[ыʳSDkEjˋ{B*^* tA\~Sc~I#ryf,ֲzko$+'`7:bm;[վo%˗+خ^Vㆭk7OXqL1,t)mջ#4yFƸ˦qϛW"$-38h)B8$GM&ykb ̀1dQg]>|>3&\yᮿ'²l o`4&8Ƿ8dm=/ryӺMvWŸ6%Ͽ\Ev(5νOǣkXIgm;kS#u$.2.*ʟ4iS1S[R~\ֺjoԼy, n:{Q-){GV[ mkk?V{H1ofw}G=xrFR > "Gmݟ[IPd۾]yZomXypIQE[bo{ 67to_w 9ݵm[[ۧ^{e)e@d^yxĢ IDATXm]~sgw:cx{Wdo-H5u"O1>ӾvUm|ƌD?I/]Y3hh$T6:zbHDʙB= -@ @7 B @@:QsxU \U0U]dl[%+Aƍ[omtZմi{-YF y/M0J枬5oODh \yao[gqS2&29YZ23lWDWKVmX(T'PIy'SyUuw"MM$~c-;v%iV7>lx- o;^ư\1K 3ug~7i1@N HЎw79i޲}4"/M@FTvumGuSRfUxq7O42E"]]ArRmAtG""vL"WNȩ(]Lt>Tu~Br HܑK2,іv2U$ L)-^34=Th=/UpVFpK7mֱ}G%3&#i+˃9Yo}(zҴ;jZegu/:z՛M[v3F'SE 4z%1ImƢmmI4 fLfkGgZ6Vϛ,`X=\.whf{œiYv릪Qi"GT6TR8V,vB0yBLk.]ޙ!HgMR#g[1wTUNDM9 "Ȁ2ATeJ\"` /c Id(7aD$ȸA$e1]5\۟{e՗T}z羧ɶ T0$oR_?aL,ͼc=ю{!n1diRW7Fn(c0(mV4;< ȞXΘ@~^L&$˜V0$HLb8 ̶%g\3 BL0c7B 9H铵`hٯ$4nFYA!bo6&{,c 9pHhUVN:wlˍVYoh4Se/坅tMj %B<JOtw$^9?!. xrP@A>X7z:K:SEd! I UxUVo^t7{IgΗV ڻh4M X$rX,)hZE f%"@Ԧw>o8/Az)) @Ny~^1uC I|Ҵi [`Qh+V'w.#IJD2ɛ$pCI(uRH!e"))y桜1 [$5آP,J!I pu Bf9IDn: [D 9 "dB 2f?@Q ɸe*HLd*!Lɑ%4 TUv^VvmϾ! mj?go=LCP;[:@dhv J4 9* @uLMp *wv$̛$J,ɛGȅwmX33Pڒq[7#lA l )ÏV=d$9L 1& em߼ &(*W{7ZE"y|wmsց HHTpP{\ԇTp@ &8DgpЉsnrDq)HY©-YW3>*5. w@$0ΩHfs]f'uUy9Ͼ$@Ϝ:{~c4͎Pv ``:4#uK3ˆw7J30G" K)Iʼʱuk*Iىϛj.&rPoJDԠϛh =#;^=(=3ٛ$$#IRx")#k~0zZZo*~&ٳrfZ\YИfjLcB 2qGΝ#}%dPcM*2d\"ӐqLW52`rm@4!u @w\ rd! s5@ڃD $#9MBKb֖g^x~F04e}ox@];w4,HєqFJEs)PG79Ӻwv}Fzor)!cF@ &:؜7u 79C6Л$ͥYfM\C 𦢃2&ƐKh7Fvu7ZE}Dy(lX2,a%- ȒsHҖ$$ $IҖ$yzB"%,i([Z\f$ II!Hf$.kBZ H($ :djDsI_<`%3VoiH]˖TT /I4TuKKѺySsOϬ(H(/?YK޶=5RJ[vWd3ύ=wI̩)ޖVMaJz3u=ɛ&0z;s][ҵ?P)Sx@7,I׎Fh}󄢙j\7Oy6t1M"טƑr@ΑiL88 й(@d*|$r\"2i6 g:Թn\oh%VqecC3v&<Ib0 Ҵ[:vzcU+f|rg_^ X{?=7nqD$oYnFިR/Y7}pϮoV4`㯟il<{Kd<+omjXzZ ^o>i}Dy(y縈 TpOǪdjD[) 0iP0uSZ ؞UN BZ~f .t*j{^8kE[ VЙ;iZ$U OIDFU^䴯}i|';BSb/Hv~l[h{W|fpiw>༟|YS{~F]|Xi?) ~5׵?ӴqS'{Al^i__.;z^NiKgNhSj̔&wiB $IPpsLij@0?_6[_8ܹ7;iǿxqcM)@I)m7)LhxWwu.>[oVo'5ZC/8g-xe}V}Dy(l`̎yipf m\0IYCIp֘ƄFL<"+@붴 $#$8rW\a*;*ai 9d kT*"jdHK(t'$ #Hٺu_ew4mO+/)"@@öm c^0A;Z+m&_{ɔ.^{wz'VǴMf\X3Z7n‹NIW]2߿˖ձ}^,65ϼksw} lDvKW]P:gF /;hc7!Ds䌀iIRH 6o mۋq' dIkjx^UKȕ7q\gכq Hxm,.]twb݇k>A LqÙCÍ}DiiSWlo y 1E<``4χ^<6$_ y9ض~o4Oo4}G3`#0/)*J5rOnapOrg)W '+טnuq@B@4.>\t+WH+L?g4 1\EQD~vk׾/"s#I3U;OhX$HUuqRK I HM0I&^9 Ir 8$R:ZWH<:lg#T 7lU Ը6&\~ھxyxӧ<47|g&cPc8 "d GNzPc :le !c}um"G@~#?͢SϸZUƇ1ě>M*{n͎ϭjUMQtyg}!߻~6O&y?! TP>MOӧyhWei4}>L|DaNS]b =\Zԯn4Oӧi5w,->(8*IhnA|PE@hÑ1DR1>r@=CY? ѱ Q%UV4}>MQ )(=5 fY@ QDjK vjm . !q+9"@Xi4}G概A9r[rآz`Nqr28 Sɉ0Cnc@TFDFArZ~V!w4}>MѤ2{|g5w8 Z<6H BDrq}2I'O}+Kܐ SP^|VEfOӧ<4789]ٯi4}&ByBs`9E <$=ξs$9IRwFBLoaT:!/d%e*k0@$].U @W9Чi4Tytl!L$iHgS6TzqƈTn i@gqԐ1DL88ER1 >MQ)yYA͝>f8v҄q ԼnCdX[MAc6xD<0 8l:r$AȀHCT>!"#ɐY?{guν7}F#iԫ,r `L8@HKH$f7ɦoH!BI qE,Yь{~|3[, g3̼:={KRAR7q5!&n0ssL܌"r.4WQ$ KD5>!D, 5+LIfXe&TBS$$ d1*PrCUêyi**T,9|pCRC=&o.hIFS坯>2fOO\mhSQId){ 34OBSX- ?s۹:˜?=oikww)t$F3nh9Uj2Ta|&U 977D I(I@sޫʈU ÐC) H0AMf3 Qu,yNHAfE\If`X&&M/d&iZ\x<Ή'F9yU\ U]yj~NNA,3rIUK-֗|myyB NMjqTEQ~]Qakn* )Wiq9yˊHx[پg;G^{{c颙p_9E,_IU^ꬪdͦ` )eux[*Ly șK1WQE7M#ו$'hCPU';+K]ХiR@R $@22B*f :RWY P'bRK@Ҙߤ> (ULZRM$Xj4u-?RM 2q]wfCO )!?UܚI3 C RgBhʛ/Xpkoxɚyu9U;~?]f-$E3?ؾiyBo"tʡ}][4vÏmv?rh̠pf}?͹=$HrFCHK ͜sW7F}A4O8ڙ#7f! S|-GjdAUB@$Rpӳ g H#$ S%!$(E Pq94Y 0UL#BdB 8H!c-Lj2wtdJ*j-Z4vI X Mθ.Uڛy3sbܛ+LKjak7P.ξ?AP?-4OͮެS=ޑ_wM^_O,^]YRL}ii BT149K7sM˝5C1ȫo}>eSO6rT4sNzrIj8LJJ IҸN@ !ڈڢI@( 1ժ)I t (dv x)0WqΚ"ww-40, Y)+r<9h6Q<1?ruuAw~B9++Wkbv_[ ZkQ>'nKch*fSvuEVUyZ(8k%;+<4b1傮vNnk*VmX{,Sde82o=jxZ <{cMG^TLe--X8U^}DuP49}3ǡFFGE͹iW\^@?6{]` IDATU9P_$EqUz*xi?0<{,0h5cGHՕܤDF}#ޱci-_0;70.$UT8=+/[*B4pΩ帉o|}g49g0%ۊmD82v?$SϪ.?̋f~OG8M`jU_vAji \>Rq94 @U@h{Sh1AMp1'9J ͹f=oclf]Si";KH'Ӡ4 gpϙꆜzGG hfL$]kzw4x7/ GjKo~skaAe] {hLru'̃͟7x-זpG?ԧд5zCif%12z'_$#9`Ѽ#jXCϴ)g}OÌg^̩M.Gߛ[ww~Ƙt-/ Ȉ% K WͨcRwÕ`KX$^抢YV$ٽvþy-[ybomqU^W8/YW隑Ǟ; Z,lugxw z]%,M4Ï<3հ;_;_=xS;*[ IRG\Ņ︡tMӁ>zHӟڲ}VGYϚe񘳜]^{2ã-_ܷrjn}nj$=4'‘uoߤF_f7UZD 7_k{j-Rw5dIđ:{==$Df n3wbV6>7Ϛsu3j8QRCZr\U]!@ʊ}Gڏ\kwYly;ܾ lى6OvuMhj$`kmo~)#K,]T9]nOmݙ[YGUE~H[-7]Wsj$ء92״ƛ?_xk4hJ?_N#m"81}q},;:!bƏ^YUMzMݺZo<BSv~mJf|M+ںGZg:`%N>G"oօ^v/vJsƍWT_ tgr95W&xd/]%m&z2=b娹[߱}ImI@D lH~Þx +`@$I"骨hCvHY)˥Z&QT0ԂC=V/𼒅z.Mݣ)W_iWey+5_#>FhΝQ7]/s(6MF"{sS9Kk*ntZi=on & t_јoB"&%•iǝϿ*"@bx5Mo@C{drڬٷ讞61Ld;q?D#)[Kfxw{Db(hW];yᧇv`DܬktWodxp7+gZeh`CO SKBu*/RGIa2l֧_v3)Cv-E]:"[s,D8کoYS8/3hÖ֎93bBTUB,hQ)e8o o~}D"1ɈE{s&NbU9UxV0./^~i}ppDk= N_s?>f4 gQx Z$J@fU7 l- Sΐ#R`{eӿMANpw$TL1_|V I#:+Ky*<J^CDH۬`r<7F|5Ȩoop,%ISۇXr˪ Mp)) 4~δrOr yG=kTDR9bQW̦z08]YoN@Ts[Ѩሄ;^t0z4N ȘO$nA86=_2{AO\{%Y _\?vSǘɤfWU:{ýCD(,&Kv+?gqkH#@Q(^8OEֿ B#"n Lʲ]hZf`x_hztg+5';k2@xم*咪P*EEɩ?ǁJ(}ю\vo|fp۾ۆwK"Qg53MUcr'xwUc'ȏEuɴyUtL9A@'|@IƮ\|qH۳"@g1"2P᱀̤i xaʤn4-Xb""Q z6|?6lh729_հyPO~i'L#O3#) '@IbOm6vk_vۢP%K4Mn ٱ$!e:4DJiJ.qѰ!#@t`$) @'ԉ$?B nK1OYӯ(0V{XS+ ١8rFdFRWά{wȢo|>gz\e !evG2)׈IHoܧ@pEKM!%%ڱ4B#aN4=_=1Vd^KV,w ≓nΈL#D 47 I#S_DD@ I@HJ *h$ uq gj # #9iӓ20*d6724Ɂ`xPesˌ5s3ٰ%,Mӊ( P5 DfcG1v$ ĉ~hg{ԤS9@jvF G )S8 i"DU宪@g/+CC _ f(!NW_Ȼ_;S$4!c@H3jQDL"vL|U솑C!g^5IJƀ# @#DL0ƉԐDD?ܡ5WyPj a-a z7ݮx@gDF& 7I ZƌdJ9fȘ\9oVvMeǺ7yy=i}fݎ{ 9ω$1YaL%P3Yܚ*-{nA1lEyq}!)u!J `d/rՎr c xodɂ܆#RK$Ӆ3(ij1:6>֙;6o7"jͫDh˄$d6)V"O"3%TT5>xqG{gꣅg۲71g*5 7Ňcwwh`΁=]2'+JZ׾~jgn];z^"wvƖ׎0-؛\g穂֞; J Dz||j%]}٪XwHk}k rW/h³W_jpϾ}LHBC-EB˪*A 7͹#7]G[#@p`ʋo íQXr+&C&ZBCk͛5s{:&&BRU˥Q}x`x~-f9H竛rd@KhpvqU=㕍=o1o Z m92N'+Id#CYDaSD2uy$8rFIPOK0eN0'Ld)@! V @ !Ӊ'<25")l{GkV[8A$t@6{&YŹ5"CC?䋉IS/K^o_ڲ}Oϐ#qa#@R%ωH|gG-Gv2*;I@O?㩿fuݕx^12`M8󀈄IyD81@-<쫊Tlq9(?lt"zZj?v߼/X^|'h;"`ܶ`_T+#' 4xeKW2Mw4ct3* ,,Jz31D'c;.;_ꠍ_}=<i}Ub)?Ye3=o}懞[rGXr5-We%U&I|׿_G_(JJ-N{dj;ҷqm5πȄs8hz1Ŭ]wIHALk<MәfMH z8vG[ꂆsbǯ$e"Gz^}@"tD4r@2ݰUq*/Z!vǢ#{wsu`Rolgn䢺Wxtls/sn2V.CR]^z]D"YUUW̐vKD'^̞9dk[M$H@: w2(o @K}QCԍSF'3ɏaúd&nd&'Z% 'Ky#]}^Z{NTZ$c/_ߜo}v]pЫ}=2 3d;*TU 'ںvOѮD Ö]SEc=#9/]Zv!ѮchɔURh-pY CaXtl\&YUVsCsp q9 \wmF#=9|c6O@u؁ cMt6k\\{ej։( CD,,9iebxG=b9ѣK@Ea¬|.B>'dΛ9126qK*|wiw 25宭 FA$RRhXtZXB;sl%C'8)&5 &zyu.A9wx=>HSnjLPx@sBaX.bLDb!odxT1A(VZU&bH;6I@fV[i L* #LȒfJB'C#? 7sJ ,eŁ#0bVkδr4MG 5;Y\hqg!CN ǼBH#Y橫6y96' -VNRñafJ -9\UD, M[?yo|MdfLvw\A]$$Se> k+uaIK3KM2UTdJ)p< 2.1.`LaR3nB)Q` fJYE!cRPʥ&,]x9qǮ64Rh"͛$%M3 xR֢³)GIQߦaT̨FT,?iUoF|8 * (a"B$ H`{+&t%=)XF)%`^1j `#)zHQʨZRER2Q$S9bp*L(!M $u ]7]4}JduǿEӨ9y=ׄx4ʦASO4/zp ϼyM UdL0d)%2fT)TTL\Ef"3)9GΑr`S84i@$V1*0("OYe*: O&!M=Y$ě&PP;x}hwc"N͝JeHHHP4cn!!OG ɒ*-@"Y[p-YDb%&&QƞT4T@=U%?L﷦M = H (ARH-,v ؗF>4?$<6F9~O dʕ;+g\=]ri )rz\rjX*ۡ~f]߆~i~Hy=f/Nuf#cgT4 (8Xl`Hd`XFy@)й9?'o^_]G":4 GTP)>hD2hjR7fR-2\4M$ߋE$PRv4{S 4Dþyhχ4Mz"$'՚x 0 ԏ+W@j\+$YƝtCf& F]Lr8@ G)Q'IɒUɕ+`0R%St8D{9ѡ ӋMw7"fߑ79pFv|4lf%%]p`&")͓y<&hАΤFdcZNMw84]6}P~ߔ6u<]4CPڪw+KݔJHiuq0'u(99%@r~#"uχgH$ IHmJsBI)Ԕ\0HRhȕs`Rf#5iD)yK@,o O(*(H!'hXC;f4#^hf?&TΔyKEh*ي .26Bu9rf7$G5 /? "+gZSZS$ty\9"KMYDS6~.3GyC|g8-Wr3D)D#{z 4v ?$6lxEΉպ29̊'/a\h*fs̺~P$z8ڦO;+KW2U=i2sV^AQMDСi:xs|}]z׍? ]%ζח.g.-egٳrxf~bs,APQ۞~cщ!ID(.} EER 9:IfpK/0嫖q%' ̚wm;=`$\Y%+-nԁYW7xL$+W-[xmj\{(^К,+#c>P웮-8k갫Ug!@([2_go0QX:]~@뛥n+={rIT(?2<*2#@Kף?r_>ٖm6;7C#-m3cg>n/-M3mQhѿ1A:-bgY1rUY5?!p`ߡܙӣK9֏Zs%|ͭt/0/߅*_ }oahLh~{pm7̺\j*xwy<-ۣG#{~}k d9X,KDi@׺7g}kV6h$l}Oξɦ4vʤn23Ȱd6n˔08QjԐ$PIqJ[SŧQdӀir0SxTEn>(_ @ fm|pR=aYE"Hl_DO&8я`D7ژBhK g}93}\wu͸PǺ"')Wӷeǡ?==uȠi/ouMߖ]~b<ىDZ$Q"Y.GQg_ v/pG My.28R8wXƖƻ6.떡}w~=qEsp[ݯo)+>_?76:VrYKXl*J}{>bMLHs+Ce;6c1eomϯ'b*/iyrDo w% gO.?xR"Z#ɤ"tk^\MG4DUW^Xu;OttŴ;ӫGӫW~닾>/A +3cݟG;f/̿@R1t WuU,uȁ-A/􂦗-?Z:Y7szx`$^#܉>Oc"xGCPG;Oiϩ6ݯoBE˛3cw=dh{7?gCm2 }sjA NW%%&%WT4%3 L MP)%䔕HO6EZBk'H$R/3Gvi<wX n^jևWiBi Ft- *Xܙy=*[̻>_ՑA4@e=z8$͹9hZky ahۮMĵKL]=sG[vQ,z֗>]d]i ǚyH`BJ:O%p钐E2BIds!;{¾qkLK[NNlZ;ZWfi4KH'( ZNr^k.@șrspdzō8[eQfMIfR9LnRL-W46RNz<D ?ǓXR_[gKje%bڴ9eФ2783\znw0 V%q.5-7mnͪ#[^s87rUuftl\IQ)ȍ7Dxxmξh™EgߒX*+mn&Xse7wW6FoNv|7y\yRcBD7q -wĤ_( lt)C9M4ο'}d4_?{_ +W(]xٰY&#NL3}tg~)+*3Z-Z8")cf 0#cXDmlq״rLv$dW dӽ~ O[}^e@ N?!Cdu%z&FwE nc1dxDhwoǓ/{21d鸸1fZ<{rg0cc~C KUR%I)LjBrhx3 G|c[D ]I2)u}xu 't$Wpq1]qwTz< #89#DGFtTr]K?48b4~F)X&&7RAK)qPW#Mmm>FH%0-`8=P10GdOS@ZR>}&d 45{0٬mPpNuiF цƈ tÛ)]񄿫'6w ƚ1Α`h^-{7fx6of!(mջ;SJdr4U<5lLdS&151I2 +C#PWCz^5-Wu;?(b@ f'!:L앞 I4 j3gW]ΊsС?S8;ňS#ΙAqӍ7tf X #/I2A7 Ad$&8ԟE~{?z/R4?!B|3_yýwݚAoOD4l " }17]܈*`}z:50 `~/h;Н`JA157?rꠕxoh-o$'?G " $ 41s{ߝ[oy[0\?zobiѣyp{= `Jy毙p'3Hmf0ᄏo⧕ﳁГDpi*=;-dq|S'O 0,拀$زD`IbMll%?<{SNz[w"2/|>6[К1֪^ɽR;? *VBy MB*ArتAքW+uy :VCPު!)j2`+Fa}@[ ɑ8ĚmJ3J.*q`@t{2לD宸,h3{O>o,`5˚:x(Mlk3à2h<ܳi}8 scYFl߱MCřt--Wl<[ 1/Ͽv~9KvnGgrGU&N'KD|ÞH{Lrwu T*^%;L g @͝3oFZZ\RPRٙ [D:zD6v.MN%|}î+cyvu=v"7;G`^Ѻ1ɦ˜%;vn+M04ovKttە.kv˃vNA LGR7Dj ߸e[Y"Pٗ!kZ$p|8AHj$X $&L@j(VeҪ`A6V-h5pj&D` _XajR0);L̛(Q o\cA?Ɯ:Gw~7}*P(fNO-Thjx5b^}gVP4rU YʯŭBy:0wC% P6\eRTWZhP[% ]0pge̕D͠YA H4gp+;b:ԛl`>6Y ssgǎ#q=;3y0kƬZξ]9 ($XmI60)#jfDlb#)qsC|{X8ڨp W2#jBa%KpZwC$5E`ABXY8YEJ#6$5. `[S`@X-IU \p#F_aF­7H$fyy x "DlmÛ־3^kf.BЩRl[|YdTr1-X_^cl`0ӾꭹzWg/T\ +rʕSmUf|0Ow9̝ LW [o!!=ē XUL@9DŽ@xX@ U,*as* &=1("* &91*6YA*v !&˱.'vFX$)XRœ`5 B181Y "**9F1*QI@x1A@(*V0ܺ4qt!T@Y1* r۠˱A?˜cՋEiֻ*f;m& Uڇ|?5N*Ulg;SwT6,(?Ҕ:M T2q Ύv 5T/Tٛ_3 0&f=򣾩1@hб6ý,ɖW?<1;>Q[` 7,**I0ז-q麓#c @UoOwQUL,-qߺmc!b\c !"+x݂{+%E40 Xyi*wy"wj*&΢4ӬD0;!$nX0Ǟ0V&؀'eQ tNUIוf^v@e<!!c@@%}Ml닋m<X]V>nMaLt+ihW茁 |x>UT27K繪0!oMܴ" Ųm{ǂTqc͜ӿ{GDP8tz¨c/)H֑?uO0!N÷gז>`/4=<y鶇̱ts["H]!ocPi=O!*^0iپpI7QUp[^BE?荤: YFDSm(r[ C g[㼷2o2<(*U:UR@MVXP~]7f<0zoC0W$w+zImW֣3BH㙉yilGn9y#eI sv γ!:;sgijhp2("Ve9r|׻z'A 3jM|^ DVDsJ2>e !BJB2LIv}0&Qm@8/ K,zrt%eYv=>9\S}n>ye|N~#(3ac_=Xz&isp _dj~zzʂ|Wy]aQĭT,ILd$q02d7p[5' #п/J}QC.]BX g$X1|7")2/=-ߕ`c 3IEE:}@ifЕd:~`% RAuARSZ/c20JNj|o(s ˜r_83?TQV9mcBb;o-sCu=YCS?5E 9)U7n)"$ *U7YN|a)lzUU 1ƇB/,}!)YϨ qymˢ@DǪmnﮖ {&ݓ,b!_\WY3,9Iр' 34'`dOHkp21U i3p( A(*9JE*$}wP0" DYmw6<𑥹mᩈl M~+$*(e(3ZڔU EgTAlCа7 ۙ0*&4$E,2 :ǂcha-fNLX [":_Ve-?Źܖ5 {B rd 8 r.||iTUqu+n;1_uޠȲBWXƃ@XԿ0iuY5ٿ ~ !X[U$U%~"gĄ^a(*׷|}qӬC -7跿|K-&DQ1SUN3*Xtzwkгw%EU,XQ/-JvlTTdDE 'Z ˋS3LgƇa.N+C h_אo}eVEN$q=yGiSkdٍz39Ig*ZWyv4e`X ceO`kw]ywۨp^w.KnDY@s,l2@x{nvY8 G!QZ{(D5iւ4۸?rv̯b u{¢SJ@LbDș:F<NVr@ 9>YHY=c {N ME.IH@Tn署 'exk쏇ζh0 ʞ +vOwWOmx THT a h<;glFDcUC¹$e><X7`LZELgÓh "yCbH0 pfdjw}s,K?1<#"!cH$=vowUd4srD1#ST03 U˝BEOL"(^P} TYQY%8c!sEs8 B@O|pTR@0!gu, s, :A0,*yA0:M‚ 1,Ǡ ˟oqH2bB<@e0!@!Y%s$NE2@Al\{B{o "* ?c! Ә$D%%,X3A. hAP0,cb!,XD`߱D$ ~8BQ`3%v?,b e /,!d5"Q$% I閯B^(% hf"@0ӿnFl&u,0I~-J]jd^>'{a䄐@K;F40'aCZ CJM5hдj4ՌK5hM鿁ippWȅhV c 3&3ً9`*- '6GfMͻܩ͑YGSsݺ]90iXVӦf;M55N_KZ a6|ݟ#m4:N w+>A#p`rrR;76e<Hi4f'nv> 7n᜜##k]ڔζ\{;ka䓱#oMH bvkHSI={;|iu4f'?HզLì\^N_cA]m4:7mxezߩ O+.pNNJsG~Mf+ ($IdV.X88=yVU_?u))սQ4NP1zLt:fKOOȳk b|<.T׈ H|8 Cbbb~~~ee5kv,Rjkkkjjjoo[֜һ+??_UT韮|$, Y6vIĉg썽_$FSUO?4 NDQ BG$h4bgG9~uvva0L4x<Ǐ7o庾ՌhJC_( @ *hsΉ Piiի͛C!,#U,zyt,B.&1˲y<8^>^eY\ffydd$!!a/.//X,`BML5"կb!c|M_"!G}h4655?gYb(qD" $$$;NEQbytwwOLLĻЋ-JKKCy ,?zQo|z\1 v_ A@]G;x&ѾW^xyH CCC1IB|>糲*++ׯ_!$pٹk׮3g΄B!,@Q`0_*++Ke;駟=zG􊊊+VԘL7a4EeA ^$Ц4Ɵ⋽?I,O޴)pEgj؋?@ '''33s|||hhP%۟~)p8q3 c4SSS !:ĉZ[[˲&{ǎ=ʕ+^<}㸕+W_j۷oΝccc[l)((.U8*@ wիW?EEE\MJ]wѷ>4:~Ξ=[WW(JCC(%D,'g}fQcǎr7<<,dnkuuuffd:~)))<+vEIOOw[VVXhQ__hsss%moFcYYƍ/_N^u:\.qÆ]ѽ?I|xr`0HMM *PKzhF:::˲&KQ I%sY| Hdpppddd+VHLLa|^yŻsg,O ~kD4EQzjҠ[UO>dp!t:z},Dpٳ,f!iiiT1Cǣ(q/2 Bd8.D"i*bUUܹseYzuuuuuu ~k_C]Dh:88'tvvAQe7ۖ-.^X,YYYͫO"(..6)))Ŵ\N#GoOOO8ȑ# ~BHuuu]]ѣG̺:ǣ***N,HJJx"Hg#11]kkkywpCC… Ν{='8!30A<[wdEEqrr>ؾ}7]jգ>j0dYeYQJAX\\e٧~zpp0ֹ1zk, ˗WVVr'I06MG'|y+IDAT2;;1'D]LS!4fXĄ'^^UBPW(AUU/YE`0TUUeeea=moRbb0 ozZN橩P(DJBU(jS7 9F,F"3gj[){&FB]]]gΜ}}}4KB_r1 ̴X,T{10 mJ*Yi<0(_bxxziLyח.]c,qrQQ~iUpM y3}ts!0mv\pLl6!VuZ cLS34 =D˞Qe….FMoi`+++&''?MNN˲W__ޔ[4F),,׾Fvںu+˲V555uѢE_W+++i{FS w} ,8rH___4t.`…6M四Mo *bvvvAAAEyT5%-{WAS˕i Kʈc Lt}[9 ׄ7nܰamF}bPKˉU/G33Ghl ZB--w0.%h GD@潮C'U3[mE6=|?st1k4 xwc˧]ahzaE_;Sl|ӥܚK@Wľii: Hggĉ@c%Y{1A)/g%΅1m>Uv4> L=%{8MWuk4Z^֮@SySJ˗[+ nDupc|Lgl4եP zŪMcFHF4::k x*764jРTFS 4jРTFS 4jРTFS 4jhAFS 4jhAFS 4jhAFS g^\r<0Fx6<+Ue?AAb!0 Vn'#FFF|>0))p\wh40(?Sb+&L X\Zt_|СC?}TUr|b7)ݜxwmٲEEafeY޼ysKK gA!7Vv"333===yH$EEEVQUbu0{4I31۷^e%Lhz1[&{GFFA8zhAAhTUeYQ''',!|<8i &X,*"$!zpXVJ˻+SSS~aOOdUޠFkBBhٲe~_ٌ1illokky`͚5wqGbb"ݜeYdzo߾?5 t:BЫzw˲̲޽{.9sV\Y[[[PP"B>\XX(ȈF[ XVaTUe!==0?\VVyukLF(!d{| ())8Ne*AaZ B NJLLJzrr>.!zY̌F}}}pq04Ë,ˎlݺw!/r4 hINRSScFD ,˲,;Ne !ccc4Zx*8-!!ܽ{wggl޾};/Bf3wϟg6mRzL5^[ S̈O;]]]h`0y臘9֣DyjժKraYGINN\$̙3d2MMMy^͖[_D2N՗!FӿGޔ!6SSS>4-!_njjZ|?q^84(//ONNصkfs:cI^$IV5Eh9UU<Xpa~~~aa ˭MoB>}Z;wB Þ={A0L(ƒ(RvMJJJZrիv;8##cժUn;4 0>vXmms=p8i*rmmmmmmUXbӦM1hzC$AhiY= lb4֮]owvvzM&SmmӧbO]9s^G1,?ht۶mq84]p4ʲFc)ߜyӌp8N%1Kaa?|r>|XQӉRUu޽@NNt[jʣ-[,YRZZ*0O<IJexIKKXrMII),,ZZߺSE_0? *5Ƅi:4ԩ_|;|grssOz)Bo%K#{t3?ױiZ꺟,M^i=_^QB,ĦS666NLL n42 4F)*4k41sN\I7DB822i3(c<|q}^k4! ,رc[oJKK%I:}dž 233gmo:}/1k;w58~_X,6e(Mi#ѣGx(++[lٜ9sm6Z-GSp_9$|& +y7J,u=-'A _zz IENDB`PK UEd,8res/raw/cpdf_modal_tablet.cssZ J+=q3v+*((NL}wv#6뱊ʬ̬׷2|/y6sey1hnEhyfp*yuz;~[z7s= {#eD3 WsNjz[~nzlkOs~KQ&`PPkB!g+cgbpEWWȘhL @ êT2\)~FL.Jdpʘp5 [6h9oתZdELRƋVXb87鰤jy,;M%lGRǸ=!G? S_+5j ~!ַ)/1aef`Jj*cbN$EnH:؏ [˴NϪ+MB4$f=kb8 ځ4 fIbiڣ[pT \cҤ̺+Ci `ʴ.t-l`)ՎE1k%[GPGGS>h$ xw%0ra_ my< 4+4ȹ0hT Jj'Ҍw] "E!k .0E5ou-iµK'`;<6uf塜YH9`mMU!iɈ{GdfСQ4~A1 iSM+z!K+)ȀXC}W5׶~6F!%PW@>u "[.V.҂z~m)zæW^vzWlM5g-`C,m*ҡ0%bȀ}]N XcNl=o?:C{skaSK2•z"tmw6k$NfFױ;«B2餵&둑Kݸ)b%UԬ`FK=ǯOKQII (Md'6?ipb9++&B8X |oSn2 Um5Gҟ{>0ΰ E[]QRX -♀}s3)B**#]_¸y'Ehk%ugZwe]>z-9nRðb'zY@xn<3Nq{$',fc 1 03~\R#z3Hد\C`XXfɕA^A`6VqdZk=N[ Wm04ܶH Irb!M^Oܕ5%`f27 uw𞸉'V<&4SfT6nP JnAU[枤ֵ-48 Ǎ}Cg|-R86JVڝdN3;2Uu%lڵՄ\4ݚ9 gN_X&:pCn, V0"sȂp){vjo!W;[d\*4/4aYw(OmS#+WDl 5A\Iιb}0#Y۬<&NGتvۘITBcV4:A_mW_"vr`z + J0*%JSqUu]ʔaćnV NDYILU{;i&uZ8>Q[˞_%i3Ca/DA7^hFMi:dtۀ\,u,e,٪{kr:ՃRc \u:&$p sk֙zoIuL8NrC8\}4I;D,ۼF501,Z8[*K݄B ~wͤ"!a`fb2-눮 ixEVVfe$9(`4%RX:Cfj-rS֕N}NO{(;Aȯ.6$J{SsAWsWǒmFh vDtFOu$S,-S& bgv=E#Wq֊B=_jl-5vb 5lED!7&4[R:ZlV[zclќU>;bh+r<}P]fXP-1G9p(rEHgk&.LtMtan b7MԷ+t)>twcKĀvJ>o7o`zZ L"]thJxB;LdȤ<azP`Dʳ-Ljӵ֢geEY𜅹IIc5d;a:nTQ}d@XKs؋n'0?/S^a:}#}cC.ǝA!qC0Gpb~TW6j6ƿa=XKjȏ'TzvVLYlN dHŬFuƢNW^ʪmO()}Yq`1pU[ȘV3I `&x2* a~KSJM5U'[E1: TX)` \RJ]i 6_L6̯`np\v @k6\6}Cs%7!AȾ U&Q:&s_0HPP_BP_)) 3ĿWqcyI( 8 |owؕJOmȕFSĹWUɸ?|!'@ApzO;=UrZX{XD*Foe=]|~m<<=`%3V4]zdfĂ[=a2ky=?\֝[7ǾtDޭXzd{2QaV>(v?]K3}8k˗q12ݲ {Nܿ[uQ܋ׁ~xIt#KwE_ :KkϡO7pgEv/7['v^Ai_OGopBwts2^[?xIFOpBXouݚ9^&iˬXo_oW";݄0 끆J^3yE\~`g%<^οp[әaF/N{{1?THz<Rwӑ*^Ϸ+vzu&}OCy{Z-3aGP K<'|ro@!Ol2S LVwU*r굞7sx3Lb8I7%X>So.74D:уr+%0V6 J;']DQKWRx=h?x4yU#x(ym D{ ;t .d PU3cs6VCk.kPj&># 7YUŋ]\JO/0Q6-P\׼GWGDk/9ڛ#ɣAc2>_>>߮S Ԫx8}?%CNܹ;7PKd,8PK UE\G>PCres/raw/cpdf_phone.cssZ H+nMc"I>PAQqvbEQ@Q*|=cE{$קN{{ҋytwf*|iZ:c==wj׮ch㭊dKf/ gO] JqyyQWl 0`P>PP-FC̓_BMV$N!q }>Y_]|$c2'qrO9pH#Nv=6e'ThRLuabmQMhlWgwX=Cf[F b$oS5$11G\@zry>jFV\H0OZ/!%fs j lgdɡf&8tvv,F.6bߖ)?R}%֢[䮏{-˪Č;on_V lg;r9h7*RY0uMCL#a25!۷hƶsoR!2{w I5FʞwEi|ϛCnl lu:3 W;0PѳG"W :eT'LFa h6i- CqҗM^,4F~&EDש1+1SWB+`T_cIN1^1Ci0D弻xVQ%[x"Zy_Ar}M_[e$nlg7Ks;8`&)wI17E0w2߱TZF#];@ + 5WyRQfMΡ;9#< rUTm"Ԛ#i۶åDB#b%l`Bq_* W9ʃk-%6ym*L7GYDfҨ MA-Q68/Q1PR1B2`!Kb ka4gF['Mtkn`([cd"s}ro+_ " .fZWJ'N &:ڐȽkDӮMCg `9z?nuKҥ{67 7jiXuJlg]uSc"ǦƄ- +xp!m=̷vZWͶmҷڡTyV,FJ6:L}<>d( x(I^LhƏ'*vʊ D+؜D`*(Nӱ(0j棑rHOqF鋥ƞ;g pT3p"Aw\Lx@>IK)LxYE0]qKnD5dZ84 i.K99AhAgYdg#Z'ȹcPNcUs=욥A`=%W 9@ 0{لZōg#V8+\-34E,pi Db2YLѥnpM6+o{=bxG#39#]P7gMOEq%zHX1=I9&M>f°m(0 CzD"~/Gkە}֖KWyܟ! ]7µ>j;v~~}X۫\1giks ,te_X?2Qkb+a(FZj학`S+b[ʳ=6jl.],Ɯ4/NgqݭòbQfxٶ7M" FƓ*7wr@jHjfU1a'4аwVUWDغc62˨a/.X-J"XT.EHkviId4߭ea }RP5M^XV2*wDV0d4\0ڥ^l/JQ jb_Wg LF87cKegoo:hl1r)_q;KEr> 1*̩ڛԈkIm[)6SqR+3Gx\2-l̚WB]@`δhǺOje+nczjѲL~L;bmX7ad۴F ɓPmva6xo4zrç}fA5%C,ڵ-SF bij2 Fz[Zìŷb8aK|MF@1*^Y1jdI uL>۳ xR^kJu`Ҝ2XFOr0[ZZ@?F陸^O6Vܑv{0d;ԄIG76|gVe-Cfwi%0vӣ`oY@Q Lw/`:&c5@,%'n'#)ɒ0})L-EՖ)L+dSF LI%[gl !V>`z{7 (llwƘa!e g'qI!BBCB0Ap^*\q5S?h?,%edfb *=[ɻcō30)Wb/b\q؈WvPS%,Jkn.c[3mK13NPs]Ͳ-lTZUQl89R]^8ULQC" zT}x&PRFo! GsXL 4K_<&$fЄG=al_{~ÎNk;"oֽKpM͟94PaVVzsԦN=o\:S̎ˈ7YhR`q, ֮vx55[OEuh:? KshO>;F#Wog3׋mg:5W/9j~ˣO VO+r`;3)1/84GFUH#J1pCaM1x~pK {H ^ـW7+8$ Y{D.Dt;Bex@yI>Lju}ܽ^Bk1<-_; ׷l޽uT8 ',֦b94<)OCk z m; ?pWrK~r?#T$͍{9q7=^9bYV?nu^]S"[HcpI@&dꅋ,8a[Mg"?㗧|ܯ\ҌY1W51%ha'M'W-*܍?ܽ坟: _]Q]9,W6+;*5]' \v})?PJ2Ny'svEaAN*J3UfW kNǝM_//3зWGC:zc!u~2EՓgYQ|0O(_t5Yd%DŽtso+1riSΧfN[tGz$ν1ČI73sr(],^Z XO3 m^Se!vDp} <ݱ `S"y.Y 7if}خCc‡>dp;ϵLo- 3i,fh6hmѮPCPK UEsi%res/raw/cpdf_processing_purchase.htmlmRMO0=bp9v7`AZV,יlFKCɿ8aaӟlM=v^NbV{Z [Gۙzss W:+-Цe5oQsb-ZL:R]FW¿|Ĵ`I+wrI<$P;+r/GjC=vS`%U Ά"y4zDc<r5Us;ߎn PJ- |( @9F4ŔŁ\dE#X`YZ^fLc##U{dVY,Nd8(b>PXXoٯv{u~>=;U5r+|ze9wgDPKsiPK UEGzt.res/raw/cpdf_processing_purchase_app_pane.htmlmR=o0_qe3@ 7ƨt2hd/4=IqbODv={׬t]3lorA:fb+/m@>ղZ0kbS l A OR|G d+ ϕgjeS3{N&'t(EǖL$&d$Cl7.h`)Eܗ6b'€ 1>eNypT+ţT5SȍӠ03!res/raw/cpdf_rightpane_tablet.cssZ H+FmtZ:&bTPTܻ"((o&@˪;{očbl36V 0 vDzH^EJSQ d1k bЯ ci:K7.4AyD"NՖ i*}hjɬqd#xXڮb#Qjzvl*$r޴("hThd/E3`twS^5NR*Ҥn㢴T#frXi3[hg a?Z! ZIVId3RGX0˖jx4+hr ȩ͖o h3˕H3޶U- R؆`CPʇF\cآQ>\kt$n[cʚC`R)aKgG4ݦxeW7"ci:PA&dgWw`ă%2V]hӃ *k̄򁴭vqng[d@C,Shs,K%x<z q\s`Xs [ 8v5ڴ|iK=MK՘C=[66Vɐ@MW!oz3\"M;S]B^;j-ZfCt1Sȃ4vWn.X؏"+ce@2 AZ&?~֢ߟPyY2LiEiĔ$fh3NLP;geEFlI#0fn}QpihР`hN4A0ro.%t]SAGDngp\!&M&, ) AC˾>Qz|sJ,'i+)ag'0D-8Lh隒 A%fhkP#OIwZRZPxs ?fU# rٵ},i_Z=[//(OO4Фx"tTPHXHreXr( 稌ò EA u/@5Bz8Io(VZ6f9TQ[-C7zim6/Eև$-90eaÀ2-⚓je6eZu~``G&Sr׺BuȀ:1he̢a|s\=/d,sid{c>^׳h_TD-c/׀`ȣ7jTB|b*~ќnQ`U:3 2ƴoCiVF y:{cሸ%3tu8Ktq^4gV:( 'I`[S(_ˋ{W @+.We狤q](Gż:/NE#Y7a5$gQg$d5gUxL =1w:[It̶TvB}1u<ު*UmSGZtLG"ˠ5n=-`T:ǪiR z?\r);{L6a7a1n|0cN$Ú[.qdBYn Ufew5$RM{0bxWAϡ%UR6,QR|NZ3`Ģ䒇-f;)+10p3pj9DGM@W4L"SaT#0\D0a%RX[n0 #’jeYIx<<Ԗ6bl 0Ug!E 8eqaɕ*Ƭe9$-UT, Lv~4(P3Ue c`1kK炾 S'Kߧ= /.^Ijθm v1[E7[{3jՖ ek7v^KI,lwj,,ebjfNׇ] #w\>nl CjUh6E>7"ԅ"0x>.?2YuUkIsV9|d@C/p2n#06`CLd78gm'B5pav s/nlޢLcg8DtX a L3ȲZ@mQZLws0Bp snm )͒0}LW3N[CG43>70=͂,MR# 2ӊK0-W=Lc*>YS} "o@Pyc~[?L?+ r|jȥtR:($ 4~yH Nя 9PȾ1F'"XREvl6ҳbF4J EYLT{$[r эq2x 3жDe\e_1Q/eLbamI07`&x *a~nk]W*^ #Eх< )h\Rညo5Jj@Dsm @5RW 6 ]6rmmȵ(JB~+5UPu4M玿aP_BP_) ĿWcyI(v9+|ow,4FǪW;a)q's ; {I?>j_xr {y#1\?>aE5yJy!.:bg*?g׾vH\V2凜A6Z V op22QOebX$g,sh0+V6f %NoM|ZR<#Ÿ.#-'UW͝pjH]TDU6KfT8Syfpvs &n7P^]s}h9K2^(8k, iτ#JMݚv"%hr86''urU+7-#@[I7},Po {/>&ތ >)̝i3 sKh&zSdZ ](Z_\Pfp:KL&:Ȏ^Ӆio$UIg)\s{zK8 U~jrVۼgmnh$h*ߐɼ`׍6O+nIbzZ[6hUȲ/wVdGkO_ۼV͡\))3>++w5u??ݸ^܂뼝ƔFT~;0ODl\<8a{MDԓޯZьcn9jQ¾K IMğ'⢎S<-5b(invVW+TnMۍNWttW~%^#rIsqIgF|tjz軻L }',}SdJL|W/ay[q w}{;r??KٷxrRT3}/fgH۵X~W 6E\jUUE6~S9fo՛I G8KgJ͟7%f״477_#{N ]v+`pؗw͂XݿtҖ?.=6^p5?#W>| ydm\ ״ NTNOl;t x ip1<\URy)ܿ39GIFJ1WbWS%KLǵ s}ǒӺ0pfEx!|+,'o}BO:!L<;I/,&t#cÛ c!8N@V.` Gw¾%/"b#_ּ=_ i?38g%Y<}-d{_[t\':ۛ焕"[1l^/Zod/?{>8B53'}E>vP<6zd[]@!9s)#4޻RXz]AWq iE4!, F⚟/1ל|)OA8y<ty2ӂoY>4 7/~qZss#lUX^'u\]˅,W+}ycD;;YZ"!?K(j_Kx (뛽vkj'trnrWOk3G?mI'S2ʛ-MPKrn>PK UE zres/raw/cpdf_wait.htmlSO0nlH$nAh#M6$m{BnrI,;sܦ>磢=.ywsp0ſPR K鏳x?o`!Lp%)|J3OtbMAu^DNܔB?`&}v,DàuC2SҠ4n@[!11͝BR0] +39d%dͱ6{\ZLu(نe9g(4f!I4{ %K@)g!( h0[uhkK{`w 7G*YX@'CXe/ΨR}ө3^2s.|\mӨy7<5qo¼K?.ƔNmAɊ$Nܘ2렾n%wo2ԤdEMm!dfpuuf7R+ 4 \| $[C] M4?#l8֥ KK J}b],'Hp UL2]-4rS2 ÖMTSbR%Q(avі7x5=F0Qɺ#xQ>f R.3xzj'Šo1z=+e 3._˭uU;o<㚧&ao]ǯ%ϙVk`$f5eZ*N(4,Tu'lІW|7~4D CْϚ05.9Xpy.n6kEK0q| ϧ](U./!0P(?;,d[eBeʞP>{W+ ( ͝] FlrXV/*heAmL? OFfuh^ 4&R;~byD[yPKPsPK UE$res/raw/echosigntemplate.xmln0 ӧ(rQ;5q[.Pe!'Ml9 qP`w'%Qt`M{|R.M+k!@Pq.o(A "*lc:j^wwܽ%B;/QK%vx RTE+@)S@Le:Ml &ҋ9gz<|?<>~OT1NH.UU4wdl΁n uc`O"o[AjQH cWJ8f1\ZS29Jh(I(ngJ[iVʶ#1p@)-m)8jmgI *Pv;β>庠<'I<¯AfC 3,o L͟SJ{Է>!Wpd1}'b<[L_$gupBQy± l59K=VKԢp~9+VfWJ77e,rNx$&doV?!PK$PK UẼCWwt%res/raw/epdf_processing_purchase.htmlmRn0+#QN `VB*3!Dz'eLnBćxOI0Zslkn@v yLޔ"(=8)NƲ <ӺK5ڝl8籑oUf&z'v ~P2Gz١)Ȉ,[1}-NĘ3eŠ)퇫yKܷ_j5+1z,?_PK̃CWwtPK UE7~.res/raw/epdf_processing_purchase_app_pane.htmlmRn0+#ۨ'RՆb+!N+3i,leO$]B$x-JQsV"Q4fR "$\-%5B}nz| 1XoJHPĀ@cYi]|Rv-'މ\`; Ѣ^VhbJD=H'b̙"P2kK>_.u5}ȕHS<% C{PK7~PK UE_res/raw/epdf_wait.htmlSQO0~n~a[h>- ؞\ iwISQ<|`|7N sכ0~~^ЅN-[,ss^UUPƦ|v5V.n]UK ׹e嶺E s}v? ޮ"px];8D=ή/ ka1b+Ua+ 嗱PQߧ̗[8AJ,."Ȍ .K9&RD-f`Qm"v˶o9ucxo7AXKʈD^NaB1x ׇ'saSmȿk :S|o"J&.C]f(̽"~IYėHK[Qq9>mɠ^iӺ1ih[CI+YʹTm4ח*tFqO_E=A(gn^?Ny߇zV^87ɦ%5(ʹjFor,."ia(w!I~]+rHit|E!3dldy( ADubK bM;ܫ6<ߍ&׷ߞfdB^gùĢ{o{%7+IZq<)Tl6}PK_PK UE`E4res/raw/epdf_wait_app_pane.htmlSQO0~n~a[h> AElO\ iwISQ<|`|?\Ar7#`>#1>q S+t)4Z(ί̹yUUAu_Xu}W$.aC/l\J?`z&EB&G'R"62ڡvtS xõuL]40C"Lj$VnXj"*_BaD}B.2_o!*_ X\$i q\ dc"E"j-Fa!:h7 Q'nlc/s6kPH«)v}X5&ppD~.l* bMAgMd]e}u s,u\؇UAHge!Frq2hFWd@Axڴ{̷~bPJr.t>4>@ w0Qsq=mlW8nO}JYS^^fտMmqb%Jz>v0Ų8Z ћ,FavKHl]H_WʤvZu0_pH <pQ<Hێ "zF:aCFk%1~?MGW7wf2G!3rbQԽ$bkss 7?PK`E4PK UEc][][res/raw/freehandmenu.pngPNG IHDR,eHB IDATx}yxT9޹'=% K5 l]ZJۧߺUk<ֺjEvlB@B6HBI2'mL&<<<93w9|λ/$bCHHw@dYvZ^^ޭ[FcTTԸq㒒A`!8c(;;;///??VRAIL&SRRҸqƌq{ >v޽{$IeO{D@q7}EM2E׳Qrҥ?ի"ƘrRݾxb& 1SXXq1\WVV?~w#yPc !~zqq1Ƙ=xFޢJ _!c2 #o`ټ˗4444773y$e!Д)S~[oݺu+..nʕl00 (Nq܌3Nݾws<5!KIYn޼W_UVV&$$̞=;))TF}ÇNglllbbl^j ۶mAj !f޼yׯ6lX/]2Nn4gd R!<ae{;^?bĈիW/YMVF ,˹oFuuuddʕ+/^=xKKK6Z^p ۛfsFFcffm%dQaCv#!_~'Kۤ{ll2˿܄qƙL&K"wƍ/ڵkt6|СFQ7o<~իW]jLb2瞄A7lyySm'SQo߾mqvml2u4!IRVVΝ;KKK !jzfYrrnzGޏ?nx5jSNe0a?[V MHHشiٳH.))ںvnJIIU!!8.99KKKSTlH3MMM9996-..nᱱqqq>wvYrrJ_xFU{07N:d$Ǎ?a„C'Og zZ(B(99yÆ ӦMCeh,!jVEQLb"M8~׮5kؘ0IPq>J_WnIB>Lb"i43= &!-GK6FB#'?/n> 2$95|$dfA|>ztЩ )[JRdZt ul6 y`0!zg(U|CRxdPQ*QF8~TPM@lٲuּ<-UK(o[sA-d/B*J,wJUu+t1豎GR233-x(BeeK/. jmVӦW^|ӫk;&)VgJ&]:v;U/677777[,>]Vj*oz3U#ߔn+>^Q~lt8z'ذanK8w͖^RHsk[Ӌw.^ˡƎ1Eq:.##.^SJ~M>Tn]SE "e`v;UPu:ȑ#].Whhŋ !cرuvv6q׮]r=WPLLLMM, P!(uc8̥CTʷrYBbh"E:t:@ew;pX-V ]A$7Y9QRqPK?"%e"!=9%j@BJRVZMrŭ\233<#,罁Zh4OG.CHVbSx ,@Z1P<W}zT$766Ս?>==p.+&&7LHH<@HH!Ke3dȐ˗gee]rEVPRImc !D%>L,cBԃuE 4iO?=͈0a¾}T8oZϜ9GQ$Ia#t5QřDTV|< `)铣 dHHȰabcc"!FՇi5L˖-;uTAAϥ(W\ܵQw\x }#v.-$ ADNht2pw+r ZZtz]ר3]z :z_i}Ϟ=$%)4 H0eNr<6V6بAE$I&I$`Xv;нP_9sfh s9KFLP A}w)trT*I'Z !|qinnu9!!!!5kLzSzG "b^^"##z-jݶm[UU`~!0??^7$E199yʔ)v]?E.!?/*l n2!t]艢[omݺ^h4}˜1cΩS?yyy_K-rJk%"m`ǻ\.b˻yju:8qҥK].q'NZ~ʲl6;u12w fREoj*? $8 }BBVeee/_2eʸq)tBxw$''h]퓐F\Ǐw\~R,~aMMG^:N=ꊊ˗/=z~F_O=]7a„dʫoضݢ$Iqegg>}:({ JեC8qz騵5mvM ~Y$3̛7/$$nꬬ i׿FZ}8ޏx7-o~̙3͛o߾.z jz RTTtQѰP,YYY999mW:z5Mbbb/E%jZAdYs:6-**jҥ&L0xW^}Bz-Z]UU1K&$I#FX|$IyUU f9rf999yyymg`8snT*ۧNJw5̙sA{ 1Ƒczɍ!,Kff&Dp8ƍ{Rv=aԶQSԖE֭[f6559|o[h믿o.&F鯮\222F=z {֭ӧOR7/^|w;_`v޽t=KHHnq?QQQ4\IK.)($|cSQ7$D94lٲ/B (G N8᧸u/A.'1qFa"f(*rʷ~ak.]ՃfJh4Rŧj3fȲl0^ZWWGw̙뛛_:=vIBI222BV566vҥt:zShGߎbDАQ/SA~{OBVj[/:sj(EEEA]'O<}tvvvRR믿hjjzg !>myyy>h|233juJJfKHH vPZZzܹ. $I&M~6ʇܣ;557":`V q%|ȑ#ܭ[ʲlB.\裏j.gt;~QΝ;wΣoddYX,s}G(._qZbϏ9rڴigΜa};V(w-477ڵkfen溺Ç;rOGGGek<+A6&!NtYf?^=߲@\.Wff qqq,O0aذaeee!&Y+**h=iJ3&t:]hhhmmmiiiuu[~aJCQ@h4n:p@WA j5koѴ.++{7߯j:y7͇={ȑ#Baaaaaaq;*} `H+%{zz̬ӧz\n˗!/C=z޽{{O"c\hlEիYYY{)++tJtȑ#G=:**h4*Q _-4GW񓎦v t:~]Fņg!z3t:]~~~3fqFUUJLϿ~d@AFSZZRSoÇAMMϯ 6l|(JD !@ REzIr׻|+~'ЂUnei36A9\#FNK>mю0>vO0x7EC&!C{_c|5m| ʎ{*vd$d:P5Šբ``h }8Oj200IgfKN`ۥ]Bllp^ǩYCjj^s /:-w(ز;S&q&1UUH;u*$2[AL\(ںƍɔKy?OhHM 葕LDF`ڵ !5u] UWUՍ^}ل t?#׬};uH_oڐf̀:Lݽ… }v]A@WUUo1$Gsϕ>|6{/e`,زvn.%e]`A( ,lk#0 ;!M 1lkfϚ0@w18WbA'#׬ (FBh* AFBf= ,bPM =@ьݾ?ilw()ɞ5Kai}@I>B^ IDAT}=8^v01{Zɜq>-M9?쩧&; FZ}^v0X@/076oJAª[՝_k]\P2#O ߨOm 񉢘};(v~aO= bзb$ "@ 3I.~V =vVL;u*zÆ>Tխ|Iٍ|F?u.K`xR#apaaE%Ľd]{[zTB7s#pάťn$͖Meդ IuN1ukL| ZZKrwLUKK̛>Ý]/?<̤TGZm~r_ЏT; I>t$Iߍr:]z;?ΕƏ";v .2Ne>u47[t:-ÝXmnW'N1.Xx8y(;uZh!a~ѩbcbLߗ/>Y-VkqIYrh(g B (5B`GL\D*_).-{\-[b4[!DoWgNK5$SR'Ξ9 V+ uos.^-*nn쁍ť/>Gs\-1Zh!/[$Bc'[zS'=s:ƸԹյzw9 ;1mz?<?<~G >,NKDQZx~|%ñ𱫅ٲ)uەf_e K} Zm N31/}wьVͪe;Xuz̨`zL})FBBDGFEFQzNda\lov¹:oUח,[u̹X[pFʘQA#ZBC1!0S:5sjv|~fYN|ԼbɂGaS}^9p4clN4jFaUU.QZ`΅K7*V-[TPXdZ-q!AZ4l"#"L#UݺuBΜÇ]͟BG1(bdY>텻n_r:x#c1ڝ$ɘ%'JUG(VEdYƃS1ӗ;hDEF:3<4ovz͛Æyh}q)I͊ iaPsc㩳Ν=3d276aQ:p82"<%it0?)w {p11Msמ$_{Z/{\kӽmjlj zw *o;HD]יYgN6I1-Ow c2W0Ɵ~y#UޯUG%,]8/{`:H\^Rv<$I #b"o/3z¹Kd9w黼АL!!5uٗs̜>}j*#ajaqEUfC?bx6jQ}tBҨ2dw(KNΙL+7_E[ҎOKxS+#azǎY%%Q:vv =P&]L P*~RSOkF d6]kȠRSڥIHT SG<00zÆSd$3J쳃t_U<`h^7{oJ+VH8KIzd6l٢T{֥ߵK28GffhP_^;YifMکSb0+~kzl~/E]nϧuŸ0(υU?>+\m]=6@$6n>}t4e L'33tmbt63F!;eZGkEFFEEE.ϡVZb۷O@o2^~~޽ 3i 3331N=Pt:kkk)덆BQ__$sTDQlOF87ABȆg0f$dXR~ed$dh$wA B@{u}+0H B~t&KtYViB$I N5y"P$Y%!?sz}͜9S@7 JKDոcnN2eܹj㸺Çt?JjÇW^'`ByY&&nl\eu}r:,GGGoܸq~eHYY 9s\W\X,~1cxIB RZ3$ďqZA0L~~ %, .6!pVnC_;7cN $uT+_jq1" `;*1T aw!p0@q!1< ==r NfT*^BkXNZ6(ntm/]aW#Cpn9rҥFСCv]9$Nisw(D&VŰE444tl@ < Dڄ-aOt&%%>}w$QɲR~ŋ+:rȞ={8S\F.`0\.˥V !g,YRTT鵗 *Z(K[E+@-"2 0OBDQ|GRSSϟ?{_W?OEFy̙Gl.!!B+R@`l5(ʲ>k,k&''oڴiҥST0s?nZ+++)=0oŊK,0a^<@VV?ظq+>fJN3eY&J}B`D7$IC _S<($׿UPPp͛7;~X/iӦ{O>#<Ͽ4~uYVjmB].Wsh'$:E1WuTV @!^!p880y1cƼK/_״g2wn޼yz>##j;wرc8qHKK۳gOttĉ/^atEWeVAPFT!#FTs<ͪ*@||< 11P]]1#GjZ`X\.WMM UD=a^8jR2ӏ9Nqvtg&`F"$yiiiկƌs=z-Z?Oٳgkkk͛7|ɭ?O\tBIx„ {1=$ىcFq\((> gϞ=e~~V;s似%K,Y~+**rE)CZ?hhh׿eZ5{챟'6m:rHmmmwKI Vp88 ӟ.Y$$$ƍG;O? :TYYyw5J^|YѴɓ'7FI\|9""g{22oҕr۶m^WՄF8@UsFj^/qjZT*Ucco1q!!!=Nն q |tzJ$`":~y\yOk31 43gΨT.KX1;G[IH^{ͦV@f"6X Lclk %e` UG:Q200u }>"H_z%`i@݆(>7Boϊ9N{O++ c2ײ, 0jԨ \c ҍ"l!0ǡQ|{_24BNb6n !]m6W_}uq*eHәL&zQ{2bĈÇIP0 E0yHX`c8vj|U^T*_]ߛ`gҭƌ {!6`!n{ tH~zP<CIh F# `!I;`It…Ve? B<Ϸlֆ C0J{,.)` ݠ;< xo*GB~SU!"3ye]>TgTGy(HmNHn="}$&8pia 97: b:ZZz DEEZp:DRyG>1!%+ !ɚK4ū:i2<"DH/EB+++=*|˕8YiAh^Y*BYv;! $Av; Nggј@E#M(9G uJq:4V+e{QYi@l[G _e}NݳgϾ+.+8D @ "z0w+5x"a\ź{3Ek o_|źT Zt:9 AӆӴ'ivk̶FEwW׻gϞ}*CQN']ө !*ʝf (;OsLP7ϝ;G辎2g]3Oy߽lvgfϨVd c C߫L*x2ݥqCn>VAmLCcCq4[cUZUZx'w_Ee'd>;l<{_׆ 4E akЉ*'۶\.]:rcꌢBOp̙^z10юg'U' }BsS1Hw~)'ҏ1%5͌APjZݍw:%E%l{Jy0 0J0K\.J5m4Pqqb2fEXeZ# 6SS HiI AiӦO?TVBj1!([Su 6`0 KII(Nr577l6J 6bĈO?t͚5(BȒDdrр"= %u9NE]zj3?෈ԭv\=вeD0 2bG趸NnZ$|w~m}rrrT*Unn.`Æ ǎ[`bT׻a!*X3ʢnXvMK)}Ǐ'%%曒$۷L)S8+W .#GX,8QB`=^ziڽ3=PGj[6lVECass /@=t:N7;B ꨒnTEE1'ƣU5{* Y^ o[b THdYIt:]XXX]BHxxV",3ģ u*9BJ|U8.""ryg"R$J<]M;031B!cPqwTPƚ"cs,˰4hSSۆVn}nxlf?ܿK[B.m2I8P(` BB!,w=*Pq3 v= VF k4hefUWW+ʮj"mLCY,ZxKVA֪$p![0XLL# 6?3+ SQIl>{kwQ4BxbBdA @yBr)xcf@4He,Ikǩ-Nn|Kn 0pEZ:O2NQQSASA#!~FE1 4 4bQj@w9khhp=XlBBBAI d} 83ϼ999w1cFcc͛͝;cE@DeYe IBZ|- s<ߢ~Nd{XD7L*;jnG"ܹsnjc2N>}1%b4 _vf֬Y_֮]EM7n755y/ iJnNo%k(e[d\j LH[':@5$$F̴xxb4!V%{+f3Ra:BE}ݧ=:uӧ+'O{?쳗_~Y3h4"e,cAht<Ϸ%[p4 zvZh4҈Ff4&F(Q\Ի>TZiČJ^nPVW^8q=ꫯxFɒ7o7.::Ze$˲yO!< $1P`Ke`LG/|jݽ{w={P%ϟGUVVlٲ|?<$ L%Cx#3PZq$̷« d2[[[h4.--a$|(b25=a;;\x|eeƸT*B>27.4Z9<e`Hm>k_~](eR~w4=mx^o0w?H` |.H8݈j-EoS[z҄[n-,,8BdsjsE3S3pP"a"HRdRj'?<<j Da7"xF.WT?]}0>$od@B`;ptuB%gsƎ뺮){Dt=*=}xmh4#Uqi﬽ qT7yoR=eZl61t8 (Yye?UU xm8w4bl6tVF\wB4-2@Ed1<"DJAFMc"_^^+|%0oܸAWMOO[zGꡟ0ܿ_=[TmgǏ[bqqcJTR IgCqnw'? p&hWFc{P\ϊMapcch\-Uz?BSM. tbF*Ufe;ҡ$,Hι,ц0qΠPC#r4d*0EgH* cqնVP*X,uuJC-H+߿WlGGG8ͶFQ 3$2KuBrw:!8U57F=zhhj\6e}B`P_h**ꍇ:OQƥB3뺸K)I M81e3TcmbxXƌlW[]~3\Ne̬QVr9r}dreeEmݥ,N*B> 9a6B vtap@g!Nh\ptܞj\E (ׂꦧ\K`UCPi1 eT2M21b^S9116չHljƌG* cfuuxj5˰~mm\_RAN eqU̇1ӓ6B+0Lg]=N7:2F'f44F 5"c&Нԅ1CdQЌ ^׮]s]Jj3jU5O>}R͘+ K8k16;;ZCMd2RRR"NyjMn3NҌ͘ X'Vz8ɦ`=RJj!ffh ɺIBnƆ3MO}_\rZ`#q3slel - 'FJi XXX8D5cFC,˜1fь n1D3 XeqΉΒy6B>޳>?s$! ޽ea6/%O2 >zB̯`ooP(pCJj#` IY7R,X Q$]?IcbYܧE _ !|>xx:GdҖeuZtl@& 'wѿ޾m$Oȥ%"NBr&*m^2}0$p(-=lV*3[*O} -\K c&i U7F.xZ3w!7\0<< 6djJ )C~Wu=mku AgBq|M c~p7#NȤ{6|6B.F z( DݧIn(=FX<ԞPcTݶ)oѸT1avp4{x.FO..e83mߏ7oF8ض=33U89`:DrǺ~c<XOxWV޽{=ЉczzÇϞ=3 #5z ;I9vHv #'VVݹs'`Ozj{{榍Y,Rԃ=zԞ1٤IGzś7o첤\4M)d`Tj`ے@ G{v/,H)-Z]]}V#l䣣4B)e"XYYG6‘m ^|k·`a;-'39oCv{+->lne.Iy={Zjfgg8~ssɓ'IHgg̙s={Ϲ9؈Ȉ@p_e(&Dhm Q8 G8mmpQ!Fh#D(~hm0GTTIAP!IjD/`5n+* IIAH* G )›G (]OAM.}1Gu٘4ͱv CkP(h}aE`$,"JݔM9P`Q +80yafμl/5@P0HcNv7]0DKC@wn4y>ɱ M@ cߺI+s?Q }U\"2L7V t4Lªz4ԤIu0EP)z42&/FSZAԟW &B-$ ,A}p "B=qTG ka?MeF |C5[EcHj*h$,$L#tGjҽIADhd`NK72mhj~Ԓ 3YOWTJC>)77Y vm{oWE>Cߩ~^c-a@,@2n؏@6,hH ߋ،g^r:M׻7z.<|&pyB*1 )viê>EOO4.Ȩ~qE `Ef^}8#y=pX@ tSkCSM3u$`4Ek~p?")cBKyBY' ֟Z{f:IT{'6>on2L6r)s}ۍsAXs4yqFo>c5&"o0YmIi{ٻȚj*4 c5IqxQ&)AF٬̦6oInp95/-.a€~JR0M5eie3rp/֟Ӧys{ZP{44ӊENH4dٻ2yoǥ0%P{^.,jWQޓݲ&QIBTdU`&X"R{D@ׅ- mѹ@ǩ~IcPww;?XD±-¤9g ) Xg{pU4^!b[XE'&vW1zI̿RYh > N^̲r.fmm?=}ѷ6zSM$Ie >I|xUn@Rd#/s?_t vQ3;{^䡿`N2{*1@2YU$Iֹ֢C$Vyrw$~7rA`U [jcwR6gOm},"@ն-o; B<;dmqXy 21)پ>V2v6jX5scU7\\-5?ȧU=gy$]`,A,~ck!`&KlS4ׄT F ]I`d+Ve0$2}OOԳu4 T#m2X,bGBjH;DqŒZSŠvbIbsC Ħ5D1#S04:(36N'D͂дHa? (bO0i;XҖ F@(-##M׫9v˚,2 ǘbnGFz օ˒ܮ_d©=+ɖWeT 6.`P#Y@T0h.anArb-g7UrK^tHtM!qG WcsYvE7폖H]Gk%#?Cr`[|a{Vom/GX_PpӼl}:y`(B +2ePBEt"M#a]J:|Z @8GR֨G>'m56`4Im|hq`*v1#ije$hfaݾr +K"SWQtо4 Ou0%2A1D(HL#}5 F)' h%@`&Y6 u.J( H04gm +28M3mlV|@\FTH+{^YD@BDm#nᷖ?+X>0]eE9 , yLI*j/t<$Ѯlwe,kr >iND#v÷³$]Vó+nB~)l#¤Q 6v!/w ֍( !)G]@]v~fCӖ-^B43s`m#8't${ј|_.n,|`f:D$ :kE>qI.3.agmǀB}rDD&YӬIσ0wxCdf#G9Q4BF@Ty# :Dov{]OMed @<bfR3s7D|2*%}h |,t'Bt~&,x=yLjrXkj<(vED! CH^#a-K2 GHso`4~܈{8liuw~@fEzjN n,1:`r9m4]g& KP& x U[ 4xp<-ʅXm-bȔ(f,"ߴH<۷=^ԻDwrݺOrNm[Sd m-KlkRSF\gw^F+dmު2s< &)l-QQs GyѤy4}O؟x~޶*~[8ěulӚ"C40gtG`nsXҲ(fhQ,@ٗ ~ջ{WbͶMKx ZشlᶕD7bTQUxr-mcR$ -+j6skAlKF&&?F m/ X0K#Ϗ=~adB JM/p;J$4mH'LV.#J.:⽆2sbc#XVk|ϳ:Ӈ[m'/Z&i[﹍!:5԰sREQx>he'9גރ[|ř׬]Щ vPt>^"4x#@7ll| ?U6>Z?d-0ݼ<w`zKȏ_8VÂn{P6g}M(ݺ"Wj/+A |~b4 \m8y>F_^edrk^`SrK6vKy吊;4σ߅Q 4t.uc gWjav~6u uUǁ?5eSg |_ <;,|U4t7&)K΂(<Tx1.7%&q1y&Qzr|4egQ5d&A& _E/%LMf[^$#@b -[/^-uY%Ť)bQ?B%H!Jz~8a##DKc`I@+}GmKF2Z]YMF/yEvtecF%xd΍_xyX1Gۨ8=yҾ ىj07RNVgD]17\aUG]G/ ?o{+2 ʼ"'w]ۊp"=Y8f^ѤRYyg (;\X^9)O M0#dUUg+RYsjٖSh?Ie}vF+@_6 FS3k8w 7aӭ)a:Ƥ~F1ViW?IK)ݘcbcmI}qcyg}r ᕁco.*uzAAȹ$`hqҵI=U=<{yۺ¬92I܌ww|z`A,7RJVӏlrg 4xHyE1s^3R6@<㴜Y*sY/SO?;s8wU=H󲬜;s8wjf}uM>ĂHA7ioT:̱08:)9|sާ9;97̹tހ5PC"t:i~"E:֒G.ע#{P1jYa\qˑ~Zu? P~O! ]g1slB'o"xڅ("tPxCƛP4U'gU<_3]Nj۾'JMtNJl# o 1ӥnV䏔.I~"y.Iior꽃/ *58χ{g` { MaF:?茽PW?W68ue.=7lKB''M_dcgNa?lFW vx AȐ|BGԾbe۪3)NMVP󶗰tnS;{_v1qfۮFPsO.HݶE8pP:Z=o=?z}Hpe"[;p3}M2"qfrWnoWf.?\y/BC^z[{ IDATU$/tq߆-XU[=hɺ45R|s< PaN(r2k똦PZכ}PS/ Ӓ2uuw6f̨=|N<̱֞%/tJixΝղ7emyB4SwolS@|DcVVa槩=T4@k;Zaܫ:|=wީe":uLY or־n^wXHެt+}ִp/WpZ ߭Q[g* z-n/;$3,i@7 F"C,e g sF}En)hܳh>n p!Fثl907UVB'{g*5{z Z~*Ʒ<g].q׿aF5o2'kt=^:n;1X6 Qw|]#@w+ @Q!ͯj99a9f?EKE}S13ջϻZ&:'ax"0<_}2#E[zP@)m^JZ˒-9r5.w^tTߘt8 o/)a ݑгʮ+DV:p-x6T;ڽXö;Ô#(2{C2/ʰ,LDD}*O3^6s:.Ά ^1F|nc~?z7}5c0OvQ=i/:1Y-Ls" M6&νҮ xKLCXSա/,؏Oc۟^Yr,Ab%I1)6zKzd<_KNv䳘F.$>6;}=ۇte#S0Hj5}+Rç!ۿBOi2oyE.,t|͎ד3s0koeiYWg^ˆk}OW"8+r1e8_0`jh Bk*;߁ vIm4Uߗ% |?"4>WKI,_Y!vT)Om7P-|GkUM/KĨ&w};ʅFfg8y]nb qֲi}sBׁ;0Do^LY鵿rݛk[_.N7? }p[4H =U3ünfݜ?q+Dy6m"KP2?"Ҷ 9́2iYY>!Ts]!mYD-5X(BxaKx}U saàQڽ' 5?q;<(m|S@wwS6g}u!1kSɝq=-_y?B*{MVߗj^~aĒչ܏ EMsVAЅC>yV.9Tax:/ϽT˜YɘW~ü[՛ٜG<⯸y=G4?BG`ma:J@g.{9Vt5C'Ɏ'髙\_h~˻^C W>TZW j JY2yQ:`k7=\%7ch#\ͳ8 ŠKm3Y,T`Wo[+޳7m֭ʴ/mnjh1m "@HUe-|j͇v ;\s/|UwOp[:g}w3yiGh_TC]]]]]]J:"*N8{+<{Ʌ`e`8TW#}5 "Κ)Qgʱ.j&owv0tE|q{iH~>7oÑ;aEfezk ҳ>zNd2ՎO$w¥m} VIT7SOYQ^~ m}Q_~.HۯA4 ;l֒\+2ٖH>O~PxwPJMa+ ;\k倨>󅦛/j8"|u}`S3RH>7}%H_`Qf^BG$$8£-[4٭/ !Qȶ 4G8s[iFC1bmJsES>⳯)j1bMs??cSj,͢6EI MEBϳ0=YlnBJ(oߞ'.j&6spYFf]y)kC V* q!L& >?oɛdʃ b%պmk|NJV'Mj7v,LrT|9o^KNvnߖ҈ _QW')Pd$~F~!*lqvPrzYUIPOWq;UEd/YI_연"{᥾{.w.9kf|z+ؒ :=!w{|ˀkoyS7[s "tW|oR{>^dpDRBe}N XgF $<,?BG |xOTAu3,zUŝgAU5 Z3Vqyi8k@r,* `s] ԹwV_@Ԍ~*tg߫>lz -=8/d6q_l(iрc dF"r,l,4 יɝg_f/ڿ'<|Mb=;yoUUU87Pόlf"fXzbY{^9/oYDlOl)wzĩ+|& ]9 !0]F$w3b4 :D;N<^o)"n}jAW3yQ(a:³Cɰ## }"ш(J Gt E #@dFg(awA ֢g}v·j_YI^rb"V|ևo[jf¶7zuۭsU¼W AČ 'O!")ϳ^"}*Zv|\~ncDyauvD9igUnvw}%{9_`g~u:.SN,pז?\h ;kGrv(vFb8v_jIw=VxdV~x#SNȩZerhEcYZM*s=eJ֍_vt%w_,%5x~EfNg܌h܏e:ws;9o%`eM|orugF6`E6dLo-_`2!#9n񯻥vyQzUǦ/"}E#ڤv!<#MqČ Y:gn oG9W㲮ur5t`f0 p8/}NMZ¯_G2dJ'8:wչV$K>4=qշ;V@ߍa/ y_32EW۰,e[W mඖAkT2ϺD -vR=Vda?W6g}u>0$ &Cj<3v&TߞɽUY1ǏЯRB<+Kd^, tϕWP$\K zO2훊مcs?T%<*CfDfd'nwjϚb`;AaxЄޝHT&PdamO2^xq&~׳ieIyQ߻K"J0iiy#dXϼLDXs(ѳn(/2EѼL܎DBN,DG͏p([]|nU'OfWa<$_LJC u(|s^:lZtPAcEYte<'^{>ا ?^jj6{mO+$h/Q 9%2γ1nBO~r^9eqw7^5Gj /Q^9;x^͟4ood,h#fk[yq# x0| ߕS& xejJceT{D%Lx^uxjPTT+yd]ܱc'?;]}njDEs ɧ&MU{&f>mߵ}q>6 _D@|thAU{ƖN$qP7(UIAjw"_2(3쁙s.`9`4AF5%^>U ꁸN3vdKT˺t\L>n?QĈAG*[Q/A8@ұ㯿 㖛A{^CmU;چ_yiI b/`BupyY d4Y"%*ڎqMB*OMl?" gP:gIav7l714`oi!@B` lH?Q<6)4|uS7l,E e#w'(zU6I&pS%=bg1Q6Rbn>Dm1g1Q3"oqC0:buqTP⻔F,UU%B@ Q҃n8,[oW:}օcuq<UuhJ="t IDAT_L:6 ؗZ~'ģ!7?xظiF1?>~} h2=aqcz/ 3ۗz裦:2kFRHG_$bt)ϝ=8RWdY¬8ґaJ0\8 t:O-}:N tqㆅ_๽,3j0Q#M1Ə'W5 ?]*F3^hq\jjX2(Z.!qz`ͱJ=8:u tDJt ?S+WqhOK%@u:`i'SMWRHU}57]obScLJߙ XOoDHId_1u4㸩SHP+oZ/@~qWL080""=5?o BDxФ;naqj4+'kD*a2hso_&-gqNx8B h!/p,Wk7lgv 9Dc6-?cEfefWBܚ;|;R=es{B#|IcE6LNss@. ՏY|ah:8f[IɎ-"/fW"z=)+rfw &yJ[KyO~{*@R5'_n͗83Y7YͅiZw ;Lozˀ5#V&Q]/,n`Z+rkmun^z|:Wl)|y DZԺ"{tn{uEbhz̽z6U;lZ5Ld,NϺIN)2|3|R #Bs;N;b)?\ǙN]45eNCTT&"_+!:b\r9Ogb~\B 3nl (a35؅ #Đ t>;1`W3gjgg܄*@鳁y,>)u9yo鳁ӧ@xVŏ=QqȇxGv>26ա]g&> ̤56BqiɝW[}tQE'2&9,W|;(7xIV[rmS+wLnӇ#]NUU[QCYXUֶ1H@$)-auzm dE3 qJ7IƸ(°,Ų Ib3#c}IhG$@QQ4- B[C1Pk0,[e`ҫ5fh hkoE#RE)&"(B3 :L{<|K8ՆX>Tp;rryNy[vIVᚥE<lq={=|}![q`7N;U]Wgq[\I<6YyNVoke1dNTP桠ow:cQ-~pgړKBЙշ:4`J{nNۗ&y٬ރ\[f!){Cc²ЎƸEORu)F]Q76Y㐛Y{thE@ !P|,ͲMHa3ҁb AIbVf,CYZ:$~ZTȑ"KIz$iNQin!H6.)I"{d5,C2n\}@9Xyg}ӻv}dv!=dD2W#`GaEi`y~טf骸W-9}󝀱wc:y8΢Ϩ잹a {ξ1з}N5om)ka{k? A5F@vGCe% G*jջ$I$$F@O{ '8;3۫j+݃uqC2l{!Ac .X${D1H5)F]cؖuNbDtoAWʘ>PQdNӧY!֗BGc[!5 5T'ıubu"00Xj >X; , 6]O;N,F`Q#Y}|6Q "=uyf ,E oS< ¡@EC~xk!q]зy;# cn,"E3^D<6EQޔ""IeH5!P401?E74,eQZd@fVHb(eeA#D3$tzˢmia9`Nui3YZD[ RbKtFv=!$D3d"~Hѧ(R$hiQ Q(r46WP)%X4@QT$Ԣ3RHt7R׼]\y6Vدr2-rXT1*2,*\ť8w;߮fq;կd1#ɹw[? %7W٭WۥUIS==e:U?a۲jgZknv֝Euu8cs2߽:,k Uoy\ދzXʳ~W޻/լucw\R-$)q**Bnߑ?vi6_mopnBؿۋX=ɂկV}4MsvfE}<Lz_ww 9&_cı'?xUyo-BGd9+]cоXJOw-5?߼TblaΠ3NF1؆ ˌN AD(QaYrHm(Zԕ! G$I8B3,:1:(`Pv=r+ 1@Q(`1M3,2RQp|ܾ,ID^o4"MM[Pk[k#QtFNEEjA)5r:#uJTBDBӬA euUm_;נ7%ꋑ(0^u_u.u|y y;ȟ ܎lqִ=|ͅW[oG+xjG:r6vD'Tp̾eThxPMEU-3dJgϳ. k>ޔ1hjUϿoOHX l\'<[nn/7ֻɾO B v2!@ѭhC;Tb}wv{M*N~B"FC9^Dzs󩂋Ek 23j2ñ8<(NoTp;|%,'/cuDdWO&SjY9pnnh/cZ"aNo$C3]<&:r|~"Ém) ar Ednw/ ch@plKbێR"A1:."G:f`H3Ρ)ՕN""c]"նZ~G\fNZ}ܪז x6蝹e7kyHLDt ْ\&Y^츞U|Ӟk@k~].{z=57v/yݤ/j-ϏХupcOhQ@5h8V8Vj8&k8&ڲ#h#h >j8&ky5AR4#pM^9xmsO5 u}߭9>f<|g9jqpܹfE~:7?vEBG_}ʪYU_|j8.C8{݇]r%Мo(c ":3>H fygmş9CM ɾ\R:_կEh(J#~we?_K,z*DKme5pM[͕ʵEw x$b5ʯ$e0!*@NJRq}X~+/lۦ_ڻgO\ʍ7~ck~W_9smΜ=p1xӭ\Qŧ#}_dRu*:z}y77?O[1{$ m2 4 ͝4c0>x 8Uǟ'-.kqdj+זzW9{iɺt俔 WWvgk75K!A@Ao͘Cq\΃s:jDoF_rCizY_ظ1_Oq홅/:6|d +{j55'uO1Dſti:9)0_ [ qϙxFb}ɱ%槁A%䙚p$Y_y8.ʷ?೏q&h :+POMeY B~PZQO~{v zdd F9)p78-7`bQ`٥W'̱,ϴ:޻}< LG s}ou?6/YBuv%deNrw!ssoUㆼ[b#|dwmi7|=|7Dr>9>>oc<ǎ!ym“H1`Xv_lAf8s[ǃ2ȌbH32t)F9F7)܎0#5r֞sw\FдCȘaah(k w~}54ۦYQ2lx<q<k񭷽0ŇR+r|[۽k6v uۯ9眣֔m$IQ!`fbtl4"Zpf((BCPd(8 @Ͳ(Bdqc(23&Sr4 Ǩ AaR&ţ*͡hCPjѐ!$ 8RisR,=萯 ndBjv,t-7»}mO'1gM-pV,̾8B nZysa*Z>@oź]OKGt|x&W;8w]zK'8U}{˷rH3ޔRiD!-GECUfEQ!osR!1IvW*bw޳: 3Ӎ."^}岜[Y IDATt)HSslEA^?70z8BRdVfu,-ʤ l GYX^0EQ^/:,FY&N\!($G #{ 9檖‚W2tP_z*C%=};1r?穅!f~Ev_zָE[r}s%_Tc**gJ2-r\~I)Uu?\e>êb۰LQw-gHMS|޷[;K[+1ʶӜx׻iQWbooƒzz-q$|Gc(p{+3[Y-HP2rD߶v3/ΜUdAVsk`308GA#<<# z}1Vό}^ߗէ~ve8X_=s$> b5.Z‘V 9TZ4IfPG~I}A!M֔DR:3/nE6(Nƴ}xU)G9SRRF_uCԶ6oVplDx@(-MO5E[P(wȲ"AOa Y,(k0DC-AQ ЖcsIq:4543,_ЙVcv ;65Y> sRه}l*H|EXIq>R]zkT/Yf6&H0%K~񛚲Ys~B4ƿaԑӵej\ | ж"m?B56dz|evqzG8V%`)AX<{ww uw+A=z4Yv޽zS@KlyE>QNp]uUm.yg=cWD)zS PTpDjbXk0H Z&i^ $F[J{ |#ڇN˴A,>g(U>a.]2, cφq#`gO( AY23gY:hT'!pzZhH:W ޷W[ no3 cʑb"PᨚQXeEp$eR`n `npGj|Kq%2 wgX |z#؆f8ʧ@{4kΐGp)q\DT<=Bhb;E32z T/FӍ͵WbQCz'M^ -gVּ E1PH$}О7g)x( v>?*hYR$ 3URQUbDp@H"S[=M1: ?uA|]mf 3n@&s-SGUq ~@CcIoSGԃt*{R5}Y 6[2QlPo`gQ8r3۱9'G|^ecˌVt GHBB#1$@fs1N{^N1ih0~B)D騻E cY)hZrqf}]Ɋ7o8s~/J3[8 ep˻x5˲33׭[d Q=={WVupJ3 IGkשOԣGhG:S |#`*!mI~ &EVdYF55;Q4-GϏ"DQ EIR (EcI;*MȁQD:1YE%eb pI޷sn(|~QK79gWn\Ro-zUVb:՚0>sQ7=T3y-b9;ke?P+kpͧD$Ƴ{ xEؐڳT67XZ~'9ƻ|f ,Xg|mﺲ[ ]%/y>ۀE=QOVy\]LK;2{W/~Y͎j8^fs66yf[v4ߦ!)c e 8^Z4ߏ GzC5tGEERSY-x^'La/֥i;_Y访CQԀ }? 9ѱLWY_{<!_5I^ P SMD[0"c1PKK̰qCMDA$%9d 5S8 Gh[IE@{׮qzWxmɈk.vL,p\2U<12ݕxbO_,:uŞ&Ǜ}o1a!R{7{/{}J.w}'B'Xk~Je{뽗Jr \6.9]B=;:K{rvy_^c-۲mes5p+TyvOEX;lĸtL/f!J:v8@ %X\ %D :#%cBN~<5YˏV?(YIg{aػgϘKfoz%˲s%#hᏔgQ!$F,P韵y_QW+v~UZEM_ݒuxUe{Uo4/4XgdsUW^2"eY7,jh~#w ,`eY=|EM !DM25+T3Ȉ{t";Vyv~&5h֠_&k8&k| ZZGdm?&kZZZZZZ7bpj8&k8 FЙR iB}j1#Ȝg/6*sGpLT=[?$|׋ Tfc`C?9gOJEkm\劏z7-{ܲ6S\f@Hm5fYcFwFev iiܭ#~sSMb}G >\yǔ_[lC'6Y+b[JOv(zYM*}Z[N2[koO@5cyYӵia8 , 9[!8>\ziòd"|RmOS7)Fpy)%x( a a!##aDHz05 46Αh4 ]};Q y< {3ɂ=`0pR}QBSb93su&0>AgQtGU]Pq/pM/&>4kʶU'7:nȯ(~سd3c[) Trx_l>I `hi Gb($FL>NgH51z%hcH{tYyI@QA7 %jC[C-V:YT9Q"Q7yb@oJa0DEG:fҧ&\ԥ3tKBզ[GiEIo/ES8``t:(96IRuX^@QDQĖp*(62ȐѨPP=sط";k:̓W<agᲊF_}璴A.x~U.27&@uރ cM]=^]Wh~+ `=ʊ]28g(BYi׷%#cIȼ0֩~_MţO>Pj9}}ݹ|pɈɷzוrk-j~eO-NUP%۷rliͤ8B X8-xHCS1#y}8){[m5nPI)sZ) :[tfYcw P8S4)"͒ ؄*3"!.D|#MgJVD ȑ(nqcc)EHS2`0"s7)ElQzS!5-Ci 8 :;bXQ}f`:47+(G"op0ԡ_eEECI!a7Z#D4"Mr4O5R85$=#|ch%R޹9{ ojV,wu'?{i7X!oʇ+q_7/܎y+f8|Ul/ˇM\LQB ݫz;GtÆ[^fA UsϞ_7~晏XV]w;>w߯nj|p6hD俷<8Ph Kx]/!f޿nj~`vբɻ~׳ĬxX.翯0uo}1CӍ#tczو;>]WV5 wCy)(<6uϒpѹ!SAĪ[[ZJIRzdRHbH3BpWB( g.m%r(ש7"4)(4j/1#]jQT , "E"FQacF:k04E,!uRTFEC! m͢ 0̉ى46ssDnr$*U u"KhgLJ8S(Hc"Ÿ ƞzPi46Gijf9D d~oJĠ{7e_P8OxUfݵ`&.?}s[I@,wnYl[%.89G__>~pcZ> -ҿۣ;e[1nlݸDA)YW^%}{(w}i>>?X-"U~}X ,X5cצ<1j N :k5y[pV={fqSQ;nw6)3K$دȎy *i}`qM;u :ӆ%_ cXux%Ţrگ$5oIK#4P4Mm+0 *Rtq-1;^% BۄDØ(ƠOmpEֶrT@FiaYhȪRDȢwR5ǫ. H kSOYaZY)6tK30zlhNHIv NFzn~8h=:^A6,+< (!X#Tn*~EFtF0`06nK:=&Xmnzb],̼,N$T݆ zIm3vmQqgUX;jPWn>vtF7wtmKc굑pSKbcl>]ݾfgW5'.ۘe1NJBؚx Dth1RzHdv<|#F4DylEfT!I\Gh{xQ ͰuOvm$W%7:V ,w>2k̷W. Q"`tS9)QTdŐjE!9Q Չcu|ybP @`ΰvA?p>21c9~Lձ滾cw|oM$sO?l+ݏ<$P91฾y4[y<˥ ݫđv,I5@AvWUG,g9ӊA T~I@,'ӗq L:"+M3 76+! V< *j2'pS4Y̶ؖJ}:("I̎!5hJaAF;ZNݙihTr)|} @Qƌtd1"˸Yu<@_[:lT`vs1W:O{fm҂%_+gձ^B-xAwB'/Wt/r>2;"`l\u."@qͬ©BuE$cGgI/|깂nEIø~@5jgNn;cj͹/ tp U۶Z7khNl S@) cS(>QEb{ h69Bv^o:fVQX#GHE2auz$B n4MUI%;. (JFENUBbJp܎"J>vlBc>x9̱y*7 ԪrY3WUvo@I x_+<>>C.N:ZL$kUz*|@UևDr:`C0B3ճэu˼x~}#Mk?0g<p⥪eُΜY[=7O?y y>V%o}0_ph8}03k?Z}jZƠw<|IF mJ@RD}zfݵ<_:κ˟^yk; 32"~$X>a޹<ԚsL;CzSH>nԈGf;Yڙ`JD"ߔ Qj _3w-k׿ތi׬Z_xGCa=w6u4%/Z^o 6Z[wXn3̸wYx̷!aWQa`B\uAFws]l\}u%8B%{u3 1l?5׊ǟ9V/q*XlS}qӋ}o g3 |^JcrAڄVIDATKK$TtygٲUc'p@ϢnWVPtZcƥ (r'+@oA\qγ\xhۿ7;w:!4M=m[X:p+ʺe2ȨxiɺχT|/yG="K%oy^z#p}^_j|DΎ7%0(#G,}%֋/͇j8#scb8ynwAlVG1>r֘+ߘ1xgPYsmcqp2.`=c0iw՘^>''w (X:+2Gն u[ć:hpLPCU:صHg歓D-ʤ-ܳM|W;O~w&;_ I~s1,g9i Ϻx'z=wVo7{(s&_KO%@/ 6أ{4Ԣў5Ơ级GC-bKhF$Y!'c r62U/-~v){(!DZѴ('/E!B~h]!G*)@TU}%;یpe8mY,K7!;5І_072O|p!|+ws O$ehڗeXH+o.W"9hXвuU0.Q)=膢tG1 B0 Q2IwM.@gg?aa @o{55b|? ՜o+H5===3PZGCZ~Zwy}Ǹf|iO{f|y<,wݧSȳ[hA^]#t\Fz9 u!ao+IOr(QTayHA˹_#󍚇BYŖQuIQ4$EeQT_;"!w( DZE,jנZEM4?Z4YAR4A4YAR4A4YAR4A4YAR4A5ZZZZZZZZZ `ΰ.xqE#h8&k\y-ܯ8x'97l7Um;ٳ~lRZ?+v߁O=ǩ9ܴW>??+߉8}pV:ǥ[ EQ}9_>iV;*Y{ϼYg|R2}O#s wڲBbhK<2Fgc =Xcի7!d/DQ_UT_Fqus,ɓ͘rBy&Tq/>-.٪_AjYć_G $+@־CO=7ֻTTHcH_jCMs埯|RG5)pM-qU:'e =Xѐe9阧=gm|nǛu~{CA/8<n bվE4&L-͏/+2$n(Dݳݺz'6V~.2 }>!X#h#$/ :8q;3t>-n֝֗U&ٗQ^H+3bJ} 4`0LٗxX4EބZ9I؂ڝݽ֊tp}s?.nA4A5,#`[ygQ sZ/ӏܛ>#x@u@Z;ͥ.oGϻwq~hb;w5޽6}L^vwaD;;swM->=7b҅>db G_ Gh漷sp-޻.ȼcxE)6qL4x!CBpΫזխ}=:޽qc؃M|jAbNJycݽZC}w>v{pIN5&ݟ _xf~\%_@47\ |Ys}Wbx8sΧR+9Yy"4˨˙,;onjz%Yt:$Cu,^5 @: !*K!:rWB;+DQ`v8¥H3rfnÇ;'Զٵ[ͷvv>n9!Soc$t98zH;|Bw#M-q(|O1kn+>X(VFH\~Mn{uSG cQKs OJ'\@9](tG8g}]0}Z宝WW{Wu}l º "(њ[b4|L-&-O 44&n@JV>JK5lZjgRX3޳y~w<Ƈa W?w{ι{ιnϨyou}#vȭ@˿4tQvH_<l}(I;nKktP&n2Mq 5xyh/GS>7m[ycmsfu߽3_D0;j6]e̞?#"CA^)r!tIJc\{DlӧםIo%/roqd=_P@ъ^.hP#*:z3>ޙ~sX̎2- ttX,`i22@h鷤H8աcgB:txӕĤ^~%ywVfEwb^e@!{(ɂUp>(ar $z: yk<NUVϖVgl6RukեjB%(={ޭGOzݛA?ұ00u {Vnmؤ4la R\#α'kxGZZUAp0Wk.LmQ:8ܭj.xxb&㲍 PZPR0ƸtI,d|`G$ۚo5nJUrT5,`lh{mŘY4ަ׼SG <k4kcuIz.C=I[y Ad=Ox\iE덤inv>`/Mx az4IENDB`PK UE YYres/raw/viewmode.pngPNG IHDR$` IDATxy`LWgd&d"B$A{BKhzEyT)- PJU[J[.R탢 bBIȾ'$M[b5˝{{s&2@ ;†Vk3Q# cpNA&hY7*crp}+9Y@_2WG њ K:`@N2[Uiۖe 3+&@vq9RK] I2(+c:{9wXAAޞE>i6Bhy`[َ+I5/Ahg30#Z$I׋**I@t$@/>hh\Aޞ<zihR jIoq!|z-Eqg$%$J-J{ρHҰn>VU(.0#j TfӰQ:jǚ%CsP0lA4OX_Ic,O`kb@$ ^>7=j&s':v5/]>,#q5v X,4#A>wW+ʲAoл*UJT@11\BrkҲ|샱â"Ņ%o͟5ʿ?v1V7בcq.VH:;p5Y4@/wS)?$?z(! @ C0$ZE9onj~[>` Ɔf,N:{{uu?&||ƍm %À;gvȿd@tV`Rw-׾_sALf~0]"BqgOo,t7RK|\/ڰ~/KP0ি]Ւa81 C)0 *33{ܼWfk̘؁a= #JRFNgܽ??:`h`(YQ^ h ܙ@,ɲ$IF6qO Djj2ndNAJ\UW_W^ pU`ӧCd߽a_EG" /;]>>꧂k1 CЭA _p_($Ⲳ2???V yAH|F9{ۡnۧ>ׯ_W([qyyy&W^օ\0ğa~{8sbŊAqWPPj`뵵8zeeeݻw$IE۷Ak4 . G!$I677ϙ3ĉK.ݻwiio=u={,80qC)i0y$I,JR***Ə?9sXV^)bqGA$r1 #"qpp6LpgY hfYVE°yu]|޼y555 |ڴi۶meyʕ/a4MƥK??ԩS |O?m6IT('N3fLvv6֮];jԨS3fĉYYY4fGTWWhjuY,Y)rrrjhhy$@[bxt2R]]P(`l-֭[`Aׯ_|Ŕ{ȑ# qE566pwyG>~`Z0!==g>}nݺo>7ּUVV8Uwޙ?'6mtĉE,KQTmmmII '7n@?.!!W_2eʙ3glrԩyqm%D{`6U*UejZF~7pPlY0kA}󧠧CtN&2A*ƍ|ͣ>pBOAA:h-[0s̅ $$I5kg޾}ŋW4M(i|ƍ{饗%%%/ DdK}`H!Cxxxxxxݻ,*oC}:İj}b@|96nhh߿$IP(._ 7cu 0 37/) kjjjkk[I~Jevvv 9rO>mڴ͛7Ο?_TwFؚNTZVhMQT{)N$@ȁW* bC ml"Ml7I}{K_[3$Ijy&$IReKrlyAAAXlh|7m6$QA GGGhZ; DQoYC ,vmlZݫW\aU__?cƌ;vzJgK544x{{aeVۺm̷'L0STɲht؍7lgBӴlq~=xܓ'O^tiΜ9w>{ŋʨ;"@NNNÙ_mwHh4~H':('N_xqqq1aÆAm۶ٳ~{۷;h1CvzXn<ݪCoݽY_(y /Ne`={ٳرc0w^ڵ8|$I:vJoN 7??$V 0zC{зRp618gϞ}ы/8x򊊊zk˗;W^yyy$I~...<[,f<kQQQNvv~{lqf'˲h_T Κ5kA999L&Q ҥK Ǎ׫W7n>^/??}E`.\x{][[[^^rJOOOT jll8ͭ ,ree˗i֭Lbɨ+lء4:&y[KaaaH#5>>[n0fU]]=d,**0`3a{U(SL!I2!!ǧW^gΜ eju!I~e@Ŷ-β,mjʲT*eY60<0 fM&S˷ (hv0V$·p,q<,b) љnaXcccIIICC4]Ih4...m>-` ` ﳿ2j|rg+.& dYO `}e{{:> Z噴+D',kZN' L F:'$@2ػzj[s&-AJQ[UD'ashc?Bi[m0a\E=趣A !Ha( KNj $@0/3Rⅆo} =c5@ @Hn1h19Nj[.6pJ\貞flHn fle455ˇxhR iT{R.[$@ =~W?,"""==vH@ZA0 e @@ ! @ !$@q@r~)3Kܓ=1{:UI$Y,dYiݙ ɻsµopEpYA(lx\xQ1 -L~O3p 4MÅn ieί{SZZZ\\l4m[B0LW;,),ˢ(:tǎ$y($J/$IMь;811Z{/B0P}Y /t]]]IIF)VE /Szժ*^cggb/++ uppE ===͛w^aZ}2e8pVIBXpƍKJJl&"0ynܸI)EQT>'N8|(@,3 #BRRRZZb޽СCz=AK999vvv 3 sgyfΝCZQógB$ͭ[neY{Wqp`.Z}}}j .c^^^&L8zb!IM6:tٳ Q #a-]!4pH{5`/&@V5<<7M_} #8b_ `smv<44%CQTCCÒ%KvR6mqƨ(A{1h5 0Z[[۲:ޞkݻ7(( 꼼V^cH%qhj lyQϟ?CBmonn}y77Ga;,,4lZV(?KP(߶:d8p<$IEƚbe pvvvrr"<aVuȑ&MZjUQQ$I}9sǎ۲eKccO>j*J+rrrKQ/^k׮cǎHII 8z(I ?)))::ڦ>!!!O?t@@,7nO\P(8;wnhhhccٳgm]\E &N裏۷'$$H$ȑ#L(BJJ֭[nax ,ˉ'zOBm _hњ5k裏 o>ooovŲl\\܈#>lAAΝ; ;tФ#Fx{{28۽{ST*ըQ d4[R (VOMM 8n߾}{ܸq:yawڕ6bĈÇ{xxٳ')) aÆ=0ZSSZINPYYi0n`G,--={!Ct: $I60++ 0hBa6CCC׬Y#o{'N>d2544 xW^mXjE?> F+x2eʳ>rW_}5<bŊN8q۶m0]XX8iҤunٲMuuu(6e_|q޼yW\_Əc98%(Tjϗ\ʕ+O~I&mڴ &ִGCC=0Ku:dj/ߝʲlRR^ 3L!&&&))$IQV(EM4%Kݻ⼼Ξ=k2BBBXӧ 0,""";;Y;C"##Xh4ÇOMMm-IC=d0V^o߾X㡇X,6mںu޽{xc8q}|͟~iŊUUU#F0,$$DVoٲ裏֮]РT*ɲtPTTI'OAQTp@OO_b֣Gܢ"FCDnnnnnnHH0>>> j#f3vvvaҥj pBYY222[eZD@ܹs_sΕ+W,;uŋCa/ay`0СC(677'''?> 󎎎Kˎ k~駀LBѳgĂooom+'NL0(AnܸaZx㍠ t1{{2Yu:]uu5󉉉= Í=~;ܿSxxKH ٶm[NNNhh(dq[ڤ=TMNN8pG`eqI#_~1<_p!""_~nnnׯ:thdd]FFFK-0LYYYJJʠA⌌ѣGG6qcc#EQ0qjas&57 efffdd(~„ G6mڵk>;{AaѢEsݿu nݪj[uJۍ`湢DQ-6bƌ111Eɲ<~˙3g6lPTTh44MsW]]aTskq}P8z[;ή^ea{)m3;?f̘۷[,V6 ,-Z&a@aaF2 3rq]va$I>|xĈ=P>}va['Ib܊[~~>ihs$-UoZycgg&$I$]]];99kK,3gl#$IɔKtDDDDDBXblV-om;Ё&rXXa$IBߪ>eYoo+Vc–xԩS /_|іR[oRa??%c5ť:CX+TSS-{#d E_vʕ+0sԩVY!fٳg j2f?L9]vqذa.\0yyyUUUqqqmrss/^8|SRRZuԠha9sFk׮988 8*cn\]]m}̘1vvvF@VkXx?ۻ8)))++KR, Ifg}뭷hcnnnNN& Lxc}: +,,ٳ'ĴY&d^ wx̙kN0O>00Gzz: L&M+w^ZZ 0ɩ8$iZF gG<`hJ{'$x|p׮]eeePl7R zvnݺ'O铚;`VWWzj||Kn0 h4Jn92v={4MQV%I ,]tРA,STK,5jT=dY޷oѣGmݻ_T*EQLHH0,55fcJ/ RrڶBR7|3>>>22R͛7:td2XÆ rss9ۼy[SS0$I&$$TUU9`0455mڴ)##CV?^2k֬ILLSn]ð_~O?ݹs'EQ&iȐ!˗/wssAFx6Ae'''///(.3gάؼyΝ;=<<ëmennnpAիW?$Ib϶eYV"˲^`g}o> &X,SL)..޴iO?d0zYXXu˗O>]PO4;FzyjaRŦ²2___xWh7r7/LFjX,AMk0 =pKժh$sg2젖f`.4ai/fvDQ- Ʋ,ԗa)oau/]CυaDQEs8wL!s&7:FEQtZ0jˠvpIEEE~u{a4ᵃ{B#t$:;;</,,wvvnllgEQEQ%%%p֭[,YЯ_?x)srrXsssx}}}nnnccRbL&af4\YJ#vzla#eB׬ IhrCIsKMMի{vvヂ菭v,x#mƿA$IBejnnNIIѣW^^޿/ f`B"`BtNNN4MWOk版]_5;=akk|-Vؾ"Ih4~G:"007tppfTKCcy6[M?pn:^oq] Üx[BD{C ߳$I555pNPddK'eYrJYY^4 ܇4zzz:_ח`a Sq!B'&ލ @@ H @@ !ĭCs^*lə>uc||WV @h+lCt`bjjjBWen$ #"މx[O}T^^ ESjjf\dǍ ݳ+l6K2h4H:Z<,x. Btʂ]|W+y=&dݍ\<={ǍCY@."cblbTwj} (T$5GkE͂@"H*! +Pu;1Qս;|3}zkfA Bt _߈ӧ•+.D͂@:_wbmvX{e?ЀZEg~$fMeH]r;<,oqqEoZqDZgk^۩ߢB{{sO`!;v:CWn8.rsss}}ddT*t:NKq0ւ+'\0`ZfBjoi j;Э3A466VU`E+yXNcA[ нdXL1oIm A4M6߲,rMB7RہVq;lʋ͸uN@Xcceuc}mnA~~hAHw,w.67m84'<80DQd瞋k8.ƍA5*..N$AwS__vYѭQ+$Qk Jzi^NX^^(m B8+l.kHJJQY t;|0|h(qd{ C6Cq[`M|GjJ2%%e„ }m?<(sxV:>%DgnW(^K*<{V[S3N_MnN](ww˳X,޶ ~(\OZ~HtI<VK}3[4&'{<&"f$I 6l0Zo>8-#m/DQ$aYF,*(aС&ӧOOJJ:uꔿ? ӳ#MfyJE$9,Bl&BVK<J%M,ˢQ .9HAtsڣ*Ҹ?Wӓ<8^I];{*8OlF}m0}q+WZ>^hh(䓳!!#" ^{!)= :'Z}%baYV ,h|ז-[8MӍO<ķ~KQBtԩST*Uqq 4`iӦ;wNTyGl6sg65͔)SjkksrrH|ꩧ=cƌLq_>O>3gfϞ]UU0 <ӧGEE 0`ŊPOKKK,X0`S>}$IԅTS]C)T {%'JOzVKxQλ(FTSSdfB {^F߸+p+ĘQref\\2paw5$%5$%Yrr6Q\WO1[Z $Ύ;v$y̙]v}fcǎ477?3w6m/3iҤ,MϺe$IJEӴJb 'Lp{ĉO=TeeB8pY-[+,qɓ'gggˏ<Ⱥux x饗Κ5_t]oh66+TjoWgXR $ 1:).ZXNј-VA ߛofݡC[+zRS;(6MNm/6xK.TUU]~=,,̙3 ؾ}ѣGm6qD@߾} y782Ld]]ӧ7oLJ]|ys޽;~ٮ7oۺu ۷CO?d^qd`z ~o4IXNjH$,cEt/44:Ԙܔj׮Unڤ.*[t鱱gΜyN8痙9sL N:ݯ_?YY 0`@ZZZmm#q=+'xbǍ9rٲe$IFDDŋ_~ J#F8;;,0a( py{{;v`FQTvvvUUUIII sN!CDGG>|8], r85j\|NAQHq8$!))519'jJʕN&tOAbbb222?^YYOSN<hjjR4M&^_UU-1111V`0 AX__jժ]v8::IDQV\e'IR$ǡx||0~?W ,x @?V/D[25@m {{wWTeCNmBW(Yd!))3.\] /9ZU!ʲx\\믿Ʈ]v۶m!!!GGGqIU*Jj5%IrppׯIDQdYVRٳO>ywMfooo߾ӧC (d2$)"a4Mì<ܹ̎$IA`]zQ_{nڴi...cƌ5I:$..׮5UUxy>,2jagUB\z ͍n=1 kSQHn =eYeÆ #"&&FR>|_~C9r0a?~ԩA9887M0eYeV+,wh#F[քt?See%0,fdd9A)))_h4,*́n޼1""bΜ9(>0QԨ<݊b~= 5É,V'^@H{\\30O<,Zx&0 kll>- uƍh[@@@rrrTT,$,,G-JKKsrrڷo_pp%IBϟ d 7gէ{`GM}$IZ{{G{ [ \MaPެT50c|Wi~{8.""",, I||| kjjϺDFFzyy۷$:::$$$33sڴif/VWWGFF>SAT)˗/w͚5zsJq$ M99:5Ֆ,fø8;jT5\EwX/g'GIn0 rJT U:x,jrfۇVzL* zR * Fvn?ismh ÔJ$I) Xi-jqeYԩSSSS]]]9i$IadG,(Vyy qc B<0BZ ➷?u @ !$@@ B [Bv/EE!~垛wՇ8F\0մ1, į 7-ߧH@t! @1!$@ @ B H @@ T@ n-#|4sp4+I\ -@Q,˂ a.zp7eeeV@ӴVuwwt8w<'8I[ paE49J" ÜDQ$Ȳ\TTOFql6WUUfww an*Q! Imm-İY**EQ, 80ADQq\V+ :9$zÇ-]t͚5cǎ9s&qonzjIII``7@DQzZݻfF |J矻wN-...))ի$I'l@yTϟ A1 ğ㸈7(?R\jA,rGQ YV$IA( QYe E޽;::l6Vd޼yGyeٯ駟VT}:00w+JfPl^b$ 0B%~T*x<<@q\~~(MYywpp t钛c9$@$vvvGT/kCIDATsΙP@}}}jj',##CPtT;;;???a4MgȁݻGVhSK,af8r䈛[ee)Sz_Tǿ&B)@*e$I''zh{,U(fΜ9uuuʚ0aʕ+?<-[խZgϞ>O?K/>`0ժOsXUUw566; +}˗//[lӦMW_}տ#G<3 غxAA3|̙3g^o!Io߾8奥RRR,KDDl6+ ;˲T*9k0 S}e>Ĭ_|122?z( >>g.\o;::T*GGG)j70 [~}||رc.\pI&<8s|'>|T*)rwwk._GJxx_m2vvv'O~yzz ":ЗN V{ECJKK%Iڸq͛aı ,YSET!ͽVeYEQ4L;vسgϘ1czQ^^nXۗ #W^uwwOhĖ>>>0R"##+**z왞^QQqĉ{ŋG7n\VVԩSZm|LQTF=ǪL&[u S}E@qqqLqL~+'C 9r;^u\ ɩ j< /-?F|u׏3F׿{wE1&&\/GGNJ A91:::8`/\]]%I9r#lJIJ,Mk֬)))~ʐ$ٞ6YVΧiݽBQTxxyZn߲԰RS__nݺ)J333|_| +-nѻwoQPPгg6RܣGvb@j 666|7nP*Gg͚?#㊊Fc{FP+"""ys577m޼… 6em?F[~}iih/Μ93i$N'B@@ӧT*SRR"##]\\TŨEEE%%%pA+WIaoR ,`6mvq^^^7n>|_|q\yy z˖-KLL|w%I۷ϼy.] '1аEQӹ^p~ݺuG1bDllujkkayAޠݻoܸ… C [dٳg̘q@$K4p@4?}\ I$I8ܹs&00 ޲:Xð/$ 3UUUtss_I.\@QTXXA/_>}tPPmǛz=!$_^YY٣GFCtmmmbbbaa$IRNNqzqjfdd{{{hKNN6aaa M zE4aMMM/_ 븶(.**~:A0\SScJ4[PTj!-, 2L*)JԘ5~ay`(֏@MEJJ`ɖ'&2JRE 8algȲea$c@4MM}"BtV:ߒ ][=L6f#njlM! ?G TiHDW߇g=C w}CM@ !$@@ B $@ @ B <+h&Mn\õ>~sאˢ(DQ,#(N :RF,SeR8Zdjm- ZkVPuPnV,T{s_ Ky|$w9w9sn!l6N@<`1* jQ' k"Gehw/86dY&IaQYU~6!!Ay EQFٳAAA<QeYpW_}q{$@!ȑ# 8~M`DFF J2fnQ\\rƌUUU<4}첲qN:tpEQX,}mE8zhgg+4}ܹ7&&&VUU8xaag}|Yf8]< z{{[Ngy&00>ڹsgZZ˲L!㸤qRRR4MYYMӂ 0 y Id!#Ily !P"~A \r7nHq$I Âz- ìV+\(EtсFaUQUUU?,[ahycv֭$0*0 >>K,...]]]k׮mool%%%ӧO1b"˲N۽{̙3Om____VV6o޼h;::FGꫯ^z5:::11DeKKK-Kqqq]]l]xٳ 9~xRR)A:u$IN1իW;6v،ɓ'veב#G:;;Νk٥il6 k׮yxx,X 99Qν{_0At:ݮ]f͚U\\oKJJT*hy>555-- RTOg U"I YJjjjھ}[@x/**:qAvV*((hhhq&77w˖-eӦM[nr(X""""??b{o߾MӴf[zu~~ MMM9996ly&A۷3gΤ_v ?˲ tvvȈ痜|4MQTwwwUUUBBNTէNJKK|||L&K/T[[VjKΞ=VǏDDWWWVVΝ;!\t`AW޽{>;w.`*˲&Mr :th͚5{$~[bÇUDGR?Hqe.\4i˲fyڵG5LUUUMMMJDm۶믿ϱ[/"??ɓ/8vT*:eh4KKKVkEEۦMt:`x]]AlM&AE]~~lbںe˖H'TWW9 U*UMM`8vĉyjCΜ9c0FŋSRRҢe`9IΎ!Aޏ=X,$IBlLiӦl6$@k('&&j4"%%%kl6[leg͚UPP0G1 ?>syxx@,#I 9zV%$lv=444))<S jo~e˼v{HH뻺ܹpB^q||,*p;wNKtܹ˗/59I7 -I,ˢ(GEE<6! !! ܀S@D~ӧOgdd;󰭭- jU$I:re;C)Igedd,Y͛cƌ9m۴Zr ,b``!!!4Mk4`E)Ayݺupr"I6Y-J5 ǁaJtVǐ!SbDQT|~9 Kyx 2T!!!۶miTc@@C3qܴiz}ee1cݓAP0qwhZTp J6 . [?C7K???%EqԨQ(p$IEY,FNuCt4 C=|I|}}Gss3 ޮ~s8; gΜG޻wOVC {ɺ4WnxLp(_Ԃ ͘1&!66Ffsxwj;oEE dA6o|f!Yhѧ~o[eْQ{{{{kjj_xPgay^1l;w?322eƞ?f,/]4//oݺu3g+++iEQRՙ>}7// %qwYpŋnܸQTT/v9kPH4a%#"0vڰaû㓞!Ô)SBCC!40 ^C,&IR```||2NG||lǏ㏽$I0aˆ#$I2eJII֭[7npm&OOiӦa7nؓ޽G+$IRPPP\\bŊFEEIIá͛7 @QW\ ٙlg}vuuuPJHH8rȎ;rss Ɂ8Kecbb{;v@'''g͚5ZV &O obbbn~KXbuǜa0 ˲V YoëY@4HJI[Y"xv9h `KEt5՞]]]o~HH b`\ hGEaλriHť!S!@(C 5 ye9wqah42 cXƌSTTv\ hLj 7%@kq]v]+;oEV?Q>555566j4^?rX|B0-@IA >% '!~J DD@ B $@bآ PajQ? $%{IENDB`PK UE6\res/xml/file_paths.xmluQN0ܒxGN^zNHpAjPC9 ?0naEZήgG}zDmlB` |p ,du1J*Ulq\k^7È^zYQT!{[mTu+H\|iUfbCa?6j[oږKG/BťR|[%RFBkʴ-E'|zǙhk5ǃY=x ,7p{s.%9ZkoUQQiJOCPz@B(u6CB{9SP1 6t z7/Ќ|&h/tz #4fR2t: }](_P)T uAЯBs+(!4PQhZNCC㋔>A=ИKCÆ*mOP0^F WꇾPjt=4RnjQS(unASЯA#F"?46@mPtބ>>~ *?PT @۠ ,kx4U@~t } Bch݂Oqjj[WFKЌ2#4?DcOkQ FnM 91ь: F8~V)S}#E%kﲊNyڦ=Qލu7cXݻ1;o/ÅX-b$\MЎ\r/|u)q&oJ'r;w췅\ictǗP{b-=yoe+ߐ7Q/ʹ i5ѺL F1{2қJ'SR1QjIM;TK"K,)OC%fiMl X;]oI&%~*/|Kzx((L5|Xi$?B|;"RjWh9*5Q>qGvW jGG7ͱUKlkiuҘPV}Z|žU:=%!A=)N%]ճGӨ8L5RM_sC اO|s^,`p%B9Rvi[XOWM;ɊޠnUrW%N/j\u]*vOGgn2ts$h%uK9vfHΏ2JݰNKwW*$^'_Jw/Ao/:>g-etJ-%hJD;#$΋n9@kjt@ <Ĺ{rEΝ ~ӌ~Q"|\M&BLT#A*y>5Ntk>' b5x='<尹*$XCGf qg|kj3E.mEF:q:R-JUrm<M>m3*"R2iFnO@H O11s>7 kh޴^u$}XѭG2fZRuK.EjԱO눴%4v^|F06> D/t9A"2>sIDhA!q`ŐBaϫk/C>BH۠+6#8h 4 ]!.h7z/OQWRÿiT*)lZƨA"4ٸCE9NtkM2(>2ry|mmN t{iۯ2 D>YWc}v'l:<<;O7 ~q1X1L9I],s>9 gIF!>|}47>O8Bu`>w`ȼ/ͳ-b" k-jE[ľ$\`hu[̼ł0 ~3O%[6=oa-lV* =6ɢMئ mzsmz!䍢$.DC[XUimUjh9RC[YJW*xex.[C<"20k?;+BրB0׀BY.x!BB7գ:G۵lX,}7mh;C||-|`+~-!xm %?˸e9i跮,8$G3?d+ث}mra yb y ^0{y+oyU{Ђy+AooV .ov.x =[-x{ ,xw0{k[ü5{؂Wͼj{ga^3eZ{{ԂW˼Z{o[Ǽu;`[ϼw;h**x C x ,x_c1o#6 aN)xG ',x_g I ^I) ]̻K23^6Z61o5Y̋ 1y wp9T{~^RR'-ڪyw/X$x/x,xkSދދi ^+Zﴁo36 K}X9=c ]o~-<_xg3>¼-w{݂Ƽ6{;gkg^3ްu0C0޴u2S4޲Ř -xw3n{y]]{8=} ^7 w-x[U5޳2W3޷ü{}{ww Y1oЂw? [3oȂy;#'> O -x0o'v O O,x2Aov O-x[>5~nü=s!=$x _X2oa=,x4w >._zY>;^DJ?vxmy ^~a7nGBںuxe\[-Ln??LcY{ C}hsA.`AV|'s}q2w^!}}'>>C}G8shgI'|9̾ Np2ωsP)rȢ2֎/G2J'yUD>e<ɶq|>mOM }cvju66.>hȜz9 %c1>7ςM}Sc:a?n2YMq;2ۋ,}b|gn:J Kk䄯e9vYH[\ mwE}ro+ P;ۆ>?Ƕ%Xc\F?&+#޿ 9>䝓:;Oϳ/χ~l4uY~}9i+7ꄿԔz.vy}y!/ L{AW).kd~Fӽȶ)S!>" O/9ݴ_f;Hs䤾wa)e>E{y]!W\o|y$ _qKdJr0zw@_6̷ %}yߑx-x0U*xxG,xg'בBB~y2β,۾^޸>.Bye!! Ye'8jPKL(TTPK UE Lresources.arsc ) 9% &9L_r 0CVi|<o.U}Jy Y,UU9k' P 3 ] ~ J w , W ( X 9v,c2hJx5UpEsFt2Oy /Ll4Wt-Mu1Rh /WDm&Iu%Di/Lh#Gl # @ ] { !>!b!!!!!""4"M"x""""#D#c####'$U$$$$)%e%%%%%&4&]&&&&&':'Y'''''(N(_(z(((()D)c))))*0*T*****+'+C+l++++,#,L,,,,,#-F-p----.:.j....'/W//// 0=0n00001P1111222V2222303]3333 494a44445E5r55556U6666 787i7777 878c8888"9T9|9999/:\:::::;l;;;<(<T<<<<=F=~===>0>Z>>>>?L?t????1@\@@@@ARAAAABFBuBBBB0CdCCCC D4DeDDDDECEnEEEF4FdFFFF G2G\GGGGHMHHHH IZpZZZZ[A[s[[[\3\\\\\\]?]m]]]]^T^^^^ _<_g____`G`t```a1a[aaaab0bbbbbbcEcocccc#dVdddde1e[eeeefEfqffff$gNggggh:h\hhhhiCiviiij9j]jjjjkCklkkkklMl|lllm9mdmmmmnEnynnno:ofoooopApqpppq7qjqqqqrJrvrrrr(s\sssstCtxtttu,uXuuuuvDvqvvvv$wLwuwwwx(xYxxxxyGytyyyy'zOz|zzzz.{W{{{{|3|Y||||"}P}}}}} ~1~m~~~;fM}ր=sŁ&Zڂ+V@hDŽ*Yޅ 4gIuև4a߈ O;qҊ+R|ϋ%Y#XIt̎I܏ 3jƐHqőQCl֓Fvה8lڕ 9dDz̗1d&\Ǚ&XClƛ!S|Ԝ,] 2cɞ-aXGs͡'SMxУ._äJե5a>jŧ/dŨHsҩ&P{Ϊ$Yë"W Byխ1Z߮Cmɯ O~Hvر8jβ.\H}մ6f&TҶ+\7kĸ(VL{ٺ3fʻ O~EtŽ!O}Jzۿ2Md-G`{ $>l9T.Iw=Wr"9Ri2Mf}@Zu :UpId}2`{@Wr7Ri2Mg+B]w =[u&D`'@CQbt 5GR\fkqw} Gx^h~[$1}%E -;DVu\7G (ELx$<q8AOat#o}+6y.Rf-OUwrL"+^(H-n>|%6 Siu+t$2D`#P+3h )1GX_{0Nfm~GTdK\e3i;Ml/8=:AV.6[fo Fokv)0BM$0e0GU"N|H> E = R      (   )~) @Ok5K[py)7NX'e+FN5VqeqBTdo&;TqQ!\qPl %5 - M T   !!)!u!!!"E"Y"""""#:#X#m##e$m$$$$$%g%%%%&3&&&&&&&&'(':'E'V'd'''( ((4(F(R(k(((())6)?)[)q)~))))P*_*l*t***** +9+I+g+v++++,1,?,,,-*-t---- ..2...../(/f//0-0;0{0000001J1W111112%2;22222363=3N3^3333#414n4444455.5?55555556f6666(7O7_7{777778N8~88888Q9e9997:n:z::::: ;1;H;l;;;;!<j<<<<<<=(=a=q====>>l>>>>>G?h?????I@AAA"A*A1A8A@AHAPAXA`AhAoAvA}AAAAAAAA BB"B*B1B;BMBXBcBkBtBB C"C)C2C9C@CWCbCCCD1D9DtDD&E>EJEdEEEEEE-FIFoFFFG%G;GDGiGGGHcHtHHHHIII JJLJiJJJKKBKUKiKKKLL?LULLLLL M/MMMMM NNNN5O?OTOOOO"P.PYPPPPPQ QQAQNQtQQQR|SSS"Tbm̔}ە#>HNxӖ VOuȘǙ->ZmƚК qV6d ?F͞'ΟHf +?8p~բ">Pdr.=Ysͤ0].:Mk֦0`̧ #:`ɨר&/< ;Pr#/\ҫaLc\wܮ&N_ϯ6ϱ*BPaDz2Fi%1qz.Vjw ٷY)@Pp"ԺGk,6R̼H{½$9s@Rtƿٿ2B->r( 0IR[man2<H`m%?}5GS^j)?mV4<I_.5 `!3JY BMdwInv /=[Bkr'=Q3OsA!)CQNk}, 4E=Y 1~4?[ix1Rgi\n<Oll +F| (DS]9Gy 1\k$+Jq ~/l u Ev:%g,q-o@ 9^$i"^tGk#\Vhu/]s4=Q[%ME !+1ShLUb D   3 B Y  ! c     A T _   ! + P    Io%Dd(lf fCPUl.O D_u^~Kuas As>OfNz.[uG m {  !!&!!,"R"u""2#?#~##### $$$f$$$$$ %%\%k%%%%9&B&T&h&&'z''''(((()$))))>****+,+B+z+++++,,~,,,,--:---).c.u... /U/t/~/ 0P0h0000000D1P1s111112.2o2y22@3E3L3S3Z3b3k33333334(434C4P4X4a4i44444444555$575M5W5c5{55555555666+696C6X6d6|66666666677/7577777777777888I8T8~888888889 99 9(9_99999::':?:U::::E;m;;;;<|<<<===>2>V>h>>>>>>R?\?p?{?????@d@@@@@A|AAAAAABXBBBCKCCCCCC7DDDDD'EVEE F/FAFrFFF=GGGH#H2HGHUHmH{HHHHHI3IIXJjJxJJJJ(KQKpKzKKKKLLLL-MBMMMMM N%NSNNNNOaOmOOOEPPPP"QDQUQbQQRWRqRR5SSSTKTTTTU UdUUUU5VIV]VvV~VVVVVVVWW)WOWWWWWW!X:XZXrXXXbYtYYYYBZTZZZZZZC[[[[ \U\\\]/]:]V]v]}]]]]]]<^i^^^^_2___u___A`s`````a'aaaa b(bXbbbcBcMccccccdd+d}dddeeef_fqfffggqggghhiiii:jUjcjnjjjkqkkkkwllllllmpmmmmn#no[oooo6pHpYphpqGqqqq r_rrrrr/s8sssss t:tttttt u#u;uCuTuu6vqvvvvvw*wwwwx%x2xPxxxxxXyyyy9zzzzV{|)|D|q}}}}~Q~~&?Zj#3[FRԁ݁Kr~Ă҂tԃHY2K`p-Nɇԇrz+z $`oԋGÌ 0=`y 1BLi!'/7] 3Qʑ`’֒^l6q{Քd,8q,ۗ1Vrט*E>Pך!?Q~~ϝ1>GRȞp,<ʠנ*¡/\rarΣ0RӤb ]$L :Q[©O_oت.Wiի,4Foͬܬ(:ޮPlŰ^Db}ײ ޳Bô8VjlҶEkȷڷGȸE߹'JdL\j-8DMZaj|:D'4H`"7)%(=U*LK/NAP%rnm J7Pcr52>Ls-hpvMh".?z(A1iP;H]d6EUgV 0O!fp=y1<LZh3K?Ow[BYMWa8Ph"2>Nn&fBUu#Kd#,[x'iN ,C[pQ+?Si?1Tu0HIky1g=]ms|M:,E W<Plu &8hvI[T j  8 l  j  2    t  .W9~ '} }R\wZkZ9c4D'#2Wr>Wn!/L9 Jo!8!U!!!!!"o""#####T$c$l$$$$$%*%e%}%%%%&O&&&&& '')'{''''''D(s(((()4)a))))****+)+v+++++Y,,,,-.(.=.b.u..>>?9?? @@@@@\AcAAAA,BBBBBBXCtCCCCdDDE+EPEhEsEEEF)F\FFFF)GoGGGGGHHHH=IGIrIIIUJJJ KK)K:K^KKL.L:LLLL M(M9MKMsMMMMMĪѪݪ3TuzΫ/ZbݬEQcޭ5Ka® ݰ>GRñ (Tk4Wͳ9Xt'09~ hrl4E&?˺պ"^iѻJUy*8UpϾ2MQ)BQirFwEQ;gs^k/=Uk#<Pj)q:+acDR\ d{#i$0x,2<T*1<yIj1BV/R}%>z4Nl $.9cj!)G`hO&Gp)J{+< /)AJm2EV_rOl{>RXwXc@T(Vg"g?Tb!+I5J ,5u(v(1JFi3 ;b:89k Jg$<S9ERQ19[i}8Piq3Kc{#BBNS[ o  p   = \     6 Rx9Gvg@i%9h.D'u'D^1Mj TB]o'%<XARzAaisXo?e !X!!!5"j" #f####)$;$g$$$$$%%8%X%o%%%K&w&|&&&&$'A''#((())g))9*Z*~** ++%+_+y++++,,|,,,,-0-7-f-m--- .`.k.+/Q0011(1111111$252I2S2o3~333l44485^5s55555666L6^6666677%77777888+9Z9t9999::.:l:::::::4;I;;;;;<k<<<<=:=d=====>>5>>E????@@@@@@A0ARAmAAA-BGB^BlBBBB-CCCCDEcEEEEEKFrFFFFIGnGGGH]HHHI&I`IjIIIJJJJ KK8KBKKKKK&L=LULLLLCMMMNNNPNuNNNNN`)\ȉ3Wy'ȌԌ@H8̏%I %2^t֑1?I\d֒FVēГA[є 1 5(COW~>ՙ.9-HO!Lbx(1ߝ&2`˞*ӟa۠h{ϡסĢ8n7BR_hQgv.ڦ"I"=Ũ֨4Xltk}/Gګ ,XiEdjɮخ 1Nxȯ֯Vk߰EReJnʲ=]!KqҴߴdpѶOx۷*ϸ &=d|`ʺQ]ۼ"+:9BQz˿ (x%SnYq1{2Gb[ Oa:v1U[y?x2YQX5b1@g0Rw )>Pb}:[m3?8)8A#}<y5p6QuNi,]9KToqvRjeE]{HZn, 3BZ@.7C(dv 3xHq Ecuh?&>_z"y<r G)z3?l~?  ^   G \ n   G P b w   \/\8^h%5(A<HZl lSrL[mva?^e}6 W ~  C!!!!",""""###&$8$$$)%M%\%%%&I&[&&&&F'^'''t(((M)_))))*F*c***+++++++,~,,,,,-&-B-`---.../'/9/Z///0<0V00002y2222213s33333,4>4444 5F5U5a5v555-66.777788G8V88889_9999: ::;:::::;:;^;;,<G<M<q<g==>->U>v>>>>??@@1AvAAAB1BCBLBB CCCCzDDDDD E4E=EEEEAF\F}FFFFGGGG HH^IIIIJ_JJJK!KNKoKKKLL>LLGMcMiMMM=NNNNO(OFOOOOOO@PPPPPP QQQ0Q?QHQQQZQcQlQuQQQQR9RVRsRRRRRpSSS T0TaTTTTUeUUU6VVVVVVWW4WWWWW>XaXtXXY`YpY}YYYBZHZoZZZ3[s[[H\X\\\\]]0]G]Z]]]]]T^}^^^ _)_h_q___``6`H```i```` aa7aJaaab9bzbbbcccidddeCeeeeef%f\fvffffgPggggh[hlhuh~hhhhhi"i2i\iviijljxjjjj'kfkkkk ll(l4lHlllm mYmbmmmmJnwnnnn@oo;pNpkpppq(q4qXqqqqwrrrr sXzƶECL_h|¸ָ߸,z8"[ @k5N&6Pbr <BN^hLb0C!*6Yeu"2B%8S%8DwC`p?Dfo!DMVN[kWtKTC03 6t#d$>_w 9Da+Kz2GTo<_q(DVp!>V7Y .@T\!,o Sn-Dn(9_o.>fEUbm1M#;a){ 'EPfnBb&:s_u + p$0Hp~K]#{*HQk "8Mu +{*8HAZ>|6]j}+9TdJ\tN` - C R  l  +  ! ; Q [  bsChz#e07ar~!1m .NDNj".Nbr~4@T|,)BQcemT$x +FM n   !!L!u!! "'"2"F"^""V#z######$:$o$$$$$%%'%t%%%&!&Z&q&&&&&'B'O''''( (*(;(I(Y(q({(((((G)m)|))F**** +Q+n+x++, ,W,,,,,, -- -D-----3.<..../b>~>>>>>> ??3??@C@X@@@}AAAAAAABBBBB CcCCCCD?DPD[DdDmDvD~DDDDDDDDDDDDDDDEE(E-E8EAEJEPEnEEEFF$FFF*GIGjGGGGMHYHtHHHHHIIIIIIIJ_JJJ=KQK[KbKKKKLKLLLLLLMMMMMMNzNNNNQOOOOMP\PwPPPPQ QHQ]QmQQQQ@R{RRRRS'S8SESSSSSTTTT-UUUUUMVrVVVV'W/WhWWXX,XJXUX^XgXqX|XXAYxYYYYYY*Z7ZEZiZvZZZ[&[6[>[b[k[[[[[p\\\\"]/]@]M]c]]]i^q^^__4_G_M_e____`D`V```````a8aJa`aaabSbcbybbbbbbc9c\cvcccccccc'd6dAdTdnddddebeefBf^fpfffgTgkgwgggghh6hXhhhhGiTiwiii jPjjjjjkl6lRlulllnmmmmGnnnnn[oooo(p3puppppq4qI\ =΀Ĥ L΃9}ʄ,Tb{܅%6L M 4<IЉ;s KWm},Í̍Qtώ !8bďڏ3RzÐ >I'KkMʓdsNrc٘"@L]f7J^ awœߜƝߝ Gcr'|ϟsܠ5qr#+ L^rΤ+E`Υݥ@MduԦ<TcwܧGavߨ 6LbתN^)?Zg|ˬجCZl}­ZJn߯#\l̰_JDz,=[ʳ-˴+E_ Ӷ #.9F`ʷ1r{9H 4BYxSc~ϻ޻(4>Pnҽ*UlͿD!@)AK%.@Wgpqu >3K^ -k>Ua~.#M\ -Ls0p`~`=^rLs ?JYr jr$*_AS(<O[1JS>T^Kjx-?ouy,;Qvw> APc?[j6Giy %U4A/?kq4 <.\w{K(]>-YdLj#~Bp>Qd#+E^j}7@.AI\)DCQ=Gm'I8N 8 D    n x  G   Z v  FZo2H\2J[%.GvQlQ]x:\h7.M`x%/:s ajt0F.HQk|^D{ X p  3!U!n!!!!!!^"{""#&#J#####1$$$$$$1%Q%%%% &&-&&&K'h'v'''@(W(((((),)k)s)))))*'*9*C*U*o***Y+],,,V---9.G.....///&090h0n0y00051y1112l22222223'4D4w444444j5x55555 6166666667+7O7`7v77848}8889;9K9k9u999:E:U:m:::::_;;;<<@<<<<>#>L>\>>>>W???I@]@p@@@bA}AAAAB.BOB[BBC-CCCCCDDjDDDDD$E_E}EEEEF|FFFF9GNGXGGGH:H_HHHHHHNIfI{IIIII-J]JhJJJJ[KKK>LULLLLEMQM_MyM5NJNVNNOOOOOP8PPPPQyQQQQ;RIRURRSSSTfTTTT1UXUoU|UUUU VZVqVVW+WWWWWWpXXXY5Y}YYY&Z9ZLZZZZ[ [)[L[^[o[[[[\\*]3]D]c]j]]]:^`^^^^^^__(_]_g___a```aCagaaaaabbbGccccc(d1dsddddSeee f;fLfffg&gxggg hh(hWh{hhhhhhhi,iiiii#j*jjjj kIkk ll+lwllllmmmCmmmmm nnWninnnnno&o/o9ohooooppWpppppqr'r>rZrrrrssstdttttu$u4uguzuuuuvBvVvv ww3wXwwwwwwxxxxxx$y3yMydylyyyyz-zJ̠ݠ 5Oء'5S'>|fy DjѧLŨڨD|ɩ٩.@cFVqҫ3u Rͭ!5+uįϯ )L[hxװ ,BSyұ,<RѲPey/dtOhȵ;϶2Kjܷ_)aй9Ⱥ@ a+ھXп9,Nl<O:-=bwPz!;OjQh87\q3 <Oju<I 7_ $SSe'44.P|}@(n 3,?y&?[noNwj8uk ;m &fYp 'dmyl4(J 4TatXp_w"LUSo7dy+YyV]ra  *    .?rHjBUKUqwDj3h$Qbw.Mq{,v Q f u ;!!!!"["""|###*$$$$$%&&'Q'''')(((r))*j****$,C,-(.Q.[.f.....//*0C001112233R3333334t445"5D55666"7i7|7777888{9:&:^:::;;x<<<<= =<=r==>?>>>>?r@@@UAhAAAAAAC>CyCC[DDDDEFEOEEEEEE G#G-GbGGGGGHaHH4IIJJJ,LLLLLZMMMNNNIOmOOOOPP!QQlRRSSSTTPUUUUUVVVBW\WWXXXXXXY'Y;YYYmZZZ[I[X[[[[ \7\Y\}\\\]6]i]] ^^^^___````aab_bbbbb:ctcdAdjdd,e_eteee$f7flfffvgggh i*i~iij:jujjjjjj&k{kkkllllm;mrmmmmn0nƓDboϕKTזHb>HYsԘT|řšJ]Λ"KWϜZoHZb":|۟ǠѠ٠DU¢ߢ'4c09D^pˤ٥ Maç Ybߨ);OmΩBVJV~/<ZfʭA֮ *<I}8 pձX}Ʋزct̳ӳ(B +8Bµ ȶڶ]La˸ݸ/6Pn2EUں#;h #wϼ3<FJis:>hGg}?UP8F#Rc? ):>FyEWpFR~8J]t,Zr4e-7} ,<~- @i9BSr*9`jr(9/%u_hUbo~ 2Lt(%6N Gj{M0EV]#<W^k\oO+FQ$Q_q"FX9 X|Uo} J fs<~%8Tp%O ]+x%?g;MT@\s{CQh7Rcz9W ]};WaEOWcz  0 Y      ) ~  R  R   , 9 W  +   + G f w  T f * H \ g n x <  7  , < D m  3 Q l   A  2 8 ? |  a g x    ^   J y  E l u  7  g   r    # n   \ j   N   G r ~   % Q &  I  I s! ! ! " " %" :" V" " " " " # # # $ !$ >$ $ % #% E% b% i% % % % % % % & E& m& & & & & & ' ' 4' d' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ( ( /( X( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )* * * * * + D+ N+ m+ + + + , , _, u, , , , , , - (- C- M- e- o- }- - - - . t. . . &/ a/ / / / 40 I0 r0 0 0 0 0 1 %1 01 _1 1 1 1 2 N2 W2 53 ]3 g3 3 3 3 3 3 3 <4 Y4 4 %5 05 h5 5 5 5 '6 a6 6 6 6 6 7 7 /7 c7 7 +8 j8 8 8 9 ,9 K9 i9 9 9 9 9 ': y: : : 4; ; < < H< Z< i< < = = 2= S= _= = = > > <> M> `> > > > /? ;? @ A VA cA A A A B #B 6B PB B B B )C >C NC sC zC C C C C KD D D G TG mG G G G G G QH bH H H I I KI ^I J J BJ lJ J J J J J J J *K 2K gK K K K K 'L L L L L M M !M DM M M N ,N N N N N N O 0P LP bP P P P Q Q Q (R mR R R $S AS tS T !T eT pT T T U .U XU `U rU U U U U U U V "V 8V WV oV V W 1W FW yW W W HX X X X X X X Y UY nY Y Y Y Z Z {Z Z G[ [ [ [ 1\ I\ \ \ \ \ W] ] ] ^ ?^ T^ ^ ^ ^ _ _ _ %_ __ j_ _ _ _ ` *` <` p` ` a a !a ja pa a a a a a "b ,b Ob bb lb b b b c Ec c c c xd e f Nf f f f g g Xg g g g g g h Gh uh h h h h h i i )j j j k (k k k l l Sl ml l l l l l l l m 1m :m m m n n n n o !o :o Lo o p *p 9p qp p p p !q 1q Fq Qq Yq pq q q q q r r #r 9r Er r r s s *s =s Ws rs zs s s s s s t 3t Pt t t u +u zu u u u u u P ާ ' H c r { ̨ ը ˩ ݩ f o ժ ު ӫ L Ŭ ά H Z ޭ > M V  # & | | 7 @ O c r  ' \ u ϳ س ' 6 ? e z ٴ ߴ 2 b z $ J w ¶ ׶ 0 B Z r { ' ! - < K T l ޹ ~ Ǻ - K ~ Ļ ! * 9 B Q ` x ̼  8 ӽ ܽ ` l о V z ' |  3 W u  x 3 < ' ` i ~ ( p  ' r N W  D - 6 N W j $ i \ | ' ; J e n % F U v y " 1 { J  C U K T ` u * l %  " +  % . 7 @ I V _ h q H o * E T f ~ : C L @ ! { M  ? W < & A T c l L a j y % C > _ | $ - Z r 5 A V k 9 B W s p  6 N W ~ a m # 5 " V z F w _ D S b k J # 5 A k z i x . H W i } / G d z 4 e H c r 8 \ k } X g v F U ' E W o ~  , 5 u     " @ I    8 c  * n   Z c l   5 _ t + : I a q z Y + V _ k - p y B i  6 s  C d s   >   . 6 Q i   ' 9 x   & 8 G   t   , J   < N f u   O X |   L p  N o  ) i ! 0 E Z    C    , 5 > n   X r  b k ! -! 6! B! j! ! ! ! " " " " " " # # 3# S# w# # # # %$ H$ W$ g$ $ $ $ $ % .% F% U% % % % % & & H& w& & & & K' 4( V( _( ( ( ( ) %) .) C) ) ) ) * V* e* t* }* * * * * + X+ g+ v+ + + + ?, N, W, f, , !- 3- <- g- - - - - - K. m. . . . . . . . / 9/ ~/ / / / / 0 L0 U0 m0 |0 0 0 0 +1 31 =1 1 1 ,2 2 2 2 3 P3 b3 z3 3 3 3 3 14 F4 U4 |4 4 4 5 i5 5 5 6 6 6 ]6 e6 6 6 6 6 6 7 g7 7 7 7 8 B8 Z8 ~8 8 9 9 39 B9 [9 c9 9 9 : : :: s: : : : : : : : ; ; 2; A; Y; b; w; ; ; < < < !< E< [< j< < < < < < = '= 0= = = = 4h8l<p @tAdobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®Adobe® Reader®&&res/drawable/file_icon_left_shadow.xml**res/drawable/grid_button_icon_selector.xml**res/drawable/file_icon_top_left_shadow.xml::res/drawable/myaccount_blueheron_service_icon_selector.xml00res/drawable/export_button_layout_background.xml55res/drawable/myaccount_cpdf_service_icon_selector.xml55res/drawable/myaccount_epdf_service_icon_selector.xmlres/drawable/page_gutter.xml--res/drawable/enhance_button_icon_selector.xml$$res/drawable/popup_widget_button.xml%%res/drawable/file_icon_top_shadow.xml//res/drawable/edit_mode_button_icon_selector.xml--res/drawable/popup_widget_button_disabled.xml::res/drawable/directory_entry_background_color_selector.xml++res/drawable/popup_widget_button_normal.xml,,res/drawable/popup_widget_button_pressed.xml**res/drawable/popup_widget_inner_border.xml**res/drawable/popup_widget_outer_border.xml##res/drawable/portfolio_selector.xml$$res/drawable/progress_bar_states.xml66res/drawable/bookmark_button_unselected_background.xml''res/drawable/file_icon_right_shadow.xml00res/drawable/annotations_menu_image_selector.xml88res/drawable/reflow_textsize_decrease_image_selector.xml88res/drawable/reflow_textsize_increase_image_selector.xml&&res/drawable/rename_image_selector.xml<>res/drawable/rfe_status_off_view_background_color_selector.xmlres/drawable/dotted_line.xml==res/drawable/rfe_status_on_view_background_color_selector.xml,,res/drawable/rotate_button_icon_selector.xml""res/drawable/scrubber_drawable.xml))res/drawable/duplicate_image_selector.xml..res/drawable/scrubber_thumb_image_selector.xml00res/drawable/search_edit_text_drawable_right.png//res/drawable/security_button_image_selector.xml++res/drawable/file_icon_top_right_shadow.xml44res/drawable/security_button_selected_background.xmlres/drawable/dummy_icon.png66res/drawable/security_button_unselected_background.xml&&res/drawable/selected_tab_gradient.xml33res/drawable/shadow_file_browser_tabs_left_edge.xml44res/drawable/shadow_file_browser_tabs_right_edge.xml##res/drawable/snippet_cut_bottom.png**res/drawable/snippet_cut_bottom_repeat.xml res/drawable/snippet_cut_top.png''res/drawable/snippet_cut_top_repeat.xmlres/drawable/splash_screen.png''res/drawable/file_list_panel_border.xml33res/drawable/bookmark_title_text_color_selector.xml11res/drawable/context_menu_selected_background.xml55res/drawable/file_entry_background_color_selector.xml**res/drawable/create_pdf_image_selector.xml++res/drawable/current_ink_color_selector.xml22res/drawable/current_page_indicator_background.xml""res/drawable/file_item_pressed.xml**res/drawable/help_how_to_icon_selector.xml((res/drawable/file_icon_bottom_shadow.xml44res/drawable/bookmark_button_selected_background.xml::res/drawable/left_pane_entry_background_color_selector.xml22res/drawable/file_browser_share_image_selector.xml%%res/drawable/lcrm_moreinfo_button.xml--res/drawable/gallery_button_icon_selector.xml**res/drawable/export_pdf_image_selector.xml%%res/drawable/about_dlg_background.xml&&res/drawable/delete_image_selector.xml..res/drawable/file_icon_bottom_right_shadow.xml//res/drawable/bottom_rounded_corners_pressed.xml::res/drawable/help_bottom_row_background_color_selector.xml--res/drawable/color_picker_item_background.xml//res/drawable/file_entry_text_color_selector.xml&&res/drawable/bookmark_selected_row.xml((res/drawable/context_menu_background.xml44res/drawable/context_menu_item_bottom_background.xml''res/drawable/bookmark_tab_indicator.xml11res/drawable/context_menu_item_top_background.xml<>res/drawable-mdpi/mp_moveorduplicate_file_disabled_md_n_dk.png55res/drawable-mdpi/mp_moveorduplicate_file_md_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_attach_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_myaccount_md_n_dk.png44res/drawable-mdpi/mp_myaccount_signed_in_md_n_dk.png33res/drawable-mdpi/mp_createpdf_disabled_md_n_dk.png$$res/drawable-mdpi/mp_new_md_n_dk.png$$res/drawable-mdpi/mp_new_md_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_nextresult_cu_n.png((res/drawable-mdpi/mp_nextresult_cu_s.png**res/drawable-mdpi/mp_nightmode_md_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_attach_md_n_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_nightmode_md_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_opacity_lg_n_dk.png//res/drawable-mdpi/mp_openinotherapp_md_n_dk.png//res/drawable-mdpi/mp_openinotherapp_md_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_orientationlock_md_n_dk.png,,res/drawable-mdpi/mp_autoenhance_md_s_dk.png00res/drawable-mdpi/mp_orientationlock_md_n_lt.png))res/drawable-mdpi/mp_clouddoc_lg_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_outbox_lg_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_outbox_md_n_dk.png))res/drawable-mdpi/mp_overflow_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_clearlist_md_n_dk.png))res/drawable-mdpi/mp_overflow_md_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_autoenhance_off_md_n_dk.png--res/drawable-mdpi/mp_pdf_editable_md_n_lt.png..res/drawable-mdpi/mp_pdf_flattened_md_n_dk.png..res/drawable-mdpi/mp_pdf_flattened_md_n_lt.pngres/drawable-mdpi/mp_pdf_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_createpdf_md_n_dk.png,,res/drawable-mdpi/mp_pdffiletype_xl_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_pdffiletypelock_xl_n_lt.png22res/drawable-mdpi/mp_pdffiletypeshadow_xl_n_lt.png%%res/drawable-mdpi/mp_pdflocked_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_picture_md_n_dk.png//res/drawable-mdpi/mp_autoenhance_on_md_n_dk.png((res/drawable-mdpi/mp_picture_md_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_portfoliofolder_xl_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_presentation_lt.png--res/drawable-mdpi/mp_previousview_md_n_dk.png((res/drawable-mdpi/mp_prevresult_cu_n.png((res/drawable-mdpi/mp_prevresult_cu_s.png&&res/drawable-mdpi/mp_print_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/mp_print_md_n_lt.png##res/drawable-mdpi/mp_bh_md_n_dk.png((res/drawable-mdpi/mp_recents_md_n_dk.png..res/drawable-mdpi/mp_redo_disabled_md_n_dk.png%%res/drawable-mdpi/mp_redo_md_n_dk.png))res/drawable-mdpi/mp_clouddoc_md_n_lt.png11res/drawable-mdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_dk.png11res/drawable-mdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_lt.png11res/drawable-mdpi/mp_refresh_disabled_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_createpdf_md_n_lt.png11res/drawable-mdpi/mp_refresh_disabled_md_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_refresh_lg_n_dk.png,,res/drawable-mdpi/mp_blue_folder_xl_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_refresh_lg_n_lt.png((res/drawable-mdpi/mp_refresh_md_n_dk.png((res/drawable-mdpi/mp_refresh_md_n_lt.png//res/drawable-mdpi/mp_clouddoc_disabled_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_rename_disabled_md_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_rename_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/mp_reply_sm_n_lt.png++res/drawable-mdpi/mp_bookmarked_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/menulist_md_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_rotate_md_n_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_rotate_md_s_dk.png$$res/drawable-mdpi/mp_rowheader_n.png''res/drawable-mdpi/mp_saveas_lg_n_dk.png++res/drawable-mdpi/mp_bookmarked_md_n_lt.png''res/drawable-mdpi/mp_saveas_lg_n_lt.png,,res/drawable-mdpi/mp_addbookmark_md_n_dk.png11res/drawable-mdpi/mp_savetoacrobatcom_lg_n_dk.png11res/drawable-mdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_clearsign_md_n_dk.png11res/drawable-mdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_lt.png00res/drawable-mdpi/mp_delete_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/mp_selectedrow_n.png11res/drawable-mdpi/mp_sendforsignature_md_n_dk.png11res/drawable-mdpi/mp_sendforsignature_md_n_lt.png))res/drawable-mdpi/mp_settings_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_bookmarks_md_n_dk.png//res/drawable-mdpi/mp_share_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/mp_share_md_n_dk.png&&res/drawable-mdpi/mp_share_md_n_lt.png33res/drawable-mdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_dk.png33res/drawable-mdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_sharelink_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_bookmarks_md_n_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_sharelink_md_s_dk.png66res/drawable-mdpi/android_textselection_right_trim.png//res/drawable-mdpi/mp_shareonandroid_md_n_dk.png%%res/drawable-mdpi/mp_sign_md_d_dk.png%%res/drawable-mdpi/mp_sign_md_d_lt.png..res/drawable-mdpi/mp_bookmarksonly_md_n_lt.png%%res/drawable-mdpi/mp_sign_md_n_dk.png%%res/drawable-mdpi/mp_sign_md_n_lt.png//res/drawable-mdpi/mp_singlepageview_md_n_dk.png11res/drawable-mdpi/android_textselection_right.png//res/drawable-mdpi/mp_singlepageview_md_n_lt.png''res/drawable-mdpi/mp_camera_md_n_dk.png--res/drawable-mdpi/mp_slider_vertical_n_lt.png&&res/drawable-mdpi/mp_tablesheet_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_takephoto_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_takephoto_md_s_dk.png''res/drawable-mdpi/mp_camera_md_n_lt.png$$res/drawable-mdpi/mp_textfile_lt.png55res/drawable-mdpi/android_textselection_left_trim.png++res/drawable-mdpi/mp_textreflow_md_n_dk.png++res/drawable-mdpi/mp_textreflow_md_n_lt.png$$res/drawable-mdpi/mp_camera_n_dk.png++res/drawable-mdpi/mp_textselection_left.png,,res/drawable-mdpi/mp_textselection_right.png22res/drawable-mdpi/mp_textstrikethrough_md_n_dk.png**res/drawable-mdpi/mp_cancelsearch_cu_n.png22res/drawable-mdpi/mp_textstrikethrough_md_n_lt.png**res/drawable-mdpi/mp_transform_md_n_dk.png$$res/drawable-hdpi/mp_new_md_n_lt.png//res/drawable-hdpi/mp_shareonandroid_md_n_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_nextresult_cu_n.png33res/drawable-hdpi/mp_createpdf_disabled_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_bookmarks_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_nextresult_cu_s.png%%res/drawable-hdpi/mp_draw_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_rotate_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_nightmode_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_underlinetext_md_n_lt.png22res/drawable-hdpi/mp_textstrikethrough_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_nightmode_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_attach_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_rotate_md_s_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_opacity_lg_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_draw_md_n_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_opacity_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_document_md_n_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_opacity_md_n_lt.png//res/drawable-hdpi/mp_checkmarkgreen_md_d_lt.png++res/drawable-hdpi/mp_bookmarked_md_n_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_openinotherapp_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_color_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_sign_md_d_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_openinotherapp_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/android_c_grabber.png''res/drawable-hdpi/android_r_grabber.png00res/drawable-hdpi/mp_orientationlock_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_clearsign_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_saveas_lg_n_dk.png00res/drawable-hdpi/mp_orientationlock_md_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_takephoto_md_s_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_sign_md_d_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_outbox_lg_n_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_checkmarkgreen_md_d_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_saveas_lg_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_outbox_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_autoenhance_md_s_dk.png++res/drawable-hdpi/mp_textselection_left.png))res/drawable-hdpi/mp_overflow_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_cancelsearch_cu_n.png11res/drawable-hdpi/mp_savetoacrobatcom_lg_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_overflow_md_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_checkmarkgreen_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_transform_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_underlinetext_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_sign_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_delete_md_n_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_dk.png00res/drawable-hdpi/mp_autoenhance_off_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/android_textselection_right.png''res/drawable-hdpi/android_magnifier.png$$res/drawable-hdpi/mp_textfile_lt.pngres/drawable-hdpi/mp_pdf_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_sign_md_n_lt.png,,res/drawable-hdpi/mp_pdffiletype_xl_n_lt.png((res/drawable-hdpi/reader_app_android.png..res/drawable-hdpi/mp_bookmarksonly_md_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_pdffiletypelock_xl_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_cc_folder_xl_n_lt.png++res/drawable-hdpi/mp_bookmarked_md_n_lt.png22res/drawable-hdpi/mp_pdffiletypeshadow_xl_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_autoenhance_off_md_s_dk.png!!res/drawable-hdpi/mp_alert_lt.png22res/drawable-hdpi/mp_textstrikethrough_md_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_acrobatservices_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_pdflocked_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_addtext_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/android_menu_arrow.png&&res/drawable-hdpi/mp_color_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_sendforsignature_md_n_dk.png!!res/drawable-hdpi/mp_cloud_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_cancelsearch_cu_s.png''res/drawable-hdpi/mp_g_checkmark_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_singlepageview_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_closetoleft_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_g_checkmark_lt.png**res/drawable-hdpi/echosign_app_android.png//res/drawable-hdpi/mp_g_bookmarkarrowright_s.png11res/drawable-hdpi/mp_sendforsignature_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_g_iplscrubber_n.png((res/drawable-hdpi/mp_comment_md_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_portfoliofolder_xl_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_g_iplscrubber_s.png((res/drawable-hdpi/mp_comment_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_createpdf_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_g_iplscrubbertrackleft_n.png//res/drawable-hdpi/mp_g_bookmarkarrowright_n.png,,res/drawable-hdpi/mp_twopageview_md_n_lt.png22res/drawable-hdpi/mp_g_iplscrubbertrackright_n.png((res/drawable-hdpi/mp_presentation_lt.png))res/drawable-hdpi/mp_whatsnew_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_g_scrubber_n.png((res/drawable-hdpi/mp_addtext_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_textselection_right.png%%res/drawable-hdpi/mp_g_scrubber_s.png..res/drawable-hdpi/mp_g_bookmarkarrowleft_s.png--res/drawable-hdpi/mp_previousview_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_g_scrubbertrackleft_n.png..res/drawable-hdpi/mp_g_bookmarkarrowleft_n.png//res/drawable-hdpi/mp_autoenhance_on_md_n_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_g_scrubbertrackright_n.png00res/drawable-hdpi/mp_acrobatservices_md_n_lt.png))res/drawable-hdpi/mp_settings_md_n_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_g_stickynoteghost_lg_n.png))res/drawable-hdpi/mp_fontsize_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_prevresult_cu_n.png((res/drawable-hdpi/mp_gallery_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_fontsize_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_clearsign_md_s_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_gallery_md_s_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_clouddoc_md_n_dk.png++res/drawable-hdpi/mp_textreflow_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_generic_img_type_xl_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_prevresult_cu_s.png**res/drawable-hdpi/mp_clearlist_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_generic_ppt_type_xl_n_lt.png&&res/drawable-hdpi/mp_flash_md_s_dk.png//res/drawable-hdpi/mp_singlepageview_md_n_lt.png22res/drawable-hdpi/mp_generic_text_type_xl_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_addfolder_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_print_md_n_dk.png22res/drawable-hdpi/mp_generic_word_type_xl_n_lt.png&&res/drawable-hdpi/mp_flash_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_whatsnew_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_generic_xcl_type_xl_n_lt.png//res/drawable-hdpi/mp_share_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_print_md_n_lt.png++res/drawable-hdpi/mp_genericdocument_lt.png,,res/drawable-hdpi/mp_twopageview_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_transform_md_s_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_genericfile_xl_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_find_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_recents_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_genericfolder_xl_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_find_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/menulist_md_n_dk.png++res/drawable-hdpi/mp_generictextfile_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_continuousscroll_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_share_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_goback_xl_lt.png..res/drawable-hdpi/mp_find_disabled_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_redo_disabled_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_googlecloudprint_md_n_dk.png##res/drawable-hdpi/mp_failure_lt.png,,res/drawable-hdpi/mp_addbookmark_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_googlecloudprint_md_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_exportpdf_md_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_bookmarks_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_grid_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_addfolder_disabled_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_redo_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_grid_md_s_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_exportpdf_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_grid_off_s_dk.png$$res/drawable-hdpi/mp_camera_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_gridview_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_exportpdf_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_share_md_n_lt.png))res/drawable-hdpi/mp_gridview_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_errorpage_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_help_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_enhancement_n_lt.png##res/drawable-hdpi/mp_bh_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_highlighttext_md_n_dk.png00res/drawable-hdpi/mp_delete_disabled_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_lt.png..res/drawable-hdpi/mp_highlighttext_md_n_lt.png++res/drawable-hdpi/mp_androidbanner_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_viewmodes_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_hitarea_md_n.png))res/drawable-hdpi/mp_enhancement_n_dk.png55res/drawable-hdpi/android_textselection_left_trim.png%%res/drawable-hdpi/mp_imagefile_lt.png99res/drawable-hdpi/mp_acrobatservices_disabled_md_n_dk.png11res/drawable-hdpi/mp_refresh_disabled_md_n_dk.png++res/drawable-hdpi/mp_imagetopdf_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_clearlist_disabled_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_levelup_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_enhance_n_lt.png--res/drawable-hdpi/mp_transparency_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_levelup_md_n_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_refresh_disabled_md_n_lt.png--res/drawable-hdpi/mp_cancelsearch_md_n_lt.png--res/drawable-hdpi/mp_linestrength_md_n_dk.png++res/drawable-hdpi/mp_textreflow_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_refresh_lg_n_dk.png--res/drawable-hdpi/mp_linestrength_md_n_lt.png44res/drawable-hdpi/mp_annotation_disabled_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_lock_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/createpdf_android.png66res/drawable-hdpi/android_textselection_right_trim.png%%res/drawable-hdpi/mp_lock_md_n_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_continuousscroll_md_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_refresh_lg_n_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_lock_sm_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_viewmodes_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_tablesheet_lt.png%%res/drawable-hdpi/mp_lock_sm_n_lt.png((res/drawable-hdpi/mp_refresh_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_blue_folder_xl_n_lt.png--res/drawable-hdpi/mp_menuoptionabout_xl_n.png++res/drawable-hdpi/mp_annotation_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_sharelink_md_n_dk.png--res/drawable-hdpi/mp_menuoptionclear_xl_n.png%%res/drawable-hdpi/mp_enhance_n_dk.png((res/drawable-hdpi/mp_refresh_md_n_lt.png11res/drawable-hdpi/mp_menuoptioncreatepdf_xl_n.png**res/drawable-hdpi/mp_emailfile_md_n_lt.png33res/drawable-hdpi/mp_viewmodes_disabled_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_menuoptionopen_xl_n.png''res/drawable-hdpi/mp_remove_md_n_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_undo_md_n_dk.png00res/drawable-hdpi/mp_menuoptionquestion_xl_n.png))res/drawable-hdpi/mp_clouddoc_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_remove_md_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_menuoptionsettings_xl_n.png**res/drawable-hdpi/mp_emailfile_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_cloud_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_moreinfo_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_duplicate_md_n_dk.png00res/drawable-hdpi/android_textselection_left.png))res/drawable-hdpi/mp_moreinfo_md_n_lt.png++res/drawable-hdpi/mp_annotation_md_n_lt.png00res/drawable-hdpi/mp_rename_disabled_md_n_dk.png..res/drawable-hdpi/mp_move_disabled_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_createpdf_md_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_sharelink_md_s_dk.png%%res/drawable-hdpi/mp_move_md_n_dk.png))res/drawable-hdpi/mp_clouddoc_lg_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_rename_md_n_dk.png>>res/drawable-hdpi/mp_moveorduplicate_file_disabled_md_n_dk.png,,res/drawable-hdpi/mp_addbookmark_md_n_lt.png..res/drawable-hdpi/mp_undo_disabled_md_n_dk.png55res/drawable-hdpi/mp_moveorduplicate_file_md_n_dk.png**res/drawable-hdpi/mp_takephoto_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_reply_sm_n_lt.png**res/drawable-hdpi/mp_myaccount_md_n_dk.png33res/drawable-hdpi/mp_duplicate_disabled_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_delete_md_n_dk.png44res/drawable-hdpi/mp_myaccount_signed_in_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_retry_md_n_dk.png--res/drawable-hdpi/mp_transparency_md_n_dk.png$$res/drawable-hdpi/mp_new_md_n_dk.png''res/drawable-hdpi/mp_attach_md_n_dk.png&&res/drawable-hdpi/mp_retry_md_n_lt.png''res/drawable-hdpi/mp_drawer_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_refresh_md_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_color_md_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_acrobatservices_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_comment_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_comment_md_n_lt.png::res/drawable-xhdpi/mp_acrobatservices_disabled_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_continuousscroll_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_continuousscroll_md_n_lt.png44res/drawable-xhdpi/mp_createpdf_disabled_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/menulist_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_createpdf_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_createpdf_md_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_delete_disabled_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_delete_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_delete_md_n_lt.png**res/drawable-xhdpi/mp_document_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_draw_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_draw_md_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/mp_drawer_md_n_dk.png44res/drawable-xhdpi/mp_duplicate_disabled_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_duplicate_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_emailfile_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_emailfile_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_errorpage_lt.png44res/drawable-xhdpi/mp_exportpdf_disabled_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_exportpdf_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_exportpdf_md_n_lt.png$$res/drawable-xhdpi/mp_failure_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_find_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_find_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_find_md_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_flash_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_flash_md_s_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_fontsize_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_fontsize_md_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_g_bookmarkarrowleft_n.png//res/drawable-xhdpi/mp_g_bookmarkarrowleft_s.png00res/drawable-xhdpi/mp_g_bookmarkarrowright_n.png00res/drawable-xhdpi/mp_g_bookmarkarrowright_s.png&&res/drawable-xhdpi/mp_g_btn_blue_n.png..res/drawable-xhdpi/mp_g_btn_blue_pressed_n.png&&res/drawable-xhdpi/mp_g_btn_gray_n.png..res/drawable-xhdpi/mp_g_btn_gray_pressed_n.png66res/drawable-xhdpi/mp_g_btnbacktranslucent_black_n.png::res/drawable-xhdpi/mp_g_btnbacktranslucentmini_black_n.png00res/drawable-xhdpi/mp_g_btncreateid_blacke_n.png--res/drawable-xhdpi/mp_g_btndefault_blue_n.png11res/drawable-xhdpi/mp_g_btndefaultmini_blue_n.png**res/drawable-xhdpi/mp_g_btndone_blue_n.png..res/drawable-xhdpi/mp_g_btndonemini_blue_n.png--res/drawable-xhdpi/mp_g_btnopaque_black_n.png11res/drawable-xhdpi/mp_g_btnopaquemini_black_n.png22res/drawable-xhdpi/mp_g_btntranslucent_black_n.png66res/drawable-xhdpi/mp_g_btntranslucentmini_black_n.png--res/drawable-xhdpi/mp_g_buttonlandscape_n.png,,res/drawable-xhdpi/mp_g_buttonportrait_n.png((res/drawable-xhdpi/mp_g_checkmark_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_g_checkmark_lt.png%%res/drawable-xhdpi/mp_g_divider_n.png))res/drawable-xhdpi/mp_g_iplscrubber_n.png))res/drawable-xhdpi/mp_g_iplscrubber_s.png22res/drawable-xhdpi/mp_g_iplscrubbertrackleft_n.png33res/drawable-xhdpi/mp_g_iplscrubbertrackright_n.png&&res/drawable-xhdpi/mp_g_scrubber_n.png&&res/drawable-xhdpi/mp_g_scrubber_s.png//res/drawable-xhdpi/mp_g_scrubbertrackleft_n.png00res/drawable-xhdpi/mp_g_scrubbertrackright_n.png00res/drawable-xhdpi/mp_g_stickynoteghost_lg_n.png))res/drawable-xhdpi/mp_gallery_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_gallery_md_s_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_generic_img_type_xl_n_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_generic_ppt_type_xl_n_lt.png33res/drawable-xhdpi/mp_generic_text_type_xl_n_lt.png33res/drawable-xhdpi/mp_generic_word_type_xl_n_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_generic_xcl_type_xl_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_genericdocument_lt.png--res/drawable-xhdpi/mp_genericfile_xl_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_genericfolder_xl_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_generictextfile_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_goback_xl_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_googlecloudprint_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_googlecloudprint_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_grid_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_grid_md_s_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_gridview_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_gridview_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_help_md_n_dk.png//res/drawable-xhdpi/mp_highlighttext_md_n_dk.png//res/drawable-xhdpi/mp_highlighttext_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_hitarea_md_n.png&&res/drawable-xhdpi/mp_imagefile_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_imagetopdf_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_levelup_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_levelup_md_n_lt.png..res/drawable-xhdpi/mp_linestrength_md_n_dk.png..res/drawable-xhdpi/mp_linestrength_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_lock_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_lock_md_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_lock_sm_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_lock_sm_n_lt.png..res/drawable-xhdpi/mp_menuoptionabout_xl_n.png..res/drawable-xhdpi/mp_menuoptionclear_xl_n.png22res/drawable-xhdpi/mp_menuoptioncreatepdf_xl_n.png--res/drawable-xhdpi/mp_menuoptionopen_xl_n.png11res/drawable-xhdpi/mp_menuoptionquestion_xl_n.png11res/drawable-xhdpi/mp_menuoptionsettings_xl_n.png**res/drawable-xhdpi/mp_moreinfo_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_moreinfo_md_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_move_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_move_md_n_dk.png??res/drawable-xhdpi/mp_moveorduplicate_file_disabled_md_n_dk.png66res/drawable-xhdpi/mp_moveorduplicate_file_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_myaccount_md_n_dk.png55res/drawable-xhdpi/mp_myaccount_signed_in_md_n_dk.png%%res/drawable-xhdpi/mp_new_md_n_dk.png%%res/drawable-xhdpi/mp_new_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_nextresult_cu_n.png))res/drawable-xhdpi/mp_nextresult_cu_s.png++res/drawable-xhdpi/mp_nightmode_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_nightmode_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_opacity_lg_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_opacity_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_opacity_md_n_lt.png00res/drawable-xhdpi/mp_openinotherapp_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_openinotherapp_md_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_orientationlock_md_n_dk.png11res/drawable-xhdpi/mp_orientationlock_md_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/mp_outbox_lg_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_outbox_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_overflow_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_overflow_md_n_lt.png..res/drawable-xhdpi/mp_pdf_editable_md_n_dk.png..res/drawable-xhdpi/mp_pdf_editable_md_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_pdf_flattened_md_n_dk.png//res/drawable-xhdpi/mp_pdf_flattened_md_n_lt.png res/drawable-xhdpi/mp_pdf_lt.png--res/drawable-xhdpi/mp_pdffiletype_xl_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_pdffiletypelock_xl_n_lt.png33res/drawable-xhdpi/mp_pdffiletypeshadow_xl_n_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_pdflocked_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_picture_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_picture_md_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_portfoliofolder_xl_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_presentation_lt.png..res/drawable-xhdpi/mp_previousview_md_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_prevresult_cu_n.png))res/drawable-xhdpi/mp_prevresult_cu_s.png''res/drawable-xhdpi/mp_print_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_print_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_recents_md_n_dk.png//res/drawable-xhdpi/mp_redo_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_redo_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_refresh_disabled_lg_n_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_refresh_disabled_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_refresh_disabled_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_refresh_lg_n_dk.png))res/drawable-xhdpi/mp_refresh_lg_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_refresh_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_remove_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_remove_md_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_rename_disabled_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_rename_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_reply_sm_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_retry_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_retry_md_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/mp_rotate_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_rotate_md_s_dk.png%%res/drawable-xhdpi/mp_rowheader_n.png((res/drawable-xhdpi/mp_saveas_lg_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_saveas_lg_n_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_savetoacrobatcom_lg_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_savetoacrobatcom_md_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_selectedrow_n.png22res/drawable-xhdpi/mp_sendforsignature_md_n_dk.png22res/drawable-xhdpi/mp_sendforsignature_md_n_lt.png**res/drawable-xhdpi/mp_settings_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_share_disabled_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_share_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_share_md_n_lt.png44res/drawable-xhdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_dk.png44res/drawable-xhdpi/mp_sharefeedback_file_md_n_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_sharelink_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_sharelink_md_s_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_shareonandroid_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_sign_md_d_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_sign_md_d_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_sign_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_sign_md_n_lt.png00res/drawable-xhdpi/mp_singlepageview_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_singlepageview_md_n_lt.png..res/drawable-xhdpi/mp_slider_vertical_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_tablesheet_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_takephoto_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_takephoto_md_s_dk.png%%res/drawable-xhdpi/mp_textfile_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_textreflow_md_n_dk.png,,res/drawable-xhdpi/mp_textreflow_md_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_textselection_left.png--res/drawable-xhdpi/mp_textselection_right.png33res/drawable-xhdpi/mp_textstrikethrough_md_n_dk.png33res/drawable-xhdpi/mp_textstrikethrough_md_n_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_transform_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_transform_md_s_dk.png..res/drawable-xhdpi/mp_transparency_md_n_dk.png..res/drawable-xhdpi/mp_transparency_md_n_lt.png--res/drawable-xhdpi/mp_twopageview_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_twopageview_md_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_underlinetext_md_n_dk.png//res/drawable-xhdpi/mp_underlinetext_md_n_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_undo_disabled_md_n_dk.png&&res/drawable-xhdpi/mp_undo_md_n_dk.png44res/drawable-xhdpi/mp_viewmodes_disabled_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_viewmodes_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_viewmodes_md_n_lt.png**res/drawable-xhdpi/mp_whatsnew_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_whatsnew_md_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_x2_errorpage_96_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_x2_genericdocument_96_lt.png22res/drawable-xhdpi/mp_x2_generictextfile_96_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_x2_imagefile_96_lt.png&&res/drawable-xhdpi/mp_x2_pdf_96_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_x2_pdflocked_96_lt.png//res/drawable-xhdpi/mp_x2_presentation_96_lt.png--res/drawable-xhdpi/mp_x2_tablesheet_96_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_x2_textfile_96_lt.png))res/drawable-xhdpi/reader_app_android.png00res/drawable-xhdpi/mp_checkmarkgreen_md_d_lt.png00res/drawable-xhdpi/mp_checkmarkgreen_md_d_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_clearsign_md_s_dk.png++res/drawable-xhdpi/mp_checkmarkgreen_lt.png((res/drawable-xhdpi/android_c_grabber.png""res/drawable-xhdpi/mp_cloud_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_cc_folder_xl_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/android_magnifier.png..res/drawable-xhdpi/mp_cancelsearch_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/android_menu_arrow.png++res/drawable-xhdpi/mp_cancelsearch_cu_s.png((res/drawable-xhdpi/android_r_grabber.png++res/drawable-xhdpi/mp_cancelsearch_cu_n.png%%res/drawable-xhdpi/mp_camera_n_dk.png11res/drawable-xhdpi/android_textselection_left.png++res/drawable-xhdpi/mp_clearsign_md_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_camera_md_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/mp_camera_md_n_dk.png66res/drawable-xhdpi/android_textselection_left_trim.png++res/drawable-xhdpi/mp_bookmarks_md_n_lt.png22res/drawable-xhdpi/android_textselection_right.png++res/drawable-xhdpi/mp_bookmarks_md_n_dk.png''res/drawable-xhdpi/mp_cloud_md_n_dk.png77res/drawable-xhdpi/android_textselection_right_trim.png,,res/drawable-xhdpi/mp_bookmarked_md_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_bookmarked_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_blue_folder_xl_n_lt.png++res/drawable-xhdpi/mp_clearlist_md_n_dk.png$$res/drawable-xhdpi/mp_bh_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_autoenhance_on_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_clouddoc_disabled_n_lt.png11res/drawable-xhdpi/mp_autoenhance_off_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_autoenhance_md_s_dk.png((res/drawable-xhdpi/mp_attach_md_n_lt.png((res/drawable-xhdpi/mp_attach_md_n_dk.png,,res/drawable-xhdpi/mp_annotation_md_n_lt.png,,res/drawable-xhdpi/mp_annotation_md_n_dk.png44res/drawable-xhdpi/mp_clearlist_disabled_md_n_dk.png55res/drawable-xhdpi/mp_annotation_disabled_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_clouddoc_lg_n_dk.png((res/drawable-xhdpi/createpdf_android.png,,res/drawable-xhdpi/mp_androidbanner_n_dk.png""res/drawable-xhdpi/mp_alert_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_addtext_md_n_lt.png))res/drawable-xhdpi/mp_addtext_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_closetoleft_md_n_dk.png++res/drawable-xhdpi/echosign_app_android.png++res/drawable-xhdpi/mp_addfolder_md_n_dk.png00res/drawable-xhdpi/mp_checkmarkgreen_md_n_lt.png44res/drawable-xhdpi/mp_addfolder_disabled_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_addbookmark_md_n_lt.png00res/drawable-xhdpi/mp_checkmarkgreen_md_n_dk.png--res/drawable-xhdpi/mp_addbookmark_md_n_dk.png**res/drawable-xhdpi/mp_clouddoc_md_n_dk.png11res/drawable-xhdpi/mp_acrobatservices_md_n_lt.png**res/drawable-xhdpi/mp_clouddoc_md_n_lt.png''res/drawable-xhdpi/mp_color_md_n_dk.pngres/raw-cs/coverpage.pngres/raw-cs/share.jpgres/raw-cs/whatsnew.htmlres/raw-cs/viewmodes.jpg++res/raw-cs/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-cs/print.pngres/raw-cs/sigprops.jpgres/raw-cs/clear20.jpgres/raw-da/viewmodes.jpgres/raw-da/sigprops.jpgres/raw-da/clear20.jpgres/raw-da/coverpage.pngres/raw-da/print.pngres/raw-da/share.jpg++res/raw-da/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-da/whatsnew.htmlres/raw-de/coverpage.pngres/raw-de/share.jpgres/raw-de/sigprops.jpg++res/raw-de/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-de/viewmodes.jpgres/raw-de/whatsnew.htmlres/raw-de/clear20.jpgres/raw-de/print.pngres/raw-en/sigprops.jpgres/raw-en/share.jpgres/raw-en/whatsnew.htmlres/raw-en/coverpage.pngres/raw-en/viewmodes.jpg++res/raw-en/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-en/clear20.jpgres/raw-en/print.pngres/raw-es/sigprops.jpgres/raw-es/whatsnew.htmlres/raw-es/clear20.jpgres/raw-es/share.jpgres/raw-es/print.pngres/raw-es/coverpage.png++res/raw-es/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-es/viewmodes.jpgres/raw-fi/print.pngres/raw-fi/viewmodes.jpgres/raw-fi/share.jpgres/raw-fi/whatsnew.htmlres/raw-fi/clear20.jpg++res/raw-fi/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-fi/sigprops.jpgres/raw-fi/coverpage.pngres/raw-fr/whatsnew.htmlres/raw-fr/print.pngres/raw-fr/coverpage.pngres/raw-fr/viewmodes.jpg++res/raw-fr/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-fr/sigprops.jpgres/raw-fr/share.jpgres/raw-fr/clear20.jpgres/raw-it/share.jpgres/raw-it/print.pngres/raw-it/sigprops.jpgres/raw-it/coverpage.pngres/raw-it/viewmodes.jpgres/raw-it/clear20.jpgres/raw-it/whatsnew.html++res/raw-it/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-ja/coverpage.pngres/raw-ja/clear20.jpgres/raw-ja/share.jpgres/raw-ja/whatsnew.htmlres/raw-ja/sigprops.jpg++res/raw-ja/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-ja/print.pngres/raw-ja/viewmodes.jpg++res/raw-ko/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-ko/sigprops.jpgres/raw-ko/whatsnew.htmlres/raw-ko/clear20.jpgres/raw-ko/viewmodes.jpgres/raw-ko/print.pngres/raw-ko/share.jpgres/raw-ko/coverpage.png++res/raw-nb/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-nb/sigprops.jpgres/raw-nb/whatsnew.htmlres/raw-nb/viewmodes.jpgres/raw-nb/coverpage.pngres/raw-nb/clear20.jpgres/raw-nb/share.jpgres/raw-nb/print.pngres/raw-nl/share.jpgres/raw-nl/viewmodes.jpgres/raw-nl/print.png++res/raw-nl/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-nl/coverpage.pngres/raw-nl/clear20.jpgres/raw-nl/whatsnew.htmlres/raw-nl/sigprops.jpgres/raw-no/sigprops.jpgres/raw-no/coverpage.pngres/raw-no/print.pngres/raw-no/clear20.jpgres/raw-no/viewmodes.jpg++res/raw-no/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-no/whatsnew.htmlres/raw-no/share.jpgres/raw-pl/share.jpgres/raw-pl/clear20.jpgres/raw-pl/viewmodes.jpgres/raw-pl/coverpage.pngres/raw-pl/sigprops.jpg++res/raw-pl/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-pl/print.pngres/raw-pl/whatsnew.htmlres/raw-pt/whatsnew.htmlres/raw-pt/clear20.jpgres/raw-pt/share.jpgres/raw-pt/sigprops.jpgres/raw-pt/print.png++res/raw-pt/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-pt/coverpage.pngres/raw-pt/viewmodes.jpgres/raw-ru/print.pngres/raw-ru/coverpage.pngres/raw-ru/clear20.jpgres/raw-ru/whatsnew.htmlres/raw-ru/share.jpgres/raw-ru/viewmodes.jpgres/raw-ru/sigprops.jpg++res/raw-ru/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-sv/viewmodes.jpgres/raw-sv/sigprops.jpgres/raw-sv/clear20.jpgres/raw-sv/print.pngres/raw-sv/coverpage.png++res/raw-sv/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-sv/whatsnew.htmlres/raw-sv/share.jpgres/raw-tr/clear20.jpgres/raw-tr/print.pngres/raw-tr/whatsnew.htmlres/raw-tr/sigprops.jpg++res/raw-tr/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-tr/coverpage.pngres/raw-tr/share.jpgres/raw-tr/viewmodes.jpgres/raw-zh-CN/print.png..res/raw-zh-CN/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-zh-CN/whatsnew.htmlres/raw-zh-CN/share.jpgres/raw-zh-CN/viewmodes.jpgres/raw-zh-CN/coverpage.pngres/raw-zh-CN/sigprops.jpgres/raw-zh-CN/clear20.jpgres/raw-zh-TW/whatsnew.htmlres/raw-zh-TW/viewmodes.jpgres/raw-zh-TW/coverpage.pngres/raw-zh-TW/clear20.jpg..res/raw-zh-TW/adc_readermobile_getstarted.htmlres/raw-zh-TW/sigprops.jpgres/raw-zh-TW/print.pngres/raw-zh-TW/share.jpgBBhttp://www.adobe.com/special/misc/reader/learnmore_reader_faq.htmlIn app billing Library Mobile Link$DATE$, $SIZE$Adobe ExportPDFAdobe Reader Touch$PAGENUM$/$PAGECOUNT$.pdfCopyright © 1984-2014 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.OneDriveAdobe® Reader® TouchEchoSign..%s Acrobat.com Adobe ReaderAdobe PDF PackAdobe Reader PlusMobile Link: $STATUS$Privacy Policy:%d bytes%.1f MB%.1f KBOK75%25%50%100% PortfolioTextAdobe ID Adobe ID:Google Cloud Printpmam Unit TestsVersionOrangeBuild0%NoteJohn DoeSendTest**http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_named..http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_anonymousCancelSign In To OneDriveThis document is protectedPrevious level bookmarks Don't SendIn order to help us improve $APPNAME$, we would like to periodically send anonymous, non-personalized usage data back to Adobe.SD CardNo files were found[[This task could not be completed. The device storage area (eg. sdcard) may not be writable.Converting to PDF... $SIZE$^^Access to this document is not currently supported with this version of Reader on this device.((Tap where you want to add your signatureSend For SignatureCommentsCheck out the latest features Select FilesLLhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/epdf_subscribe_rightPane_iPad_year.html Share LinkIIThis document cannot be printed because the author has disabled printing.Wait while loadingContinue Opacity... Image PreviewExport from PDFPreparing to Save... Searching... Ink SignatureError saving documentAll PDFsError renaming this document.``Automatically view recent files on your computer with Adobe Reader or on the web at Acrobat.com. Renaming... Highlight All pages All Files,,Easily convert Office or image files to PDF.Documents DropDown Current page %s deleted.OutboxRecently ViewedSelect text to strikethroughInvalid licenseCreate PDF from ImageVVThe document cannot be found because it was moved or deleted since it was last opened.Error deleting $FOLDER_NAME$.AAThis document cannot be exported because it contains an XFA form...Copying Text is not permitted in this documentCreating folder...Enter a new nameAdobe Reader - Create PDFccThe document could not be saved. This may be due to insufficient space or an invalid document name. results foundPPDocument is being saved to Acrobat.com. Its status can be tracked in the Outbox.Acrobat.com Cache Location!!The document cannot be previewed.BBModifying the document is not allowed because it is an attachment.CloseRestore Previous PurchasesCopyCCThis file cannot be moved because it does not exist on Acrobat.com. Add Signature Moving...GGThis document cannot be converted because you have exceeded your limit.Authentication RequiredccMake the selected file public. Anyone with the link to the document would be able to view the file. Deselect AllShare Public Link The document is empty (size 0KB)((Microsoft Excel Document (*.$EXTENSION$)88Keep the screen from automatically dimming while readingSearch in Progress...22Are you sure you want to reset the selected field?Error renaming this folder.??https://www.acrobat.com/ios/en.lproj/cpdf_subscribe_iPhone.htmlPassword not valid.Generating LinkEnter valid range (1-3, 5)Drag over text to strikethroughDelete Emailing %sGenerating link((Could not find any purchases to restore.AddProtected DocumentSaved My Account AutomationRemind Me LaterToggle Image EnhancementNo PDF documents to display.\\Help make Adobe Reader a better product by sharing your feedback on the online support forum))Unable to save $FILE_NAME$ to Acrobat.com""Do you want to discard this image?ResetSSError renaming this document on Acrobat.com. Please check your internet connection.IIThis document could not be converted because it took too long to convert. Attachments Save Author Skip Author What’s NewPreview Create folderJJSorry, $SERVICE_NAME$ is currently not available for sale in your country.Select dialer applicationUsername@@The selected link could not be opened due to a security problem. documents stored on your SD card--You are not authorized to view this document. Not SharedFindDefineBBAccess to this document is not currently supported on this device.!!$USERNAME$ shared a file with youWWYou will enable anyone to view this file via a unique link. You can disable it anytime.Failure converting to PDF!!Adobe Reader user sent you a fileGetting StartedTap where you want to add textDDError renaming because the entered name contains invalid characters.[[The folder named $FOLDER_NAME$ already exists in this location. Please choose another name.Discard\\If you open this document, anonymous usage data will be sent securely to this remote server:SD Card (available to all apps)YesExporting to $FORMAT$... $SIZE$You must sign in with your account information to be granted access to this document. Your account information will be sent securely to %1$s. To learn more about what this means for you, please click here: Privacy and Security22You do not have permission to update this document??To view the file, please click on the link below: $SHARED_LINK$22$USERNAME$ shared a file with you via Adobe Reader^^Comments and Forms will remain editable, but may not be viewable in some apps, including Mail.HH$FILE_NAME$ could not be saved. This document has been moved or deleted.enter file name here Learn MoreRefreshQQError renaming this folder on Acrobat.com. Please check your internet connection.CCThis document cannot be converted because it is password protected.jjEnter your name so others can identify your comments. You can go to Settings to change this in the future. $BOOKMARK_NAME$ bookmark deletedManage00Error connecting to App Store. Please try again.88The value entered does not match the format of the field ContinuousPassword FieldInternal storage (secure) UnderlineFFCannot change the cache location because the SD Card was not detected.Your edits will not be saved.44Not enough available memory. Cannot upload the file.Edit Saved Signature Switch Apps))Unable to fetch the file to be converted.EEThis folder cannot be moved because it does not exist on Acrobat.com.Next Search Result>>There was an error trying to convert the selected image to PDFMoving file...Try Adobe EchoSign//Tap here to easily convert this document to PDFuuGet documents signed in minutes using Adobe EchoSign. Track progress and get notified when your document gets signed.;;File with name $FILE_NAME$ already exists in this location. Pencil Tool Delete All[[https://www.acrobat.com/content/mobile/en/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIN--Provides a list of recently opened documents.Document ModesAllows the app to read extracted file attachments. Any app you grant this permission to will be able to read all the extracted and temporary attachments. Current Page Select All Invalid Name Switch ViewACIf you don’t save $FILENAME$, you will lose the changes you made.Network Unavailable View Mode--The entered name contains invalid characters.documents stored on OneDriveJJWould you like to send an anonymous report so that we can fix the problem?Failure saving documentFFDocument sent for conversion. Its status can be tracked in the Outbox.44You are not subscribed to the Adobe PDF Pack serviceTABLE OF CONTENTSCCUnable to save because your account has exceeded the storage limit.Image selected is not valid. Adjust ZoomEnter name here$NUM_FILES$ File Selected++Page $PAGENUM$ of $PAGECOUNT$ $PAGECONTENT$\\Enter your name to identify your comments. You can also go to Settings to change this later. Deleting...RedoDownloading document... $SIZE$**Click where you want to add your signatureBBComments cannot be added to this document because it is protected.<Learn MoreMoveTry Adobe CreatePDFShareTurn Night Mode OffView Read-onlySaveError restoring purchase.selectDraw Tap to Canceldocuments stored on Acrobat.com Create FOlderTurn OnOff Input Field Email LinkInvalid page number $PAGE_NUM$Attached document(s)Moving Acrobat.com cache...Move to Parent FolderUndoShare FeedbackDocument and markupOpacityOpeningAdd Sticky Note**Pinch or double tap to increase font size.]]There was a network error in converting this document. Please check your Internet connection. %d Replies Open Web PageGGError connecting to Acrobat.com. Please check your internet connection.**Submission failed. Please try again later.Hide Main Menu\\There was a network error in exporting this document. Please check your Internet connection.Document savedSearchKKThe following document is protected. Please enter a Document Open Password:Preparing to convert to PDFSave AsregisterJJThat filetype is not supported for this location. Please try another file.33This document is trying to connect to the internet.::Not enough available memory. Cannot change the preference.!!The document could not be opened.No documents to display33Error subscribing to the service. Please try again.documents stored on your phoneE-mail DocumentConvert PDF to Word or ExcelCould not parse the documentNo recent documents to display.1 ReplyCCThis document cannot be found because it has been moved or deleted.//$NEW_FILENAME$ created and saved to Acrobat.comUploadOnUUError deleting this document from Acrobat.com. Please check your internet connection.To view this file in free Adobe Reader, you must first Convert to PDF. Sign in or subscribe to convert this file, or Switch Apps to view in another application.saveTurn Night Mode On[[Some characters may not display or print correctly because a compatible font was not found.Yellow88This file format is not supported for conversion to PDF.33Restore previous purchases from your iTunes accounteeYour purchase could not be validated at this time. Please restore your subscription from My Accounts.33We are unable to validate your account information.EEThe document cannot be opened because it is not a valid PDF document.Error converting this document.WWThe file named $FILE_NAME$ already exists in this location. Please choose another name.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/en/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIORotate Image ClockwiseQQThe document has features that are not supported in this version of Adobe Reader.SettingsCustomAre you sure you want to exit?22Enter Page Number ($FIRST_PAGE_NUM$ - $NUM_PAGES$)99This document cannot be exported because it is encrypted. Open File66There was an unknown error while saving this document.&&$USER_NAME$ has shared a file with youAdd AnnotationTTAllow Mobile Link to use cellular data to access files across computers and devices.This file is a temporary fileqqSunday[1]Monday[2]Tuesday[3]Wednesday[4]Thursday[5]Friday[6]Saturday[7]Sun[1]Mon[2]Tue[3]Wed[4]Thu[5]Fri[6]Sat[7]Add Note__Cannot change the cache location because an Acrobat.com file transfer is currently in progress.Convert to PDFNo results to displayInvalid range $RANGE$ Processing...SkipHelp Us Improvesettings66Not enough available memory. Cannot download the file.++This service is not available for purchase. Purchases restored successfully. Color PickerGet help using Adobe ReaderLink copied to the clipboard. Copy Link22Are you sure you want to delete the selected item?NNUnable to connect to the Internet. Please check your connection and try again.Discard edits? Subscribe Sticky NoteLegacy Paragraphs88$FOLDER_NAME$ cannot be deleted because it is not empty.Next level bookmarks Login FieldGGUnable to connect to the Internet. Check your connection and try again.IIThis document link cannot be shared because it has been moved or deleted. DuplicateIt took too long to save this document. This document is either too large or you can try saving it on a faster internet connection.Complete action usingRead-only document%s opened successfully.BlackAn error occurred.<
You can view the status of your subscription at any time in My Account.

Once your account is active you can access your subscription via a computer or mobile device through Adobe Reader or a web browser. Single PageApplySaving to Acrobat.com... $SIZE$Shared44"%s" already exists. Please choose a different name.>>This document cannot be converted because it contains a virus.Access to this document is restricted by this remote server: %s, however we are unable to connect to it at this time. Please try to open it again later. If you continue to see this message, check whether your device is supported by the server.“%s” not found77%s is protected. Please enter a Document Open Password:Error converting to PDFSubscription ErrorIIDocuments sent for conversion. Their status can be tracked in the Outbox.xxTo modify this document save a copy on your device. The document will be available to other applications on this device.NNThis document cannot be exported because you have exceeded your storage limit.January[1]February[2]March[3]April[4]May[5]June[6]July[7]August[8]September[9]October[10]November[11]December[12]Jan[1]Feb[2]Mar[3]Apr[4]Jun[6]Jul[7]Aug[8]Sep[9]Oct[10]Nov[11]Dec[12]aaThis document cannot be saved to Acrobat.com because your account has exceeded the storage limit.Processing purchase… ** Invalid ** Allow OnceWWThis Document is an XFA form. XFA forms cannot be edited using the Mobile Adobe Reader.44This document has already been saved to Acrobat.com.ResultsExported::This document cannot be converted because it is encrypted.Drag over text to underlineRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/en/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIONextCreate PDF filesOOThis document cannot be converted because you have exceeded your storage limit.##Do you want to open the page at %s?UseThickness PickergiTo set up your email, go to the Home Screen and tap Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account…;;This document cannot be exported because it is a portfolio.Exit%%The password is incorrect. Try again.Sign In11You are not subscribed to Adobe ExportPDF service Do Not AllowError moving this folder.FFTo make comments on this document, you will first need to save a copy.**There was a problem printing the document.Back result found;;Document renamed to %s as it already exists on Acrobat.com.Toggle Camera Flash Choose formatAbout Adobe ReaderRenameEEWould you like to send an anonymous report so we can fix the problem?SSError deleting this folder from Acrobat.com. Please check your internet connection.Document Markup Get StartedSearch PDF documentsExtractThis version of Adobe Reader cannot open Rights Managed Documents. Please use the Desktop version of Adobe Reader to view this document.copy88There was an unknown error while turning Mobile Link On.;;Adobe Reader Touch is designed for Windows 8 touch devices.99This document cannot be exported because it is too large.DDhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/epdf_subscribe_iPhone_year.html33Invalid value: must be greater than or equal to %s. Go To PageSelect text to underlineClear||Turn on Mobile Link to view recent files across computers and devices from within Adobe Reader or on the web at Acrobat.com.eeAt least one required form field is unfilled. Fill all required form fields prior to form submission.Some items could not be moved.Saving to Acrobat.com...HH Share your feedback on online support forum to make Adobe Reader betterShow Main MenuProvide Usage DataRestoring purchases…Error moving this document.IIThis document cannot be renamed because it does not exist on Acrobat.com. Yesterday==The entered name is reserved. Please choose a different name.Clear Recent DocumentsSelect a document to display%1$s quit unexpectedly Opening... %s--That file is in use. Please try another file.Moving files... Select a fontKKError creating folder because the entered name contains invalid characters. Add BookmarkThird Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at http://www.adobe.com/go/thirdparty and are incorporated by reference herein.LLThis document cannot be opened on this device. The required font is missing.eeView recent files across computers and devices from within Adobe Reader or on the web at Acrobat.com.PageNumber OverlayExport PDF document toffTo learn more about what this means for you, please click here: Privacy and Security Share FileAAThis document cannot be converted because it is policy protected. Delete itemsQQGet Adobe AIR to discover and play interesting games. Click to download Adobe AIRFREE! Personal file storage//To manage Mobile link settings go to My AccountRetryFile(s) deleted successfullyplaces Font Size...DoneGGThis document cannot be converted because it has been moved or deleted.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/en/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIN--http://www.adobe.com/go/rdrandroid_mobilelinkClose Mobile Link BannerPrivacy PolicyyesEdit Uploading88Error connecting to Adobe Store. Please try again later.Toggle Mobile LinkPlease try again later//Error opening document. Please try again later.RecentsUse Cellular DataComments And ToolsAdobe ServicesGreenFreehand::This document cannot be converted because it is too large.==https://www.adobe.com/devnet-docs/rm/android/readerandroid_enProduct Improvement ProgramWWSome of the features in the document are not supported in this version of Adobe Reader.aahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/en/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINError exporting to $FORMAT$cancelGGThis folder cannot be renamed because it does not exist on Acrobat.com. Sign Here The document could not be saved.Screen Brightness Lock PopUp contentaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/en/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOQQError validating your purchase. Please restore your subscription from My Account. Take PhotoShare Original DocumentClick and drag to drawMy Adobe Reader SubscriptionsSignPPInvalid value: must be greater than or equal to %s and less than or equal to %s. Author NameSelect a FolderError exporting this document.Blue Click where you want to add textRotate Reset FieldIIThis document cannot be saved to Acrobat.com because it contains a virus.Save to Acrobat.comThe entered name is invalid.aaComments and Forms will no longer be editable, but will be viewable in most apps, including Mail.44Convert PDF files to Word or Excel for easy editing.Choose a LocationggSend anonymous, non-personalized usage data periodically back to Adobe to help us improve Adobe Reader. Some items could not be deleted.search Document LockToggle file accessibility.Drag over text to highlightError deleting $FILE_NAME$.Save your changes?SSPlease enable 'In-App Purchases' in device settings to allow subscription purchase.File conversion could not be completed because your order is still under process. Please check status of your ongoing transaction under the "My Account" tab.AllowPrevious Search Result@@This document cannot be exported because it is policy protected.ExportSome files could not be deletedUpload failed. Try again later.NNhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/cpdf_subscribe_signin_rightPane_iPad.html==Network not available. Please check your internet connection.Share Flattened Copy-1“%s” successfully uploaded to Adobe EchoSign.Please tell us more((You are not subscribed to Adobe PDF PackRTNote: Apple’s built in PDF support does not properly render PDF comments or forms.%s saved successfully.Duplicate NamePrint Delete itemSave SignatureInternal storageAllow users to read attachments should match format Create a FolderSign OutOut of memory. Total PagesEnter a name for the folderAdd your comment here.ddYou already have $SERVICE_NAME$ subscription with a different Adobe ID. Please sign in with that ID.Handbook Add Text ToolEnter text to searchClear Signature Open NoteThis file is read-onlyBBThis file is a temporary file. Please save a copy to make changes.Preparing to convert document This document cannot be printed.33Are you sure you want to delete the selected items? Edit ImageSubmitRecognize scanned text inTry Adobe EchoSign Loading...Submitting Form""Click where you want to add a noteBBModifying the document is not allowed because there is no SD card.SShttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/epdf_subscribe_signin_rightPane_iPad_year.html Select Image View Modesclose11Microsoft Word 97 - 2003 Document (*.$EXTENSION$)Two Pages With Cover Page Tap where you want to add a note Camera to PDFSaving changes…++This document is trying to connect to $URL$ Don’t AllowError opening the document. Thickness...//Your session has expired. Please sign in again.EEError processing the payment. Please verify your credit card details. delete fileNo purchases restored.remove from recent list Save A Copy~Note: This file contains PDF comments or form fields. Apple’s built in PDF support does not properly render comments or forms.PreviousEEError connecting to App Store. Please check your internet connection.Pending... $SIZE$GGhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/cpdf_subscribe_rightPane_iPad.html//The selected folders may contain non-PDF files.Connection error Clear ListBBInvalid date/time: please ensure that the date/time exists. Field Export OptionsAcrobat.com Sign InWWYour Bookmarks are empty. To bookmark a page tap on the bookmark icon in Document View. Create PDFCCTap here to convert this document to Word or Excel for easy editingNo results foundPage $PAGENUM$ of $PAGECOUNT$No SD card present.;;This file is read-only. Please save a copy to make changes...Are you sure you want to delete all bookmarks?View recent files across computers and devices from within Adobe Reader or on the web at Acrobat.com. Learn More Tap to Retry Move/Resize==This document cannot be exported because it contains a virus.Paste Subscribed##Could not share the cloud document.00The Camera is being used by another application.Delete Bookmark Night Mode??Folder with name $FOLDER_NAME$ already exists in this location. my accountKKhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/epdf_subscribe_signin_iPhone_year.htmlSave to;;Signing out will cancel any pending transfer or conversion. Text Reflow Two PagesCreate and export PDF filesRetry pending itemsGGError deleting from Acrobat.com. Please check your internet connection.99Unable to connect. Please check your internet connection.Operation Failed!About Adobe Reader Plus''Microsoft Word Document (*.$EXTENSION$)$NUM_FILES$ Files SelectedOpenPrint Document Discard scan?**Error creating this folder on Acrobat.com.Search Within PDF99There was an unknown error while turning Mobile Link Off.EEhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/adc_readermobile_getstarted.html Folder View::This document is protected. Some edits may not be allowed.Error generating linkOnline Support Forum))http://www.adobe.com/go/rdrios_mobilelinkSelect Image From GalleryThe document path is not valid. Pick a ToolMake this File PublicEnter PasswordIIError moving files on Acrobat.com. Please check your internet connection. ConvertedConvert Click Picture??This document cannot be exported because it is not a valid PDF.ContentsPrinting ProblemRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/en/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINVVThis document cannot be exported as a spreadsheet because it does not contain a table.Toggle Camera Grid StrikethroughAAThe document cannot be opened because it is corrupted or damaged.$$Access to this document has expired. Create FolderThis name already exists.((There was an error while generating linkError opening documentRange))Access to this document has been revoked.))Email has not been set up on this device.,,All documents have been saved to Acrobat.com--You do not have permission to move this file. Always AllowInvalid Page Number Open In…GGThis document could not be exported because it took too long to export.TTDocuments are being saved to Acrobat.com. Their status can be tracked in the Outbox.Mobile Link is onFailure exporting to $FORMAT$SD cardAllows the app to write to the extracted file attachments. Any app you grant this permission to will be able to modify all the extracted and temporary attachments.44Enter your name so others can identify your comments BookmarksFile not found.00Invalid value: must be less than or equal to %s. Edit Mode Select Photo..The selected folder may contain non-PDF files.##Export $NUM_FILES$ PDF documents toExport $FILENAME$ to!!No external storage was detected.EEModifying the document is not allowed because it is a read-only file.//New User? Tap on Sign In to create an Adobe ID.Red22There was an unexpected problem while renaming %s.FFThis document cannot be exported because you have exceeded your limit.BBThis document cannot be exported because it is password protected. Network Error Clear Outbox File name%1$s Unexpectedly Quit PDF Document##No viewer available on your device.66Open a document you would like to share and try again. Document onlyFreehand DrawingA system error was encountered.FFhttps://www.acrobat.com/ios/en.lproj/cpdf_subscribe_signin_iPhone.htmlNot Subscribed clear recentZZError creating folder $FOLDER_NAME$ on Acrobat.com. Please check your internet connection.$FOLDERNAME$ FolderNo PDF Documents Available BOOKMARKSPPDocument will be copied to a public folder for sharing. Do you want to continue?FFThis document cannot be exported because it has been moved or deleted.$BOOKMARK_NAME$ bookmark added00Share your feedback to make Adobe Reader better.ResultAdd Text<BSlužba převodu do souboru PDF nepodporuje daný formát souboru.Obnovení nákupů... OtevřítZadejte název složky. $Některé položky nelze přesunout.Odstranit záložkuOdesílání formuláře Poznámka'+Aplikace %1$s byla neočekávaně ukončena04Nemáte oprávnění k aktualizaci tohoto dokumentu.Akci opakujte klepnutím.!#Nesprávné heslo. Zkuste to znovu.8FOdhlášení způsobí ukončení čekajících přenosů a převodů.27Daný soubor se používá. Zkuste vybrat jiný soubor.Přidat textový nástrojPřejít na stránkuPřesun souborů...místa"Přeškrtnutí textu přetaženímRZPřejete si odeslat anonymní hlášení, které by nám pomohlo tento problém odstranit?$(Při přesunu dokumentu došlo k chybě.Přepnout zobrazeníXXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/cs/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIN Neodebírá seSoubory úspěšně odstraněnyZámek jasu obrazovkyZvolit umístění6=Tento dokument nelze převést, protože je příliš velký. 1 odpověď΀Pro zobrazení souboru v bezplatné aplikaci Adobe Reader je nutné použít možnost Převést do PDF. Pro převedení se přihlaste, předplaťte si odběr nebo pomocí Přepnout aplikace zobrazte soubor v jiné aplikaci.Stránka $PAGE_NUM$Odeslat14Odeslání na server se nezdařilo. Zkuste to znovu.Uložit na web Acrobat.comOtevřít poznámkueqPovolte položku 'In-App Purchases' v nastaveních zařízení, aby bylo možné provést nákup předplatného.Převod do PDF... $SIZE$ Odhlásit se"Poskytněte nám další informaceodstranit souborJednotkové testy Chyba při ukládání dokumentu#)Klepnutím a tažením můžete kreslit.GGhttps://www.acrobat.com/ios/cs.lproj/cpdf_subscribe_rightPane_iPad.htmlVytváření složky... naleze(né/ných) výsledk(y/ů)nalezený výsledekACTento dokument nelze vytisknout, protože autor zakázal jeho tisk. Neodesílat1 b?BTento dokument nelze exportovat, protože obsahuje formulář XFA.Připomenout později dokumenty uložené na kartě SDQ[Zveřejní vybraný soubor. Soubor bude moci zobrazit každý, kdo má příslušný odkaz.47Uživatel $USERNAME$ sdílel soubor přes Adobe Reader.Rozpoznat skenovaný text v Co je novéhoGenerování odkazuPodepište své dokumenty digitálně během pár minut ve službě Adobe EchoSign. Sledujte celý postup a nechte se po vytvoření podpisu informovat.Přepnout aplikaceOtevřít webovou stránkuMXPři přejmenování došlo k chybě, protože zadaný název obsahuje neplatné znaky.PovolitPřesun souboru...-/Stránka $PAGENUM$ z $PAGECOUNT$ $PAGECONTENT$Sdílet79K dispozici není dostatek paměti. Soubor nelze odeslat.SShttps://www.acrobat.com/ios/cs.lproj/epdf_subscribe_signin_rightPane_iPad_year.html Krytí...$(dokumenty uložené ve službě OneDrive+.Odeslání selhalo. Zkuste to znovu později..Kreslit26Tento dokument se pokouší o připojení k internetu. "Nelze provést analýzu dokumentu. Stránka %1$dStránkyVybrat nástrojŽádné dokumenty k zobrazení Nastavení"#Export do formátu $FORMAT$ selhal.MTNení možné se připojit k internetu. Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.)0Při přejmenování dokumentu došlo k chybě.S ohledem na vaši bezpečnost se dokument v daném zařízení neotevře. Přístup je omezen vzdáleným serverem, který však nemá nastavenu podporu přístupu přes zabezpečené připojení SSL.Umožňuje aplikaci zapisovat do extrahovaných příloh. Každá aplikace, které udělíte oprávnění, bude moci upravovat všechny extrahované a dočasné přílohy.L\Váš nákup nyní není možné ověřit. Obnovte své předplatné ze služby Mé účty.. Žádné výsledky k zobrazení!Přesunout do nadřazené složkyZpracování nákupu...** Neplatný **Dokončit akci pomocí:BPovolit uživatelům zápis do extrahovaných/stažených příloh[gTento dokument nelze uložit na webu Acrobat.com, protože váš účet překročil limit úložiště.Zveřejnit tento soubor58Tento dokument nelze převést, protože obsahuje virus.BITento dokument je chráněn. Některé typy úprav nemusí být povoleny.Přeformátovat text6>Při vypínání funkce Mobile Link došlo k neznámé chybě.Povolit jednou&)"%s" již existuje. Vyberte jiný název. PřevedenoDalší8=Dokument nelze otevřít, protože je poškozen nebo zničen.Otevřít souborEEhttps://www.acrobat.com/ios/cs.lproj/adc_readermobile_getstarted.htmlVybrat obrázek z galerieTento název již existuje Přepnout mřížku fotoaparátuBHZadejte své jméno, aby ostatní mohli identifikovat vaše komentáře.Vybrat fotografii $Chyba při převodu do formátu PDF Vždy povolitOsobní úložiště souborů13Všechny dokumenty byly uloženy na web Acrobat.comZaDokumenty se ukládají do služby Acrobat.com. Stav lze sledovat ve složce Pošta k odeslání.Domů kopírovatDošlo k systémové chybě.mtPři vytváření složky $FOLDER_NAME$ na webu Acrobat.com se vyskytla chyba. Zkontrolujte připojení k internetu. ZÁLOŽKY2Další informaceOchrana osobních údajů a zabezpečeníHledatNáhledAnoSouvisle15Chyba při připojování k App Store. Opakujte akci.^iPři přejmenování složky na webu Acrobat.com došlo k chybě. Zkontrolujte připojení k internetu.Další výsledek hledáníChyba při obnovení nákupu Pole heslaVíce informací!Vyzkoušet službu Adobe EchoSign Zpracování...Neplatný názevObnovit;DPři převodu vybraného obrázku do formátu PDF došlo k chybě.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/cs/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOAktuální stránka+0Nejste přihlášeni ke službě Adobe PDF Pack.%)Probíhá stahování dokumentu... $SIZE$03Klepnutím zde převedete dokument do formátu PDF.vymazat poslední položky%'Vyberte text, který chcete zvýraznit.OBSAH$%Opravdu chcete vybrané pole obnovit?Pole pro vstupZapnout?EKomentáře nelze do tohoto dokumentu přidat, protože je chráněn.Vypnout noční režim %d odpovědí06Probíhá přesun vyrovnávací paměti Acrobat.com... Hledáníp}Zadejte své jméno, aby ostatní mohli identifikovat vaše komentáře. Toto jméno můžete později změnit v Nastavení.QWPři převodu dokumentu se vyskytla chyba sítě. Zkontrolujte připojení k internetu.!%Příprava na převod do formátu PDFFMSoubor $FILE_NAME$ již v zadaném umístění existuje. Zvolte jiný název.?ASoubor $NEW_FILENAME$ byl vytvořen a uložen na web Acrobat.com.KrytíBarva...uložitKlepnutím zrušíte akci.Převod PDF na Word a Excel Petr Novák%(Zadaný název obsahuje neplatné znaky.VYDokument obsahuje funkce, které nejsou v této verzi aplikace Adobe Reader podporovány.Tento dokument nelze exportovat, protože je chráněn heslem.(+Při generování odkazu se vyskytla chyba.Neplatné číslo stránkySoubor nebyl nalezen.39Neplatná hodnota: musí být menší než nebo rovna %s.#Nebyly nalezeny žádné výsledky.Funkce Mobile Link je zapnuta.Exportovat $FILENAME$ do ZáložkyHLTento dokument nelze exportovat, protože jste překročili povolený limit.:@Vybraná složka může obsahovat soubory jiného typu než PDF. Vyprázdnit Poštu k odeslání Červená Stránka $PAGENUM$ z $PAGECOUNT$'1Nebylo zjištěno žádné externí úložiště.9@Tento dokument nelze exportovat, protože se jedná o portfolio.#'Nejsou dostupné žádné dokumenty PDF05Poskytnutím svého názoru vylepšíte Adobe Reader.),Opravdu chcete odstranit všechny záložky?"Nebyla nalezena žádná karta SD.Možnosti exportu PřihlášenoDokument cloudu nelze sdílet.EJTento soubor je jen ke čtení. Změny budou provedeny po uložení kopie.LUPřevod dokumentu do formátu Word nebo Excel pro snadné úpravy – klepněte sem*.Nejste oprávněni prohlížet tento dokument.89Tento dokument nelze exportovat, protože obsahuje virus. Uložit do!&Při přesunu složky došlo k chybě. %Opakovat zpracování nevyřízenýchPřepnout blesk fotoaparátu Noční režimOperace se nezdařila.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/cs/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIO Dvě stránky můj účet'(Exportovat $NUM_FILES$ dokumentů PDF doVyhledat v dokumentu PDF@FPři vytváření této složky na webu Acrobat.com se vyskytla chyba.69Nelze se připojit. Zkontrolujte připojení k internetu.IQDokument bude zkopírován do veřejné složky ke sdílení. Chcete pokračovat?&)Chcete otevřít dokument na stránce %s?Konec-2Zadaný název je vyhrazený. Zvolte jiný název.Heslo"&Při tisku dokumentu došlo k chybě. Přihlásit seIMDokument byl přejmenován na %s, protože již na webu Acrobat.com existuje.Chcete-li nastavit e-mail, přejděte na domovskou obrazovku a zde klepněte na Nastavení > Mail, Kontakty, Kalendáře > Přidat účet…RZAbyste mohli do dokumentu přidávat komentáře, je nejdříve nutné uložit jeho kopii.Zrušit skenování? Nepovolit]iPři odstraňování složky z webu Acrobat.com došlo k chybě. Zkontrolujte připojení k internetu.VolbyPřesunout/Změnit velikost Vybrat formátPřidat záložku9>Tento dokument nelze exportovat, protože je příliš velký. ExtrahovatChcete-li zobrazit nedávno otevřené soubory na všech počítačích a zařízeních v aplikaci Adobe Reader nebo na webu Acrobat.com, zapněte funkci Mobile Link.Výběr dokumentu k zobrazení#%%s již existuje. Chcete ho přepsat?Označení dokumentu6>Při zapínání funkce Mobile Link došlo k neznámé chybě.Ukládání na Acrobat.com,1Nejste přihlášeni ke službě Adobe ExportPDF.pNejméně jedno vyžadované pole formuláře není vyplněno. Před odesláním formuláře vyplňte všechna vyžadovaná pole.Vymazat poslední dokumentyVčera9 bZobrazit hlavní nabídkuIKTento dokument nelze přejmenovat, protože na webu Acrobat.com neexistuje.Přidat(,Aplikace %1$s byla neočekávaně ukončena.{Nedávno otevřené soubory můžete zobrazit na všech počítačích a zařízeních v aplikaci Adobe Reader nebo na webu Acrobat.com.Překrytí čísla stránkyaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/cs/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOU^Při vytváření složky se vyskytla chyba, protože zadaný název obsahuje neplatné znaky.T[Díky aplikaci Adobe AIR získáte zajímavé hry. Kliknutím stáhnete aplikaci Adobe AIR. "Zavřít banner funkce Mobile LinkVyberte písmo.xDalší informace o celé problematice získáte po klepnutí na odkaz: Ochrana osobních údajů a zabezpečeníVelikost písma... ZačněteBGTento dokument nelze převést, protože byl přesunut nebo odstraněn.&,Při otevírání dokumentu došlo k chybě.Předat data o použ.Bezplatné osobní úložištěRozbalovací obsahHotovoano33https://www.google.com/cloudprint/dialog.html?hl=csUpravitMUChcete-li spravovat nastavení funkce Mobile Link, přejděte do části Můj účet.Používat mobilní data!Zásady ochrany osobních údajůPodepsat==https://www.adobe.com/devnet-docs/rm/android/readerandroid_czPřepnout funkci Mobile LinkThird Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz and are incorporated by reference herein.W[Některé funkce v tomto dokumentu nejsou v dané verzi aplikace Adobe Reader podporovány.AEPřevést soubory PDF do formátu Word nebo Excel pro snadnou úpravuZkuste to znovu pozdějiOd ruky3 b%'Chyba při exportu do formátu $FORMAT$GXPři ověřování nákupu došlo k chybě. Obnovte předplatné z účtu Můj účet.Sdílet původní dokumentDokument nelze uložit.FITuto složku nelze přejmenovat, protože na webu Acrobat.com neexistuje.MWNeplatná hodnota: musí být větší než nebo rovna %s a menší než nebo rovna %s.Modrá14 b$(Při exportu dokumentu došlo k chybě.ZaKomen. a form. nebude možné upravovat, ale budou zobrazeny ve většině aplik. včetně mailu. #Některé položky nelze odstranit.16Chyba při otevírání dokumentu. Zkuste to později. Jméno autoraOtočit"Poskytněte nám více informací.Tento soubor je jen ke čteníOdešlete anonymní data, která neobsahují žádné údaje o používání, společnosti Adobe za účelem vylepšování aplikace Adobe Reader.Předchozí výsledek hledání Text zvýrazníte přetažením.<@Tento dokument nelze exportovat, protože je chráněn zásadou. Vybrat složkuSem přidejte komentář.Zámek dokumentu Uložit změny?2<„%s“ byl úspěšně odeslán do služby Adobe EchoSign.Barvazrušit!Některé soubory nelze odstranitChyba připojeníInterní úložištěNNhttps://www.acrobat.com/ios/cs.lproj/cpdf_subscribe_signin_rightPane_iPad.html(,Nemáte předplatné služby Adobe PDF Pack.FLChyba při připojování k App Store. Zkontrolujte připojení k internetu.NeCelkem stránekJMTento dokument nelze uložit do služby Acrobat.com, protože obsahuje virus.9>Síť není k dispozici. Zkontrolujte připojení k internetu.Odstranit položkuAFZměna dokumentu není povolena, protože je to soubor jen ke čtení. dopoledneNedostatek paměti by měl odpovídat formátu )+Opravdu chcete odstranit vybrané položky?Příprava k převodu dokumentu Příručka20 b@HZměna dokumentu není povolena, protože schází paměťová karta SD. Tento dokument nelze vytisknout./3Chyba při otevírání dokumentu. Zkuste to znovu.22 bJOTento soubor je dočasným souborem. Změny budou provedeny po uložení kopie..2Klikněte na místo, kam chcete přidat poznámku."Dvě stránky s titulní stránkou.2Klepněte na místo, kam chcete přidat poznámku.rzNedávno otevřené soubory můžete automaticky zobrazit na počítači v aplikaci Adobe Reader nebo na webu Acrobat.com.Režimy zobrazeníFotoaparát do PDFAKPři zpracování platby došlo k chybě. Ověřte údaje kreditní karty.')odstranit ze seznamu posledních položek%s byl úspěšně uložen.8:Dokument aplikace Microsoft Word 97–2003 (*.$EXTENSION$)7DPřístup k tomuto dokumentu je omezen tímto vzdáleným serverem:Správazde zadejte název souboru&*Zadaná hodnota neodpovídá formátu poleLístek s poznámkou8=Tento dokument nelze převést, protože je chráněn heslem.SXSoubor $FILE_NAME$ nebylo možné uložit. Tento dokument byl přesunut nebo odstraněn.VerzeKSNelze změnit umístění vyrovnávací paměti, protože nebyla nalezena karta SD.Upravit uložený podpis%s byl otevřen úspěšně.:CPřístup k dokumentu není nyní v daném zařízení podporován.DGTuto složku nelze přesunout, protože na webu Acrobat.com neexistuje.%Interní úložiště (zabezpečené) Zadejte jménoemJestliže dokument otevřete,budou na tento vzdálený server odeslána anonymní data o použití dokumentu:Úpravy nebudou uloženy.0,5 b:@Soubor s názvem $FILE_NAME$ již v daném umístění existuje.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/cs/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINALNelze uložit, protože na vašem účtu byl překročen limit úložiště.),Uživatel $USERNAME$ s vámi sdílel soubor.6 bUmožňuje aplikaci číst extrahované přílohy. Každá aplikace, které udělíte oprávnění, bude moci číst všechny extrahované a dočasné přílohy. Odstranit vše Nástroj tužka?FChcete odeslat anonymní hlášení, abychom mohli problém vyřešit?Síť není dostupná Vybrat vše Uložit autoraW]Dokument byl odeslán k převodu. Stav dokumentu lze sledovat ve složce Pošta k odeslání.8 bUložení dokumentu selhalo.13Uživatel aplikace Adobe Reader vám zaslal soubor.Upravit zvětšeníRežim zobrazení Vybraný obrázek není platný.Chcete nahradit soubor? O aplikaciZnovuRežimy dokumentuivZadejte jméno, aby bylo možné identifikovat vaše komentáře. Toto jméno můžete později změnit v Nastavení.ƀV rámci vylepšování aplikace Adobe Reader bychom rádi pravidelně zasílali anonymní data, která neobsahují žádné osobní údaje o používání aplikace, společnosti Adobe. Více informací odpoledneProbíhá odstraňování...3=Při odstraňování %s došlo k neočekávanému problému.vybrat%'dokumenty uložené na webu Acrobat.comZobrazit jen ke čteníemNěkteré znaky se nemusí zobrazit nebo vytisknout správně, protože nebylo nalezeno kompatibilní písmo.!%Neplatné číslo stránky $PAGE_NUM$Další informace PřesunoutPřipojené dokumentySdílet zpětnou vazbuRXAplikace Adobe Reader Touch je určena pro dotyková zařízení se systémem Windows 8.VypnutosChcete-li k souborům přistupovat z různých počítačů a zařízení, povolte používání mobilních dat funkcí Mobile Link.9ASevřením nebo dvojitým klepnutím zvětšíte velikost písma.Poslat odkaz e-mailem OtevíráníQVPři exportu dokumentu se vyskytla chyba sítě. Zkontrolujte připojení k internetu.FMNásledující dokument je chráněn. Zadejte heslo pro otevření dokumentu:15Klikněte na místo, kam chcete přidat svůj podpis.?EJestliže soubor $FILENAME$ neuložíte, ztratíte provedené změny.Dokument byl uložen zaregistrovatŽádné poslední dokumenty. Uložit jakoU`Při připojování k webu Acrobat.com došlo k chybě. Zkontrolujte připojení k internetu.9=K dispozici není dostatek paměti. Předvolbu nelze změnit.V rámci vylepšování aplikace $APPNAME$ bychom rádi pravidelně zasílali anonymní data, která neobsahují žádné osobní údaje o používání, společnosti Adobe.dokumenty uložené v telefonuHOTento typ souboru není podporován pro dané umístění. Zvolte jiný soubor.!Vyzkoušet službu Adobe PDF Pack58Tento dokument nelze exportovat, protože je šifrován.E-mail–odeslat dok.`kPři odstraňování dokumentu z webu Acrobat.com došlo k chybě. Zkontrolujte připojení k internetu.ZapnutoDokument nelze otevřít.BETento dokument nebyl nalezen, protože byl přesunut nebo odstraněn.Žlutá%%https://www.adobe.com/go/readerios_cz$+Nedokážeme ověřit vámi zadané údaje.Dokument a označení-3Obnovit předchozí nákupy z vašeho účtu iTunes*0Otočit obrázek ve směru hodinových ručiček*+Opravdu chcete odstranit vybranou položku?Zapnout noční režim
Stav předplatného můžete kdykoli zobrazit pomocí položky Můj účet.

Po aktivování účtu můžete zobrazit předplatné v počítači nebo mobilním zařízení pomocí aplikace Adobe Reader nebo webového prohlížeče. Jedna stránkaELŽádná z nainstalovaných aplikací nepodporuje otevření tohoto souboru. CreatePDFDokumenttelefon0 %Karta SD Dokumenty Dokument PDFPodpisWXHvis du åbner dette dokument, sendes data om anonym brug sikkert til denne fjernserver:Program til produktforbedringer Gem signaturUdfør ved hjælp af;;Adobe Reader Touch er designet til Windows 8 touch-enheder.Underskriv herTilføj bemærkningTilføj tekstværktøjTillad1 pkt. Vælg værktøjOpret PDF-filer Nulstil feltUdbakke56Er du sikker på, at du vil nulstille det valgte felt?//Filen, der skal konverteres, kunne ikke hentes.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/da/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIO Logon-felt()Eksportér $NUM_FILES$ PDF-dokumenter tilIngen resultater fundetMappen kunne ikke flyttes.Kom godt i gangTilføj bogmærkePop op-indholdannullerDenne fil er skrivebeskyttet22 pkt. Søger...Gendan tidligere køb UnderstregIndtast navn herIJHvis du ikke gemmer $FILENAME$, mister du de ændringer, du har foretaget.Tilføj gul seddel55Dokumentet kan ikke eksporteres, da det er krypteret.Åbn fil%1$s afsluttede uventet9;Vil du sende en anonym rapport, så vi kan løse problemet?Flytter filer...XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/da/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINLås skærmens lysstyrke+,Opdateringen mislykkedes. Prøv igen senere.Fortæl os mere Åbn noteslet fil Send ikkeDokumentet kunne ikke gemmesresultater fundet Opretter linkPåmind mig senere33$USERNAME$ har delt en fil med dig via Adobe Reader-.Ikke nok hukommelse. Kan ikke overføre filen.Skift applikationer++Side $PAGENUM$ af $PAGECOUNT$ $PAGECONTENT$%&Afsendelse fejlede. Prøv igen senere. Dokumentet kunne ikke analyseresKLDit køb kunne ikke valideres lige nu. Gendan dit abonnement fra Mine konti.ɀDette dokument kan ikke åbnes på denne enhed af sikkerhedsmæssige hensyn. Adgangen er begrænset af en fjernserver, men denne er ikke konfigureret til at understøtte en sikker SSL-aktiveret forbindelse.<Få mere at videOpret og eksportér PDF-filerUdskriv dokumentBrugDenne version af Adobe Reader kan ikke åbne dokumenter med DRM. Brug desktopversionen af Adobe Reader for at få vist dette dokument.58Ugyldig værdi: Skal være større end eller lig med %s. Åbner... %sOSDette dokument kan ikke åbnes på denne enhed. Den påkrævede skrifttype mangler.00http://www.adobe.com/go/rdrandroid_mobilelink_dkNyesteGrønKlik og træk for at tegne10 pkt.søg EksportérUdskriv35Giv brugere tilladelse til at læse vedhæftede filerRediger billedeGemmer ændringer…33De valgte mapper kan indeholde andet end PDF-filer.Annuller Vælg filer5 pkt. Blæksignatur[\Dokumentet kan ikke findes, fordi det er flyttet eller slettet, siden det blev åbnet sidst.CEDokumentet gemmes på Acrobat.com. Dets status kan følges i Udbakke.Z[Dokumentet blev ikke gemt. Det kan skyldes utilstrækkelig plads eller et ugyldigt filnavn.Eksempelvisning??https://www.acrobat.com/ios/da.lproj/cpdf_subscribe_iPhone.html12 pkt.**Kan ikke gemme $FILE_NAME$ til Acrobat.comEksempelDu skal logge på med dine kontooplysninger for at få adgang til dette dokument. Dine kontooplysninger vil blive sendt sikkert til %1$s. Få mere at vide om, hvad det betyder for dig, ved at klikke her: Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedFå mere at videNæste søgeresultat--Tryk her for at konvertere dokumentet til PDF Ugyldigt navn-.Du abonnerer ikke på tjenesten Adobe PDF PackFGKommentarer kan ikke føjes til dette dokument, fordi det er beskyttet. "Markér tekst, der skal fremhævesTænd,.Kunne ikke abonnere på tjenesten. Prøv igen.gemXYDokumentet indeholder funktioner, som ikke understøttes i denne version af Adobe Reader.##$USER_NAME$ har delt en fil med dig Spring overNæste niveau af bogmærkerWXKan ikke oprette forbindelse til internettet. Kontroller din forbindelse, og prøv igen.Det tog for lang tid at gemme dokumentet. Det er muligvis for stort, prøv eventuelt at gemme det via en hurtigere internetforbindelse.JJDokumentet kan ikke skrives ud, fordi det er beskyttet med en adgangskode.Adgang til dette dokument er begrænset af denne fjernserver: %s. Der kan i øjeblikket ikke oprettes forbindelse til den. Prøv at åbne det igen senere. Hvis du stadig får vist denne meddelelse, skal du kontrollere, at din enhed understøttes af serveren.“%s” blev ikke fundetJanuar[1]Februar[2]Marts[3]April[4]Maj[5]Juni[6]Juli[7]August[8]September[9]Oktober[10]November[11]December[12]Jan[1]Feb[2]Mar[3]Apr[4]Jun[6]Jul[7]Aug[8]Sep[9]Okt[10]Nov[11]Dec[12]Kode/0Dette dokument er allerede gemt på Acrobat.com. Eksporteret@BDokumentet kan ikke konverteres, da grænsen for lagring er nået.,,http://www.adobe.com/go/rdrios_mobilelink_dkIndtast adgangskodeKlik på billedetRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/da/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINHjælp**De opstod en fejl under oprettelse af link11Adgang til dette dokument er blevet tilbagekaldt.hjælpFilen blev ikke fundet.Eksportér $FILENAME$ til!!Intet eksternt lager blev fundet. Ryd UdbakkeFFhttps://www.acrobat.com/ios/da.lproj/cpdf_subscribe_signin_iPhone.html()Der er ingen tilgængelige PDF-dokumenterHHDokumentet kan ikke eksporteres, da det er blevet flyttet eller slettet.X[Ugyldig dato/ugyldigt klokkeslæt: Kontrollér, at datoen og klokkeslættet findes. Feltet BBTryk her for at konvertere dokumentet til Word- eller Excel-formatDer ikke noget SD-kort. Sky-dokumentet kunne ikke deles.Gem iHandlingen mislykkedes! Adgangskode-.Fejl ved oprettelse af mappen på Acrobat.com.AfslutLog på Tillad ikkeEGDokumentet blev omdøbt til %s, da det allerede findes på Acrobat.com. IndstillingerMarkering i dokumenter55Dokumentet kan ikke eksporteres, da det er for stort.Gemmer til Acrobat.com ...Vis hovedmenuenRyd seneste dokumenter9 pkt.Vælg en skrifttypeptFå vist de seneste filer på både computere og enheder inde i selve Adobe Reader eller via nettet på Acrobat.com.ceMed Adobe AIR kan du spille og gå på opdagelse i interessante spil. Klik her for at hente Adobe AIR>>I Min konto kan du administrere dine Mobile Link-indstillingerHHDokumentet kan ikke konverteres, da det er blevet flyttet eller slettet.Prøv igen senereBrug mobildataUVNogle af funktionerne i dokumentet understøttes ikke i denne version af Adobe Reader.3 pkt.;=Mappen kan ikke omdøbes, da den ikke findes på Acrobat.com.RSDer opstod en fejl under validering af købet. Gendan abonnementet under Min konto.TWUgyldig værdi: Skal være større end eller lig med %s og mindre end eller lig med %s.cdKommentarer og skemaer kan ikke længere redigeres, men vises i de fleste applikationer, b.la. Post.Du må meget gerne uddybe<Få mere at videFlytvælg E-maillinkVedhæftede dokumenter46Udvid eller dobbelttryk for at øge skriftstørrelsen.deDer opstod en fejl under oprettelse af forbindelse til Acrobat.com. Kontrollér internetforbindelsen.Z\Der opstod en netværksfejl under eksporten af dokumentet. Kontrollér internetforbindelsen.Dokumentet kunne ikke åbnes.dokumenter gemt på din telefonTilTænd for nattilstandRoter billede til højre33Indtast sidenummer ($FIRST_PAGE_NUM$ - $NUM_PAGES$)66Der opstod en ukendt fejl under lagring af dokumentet.RUKan ikke ændre cacheplaceringen, da der i øjeblikket overføres en Acrobat.com-fil.Ugyldigt område $RANGE$Hjælp os med at forbedre Kopiér link11 pkt.33$FOLDER_NAME$ kan ikke slettes, da den ikke er tom.KopiérSort%s er flyttet til Acrobat.com.Eksportér fra PDFresultat fundetSe de nyeste funktioner00Du har ikke tilladelse til at se dette dokument. ryd seneste./Der opstod en fejl under åbning af dokumentet.{}Med henblik på at forbedre $APPNAME$ vil vi gerne regelmæssigt sende anonyme, ikke-personlige brugerdata tilbage til Adobe.Skjul hovedmenuen Ryd signaturSådan udføres...((Adobe Reader-bruger har sendt dig en fil Farvevælger_bTillad, at Mobile Link får adgang til filer på både computere og enheder ved brug af mobildata.Dokumenttilstande/0Angiver en liste over nyligt åbnede dokumenter. AutomatiskGemtAdgangskoden er ikke gyldig.#$Dokumentet er tomt (størrelse 0 KB) Fravælg alleAcrobat.com-cachepla.LLhttps://www.acrobat.com/ios/da.lproj/epdf_subscribe_rightPane_iPad_year.htmlForbindelsesfejl %s er gemt. Vælg en mappeaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/da/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOThird Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at http://www.adobe.com/go/thirdparty_dk and are incorporated by reference herein.9:Dokumentet kan ikke eksporteres, da det er en portefølje.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/da/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIO>@Er du en ny bruger? Tryk på Log på for at oprette et Adobe-id.RedigeringstilstandRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/da/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIOKøbene blev gendannet. Behandler...--Det indtastede navn indeholder ugyldige tegn.Del en samkopieret kopiVælger af tykkelse Ombryd tekst55http://www.adobe.com/special/misc/privacy.html#danish-."%s" eksisterer allerede. Vælg et andet navn. Skift visningSShttps://www.acrobat.com/ios/da.lproj/epdf_subscribe_signin_rightPane_iPad_year.htmlÅbnTryk for at forsøge igenGendanner køb…#$Markér tekst, der skal understregesRTDer opstod en fejl under sletning på Acrobat.com. Kontrollér internetforbindelsen. Tilføj tekst(.Tak, fordi du købte $SERVICE_ID$. Ordren behandles, og din konto aktiveres snarest.

Du kan når som helst se statussen på abonnementet i Min konto.

Når kontoen er aktiv, kan du få adgang til abonnementet på en computer eller mobilenhed via Adobe Reader eller en webbrowser.?AIngen installerede programmer understøtter åbning af denne fil. Enkel side??Dokumentet kan ikke eksporteres, da det indeholder en formular.KKhttps://www.acrobat.com/ios/da.lproj/epdf_subscribe_signin_iPhone_year.htmlFejlSender formularIJDette filformat understøttes ikke i forbindelse med konvertering til PDF. Slet bogmærkeABHvis du logger ud, annulleres alle overførsler og konverteringer.#$Adgangskoden er forkert. Prøv igen.'(Filen er i brug. Prøv med en anden fil.Genkend scannet tekst iNulstil Åbn websideFejl ved konvertering til PDFGør filen offentlig]_Fejl ved oprettelsen af mappen $FOLDER_NAME$ på Acrobat.com. Kontrollér internetforbindelsen.18 pkt. Forsøg igen&(Klik på det sted, du vil tilføje tekstIndtast nyt navnIndtast dit navn for at identificere dine kommentarer. Du kan også gå til Indstillinger for at ændre det på et senere tidspunkt. !Fejl under gendannelse af købet.NOFilen $FILE_NAME$ eksisterer allerede på denne placering. Angiv et andet navn.Online supportforum@BDokumentet kan ikke eksporteres, da grænsen for lagring er nået.OODokument kan ikke eksporteres som et regneark, da det ikke indeholder en tabel. GennemstregetHHDokumentet kan ikke eksporteres, da det er beskyttet med en adgangskode..0Er du sikker på, du vil slette alle bogmærker?Flyt/Tilpas størrelse!"Slå kameraets blitz til eller fra !Vælg et dokument, der skal vises33https://www.google.com/cloudprint/dialog.html?hl=daLuk Mobile Link-banneretMNDette dokument kan ikke gemmes på Acrobat.com, fordi det indeholder en virus.@BKonvertér PDF-filer til Word og Excel, så de nemt kan redigeres.Tilføj din kommentar her..0Din session er udløbet. Du skal logge på igen.cfFå vist de seneste filer automatisk på computeren med Adobe Reader eller via nettet på Acrobat.com.79Dokumentet kan ikke ændres, da det er en vedhæftet fil.Tilføj underskriftDer kræves godkendelse-.Der opstod en fejl under omdøbning af mappen.SletSender e-mail %sIngen PDF-dokumenter at vise.HKAdgang til dette dokument understøttes i øjeblikket ikke på denne enhed. !$BOOKMARK_NAME$ bogmærke slettet=>Kan ikke gemme, da din konto har overskredet sin lagergrænse.-/Klik på det sted, du vil tilføje din signaturUgyldigt sidenummer $PAGE_NUM$!!Ingen seneste dokumenter at vise.56Er du sikker på, at du vil slette det valgte element?Gør det muligt for app'en at skrive til udtrukne filvedhæftninger. Alle de apps, du giver denne tilladelse til, kan ændre alle de udtrukne og midlertidigt vedhæftede filer.BBDokumentet kan ikke eksporteres, da det ikke er en gyldig PDF-fil.Brugerdefineret Gul seddel Gem forfatter!!Fejl ved sletning af $FILE_NAME$. Søgelinje**%s eksisterer allerede. Vil du overskrive?Farve...GemTak, fordi du købte $SERVICE_ID$. Det kan tage noget tid, før købet valideres i $ADOBE_ID$. Kontakt Adobes kundeservice, hvis ordren ikke er behandlet indenfor 24 timer.55Du har ikke tilladelse til at opdatere dette dokument12Der opstod en fejl under omdøbning af dokumentet.Tryk og træk for at tegne++Dokument i Rich Text-format (*.$EXTENSION$)Der opstod en fejl.FFDokumentlinket kan ikke deles, da det er blevet flyttet eller slettet. Ældre afsnitFå hjælp til Adobe ReaderTjenesten kan ikke købes.**Ikke nok hukommelse. Kan ikke hente filen.7 pkt.Tilføj kommentarseneste!"Er du sikker på, du vil afslutte?EFDokumentet kan ikke åbnes, fordi det ikke er et gyldigt PDF-dokument.+,Vi kan ikke bekræfte dine kontooplysninger.(*Gendan tidligere køb på din iTunes-konto%%https://www.adobe.com/go/readerios_dk`bDer opstod en fejl under sletning af dokumentet på Acrobat.com. Kontrollér internetforbindelsen.HHDokumentet kan ikke lokaliseres, da det er blevet flyttet eller slettet.E-mail dokument23Ikke nok hukommelse. Kan ikke ændre indstillingen.KMDenne filtype understøttes ikke ved denne placering. Prøv med en anden fil.Gem somPRFølgende dokument er beskyttet. Indtast en adgangskode til åbning af dokumentet:Dokumentet er gemtÅbner Del feedbackFortrydFradokumenter gemt på Acrobat.comSe skrivebeskyttetAADer opstod et uventet problem i forbindelse med sletningen af %s.Annuller Fortryd##Det valgte billede er ikke gyldigt.Fejl ved lagring af dokumentBEØnsker du at indsende en anonym rapport, så vi kan løse problemet?8 pkt. Marker alt[[https://www.acrobat.com/content/mobile/da/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIN Slet alle6 pkt.0,5 pkt.Rediger underskriftInternt lager (sikkert)01Den indtastede værdi matcher ikke feltets formatHHDokumentet kan ikke konverteres, da det er beskyttet med en adgangskode.angiv filnavn her@AFor at se filen skal du klikke på linket nedenfor: $SHARED_LINK$""Eksporterer til $FORMAT$... $SIZE$#$Tryk det sted, du vil tilføje tekst IntroduktionVælg opkaldsprogram:<$SERVICE_NAME$ kan desværre ikke købes i dit land lige nu.X[Hjælp med at gøre Adobe Reader bedre ved at dele din feedback på det online supportforum'(Kunne ikke finde nogen køb at gendanne.>?Denne fil kan ikke flyttes, da den ikke findes på Acrobat.com.##Fejl ved sletning af $FOLDER_NAME$.Opret PDF fra billedeUgyldig licensFremhæv Omdøber...Eksport fra PDFLogonFortsæt*+Tryk det sted, du vil tilføje din signatur Der blev ikke fundet nogen filerLog på OneDriveGem kopifjern fra listen over seneste45Dokumentet forsøger at oprette forbindelse til $URL$%&Tryk det sted, du vil tilføje en noteVisningstilstande(*Klik på det sted, du vil tilføje en note20 pkt.""Dette dokument kan ikke udskrives.67Er du sikker på, at du vil slette de valgte elementer?HåndbogIkke mere hukommelse. Slet elementFarveNogle filer kunne ikke slettesForrige søgeresultatVil du gemme dine ændringer?')Træk hen over tekst for at fremhæve den##Visse elementer kunne ikke slettes.uwSend regelmæssigt anonyme, ikke-personlige brugsdata tilbage til Adobe for at hjælpe os med at forbedre Adobe Reader.//Der opstod en fejl under eksport af dokumentet.14 pkt.Del det oprindelige dokumentDokumentet kunne ikke gemmes.Fejl ved eksport til $FORMAT$==https://www.adobe.com/devnet-docs/rm/android/readerandroid_dkSkift Mobile LinkPersonlige OplysningerUdførtSkriftstørrelse...Få mere at vide om, hvad det betyder for dig, ved at klikke her: Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedMaske for sidenummer\\Der opstod en fejl under oprettelse af mappen, da det angivne navn indeholder ugyldige tegn.%1$s lukkes uventet?ADokumentet kan ikke omdøbes, da det ikke findes på Acrobat.com.qvMindst et påkrævet formularfelt er ikke udfyldt. Udfyld alle påkrævede formularfelter, før formularen sendes ind.z~Tænd Mobile Link for at se nyligt åbnede filer på flere computere og enheder via Adobe Reader eller online på Acrobat.com.89Der opstod en ukendt fejl da Mobile Link blev slået til.Udpak\^Der opstod en fejl under sletning af mappen på Acrobat.com. Kontrollér internetforbindelsen. Vælg formatGIFor at føje kommentarer til dette dokument skal du først gemme en kopi.66Der opstod et problem under udskrivning af dokumentet.y}Gå til startskærmen for at konfigurere din e-mail. Tryk på Indstillinger > E-mail, Kontakter, Kalendere > Tilføj konto...!Ønsker du at åbne siden på %s? Søg i PDF>?Kan ikke oprette forbindelse. Kontrollér internetforbindelsen.Prøv ventende emner igen Nattilstand<@Dokumentet gemmes på Acrobat.com. Status kan følges i Udbakke. Tillad altidACDokumentet kan ikke åbnes, fordi det er ødelagt eller beskadiget.Slå Kameragitter til eller fraVælg billede fra galleriFGDette dokument er beskyttet. Nogle redigeringer er måske ikke tilladt.NæsteTillad én gangBehandler køb…\^Dette dokument kan ikke gemmes på Acrobat.com, da din konto har overskredet sin lagergrænse.QRGiv brugere tilladelse til at skrive til de udtrukne/downloadede filvedhæftningerWYKan ikke oprette forbindelse til internettet. Kontrollér din forbindelse, og prøv igen.Ingen resultater at viseIngen dokumenter at vise;Dokumentet kan ikke ændres, da det er en skrivebeskyttet fil.TilføjKommentarer og værktøjerKonvertér filen til PDF for at se den i den gratis Adobe Reader. Log på, eller abonner for at konvertere. I Skift applikationer kan du se filen i et andet program.Ja50 %25 %75 %100 %Signer#$Du abonnerer ikke på Adobe PDF PackTo sider med forside$NUM_FILES$ filer valgtDel filEksporter PDF-dokument tilKamera til PDFMine Adobe Reader-abonnementer KonverterFrihånd Forfatternavn DokumenterRoterKopierSider./Du abonnerer ikke på Adobe ExportPDF-tjenestenADOBE READER-ABONNEMENTER Side %1$dSide ** Ugyldig ** MappevisningRediger ResultaterRød Gå til side PorteføljeFrihåndstegningMappen $FOLDERNAME$Område min kontoDokument og markeringTo siderI gårFilnavnGRATIS! Personlig fillagringSkrivebeskyttet dokumentPersonlig fillagringSignatur Alle filer Alle siderAbonnerAdobe-tjenester %s slettet.ForrigeBeskyttet dokument Min kontoPrøv Adobe EchoSignDefinerEksporter fra PDF AdministrerFil(er) er slettet Juster zoom registrerKonverter til PDF Ikke delt KontinuerligPrøv Adobe EchoSignSide $PAGE_NUM$DelkoSøndag[1]Mandag[2]Tirsdag[3]Onsdag[4]Torsdag[5]Fredag[6]Lørdag[7]Søn[1]Man[2]Tir[3]Ons[4]Tor[5]Fre[6]Lør[7] OverskrivDeltTegnTekstjaBlåOmGul PDF-dokumentOm Adobe Reader Plus1 svar Dokumentlås((Microsoft Excel-dokument (*.$EXTENSION$)Resultat''Microsoft Word-dokument (*.$EXTENSION$) Kommentarer%d svarSD-kortOm Adobe ReaderAdobe-id Adobe-id:nej//Microsoft Word 97-2003-dokument (*.$EXTENSION$)OpacitetNej Underskrift16 Pt44Adobe Reader-Benutzer hat Ihnen eine Datei geschicktPQDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es kein gültiges PDF-Dokument ist.$NUM_FILES$ Dateien ausgewähltAnleitung zu...Unterschrift löschenBenutzerdefiniert HochladenNotizHauptmenü ausblendenVerfasser speichernqtUm $APPNAME$ zu verbessern, möchten wir regelmäßig anonyme, nicht personenbezogene Nutzungsdaten an Adobe senden. Suchleiste!"Fehler beim Öffnen des Dokuments.CDDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es verschlüsselt ist.$%Fehler beim Löschen von $FILE_NAME$.8:%s ist bereits vorhanden. Möchten Sie Ihn überschreiben?Letzte löschenFarbe...::Sie haben keine Berechtigung zur Anzeige dieses Dokuments.uuEinige Zeichen werden eventuell nicht korrekt angezeigt oder gedruckt, da keine kompatible Schriftart gefunden wurde. SpeichernNeue Funktionen testenVielen Dank, dass Sie sich für $SERVICE_ID$ entschieden haben. Es kann eine Zeit dauern, den Kauf von $ADOBE_ID$ zu überprüfen. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Adobe, wenn die Bestellung nicht innerhalb von 24 Stunden bearbeitet wurde.Ergebnis gefunden%%Fehler beim Umbenennen des Dokuments.>>Sie haben keine Berechtigung, dieses Dokument zu aktualisierenPersönlicher Dateisp.!!Tippen und ziehen, um zu zeichnenPDF Pack testen))%s erfolgreich in Acrobat.com verschoben.Fehler.Dieses Dokument ist geschütztRTF-Dokument (*.$EXTENSION$) DuplizierenacDer Link für dieses Dokument kann nicht freigegeben werden, da er verschoben oder gelöscht wurde.SchwarzNotiz hinzufügenAnmelden11 Pt?@$FOLDER_NAME$ kann nicht gelöscht werden, da er nicht leer ist.Veraltete AbsätzeHilfe zu Adobe Reader Link kopieren\^Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung. Die Datei kann nicht heruntergeladen werden.))Dieser Dienst kann nicht erworben werden. Ungültiger Wertebereich $RANGE$22Helfen Sie uns dabei, Adobe-Produkte zu verbessern N. PDF konv.Anmerkung hinzufügenhjCachespeicherort kann nicht geändert werden, da ein Acrobat.com-Dateitransfer derzeit durchgeführt wird.Wird gelöscht...7 Pt44Seitenzahl eingeben ($FIRST_PAGE_NUM$ - $NUM_PAGES$) VerwerfenMöchten Sie wirklich beenden?Zuletzt verwendeteDEWenn Sie $FILENAME$ nicht speichern, gehen Ihre Änderungen verloren.DDBeim Speichern des Dokuments ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.PRDas Dokument kann nicht geöffnet werden, weil es kein gültiges PDF-Dokument ist.Bild im Uhrzeigersinn drehen45Ihre Kontozugangsdaten konnten nicht geprüft werden.9:Vorherige Einkäufe in Ihrem iTunes-Konto wiederherstellenNamen hier eingebenNachtmodus einschaltenGelb%%https://www.adobe.com/go/readerios_deMNDer Zugriff auf dieses Dokument ist durch diesen Remote-Server eingeschränkt:UWFehler beim Löschen des Dokuments auf Acrobat.com. Prüfen Sie die Internetverbindung.HIDas Dokument wurde nicht gefunden, da es verschoben oder gelöscht wurde. Aktiviert Dok. per Mail*+Das Dokument konnte nicht geöffnet werden.,,Dokumente sind auf Ihrem Telefon gespeichert_cEs steht nicht genügend Speicher zur Verfügung. Die Einstellungen können nicht geändert werden._aDieser Dateityp wird für diesen Speicherort nicht unterstützt. Verwenden Sie eine andere Datei. RegistrierenSpeichern unter-.$USERNAME$ hat eine Datei für Sie freigegebenY[Das folgende Dokument ist geschützt. Geben Sie das Kennwort zum Öffnen des Dokuments ein:Dokument wurde gespeichertLMVerbindung zu Acrobat.com fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Internetverbindung.ijBeim Exportieren dieses Dokuments ist ein Netzwerkfehler aufgetreten. Prüfen Sie Ihre Internetverbindung. Wird geöffnetUYDie Schriftgröße kann durch Doppeltippen oder Aufziehen der Finger vergrößert werden. Unterstr. RückgängigFeedback mitteilen E-Mail-LinkAngehängte Dokumente Deaktiviert auswählen**Dokumente sind auf Acrobat.com gespeichertSchreibgeschützt anzeigen"#Möchten Sie dieses Bild verwerfen? Verschieben)*Unerwartetes Problem beim Löschen von %s.Um Adobe Reader zu verbessern, möchten wir regelmäßig anonyme, nicht personenbezogene Nutzungsdaten an Adobe senden. Weitere Infos~Geben Sie Ihren Namen zur Anzeige Ihrer Kommentare ein. Sie können diese Änderung auch später unter „Einstellungen“ vornehmen.Datei ersetzen? Wiederholen$NUM_FILES$ Datei ausgewählt Zoom anpassen#%Ausgewähltes Bild ist nicht gültig.TUDokument zur Konvertierung gesendet. Sie können den Status im Postausgang verfolgen.&&Speichern des Dokuments fehlgeschlagenVorh. Einkäufe wiederherst.Anlagen Anzeigemodus8 PtRSMöchten Sie einen anonymen Bericht senden, sodass das Problem behoben werden kann?Netzwerk nicht verfügbarAlles auswählenErmöglicht der App, extrahierte Dateianlagen zu lesen. Jede App, der Sie diese Berechtigung erteilen, kann jede Art von extrahierten oder temporären Anlagen lesen. Alle löschen[[https://www.acrobat.com/content/mobile/de/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINBleistift-WerkzeugLLDatei mit dem Namen $FILE_NAME$ ist bereits an diesem Speicherort vorhanden.6 PtSuche läuft...0,5 PtUUDieser Ordner kann nicht verschoben werden, da er in Acrobat.com nicht vorhanden ist.Gesp. Unterschr. bearb.++Die Bearbeitungen werden nicht gespeichert.MNCachespeicherort kann nicht geändert werden, da keine SD-Karte erkannt wurde.Interner Speicher (sicher)Aus PDF exportieren;;Der eingegebene Wert entspricht nicht dem Format des FeldesHIDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da es kennwortgeschützt ist. Verwalten\]$FILE_NAME$ konnte nicht gespeichert werden. Dieses Dokument wurde verschoben oder gelöscht.Dateinamen hier eingebenZZKom./Form. bleiben bearbeitbar, sind aber in einigen Apps (einschl. Mail) nicht anzeigbar.TTUm die Datei anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den nachstehenden Link: $SHARED_LINK$!!Wird exp. nach $FORMAT$... $SIZE$"$SD-Karte (für alle Apps verfügbar)78Zum Hinzufügen von Text auf entsprechende Stelle tippenFehler beim Konvertieren in PDFErste Schritte DefinierenwySie lassen zu, dass jeder diese Datei über einen eindeutigen Link anzeigen kann. Sie können ihn jederzeit deaktivieren.Tastenfeld-Anwendung auswählenRTDer ausgewählte Link konnte wegen eines Sicherheitsproblems nicht geöffnet werden.Verfasser überspringenFH$SERVICE_NAME$ ist derzeit für den Kauf in Ihrem Land nicht verfügbar.uvUnterstützen Sie uns dabei, Adobe Reader zu verbessern, indem Sie uns Ihr Feedback im Online-Support-Forum mitteilen.KLVerbindung zum App Store fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Internetverbindung.aaDas Dokument konnte nicht konvertiert werden, da der Konvertierungsvorgang zu lange gedauert hat.Geschütztes DokumentFHEs konnten keine vorherigen Einkäufe zum Überspringen gefunden werden.12Geben Sie einen gültigen Wertebereich an (1-3, 5)==Automatisches Abdunkeln des Bildschirms beim Lesen verhindern((Microsoft Excel-Dokument (*.$EXTENSION$)Wird verschoben... SchließenTTDiese Datei kann nicht verschoben werden, da sie in Acrobat.com nicht vorhanden ist.66Das Dokument kann nicht als Vorschau angezeigt werden.&'Fehler beim Löschen von $FOLDER_NAME$.--http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_named_de;;Das Kopieren von Text ist in diesem Dokument nicht erlaubt.Zuletzt angesehenUngültige LizenzPDF von Bild erstellen22 Pt %s gelöscht.Nach PDF konvertierenWird umbenannt… !Diese Datei ist schreibgeschütztAlle PDF-Dateien Hervorheben PDF-Dat. exp. Alle Seiten Suchen...##Speichervorgang wird vorbereitet...ADNetzwerk nicht verfügbar. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. AnmeldenameZur Unterschrift senden KommentareLink freigebenABZum Hinzufügen Ihrer Unterschrift auf entsprechende Stelle tippenKeine Dateien gefundenMobile Link-KontrollkästchenBei OneDrive anmelden Lesezeichen auf vorheriger Ebene UnterschriftHinweis: Diese Datei enthält PDF-Kommentare oder Formularfelder. Mit der integrierten PDF-Unterstützung von Apple werden Kommentare oder Formulare nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.Kopie speichernAusstehend ... $SIZE$Aus aktueller Liste entfernen==Das Dokument versucht, eine Verbindung zu $URL$ herzustellen.QSFehler bei der Verarbeitung der Zahlung. Überprüfen Sie Ihre Kreditkartenangaben.Kamera nach PDF11Microsoft Word 97 - 2003-Dokument (*.$EXTENSION$) Signieren:;Zum Hinzufügen einer Notiz auf entsprechende Stelle tippen Modi anzeigenZwei Seiten mit DeckblattABKlicken Sie auf eine beliebige Stelle, um eine Notiz hinzuzufügenKKDas Dokument kann nicht bearbeitet werden, da keine SD-Karte vorhanden ist.ACFehler beim Öffnen des Dokuments. Versuchen Sie es später erneut.20 Pt++Dieses Dokument kann nicht gedruckt werden.CEAdobe Reader Touch wurde für Touch-Geräte mit Windows 8 entwickelt.Z\Diese Datei ist eine temporäre Datei. Speichern Sie eine Kopie, um Änderungen vorzunehmen. Popup-Inhalt7:Möchten Sie die ausgewählten Elemente wirklich löschen?,,Konvertierung des Dokuments wird vorbereitetHandbuchNicht genügend Speicher. muss folgendes Format haben NeinSeiten insgesamtElement löschenInterner Speicher))Sie haben Adobe PDF Pack nicht abonniert.FarbeNNhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/cpdf_subscribe_signin_rightPane_iPad.html**"%s" wurde auf Adobe EchoSign hochgeladen.,-Einige Dateien konnten nicht gelöscht werdenIhre Änderungen speichern?Vorheriges SuchergebnisJKDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es richtliniengeschützt ist.Dokumentensperre)*Über Text ziehen, um diesen hervorzuhebenNutz.Dat. bereitst.Senden Sie uns mehr DetailsJKDer eingegebene Name ist bereits vergeben. Wählen Sie einen anderen Namen.]]Anonyme, nicht personenbezogene Nutzungsdaten an Adobe senden, um Adobe Reader zu verbessern../Einige Elemente konnten nicht gelöscht werden.VVKom./Form. sind nicht bearbeitbar, sind aber in vielen Apps (einschl. Mail) anzeigbar.Drehen VerfasserBlau&&Fehler beim Exportieren des Dokuments.Hier unterschreibenTWUngültiger Wert: muss größer als oder gleich %s und kleiner als oder gleich %s sein.14 PtLesezeichen hinzufügen_eFehler bei der Überprüfung des Einkaufs. Stellen Sie Ihr Abonnement in „Mein Konto“ wieder her.Originaldokument freigeben--Das Dokument konnte nicht gespeichert werden.TTDieser Ordner kann nicht umbenannt werden, da er in Acrobat.com nicht vorhanden ist.3 PtabEinige der Funktionen des Dokuments werden von dieser Version von Adobe Reader nicht unterstützt.$$Fehler beim Verschieben des Ordners.Freihand==https://www.adobe.com/devnet-docs/rm/android/readerandroid_deVersuchen Sie es später erneutMobile Link ein-/ausschaltenMobilnetz-Daten verwenden BearbeitenDatenschutzrichtlinienFertigScan verwerfen?KOZum Verwalten von Mobile Link-Einstellungen, navigieren Sie zu „Mein Konto“QRDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da es verschoben oder gelöscht wurde.Schriftgrad...GRATIS! Persönlicher Dateisp.Laden Sie Adobe AIR herunter, um interessante Spiele zu entdecken und auszuprobieren. Klicken Sie auf „Adobe AIR herunterladen“hhWeitere Informationen hierzu erhalten Sie durch Klicken auf Datenschutz und SicherheitSeitenzahl-ÜberlagerungIKFehler beim Erstellen des Ordners, da der Name ungültige Zeichen enthält.Schrift wählenvwZeigen Sie zuletzt verwendete Dateien auf Computern und Geräten von Adobe Reader aus oder im Web unter Acrobat.com an.9 PtLetzte Dokumente löschenGesternVVDieses Dokument kann nicht umbenannt werden, da es in Acrobat.com nicht vorhanden ist.\^Das Dokument kann nicht geändert werden, da es sich um eine schreibgeschützte Datei handelt.Hauptmenü anzeigenMindestens ein erforderliches Formularfeld wurde nicht ausgefüllt. Füllen Sie vor der Formularübermittlung alle erforderlichen Formularfelder aus.Speich. in Acrobat.com…`cDas Dokument wird für die Freigabe in einen öffentlichen Ordner kopiert. Möchten Sie fortfahren?Aktivieren Sie Mobile Link, um zuletzt verwendete Dateien auf Computern und Geräten von Adobe Reader aus oder im Web unter Acrobat.com anzuzeigen.88Beim Einschalten ist ein Mobile Link-Fehler aufgetreten.Seite $PAGENUM$ von $PAGECOUNT$=>Das Dokument kann nicht exportiert werden, da es zu groß ist.Markieren von Dokumenten ExtrahierenOptionenSUFehler beim Löschen des Ordners auf Acrobat.com. Prüfen Sie die Internetverbindung. Format wählenEEDokument umbenannt in %s, da es bereits in Acrobat.com vorhanden ist.MOUm dieses Dokument zu kommentieren, müssen Sie zunächst eine Kopie speichern.(($NUM_FILES$ PDF-Dokumente exportieren inNicht zulassen77Beim Drucken des Dokuments ist ein Problem aufgetreten.Zum Einrichten Ihrer E-Mail rufen Sie die Startseite auf und tippen auf "Einstellungen" > "Mail, Kontakte, Kalender" > "Konto hinzufügen".Keine Ergebnisse gefundenBeenden&(Möchten Sie die Seite unter %s öffnen?Kennwort In PDF suchen55Fehler beim Erstellen dieses Ordners auf Acrobat.com.PRVerbindung kann nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die Internetverbindung.Vorgang fehlgeschlagen! Zwei SeitenXXDas Dokument konnte nicht exportiert werden, da der Exportvorgang zu lange gedauert hat. Ausstehende Elemente wiederholen Mein KontoZur Anzeige der Datei im kostenlosen Adobe Reader, konvertieren Sie sie zuerst nach PDF. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die Datei zu konvertieren oder wechseln Sie Apps, um sie in einer anderen Anwendung anzuzeigen.EFDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es einen Virus enthält.//Cloud-Dokument konnte nicht freigegeben werden. AbonniertVXDiese Datei ist schreibgeschützt. Speichern Sie eine Kopie, um Änderungen vorzunehmen.??Hier tippen, um das Dokument in Word oder Excel zu konvertierenKeine SD-Karte.Exportoptionen WertebereichIhre Lesezeichen sind leer. Um diese Seite mit einem Lesezeichen zu markieren, tippen Sie in der Ansicht „Dokument“ auf das Symbol „Lesezeichen“.=>Feedback mitteilen, damit wir Adobe Reader verbessern können.efDatum/Uhrzeit ungültig: Stellen Sie sicher, dass das Datum bzw. die Uhrzeit vorhanden sind. Das Feld $FOLDERNAME$ OrdnerKeine PDF-Dokumente verfügbar !Fehler beim Öffnen des DokumentsPQDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es verschoben oder gelöscht wurde../$BOOKMARK_NAME$- Lesezeichen wurde hinzugefügtFreihandzeichnung PDF-Dokument-/Kein Anzeigeprogramm auf dem Gerät verfügbar.FFhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/cpdf_subscribe_signin_iPhone.htmlInhaltPRÖffnen Sie ein Dokument, das Sie freigeben möchten, und versuchen Sie es erneut.NetzwerkfehlerAusgang löschenRotOPDas Dokument kann nicht exportiert werden, da Ihr Kontingent überschritten ist.--Es wurde kein externer Speicherplatz erkannt.@CDer ausgewählte Ordner enthält möglicherweise keine PDF-Dateien.$FILENAME$ exportieren in Lesezeichen67Ungültiger Wert: muss kleiner als oder gleich %s sein.SD-KarteMobile Link ist aktiviertDatei nicht gefunden.Ungültige SeitenzahlHilfe Öffnen mit...ABAuf diesem Gerät wurde noch keine E-Mail-Einrichtung vorgenommen.Speichern Sie zur Bearbeitung dieses Dokuments eine Kopie auf Ihrem Gerät. Das Dokument wird für andere Anwendungen auf diesem Gerät verfügbar sein.88Bei der Generierung des Links ist ein Fehler aufgetreten--Der Zugriff auf dieses Dokument ist gesperrt.//Der Zugriff auf dieses Dokument ist abgelaufen.Ordner erstellen DruckproblemFeld für die AnmeldungKlicken Sie auf das BildRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/de/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIN\^Fehler beim Verschieben von Dateien auf Acrobat.com. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. KonvertierenKennwort eingebenDer Dokumentpfad ist ungültig. ErgebnisseFehler bei Link-GenerierungFH%s ist geschützt. Geben Sie ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments ein: Ordneransicht,,http://www.adobe.com/go/rdrios_mobilelink_deSeiters !! Warnung !! Das ist eine Vorabversion und es können daher Probleme auftreten. Senden Sie diese bitte an Adobe. XYDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da Ihr Speicherkontingent überschritten ist.*+Über Text ziehen, um ihn zu unterstreichenADOBE READER-ABONNEMENTS99Diese Dokument wurde bereits auf Acrobat.com gespeichert.DEDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da es verschlüsselt ist.klDieses Dokument ist ein XFA-Formular. XFA-Formulare können nicht mit Mobile Adobe Reader bearbeitet werden. ExportiertUVDokumente zur Konvertierung gesendet. Sie können die Status im Postausgang verfolgen.Januar[1]Februar[2]März[3]April[4]Mai[5]Juni[6]Juli[7]August[8]September[9]Oktober[10]November[11]Dezember[12]Jan[1]Feb[2]Mär[3]Apr[4]Jun[6]Jul[7]Aug[8]Sept[9]Okt[10]Nov[11]Dez[12]Mitgliedschaftsfehler“%s” nicht gefunden.#(Der Zugriff auf dieses Dokument ist durch diesen Remote-Server eingeschränkt: %s. Derzeit kann jedoch keine Serververbindung hergestellt werden. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wird diese Meldung weiterhin angezeigt, prüfen Sie, ob das Gerät vom Server unterstützt wird. FreigegebenAnwendenSp. auf Acrobat.com... $SIZE$[[https://www.acrobat.com/content/mobile/de/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOEFDas Dokument kann nicht gedruckt werden, da es kennwortgeschützt ist.Speichervorgang dauert zu lange. Dieses Dokument ist entweder zu lang oder Sie können eine schnellere Internetverbindung zum Speichern verwenden.%s erfolgreich geöffnet.Lesezeichen auf nächster EbeneTippen, um abzubrechenBearbeitungen verwerfen? EinstellungenVorgang beenden mit./$USER_NAME$ hat eine Datei für Sie freigegebennnSonntag[1]Montag[2]Dienstag[3]Mittwoch[4]Donnerstag[5]Freitag[6]Samstag[7]So[1]Mo[2]Die[3]Mi[4]Do[5]Fr[6]Sa[7] Überspringen$%Diese Datei ist eine temporäre Datei''Fehler beim Konvertieren des Dokuments.jmDieses Dokument verfügt über Funktionen, die von dieser Version von Adobe Reader nicht unterstützt werden. Katrin Köhler==Fehler beim Abonnieren des Dienstes. Versuchen Sie es erneut. speichern<<$NEW_FILENAME$ wurde erstellt und in Acrobat.com gespeichertPDF n. Word od. Excel konv.""PDF-Konvertierung wird vorbereitetSuchenjkBeim Konvertieren dieses Dokuments ist ein Netzwerkfehler aufgetreten. Prüfen Sie Ihre Internetverbindung.$$Dokument zur Unterschrift hochladen? Deckkraft %d Antworten$$Acrobat.com-Cache wird verschoben... Aktualisieren EingabefeldNachtmodus ausschaltenKommentare und Werkzeuge EinschaltenTelefonPSDiesem Dokument können keine Kommentare hinzugefügt werden, da es geschützt ist.Text zum Hervorheben markieren''Dokument wird heruntergeladen... $SIZE$INHALTSVERZEICHNIS7:Möchten Sie wirklich das ausgewählte Feld zurücksetzen?44Sie haben den Adobe PDF Pack-Dienst nicht abonniert.Aktuelle Seite88Tippen Sie hier, um das Dokument in PDF zu konvertieren.Ungültiger NameAdobe EchoSign testen78Fehler beim Konvertieren des ausgewählten Bildes in PDF55Zu konvertierende Datei kann nicht aufgerufen werden.Nächstes SuchergebnisFeld für Kennwort Weitere InfosAAVerbindung zum App Store fehlgeschlagen. Versuchen Sie es erneut.VWFehler beim Umbenennen des Ordners auf Acrobat.com. Prüfen Sie die Internetverbindung. Fortlaufend Zum Zugriff auf das Dokument müssen Sie sich mit Ihren Kontozugangsdaten anmelden. Ihre Kontozugangsdaten werden über eine sichere Verbindung an %1$s gesendet. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie durch Klicken auf Datenschutz und SicherheitAdobe Reader – PDF erstellenwxEin Ordner mit dem Namen $FOLDER_NAME$ ist an diesem Speicherort bereits vorhanden. Wählen Sie einen anderen Namen aus.Vorschau BenutzernameNicht freigegebenZu Bildverbesserung wechselnXYFehler beim Umbenennen des Dokuments auf Acrobat.com. Prüfen Sie die Internetverbindung.12 Pt88$FILE_NAME$ kann nicht in Acrobat.com gespeichert werden11http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_anonymous_de??https://www.acrobat.com/ios/de.lproj/cpdf_subscribe_iPhone.htmlPQDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da Ihr Kontingent überschritten ist.AusgangÖffentlichen Link freigebenoqDas Dokument konnte nicht gespeichert werden. Mögliche Ursache: fehlender Speicher oder unzulässiger Dateiname.Z[Dokument wird auf Acrobat.com gespeichert. Sie können den Status im Postausgang verfolgen.!!Text zum Durchstreichen markierenfhDas Dokument kann nicht gefunden werden, da es seit dem letzten Öffnen verschoben oder gelöscht wurde.Dropdown „Dokumente“99Einfache Umwandlung von Office- oder Bild-Dateien in PDF. BildvorschauTintensignatur5 Pt35Warten Sie, während der Ladevorgang ausgeführt wirdDateien auswählenmpDer Zugriff auf dieses Dokument wird derzeit für diese Version von Reader auf diesem Gerät nicht unterstützt.lmDiese Aufgabe konnte nicht abgeschlossen werden. Der Gerätespeicher (z. B. SD-Karte) ist nicht beschreibbar. AbbrechenCEDie ausgewählten Ordner enthalten möglicherweise keine PDF-Dateien.!"Keine Einkäufe wiederhergestellt. Stärke... Änderungen…werden gespeichertAdobe EchoSign testenWird geladen... Adobe-DienstemmSie haben bereits ein $SERVICE_NAME$-Abonnement mit einer anderen Adobe ID. Melden Sie sich mit dieser ID an.Suchtext eingebenBild bearbeitenFoto aufnehmenDruckenName ist bereits vorhanden+,Das Lesen von Anlagen für Benutzer zulassenHinweis: Mit der integrierten PDF-Unterstützung von Apple werden PDF-Kommentare oder Formulare nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.Dateikonvertierung konnte nicht abgeschlossen werden, da Ihre Bestellung noch bearbeitet wird. Überprüfen Sie den Status der laufenden Transaktion auf der Registerkarte „Mein Konto“. ExportierenDateibarrierefreiheit wechseln.Feld zurücksetzen10 PtSuche"#Der eingegebene Name ist ungültig.Meine Adobe Reader-Abonnements""Klicken und ziehen, um zu zeichnenaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/de/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIN Zuletzt verw.GrünHochladen läuftPDF-Dokument exportieren inCCVerbindung zum Adobe Store fehlgeschlagen. Versuchen Sie es erneut.00http://www.adobe.com/go/rdrandroid_mobilelink_deKLDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da es richtliniengeschützt ist.DDhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/epdf_subscribe_iPhone_year.html]_Das Dokument kann auf diesem Gerät nicht geöffnet werden. Die erforderliche Schriftart fehlt.Elemente löschenDatei freigeben Öffnen... %sbc Teilen Sie uns Ihr Feedback im Online-Support-Forum mit, damit wir Adobe Reader verbessern können HinzufügenPDF-Dokumente durchsuchenDiese Version von Adobe Reader kann Dokumente mit Rechteverwaltung nicht öffnen. Bitte verwenden Sie die Desktopversion von Adobe Reader, um dieses Dokument anzuzeigen.58Ungültiger Wert: muss größer als oder gleich %s sein.Zurück UmbenennenInfo über Adobe Reader DokumenteVerw.Info über Adobe Reader PlusDokument drucken''Microsoft Word-Dokument (*.$EXTENSION$)OOOrdner mit dem Namen $FOLDER_NAME$ ist bereits an diesem Speicherort vorhanden.PDF-Dateien erst. und exp.Zeigen Sie zuletzt verwendete Dateien auf Computern und Geräten von Adobe Reader aus oder im Web unter Acrobat.com an. Weitere Infos Liste leeren Einfügen66Die Kamera wird von einer anderen Anwendung verwendet.Acrobat.com – AnmeldungErgebnis LESEZEICHEN Nur DokumentKopieren!!Ein Systemfehler ist aufgetreten. Dateiname,,Unerwartetes Problem beim Umbenennen von %s. Startseite]^Dokumente werden auf Acrobat.com gespeichert. Sie können den Status im Postausgang verfolgen.JKGeben Sie Ihren Namen ein, so dass andere Ihre Kommentare erkennen können.Foto auswählenImmer zulassen00Alle Dokumente wurden in Acrobat.com gespeichert""Dieser Name ist bereits vorhanden.Zu Camera-Raster wechseln::Sie haben keine Berechtigung zum Verschieben dieser Datei.%%Fehler beim Exportieren nach $FORMAT$@BDas Dokument kann nicht geöffnet werden, weil es beschädigt ist. KonvertiertBild aus Galerie wählenEEhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/adc_readermobile_getstarted.htmlWeiterPDF-Dateien erstellen88Beim Ausschalten ist ein Mobile Link-Fehler aufgetreten.ORDieses Dokument ist geschützt. Eventuell sind einige Änderungen nicht zulässig.Einmal zulassenmnDas Dokument kann nicht auf Acrobat.com gespeichert werden, da Ihr Konto das Speicherlimit überschritten hat.Werkzeug auswählenFGDas Dokument kann nicht konvertiert werden, da es einen Virus enthält.Einkauf wird verarbeitet...** Ungültig **AADas Schreiben in extrahierten/heruntergeladenen Anlagen zulassen.ހAus Sicherheitsgründen wird dieses Dokument nicht auf diesem Gerät geöffnet. Der Zugriff ist durch einen Remote-Server eingeschränkt, der jedoch nicht für die Unterstützung einer sicheren SSL-Verbindung konfiguriert wurde.Es liegen keine Ergebnisse vorXZKeine Internetverbindung möglich. Prüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.xIhr Einkauf kann zurzeit nicht für gültig erklärt werden. Stellen Sie Ihre Mitgliedschaft aus „Meine Konten“ wieder her.%&Keine Dokumente zur Anzeige verfügbar$%In übergeordneten Ordner verschieben Fehler bei Analyse des Dokuments<@Fehler beim Umbenennen, da der Name ungültige Zeichen enthält.1 Pt?A$USERNAME$ hat über Adobe Reader eine Datei für Sie freigegeben Neuerungen Programm zur Produktverbesserung--Dokumente sind auf Ihrer SD-Karte gespeichertnpAusgewählte Datei als öffentlich definieren. Jeder mit einem Link zu diesem Dokument, kann die Datei anzeigen.Link wird generiert Deckkraft...Später noch einmal erinnernJKDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es ein XFA-Formular enthält.)*Über Text ziehen, um ihn durchzustreichenErgebnisse gefundenOrdner wird erstellt...SSDieses Dokument kann nicht gedruckt werden, da Drucken vom Autor deaktiviert wurde. Nicht senden##Fehler beim Speichern des DokumentsGGhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/cpdf_subscribe_rightPane_iPad.html Datei löschen!!Wird in PDF konvertiert... $SIZE$ Notiz öffnenAbmeldenZulassenWeitere Angaben]_Aktivieren Sie 'In-App-Einkäufe' in den Geräteeinstellungen, um Abonnementeinkauf zuzulassen.Werkzeug „Text hinzufügen“67Fehler beim Hochladen. Versuchen Sie es später erneut.In Acrobat.com speichernSpeicherort auswählenBild.helligk.sp.>?Das Dokument kann nicht konvertiert werden, da es zu groß ist.HJKeine der installierten Anwendungen unterstützt das Öffnen dieser Datei.vVielen Dank, dass Sie sich für $SERVICE_ID$ entschieden haben. Ihre Bestellung wird bearbeitet und Ihr Konto wird aktiviert.

Sie können den Status Ihres Abonnements jederzeit in „Mein Konto“ anzeigen.

Sobald Ihr Konto aktiv ist, können Sie auf Ihr Abonnement auf einem Computer oder einem Mobilgerät über Adobe Reader oder einen Webbrowser zugreifen.Einzelne SeiteText hinzufügenSendenFGDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es ein Formular enthält.KKhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/epdf_subscribe_signin_iPhone_year.htmlGIFehler beim Löschen aus Acrobat.com. Prüfen Sie die Internetverbindung.Fehler!!Text zum Unterstreichen markieren$%Einkäufe werden wiederhergestellt...XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/de/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINGIDieses Dateiformat wird für die Konvertierung in PDF nicht unterstützt.Formular wird gesendetNicht abonniertTippen, um zu wiederholenLesezeichen löschenÖffnen%&Datei(en) wurden erfolgreich gelöscht;;Beim Abmelden werden Transfers/Konvertierungen abgebrochen.11Das Kennwort ist falsch. Versuchen Sie es erneut.OrteSeite $PAGE_NUM$<ADer eingegebene Name enthält möglicherweise ungültige Zeichen.Verarbeitung...uvEine Datei mit dem Namen $FILE_NAME$ ist an diesem Speicherort bereits vorhanden. Wählen Sie einen anderen Namen aus.'(Einkäufe erfolgreich wiederhergestellt.Online-Support-ForumWXDas Dokument kann nicht exportiert werden, da Ihr Speicherkontingent überschritten ist.[\Soll ein anonymer Bericht an uns gesendet werden, damit wir das Problem korrigieren können?RRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/de/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIOdeDas Dokument kann nicht als eine Tabellenkalkulation exportiert werden, da es keine Tabelle enthält.Bearbeitungsmodus00Einige Elemente konnten nicht verschoben werden.DurchgestrichenGHDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es kennwortgeschützt ist.GKNeuer Benutzer? Tippen Sie zum Erstellen einer Adobe-ID auf „Anmelden“.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/de/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIO12Sollen wirklich alle Lesezeichen gelöscht werden? Gehe zu SeiteCCDas Dokument kann nicht exportiert werden, da es ein Portfolio ist.Verschieben/Größe ändernZu Camera-Flash wechseln55Sie haben den Adobe ExportPDF-Dienst nicht abonniert.Dokument zur Anzeige auswählen33https://www.google.com/cloudprint/dialog.html?hl=deThird Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at http://www.adobe.com/go/thirdparty_de and are incorporated by reference herein.Mobile Link-Banner schließenaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/de/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOJJKonvertieren Sie PDF-Dateien in Word oder Excel zur einfachen Bearbeitung.Ordner auswählen%1$s wurde unerwartet beendetVWDas Dokument kann nicht auf Acrobat.com gespeichert werden, da es einen Virus enthält.Kommentar hier eingeben.%s erfolgreich gespeichert.VerbindungsfehlerOrdnernamen eingeben__Zuletzt verwendete Dateien mit Adobe Reader oder im Web unter Acrobat.com automatisch anzeigen.77Ihre Sitzung ist abgelaufen. Melden Sie sich erneut an.LLhttps://www.acrobat.com/ios/de.lproj/epdf_subscribe_rightPane_iPad_year.htmlMMDas Dokument kann nicht bearbeitet werden, da es sich um eine Anlage handelt.Acrobat.com CachespGesamte Auswahl aufhebenAuthentifizierung erforderlich Sign. hinz.$&Das Dokument ist leer (Größe: 0 KB).##Fehler beim Umbenennen des Ordners.Ungültiges Kennwort.Schreibgeschütztes Dokument Anlagen %sLöschen GespeichertAutomatisierung*+Keine PDF-Dokumente zur Anzeige verfügbar. Überschreiben*+$BOOKMARK_NAME$-Lesezeichen wurde gelöschtPRDer Zugriff auf dieses Dokument wird derzeit auf diesem Gerät nicht unterstützt.))Link wurde in die Zwischenablage kopiert.xzBeim Öffnen des Dokuments werden anonyme Verwendungsdaten über eine sichere Verbindung an diesen Remote-Server gesendet:>AStellt eine Liste kürzlich geöffneter Dokumente zur Verfügung.PSSpeicherung nicht möglich, da Ihr Konto die Speicherkapazität überschritten hat.DEKlicken Sie auf eine beliebige Stelle, um Ihre Signatur hinzuzufügen Ungültige Seitenzahl $PAGE_NUM$Dokument und Markierung:;Keine zuletzt verwendeten Dokumente zur Anzeige verfügbar._`Mobile Link erlauben, mithilfe von Netzdaten auf Dateien auf Computern und Geräten zuzugreifen. 1 Antwort58Möchten Sie das ausgewählte Element wirklich löschen? Datei öffnen FarbauswahlErmöglicht der App, in extrahierten Dateianlagen zu schreiben. Jede App, der Sie diese Berechtigung erteilen, kann jede Art von extrahierten oder temporären Anlagen ändern. DokumentmodiAdobe-ID Adobe-ID:Vorige NachtmodusInfoTestenborrar recienteEnero[1]Febrero[2]Marzo[3]Abril[4]Mayo[5]Junio[6]Julio[7]Agosto[8]Septiembre[9]Octubre[10]Noviembre[11]Diciembre[12]Ene[1]Feb[2]Mar[3]Abr[4]Jun[6]Jul[7]Ago[8]Sep[9]Oct[10]Nov[11]Dic[12]NaranjaNNEl documento no se puede abrir en este dispositivo. Falta la fuente necesaria.Error de suscripción33Un usuario de Adobe Reader le ha enviado un archivo>AError de conexión a Adobe Store. Inténtelo de nuevo más tarde. CompartidoPRNo se ha podido convertir este documento porque está protegido por una política.00http://www.adobe.com/go/rdrandroid_mobilelink_es++Se han eliminado correctamente los archivos22Se ha producido un error al imprimir el documento.&&Seleccione el texto que desea subrayarProbar Adobe PDF PackComuníquenos más información Procesando...Barra de búsquedaEl acceso a este documento está restringido por el servidor remoto: %s, pero no es posible conectar en este momento. Intente abrirlo de nuevo más tarde. Si sigue mostrándose este mensaje, compruebe si su dispositivo es compatible con el servidor.FH%s está protegido. Introduzca la contraseña de apertura del documento:PruebaModos de documentoCompartir archivoEliminar elementosEsta versión de Adobe Reader no puede abrir documentos protegidos con derecho de uso. Para ver este documento, utilice la versión de escritorio de Adobe Reader.HH Comparta comentarios en el foro de asistencia para mejorar Adobe ReaderThird Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at http://www.adobe.com/go/thirdparty_es and are incorporated by reference herein.HHNo se ha podido exportar este documento porque se ha movido o eliminado.La operación de guardar este documento ha tardado demasiado. Puede que sea demasiado grande. O puede intentar guardarlo con una conexión a Internet más rápida.Ir a la páginaRestablecer campo!!Marcador $BOOKMARK_NAME$ agregadoAbriendo... %sCrear archivos PDFBuscar documentos PDFFFNo se ha podido exportar este documento porque contiene un formulario. ¿Desear abrir la página en %s?12En su dispositivo no hay ningún visor disponible.""Guardando en Acrobat.com... $SIZE$ Borrar lista%s se ha abierto correctamente.QREl archivo con nombre $FILE_NAME$ ya existe en esta ubicación. Elija otro nombre.eliminar archivoBorrarAtrás/0Valor no válido: debe ser mayor o igual que %s.SalirFG$USERNAME$ ha compartido un archivo con usted a través de Adobe Reader<No se ha podido convertir este documento porque está cifrado.WXDocumentos enviados para su conversión. Puede seguir su estado en la bandeja de salida.Error al exportar a $FORMAT$Elegir una herramientaCompartir originalABError al validar compra. Restaure la suscripción desde Mi cuenta.“%s” no encontradoAgregar marcadorDDNo hay suficiente memoria disponible. No se puede cargar el archivo. A mano alzadaInténtelo de nuevo más tarde!!Mis suscripciones de Adobe ReaderConsiga documentos firmados en minutos con Adobe EchoSign. Realice un seguimiento del progreso y reciba una notificación cuando su documento se haya firmado.Introducir un nombre nuevo CompartirMoviendo archivo...Tamaño de fuente...Alternar Mobile Link_`Algunas de las funciones de este documento no son compatibles con esta versión de Adobe Reader.JMAdobe Reader Touch está diseñado para dispositivos táctiles con Windows 8./0Página $PAGENUM$ de $PAGECOUNT$ ($PAGECONTENT$)==https://www.adobe.com/devnet-docs/rm/android/readerandroid_esLLSe ha cambiado el nombre del documento a %s porque ya existe en Acrobat.com.Tocar para cancelar12El nombre introducido está reservado. Elija otro. 1 respuestaNormativa de privacidadbuscarUsar datos móvilesSe ha producido un error. Recientes Opacidad...#$El nombre introducido no es válido.aahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/es/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIN##Haga clic donde desea agregar texto--No tiene permiso para actualizar el documento88Para gestionar opciones de Mobile Link, vaya a Mi cuentaHechosíCDNo se ha podido exportar este documento porque no es un PDF válido.!"%1$s se cerró de forma inesperadaOcultar menú principalMNError al cambiar nombre porque el introducido contiene caracteres no válidos.¡GRATIS! Almacenamiento,-No está suscrito al servicio Adobe ExportPDFDibujo a mano alzada!!Haga clic y arrastre para dibujarCargando@AConvierta archivos PDF a Word o Excel para editarlos fácilmente. No enviarCambiar nombre78No se puede conectar. Compruebe la conexión a Internet.DEEl documento no se puede abrir porque no es un documento PDF válido.??Se ha producido un error desconocido al guardar este documento.recienteEncender modo nocturnoSeleccione una carpetaLLhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/epdf_subscribe_rightPane_iPad_year.htmlFFhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/cpdf_subscribe_signin_iPhone.htmlAcerca de Adobe Reader Plus77Restaurar las compras anteriores de su cuenta de iTunes45¿Seguro que desea restablecer el campo seleccionado?Agregar nota adhesivaRotar imagen hacia la derechaError al convertir documento.Acerca de Adobe Reader Firmar aquí%%Error al cambiar nombre de documento.;Más información""%1$s se ha cerrado inesperadamente""No hay documentos PDF que mostrar.ggVea los archivos recientes en varios equipos y dispositivos en Adobe Reader o en la Web en Acrobat.com. Agregar textoIntroducir nombre%&documentos almacenados en su teléfonoCopiar vínculo Guardar comoBDError de conexión a Acrobat.com. Compruebe su conexión a Internet.IINo hay suficiente memoria disponible. No se puede cambiar la preferencia.++Documento de Microsoft Word (*.$EXTENSION$)46La sesión ha caducado. Debe volver a iniciar sesión.Error al mover esta carpeta.ABLa carpeta seleccionada podría contener archivos que no sean PDF.guardarDocumento guardado registrarseRestaurar compras anterioresOpacidadGuardando en Acrobat.com...Pegar55$NEW_FILENAME$ se ha creado y guardado en Acrobat.comPreparando para convertir a PDFCDEl acceso a este documento está restringido por el servidor remoto:Generando vínculoAbriendoEnviando formularioY[El siguiente documento está protegido. Introduzca una contraseña para abrir el documento:]^Se ha producido un error de red al exportar este documento. Compruebe su conexión a Internet.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/es/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIO++Error al crear esta carpeta en Acrobat.com.AgregarVínculo de correo electrónicoDeshacer Buscar en PDF^_Se ha producido un error de red al convertir este documento. Compruebe su conexión a Internet.Borrar bandeja de salidaCampo Iniciar sesión mi cuenta¿Descartar esta imagen?MOUtilice el zoom táctil o de doble toque para aumentar el tamaño de la fuente. DesactivadoPermite a la aplicación escribir en anexos extraídos. Si otorga este permiso a una aplicación, podrá modificar todos los anexos, tanto extraídos como temporales.Crear y exportar archivos PDFCompartir comentariosRSNo se ha podido exportar este documento porque ha superado el límite como usuario.La contraseña no es válida. Dos páginasDocumento(s) adjunto(s)Ver como Solo lectura Tarjeta SD Búsqueda !Moviendo caché de Acrobat.com... Abrir archivoTTNo se ha podido cambiar el nombre de este documento porque no existe en Acrobat.com. Inicio de sesión en Acrobat.com*-Otra aplicación está utilizando la cámara.z{Active Mobile Link para ver archivos recientes en equipos y dispositivos dentro de Adobe Reader o en línea en Acrobat.com.Documento de solo lectura11Se produjo un problema inesperado al eliminar %s.Para modificar este documento, guarde una copia en el dispositivo. El documento estará disponible para otras aplicaciones en este dispositivo.%%documentos almacenados en Acrobat.com seleccionarExportar $FILENAME$ aNombre de archivoRespuestas de %dRangoegIntroduzca su nombre para identificar sus comentarios. Puede cambiarlo más adelante en Configuración.Apagar modo nocturnoPara ayudarnos a mejorar Adobe Reader, nos gustaría enviar periódicamente a Adobe datos de uso no personalizados y anónimos. Más informaciónGINo se pueden añadir comentarios a este documento porque está protegido.RehacerExtraer""Compras restauradas correctamente.Mobile Link está activadoError de conexión Acerca de Modo Editar Agregar nota*,Contraseña incorrecta. Inténtelo de nuevo.$%La imagen seleccionada no es válida.¿Reemplazar archivo?Tocar para reintentarMostrar menú principal NovedadesZ[No se ha podido exportar este documento como hoja de cálculo porque no contiene una tabla.Activar))No tiene permiso para mover este archivo. Campo Entrada teléfono Modo de vistaFallo al guardar el documento $NUM_FILES$ archivo seleccionadoIIActualmente, no se admite el acceso a este documento en este dispositivo.EliminarGuardarError al abrir el documentoTABLA DE CONTENIDOS==Se produjo un problema inesperado al cambiar el nombre de %s.Foro de asistencia en líneaRequiere autenticación/0Valor no válido: debe ser menor o igual que %s.Error de operación.UVDocumento enviado para su conversión. Puede seguir su estado en la bandeja de salida.Seleccionar todoNúmero de página no válidoArchivo no encontradoRed no disponibleHJ¿Quiere enviar un informe anónimo para ayudarnos a resolver el problema? Modo nocturnoHerramienta Lápiz Eliminar todo%%Se ha detectado un error del sistema.Guardar en Acrobat.com&&Seleccione el texto que desea resaltarExportar desde PDF/0Toque aquí para convertir este documento en PDF Página actualCómo...Descargando documento... $SIZE$ SubrayadoabSe están guardando los documentos en Acrobat.com. Puede seguir su estado en la bandeja de salida.Permite a la aplicación leer anexos extraídos. Si otorga este permiso a una aplicación, podrá leer todos los anexos, tanto extraídos como temporales.Inicio+,No está suscrito al servicio Adobe PDF PackCaracterísticas recientes[[https://www.acrobat.com/content/mobile/es/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINLNAl cerrar sesión se cancelarán las transferencias o conversiones pendientes.>?La carpeta con nombre $FILE_NAME$ ya existe en esta ubicación.No se guardarán sus ediciones.33Todos los documentos se han guardado en Acrobat.comAdobe Reader - Crear PDF./Se ha producido un error al generar el vínculo==Se produjo un error al convertir la imagen seleccionada a PDF./Ese archivo está en uso. Utilice otro archivo.GGNo hay suficiente memoria disponible. No se puede descargar el archivo.Completar acción utilizandoError al eliminar $FILE_NAME$.Almacenamiento interno (seguro)XYNo se ha podido guardar, ya que se ha superado el límite de almacenamiento de la cuenta.CCNo se ha podido mover esta carpeta porque no existe en Acrobat.com../No tiene autorización para ver este documento.?@No se ha configurado el correo electrónico en este dispositivo.Editar firma guardadaElementos adjuntosToque y arrastre para dibujarVersiónRTNo se puede cambiar la ubicación de caché porque no se ha detectado la tarjeta SD.\\Con Adobe AIR puede descubrir y usar juegos interesantes. Haga clic para descargar Adobe AIRMM$FILE_NAME$ no se ha podido guardar. Este documento se ha movido o eliminado.Permitir siempreNPNo se ha podido convertir este documento porque está protegido con contraseña.Nombre no válido Cambiar vistaCampo ContraseñaMás informaciónPárrafos heredadosProbar Adobe EchoSignMNNo se ha podido exportar este documento porque su tamaño es demasiado grande.ayuda==El formato del valor introducido no coincide con el del campo!"introducir nombre de archivo aquíMONo se ha podido exportar este documento porque está protegido con contraseña.)*¿Desea cargar el documento para su firma?--http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_named_es AdministrarSeleccionar fotoExportando a $FORMAT$... $SIZE$ Siguiente resultado de búsquedaCerrar pancarta de Mobile LinkElegir formatoTUError al cambiar nombre de carpeta en Acrobat.com. Compruebe su conexión a Internet.OOIntroduzca su nombre para que otros usuarios puedan identificar sus comentariosBúsqueda en curso...wxLos comentarios y formularios serán editables pero puede que no sean visibles en alguna aplicaciones, entre ellas Mail.Fallo al convertir a PDFAlternar cuadrícula de cámaraDFPara ver el archivo haga clic en el vínculo más abajo: $SHARED_LINK$Toque donde desea agregar texto Restablecer45¿Seguro que desea eliminar el elemento seleccionado? Abrir en…OONo se ha podido guardar este documento en Acrobat.com porque contiene un virus.Reintentar envíos pendientes33Tarjeta SD (disponible para todas las aplicaciones)RRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/es/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIO''El acceso a este documento ha caducado.QTEl documento se copiará a una carpeta pública para compartirlo. ¿Desea continuar?AANo se ha podido exportar este documento porque contiene un virus.Rango no válido: $RANGE$ Guardar en24Error de conexión a App Store. Inténtelo de nuevo.vyPodrá permitir a quien quiera que vea este archivo mediante un vínculo único. Puede desactivarlo en cualquier momento. Introducción!"Seleccionar aplicación de marcado Omitir autorSíContinuo**Se ha revocado el acceso a este documento.Este nombre ya existe.Error al abrir documento.[\Ayude a mejorar Adobe Reader compartiendo sus comentarios en el foro de asistencia en líneaBuscar Vista previa33https://www.google.com/cloudprint/dialog.html?hl=esHacer clic en imagenSeleccionar imagen en galeríaPQNo se ha podido abrir el vínculo seleccionado debido a un problema de seguridad.EEhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/adc_readermobile_getstarted.html Mi cuenta-/$SERVICE_NAME$ no está a la venta en su país.//Arrastre el cursor sobre el texto para tacharloCreando carpeta...SUSCRIPCIONES DE ADOBE READERBD$FOLDER_NAME$ no se pudo eliminar porque la carpeta no está vacía.PPNo se ha podido convertir este documento porque ha superado el tiempo de espera.Debe iniciar sesión con la información de su cuenta para tener acceso a este documento. La información de su cuenta se enviará de forma segura a %1$s. Para obtener más información acerca de lo que implica para usted, haga clic aquí: Privacidad y seguridad""Marcador $BOOKMARK_NAME$ eliminadoNombre de usuarioProblema de impresión<=Evite que la pantalla se apague automáticamente mientras leeNo hay resultadosAyuda$%%s ya existe. ¿Desea sobrescribirlo?STLa carpeta con nombre $FOLDER_NAME$ ya existe en esta ubicación. Elija otro nombre.24El documento no se puede abrir porque está dañado.mnPermita que Mobile Link use datos móviles para acceder a los archivos desde distintos equipos y dispositivos.#$Introduzca un rango válido (1-3, 5)((No se encontraron compras que restaurar.Programa de mejora de productosAbrir página webAlternar mejora de imagenCerrar,,Documento de Microsoft Excel (*.$EXTENSION$)<>Toque aquí para convertir a Word o Excel y editar fácilmente ContenidoAyuda con Adobe Reader Siguiente No compartidoAutomatización--No se puede obtener el archivo que convertir. Moviendo... Crear carpeta Error al eliminar $FOLDER_NAME$. Guardar firmaVistos recientemente00El documento no se puede visualizar previamente.CCNo se ha podido mover este archivo porque no existe en Acrobat.com.Reconocer texto./Error de carga. Vuelva a intentarlo más tarde.Para ver este archivo en Adobe Reader gratuito, debe convertir primero a PDF. Inicie sesión o suscríbase para convertir este archivo, o use Cambiar aplicaciones para verlo en otra aplicación.Licencia no válidaNONo se ha podido convertir este documento porque su tamaño es demasiado grande.?A¿Usuario nuevo? Toque Iniciar sesión para crear un ID de Adobe.45Red no disponible. Compruebe su conexión a Internet.11http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_anonymous_es>>No se ha podido exportar este documento porque es una cartera.TachadoacSi abre este documento, se enviarán datos de uso anónimos de forma segura a este servidor remoto:IJError al mover archivos en Acrobat.com. Compruebe la conexión a Internet.HHEste archivo es de solo lectura. Guarde una copia para realizar cambios.22No se permite la copia de texto en este documento.22No se ha podido guardar $FILE_NAME$ en Acrobat.comPermitir una vezVWError al cambiar nombre de documento en Acrobat.com. Compruebe su conexión a Internet.Crear PDF de imagen Todos los PDF %s eliminado.Cambiando nombre...""$NUM_FILES$ archivos seleccionadosstNo se puede guardar el documento. Puede que no haya espacio suficiente o que el nombre del documento no sea válido.STNo se ha podido convertir este documento porque ha superado el límite como usuario.Error al mover este documento.??Se ha producido un error desconocido al desactivar Mobile Link.%&¿Desea eliminar todos los marcadores?BBNo se ha podido convertir este documento porque contiene un virus.GGhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/cpdf_subscribe_rightPane_iPad.htmlOPEste documento está protegido. Es posible que no se permitan algunas ediciones.@BError de conexión a App Store. Compruebe su conexión a Internet. Buscando...{|Algunos caracteres podrían no mostrarse ni imprimirse correctamente debido a que no se ha encontrado una fuente compatible.Mover a carpeta principalSShttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/epdf_subscribe_signin_rightPane_iPad_year.htmlResaltarSTError al crear carpeta porque el nombre introducido contiene caracteres no válidos.Publicar este archivoTodas las páginaslnEste documento no se puede guardar en Acrobat.com porque se superó el límite de almacenamiento de la cuenta.vyPara obtener más información sobre lo que implica para usted, haga clic aquí: Privacidad y seguridadEnviar para su firma??https://www.acrobat.com/ios/es.lproj/cpdf_subscribe_iPhone.htmlCarteraUbic. caché Acrobat.comSeleccionar una fuenteElegir una ubicación ComentariosPreparando para guardar...))No se han podido mover algunos elementos.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/es/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINEEMuestra una lista de los documentos que se han abierto recientemente.Iniciar sesiónComentarios y herramientas$$Seleccione el texto que desea tacharNo se han encontrado firmasRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/es/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINUWLa modificación del documento no está permitida porque es un archivo de solo lectura.Compartir vínculoCompartir vínculo público^_Se está guardando el documento en Acrobat.com. Puede seguir su estado en la bandeja de salida.,-La ruta de acceso al documento no es válida.Servicios de AdobeCargar Firma a tintaIniciar sesión en OneDrive9;Convierta fácilmente a PDF archivos de Office o imágenes.""Toque donde desea agregar su firma&'Casilla de verificación de Mobile Link--No se pudo compartir el documento en la nube.Vista de carpetas:
Puede ver el estado de su suscripción en cualquier momento en Mi cuenta.

Cuando su cuenta esté activa, podrá acceder a su suscripción mediante un ordenador o un dispositivo móvil a través de Adobe Reader o un navegador web.Fallo al exportar a $FORMAT$No se restauraron compras.AAEste archivo es temporal. Guarde una copia para realizar cambios.Alternar flash de cámaraSeleccionar archivos$$Este documento no se puede imprimir.Selector de colordeActualmente, no se admite el acceso a este documento con esta versión de Reader en este dispositivo.'*El documento está vacío (tamaño: 0 KB).aahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/es/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIO Agregar firmaҀPor su seguridad, este documento no se abrirá en este dispositivo. El acceso está restringido mediante un servidor remoto. Sin embargo, no se ha configurado para permitir una conexión compatible con SSL seguro. Tomar fotoAyerQSLa modificación del documento no está permitida porque no hay ninguna tarjeta SD. SobrescribircerrarNo hay documentos que mostrarEFLas carpetas seleccionadas podrían contener archivos que no sean PDF.SalidaProbar Adobe EchoSignFirmar&'Preparando la conversión del documento78¿Seguro que desea eliminar los elementos seleccionados? debe coincidir con No hay suficiente memoria.AceptarNo hay ninguna tarjeta SD.PRNo se ha podido conectar a Internet. Compruebe la conexión e inténtelo de nuevo.66http://www.adobe.com/special/misc/privacy.html#spanish//Comparta comentarios para mejorar Adobe Reader.PQNo se puede compartir este vínculo de documento porque se ha movido o eliminado. ConfiguraciónEliminar elementoSin suscripción ubicaciones Cargando...OONo se ha podido exportar este documento porque ha superado el tiempo de espera.!!No hay documentos PDF disponibles ReintentarEnviar datos de uso Grosor...!"No está suscrito a Adobe PDF PackNNhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/cpdf_subscribe_signin_rightPane_iPad.html,,http://www.adobe.com/go/rdrios_mobilelink_esContenido emergente00Este documento ya se ha guardado en Acrobat.com.((No hay documentos recientes que mostrar.11Arrastre el cursor sobre el texto para subrayarloAlmacenamiento interno**No se han podido eliminar algunos archivosZ\Ya tiene una suscripción de $SERVICE_NAME$ con otro ID de Adobe. Inicie sesión con ese ID.Guardando cambios…Vista previa de imagenBorrar documentos recientes ¡¡Advertencia !! Esta es una compilación previa al lanzamiento y podría encontrar problemas. De ser así, notifíquelos a Adobe. Error al guardar el documento¿Desea guardar los cambios?37“%s” se ha cargado correctamente en Adobe EchoSign.Bloqueo de documentoJJNo se ha podido exportar este documento porque contiene un formulario XFA.Recordármelo más tardeMoviendo archivos...==No hay aplicaciones instaladas que puedan abrir este archivo.Todos los archivosXYNo se ha podido convertir este documento porque ha superado el límite de almacenamiento.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/es/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIO11Arrastre el cursor sobre el texto para resaltarlo Editar imagenPara configurar el correo electrónico, vaya a la pantalla inicial y toque en Ajustes > Correo, contactos, calendarios > Añadir cuenta…y|Para ayudarnos a mejorar $APPNAME$, nos gustaría enviar periódicamente a Adobe datos de uso no personalizados y anónimos.Resultado de búsqueda anteriorTexto de búsqueda""No se puede analizar el documento.Nombre duplicadoOQNo se ha podido exportar este documento porque está protegido por una política.npEnviar periódicamente a Adobe datos de uso no personalizados y anónimos para ayudarnos a mejorar Adobe Reader.11%s se ha transferido a Acrobat.com correctamente.DibujarSelector de grosorehSus Marcadores están vacíos. Para marcar una página, toque el icono Marcadores en Vista de documento.67Este documento está tratando de conectarse a Internet. Borrar firma !Vínculo copiado al portapapeles.Este documento es un formulario XFA. Los formularios XFA no se pueden modificar mediante Adobe Reader para dispositivos móviles.Seleccionar imagenRotarProporcione más informaciónNombre de autorKKhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/epdf_subscribe_signin_iPhone_year.html,,No se han podido eliminar algunos elementos. %s se ha guardado correctamente.Documento y marca78Si no guarda $FILENAME$, se perderán todos los cambios.No se pudo completar la conversión de archivos porque su pedido sigue en trámite. Compruebe el estado de su transacción en curso en la ficha Mi cuenta.Error al exportar documento.##Permitir a los usuarios leer anexosGuardadoRTFecha/hora no válida: asegúrese de que existe la fecha/hora. El formato del campo Carpeta $FOLDERNAME$""documentos almacenados en OneDriveDDhttps://www.acrobat.com/ios/es.lproj/epdf_subscribe_iPhone_year.html{~Los comentarios y formularios dejarán de ser editables pero serán visibles en la mayoría de aplicaciones, entre ellas Mail. CompilaciónIntroducir nombre para carpeta%%Exportar $NUM_FILES$ documentos PDF a.0Error al enviar. Inténtelo de nuevo más tarde.$$Seleccione un documento para mostrarFGValor no válido: debe ser mayor o igual que %s y menor o igual que %s.%%No se ha podido guardar el documento.RRNo se ha podido cambiar el nombre de esta carpeta porque no existe en Acrobat.com.0,5 pt ConvertirID AdobeFirma ID Adobe:NotaSolo documento Documento PDFVerde Documento Ajustar zoomCopiar ExportadoPágina $PAGE_NUM$ ResultadosExportarOmitirresultado encontrado ContinuarAnteriorresultados encontrados DocumentosEditarPáginaDocumento protegidoTotal de páginas MARCADORESExportar de PDFEnviarTexto Abrir notaImprimir ConvertidoAzul PersonalizarcancelarCancelarImprimir documentoAplicarPermitir ResultadoManualAbrir Página $PAGENUM$ de $PAGECOUNT$DuplicarRestaurando compras… DescartarDefinir MarcadoresMover/Redimensionar Enviando %sMover Página %1$dPáginasHanki dokumentteihin allekirjoitus muutamassa minuutissa Adobe EchoSign -palvelun avulla. Voit seurata tilannetta ja saat ilmoituksen, kun dokumenttisi allekirjoitetaan.ILMAINEN oma tallennustila!%Piirrä napauttamalla ja vetämälläGITätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska se on siirretty tai poistettu.Z`Virhe nimettäessä kohdetta uudelleen, koska annettu nimi sisältää kelpaamattomia merkkejä.`gLue lisää tämän merkityksestä napsauttamalla tästä: Tietosuoja ja turvallisuusVirhe siirrettäessä kansiota.bbHanki Adobe AIR, jotta voit tutustua uusiin kiinnostaviin peleihin. Lataa Adobe AIR napsauttamallaValitse kirjasinVaihda sovellusta Sivunumeron päällekkäistekstiMQVirhe kansion luonnissa, koska annettu nimi sisältää kelpaamattomia merkkejä.bmJos avaat tämän dokumentin, nimettömiä käyttötietoja lähetetään suojattuina tälle etäpalvelimelle:Voit tarkastella viimeaikaisia tiedostoja eri tietokoneilla ja laitteilla Adobe Reader -ohjelmassa tai verkossa osoitteessa Acrobat.com.X[Tätä dokumenttia ei voida nimetä uudelleen, koska se ei sijaitse Acrobat.com-sivustolla.EilenUutuudet11Tarjoaa viimeksi avattujen tiedostojen luettelon.Näytä päävalikkoSulje Mobile Link -mainosnauha "Tyhjennä viimeisimmät dokumentityVähintään yhtä pakollista lomakkeen kenttää ei ole täytetty. Täytä kaikki pakolliset kentät ennen lomakkeen lähettämistä.33$USERNAME$ jakoi sinulle tiedoston Adobe ReaderillaKKDokumentti kopioidaan julkiseen kansioon jakamista varten. Haluatko jatkaa? Peittävyys...&&Tallennetaan Acrobat.com-sivustolle...Käynnistä Mobile Link tarkastellaksesi uusia tiedostoja eri tietokoneilla ja laitteilla Adobe Readerissa tai verkossa osoitteessa Acrobat.com.58Mobile Linkin käyttöönotossa ilmeni tuntematon virhe.Muiden valmistajien ilmoitukset ja muiden valmistajien ohjelmistojen käyttöehdot ovat nähtävillä osoitteessa http://www.adobe.com/go/thirdparty_fi.""SD-kortille tallennetut dokumentitLinkkiä luodaanDokumentin merkintäcdTee valitusta tiedostosta julkinen. Kuka tahansa, jolla on linkki tiedostoon, voi tarkastella sitä.PuraSivu $PAGENUM$/$PAGECOUNT$9 Sähköposti, Yhteystiedot, Kalenterit > Lisää tili… 1 vastaus""Haluatko avata sivun kohteessa %s?"Yliviivaa vetämällä tekstin yliTuloksia ei löytynytSalasanaHae PDF-dokumentistaGGMuunna PDF-tiedostot Word- tai Excel-muotoon helppoa muokkausta varten.<
Voit tarkistaa tilauksesi tilan milloin tahansa Oma tili -kohdasta.

Kun tilisi on aktiivinen, voit tarkistaa tilauksesi tietokoneella tai mobiililaitteella Adobe Reader -sovelluksen tai verkkoselaimen avulla.Verkkotukifoorumi Katso uusimmat toiminnotSivu,,http://www.adobe.com/go/rdrios_mobilelink_fi..%s on suojattu. Anna dokumentin avaussalasana::=Asennetut sovellukset eivät tue tämän tiedoston avaamista. Yksi sivu Varoitus! Tämä koontiversio on varsinaista julkaisua edeltävä versio, joten siinä saattaa esiintyä ongelmia. Ilmoitathan niistä Adobelle. πKiitos, että ostit palvelun $SERVICE_ID$. Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin ostokselle on vahvistettu $ADOBE_ID$. Ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun, jos tilausta ei ole käsitelty 24 tunnin kuluessa.nnTarkastele viimeaikaisia tiedostoja tietokoneen Adobe Reader -ohjelmassa tai verkossa osoitteessa Acrobat.com.jsTätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska olet ylittänyt sinulle määritellyn tallennustilan enimmäismäärän. #Alleviivaa tekstin yli vetämällä Ei tilattu8:Tämä dokumentti on jo tallennettu Acrobat.com-palveluun.Tallenna79Tätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska se on salattu.`bTämä dokumentti on XFA-lomake. XFA-lomakkeita ei voi muokata Mobile Adobe Reader -sovelluksella.Dokumentin tilatTulokset Lisää tekstiVietyUXMuunnettavaksi lähetetyt dokumentit. Niiden tilaa voidaan seurata Lähtevät-kansiosta.KKhttps://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/epdf_subscribe_signin_iPhone_year.htmltammikuu[1]helmikuu[2]maaliskuu[3]huhtikuu[4]toukokuu[5]kesäkuu[6]heinäkuu[7]elokuu[8]syyskuu[9]lokakuu[10]marraskuu[11]joulukuu[12]tammi[1]helmi[2]maalis[3]huhti[4]touko[5]kesä[6]heinä[7]elo[8]syys[9]loka[10]marras[11]joulu[12] Adobe-tunnus=CTätä dokumenttia ei voida viedä, koska se sisältää lomakkeen. Tilausvirhe “%s” ei löydyJaettuTämä dokumentin käyttöä rajoittaa seuraava etäpalvelin: %s. Siihen ei kuitenkaan voida tällä hetkellä muodostaa yhteyttä. Yritä avata dokumentti myöhemmin uudelleen. Jos tämä viesti näkyy edelleen, tarkista, tukeeko palvelin laitettasi.XXVirhe ilmeni poistettaessa materiaalia Acrobat.com-sivustolta. Tarkista internet-yhteys.--Tallennetaan Acrobat.com-sivustolle... $SIZE$Valitse alleviivattava teksti%d tavuaEGTätä dokumenttia ei voida tulostaa, koska se on suojattu salasanalla.Dokumentin tallentamisessa kestää liian kauan. Dokumentti on joko liian suuri tai sen tallentamista kannattaisi yrittää nopeammalla internet-yhteydellä.Virhe %s avattiin.46Istuntosi on vanhentunut. Kirjaudu uudelleen sisään.Peruuta napauttamallaSivunumero $PAGE_NUM$ ei kelpaaSeuraavan tason kirjanmerkitHylätäänkö muutokset? asetukset(($USER_NAME$ on jakanut sinulle tiedostonLLhttps://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/epdf_subscribe_rightPane_iPad_year.htmlttsunnuntai[1]maanantai[2]tiistai[3]keskiviikko[4]torstai[5]perjantai[6]lauantai[7]su[1]ma[2]ti[3]ke[4]to[5]pe[6]la[7]68Tämän tiedostomuodon muuntamista PDF-muotoon ei tueta.Väri...Ohita>>Dokumentin muokkaamista ei sallita, koska se on liitetiedosto.#&Tämä tiedosto on väliaikaistiedosto%'Virhe tätä dokumenttia muunnettaessa.Lähetetään lomakettaLNDokumentissa on ominaisuuksia, joita ei tueta tässä Adobe Reader -versiossa.Matti MeikäläinenPalautetaan ostoksia...,-Virhe palvelua tilattaessa. Yritä uudelleen.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/fi/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOMuunna Word-/Excel-muotoon>>$NEW_FILENAME$ luotiin ja tallennettiin Acrobat.com-sivustolleKommentit ja työkaluttallenna8>Käyttöoikeutesi eivät riitä tämän dokumentin avaamiseen.%%Valmistellaan PDF-muotoon muuntamista Adobe-tunnus: Päivitä PeittävyysPoista kirjanmerkkiHakuEGVerkkovirhe tätä dokumenttia muunnettaessa. Tarkista internet-yhteys.Tiedostojen poisto onnistuiAvaatyhjennä viimeisimmät58Tätä dokumenttia ei voida viedä, koska se on salattu.%(Siirretään Acrobat.com-välimuistia... Huomautus24Ladataanko tämä dokumentti allekirjoitusta varten? %d vastaustaNapauta ja yritä uudelleen57Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä allekirjoituksen SyöttökenttäPoista yötila käytöstäAcrobat.com-välimuisti Ota käyttöönpuhelin>>Uloskirjautuminen peruuttaa odottavan siirron tai muuntamisen.EITähän dokumenttiin ei voida lisätä kommentteja, koska se on suojattu.$%Salasana ei kelpaa. Yritä uudelleen.9:Haluatko varmasti palauttaa valitun kentän aloitusarvoon?Valitse korostettava tekstiSISÄLLYSLUETTELOPoista kaikki valinnatLadataan dokumenttia... $SIZE$Anna palautettaPoista allekirjoitus Nykyinen sivu<@Napauta tästä ja muunna tämä dokumentti helposti PDF-muotoonSivu $PAGE_NUM$Nimi ei kelpaa57Virhe yritettäessä muuntaa valittua kuvaa PDF-muotoon.1Tiedosto on käytössä. Valitse toinen tiedosto. Kokeile Adobe EchoSign -palveluaJMTätä dokumenttia ei voida viedä, koska se ei ole kelvollinen PDF-tiedosto. sijainnitSeuraava hakutulosSalasanakenttä Lisätietoja--Muunnettavan tiedoston noutaminen ei onnistu.DFVirhe muodostettaessa yhteyttä App Store -kauppaan. Yritä uudelleen.[_Virhe nimettäessä tätä kansiota uudelleen Acrobat.com-sivustolla. Tarkista internet-yhteys.PalautaAdobe Reader – Luo PDF((%s on jo olemassa. Haluatko korvata sen?Todennus vaaditaanJatkuvaKyllä##Tunnista skannattu teksti kohteessa Avaa tiedostoSinun tulee kirjautua sisään tilisi tiedoilla, jotta saat tämän dokumentin käyttöoikeuden. Tilitietosi lähetetään suojatusti vastaanottajalle %1$s. Lue lisää tämän merkityksestä napsauttamalla tästä: EtsiXXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/fi/exportpdf/app-pane.html?trackingid=KPHINSVKansio nimeltä $FOLDER_NAME$ on jo olemassa tässä sijainnissa. Valitse toinen nimi. EsikatseluVaihda näkymää Käyttäjänimi Ei jaettuKuvan parannus käyttöön/poisLisää allekirjoitus^bVirhe nimettäessä tätä dokumenttia uudelleen Acrobat.com-sivustolla. Tarkista internet-yhteys.SShttps://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/epdf_subscribe_signin_rightPane_iPad_year.htmlAvaa verkkosivuEETiedoston $FILE_NAME$ tallentaminen Acrobat.com-sivustolle ei onnistu11http://www.adobe.com/go/lcrm_privacy_anonymous_fiZ`Tätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska olet ylittänyt sinulle määritellyn enimmäisrajan.??https://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/cpdf_subscribe_iPhone.htmlTallenna allekirjoitusJaa julkinen linkki~Dokumenttia ei voitu tallentaa. Tämä saattaa johtua riittämättömästä tallennustilasta tai kelpaamattomasta dokumentin nimestä.Kopioi))"%s" on jo olemassa. Valitse toinen nimi.^`Dokumenttia tallennetaan Acrobat.com-sivustolle. Sen tilaa voidaan seurata Lähtevät-kansiosta.Valitse yliviivattava tekstiVirhe muunnettaessa PDF-muotoonTee tiedostosta julkinenei]`Dokumenttia ei löydy, koska se on siirretty tai poistettu viimeisimmän avaamiskerran jälkeen.66Muunna helposti Office- tai kuvatiedostot PDF-muotoon.Dokumenttien pudotusvalikkoAllekirjoitus musteellaUudelleenjuoksutusOdota, kunnes lataus on valmisKuvan esikatselu&&Virhe tiedoston $FILE_NAME$ poistossa.Valitse tiedostotv|Tehtävän suorittaminen ei onnistu. Laitteen tallennusalueelle (esim. SD-kortti) ei välttämättä ole kirjoitusoikeuksia.15Adobe Readerin käyttäjä lähetti sinulle tiedostonS]Dokumentin käyttöä tässä Reader-versiossa tällä laitteella ei tällä hetkellä tueta.XXVirhe luotaessa kansiota $FOLDER_NAME$ Acrobat.com-sivustolla. Tarkista internet-yhteys.Lähtevät-kansioPeruuta Dokumentti on tyhjä (koko 0 kt)Ei palautettuja ostoksia.GGValituissa kansioissa saattaa olla muita kuin PDF-muotoisia tiedostoja.sulje Paksuus...Adobe-palvelutMuutoksia tallennetaan…!"Kokeile Adobe EchoSign -ratkaisua Ladataan...*.Virhe nimettäessä tätä kansiota uudelleen.Virhe dokumenttia avattaessa.cgSinulla on jo $SERVICE_NAME$ -tilaus toisella Adobe-tunnuksella. Kirjaudu sisään tällä tunnuksella.PaksuusmuokkainYritä uudelleenAnna haettava teksti Ota valokuva "Virhe siirrettäessä dokumenttia. Muokkaa kuvaaTulostaKaksoiskappaleen nimi""Vie toiminto loppuun sovelluksella&(Salli käyttäjien lukea liitetiedostojaTämä dokumentti on suojattuTUHuomaa: Applen sisäinen PDF-tuki ei hahmonna PDF-kommentteja tai -lomakkeita oikein.Tiedoston muuntamista ei viety loppuun, koska tilaustasi käsitellään edelleen. Tarkista käynnissä olevan tapahtuman tila "Oma tili" -välilehdeltä.Muodosta,/Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä tekstiäVieMuuta tiedoston käytettävyys. Valitse kuvaSallii sovelluksen kirjoittaa purettuihin liitetiedostoihin. Kaikkia purettuja ja väliaikaisia liitetiedostoja voidaan muokata millä tahansa sovelluksella, jolle tämä oikeus on myönnetty.Kaikki tiedostotPalauta kenttäVirheellinen salasana.Annettu nimi ei kelpaa.Omat Adobe Reader -tilauksetJaa yhdistetty kopio Hakupalkkihakuaahttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/fi/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIN"&Piirrä napsauttamalla ja vetämällä%.1f kt ViimeisimmätAnna uusi nimiLadataan palveluunDDhttps://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/epdf_subscribe_iPhone_year.htmlLähetetään sähköpostia: %sFHVirhe muodostettaessa yhteyttä Adobe Store -kauppaan. Yritä uudelleen.VihreäOranssi00http://www.adobe.com/go/rdrandroid_mobilelink_fiDJTätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska se on suojattu käytännöllä.Tietosuojakäytäntö:Vie PDF-dokumentti kohteeseenLPTätä dokumenttia ei voi avata tällä laitteella. Tarvittava kirjasin puuttuu.Siirretään tiedostoja...Virhe ostosta palautettaessa.Poista kohteetDokumentti ja merkintäTesti Jaa tiedostomrAnna nimesi, jotta muut käyttäjät tunnistavat kommenttisi. Voit myöhemmin muuttaa nimeäsi Asetukset-kohdassa.`b Anna palautteesi verkkotukifoorumilla ja auta tekemään Adobe Reader -ohjelmasta aiempaa parempi)-Ei näytettäviä viimeisimpiä dokumentteja. Avataan... %sTämä Adobe Reader -versio ei voi avata käyttöoikeuksiltaan rajattuja dokumentteja. Käytä tämän dokumentin tarkastelemiseen Adobe Reader -sovelluksen työpöytäversiota. TyhjennäEtsi PDF-dokumenttejaPoista.2Annettu nimi sisältää kelpaamattomia merkkejä.CDVirheellinen arvo: arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin %s.TakaisinKäsitellään...Virheellinen alue $RANGE$!Tätä palvelua ei enää myydä.Muunna PDF-muotoonAuta meitä parantamaanIKJos et tallenna tiedostoa $FILENAME$, kaikki tehdyt muutokset menetetään.Lisää muistiinpano Poistetaan...Nimeä uudelleenVain luku -muotoinen dokumentticfVälimuistin sijaintia ei voida muuttaa, koska Acrobat.com-tiedostonsiirto on parhaillaan käynnissä..0Anna sivunumero ($FIRST_PAGE_NUM$–$NUM_PAGES$)Haluatko varmasti sulkea? DokumentitSVTiedosto nimeltä $FILE_NAME$ on jo olemassa tässä sijainnissa. Valitse toinen nimi.##Tietoja Adobe Reader -sovelluksesta$APPNAME$ -sovelluksen parantamiseksi haluaisimme silloin tällöin lähettää nimettömiä, käyttäjään yhdistämättömissä olevia käyttötietoja Adobelle. viimeisimmätKäytä;=Tätä dokumenttia tallennettaessa tapahtui tuntematon virhe.EEDokumenttia ei voida avata, koska se ei ole kelvollinen PDF-tiedosto. TallennettuHylkääKierrä kuvaa myötäpäivään*+Palauta aiemmat ostoksesi iTunes-tililtäsi""Tilisi tietoja ei voida tarkistaa.%%Tietoja Adobe Reader Plus -palvelustaEJHaluatko lähettää nimettömän raportin, jotta voimme korjata ongelman?Ota yötila käyttöönLisää huomautus%%https://www.adobe.com/go/readerios_fiPiilota päävalikkoTulosta dokumentti Keltainen;BTämä etäpalvelin rajoittaa tämän dokumentin käyttöoikeutta:?BTätä dokumenttia ei löydy, koska se on siirretty tai poistettu.]_Virhe ilmeni poistettaessa tätä dokumenttia Acrobat.com-sivustolta. Tarkista internet-yhteys.))Microsoft Word -asiakirja (*.$EXTENSION$) KäytössäDokumenttia ei voitu avata.#Lähetä dokumentti sähköpostitseSyötä nimi tähän<>Tässä sijainnissa on jo kansio, jonka nimi on $FOLDER_NAME$.""$USERNAME$ jakoi sinulle tiedoston!!puhelimeen tallennetut dokumentit>ATämä sijainti ei tue tiedostotyyppiä. Valitse toinen tiedosto.BEKäytettävissä ei ole tarpeeksi muistia. Asetusta ei voida muuttaa.Tallenna nimelläTyhjennä luetteloLuo ja vie PDF-tiedostoja rekisteröidyVWVirhe ilmeni muodostettaessa yhteyttä Acrobat.com-sivustoon. Tarkista internet-yhteys.Dokumentti tallennettu??Seuraava dokumentti on suojattu. Anna dokumentin avaussalasana:Voit tarkastella viimeaikaisia tiedostoja eri tietokoneilla ja laitteilla Adobe Reader -ohjelmassa tai verkossa osoitteessa Acrobat.com. LisätietojaLiitä Ostosten palauttaminen onnistui.AEVerkkovirhe tätä dokumenttia vietäessä. Tarkista internet-yhteys.AvataanhrTätä dokumenttia ei voida viedä, koska olet ylittänyt sinulle määritellyn tallennustilan enimmäismäärän. Värimuokkain=@Suurenna kirjasinkokoa nipistämällä tai kaksoisnapauttamalla.LisääKumoaVerkkotukifoorumi,/Toinen sovellus käyttää kameraa parhaillaan. Jaa palauteLähetä linkki sähköpostitse Ei käytössä AlleviivaaLiitteet Haluatko hylätä tämän kuvan?!Acrobat.com-sisäänkirjautuminenNäytä vain luku -tilassaTulos%%Acrobat.comiin tallennetut dokumentitSiirrävalitse,,Odottamaton virhe poistettaessa kohdetta %s.Palauta aiemmat ostoksetAdobe Reader -sovelluksen parantamiseksi haluaisimme silloin tällöin lähettää nimettömiä, käyttäjään yhdistämättömissä olevia käyttötietoja Adobelle. Lue lisääBEKäytettävissä ei ole tarpeeksi muistia. Tiedostoa ei voida ladata.Tietoja\^Anna nimesi, jotta tunnistat kommenttisi. Voit myöhemmin muuttaa nimeäsi Asetukset-kohdassa. Tee uudelleenVain dokumenttiKorvataanko tiedosto? KIRJANMERKIT Kopioi linkkiValittu kuva ei kelpaa.Säädä zoomausta@@Adobe Reader Touch on suunniteltu Windows 8 -kosketuslaitteille.$NUM_FILES$ tiedosto valittu Tiedostonimi$%Dokumentin tallentaminen epäonnistuiIlmeni järjestelmävirhe.RUMuunnettavaksi lähetetty dokumentti. Sen tilaa voidaan seurata Lähtevät-kansiosta. Näkymätila46Odottamaton virhe nimettäessä uudelleen kohdetta %s.Tallenna tekijäHKHaluatko lähettää anonyymin raportin, jotta voisimme ratkaista ongelman?LiitetiedostotRRhttps://www.acrobat.com/content/mobile/fi/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIOVerkko ei käytettävissäValitse kaikkiSallii sovelluksen lukea purettuja liitetiedostoja. Kaikkia purettuja ja väliaikaisia liitetiedostoja voidaan lukea millä tahansa sovelluksella, jolle tämä oikeus on myönnetty. Kynätyökalu Poista kaikkikopioiQUTätä dokumenttia ei voida viedä laskentataulukkona, koska siinä ei ole taulukkoa.[[https://www.acrobat.com/content/mobile/fi/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINZ\Dokumentteja tallennetaan Acrobat.comiin. Niiden tilaa voidaan seurata Lähtevät-kansiosta.<>Tässä sijainnissa on jo tiedosto, jonka nimi on $FILE_NAME$. #Ei näytettäviä PDF-dokumentteja. Vie PDF:stäLuo PDF-tiedostojaHaku käynnissä...GMTätä kansiota ei voi siirtää, sillä sitä ei ole Acrobat.com-sivustolla.Muokkaa tallennettuaMuutoksia ei tallenneta.Siirry sivulle!"Sisäinen tallennustila (suojattu) MuokkaustilaValitse valokuvaEFVälimuistin sijaintia ei voida muuttaa, koska SD-korttia ei havaittu.VersioLisää tarralappu9Kansiota $FOLDER_NAME$ ei voi poistaa, koska se ei ole tyhjä.""Muotoon $FORMAT$ vienti ei onnistu**Microsoft Excel -asiakirja (*.$EXTENSION$)EEhttps://www.acrobat.com/ios/fi.lproj/adc_readermobile_getstarted.htmlSulje Siirretään...HNTätä tiedostoa ei voi siirtää, sillä sitä ei ole Acrobat.com-sivustolla.SeuraavaDokumenttia ei voi esikatsella.&&Virhe kansion $FOLDER_NAME$ poistossa.BGOletko uusi käyttäjä? Napauta Kirjaudu sisään ja luo Adobe-tunnus.Viimeksi avatutKäyttöoikeus ei kelpaaLuo kuvasta PDF-tiedostoHNTämä dokumentti on suojattu. Kaikkia muokkauksia ei välttämättä sallita.57Tämän dokumentin tekstin kopioiminen ei ole sallittuaVanhat kappaleet%s poistettiin.=@Mobile Linkin käytöstä poistamisessa ilmeni tuntematon virhe.Nimetään uudelleen... Salli kerran Kaikki PDF:tKorosta Kaikki sivut Haetaan... TarralappuJatka69Verkko ei ole käytettävissä. Tarkista internet-yhteys.Tallennusta valmistellaan...ejDokumenttia ei voi tallentaa Acrobat.comiin, koska tilisi on ylittänyt tallennustilan enimmäismäärän.Kirjaudu sisäänLähetä allekirjoitettavaksi Kommentit>CTätä dokumenttia ei voida muuntaa, koska se sisältää viruksen.Tilaa Jaa linkkiTiedostoja ei löytynyt..Haluatko varmasti poistaa kaikki kirjanmerkit?46Napauta kohtaa, johon haluat lisätä allekirjoituksen Linkki kopioitu leikepöydälle.%'Tämä tiedosto on vain luku -muotoinen&&Kirjanmerkki $BOOKMARK_NAME$ poistettuMobile Link -valintaruutuKirjaudu OneDriveenKäsitellään ostosta...Edellisen tason kirjanmerkit AllekirjoitusHuomaa: Tässä tiedostossa on PDF-kommentteja tai -lomakekenttiä. Applen sisäinen PDF-tuki ei hahmonna kommentteja tai lomakkeita oikein.XXhttps://www.stage.acrobat.com/content/mobile/fi/createpdf/app-pane.html?trackingid=KPHIOTallenna kopio** Virheellinen **IKSalli käyttäjien kirjoittaa purettuihin tai ladattuihin liitetiedostoihinOdottaa... $SIZE$peruuta poista viimeisimpien luettelosta;?Tämä dokumentti yrittää muodostaa yhteyden kohteeseen $URL$Musta7:Tätä dokumenttia ei voida viedä, koska se on portfolio.8:Virhe maksun käsittelyssä. Tarkista luottokorttitietosi.13Microsoft Word 97–2003 -asiakirja (*.$EXTENSION$) PDF kamerastaValitse työkalu$NUM_FILES$ tiedostoa valittuMNDokumentin linkkiä ei voi jakaa, koska dokumentti on siirretty tai poistettu.02Napauta kohtaa, johon haluat lisätä huomautuksen NäkymätilatEi näytettäviä tuloksia AllekirjoitaMonistaTurvallisuutesi takaamiseksi tämä dokumentti ei avaudu tällä laitteella. Käyttöä rajoittaa etäpalvelin, jota ei kuitenkaan ole määritetty tukemaan suojattua SSL-yhteensopivaa yhteyttä.Kaksi sivua ja kansilehti13Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä huomautuksen8:Virhe dokumenttia avattaessa. Yritä myöhemmin uudelleen.Siirrä yläkansioon<En savoir plusUtiliserCette version d’Adobe Reader ne peut pas ouvrir les documents à droits gérés. Utilisez la version de bureau d’Adobe Reader pour afficher ce document.UYImpossible d’ouvrir ce document sur ce périphérique. La police requise est manquante.RécentsImprimerEssayer Adobe EchoSignAnnulerSignature à l’encreImpossible d’enregistrer le document. Il se peut que l’espace disponible soit insuffisant ou que le nom du document soit incorrect.AperçuEn savoir plus99Appuyez ici pour convertir facilement ce document en PDF.79Impossible de commenter ce document car il est protégé.Opacité36Erreur lors de l’inscription au service. Réessayez.+,$USER_NAME$ a partagé un fichier avec vous.L’enregistrement de ce document a pris trop de temps. Ce document est de taille trop importante ou votre connexion n’est pas assez rapide. Essayez avec une connexion Internet plus rapide.“%s” introuvable27Ce document a déjà été enregistré sur Acrobat.com.Vue de dossierCliquez sur l’image68Une erreur est survenue lors de la génération du lien.Carte SD!Aucun stockage externe détecté. Document PDFAucun document PDF disponiblePPAppuyez ici pour convertir ce document au format Word ou Excel pour modification mon compte Mot de passeNe pas autoriser AnnotationsAfficher le menu principalSélectionner une police;?Accédez à Mon compte pour gérer les paramètres Mobile Link.Réessayez ultérieurementHLCe dossier ne peut pas être renommé car il n’existe pas sur Acrobat.com.Nom de l’auteurVerrouillage du documentNNhttps://www.acrobat.com/ios/fr.lproj/cpdf_subscribe_signin_rightPane_iPad.html doit être au format ]]Ce fichier est un fichier temporaire. Enregistrez une copie pour effectuer des modifications.16Document Microsoft Word 97 – 2003 (*.$EXTENSION$)πNote : Ce fichier contient des commentaires ou des champs de formulaires PDF. La prise en charge intégrée des fichiers PDF d’Apple ne permet pas de restituer correctement les commentaires ou les formulaires.Envoyer pour signature Tous les PDFConsultés récemmentFermer79Empêchez l'écran de s'assombrir pendant que vous lisez. Mon compteIgnorer l’auteurEchec de la conversion en PDFLSImpossible d’enregistrer $FILE_NAME$. Ce document a été supprimé ou déplacé.-.Vos modifications ne seront pas enregistrées. Outil CrayonMode d'affichageSaisissez votre nom pour permettre l’identification de vos commentaires. Vous pouvez également effectuer cette modification par la suite via l’option Paramètres. Déplacer),Envoi d’un lien par courrier électroniqueEGErreur de connexion à Acrobat.com. Vérifiez votre connexion Internet. "Impossible d’ouvrir ce document.Activer le mode Nuit12Entrez un numéro ($FIRST_PAGE_NUM$ - $NUM_PAGES$)')Sélection de pages non valide : $RANGE$ DupliquerStockage personnel05Vous n’êtes pas autorisé à afficher ce document.Afin de nous aider à améliorer $APPNAME$, nous aimerions envoyer régulièrement des données d’utilisation anonymes et non personnalisées à Adobe. Comment...Autorisez Mobile Link à utiliser les données cellulaires pour accéder aux fichiers se trouvant sur les ordinateurs et périphériques.23Fournit une liste des documents ouverts récemment. EnregistréTout désélectionnerErreur de connexion[[https://www.acrobat.com/content/mobile/fr/createpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHIOBHCe document ne peut pas être exporté car il s’agit d’un portfolio. Mode EditionTraitement en cours…Tous les fichiersRedistribution du textePermuter l'affichageOuvrir"$Sélectionnez le texte à souligner.jsMerci d’avoir acheté $SERVICE_ID$. Nous traitons votre commande et votre compte sera bientôt actif.

Vous pouvez consulter le statut de votre abonnement à tout moment dans Mon compte.

Une fois que votre compte est actif, vous pouvez accéder à votre abonnement sur un ordinateur ou périphérique mobile via Adobe Reader ou un navigateur Web.CECe document ne peut pas être exporté car il contient un formulaire.Envoi du formulaireFGLa déconnexion annulera tout transfert ou toute conversion en attente. Langue OCRErreur de conversion PDF:>Cliquez sur l’emplacement où vous voulez insérer du texte.Saisissez votre nom afin que les autres utilisateurs puissent identifier vos commentaires. Vous pouvez effectuer cette modification par la suite via l’option Paramètres.Forum de support en ligneBarrerDéplacer/Redimensionner33https://www.google.com/cloudprint/dialog.html?hl=frQSCe document ne peut pas être enregistré sur Acrobat.com car il contient un virus.)*Votre session a expiré. Reconnectez-vous.Ajouter une signature SupprimerPXL’accès à ce document n’est actuellement pas pris en charge sur ce périphérique.AECliquez sur l’emplacement où vous voulez insérer votre signature. 1 réponseSYCe document ne peut pas être exporté car il ne s’agit pas d’un document PDF valide.--Erreur lors de la suppression de $FILE_NAME$. Enregistrer9:Vous n'avez pas les droits pour mettre à jour ce document))Document Rich Text Format (*.$EXTENSION$)Paragraphes existants*/Ce service n’est pas disponible à l’achat.récentsIINous ne sommes pas en mesure de valider les informations de votre compte.]^Erreur lors de la suppression du document sur Acrobat.com. Vérifiez votre connexion Internet.HKMémoire disponible insuffisante. Impossible de modifier les préférences.TVLe document suivant est protégé. Saisissez un mot de passe d'ouverture du document :Partager vos commentaires!"documents stockés sur Acrobat.comA proposAjuster le zoomUXSouhaitez-vous nous envoyer un rapport anonyme pour que nous résolvions le problème ?[[https://www.acrobat.com/content/mobile/fr/exportpdf/app-pane-seamless.html?trackingid=KPHINModifier signature55La valeur saisie ne correspond pas au format du champHHPour afficher le fichier, cliquez sur le lien ci-dessous : $SHARED_LINK$ Prise en mainAC$SERVICE_NAME$ n’est actuellement pas disponible dans votre pays.+,Impossible de trouver un achat à restaurer.HMCe fichier ne peut pas être déplacé car il n’existe pas sur Acrobat.com.)-Créer un fichier PDF à partir d’une image Surligner ConnexionAEAppuyez sur l’emplacement où vous voulez insérer votre signature.()retirer de la liste des fichiers récents:>Appuyez sur l’emplacement où vous voulez insérer une note.>DEtes-vous sûr de vouloir supprimer les éléments sélectionnés ?NonCouleurRésultat précédent.4Certains éléments n’ont pas pu être supprimés.BleuPartager le document original<Erreur de conversion de l’image sélectionnée au format PDF Page activeTABLE DES MATIERES téléphoneDésactiver le mode Nuit#$Déplacement du cache Acrobat.com...dfUne erreur réseau est survenue lors de la conversion du document. Vérifiez votre connexion Internet. !Préparation de la conversion PDFConv. PDF vers Word ou Excel))Erreur lors de la conversion du document.llDimanche[1]Lundi[2]Mardi[3]Mercredi[4]Jeudi[5]Vendredi[6]Samedi[7]Dim[1]Lun[2]Mar[3]Mer[4]Jeu[5]Ven[6]Sam[7] paramètres %s ouvert. AppliquerPartagéXZDocuments envoyés pour conversion. Vous pouvez suivre leur statut dans la boîte d'envoi.Ce document est un formulaire XFA. Les formulaires XFA ne peuvent pas être modifiés à l’aide de la version d’Adobe Reader pour périphériques mobiles.12Effectuez un glissement sur le texte à souligner.$&Erreur lors de la génération du lien,/Le chemin d’accès au document est incorrect.[]Erreur lors du déplacement des fichiers sur Acrobat.com. Vérifiez votre connexion Internet.Problème d'impression$L’accès à ce document a expiré.7@Ce document ne peut pas être exporté car il contient un virus. Mode Nuit Deux pages89Connexion impossible. Vérifiez votre connexion Internet.#$Voulez-vous ouvrir la page sur %s ?Pour configurer votre messagerie, accédez à l’écran d’accueil, puis appuyez sur Réglages > Mail, Contacts, Calendriers > Ajouter un compte…X[Pour ajouter des commentaires à ce document vous devez d’abord en enregistrer une copie.Sélectionner le formatExtraireEGUne erreur inconnue est survenue lors de l’activation de Mobile Link.Un ou plusieurs champs de formulaire obligatoires sont vides. Avant d’envoyer le formulaire, remplissez tous les champs de formulaire obligatoires.IMCe document ne peut pas être renommé car il n’existe pas sur Acrobat.com.$&%1$s a quitté de manière inattendue.[]Erreur lors de la création du dossier car le nom saisi contient des caractères non valides.U[Pour plus d’informations, cliquez ici : Confidentialité et sécuritéGRATUIT ! Stockage personnelTerminéPolitique de confidentialitéActiver/désactiver Mobile Link Main levéeErreur d’exportation $FORMAT$%'Impossible d’enregistrer ce document.)+Erreur lors de l’exportation du document.RotationEnvoyez régulièrement des données d'utilisation anonymes et non personnalisées à Adobe afin de nous aider à améliorer Adobe Reader.12Effectuez un glissement sur le texte à surligner. Enregistrer les modifications ?.0Certains fichiers n'ont pas pu être supprimés.(-Vous n’êtes pas abonné à Adobe PDF Pack.Supprimer l'élémentMémoi