PKpM됏b8META-INF/MANIFEST.MFYڒR~Wh - 1fxI1f2/Ρv:-S[Uk/"vV^Us*ʳEU{?_ #KI!K~) LKԠUQ^_DY/UU]^/g4Yar^K6[RTB#uNVgىO߇nӢe;ø/Um//vb9x,JەdšPfNnG0wN*^a̛Y)},SxQ+v\pчR;I"̫ܯQVmE?տOɛnr?J3uQZ9KvE+]bj1Nyyx/uݎŵK8kP|mѫ/l,ۧ՝_}rFx]y"s*M\I^"+p[xK;\F zu*1 #p}pܷ,#?r^$y72pdsmt"g]amM'H*\ `$S_;ϩ5~K+ׅ?>_j qj!$ DFSXM07I)pt(Kl߀>j2JvnTzɳ_/irbJv"\FZL(=8 9di'ZqySny"&U(u,Ks ǜO& ZeYK ~/"KUwcܠGh=)` 7kW~/qiTVOڑ_ò2 2[0߆wa9XYTy2{ AVxLqCꬋY4c[|K&KU{/ %ɤm$,ѻ Itq?l7-vAf/H|/M9,¶NkIΪD{9[vxpD 7c#7Eܡ& askZ^~x"ox0Iqyߺ}Nght#4u TaEw$&o nvݞXAL_Y6RX.7<^|3 |6 &L !cxJy7J}wQ}宗KQQQ/ĪKyI|2ӝ"#V U?ߠat^Kf e05ݹ9P΂i$9(ܯW=twrˍ?pRM}"x7Φ<9%*p$e H̫օ$$5'~[KnM Kdl3+ZX@to9Ow/>#C&w@_#فN Cޘ,)^>mt՝v^Vnj_ ;"w /_(˼Nv(P~үi=ۍoIlDBT;ip5wYM-'+GӣXU{+BHy|^[>5ȡ.×^9rIK+1+֖*Asn{t,/YUdcAlVu ?{M@ bkdHFt} 9$7snZcGxu-O*r]CQԲ\?MTa:e#?vQnbX^;`49%S6=y~7 #ǵ.00(2\E&l5z /M{^WhEx9sd µ{ qmJo㽉G+K`YS'Ex:es%hcQ:8cM @6h޼i7{;4r_s;WNˁQWٶ8]+=s'N<~M|7ɂ廒HSSCkd5[ubY_7vu\ Xp Tf"KYZx[y1sP]4/DAu%"$@6<Ьrqxk~͐Ը%}A_,damY,:" 49&D}ba{VѤ/I[ᓗcÓKP@1ۃeYĘ<'$DZVsw[X`YD~Re֘oY@X~ #I| hU{%ɚxC l.`Ez|y/d%3HM7D6a+GEwkS 4i\sj~ ]߅\vs]&f8=Nc!թQ,Z8N 1_ ,q뮋,@"1StQXx4!D2ZA6*i`B\g (Ǯ_UME(ϛ\N!2]1QeDc[VrqKgB)\_Lwo:UQʎGɿ^5!%b3OWjPݑ_Θp&9~mAFxRKhȽjKM;z5i^YsD7hZd1ypgZA<~HZv^y:ϻ9V#/kVfNw҃Ѹ‰@žM]_W~eFv-Df'cgȡm>ynbUQؠLyrࣾPks5s՟d~sM'6D,r[[x˳IZ>ic;"Ԩژ_Q x# =_Q3`-%}U{r~GKqbbY=Y0 ntg#bO|FlhJRW0e4 ^܎ڿ X &9 G^\`G2xT;aW/~ Vp L:6'9걗9\/;i0Ȉ\4r pDJ)ON{Lw#{WLwLFu@IGIגz7/U]evRa%\6`k.[vڈ}~Sz%; scE;f1BBO W)Z̈́PJl+awgemTۻ1i ᮠԫ4̋_G_r)`˩զ:qƴzGID;o#@8bv71A3j].쿬Mfpcx[M/2NW-%0e4*:4oyވ, Q(U0AWWt)wI|洹n<=Ų>a&0 VBzGf>=3ެ[,Q&zƤMw8|v N2 :|[:֜3e/^-wd\V[q&o%G'>{I?()556ur`#U9/ֿ1GnTU'V"h6>[)Ro'7)ނُǘF<.Oz/kr[tmĪ‘^ 4m'zYDƓ |]\Epy_lT( k'n#MM:A9;ʽbbLD>}40 s+Tm5 @'*'\_HJx/pG`{*cAgWhޛ)𺄴I+`AlNeAo>_W##rY"^!9ģip(+fܠ :L*΁[9=Ls#ߔ~l(1yсQYOq?̓PƂ'!(fyb ,t)cf/$9_3xrfUu;19F?5.'z$(l Za0 no@5캏T)i/5l4n a-K)n 07[jdWkVӗiM`[3@byl-B"*۬͸~(Bʛ]kP+MAV3 `*6C^ƑB1ӄ2䖞B+3|/oXf*C#gkX+>[=icrF;|Z P8[BZ%b.]&W;ާkЮWzM9bP2MZ>LZn0<bw xn&܊|Qp!*+ycu2D3l<;[hܶI6ByMr[$rT3Y52gEa`Uw O?dV?`ϞOW4Ak[iTn* Dp4 6v L=@ǍnqU,7kUշ j]c|>Vn,$ID*jlCoۀx"2wNm)mn'WSJ]|HX]?;23 E:fDVcP&d#_9H>K3pJ'0{[DI6>3;.ۅ/NzRZ#L/mOxvmtf M#6 Vnsb~X-'8c9D*h(*t&|هi{ۂ{L6QIpF9մM,:OədUG(vIQtj"FG!a#Y70}K.}>)<`S6/]Rۜ$'o d`׵*sLq B&~;v@3}᩶yp~r~ ot85+ic )Ncr~X1Alep8hh5*<Y{ʁ%_\5*V{YW0UaT|+[炪SYfas%+@~0"IsWۊMwIǑgDCw:k{֜5ݠv+]qZς8 :b*ɋe6{&Muv=f2 L+ nI$ghǕ{-Kx*C@>*qz VI@?S{< N6̈́L]FI'uViK.CO^/RF 4N=Ԟc8RM/<?E3BG^K_܉ yX᳡@1g=B%IX Ӵ{_՘\U02zb,Tq}uTuS2ۉ= a׶8s^=5{1gY^5Fzȁˢ74,J-E υ@Dp_' 㔮Lpz-Ciiet&$n"^iuƵ~-sG3=`_̜>j)@7GŮs\ xɓKpcoQpts2YE>!e$ݼ, _Ycy W$R;GO,$x6pi"ygn(VFfW"nznT*); U)1< moFqzKX+`{m:HA%51nV%*q/6ٹeqFYu{ +!~O/rmhv#{ɂWaf}>Ds~+`]rz_(,0[/k#>Ff=s8T3R&rM4Ho:lK@V=Xf% j70st75LKعc֛b~(OiH_e!y^S {"Rvfhq"wlTn?r:Ncvr(d&|-.1 }O*`-ӫLT/Sd=>\"rR?:]#Q2Pf/E\գp {);{mn3CSf`+TVS_2T5<Юv8еHKGkDpuAk;yrŵ6DIft ?qlV:_K\x?Yvt3\}Z~;XEbdh٦O[r+̞}MB\tCHdJ Z]ztLZWsrH9r o,w&ChJ1&9;XSjmB>Zꉲz={/;KvN3dA^Up VuLDJzfx A FY{f!0Oq^慛wٿ_$Q6T"5Z>&b2Y0snU|ߵ7Ҍ}^~Ըzڸq>'V,7l% tNJŰLD<u O2(ao~ƴvscR`5Pm2gܮֹE'ֺ٬Q?xӗ9^6Xe!ə`z'FZMnG ^zFEs]pUSTȢҏ-!SY$1vAp"VjrƂZ): ^A'`)wMt.yG?Iwucu4xe*,'#~~2p=PArm7 VT8|9TeB"*͇~Ȋb03MK7 uәߛ7yJ;Gv8\"{҉7܎ZL& pNSހk9H0#{9AL&%lz53_<]]16e{e]|$O F7 *"ץW^ўʊ_8< kpddoO`pqeB8=Usn 6̾쀘\&>Q=4 =W쳕fvc+M@s˝eKLR 1a'?WJp>o@n{0q5R5M0D\!"8fÄK-V($,);K 0qY$HqX w 2ޣ lW#޾3|kXZ%Kq:W]UHQ=:HLQJ N&.cs-9~a;^/ϙ޺4WLl$$色p1ɊYP WE*yYЙ~+G3$,G|[D;Kf;tX@g@"l54j}9Z)dA{[}%̫ =Zb٢#55}w HWS'b rKShg#flQ+( nEϼD,vx\| r=xP/z O#IߦGMUWA1)@29fT\ L }?B1C`{sms%ªXކ=ai[.I푛ᅍQ دdH' %4ԖҔc B;+6u~,*F{" x.E*ڡ_CN$}e_vM{yqLf`t_g;>U:jK,mRrAQp6SMsȭ6eFL?^散:RCw{41R+D1j+9Gݝ/pjLZ6\d111HG)M@eDH~FENZdpٴU{˦WE!Kw[/DF(`k=#mc3'¿UE]W<1#TFF} Ql次"HxWMW)al璘ā!N~FUlǰ5s'蝬 |yN<˕_n/,'R|5 &(GV+xDE>}1cit܈aMK1;rwd k@sMP+[9aâv>qN~X`2KIBDBv.pmrP5!Ļq]³G.Q~rU#3U }iXᏹ EW΄E]]1=͒n{g{Tʵ? ^=Jl.-cBwNXJ:C>P+j0u, oB@ Ж!9RR8Kt"V숄p1.)ͻIn3/l'2:fmA}ly0+ I߫sJTKiIwd\I<~$upxz%$V覐ҫZy>9/`pҩYjômpO>?2Mj-80leN:, _j(4j;"=U"L|獵j, i\Dq؇ UW_K .N,L'- *t[R߀]&J|ϷRb-,j0p& כ < ^zk:5|EK>!K _.-ֿ\D/Kֆ#1rÆɚ;Xkg{U&(SGs4/1n{$=K~a53jB y-1Tϫ?Qܬwߦ<>^,RRYz%4@2Kq$+NH<6P 3{19USV)^e,xX3cn33T_>AOE6=Cwy WA!>#^@őRڌR^>|+ap-@*/L۪t:,?[|<`wv`,IR \+e֋׉@\ ~424.0e9!'%OhQ){^߸ݏ޼?nK>A80(v4eS2SGxΗ(|TtކBOQUs 0bD[ᰎ&|wtT ОEW:jԷ'3%B;W;]v9?'3_UXo$!1~~ }27 EU:>ʑA Vg=n' J,pˆ]6hd ckjMd ۔&2b͹ggAID1fd^P%_Rs[PP]_FcDXTXAi`+.6=E~Q 3H01@f*=eq8>gܳymOtNރ3빺?s(ܶ arAjP/ T=Nz6+e%-lz: i1Q%^T^צ} &Ky$b9= v M浛5 1{paƪ{&3O~љ_zX|<h9'/U.5mRBB/Ab0_rg"|^)A(nÇG7~S1v*%ͷĆ.&|5jn嘺z]Ee(݄?u ܲ+}1Kq(xtQ|k( nm#t.. z]ziSuǚ33cZ`[)'P/)]ç~j[PVٲiűEbWV5F0XrsChGuۧj1=ӲNDJ^GaޗD+ht:,kg+*j>ฉGy֎a~=;zؕ缗5G ]Q Y%lB\"3j2ҁ>JCĜnsN-I 2򾿈%06]ӣEe~>v5g=Y`( 2O#Ks8tbýh*+Pÿ(B"&|Uh.WISL`XaW7QdlW@<²OSǿ_CjݍMP%Ql—nwV ʩz ώq/]6;oV28DN|Ϲ8 mˊ]J`y lIj-tm]I6+)[ mv{tl3Ms3FeU%'N #xFލDeht{-4L9wTD s>w&0m. )\S,4]!͜D# @|6)ȱ5f\}xÚyC,x/ޗI{Dٶ0jK&Frunu5*<;*'fjX] TAFcy!^`E)AF ɾSnj7pU=KY\&NWH;e5Û,(73o D%_?]3lɼĿNe&xYçY[pc+*qo]&h$Q5,r.Jr.#/4k)6 nebO:0F6 .mxU,hS2 ^ǛI2;6RzBhZ~fjVװ]y~v4@ݎ=mCh"w+̝whi\511~WچWMhRup$HJ_R# gyK9ridۅ*8(T,|:}ͱ?S*r-X3>av1vuoju_ւ~ŗ9}x]Ks< uI=7iiEZ9?!m[:HGǎ^@' a2pDWV6cr9C} qH3ߐUi^~5i:țBz1)/`^f]8STbZ:ܷr}kEJyP9(pU&WX7.!+֟hxt~^ '$!ک6ETjL%&5[ml[WnoGaT P> K>0[e J{l'2^rsy5k9cP`]!¡l]I~✧Kd73L9F+Ãdl.)B^ݴN=ee+]6WC"29)|Qe6<`mjzom¯g `k,JMFN [3T_A 񳱪N>s$Y{IƬ1,*9r?_}ըw]2/27V9TYA2*j@fwXzrȶȈu8 n!r `|Xo#; +gl"& V0V?ɂ⶞ tYgSRxE+N<;Y\nTT.d?~׍3]&3([fDXWp(sD˜xP孌` o/?cu3 /WJ)nJ8MIȜ_5> En ?-p%\/X-rz~e;mT=>/<#^wptVU%I 3&e[=;1B&S% $5Yʕ}B5PKg^V{3|T#k nТƓ_TQG' `U3.&RG$ѭX\g-bfnn+Rs{F[t]`,%l,$* S4jj#(0Ve3Aw3ݙgiցV\}o?BjgDˤ8`ݝA"nULi;FzW'0l*Ipf<&C|UnaGraف @c$HZ~XtRL<0*-vkV_XzZJ0g%+]e)+XUWZ7z * 8dGw}'@EAɿޣ ZΏ|4ΎV)0ȩ~v p DXjmf)o?(}g 4IH7{,:Ҭ"A/W)QuBs:Hb|5'!˖Tf"KYZxQ?߶BWEa 문@֮0ڶ.Iv6epT:$k2O os~{ h6# Bi.$vLy)әT8z^sܗy6;uVMs|b دRٶd3%{_ptCWEM,@lsS޽z{ ]3Ѣ0Γ2o^{DSYw7n x{>O ƤKŐJ`k οt5x7r\75ȫB :ju^L%3hkzW1Jpâqq5',kV 0vliNa/ߖ|\\E1q'o-#yӨ|.svdEQęxOx:HXg(ySEq'"{MyXSDFm-(YE"`zCNaœ}c=~R{"M;< eݿb_r1_5.'hԋA,沈e\T)ެѯ:ָn[EE'i{YLJpp%lNCh> 9:#QQVE5}E`E1|:{`AODz޳)9Z T>h#{5:tFIc:a45;rx{I+fkgzŽ~`?QY|kI mxFG^N&>+Gl) XQvYu 7~>q#w[HjH+'i@xT h1_ۗ-)>4"p) ܬffUe`S{"4ۯH HkkA9"et{_*.A[k=6u#zm?"GUy8ͲE:i *$ .&&aRpe/=``Wb`f9Y7=;]m閉(ˉ pܔh4@܅p 5Ǵe]cEQY{̝x)W"\[3 mAEsЗ 60E]JP7gp@Q4ԇD'4| C|)I8*kSr\-K.l:{0 o/4E`&CK+qWw9h.DeMчwk+2$y@L?y䉫़үېAiZEYgT3(ڏ1 k^m<~PFzOI VV,A]W<#O>{z ?x}0R@KAC+rk믷q/_HzO'z1-kvQ^'TW֋O%TB`ue4ȮM<gg^kȵǐK {F3Lp >o7OgǹI|+Ҷ1CD>w}֣ja)ԭdKB`o#qۂ>kzS^fuIFϕUgt 矅6 # @PbmZxsǢJ]5 Èljέ.:_H$1֋UdaUf}.ړ[] =kcϳڣ'^G;1/$'OCɾs魴^inRv_t|M3V R0>#X];m?gSӚ@ۭ /elce6)E߆L̒X4].4K\e\M^7މvvIK @JZq\s[?]"QS~ډx1-VA$&]:ᥢdU)i :[2Y}3N ?%"%?͋~/\+NU'xZ>?X+~N #Ltt.<*NnfKՏf6C,S8'DMn?c5w.eK%1P h%֫u~#\MpcIJU.ٮW&MB~WT)%Ek-HE{5afsv,F*`vo|fN~;sxtgncħ@݋%ʍ Y&g~]Ye%Cz-̤qLzwa<1tZ'esjCd"r J mN c: 5Y~6cR+,fAL̂ŇMl D+v :끭#C t49?Ņ}O'_c5~*Mq!QuK撨+. r~p&@~ҡ,gS, qÏSur3| /NHTlfs^b 5svʞ5.STG8-bdwع1]tp?+/SvFd]UKū6)nv>/?D#d] ^[ĪLO$!/?&݌dojZ3-.}fgaP7սg3C&Z۫W^ T5B@\ϖI- rR~_gb~i5L*j|HSx'荳o&aiS`m}< $_5˼e3/U}19b-L!A6e:KEvB䞯r{39{rJeTw,7TŔЪkN*E7 7Qq= ?s3Uka 3H$),<sSrr8K$uu>mUQ8" :9$% 0Gk]eGvrmE?ԨpNk'Yv֋OFɗiݮSl 7ɢH <.KI9kvPW,ߜ 2*"}!"hb_4O3:wGPDf9 "S.?!BSvu | dEv9yriCW/ `]8ͱAh) @SRjta*`h0rsvL_q1Rt=!L |~\d9<`f8 uGk>CD|K̕x2 aeKm_.4l"c ˻S |߻פ8[)hf&[Z[6?׼AA GbMG=/AT rc.ؾ1_BjI٬ɎW YpֆUm_R~ 2%z˹$k pu+$Uޔ]ְPJ&Sne)us9w-Kjlf,] ZjӨS?FǏz'4AT6-Rn\ K#O=??(`G~Wv'Ë@\i ɻ֋9Ti?Q͘}GOv]ۤ.:t/c/SNX9!]Ӗ>[qBݓz垚 #.}uNη:&{Lhq~_C~v3 9ͤ猇4Ћ0ʁa ke1r1eJw9qn^ `XYO&_Qv!7 9[$\H̫){hR1:f6Ȉ+AH"E6?y?dqNJD?UK_eHru/M Nҷ5yGux?Rgt-sB/s qC#2,~SXEx!Gho\8v~)u ~x Ӈ(gK2dhH6;:e RN,< y6,c !AaLv%VdXI`WKkZgfH#YvD?tH45Bv\.W<2 &2#Fo#eN`L^hqEٰ>xqҮtdnxetuwsfsP<)vz(*OjĖ@HS(!!+t&Ogo*&(Zv;Qdp>.f|CˏCXZ1gVȡZ$ry+o(drDY%w]Ah+/X-UE&i$(텗Uח@֨V G@5ޢsLBE漪ڜs3m~ߦw^;A-*'ٽPˑD&nѭm>3Bm6G&&aq2q!+57@=>c]Ri;'}с;$Ls;C|>pU!i/ij|K*T 45ԅR -&e?Zo<^5Dys8?,&8Cs9|W" :XtfOdt~Ρ\Ik]Y;-6pcuArߊuwgԀR6D7?M\.r$1Yt,%f_ )YL/ EJw@Ƕ46D4Eݞ9x$m#QQy-cfh Y焽8]@X$*n׎3]_CRe+7[\A"S&K'ΈБ&4gt'ˤS j0ĿzK,omw:jtނ$Wc'w9|c6.+G^1AISh>/Ŋ2IΏwS@bꔸuR+K,lw'W?c%@(F"XHl/YsJj)Mqsf;_u /_AE_ː˝wYxxchQݚFl';vE@{rO{W/BB-+a+0zcz+,Dbˤy\dN$#P8jB&1w^9R˖)m-P@Umtj1ʚyxk'֓qwx ޡ'\J*'%b>CTH@YcU°ZRM/M`s6s@nMmQ1'K'2 C}ݸ:4."Xeb>ip+, !ΆufE@ hqL'_o ), /x)Va') 3kqW^Gܞ%Ф{vO-w@q7j;%^tOSNiK6y‹fuc-'m~sÛtKѓǘT0ڻ ,Ί7/iai7˘0bNb4_SO^U,+=.Bɿj5ƶ}#U$e mwKimmv{Ŗn5֭9aHK8!id+TmiP*E+l8?#-(=%ʵiQu%kEVnگT.z{TpU9RE ~n0"V*[E9Go!lKg92E-Mk<rwBl -gD?:sw̸L4M ec̈ YpC!똏29\[Qq8i. 4sR'^0shkYM$W Q[i@>+4 V/p&mSc]N .~lZH,ȮeqZ ׅsiocjK=LC'd=7=|!B/(>:ىuqh՝;*i?kc ;rrYDXXA,} ý4#iE?s.mmsX bX1_{30;mgDkO9<$vMhp]Vv_Z`_ Ig-mWW\r#9}̎kZ1KII]&aU^^ide2~obeGYv80Lnu(dԩHY_aY+mp+m"s{@y"dllw攒'/JBK@&QQ$Q#瘑fFUܾK>H;k8? 8YǢFdF%@.A*=4b/bqD sy9_PYdkТl^OhkցnN 9r7cmRw&KSia8?5MJ{rS ޒdVe=f-S۳,{e V8ʓ9mply?.qfWf<1NE_A{bbF%eJHyh?0|PcJޙxy5\l;{ 2YKr̶Yd)f _^PK됏b8PKpMRKH_c9META-INF/MSFTSIG.SFَJ-|V1l\0`06oR}czM,'8EDlsY7Ug &ݪG2{0gQeh5[2N0f[q)Ybghsj H4FAtlt5k^?\v"/zx1SSAǭ n_Y/YU]^:/g4㽆wP͝[G\ؽ*nnS1v^̢xy9#ED)M^At:?=}nj%0e^^1kmh/z5Jޔp}meh(TeI^LM4^<Pa:Ҽ8fdyHJ٧0b@=ޘv=(w㳋ɯ|4'XhBh9tUOΓ![6q{ G'9.˕v7heyz_,%ɻv-Ӥ^mӳVFo[%FlJ`gz6$ &W$M\O.ͬ _' pA?`cv:d-DDɡ)%fف; uB d'bþPؒΦ(,/oKmU5VW3όC;㛸|Q#Kaغ/ԋ(} Wj29.\M)p+&-mjkq-*'m {e͋Gn g[7OQgN`ZdS]<>o!> W4+=ң+V?ѕ3H&u|uӗ_ĬM9dVX|1lLOuqIuX|Ȇ,B~ ,b'`߿mir7ỠZV꾾{kzX2v3ضgT~俧VCd1~pe׺S_T?W߼l~nA"'ZXkWGG?r4ٯEyRbH_C0E1o$paBrmikfG2} +tI^-Ɛ okMp$8G;K4=a[J𠬓w _0vݚ,]t0BEO\Jg6( \cnq)7ShfEKJI& l{fG>ؿtaFvˑnRyGRZ/Mѫ!}]hbi[-`a_7'"wKi `FYinC$R =x; Sggf k5&XEg iT.!N+ɝBaZarHn#] ϤI /<9HzUb]dFw}_*q"Es%h>LewIIee '#t-t}l}?RHW ~(Fj5 /M {d_wβ;vc@F>Wg$OX9צt|Ẍ́>:4?pvٶ<ؐdȻ ohf9،!L{8h_%ٮ\M=C# ?FyУ_6SXPʓ(;B(0>R )(fIUXtFךi7˔Qm ?˰Ͽfn7'&`å:xx΋&4OGe෠+ܸ?fΙ+:eYCt6zWh%(GF}|Ld 1٪fv]k,bU9`U6y8\/׷TDg}nP>^qksHE0/ܲz oW"2W䆐 : oϟF:OặLri~7|L%9LK6x!&t|KL~1[fˤ!w{`_^5\"={na\լⱕk ImLkI@+6iroFukĹ$f 45gi0KZ ukV^vPR33{ᶱG6*OTiNb, Ó3Z*+ՓSj]k[{R?d# M2#уMI*rg}L/Vë~`ЮX:bu(ܜm`W/^ _+MV:p)ֳ,)8K=Ns0;47Az G,]hǿ }oރoZEQMr @,+H }a6782HKrɲiy\ʮƯ?D'|t/H˜ODovk`_}>➎Q v <˃k;~ЕEMsD?:s#QZ S݊[~ vN>AvzbݝL x6$AIO@mr'A_ϭWg1'yaԚD&BYkEZLF~VZ\Go}YٍwSm>d0}fEhsJɼZ!5^xl:@Å\[cfz*_w(> 255,.$>[V$׸O鿬fչ?ݘ.)5,AtۛO~[nn2:b:$bGvɇ!B^X6ϯr逘c`gl3Dӥh*ũ.93@y1*Ê\rOawxQ(l 0Odn_ ҷjmAImzuKCzi/3 YoQX%ЅMx vqF88DqP[<ؾLm^n"ʄ5A%ѝUxDޱ!r5GoU(ϰ^k,Æ`fx18!V*dC EU@؋o/Yb Uq怴ڨ)ۜ-9Y9us$wm{1odz* `ܝwz%(k^J ;{s>?r9Ж@t?^aEEbiL6j ]eH̄=\T!ci%aEh:"aE:`9B9oAfRb~{AjA6-mT xB$Sg4)ʗhl";ƿFFY6]J k8vK%xBQ5s輈ry$1RMjǁu$sz]3@ ЉR'p4qsE%vr ;DwsO(UտgT WϯaU~lץs- Wly<@´1K'!Tr+9yHGl|#IIμսu_wr(`x\wRbKҠCK)EG=DI Rnm?%uha|JtrXDf.83٫}b% fk£.}_zp̻smvyso B?_Wo]%,@k.(U}z#~R)`kxVes}>}=fT*2k,'(o~mτ }#,Ns\);x{gEc ,N{,f|&nU}hI#(HeYT%,&J?! O46ضBs|L%RO-y_W91t܃lD=YS!,\%: ,CŠ~bK}AZ:c.I6*b*Lޚ>-Mmrwsv&Y]3)=5ė6?Gʗf5L8mG6jVi''%i3b>@cs~W,T AYaMZT_8ϴOcPi'%/K@'rx &yP'qL=0<d|*|?L<%sAIa|v?\@KR hf)pvMD.ߺ̭FBi[Vi> 2 32w w8u%^ך)Oن )1p$_S.d+¿Ckyc:T}Msd-TOw~w Hpe~\Xez}T1Eqg&ˤvIj_}5Vq_W;crǯ-̅NuIRhVp h*(_;xgCڽ "-iro9Tw;Ɠ͜VAqf)%]PQD}SqJW n|wC1R{^zRcDv^X iRh`^/SIg~.z? N"B\p=6Ph!_ xɓk: }D4wD9lL)6ἐ״|씡?J(i9b]/]?@m5z׻æ6"V<3QƖD Fέ{sϥ#8QPD-dWESK -$ыI>&sl~0ÖsdE}IWpŷQ]4#4w[6_gW'\Jh?J{(cin}1C} 9S>(^¬ݛJ|1r3?'Z:(BLub Iܜϗ;wvq3IOw(: ~.$qx2pk|q-)3/,&_%qrtj{]I\{yS?WhxX1[ {V*G+$*ؗ/\o絥pG>erX$pDcNl)͂X3fVw9GoS~v2n/7I~L29~cjXV1|C{m}xMkPRY/\(,*^A55ɼvEȋm #xTsA-҅rz\l/)w0\Ⱥ)9BN דd"(RL*}-V\7^;!0Y\" 6;9.zYHD5!]5g^ˀD%ֽ4=pH-ܵwLפ `If{+"Y*&M%㥝aPFYxFv\W1UIcmA1W4zT,㤒+0VY]c㲚 UF OՑ(]aXg>KyKlI?|'Fw=B lQ-/zSs26d|*%uvVH~DžēykmM'2)WW^Б@-h4 U{Z/q~%}N誖*PGp^慓wٿ_2Kl,1-Up -x)U],P{߻` |gTrڛw}N'K,3L2K& p8m etlKp!p+BxXݕo%6;t 0U?Qq9Q^٦mX`3,pH?yWw3xj2ML e}v,O0Gd?zƆb/ xlAB?pn49OO4omyT][MΩL_F2o뎥e2RƉ?dv a}ªƑlmT3]+I1s2ȱ~c,<ݐTبn&][Ğ{VL7S#p{VWHzfaq3ph(lnZG3B+TAN1Ly^t~\z; "^|NgnD& P:^>a3 w{ׄA H<+uJÂ̱5Jҕyue .:q={2 :GɀF\?~t#gUY('plY -/#'οգ]#I `Msͨ{7GptJ &#R= 􇋓L?4rI$=w [[+g}=Od݌gpR̾f^q28VjD3ЅCYa;h\C"4{>̯Ψ%7qx02~5hS"82J< Is Ȃomp PKx\[84$BMyF4pP a84`W"^,u͵[peO Q⣙~BP+Ū) ], &#c#Ktr,sͮsx@Tn >Dlĝ"ĺVB [{.YC8JS.mtu|*^85aܽN],c\hӍT~DΞUu-,[9Mf?죮 "2R9>.85V[gȱ'˅طx~9Yfc6L^$lw]Gu'kM5I=DV=YB 1k~v@\Dž%aP~29 er=|Ne}ӈ!,9v[Fc " yi[W"8/hq#-?|VIfv]H>sm1/@Ud(^IMIS-F6ƱMI=șkv)uXWW|5 B 'v?JxMw"{8Q]P!u*+N+O !TV R%I> $ ľHܫtMju9 kZqnh˜x?s.T7t7|롇+)@]Zg/4G+LgReH# BZ>z@ g"^@MJsqTrB[aEK]ty_衂cqNr:rK-"FMHXGn;:21Xy)!y@Ujkkꟺp/(n-,JM]Koid2ھ:pe|+ֿGcTC[x RS&BrÆzkx9*5FO`w>FPR zKpQ89C~tvMl?2ܭ&6}I%PC2zi-?O x$d'+@Ut.],h9>.pT5ū7lK^3ٱw̃BZ؉KXQՙ[:e>C;*nW7t8GOҺ"ZF`p X!"єG5UlVeq4>$.j\[7~.M1S֢mRO5L'ePRdANX 'B ӭt/OKFt%q,`WjMHRҿ[a 7?5!*T وTI*uIoKĥzp%oбo+QRW<_υⓥQ`LZ3ȧ|M&3i[z7n{73[;Ide]>%KoSw'5I21Aްg=3+c k QG7`ۜu?#\I]ɋaemB=jr5& 'r x;Sd5Ea#Rd0ZW15M?Оo#l<_W;s *ttd7Ӛ1R[ٓ';_]`PO5WfB‚uxоavDcTze/n=>vO3^9* -%(_&8-߇<6*\V d(Wx5gLlrBj.KBi:UC!˕FCn=UW9Lr,JKb~9D)aDp ؂<+7 z8Ł'УMv6^㌂5 ppl/ٱ J92 GKE=p[伄hX7ʬvRnY&&@͒&ٺv^_'iJ_@&i'/RvɥMz>Zpb{0񲣩&Ws\*O Wwuƿ=B7xO{+5Btu(rYHD=6ybB/\xܮûcΞ:?Q"gg&X]JRb/[(SV+fȝ/!4~Fc9bLEOGcSAb]f ݍw4hduΉ[zլ'WUDˆ8t$M@~19Ac۷lͺpO鐤{GZ)%y].*^N Zy`?^q`y r{ؕk˚֣BiMYt|K'OhXP(1j~LN0ee;DcP_Z`kCreEH0( :O%G [ .Z s@ ԫI'DHmσ-Gkڅ#*gal40+_ %o}κ7kn*)mIV}«:Z5m^<ئWZe*Jx$NDȵU֞,-J;=׾د mnD ɖ}Y>u<ᴆ%3_XR6' E.OI&v )9Oi_*4#\+Z$u.?oix}ү'e0\?x9uБ3}vj~i&;.o'g/Xm n22bp}aE]v!#eP']ƭu=vBiﲥ+R(+_NJ=R(ydwT)k />Us_f-M H|,^)77_f+%(ޢ6O;U3ʥg҄C~39#=/]m.\œ˽D_2GP%SBіXt_QjAÃꄖб0B\Z 3Gmx^@Y"|8D< ^z~ 1'H;qF>Y@BZ<cij鹯l5! .// r;v/7֛{\ױ^凰wpKD;So˦thqQuaI@9jmf(vz@~E G[ħaMej>!Ggsvp1&Ze@`Rb[Л ~6\'LKh8Ǚ{q]k%x3)\];X]N:RT(tITv?H҂ih*}gfA1Y3M0$yIhcˢJ-^; =rhH36cq>:$ _ 75d|wHo?&t=1 !l$p0O_zr}╔x}\ߜMk Gb}m=ji!R2}!Ǔ`.j?iQv/vFrcCga/;Ld3dJ(hѣxS:{o}ĒˊKwM {Chuӝ p:ZD DZ7̬jJiZ T>1L :D/ ]ק YǾQʹ\\ iNY^e{1 v8 6flgAP_xv/pBC>gcN'o&K+|'WIJc<}x5 _5*ٓ W%V Ukl'%.sĄTץ Id8f+(M\or+=^)&x#U~ff]l + wpTAW})!ε\f xgm(kYbByؘ="湻=P+Tm.Fc ,kh/Ip͛i1khKtE^|D kCLrjKނgkG…zvWjDHW}l7őI=2x?#yʴlQ mZ/,+l"P`[sa"]9OgҕAxM3yY*#C E-^fxS5JbCȰF.Y˧tQ7f_iT ux=s!sf` n_2o+*9n<7\ka{t׏^=AgԱ)q2szN0v`e%'\(3@ĺՈ'E,oT*n mV5B'{"2xIrU!S]_V('Z\fkpmqN H*7@U(-_y @ J6-u&sb TmܝEv>25:mxG_b}وPt蛛h~ܛC!m7&>hzt'Bj+:_.}6T5yGZU{ްi"Қ)Εs9J=j\F)%,rRUxy?c#W_ \.49HmM,'AǒuRV Ik`bqyIhei˵CO.?wj ©3g(.`RuO}7CҢ6el4Cf񷵷G+fO]I0bSWD~GPqY[ Psl,&jvmѽmns<=9O1;Jkxd=.ZUن.h H y+_pD$k@n)آ8m^=dIhR[uWv|{d[d1ۨf=&슋\ч)6g?YYRJVT?]v=c?qH.>ah?${VEĖ3v#^6S)o7V;^p2E@}`?QٰtzEnUB*(ńGդ=KN3%p&cAV4OaO]E ݕC9:6 d<= `B,~fXaw'ntc3 KhfX.{bBƲxGgm=Ӵ& ,36Ŕ`QKx/-#C` 3_+'ڦ&*^w#<@ma&]#НpvFGA$VN͟V&GGy0KsXo([@k &j?ple+Wssx.06s\gr88O2>7sĻ8HYl0}w'Y*OZf*ߕVc=Fr2|4bXuR8vkA%XtUd7cw]*'G"K -^_y,/ptܘBϒ|'NfSYʆxw+qܓ'4ꉇlpW|s҃t $-vTz~ ?oIsɭmc7kUql|QMv]p~!遗kh;$ ԋi|Q~M~zK P|`FPy"j~Ӯhmq:;[Eulװ&,8LJb#k:C2['`Dlm#H~[E}Qߜ9r2z# FDzO2:D/z^zW Uα⟕j͠[lcV~qKz.##nH9]XX=/Ig\C'1׋q HL8aX>حw7;-( wvi rU2v!sgb7jDKte%ǣ](U$= \R,){u^5u1nε!A)^ c_#75]:ɊU *TD]Cxid1A&v`1R&L|fN.Tݰ r_xmN5V]r˟E[?O":YvzH$ƉP2^Eޒ{9hljZ;ېtV"%їi<&~$jWӾ2K1 T&Ǒ{}dA:,^5qWfA)U?EDCKαʦBvP&. ftY}4ݻ_ P(^$uuc]C8n<'Eк1*Yn{+ww ˴Joxi7BUUr{6V3{ՔϏƹnkNⰒV}Ȕqf-Z_lÃSD.Tۓy}ɧ9tw69I=+^D|C4(fzYѱ-oI -[M$/Qb={NO:P{{mY?m" iMGȷe00Wze8, -l2/bPޜYsȿ7L.jEʼnA319wK?%}OͮA (MM%_ OpM@xf LxV7]]=Q%3V<܅G΅-z|d==`1@ d`Zd,_|(}7;3VnHקcXx&!k•mGԞ.Ji'ѻ‹' x$Q${@ASWH0-G>8誛 @J9/(b}~Y. A͍ cuijC,KJ}dIPen:׏% /4VY}FhUgz݃hc;^a4DIt`Լdz>y⦐_b}gȯyp9TMǒb,ط埥ߙ+Fwn]<2}XD`^MrN[p ,J?g}Jz>x=R*4T= ۗ tc9v$۸q쉯Es~4ٌST·x:/;oIH8x#7EkN}:Miuyn 3\oS0kk@ѪRy"} `=gMXTkSrrDXWK%2@x'J}]6tb=k[m? z-'gK_$*^6dtD>pbSÿ}0W^ZXZF=~N^m]H=NM TӼ6 ^=Qɟy UρtoIUmPeLhAmj#"-I8N^*kܘl{&ݤR/N΄\J{Dk?dEe{ۋovE3^}9"Nml#DŽ)I Pov2R %vOzMJM&Vȝzm V}2`̔񼷠fg)iꟘ2stj-zڭI4F{`"65zl0`rd/*SDd ~[_5 WA@F/a6&Ͻ^fPY#UybY=SXOroZ׻ŇF* .>tK ކ6(ˮ>^eM3؆(B?&Eŷ_uvev&.G17}| {0Qo/ N>`V?gu>FcJp{:W.i g=}E5UsQBJ|4㪇_Z-?Po}!V~r{m`!>;@AvK4ﺍETk/.sMhTlUI}ޛ *0g߯~[6?WPaWlՆrzOsuᒞD٪TWJ=aӗTj=BYu(npXH(;w̻dKۯ\T8nR ]w[qtptޒ]{c, 9 (5턤RD --K K./jTsEM^ 6dahY%ܘaLxc%waVϩOTvޯt:%ӎril+xS58E ҏ 9svwk?!ܳW=^=㥲@-5uNzAx+m 9`yƦcfKW/9|thmݱmZac-\A;;we 9~ 7 C':D1Sor)1pܐKq(n/"x;sp5*.qme#H/zD4 (m,o> g_ҷ5a3$㹵\O. Sk@o⭣p/ZZl&\͡{6晆KY| kol` IC NjIͨ| +?{o_u0[ўR#rlmXuO :78-LyR [nZA :G] Sџە(LD~B˪9% ?"m)mġi +2 bu@dz hJ[ͫ~҈mfqeʍb FnMJ0Ba QnV i|ut!Sdf n]^C^FyIN)bЕwi a+LTKͤzե%$[!8Fr!!՞LT-I68$~}dI'ʺn*X7-[]WJҶ*; AbQv镁K_/7ʦ--#f.&jc۽o@BrUzPoD=!>pMC$"r-YKNd Q֡vvg0 =P{_rq SΤIJt:m/1![Bo]Șup/l Hpf3N l,LqEėNˣL.nG}oe11lEWMQ+vG4L u!ݓۻҙyxz:k i*K؟TEX@#ЭGf?=9%lKEָ:uїOhfnohٙvL8lb`i8W ̽G/fˑvX 9І_'V_gW愑TLu_{2y5:ĂXK%򊡨֧ndQ.ubijuh9ÞQڱa'{f!a.]2} crfM1T]baRQB NBl /:vĒ27x8_ݨ{ӺWD^ո(lz&vnCjӝo2_+ MrRU#+& ߐDm2M,HDJ7ݒ,39W&Wݍhy,nc랯L,Ls\o5.2J>ƿc20,6^|d1).Jz,H[ ՙGlpSDPLFbC`nd}ᑺYmBuX_$ԷOkH p۞kPǬU &[X`Fsƭ^* kyRM"aCD~a-s]Jh&}ŊYfM9&BN,l!rzrG-q_MvLj;*h];Aߓ+:V+4.]q߭RX̢)iq0*6 T( zfT89/=u\S㎌a:YDT1}ģK7{`JIlNb۝yG㡺L1 MoVptf\ kFTމ_ *cjz:)ɨxeM`|a4ᣦMpB4Z #H wK0¨U\6?̙IXBW oEMuRl:YP;u;ƪr59"LKlTJM>(L4yIFo]#aRa\oBUĿk_k43k{Y]Vr GtQa}ܿsxxo17FֶYdq(:a5mBPA0$ڒ'jH*6q#GH.]˷֡Hh561bǢMϻGËÐn@ȼ lcwGX-φFID{u]r=Za,D=ls jwJ#dv|CLU$:m<Ο! h2A:] ,[sNmMRK^b@d$8mxpڿjTmjxN^2v;z~zI_NxkeQ6jm +2bjz'*V ؋gl>XF2 х 3W% ̧uKq&m *,$ EabӐ(~mPFv1WmЯ+Է" ڟwNf<-CK_7SZpNxq<q *&'eoTx[+f@3*+/C6*zi]za <7S&5_BM{t1pa:t-XAY٧ 7y9ø8iՆRE1V_[V|b"d,=u)ԑeUywxZlUq (15b3O5=Cp3/zOFQry# $KxL4Ћw +6k?]#Ĺg]v/_z\U-Wպ,n yE[:[D&x|,_ܩrlS:eķ}EJ˛-d)-^(S`.#ܔQ!^{oiWr;W/{]CZ/]@M,9*69^s&zS"(Lnc@{mvvquz*ǝ8쩆lB-uM~1?8Wvy͂_;ݛfѭ(IHZ M+4 ֙inCI7LovֲqWPe$Ĥbޅ;'xZ=J5Vs#ZK34L͏4zZ [TOKT/&h| ]t$ne=@#ՊJ&c #` p1ŸPd囪*=7֐&uLe8<3(bf"FP4ܽ/(S' 3,ziܝ(?? B;z2x4s9 zhO/'c`c @piK2į a0 O @e|aWɝM4!n\Xi%wX<3\6_ď|/)ٰYaOꁩ%m%" 9IuK)OȎO\& dž@RNA#Փc.1z62*O%v3Jwl[t-̍Z'6H~iel扭? oT%sr eLݹb\j32g}g޵M -Y]FV|;^$amwG|xvVN<'@ǢґO1N3PEq6̅YAddDl>{It\=r~D-:\7wX^)e`:^]0ȸk'ޛhڪ>*G؍ Wnmv)%&fYŭtP`?7372z̫C5zV'%{@?wD. c(yWSB9DT^csu_^f3k4.OR֗jV>-A0y&m|o.7t5m$}tꫴRǂ2zXjY5ڋj`qڹnwTA6J Z?`Wǟ:QpʩDxG J0 8XM4pKљ^>oed(-T%3gN!W2+ Yӌ[47:6ڕtЬ׹_˨/8RXEl@?C+wXr*'4Y-ޙq\t@h0}]bIrT1 iaOM 2oY_Ώ/@(֚-ʫR=҅kKAc [KT'^|KRXc)XT M͗P!xt~ yG:TߏĉSz[,'ig5Kg;Xɑ_J{_M?mE@uK<cuQkچÍ/Z0,Kc'|Dޑ%QGzL=V݉͊vN=lMW] Bg2|O|nW$8[>`}Byݺt7mq d˲S5wQC>mWk2+_烃tW)=49ְ7= PU)&Ew l5mw4V~b)l?eр@gItnwJm: eY>JN͓58XV pVu-r ""SEOl)YMrnj:2-Dž\P} SU$/Bx)fr֮iM]Z(B˙mnAO$zg],HklOY#C5X\YmC;#J-ioFu*GƙIht)v~^B_'f/Lr@)@w20w~5Ȯ%i; *!hWCrw~,L[:CaKhkwY߆ !X)=p,m-/t=ƇHh5g\HN%퍵#2Mڍ>2M͂!:c8< H~|aiee# 1g뗧;th Yq`su v}%^6)gUoKpo *Ck q*TIyAE˚h,m%~ٕxU,rͣ~Ϭ ' zGNQ7^m*HN~0mpcl ۥMi5Qx鰚B$e xoe'Kp^-Y:AJ d$icV=L1Anu*m!u|'ɵKi^A=HTLFW3uRwBI(WZM`4m YqC R+f{"MD9 r˔*nWt(-17.D;\׊eT[&5dth47D>|WR `0Yd(bc+\J6y(D-vn;(KVzrLc.ª#eX]X(EPKqwPK!KGxC AndroidManifest.xmlUTZIlÝ(Q%YdڒPN$Eٲlj8 97sHm b!|!)r0|00 Gt0 !ɫ߿f=P|MuU~D?_UI 6[} ؟a=};":끍a>}VZX=6~ /طR e؏a¾}]F -R9O`}{ ]A`%}VREt6-SX_5 vmv .aC5D&;gZFllїD;@ % Q;`"5nþ==L#'q { v(r k``%!OD tFiJ -S?3FQZ;{YE|Fp?u)IT85=G29\/؜R_)9b]Ei_ԇTl*yĬ:ثP+m,G3Ո$# ̼i݇>f^Ĩ݇#Rz7hECj5O$""Q5ŭF܊d;G<+3rZ͌J8"ns8JS*hYe곇}+X}iJSK8 ^g.y|[Ü%Sm{NϻpV6 YdKXD枙c#/s=}+ZҶG&X+0ນpwmu;Uĕ})JxF>~ԕyra1A ^9g1.4W|"@A }` !đpF1fg2Y99rF*5r18%PQ}%K4ռYjg(z!N$3/3voytl tт樂4=eNȊjѩM0~X ohS])fw8%ΪPsq#Т|EtX F[~=>^q3Ae3N;fV|☇ԌGas9_:y=`QltGq'6RLәKN_SZyҘ+6yX㑖X;[=O S|<2uW-ɹk_CĿ;Yef~U7#qW4Zf'|Q)|zq.>Duxwn5 ϳ{3ztI=哬7*ɲ 6o-(ŹtXUWo cisq_,U~2\iKsv{us2, ^{<v)n9>[rhq4Kա <5KL*ccLo*Zv2+3랸\j5je6 .ow׬Lo{}EkSa3i{}*9 r&Ϯ3׼T4QΥR^O)>vzyfqƍxfSr)>I<7m޷J!»#V=AɠO>uj3ĵg2coZcC>$:fx2Y>-Dg뜅:L_,fH583s+_̕WeOd pF;&7OYx7!$Ttq gXN`>lkSPga>VWxpdO>/ m65K[yw]fM;L3查s8{e7cVd(K2é!+|6}{@͈Ntv޸̇n- ʿo.oBwaH#G'3! ~⁹ :ogp<ĘW=qUi9ᚕ7"NuvΌyUxi8VNJsm=73>{w]{i y83mI[hI(T#llVJPV#حP ve1|ýF7}OÎ` ч'۩_~2S![ݫ"GrxUJOh<9r%cW{T||{UvJJ ΃+3| Toc).;-!Ǹ팁girxgfigi x `q9;gqkg)Iq<:C4|eT-aΖۧ9v>|;,; =l&8uNl,qcrZ,RcpVk2m9ڹ]ڍ:qo08w3"giF3]9AwO.6pEQ8 qx/ %)'[n2WKbsj-j,Z.bs𿞣S |1Ў9ՋV4u^nG)|ԭO vQuw*чESۛ-f֡=FZ-"y@4IM˗=4o0Sky%!2@ͩeX bsj-'j*Zbsj--ZlNT@-D˵ZlNt@-Eu/-[k93y9ZlN!12@ͩ e\bsj-2!Z&h9hy^:*졯ԇI7I[|@)kg& ;]`{3|y4tn؟oۭͩ%`͈<9ui7YyEo[eKkr5ڍ2o.aißkeqiAty{R3'*G}o[;N]Q߷mώx}.w<]{4ex7kq'ȟ3b6vq>rufiTL[u9#¿'o[>rC3U;No9Cκ^pT-д%Ѵ2xm|w w±LwZ d0K]ٹ]C5zٚWo KkC{gi5[387/-xiώo4r?օg?氱4Gdžpl9ʒɊac|\ }#/v[@xvK{(x <;NɑGH|#%5xv[Xxv/~> d;?PKKGxCPK!In assets/Lottie/Console.jsonUTXQo0+mlo6e6%*% h VJbw_'$!"uE('ے$ Ҙ D7G˼Yy&sԺZ&|<*=#I*I=ʈp=)i~srϏ(G(Q#A\b ތUnv6`U:5v+eNou- xxQnHa KnX*tR K 7,%ܰtRQ%冥BH1[ij3ɀQd(EU[T)Er̕ ^X|axA~kQ+)l ~|6f4 `$-M*̸0q=Y+3_@ຈ %Ii^g'M[1m6E{ͻ/ٲ)*6,3*nJجz'uCQ!d$ đ~d@D§mx&NGӘ |i7}>趚eӎ]Ui.5+5[Ry͑?f䔗㠴&:BDw?W^՞dЎJә-_}ND4 ~Z(A*߀m49qurwL/u'!y9Y0%0(5+`YIe)~ue 7gadxcFAgž'<:ᑖjMhm˜ 226@\Fa)q Nk}K;.I?; }2闳ߏgbʩª`$"f.U P~Q{f1TS3g1Kxul=jMesRR(Emz z4! >FӈTDl0xE/3Ү͙`/,iJ?y IʙCuNSxmb} O>uIkvt i6ZAcWwAT-q (is8IRѓRZ]'E!0*x"GrgOly*>/%b+=,lSAP/3/ i7Q:: pp\ Wj},oVGx߉ũy߇Ʒ?LЄOthfRg_GjyIvLzF!1lAPF^ o(|8%d̍.EEڮNZNxlT%tO3$lvPrB:ڧkN$K[]ݖá :Lykk8ꏨ+ʝo&]f֪U/=TmK"d;ͿBnGY[巐p3pЁA_+hImA |H2,KW/Cg'uKQKTS5R:pTGTF BT2ŭ!=mމl[ZUFJ|(KȖ eQ->ӝ:#¬=d_A}Uio o޽}}#g{e-<; Rvw˝ջiGDC-Blƺ ` >o9V}$z꒵.uyJίCg :#uvmݜ@JU5ritJ ]|΃]oN-tmitDnm*&127iWT'(#}[-}`4jP6by1UIm"|N֒4Y9BCtbA3IRBJT / :J_؏RB(J< kTY7T''Ү.E]Bi0f@ŁKEUdPK2$oPK!t@q M assets/Lottie/Notification.jsonUTݏ7ۼjԪ/ףǗM(]vr. xo #E#Ɉ; c 8g |CF,#k|2j҇ZbvZ+l.0ngŖƓ,f.HƖ~nf_@bS<+{}u*C!|Җ*QUsV}4X8D4pwXë7CT+MTewX+fAmўI MoFi 2X(3=a`n`Y7.OrfDq̋rʩ $&T"tx = ޔUgCGx G,o2ƈ+Hz/kypLD tݫsvD uD4 UMCC+ U q0g,\w-de0=.Ҹˁm" \NÁbO,(?C/p=ɰ ޚ;ѝ縓R 4BV3\%X&X&X~S|{a$"'qv0vLɰ3֖ %3]'^&^&^&^(/e7/ey) y:Tiejin_0S)` m Ŋ50QP643mStS~Sq&:"\"roPgU9걉qe *7nև@@M1CCJ+.%mUx` ?/?j"SVl`g!X/,ąUH\) ^/FA覠~J\\k;e50?~*AdH+A~qK|\{~;E$V];eS?22 S?2222e0/9̷̔Vֿa;Ǚ˥mcub`bke`_<iٗOLYF~;.,3ٟhqgǸfXM<Dy5utturTƾ:` U|Nƹ>*~_|P"d밪&eޢ4J;hij2JEf /4[h9A[l溹i#+GRm;DԵ#Nz4-&#*4y~PS=jX*f)cǨ 6k VͱSSglAs_Pp Ⲳu42t!86c(P2!O*E*&¢H)ai eFG)a(/R( )PM2(N)r`4y~+Lu+o <8¾\Rk宬yu.p6,#3CPz(_Y:GU>&e֡訷b$y ?yslp+[Q!;. *;%՝'VZf~L0E\TS_zBz,"HZ˳YUI6Y׍<ئyrO>XIP={<+JVO̭ 5UƆAa6=<`0'OnI7@tJ{Y,fYSꋜ!Q_ P}ciZObƫ i[Da<茬>Y?Ŀ~7yy>|yy>y5 jN(@=0S\]] D^IjG+Y[R<:5ajpd2te%O)+1Rg>Ӊ#GN `r:9J94.!ڻ(:a5jlF%W)]' C{ooo?z]>]3a^knpIX~4wq{Kw_PKy'PK!R81 w\) res/anim/abc_grow_fade_in_from_bottom.xmlUTK@5MƠtpps88]Z&$Br: :9;"kP_ >p/{߻{4҈mR5) ǔG lmA Bp5x |f3yͥbʥȶey c>u4HӅ>4508r%ClNN#.1z]zTIe|>D0vۗ2ux3wҍX8;Y1BbWպΓ.I;Xc= x܀w5huXj nAW}K# ;]՞(M|/%Z3 >ASYJ3rV+hsy޾ҴI:T$A&Kz#*io.EݹLWaPKR81 w\PK!u res/anim/abc_popup_enter.xmlUTu1N0$u QԡsfT;XQ6qd :p `F'qP>zd=s ` /qA=D<|n i]iN:m$FW]SHL&N٬/ ?J]ӎsiZ8\gv2l3l6,8!dž j3>ObM`X&EtD@o%;:3;%>rc1‘@^8d_uo;:PKuPK! res/anim/abc_popup_exit.xmlUTu1N0&u Qԁ9C &(M9fBpX$*x'[>$g0nג\ݑ'L^bdLj(7\o\a:ŸI([=J.Rqnm}$&Jլ\aedM24SdAvBr"]A>ɚcvDkH<#f_)tA.r(s"Ldy/a{/g0 PK PK!]Uw\, res/anim/abc_shrink_fade_out_from_bottom.xmlUTO@QZJm up :(,0x6%״NΎ#A%^=K>ݻ޻3ȦAh:A:PM v>8=0>79U;BNDZ Tsj+&3r.ԕ3 ,zPɂ譤{.9ǡ%g}؊PK]Uw\PK! res/anim/abc_slide_in_bottom.xmlUTuN0Ek&ҡCw`D VcԈ$'0!||܄Tz#Ey#$x@']; krEnWIARj_Xi| H5X}8U|a٫ַ4+m ۝/_Lp9|flհÛ${/M>daƜ'dDGMcsmo!SҺ M_F'g93gPKPK!o? res/anim/abc_slide_in_top.xmlUTuN0E#mFUaC2"$~jđ|_7!%U^yQ Cw!dIn-j9)lWB > M/]IǶʂ3V;Θfsm}a 1Tvrxt"E;\u~N~1#&z19Ʒ Ri]t&1Y=PKo?PK!Y~! res/anim/abc_slide_out_bottom.xmlUTuN0mFUa``ԡ$^jđsyFd!Û>Άb)YKrZI*XʪWE/jmN1\mPl}mll̸5ئI^D>y'_o&f>)ldBһ {'ǽɝ\w]3;PKY~PK!ů res/anim/abc_slide_out_top.xmlUTuN0mFUa``ԡ`F$q\v$ı>-D*`w!trJV\V,e.1UjesZij"zSmo;Wn36[_>:3.fs xËdOEl䛉'dFO9[<3ƿ.:pqlr'WGttL?PKůPK!&l) res/anim/design_bottom_sheet_slide_in.xmlUTu=N@gO$((Q!%(E*:UZ/u"*@E<[GofMe#"1G 8܀%xOx^IUAqZK 4V̌@Qm>DFu(bҘ&Ę]G}|#Fs`Aߵ5uCm8y!`ύN^j5y}; gïrhFeve?PK&lPK! {$l* res/anim/design_bottom_sheet_slide_out.xmlUTuN@g]-,Xؙ\qDK %WYn5%ZPH-焠n& O%AC舾hDM1uCp7`xBFT4UԙP^JYݴ_ӬL$qnu"6:i;5ě^~܈m=h= ofI,/njn O^܍m2žey} rPK {$lPK!1@ res/anim/design_snackbar_in.xmlUTcf`p`d``da@1b Vb b.HԜD|(=1/(?3AK+J_89#57X*X_ZS %Ey9%@^#>xn@ ($@2A Ar o2Bb,`uhvba7PK1@PK! T@ res/anim/design_snackbar_out.xmlUTu= @$lE;DCx(=Ȇ[>fͰ3>VdBfdKv$ e(es&c>?Y[,$5U!O).L* SA`KUWcV7Q1>DI C855@&/\gr,?< grt7PK`PK!JA6 res/animator-v21/design_appbar_state_list_animator.xmlUTJ@1MWq•ى W"1td*FqӸp+I")?g.8]iAiާQX} l{hpn-j56@v^OwTCi6?)>l~$zTHimJ*DЗ:Vn.z Yz`1517s n<5(!>< /6*zsjqRf ͳj͙&׿/wFx܁Պ#ȩoz5O=ydsNҫl~q8-߁_c?1Iwy=VPKJAPK!B res/color-v11/abc_background_cache_hint_selector_material_dark.xmlUTuPN0/n3 %R;"͊x6$Vd9Z4Uwm"zɟ; VxP P+|$HC>n:5ܶCQCݵ6}Uyuضꜯ3g5Xd2M4f,ȇ@f/"Ȍ͉󗿻Dʼngɷٸt`؏f?+(@(yC>!sLpOZwpynCۡ(sݵ6]Uyuضq_uWڳ ,2k*3fJ]D 3\'UdFD˟]3M,y fxrI[4ǸVwG92r_PKKPK!;: res/color-v21/abc_btn_colored_borderless_text_material.xmlUTmPj@}f/V=xOܫ B塞ɂbb$wٰ҃KB-Y޼ƒ Z3`~2Cc_vΑ$YUT5T:X֞RlKe>ΪRQ`fat3E%$? hcDcf;$|kL<-_@&];\{'<ב' ?j;#gn(ϽG]3(oߠ_#}x_PK:PK!d$. res/color-v23/abc_color_highlight_material.xmlUTmN@'Ihua. 1ť/La"Pk}ƷP!Cܙs̽ \ Xה\rGV<24Fd:ojs*2ŘyY#>m(ʌVqlM,Uk]1ubxm.&!.;rE>E2='}_ Vק:5q6 mgkgs{ω<'8~ug,f,7>߽PKd$PK!Զt( res/color-v23/abc_tint_btn_checkable.xmlUTmPN0C Jġ8P#qA="I% _`2h4zgr2Ӝ,v9x G |'HV>T4UMtPYR Y&E׬ Z,Jcڕ=j엶TM-dkוVÓdmtM38OGh F/<@1>:zr۞Ԫ͜;/ ~3= vp{ =ړy;h\2Ǚ3 9$xO|PKԶtPK!H1yh" res/color-v23/abc_tint_default.xmlUTJ@gԦhX?Azh/ JJ&4ћ胈(UO~i6,J脏ٝ|MHLɷDuSE ڀv}:\(nw8<#qH*7 1"_B:F_}텛o* nq}V}]?I#lj7zn8tD4pq0¶3SϲݳM{h=+3oXA_3Dܚea# B=E;T3R>c3 SG,tɻ{g+臉.5x^>V'ϲ7F*Z.ˮT45jvE\-ki݄ƦZmW=ՓoYit$;'-sF9:Wx=v 5of qz6' u->̙vU-sPYn1͋Mzݕ#}z?PKU[PK!M^!" res/color-v23/abc_tint_spinner.xmlUTQMK0nUO{ ^ēO m4^"%qC$o&&MH =DLADdD'w}<o[ZɅ(eNqe")wiRe]wP,4Z7GiBVBLbU*R[ $4̢heEFDO;!;֏ Ĉ07Yt5fԄf`9?/twX_{eY}MPKM^!PK!Wy' res/color-v23/abc_tint_switch_track.xmlUTMN0gER@b V]4]Wq&HiDY5bL$2i7'A }1<=?£QV7j-rR&e^֨22O2Џ"Nrti]-A4fIYIJZŵjb; Ѩ\%˃`UA,'38|V·xڙ[`F̄fg}|orvp.l6o?pwېPKWyPK! c|- res/color-v23/design_tint_password_toggle.xmlUT]Pj0gٱɔ4J)d c!dG;vl~g{n%|8$_qÁ7$|"?-IFQ^uK5eSı9G}߼j六LBו6Q><ܐtyfaxm$w~J@fxyNU? ~1dvԇeQN@D]9ƽ!# PK c|PK!l`6 res/color/abc_btn_colored_borderless_text_material.xmlUTJ@ͤ& Rv…P,׾Ѝ&)&MHƵݻu!&>o'錉ܟA>E9} 1-us;x G ǵZݫd*Hfe*"+*ܾؕ͐۷PKl`PK!R`+ res/color/abc_btn_colored_text_material.xmlUTJ@dRB)EpB(l뾃ƌ@Iqkn&>o' x'gDGp+ӄ %y!d<2No}F*+SYQ&u H)ðSzi?,"UVdJJUX,:S:ӱP]YxzB@Lڝ䋒no#ӞyvުɉZoosqmsvs{zӓnKƣ?^a]߽PKR`PK!򘎛 8/ res/color/abc_hint_foreground_material_dark.xmlUTPJP$$ BPЅtѸ?@5j҄~;'7ar @pC8p- yN^ |$Xe^\?*2EMʼj2lY[-$.<)XUO1;m"sX6^$”WǞț@$|j@u!h2:d"]&pjF'7{t[=~of5]]qәqM7PK򘎛 8PK! 80 res/color/abc_hint_foreground_material_light.xmlUTPJP$$ BEERq!bIr%ğtRolɝ3s8"\ > vg9yA.|&G#cwzsZw5)FuZyfmcdPf ,bU=a"ubWVxSV^!Nz"o"o}9? Bkd,uD.L&ߧy;Ofn{t[mwxlw楱5ꚮGY]wָ֮uLf{h&rglmwQCO|d1rBcNfo=}3"xOQdѓr:hroycZ+;$=zIQ_N%}/PK=+4PK!B4: res/color/abc_primary_text_disable_only_material_light.xmlUTmPJ0}nm<,'UA..ۥ]?DGԔ ޼L&·+|(A, | 'r>wxlw楱5ꚮGY]wָ֮uLf{h&rglmwQCO|d1rBcNfo=}3"xOQdѓr:hroycZ+;$=zIQ_N%}/PKB4PK!Yx+, res/color/abc_primary_text_material_dark.xmlUTmPN0Mb C} HH2V$MGZc֚7· |(A,s| 'r>wxlw楱5ꚮGY]wָ֮uLf{h&rglmwQCO|d1rBcNfԯ=}3"xOQdѓr:hroycZ+;$=zIQ_N%}/PKYx+PK!ۭ@- res/color/abc_primary_text_material_light.xmlUTmPAN0Mb C}$$R+} n881hzs(| 68aA^H>g{0/QUt=XvZjg[1VӣPVEf-E ?!%"0Cd9QK%ψgL !XjETw?ՊxYΗC[>v9yI>9;o};EQuMף,ͮmjFkWmlk:&Ujսuz4J9ʳlŻ'DDf9!1'3WP<(zc 9g49hr<1zݝCiۤݨ/'>PKrG9PK!/X6$ res/color/abc_tint_btn_checkable.xmlUTQKJ@ʇDe`… a`F.IcI&!iz"cx :t;xͫzbz胈6*>pSjXAr! QUQ5`QԹΧLGXdM5h<ΕI"Wvb*QϓF-Fku,TEqB Lɒ8DKf~#ƙx'"N~8zflw̝MD'^ "F+LjʔƇ4 TVMh:l(ΡG zޠwX B#'p(=!soSXs'h^.[g8T* @S[즰ۘCz3 A#Yh^~Ē]OZ =2!> E蒙V=cЇ- D40 ' ZʏQ1lIM! sFzli9f-YOΦ17WKq7*\P{I| /r W2^=^Q``"6 ] R}_VoP}|PKY;PK!4~u> res/color/abc_tint_edittext.xmlUTJ@gI)TڃB`#xOw5]I1mBEbDzQ~)6Bcvo$I&$X_"Z <)̍2Zma'Hs]N}ƃ,׋Iσ #=Ryd>@#PiJ[jb2ױ #K͈ޱ~ĭlo\_]"^:m|.R͆n4^h9,iYڕwwWc绷 y/|^Kީ1WtO?PK4~u>PK!x9q`! res/color/abc_tint_seek_thumb.xmlUTPJ@}͙(zpR؈p`% 9LnCZZ!N.;2cW1/zӾ/&ǃ}#lNh?rm=.l~K_~Jn?PKx9q`PK! Ǭ> res/color/abc_tint_spinner.xmlUTJ@gM)TP';蚮6!"x"^}K]Bcvo$I&$X_"`p.x3>AeX($N2dC{f:qwI4-ͦ d4^ohLzy4cA?JơJCt]1Bu&!)s`z}df,D/_OX?v[ 7ʷK5P~TыXǺEQsSٰ54l 6ǜgE;w%8_{ė+~~=yo̞PK Ǭ>PK!]:# res/color/abc_tint_switch_track.xmlUTQJ@&$*UЃ~yDYs>l5qk.s{`4h)<n/y=;|y˷d}׫Օ7|{-߮=^F?,ݼwPK]:PK!o0 res/color/common_google_signin_btn_text_dark.xmlUTN08 1002͊3ĨIfD "|ljEEş/ȎIwDtN_D &]̠3n! 3TTFMleCiZV ~?H:˪M3uCʘ,u]ncQJ_BV$Y+̟ol7 v "mdx?!Ap5I]v{'㝇!͑zy# 6q0 F<G{0~+Fyxt>8yPK=:PK!H+ res/color/common_google_signin_btn_tint.xmlUTmP0}clK.{؃'\oXX.Kh֖&xٝԄ-e_xLe&'9n2 sb{f[n;c$esn:dT]sZkJ`jm!.Zf֜Mtztƕd;-GϬ/Gw^ѓ$xD>'7k$Qv&;Q-. z Qblt/r/qPKHPK! res/color/design_error.xmlUTmPn0sH (CN]*R2 bCn#S[DQtֻ%$DLMD@{;&w|U4͛i)h}AUiKSkuJ5VE3 5F{gjb!_f&tL+ P@_t9Nlg=CIB9g4kb&0ǰwO{a>zwQ=PKPK!G) res/color/design_tint_password_toggle.xmlUTAJ0ߴjYDw `kc7ntQK=uLp>OG z&SrH5%OdYmjjW乹_uzŢޝE_V12l,˶)+:1L)e|W'ѷк-=Oӵ ^Doz}w3d lX'$9qD $dTa/9i>^_џPKGPK!͖ res/color/popup_menu_text.xmlUTmPA 0AAăOɃo" (V<7t# a&^&H? c改an;foz/PIUEU#M%Shu%ɎTf*e fF:\$OVIDwp1rgg !W?xG0h(E"?G.Ӄ=zz{AOZPK͖PK!᠏ res/color/remove_button.xmlUTmP0}cm<"œsAػHlʶVwBXDG?:K$o^f& Oa3D`._3VY{)t$ɪj.t)ɶTf*:|Z !.tfH.K+Y:ȝY4tC^γyD>A6>o]pAzT=iZz;PK᠏PK! ( res/color/switch_thumb_material_dark.xmlUTmPN0}4 t``BL!V$$vLbISCspT+YOg{;_oP"5X%@>O|KckE5]45V]qXW]UL(lc+"b!2Ɯ̨_%z@gD3&ɢ'1ԟu-8ǴVvwOIzzwK&_PK PK!pŏ) res/color/switch_thumb_material_light.xmlUTmPN0}4 t``BL1"F$$vLbISCspT+YOg{;_oP"5X%@>O|KckE5]45V]qXW]UL(lc+"b!2Ɯ̨_%z@gD3&ɢ'1ԟu-8ǴVvwOIzzwK&_PKpŏPK!RO(0 res/drawable-anydpi-v21/design_ic_visibility.xmlUTuN@gm'q)HzAPED#l+P < DA] vL܅HMR{l}p^5=VtS_c3UFhP#iI/d7u7f{p@/]ة~{}X~;l6b]WΈ>(HzXs3;AdԀl]kUK|Vjr`Gy_<֙sZG zWz=RϨȳZS)2޽oPKRO(PK!%ټH4 res/drawable-anydpi-v21/design_ic_visibility_off.xmlUT}U=o@}{_I)(R /|H()!$aHt9)Osw`kof̮>q<F]qGOyLyFyKYPS~P~Q~Sأ K=8.%5gg,qt~om9yZX%NㅌĶu aX)x_a.}&+Z/h; ~O*i3h2^Nb)=,#OQr B! X'rXT|ˀfɡZb̈́b-sM0+g2j󧢷x&ޱpǴL_X9sΪO&VNT7!IX=~D)Bop"Z.C?V;# I)%9Rl9Lc+k6HS_]Z7>ہT\Zv-7_u&BX+Tʦ+ ~mzo1(1=ʀ2a?Fzė];o`= XŸsX u8:qؐ+ _ wu/PK%ټHPK !ۨ$$7 res/drawable-hdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRשnpOl *tnpTc 08 > PLTE57tRNS0 KIDAT(c`` !,<(%tJ>'m,IENDB`PK !"[t115 res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR00` 7sk$IENDB`PK !4$$5 res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR00` PLTEn+tRNSS~, ڴ$"#ٵ|:$IDATHb0D7æ^B[E}!#L6=$Uwv{уzPZPH_O!!}HêI+NryyҘ-I,`a3vSe~]ʰ^H;Y#8 \ )yJ/`Ir.)\V힨Rw׶uz̴dGoqqY4}IENDB`PK !rހmm5 res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR00` PLTEL3tRNSR]ڈJ'[`\ L?l5MIDATHUْ@ '덷FjWþʤәLceMv6i2Տoq*9z՚ת0݋jh  Nե,5[ix;)$k; (u1&gSv!,ybIhr. Ҵtkͧf R mFy>-nH.ɲ[Jv@P삡Or\xS+:7GaX"6 ]k1 \L|$.R<-[,^|aIMe5'oo_Q J0.1J'c91k7IENDB`PK ! Nq5 res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR00` PLTE@p @tRNSR]G$X `\|Y2J Z+IDATHUv@ 3S@)bQvKhW5p=G:8ddq* G[ RD<3ͳ-!{^ԴBq29܁l-C%~PTJ\.ʤڈ*eqQ Pbkny>E6|ڤdaIES6JP벮b (2١Z+}VI2YJ(fЇޥ u͇0= dxυdO\ fY^xz\ᕤ7̰ o$$ށ(ovFy𾝒A">wdb˃pPYQH ?S$L*p̿;h]ڍڛO{k #?nj qpe#/R1dFhIENDB`PK !Jd4: res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00001.9.pngUTPNG IHDR))npOlAZAbx%npLbݎ2dnpTc 0@')').(bPLTÈ333UUU򶶶 𒒒]]]MMM XXX$$$rrrTTT NNN,,,$$$!!!ptRNS7j{q%r| ;nwJ 7 $=J@- E !5^!&IDAT8[00ЪiuUqk]uV8po\6-(S}97sy=_żW5u jk3PcC `C <d@jšиmƲvƑ"+WL;@ٻNt"A7fAniO=2%Ľ=T?#=}y~z|HI*{ء׷d*Nc+r(#%>gB Č,ķ(Bx/CIENDB`PK !FƗ: res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00012.9.pngUTPNG IHDR))npOlAZAbx%npLbݎ2dnpTc 0@')')N*PLTEfffqqq@@@+++```...@@@333III 압mmmfffUUU@@@EEE### BBB^^^@@@=== rrr 0nktRNS 8hyn$mx ;k v K$ ; ,B 'L#*D%.4 $/+G-0:`.1./ "(02h{IDAT8˽gSP[Ŷ5؈kFŀbE{7L~Cgνp9!DIϿ0u B(g wF RBl2¢o%E`J"XJˬkY_( T%IkQV>ɥH[$(Gژ#!n +A6LQh#0lI%7 ͼMPoD(f-]EӋ@UT$%X[N^vS˷$@,w&5d寄.Mr:nM8t=^OSiY4~O]>N;T=ʜoSogn]O'UFTAq*0@L{gfůU9qv;4_X\JťŅ9ۛgyeuM\6k+S#ַ+ aOApd&ʱG!?pwrz8}}uyq8;=ah, Iϛx$eO痗}jLD1۫?&H M ;4??Պ^wIENDB`PK !9S< res/drawable-hdpi-v4/abc_cab_background_top_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$$hnpOlTnpTc (0 LPLTEgtRNS@fIDAT8c`` SmH2:IENDB`PK !>~< res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR00` $PLTE tRNSvD(aIDATHԹ CQ\4*8Xؘ۟x,!8:b^~P&kbߩ$hqRyQO+N7V>Y{i^E8 9_IENDB`PK !i7 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR$$h?PLTECjtRNSo=~NM}L<|tIDAT8I PǪ8UW\Gh(4U dHgyt]O=đ#F' pdw?>n'h/Bl`hs#Q<,}zIENDB`PK ! >GG3 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR$$hPLTE#=m7tRNSml` npkr@ˢ}|qo7FIDAT8͓Z0'mhw,y7sR -$Ct)NW٘JKmtS1L]] H$\ 01R!M#9@cVbD&fNq4g`*18H ѠIΕ#?us%-35jfk5S7s[[`~;uߨD2[Cy۩c*'yd ^Uc8*>چWF[쒘-;>>R9]1suQlEB}F=-$5IENDB`PK !PKgg8 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_paste_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR$$hoPLTE/$tRNS>=WT <oՀ@q: IDAT8 q+j-.u6SA"z5&~n,qm=N 8^K4[o(Q>T2bjYZWG&#u/3#5m] .f溦U1%#Y9"\.IENDB`PK !!:t 9 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR$$h'PLTE=J9 tRNSN=@>MLIDAT8T *ZimƁz:8X#8#!RNjeD\&}0`ܦBˮpjm;u ntёTrLW;wTab0,-<mϴ2 IENDB`PK ! 5 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR$$h;PLTE<=:(htRNSFDd`ca~|9^}8AV<@uv0ĵ$(ETNׂIQ &'݋ !i5Z;4-̍f#IDAT8VA UVEWDP@`{aA *4f a^I2EkSe3` dTh6, bD@NBq ExTiAk=ÜXu}s[s߳J?Si=Ndza`DB,* rnR\Wyt'gbVZQ./ _25{ehIDATHiCApJItJ$E}+ѥoK3;,ϳH$2R((Fɚe"X "jSl'f*PJRkhEȺA9=a}dJ Ot'Q lT3$\ XfоNv۸ik >rVY( '\oBJ_4WshߵjȯD,)HnUZsr6ݼ c[X c; Ű=8ǰ8;İ#ΔpfN؝D"ˮN쬲-9se}difS[`օ<'%fH1Ŀ;w*a!NP̹S ?( 3,W]`sc6IDATX[Ap2ȒLQ< Q$(#4R<߿XaQv`wxgg;gyvfޙ%--tK85LU+Wpdg]冡<~'" M^VnsBw ">Go8\]8O dAC|iNWn H46Yhi|&@o- t?I2;a8=)$)'d MСh(}ACqEia|#77H KKKHBTXnY1!عQ4S}V~ 9م~'ϺmDnnIH#E0|E⹍q-0K9 }b|!ãex-oH*wNh4N˝IENDB`PK !7T]]4 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.pngUTPNG IHDRש{PLTEx(tRNS mF"De{5 A}z0 viIDAT(ϥG0 @{CB qGeDA^ 8 a'?H3;$/PYzGLO?/XfVQ x^$ ;.5IENDB`PK !V\mm4 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_star_half_black_36dp.pngUTPNG IHDR66PLTE,IMtRNS_9X1w3I .DZoB* pjq$`ENzJ=#xPv\IDATHNaѲEAG'dQ_GB00oݟR[%0f1vO;Bo#P‚!Š1bE(bgJ)sbTO,dsBZ9Z1{IJGELeĤRDLI&c-ڈu&!Cw6E/%61jBрcXdz6 p [ ˈ3paTIENDB`PK !zmk4 res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.pngUTPNG IHDRHHb3Cu PLTEފ}_tRNS mF" f?^82H]s+AWycE, S7Y5h:&b>QC'Ԛ?IDATXNQqAY(" EĂP01d?'9dߴP9 *APȆve0u*uAPBPEԫ ~8 ( BPbJFS#zҙIkj:;3_qYe (rdedmT A ARA$-6I`A(LAt`CPBPyG^j?2>I{7SiԙsvnT.>U2WU´5ޙ*{zܛ;ՇGyz~aN׺emQ1JIENDB`PK !yE6 res/drawable-hdpi-v4/abc_list_divider_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR:~UnpOl4npTc (0V\ IDATcVIENDB`PK !j0 res/drawable-hdpi-v4/abc_list_focused_holo.9.pngUTPNG IHDR O"npOlPTnpTc (0333333339 PLTE333 tRNSNMn#IDATc` ,&&& 1pIENDB`PK !v=j4 res/drawable-hdpi-v4/abc_list_longpressed_holo.9.pngUTPNG IHDR O"npOl:O+TnpTc (0uPLTE̕+tRNS4V IDATc`Z IENDB`PK !t+5 res/drawable-hdpi-v4/abc_list_pressed_holo_dark.9.pngUTPNG IHDR O"npOl@ FTnpTc (0@@@@@@@@@̯PLTERD'tRNS@6: IDATc`Z IENDB`PK !Ck6 res/drawable-hdpi-v4/abc_list_pressed_holo_light.9.pngUTPNG IHDR O"npOl3ITnpTc (03333333335]gPLTE|tRNS36p IDATc`Z IENDB`PK !0? res/drawable-hdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_dark.9.pngUTPNG IHDR?8snpOlE)9?TnpTc (0 2PLTEgtRNS|hdIDAT8c`FEGEGEGEGE& @shfIENDB`PK !c@ res/drawable-hdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_light.9.pngUTPNG IHDR?8snpOl TnpTc (0 PLTEgtRNSAIDAT8c`FEGEGEGEGE& @shfIENDB`PK !)#; res/drawable-hdpi-v4/abc_menu_hardkey_panel_mtrl_mult.9.pngUTPNG IHDR`$ApnpOl AZ@ZnpLb dTnpTc ( 0Q!LPLTEfffbbb_ZtRNS !#$%'&&-+4'0:"5?.9E1=I)@M6CP8SFT/HV;WJLWIDATHiw0 Vmb7wr|y}%7llϿY+'>qSfVJq? %,+kDQIDP[z$bYU5Bt\#N2QBVv,Jp;cDST@he|X<x^X\5EBTHF~s_/&Q09 PR|37">"wm6vRA0xatQʁcj/DU~P󶮊`R4ĚYXji0LN@2zDFjjsӬ6\CcjV [~R%2^ۭ3N]دj`bw 8U nr9evN*%WFkEg笀e %bf~4`\ 5HO?^.þ?K@x ;`? &.,4(0;5@/9E2=J*AN7CQFS:GUHW]cimpsv6R\_befgF IDATX_Pp$ Y@ i;@qE-κi/Ћ/=˹ ?PL)\4r"G<$WjaFt V+; bTQTA !I1PH.IJoi1i"e h Ah#kp6Cg1FD:)#(Nnu8]n!r:v18!?N|o=>=h@~}$8v Z5`\x!d&<JL acqPpZ QТbykQhQC( 4j5QF+/FcXTFgx" H&^n0;C4( 9|,"mqe( f\@"(XȋnNPx!Q*ʥs X=BZԪc0ڼȲ #qͨ WV렀JX(550%Kg V jP650jS_@oiHXoJ 3>2zso:8<1uZfTʡ߭ӳϩӹ8?;=9ծWƖnq%]?Mۛk骑^eX2+kT2T+sd,T2:p4JR-D4,ԣxu!1ԉTh*.xwb|7!:qA3!/Y^qj^c%V[&IENDB`PK !W< res/drawable-hdpi-v4/abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR0+tX0PLTE;M0tRNSH&@3(7qIDAT(G0 "(;qP!]i%dеȮgnf󴷵ωtVK@2P"C$HdUv9=pCoVIENDB`PK !=-|A res/drawable-hdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_000.pngUTPNG IHDRa~eNnIDATmQ p0U [9bo!֛x_9R]vsȞ`8*!Cm NXYrC{e eUi>H97i eLxR5"IENDB`PK !ဢkA res/drawable-hdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.pngUTPNG IHDR gcPLTEfht tRNS/v c.ؐwx0dIDAT(ύ EUB1M44s,꼞 {6MR4)/hw/JT+U;g2W}c:iYiӜ-B'Nt`] }AH.6/g}c_3vwϾ,ԳYϵh8~DIENDB`PK !՘: res/drawable-hdpi-v4/abc_scrubber_primary_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR@t=npOlMWxDnpTc (8ys PLTEsxctRNS+NIDATc`1`D Ld>y4UrIENDB`PK !c8 res/drawable-hdpi-v4/abc_scrubber_track_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR@t=npOl'DnpTc (8ysPLTEٟtRNS+NIDATc`` 0 wIENDB`PK !O4 res/drawable-hdpi-v4/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR$O&npOl a靆PnpTc (8!$ res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRB!Z.*PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰvX tRNSP@`0IDATHջ1 DQeo;H,`<6{NbuU!Ĉ,Ab%(х &08Q8?csoY^ h)xi5\Q׮PI['wL ٮԻ]LF|x\iw7/t@IENDB`PK !0_c? res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_light.pngUTPNG IHDRB!Z.*PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`} f5 tRNSP@`0IDATHջ1 DQeo;H,`<6{NbuU!Ĉ,Ab%(х &08Q8?csoY^ h)xi5\Q׮PI['wL ٮԻ]LF|x\iw7/t@IENDB`PK !TR@ res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark.pngUTPNG IHDR$z[PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰPtRNS{|xytupqmnijfgcd_a\^XZE![<=弽45VW%(PUS*7Æ9##IDAT8}V0qA,.A@aiH)md|'7 !!5F\ TIW1q^5SQ XίrT1~j@IFb ]m5˨br2_n5-wpOq(~&iKf=\Cg]~L]Y[$чMobi3U+ 0VܟXIENDB`PK !g3A res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_light.pngUTPNG IHDR$z[PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}(|PtRNS{|xytupqmnijfgcd_a\^XZE![<=弽45VW%(PUS*7Æ9##IDAT8}V0qA,.A@aiH)md|'7 !!5F\ TIW1q^5SQ XίrT1~j@IFb ]m5˨br2_n5-wpOq(~&iKf=\Cg]~L]Y[$чMobi3U+ 0VܟXIENDB`PK !ǡ? res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRB!Z.*PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰvX tRNSP߀@`0l1IDATH; PTuӤW6)xà!A&ER 2Ox''PyBy''O'>F |O!>9 bd 'лQRhnD;e2u"/l]S+!/oIENDB`PK !i@ res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.pngUTPNG IHDRB!Z.*PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`} f5 tRNSP߀@`0l1IDATH; PTuӤW6)xà!A&ER 2Ox''PyBy''O'>F |O!>9 bd 'лQRhnD;e2u"/l]S+!/oIENDB`PK !m n= res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRPnpOl8npTc (0 PLTEgtRNS@fIDATc` X1:gNJIENDB`PK !ei; res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRPnpOlR@npTc (0 JPLTEgtRNS@fIDATc` 0'EjIENDB`PK ! D res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRLFnpOl8npTc (0FPLTEٟtRNS@fIDATc`"` 9IENDB`PK !B res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRLFnpOl8npTc (0SPLTEٟtRNS)IDATc`"` 9IENDB`PK !222 res/drawable-hdpi-v4/common_full_open_on_phone.pngUTPNG IHDR``F PLTE{MtRNSWȘ*>~?~>}?9s_*L"E/q6g-H!IFblƭ RCC֒'cx0u%g,ZAG~:/E,J(J(J(JLe%W{*ԃzX'Q47ۢ2(~?~>}=|.d?A5s9s@P   c$Z/rK(&29<=;7-*.LULNIDAThR0a$ѺK֥juX茁e90$4G$cN`\Lj (Xhl9(_FIƣVHZV.nKF6)[՗z9&]hPW?)olх6C6]h&&Z;tmP@P@P@P@P@P@P@P@SKvź=5w3J;9M3Z%Ir~w=o*Ӡ8Qk807y /m=5z~y MVer˱Srٱ_e~ܾ!MoϝO@[^IENDB`PK !\NNP res/drawable-hdpi-v4/common_google_signin_btn_text_light_normal_background.9.pngUTPNG IHDRInpOlAZ@x tnpTc (M 8MQ8<hSPLTEȸUUU=c1yJtRNSMm!>P   c$Z/rK(&29<=;7-*.LUL.IDAThYR@afѸKL BKDQ ƅ*Vfyka$ Ҁ)Ӥ [KpW8OZa.TmTm#u[X w`U$]\hmB{h߿I.tJ(J(J(J(J(J(J(J( aGYSzRߔdx <;j(*fi{ۻ)\Oϳ,ꪲ3|њ&(M/.\o]à+*=#3}6mpIENDB`PK !J\DD- res/drawable-hdpi-v4/design_ic_visibility.pngUTPNG IHDR$$h,PLTE uctRNS.;_ {y+ea(%"9sv cFCHtG8DA # &wu\,:Z}^dIDAT8TZ0\(T %R.CPx" JL +|ә|dw[yZ6 m3 kQrZKݴ˾ eUu PIdn35&)'cj{\Q2LnuPO._cZQE!FJe *%*GSI2u?Sd"y~@Bؠ3s49>7qI@m Y0xMߠ|ˮw4AJP7<{xRԴ6m&VKeJf4.Ӹy6,9/1P"N 9ts#($ĭ\<-*b1fIDAT8[QbPjQJhQi_/JuӜgΜ:}kcl 7t̖HoeUB+L 14([gI}%jni;54FIENDB`PK !3{ 'tt2 res/drawable-hdpi-v4/googleg_disabled_color_18.pngUTPNG IHDR gPLTE.NtRNS RϣZkS(z:ܢmElڃt|+4-NXA#WKDhJs%gMMIDAT(}0 w!FiGǹYs/KM&j Xy>?Q( iE_!+)N+A~e%S錜ͽOy҆ZK*(8 )(W&FLj pdiuM."҂D lu4֥/<&VfxF5ԏ= ,VkoA ģܩ~=S\uR6?ne>wIENDB`PK !5!2 res/drawable-hdpi-v4/googleg_standard_color_18.pngUTPNG IHDR gPLTEF8B5B3A3A5C5C3C5B5C5H0?5C4C3A5C4D1A4A5A3C5B5C4A4C5C6B5B3?333C5A6B4C4C4D3A5B4xC5UU??B3U*B2AA?AAA@C0?CB@@3TC@?2R?_AB23R3fBA.Q4S2Q1T:N;B?3S4Q3R3R3U6[1N2Q3S4R4RA4S5]=2R3R7M3R2Q4Q4R6T/O4T4Q4S4Q4S2S3R7OC5L1 \+B[D4S¶BM5S;B7zA8tRNSdۭi][D^EBÃg2mJ,?b0q@no[ @E7e6HùZ$ YPB눍Zx*aܱr K<>IDAT(meW0mpw2ep @AKӵ!-}?ݛ)'gW7 1 9~<">ALBB:a"!*:&6.>AP"+(֖2ؔuPvh$'E1~.$( IK R+Υ(J-jj5ZV u구jjUL[;t)M hhڈ0~!c6!M ӔdvN,F,K+kK0-}[.Q>k?0+rȿvrWgW6| 7QIENDB`PK !~75 res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_low_normal.9.pngUTPNG IHDR s;npOldTnpTc (0 LIDATcfa?,_a90)a;IENDB`PK !Aa6 res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_low_pressed.9.pngUTPNG IHDR anpOldTnpTc (0 QeQeQeQeQeQe.9 PLTE)]p.buQeI2 IDATc``&$0P/NIENDB`PK !,1 res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_normal.9.pngUTPNG IHDR s;npOldTnpTc (0 lIDATcTaa?,_a96e2"hIENDB`PK !PM9 res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_normal_pressed.9.pngUTPNG IHDR anpOldTnpTc (0 &g&g&g&g&g&gl PLTE1r6w&g˝IDATc``&$0P/NIENDB`PK !0E]]: res/drawable-hdpi-v4/notify_panel_notification_icon_bg.pngUTPNG IHDR(PLTE2;IDATc`FS N1#IENDB`PK !7[> res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR$$h?PLTECjtRNSo=N~M}L<sIDAT8; P?(2Vф: R2o [,ƔӴANg 1e 4%\ 9`s1NrE=H#^"yd|thQ+#N%@hr ĩ049>fTEGJma-boըB;fAjH3L =aʸ;f#eb nçgVl_ugY+ meSE&gb7Az7v<}NMm/6U[k7hKEsIENDB`PK !#W; res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR$O&npOl E2PnpTc (8!$طHPLTExxtRNS(5MKpIDAT(풹@D>]c&0 Јcg=fn$|)yһJɦj?XWtuҌmH@~ %!#y\,)GP5Vq_aIENDB`PK !O> res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDRשPLTE#~_tRNSQOM=IDAT(c` ؑ# vF H0`D7&b$3r%2e(΂`Cad&jkt0~IENDB`PK !||: res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDRשfPLTEi!tRNS')³́}%mIDAT(ϥ DGQQڽv'K<4};wTdy>%IcMj*mI04Bsu) |"]޷m.ayxnN\q.uogU)龸4H8{Y̮6}J|cIENDB`PK !}*|V; res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR]npOl J˔PnpTc (8ȿBPLTE_҆tRNS{x %6YIDAT͎I0 S l+rFeoPoF;;cL= %7aB[8[3/S\ws}cuF߂IENDB`PK !)' ? res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR00` $PLTE tRNS'%tRNS./-R PؔST14~}|N M֓ Q,fIDATHr0EelE4)+ -ڈa,yLJsgG޽JJN{oy~pѴ?K.*Di°݁*( D`D lsiPȐK`D&#F8%&4mrY"1t<Y!(ՌD(Z {nOgQq Ђ~lELU{3v_Cy<%#U ?@Mn]&|~X% 󐀿s~~-: Rcdg`ywB. a\Beb݊:js)c\JK'\uՏӇIENDB`PK !h$y< res/drawable-ldrtl-xhdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR$0N('npOl SPnpTc ( 8 $,05'cPLTEE tRNS }~ "/?Qc5#=IDAT8 D7MM1*/xIs+q!:S/p9, Ϸ{0"L$LEF73omHyzr%Ǣy|Hr3cU5(֕r4l)mui/wkp0Rbݺ)!m1DNێ}^7>f;^ 9 IENDB`PK !]3XX@ res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDRHHb3CuKPLTE tRNSmpro KIDATXع P({fƂ{kI ,K/^0SVJ/I F *\>lݸ`]3N,DxǞ/OAkr9 @зЫ. @BVPA&93XTC2{ۺnr?R IENDB`PK !դ< res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTE{MtRNSwx UXnq3 6-/u.4 5i0 Vo~}|2+ktSlǁIDATXYS0#4Vn*x+^GM,ɖ>8#lf~,?R̈'q#<\Oҙl":=K}st&gfӱ r &3/ʕjQIq_b!nMsΎ;kJ,vD' %5̞D`Ib'-/QAP&(C[Sy%JaHqGx1%u{b+?CZKKr'A+V7(E$HcϬ_+** }eœaL*O!vNC(w k0lG!H5"d0'H5v9Cӈ8HUJ!oD.}R}]ˏlN*w 퐕ۻ{Cjԟjo!cO|;AFC|y VTꇕQjvC׳CjZEz}M吺ݞa#^!szp t?7]BIENDB`PK !~~= res/drawable-ldrtl-xxhdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR6H^npOl 9VPnpTc (0806BHe^HPLTEj,tRNS ~ 4?UThwv ';V/IDATHks EP->ЈFWkq+tmC~jg|\AK+QOT Hv'@;} j5tiCZ)C`Zþ 2l rg~C)V)ʛc>kΪŒo과\ܷJu<[ETmQڠnN yvTؖֆ5ؓORO]Q.ǭՒa| w'9IENDB`PK !t֫A res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR``F NPLTE-tRNSٗ/.-֓,_IDAThK0 $(_ݵ"K Ó1Cc]2@6se2miVpgM >@Rjǁ l=A80$ y8c1tj9Y,`yR 0Gb{ɞ6ܡV[O<q;\:oo۵IENDB`PK !&= res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR``F #PLTEE{x`tRNS WX "$ Ѐ,-̈́!i&hjf B@Uk()lOm D~}|PT*`IDAThS@W (&(XT*-}[9H$c3wfo DI(1#NG.3XޜH J, ;;yԟ'!*B1TE`. JK$2򠀰<8?+rfҴBnܿw}2 M7mJMH讚?N KvYfEhz[Z6@v%/Y=f0]d ^-D܄Loix1%cF Kҫ:$7^rj t:n2LsOXY%83<7.֟5A֟/rN%9 b.}k#DFe;}:qt:]ݬl['N_:Dլ//iZsp@LGB Y_y4Ryx5Dxz{A(<$t>HE#d8(2 ~?b"lgq I+>{~AE8z懯"~f>&!A.istRxK (3?_ EnaH~"Q_$qKE`HEC*mC/um EI$/tPMIENDB`PK !9> res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDRH`.npOl $+MkXnpTc (@8@HX_؉]PLTEQ*tRNS -7N[xm)yIDATXI EJd…eY;+~-,(8,uI^ݞ\r.W.OY𞩺{M{iשS>C{'=L3QD6R,IPup cɷ XaԫUNk,>atn%0Xy[L!aX6w3G$IENDB`PK !##7 res/drawable-mdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR(-SnpOlatnpTc 08 Y PLTE57tRNS'{.IDATc``D L(Tн2řzIENDB`PK !9 5 res/drawable-mdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR D9PLTEvP=tRNSS غIDAT8 Qaсn5wV%`TBYܧ@6fUb; JO |dA> WPOv"&`=+p孺5/w2[{Z/okXfM6IENDB`PK !l5 res/drawable-mdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR DcPLTEfht tRNSSvw xIDAT8͒0 DM[0;_iʔ|}LdIBG ~KDqb)z:LWIq>PvQ`V( PPVyUC hR?~ȗoj?&nB]!OJtԢ&hNWDH= M×&*|.XZa3,s32up0Å9^ohhc;7IENDB`PK ![5 res/drawable-mdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR DiPLTE'l"tRNS \Xe,hE Ƨg.gIDAT8˽S0Ūڴ+OkzP C ެ9M^`)Hva/dG\TafrK ֛v^n9_RLiHQM1LIENDB`PK !qcL< res/drawable-mdpi-v4/abc_cab_background_top_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRשnpOlTnpTc (0 PLTEgtRNS@fIDAT(c` `pJ1ZdUIENDB`PK !4H2< res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR DEPLTERstRNSL@7 8RZIDAT8c`bPK3 +T &.n^| T f 4CPL ^3_H>фGu( IENDB`PK !|7 res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDRשPLTE#~_tRNSQOM뼻@IDAT(c` ؑ8 X {Y0!$Z:%0F(Ί`AV6.4qArl6 CIENDB`PK !8r9 res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDRשPLTE#~_tRNSQOM뼻IIDAT(c`*`db``gG`f;;v@L/X$ȵTу*QlM޲TdҿIENDB`PK !@ 5 res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDRשPLTEޭHtRNS eqdE^Ppd]Pwd>ok80uqmRIENDB`PK !Z||/ res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_star_black_48dp.pngUTPNG IHDR00` VPLTE˪qtRNS6}{VS/-uqOJ+AWli`^C,* :5v)$eћopT?@ՏsF7xz3LdIDATH[Q ) ML!IiߥhO^.swsNws M>hj6s -< *p6(C:.P,T^V" dšt1 n2L}I~kM$1l0#Q$á&M񺯒9)Ki2?u6@H/4%]&O[XAUkN] Tx6ik iKa'$(¾FrEpLP@*r\T6D=3^>/.(\oKזZ!(K7D!p{W_x$.S!V_L=+>>u{;x9mIENDB`PK ! m74 res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.pngUTPNG IHDR(-SKPLTE`:ttRNS\56^H>PIDATH PkcK{7{g=w1<^ mv8KNnx^ 0 B,p$+d7HgT-㷘1N"T* Z f dA@tQA!z ƯD L/BG][ ^$3 5Og˵ | $U꾿IENDB`PK !yE6 res/drawable-mdpi-v4/abc_list_divider_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR:~UnpOl4npTc (0V\ IDATcVIENDB`PK !M0 res/drawable-mdpi-v4/abc_list_focused_holo.9.pngUTPNG IHDRznpOlPTnpTc (03333N33333?>PLTE33qatRNSNGtIDATc`@~OC$IENDB`PK !*[4 res/drawable-mdpi-v4/abc_list_longpressed_holo.9.pngUTPNG IHDRznpOl:O+TnpTc (0PLTE̕+tRNS4V IDATc` *kIENDB`PK !֠5 res/drawable-mdpi-v4/abc_list_pressed_holo_dark.9.pngUTPNG IHDRznpOl@ FTnpTc (0@@@@@@@@@̎H6PLTERD'tRNS@6: IDATc` *kIENDB`PK !56 res/drawable-mdpi-v4/abc_list_pressed_holo_light.9.pngUTPNG IHDRznpOl3ITnpTc (0333333333鶜sPLTE|tRNS36p IDATc` *kIENDB`PK !^? res/drawable-mdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_dark.9.pngUTPNG IHDR )SnnpOlE)9?TnpTc (0u]6PLTEgtRNS~ HIDAT(c`@ Q </?*P+(IENDB`PK !@ res/drawable-mdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_light.9.pngUTPNG IHDR )SnnpOl TnpTc (0Tq/PLTEgtRNSAIDAT(c`@ Q </?*P+(IENDB`PK ![II; res/drawable-mdpi-v4/abc_menu_hardkey_panel_mtrl_mult.9.pngUTPNG IHDR@}j vnpOlAZ@'WnpLb氽fTnpTc (0 6 =-PLTE FtRNS !"#on&$0+91A5G)LS-?T=R*;O(8J%4E7 =IDAT8ז0aI!HPPJQ7콽#-euˍ;_gLFB?}!8*2&IŇIc"x|'8AU+0C/i"95bZamUL( "Tr+WÑ(AԻe:L@DEw+0dфF3>P0QhEUZv tBSNu{PG A_ٷ G9M ̦D ,+^z[7w7m7#&߸?}cH \Χl>nIENDB`PK !y!s9 res/drawable-mdpi-v4/abc_popup_background_mtrl_mult.9.pngUTPNG IHDR@ CnpOlAZ@QnpLb WrTnpTc ( 0 6 ( 5PLTEPYzftRNS !"#&$1+:A6H)M=P,>S-?TQ*;N'7J2C <\ju~4BO[dmrwyY^ac9@EIK%/3(~=cyy~z݁gcM$s[;[}{uǎg+"EY'w~3΄jh*kEĊ֤eob2ʴ)X WK8/&˄XrZx͸ZFIENDB`PK !< res/drawable-mdpi-v4/abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR i*PLTE/ tRNSe$YǶRMIDAT͎!C w"LHH,„gj1{#3|*cXn\qO,Z@n|T~,.IENDB`PK !P1A res/drawable-mdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_000.pngUTPNG IHDR a'PLTE tRNS0YFIDATUI0 aKm%klx &̣61개Q/ C5AS;}~c'IENDB`PK !hԒA res/drawable-mdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.pngUTPNG IHDRa~e?PLTE%/tRNS^!> res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_dark.pngUTPNG IHDR,*PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰvX tRNS@`pP 0bqeIDAT(ϵ;0PRm_Y*%BzWqHCsMƸ> 6sx0181X.ko:Z(Jd=>{:-IENDB`PK !M? res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_light.pngUTPNG IHDR,*PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`} f5 tRNS@`pP 0bqeIDAT(ϵ;0PRm_Y*%BzWqHCsMƸ> 6sx0181X.ko:Z(Jd=>{:-IENDB`PK ! @ res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark.pngUTPNG IHDR͕-DPLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ-4tRNS}yuvropklij[7DՒA9;cfd<>BٖCIDATe O e{pV< t]A!9f-Z :d(cc u|̛1\\0^@H>""#JKT\#V1Qb;H:A!>?Νy̗>-,{?~93?jIENDB`PK !`7A res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_light.pngUTPNG IHDR͕-DPLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}Ӄ@4tRNS}yuvropklij[7DՒA9;cfd<>BٖCIDATe O e{pV< t]A!9f-Z :d(cc u|̛1\\0^@H>""#JKT\#V1Qb;H:A!>?Νy̗>-,{?~93?jIENDB`PK !͕? res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngUTPNG IHDR,'PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ-] tRNS@`pP߿030d[IDAT(1 D0d{-uB l ^` szIjoe,JXTpax㟑sIENDB`PK !M%L@ res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.pngUTPNG IHDR,'PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`} tRNS@`pP߿030d[IDAT(1 D0d{-uB l ^` szIjoe,JXTpax㟑sIENDB`PK !*= res/drawable-mdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR |mnpOl8npTc (0 kBPLTEgtRNS@fIDATc`P8%NIENDB`PK !4; res/drawable-mdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR |mnpOlR8npTc (0 kBPLTEgtRNS2IDATc`P$y oIENDB`PK !D res/drawable-mdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR npOl8npTc (0 =)PLTEٟtRNS@fIDATc` u yIENDB`PK !0B res/drawable-mdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR npOl8npTc (0 pKPLTEٟtRNS)IDATc` u yIENDB`PK !JSFFO res/drawable-mdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_dark_normal_background.9.pngUTPNG IHDR00` npOlAZ@'PnpTc 0@ %( %(iPLTE;vA9x?,Y?+ZB tRNS RQml%7?@#)+ .ZJoIDATH @Q%RW}V1IV]90(O1qu3mf4=Y`8K_ȸ O r %o([=jحf]?< }+4:8WyY-3w@ߒ;IENDB`PK !i<<P res/drawable-mdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_light_normal_background.9.pngUTPNG IHDR00` npOlAZ@'PnpTc 0@ %( %(cPLTE A tRNS RQml%7?@#)+ .ZJoIDATH0 EQhZ^"AJ]afQ8]5QbsPb%d\( +8[2ހ(N G (P6_\}k^m`Cߵl=Ӽ-3l7۝IENDB`PK !dC%%O res/drawable-mdpi-v4/common_google_signin_btn_text_dark_normal_background.9.pngUTPNG IHDRo0(pnpOlAZ@'PtnpTc (3 836 %(BBB-fPLTE9xA?,Y?+ZB؂tRNS Qml%7?@#)+ |IDATX azVKm&fx2a ; )")̟qz*܁멮^ɳ=_K̓D F?Cx%#8dz;lIDAT(Ͻg@ VŶ pCix'{l2YC3lNمP(`j &}zf0"8Q[6sH1) 愋w$ \BŠTF 8dJu[me[|=4s pNr\nGW 1A @Mdz7B!IDAT(ϭV0RJ ¼`UWrOmZ}C0%}|/6Iy8EGE*aUZT'j&Usr`K-BwyGˑkNˆS ƨez"AVt:-gŢVS>%xF7{x$i|5/OO O7L/޷Tu]~*ioKkW?\'|uq5;|?IENDB`PK !p{2 res/drawable-mdpi-v4/googleg_disabled_color_18.pngUTPNG IHDRa~ePLTE 9tRNS9|踈?;Ȓ34 װ\tRNSKN+)E~ !" K.ȤRΰ1E]R $) @G(6GX3IDATc`F&fVV6vF(䊁n/_ CԀDEbDB@ IKJZ,"#'π PDU U(PcP %B&V|6H.XHB IF0B& )if D+k4[;P# squsJOIĠbD L$0аȨh7gIENDB`PK !U5 res/drawable-mdpi-v4/notification_bg_low_normal.9.pngUTPNG IHDRdWnpOldTnpTc (0pûIDATc`b````a!|_IENDB`PK !(386 res/drawable-mdpi-v4/notification_bg_low_pressed.9.pngUTPNG IHDRNnpOldTnpTc (0QeQeQeQeQeQeԠ PLTE&Zm(\oQe[IDATc``&( w,BIENDB`PK !51 res/drawable-mdpi-v4/notification_bg_normal.9.pngUTPNG IHDRdWnpOldTnpTc (0IDATcTdb````a *.IENDB`PK !c9 res/drawable-mdpi-v4/notification_bg_normal_pressed.9.pngUTPNG IHDRNnpOldTnpTc (0&g&g&g&g&g&g5 PLTE.o0r&g^`XIDATc``&( w,BIENDB`PK !Y9#)]]: res/drawable-mdpi-v4/notify_panel_notification_icon_bg.pngUTPNG IHDR exPLTE2;IDATc`F <.i^|IENDB`PK!P< res/drawable-v21/abc_action_bar_item_background_material.xmlUTu1PD*1Ơ^( D^[x7F$q7v1 ƺUpnoOI(9Hİ ٲRDrPOK q[E_:/Hn>C̰1/SAyҚN՝/μOPKPPK!8Utt- res/drawable-v21/abc_btn_colored_material.xmlUTݔnAzb;QP'' U$+eD !*$d'YԤxRI@4 'x^kլ%xfΞs;#W%.b京VDJ>Rgm.3 gD#bpނc0/%!C}(2k8ֻDˈ7s2`ѤCyƬv(۪M'Ӑ]KxꦵU5D=SG@47{cb#UewC$ԷGD 5~V9F]hݶH{*Xkj ~M3ԉdYvaL(=scgps|N>1M2ɸ'#ROގ%Zl߅\כx^gVU +lf9*5cF|1,9G+hZsyv/,-{|uO]Tά+SlN5f oצ~PK8UttPK!P[P+ res/drawable-v21/abc_edit_text_material.xmlUTNQ;ҦC411$H$,, @1LJZvtF<@@#'\^i{ιsf*Y~鑆k˳g"ZEgtN9n/FW:@ФZꨯ"w]*x =VŠ[Evx{ce9 YbdOf߀ {ZVrdugEU>MDE*CW䕫{8;'kNn=eUvm;~m\ _,3),˘{w%,w%bՕJB\֫iSsbȂ r[fabi|*g}DWd:UIu#}mw9F}i<ی=PKP[PPK!j+"A8& res/drawable-v21/avd_hide_password.xmlUTN@,`&zd" <B#V'} oP/ ȷkK&:3P]+jn }[>8 pu B 4S[pK4!qhY Iuns!LS/U&TJjB??7\D/#bҍbt%(QDt![pdmF5`B1VƼeO }b 5R-B}[f;]纠s3~ J^e+g+feG3\xw{U}PKj+"A8PK!.( res/drawable-v21/avd_hide_password_1.xmlUT}?o1_|¥iҦRR{b)j: $I?w-,C`ceCqGS7~^^̉ݠ/:5-"m nCp W o| @v.{:&ϋƚs%/$ӏsam39 H3%#y 5G"Cl}4S>PqŴ%O{{(b9pK&HGQ&gQ\T ;= /M+JS#y,9x!&)U?O F9DY@1 8p1B:XD|Uob\5/m0m~#o:eаCJTl[Ooo=lX]hޒ կԑ/ӱT|oښ09'ͩeﵵ^pUutˊsJ]ѵڵ{·].VoeϿPK.PK!#AX( res/drawable-v21/avd_hide_password_2.xmlUT}J1'Mu[{ RW{螼"" ^nMHS'Ex|?O)c_B."Fmj3{ x#l h5Vj4vz*rIMQ9a9LEjTR;V8\{~<:6r#U!N܊fS]^,/\ ;<V㴍π7>msBԐ :*׽wwOͯ6(bB-8[* Uܾw+s ?\}ro쏽,޿PK#AXPK!b:LA,4( res/drawable-v21/avd_hide_password_3.xmlUT}J@gIl9xz/҃ XFٰzG(>~j :LYL| #b:"rsp` V F\Eya)TXmZ]Jc7BI ÅъݺӨDg4N-ϒdN;Z%|L%M347VuAv\6Y[a'E}Պl腙c~8/DSlSCAFsz;]gRĝͻ(x4lNWw};PKb:LA,4PK!B8& res/drawable-v21/avd_show_password.xmlUT1N@EzQp)(B"P (rdD8 AGb H0?Uv57҆W[`S |:)-8ץbk]N4ш,ROȤu:e79ԐzNᗪ{]vM5ցjћ|yy"ߗ{O1akF1]GR("u-cM|FψU2N^R0+c2'>1Ua)xg-|Y^3 Ws]Pҹ ?FY/̲hˎUὪ| PKB8PK!Jx( res/drawable-v21/avd_show_password_1.xmlUT}ˊAO/IddB@\ 8="3 D\eRI7t)g][ĝi'|TSSUEZ N5:"n8OK`[|_Wxe6)AIj۽ :Jxʔr暢(*(ȧ$gB(kgYj1*lDn,8DiReR%#TX eZxIEw(&sI'5e*)}y:"cυO'h1 !D~#`W-IΏ[}[E{VMsk=7<%;vX{sZl9xp\MIW͚Urj9{Ӫ[zձ/ɫy>k-g{p. U׫PKJxPK!7%AX( res/drawable-v21/avd_show_password_2.xmlUT}J1'յH^{"ċ *xmMHS'Ex|?O)c_$$N&5:{ x&FL$Yaj$2xFiiTF&بZŠb`T6v{hKq(s1N_שtQ-Z}VjJmIε#a1NO. {kЦ?/D9*𷏑WA\ޅ; rcXE :.}JWYpޭ]#p9q2.{YPK7%AXPK!e(-4( res/drawable-v21/avd_show_password_3.xmlUT}J@g6Mlh{ "lE/^Aă/ va-d>g_Q|7tfg} #b: 5m 18 , +xa8]a3Sgsa0ƮnEK1_Ku:u||jt6hfmq$e:Jccj11LdX%Dai8L$T=XkMn]u5 3O>^`mٶG wze{]~s݋# *hՓյ_Zsͯ۝{Wo PKe(-4PK!C+P= res/drawable-v21/design_bottom_navigation_item_background.xmlUTu=P(ZXXXX[^( D&zot Lfgn:|cYL8 ҷ% dR=|T'DbrRY(sCb9s+؋3yR-+ɗ~ }3af؈Rk h+۪xs%iٟ;oPKC+PPK!Y( res/drawable-v21/design_password_eye.xmlUTR;N@gc!>HID\%' Q:acc[ נp@ Oa9Hjͼ]ۅtp&@?㨲qH Sx%ވpc r\⁸"QcG|i*<\"E[vʪ*V%gƎB%d]frxFǐpA׌-ƪUjwFzvkfr*43UG!$"|["]6/!{w8p.j5q-GlٜIiLL* ̭67%Nŷoã~lUyUzi {o7[PKYPK!=COEH3 res/drawable-v21/notification_action_background.xmlUTNAR9R*R QPp1`t PFi!P qxfXa3]}>;粛WI Ѥտ[iNK w0GEX|6=*9-c;JTO naE}2[y[;.q-[1!f&kl ~i^]NĞvgE:hĜr=rg;atD&jdnmlWؘĝ*E\uj;nQ֟vۏjE4.k۩f?1do8?p S{ f(o/Գ8wIZfeͳ.ڎ,PK|PK ! A((8 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR DnpOl034tnpTc 08 R PLTE57tRNS<0N#IDAT8c`` QR<`4=XhIENDB`PK !}ĝaa6 res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR@@EPLTEtRNS .0 2hIDATX 56X 6ݪQrkegp060`Lc0 VZڇ0J;BJD#QA{BoSA{,'`nWU@Huqc+\͵b7Wq{ qđ,y̓MEQ^{'UIENDB`PK !x++6 res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR@@rPLTE%tRNS .0 zyh CIDATXn0 FR(I0IvB/&m!c!Ci7o(}na{2r_a>6 res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR@@PLTE ;/?tRNS B(_j?# gy4` 7+ޤk l[ IDATXV[S*1 N]KaQ@W'939tY Ns4IC :/|e"W[[|eVSgJugVvw^YF^ch]yj&H[6ʩm&M* eY۱nf;µ3P 2`8z@2$]ZE'#8tEF'wY?}Qp>(:1K,W{\ ]]z NhFcvC?nfwMȁ;87)QwNJXq$섡'”)hASmȇ,As mh_K[IENDB`PK !IH6 res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR@@PLTE,IMtRNS B(_f; ct1` 4a+uZϔb[hҍ[IDATXVV0AAA4Zp}us\rs(s2Kf&$C4):9뉘;ᚯIŜ̜gәl.ˤgq- Ӓ_d$,/xp-@4۪b\T2`umZkU ~F¡&km{kRk46e_a;"<4ww84*#<@p>U O¥Cc;'y:>2Cr%p҂Yd~axɺtvɐ$rqi UvWa./X''!躀7Ehn#xtu(vPJI(ܛb:B> 8G'h Rl#+<R:]zF ̋[N x߻QՀP dLShso, GF*)p=ީz{$Jk>j* L9M%8s@k\߁B74zȅ:"Z=lLlX_in?m֏n?`؏8C?0lOiJ I8=IENDB`PK !sa-; res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00001.9.pngUTPNG IHDR66npOliA:npLb^9o8dnpTc 0@4646sEPLTE@@@MMMfff쪪UUUUUU+++^^^kkkdddRRR$$$退mmm@@@;;;999|||$$$$$$:::''' bbbttt ,,, (((222 9tRNS K1%j k(5P!_ , N F #1!9 4 %*'$N$'Z(&(@o()%/9?B"() p|p#v?Tx;̋C^z zI惘M _PNņ#c mxt,f E6{39֙+M9NM$.> *IHxG3ٹ⧥_~y|bn6>' .r2_+?$߿9|kɨȚυ4 O mV$o8q^΄B3^Ά#cieIENDB`PK !-; res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00012.9.pngUTPNG IHDR66npOliA:npLb^9o8dnpTc 0@4646N7PLTE333+++UUU]]]333IIIFFF"""UUUuuu@@@YYYMMM $$$jjj@@@...㷷𾾾JJJ DDDPPPJJJ999999&&& {{{ ccc &&&MMMccc ((( ކtRNS I 0% ed e'3L # &$ ] /O"H#$*, -7 &.<*09+325O)431Z%/3/Cm!066-5>DG(.67 +/erIDATH͖WZsrN =(AE=IU{j5N1^U#(<℠?TMr׺{K~ko|a'%`5iȁ4X[΂B %,TƀŃT EɒXT̐Æ9jÇ @w b4K`*T5|38J̸(! B'ǸPnΠ<xE5CЉONΠ\IiDt$+g)S5ATsHSg?yMQst4gLΤW`+ef^D^uSeXfϡ&9Q(X̥Ōrt.3XW9FX_fIwxBsg-\.[.Rmij Cb].f QsX,])u.4li7)-_A5F咓M RZj7JbQКkB7_hzH6TlL֘XKTr^wǵE)JVmۮY΄hlښ6#ӺK93#NcBi }Vľ聃v@t3c +o\WRpVС`cq# NQrמ9*:Ul.SUuhsHùry`P"!n@C,~:cQ&K.c~80pj5YN ]eBkW44K(W7[onsuMTt޻{֛7P%%~AG<}˗/?{񣇵w*@,uGۛ7m_c0c_+C`vpROgKMׯ5_{#=oqvI![%B I>c KCA ߏ1 '=VXҶIENDB`PK !+= res/drawable-xhdpi-v4/abc_cab_background_top_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR00` npOlTnpTc (0(+),y[PLTEgtRNS@fIDATHc``Q0 F(!`$ B Rqo{IENDB`PK !b]FMEE= res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR@@HPLTExxtRNS?@21R79IDATX90 " dә`e& n`HgHpwu4a 0 Y@4,%V hHo2 iȁ~p\ãK< WIENDB`PK !8 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR00` $PLTE tRNS'% JlIDATHֽ `o. GBUDs ZJL 8Ar2}AhaX}Tk%AG ɰr>ֿghUiIENDB`PK !f4 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR00` PLTE{l>tRNS/.P R-STܑ14~}|M N Q,ߤFhIDATHz0 jQQVR\*Xf3%2m;W@f!juM׵7M+ʲ[J|;-,?3}Lu\AW}'u1hrή].&C2H&O7uu tةPI#qTll#ȥ^QjbavY.Ez=sȥ1:%K.&?ѹYq( r-m8Fq$[w{|\:(y.}UȥᨸY.E:o8L8IENDB`PK ! hh9 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_paste_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR00` cPLTEE tRNSqnga'%)`RIDATH0EG"U" P&s6MIhrV8U\!xrpBi™G%$B;H ~A B,p-Š5ڭcbOY8%;\??10CIPQҖvrxM;9etnfXmt _,؃.~y*Ȧ։ ܥc _l}92I99Mslcάr+oR`uc0_UjlɃ# N] 2TDABծjDO#M%* ο:IENDB`PK !90 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_black_16dp.pngUTPNG IHDR DPLTENƾUtRNS\[53{wTO/EZpD !~a]NI@4Qo j'(VW D$IDAT8c`6`d$Vlxpr ţ/q T KHJICHIʊ %B1 DZ(V3CS Rb飸]F&>5CV`%($X`Q`+dXY-fف% q 99308<슡-4: C/.U c<+W "X3IENDB`PK !O70 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_black_36dp.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTE[tRNS6}{VT/-urOK)& nj UQ.DZpDZGi2|z[X><'%fH1Ŀ;w*a!NP̹S ?( 3,W]`sc6IDATX[Ap2ȒLQ< Q$(#4R<߿XaQv`wxgg;gyvfޙ%--tK85LU+Wpdg]冡<~'" M^VnsBw ">Go8\]8O dAC|iNWn H46Yhi|&@o- t?I2;a8=)$)'d MСh(}ACqEia|#77H KKKHBTXnY1!عQ4S}V~ 9م~'ϺmDnnIH#E0|E⹍q-0K9 }b|!ãex-oH*wNh4N˝IENDB`PK !@?**0 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_black_48dp.pngUTPNG IHDR``F "PLTETIYtRNS6|{VT/-urNK(% miFB! ea L5 1G]sCXncbE, tR97#d.+MA3{o69?x3s72$Ip%3̙?i^r S|, R `Zi 3 vaVJf%~fX 4L!<&a@> 0@"HNOPQ*oX XGP 0r&f.`CUFBS9`L`)tBnAUUl'0uisgABwk-95U θ3Ԭ2t{ZLF2hmj ;څI— GW o}+y JHn}G nҎQ{EΉZΣ̐.S0 y0v]KĀ|.O9G +Q1B F ݬE\22~I!k M79|+[&^6=qj'W >z:ȃEOQmy iby<\:pIʛ:Mzo{`86 6T ҧ19QllL"|RtO\_?)|00؅^^1 F-$I$vf IENDB`PK !5 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.pngUTPNG IHDR DPLTE>D4tRNSY2w,BXm qQ6!+H3e53IDAT87@DGxl@gi`fWyRg7a@ɜ\fjwܠ۳&a @1M4Ђ@@`I``Y&lu'ë?<>z={?CFp ]IENDB`PK !zmk5 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_36dp.pngUTPNG IHDRHHb3Cu PLTEފ}_tRNS mF" f?^82H]s+AWycE, S7Y5h:&b>QC'Ԛ?IDATXNQqAY(" EĂP01d?'9dߴP9 *APȆve0u*uAPBPEԫ ~8 ( BPbJFS#zҙIkj:;3_qYe (rdedmT A ARA$-6I`A(LAt`CPBPyG^j?2>I{7SiԙsvnT.>U2WU´5ޙ*{zܛ;ՇGyz~aN׺emQ1JIENDB`PK !.5 res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.pngUTPNG IHDR``F nPLTEMgytRNS6|V/uN( mF! e La1G]s-CXncE tT9#d.RA0kZ2Ii8:='q⫆IDATheSaE100 :8ޟ5[+bƌa F8W@@" X` YY i0n e,Vp@@ ;a@YUE *(u@yEeUuMYm]}C~N{6O{GgS^/ HS H ` oDv1 d2☂\/ , 0<0 4@0Z ؼ0LO+4J0Fԏ SF>;~ƻΏ{Ec}B>x8z/<KZߕ탮^okV/Y\tkQbƌ3<{>+&DǡIENDB`PK !yE7 res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_divider_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR:~UnpOl4npTc (0V\ IDATcVIENDB`PK !N\01 res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_focused_holo.9.pngUTPNG IHDR anpOlPTnpTc (033333333 PLTE333 tRNSNMn#IDATc` 02119L@D $Ed;IENDB`PK !;_5 res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_longpressed_holo.9.pngUTPNG IHDR anpOl:O+TnpTc (042PLTE̕+tRNS4V IDATc`-VIENDB`PK !>r6 res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_pressed_holo_dark.9.pngUTPNG IHDR anpOl@ FTnpTc (0@@@@@@@@@K@PLTERD'tRNS@6: IDATc`-VIENDB`PK !nE7 res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_pressed_holo_light.9.pngUTPNG IHDR anpOl3ITnpTc (0333333333, PLTE|tRNS36p IDATc`-VIENDB`PK !k @ res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_dark.9.pngUTPNG IHDRTاnpOllTnpTc (0()D^ PLTEctRNS|Wp"IDATHɡG *i6RJ)# .!pIENDB`PK !C A res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_light.9.pngUTPNG IHDRTاnpOl TnpTc (0()GPLTEgtRNSA!IDATHɡ^`AnRJ)UUIENDB`PK !i < res/drawable-xhdpi-v4/abc_menu_hardkey_panel_mtrl_mult.9.pngUTPNG IHDR0*npOlA@JnpLbέ+TnpTc (0l,2PLTEbbb^^^^etRNS !"#$%'ed&db&*,0'/4+5:).7=-2B3?E1CI(9K;HN6SLT@UAOVWMRJQFGsHIDATXV@6dM H@B,ʪk+j[:==L03_Ix> $nC¿`D^vn4D3< s ^ `n6?'$I22ur"A 1z!T5]7 9!uMP cÄ0 xA n 3eY6G-aY)Fsd 3eEӑi;}?2sH~s]6)8"@Q,|?]ȅa~ B6XР$` HKG{P O6 ÀÀ{܄Ur^\Jn `ݹB^$/6tzJp =g}wwiv/@KmaRM ;]dIENDB`PK !J : res/drawable-xhdpi-v4/abc_popup_background_mtrl_mult.9.pngUTPNG IHDR@MnpOlA@gAnpLbTnpTc (0l,iPLTEMMMUUU櫫},tRNS !#$%&'!!", +1)063;8?C.>G9AK2DN4=FQ5HS/7JULV(BMWY:X@T-RFgH!BogHzpP @ {DPSz`8PȐCP!8PQPa!Q8M0; Ǖb^+@G&)RD0CPfG2JdF>3C @ӏ]dscJHF@Xbl|8Mik(a&I&ɉ€B2 Y@0V`z* 8YJDyfViٙr"XQ3OD3sJe Rw'OP!T۞H\%`Q2.OQY+հPt%:D+o4J|M%o(G /"l0[W ܾ5#6W !_RN-Yؼ}?;΃nnY[]H+i [`@Bãݵ?yllǏNgFCpdx86( Ӊ/6^m zjhDYdhgC0sR,[_?:zOzxtvA>ZJnL!'`<]BZOM;|rzױNOO۝Bega@pPH#VP Wnz<7;tG*చ ͈FDjpdp/dVVƖ:Jf_. F…൙IfD` b0<%#xc#P51.\Cd0&)%XDRr*V+P_Dae(UʃFNH3yyT t8͎wl6N 1O$^5&tP*$] h j@Ix24/RVn@0^]]ϻ^ MXݿS:=D `Toa00lVizmiyL8IM"r80aTn/hޘԋ aڤ 7~Ho\uAH_7zWFXdJIENDB`PK !\ȫXX= res/drawable-xhdpi-v4/abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR@7tGPHPLTExxtRNS*j.Q~t,YK)IbIDAT8RI (NPkhR]t6^< VRpL_zvpvuRlwbJ1)o>.y0ǯ)zܗm PGJnR8 )cҊLNK6H"=vzQjx>!uIENDB`PK !pB res/drawable-xhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_000.pngUTPNG IHDRשoPLTEmF$tRNSB8 egwfC9$IDAT(} F Qe̥3~Lp#Q2Jv?[|;O3m܎y;Q$vZ+sF@s(O?{/Kb/+/k&Smhi(gGMؾk}=F)-IENDB`PK !Mj|,,B res/drawable-xhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.pngUTPNG IHDR$$hPLTE#j2tRNSC~dY"#10/VeD恲2^,IDAT8ˍv0F'DIQ)V\W-+$sߓ3o:1L:Ss6!KrlMsVkWW΋ADaz8v%]" "{OGJgp9 mCTp<<۲H%EIӂḼ" ~ C|%y!yj!(9Ymjv1jrl^qmB~ϙWoy߄b X:IENDB`PK !95O7 res/drawable-xhdpi-v4/abc_switch_track_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR/ KnpOl AZAB\npTc (8 PLTE-@tRNS)vۭk9V%'~ϛ=*el #"Y(AH>IDAT8˽TR@փKFfAQQԀxUN R ڏ[=WL'Jhm}c ARտ|0 ,n(igncF ho<2ЅآU(BO֒S!y.YK\CW:]d GO;v Э:l{IOD%5 -W1O~Vg؇̕'t %2^޵{{̯~aãJR fg4IENDB`PK !^!8 res/drawable-xhdpi-v4/abc_tab_indicator_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRשnpOl8npTc (0sB PLTEsƃqtRNSXIDAT(c`0 L8%2d}ynIENDB`PK !oU[[? res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRX,0PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰGtRNS pπ@`0+$uIDATHk0[1s/dv">ĄݸɡgxGp`k;8 \H3,$XFx!$' 2~o6j]1[[@ res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_light.pngUTPNG IHDRX,0PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}qT\tRNS pπ@`0+$uIDATHk0[1s/dv">ĄݸɡgxGp`k;8 \H3,$XFx!$' 2~o6j]1qtRNS{|wxuvprmojlgideab]_[WYURTM7 O/\Ē*+cLP "AF^D!# Qh ,ZҚZIDAT8ˍi7Bq %%*Bhў,BY!ETwߙөsDzzU@O'0CښC0y"4Z3(ď4[-˄ܼI+vO$͎]9=6fQynJquP 5([(`8 E-bѦ/!xhXPllj C $& t rXGRIYXi !6 F`sK{)~!NG=@sخ8B'j}xfYp_n=7i%+ 6C|LTKb)}|L6_Dɝ~-*.q =o8?@IENDB`PK !xB res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_light.pngUTPNG IHDR(0TȩVPLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}'XqtRNS{|wxuvprmojlgideab]_[WYURTM7 O/\Ē*+cLP "AF^D!# Qh ,ZҚZIDAT8ˍi7Bq %%*Bhў,BY!ETwߙөsDzzU@O'0CښC0y"4Z3(ď4[-˄ܼI+vO$͎]9=6fQynJquP 5([(`8 E-bѦ/!xhXPllj C $& t rXGRIYXi !6 F`sK{)~!NG=@sخ8B'j}xfYp_n=7i%+ 6C|LTKb)}|L6_Dɝ~-*.q =o8?@IENDB`PK !eJXX@ res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRX,0PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰGtRNSp @`0ρIDATHK0 P`Jځa 'vD68I!s`́6` `x<"`t'l.n,zxa,;~`ەXö- a؋Ҵp5ZXw\XPUžv}}2]>=hkWf܆nvYNdN&9v>t[z>,}i a[6IENDB`PK !MXXA res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.pngUTPNG IHDRX,0PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}qT\tRNSp @`0ρIDATHK0 P`Jځa 'vD68I!s`́6` `x<"`t'l.n,zxa,;~`ەXö- a؋Ҵp5ZXw\XPUžv}}2]>=hkWf܆nvYNdN&9v>t[z>,}i a[6IENDB`PK !n> res/drawable-xhdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRaDŽnpOl8npTc (0\wPLTEgtRNS@fIDAT(c`0ԕeyIENDB`PK !vG< res/drawable-xhdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRaDŽnpOl# 8npTc (0\wPLTEgtRNS@fIDAT(c`0xdx3$IENDB`PK !S-.E res/drawable-xhdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRu!npOl8npTc (0&A PLTEsxctRNS,#IDATc``prIpgmIENDB`PK !x;C res/drawable-xhdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRu!npOlR8npTc (0&A PLTEsxctRNS+IDATc``prIpgmIENDB`PK !l3 res/drawable-xhdpi-v4/common_full_open_on_phone.pngUTPNG IHDRlPLTE>OV#tRNS DFPr 6@B->ܰ,71ʐ$IDATxn0Fᴔ@FC ؎fWp5h>$vTSml x ,?q@x50}O1ͥ Q#`"G+$<$5mUe%| g@\ ?ËU`p%[P-( m //w Xp2 $/JrD5oN> {N8 ""~7&1IENDB`PK !`P res/drawable-xhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_dark_normal_background.9.pngUTPNG IHDR``F npOlA@2^4Hf3z%jrɢ$wUj4Z$kEIJAmKFzÑNCW*\hT ۃQ res/drawable-xhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_light_normal_background.9.pngUTPNG IHDR``F npOlA@* ղ]M\4:~I*cH<&Z@0gz]ZgJ/ {x-Ŵxq*v pcuyvIENDB`PK !l2. res/drawable-xhdpi-v4/design_ic_visibility.pngUTPNG IHDR00` kPLTExtRNSYkj ig9R7KHhD.,rpEAoTW UV!mC@ܩ -n*63fc ; IDATHUVA i ( YJk ]]|gĝ1O{3L 2ٿ7)*FV)M͍[:=OPǽCWTý4K״jA"ۆ؝6B Tq* BbIx4h~j#i? `<7 Y#N/q ]dU?ZCpԍ2Pv: G0A[@ųr݁TEJi3)OiH|Yv('΁T-˺ Ј}hQEw@:m8$\8β,/;&RV<|gTiGjf7* 5" s|rWDtGI}onu%LN"3=Jl&swbyJkz}9cd}SNžWd ㅤIENDB`PK !y2 res/drawable-xhdpi-v4/design_ic_visibility_off.pngUTPNG IHDR00` _PLTEH7ttRNS&[ۻX'i (f9R6LHIkD2,pATo UVCBܩ-F"Z gW9vIDATHgS1#E XI V""w7Mp3\&f7 o:^z6j"tk# a27465[Zֶo;̘:+}A1CA`].01a/ awF}%cIJ3G$*YV C yPV%G,. *dd $NɘxU2f&ϭGQ CRL$H&ުIFɑy2MqƽSv%@![_qU}>$ɝG1>MH8)(#DS)$ʟa tO<^HgJvJ3HU>fiD# E Oe DRYrc7に[9uQ<}.F uvS~y}{7 $gTTMWfimҙ/H;V;kIENDB`PK !ăI3 res/drawable-xhdpi-v4/googleg_disabled_color_18.pngUTPNG IHDR$$h/PLTEUgdtRNS[ƩdRT>E?<|G H96fW3-x+=sA,0hj۔QN *Ί}n'y ī%6F4IDAT8ˍV@ Pw(R{ e8$t%wV8%af-%ۊrmH# nWgQ3!9E0OLNg|fΏNy+ /.P Y]+"WP@ISh ͠ƽ`0k[̨*ZGK=O٪`-GCUhXQ* }!-_|7FͻwTHD|*E;0M;z][7ĜOI{q?{~UIENDB`PK !+3 res/drawable-xhdpi-v4/googleg_standard_color_18.pngUTPNG IHDR$$h1PLTEA2C5C5A5C4A3A5A5C3C5B5A5??A4C5C3C433B4A3C5C588C5B4U*B7C5B4A5A6L3C4C4C3B3?7UUG2C5D5C5C5D3C5D2C5B4@2C5C5D4D5??BA@A϶@B84SBB4R@B2RDA4Q2SF@?2Q2Q5QBBA5S4S3R5P8BF4R3R3R3U3f??5U2R4R4SB?_4Q@30T3QAB4R9?3S2R7M3Q4S4Q4RUU3S2Q2S3R-Z6T4T3R2R2S2S2Q4S2S2QC5H3U/h'B+6R p;4SոMI#:PB7x@5b>4U;CS".1 BV#-3+EV#]E֋[";Jt`QG3D E0Enxìp/<| |?!d5A Q Tva!"E6(t5P'ٱ6ԬGUQ$4d5P2,90%yQ[ j !"E0UKJ+*ׯߺ n=6}PM}&vZ܂pec+VUڑRہMMgZu+Kƈ L<{z:mf;y^85Uo3IENDB`PK !u2:6 res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_low_normal.9.pngUTPNG IHDR:npOldTnpTc (0 ,H_ IDATcfa@X3cEU~ 0xIENDB`PK !?7 res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_low_pressed.9.pngUTPNG IHDR(-SnpOldTnpTc (0 QeQeQeQeQeQe+PLTE)]p-at.bu Th"Vj#WjQe }IDATc``dB ,H k,s]IENDB`PK !D2 res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_normal.9.pngUTPNG IHDR:npOldTnpTc (0 L IDATcTaa@X3cEU~ 9t-IENDB`PK !s: res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_normal_pressed.9.pngUTPNG IHDR(-SnpOldTnpTc (0 &g&g&g&g&g&gyM0PLTE1r5v6w)j+l&g IDATc``dB ,( k`D~3IENDB`PK !m9ccc; res/drawable-xhdpi-v4/notify_panel_notification_icon_bg.pngUTPNG IHDR ^PLTE2;IDAT(c`Q,0 5:[BIENDB`PK !43|++9 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR00` npOl@ FtnpTc 08 #$>g" PLTEctRNS@&X*IDATHc` 0F5j@Q a4Ǎj@:Q`uIENDB`PK !opp7 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR``F EPLTEtRNS n( ?,OIDATh혽 ! Cnv+n6-?`my1nlG)4I1Lj_rU ]s݊ռA<@v(ZA9|.3tg+ON,sҫf;r_ ni @[wpG ÐqN@{?kf$a; IENDB`PK !b7 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR``F xPLTEH'tRNS n(,{*ׁ)~|KIDATh]w0 S֊1NZ;P!5=pyЄ8999999Y1{~0/2`=F(6dI**MI*|Hx>ylh3H!|QmbP61{Ak 3r&\˚5F4r΃_dr8 T%]gU|tE09vBfs{A-϶@`źSaAUP,m|Pg (e:~A ro.j |ЛrΥ1=FU琟$7Ah7J*#QqG)\îd>J:X5. NCǦ5L|JfEǮ&|Dz藔|l p[-x'xm?(zB>!H臂cMӣ~Y?k}ʘIENDB`PK !L7 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR``F PLTE3ƿ WtRNS (Jy4zNI+e ֯P0Mn Bc&G>2%K׮QS' 0IDAThXS*1$'(aD)6Q콋ݗO&:#Cys;qewlKY ('B)4bVo$FzST5:d*Lc(/DR=.)a4fW|I?TDyrs/gW Dh\o4E\/5,} 39r1-*?*͸N| *Hh)PP-HdH9JoT*/w t*OvƧk %?jLooo~oߍ@cͷ7C̷s7̷7i1Zνm-ZxoxgCnP@o Vy[IENDB`PK ! 7 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR``F &PLTEatRNS (Jy4zNI+e s ܊Gh=c&8ڇb 2`%EԨtO:IDAThXSLk-V,$w- 4h桢("u½\i|!;)r)'wbj $ X RQ&xdQgΖ'&+SZ:U(=x8*sԞbe}fEZEE!ߘdFHI th0* q*!9rb撑Rޥ5jp.\rԼU{Z+|Bq49`+R|er ~xi4 WcLTՕ ;Qp&E#:|'h-ʘ6n[4nD(E a7#w,9 r&@V}7]Ŧ(ڱe×|Pf"Xm$tׇBZo S!L?} QH8c,b e7QeM@i[STLFfV0Y s w a I +M & G P!; l$'$3&B (L(M)*E+7(,.q'0B%,/Z!)1-S$2:[/0C^s,31#+-/23e IDATX[IgwB*!,XbEF$D,E jT,ĊX.:y&]~}} O?Tw$Ao"nOF$yTI.ADjQr06TrC9Y8hDU' `)}"N`u$0H 'I0H 姂)40`8%ב fc0ֳ0as%;<|NDrf|4s*څ$E _?xDODBd2Y/[D-Xg+t):C#VάZ 4\GI Fk"Wp2X>dh"k!FodMo:٦@-[$mNOvіqj{3J3~ndݻw)HҘ'qo>Q{}A{$]lrq#@N}n$а)iǎ~XZrj [á FH;yQOL; JPg~tfFzIiLg!eytlv)KCrh'XtrbǺb2z${T ˬO-Ϟx__|Yi0A\1:-m%IVjM,ymManG0Ctnj^⇤>WT|IRs ,$X5e~5pV4+.B=MH\]iijjji.7.ZoTSPr5dFA5Q͊ݤ$Su?q:M IENDB`PK !U < res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00012.9.pngUTPNG IHDRQQnpOl iBNenpLb h[dnpTc 0 @OQOQt IDATh[]UZk}Ι%9LI(C,61k A41&"F4H)֖!h;muj;ιZ{̜=˙S+9'go|r}r\Ԁ'p͓O,~Ui7W`38ij>J{d&bւY'W;eA,t߽%(# R<Q{` U(':5hk --ɲ LZ ZYĐA_nZERm)ѩqH(~ ة.6iAu߻FRf[qs>j5E8';:IbT H HH(#}s;Rkן}4PCYfmuCu#m5W~ >R7# )(HȊ,/L+.>Ut<X^2j֥'[oE\fU>ڐz<7۽f!A.Be/Vb\%._ c\wǀ<) 90‘kà \2!TNJ)T=7j`*`dOϭvUky"K+f CFާ7\gH\˜ed]Y{ oqو,0M&̣YlRQr7Tz jLs1ݷO*)R%"JAw~s\ݐNbBʁsy̆+[DHӏyl 7c#M^ouՌu)80f,żUS!E驓aJdmeO'C$`@.r]vƲ*ltl9& sza 2trT25tI2 -;d6 xC=m/"CL`s*lQm]n &g3H#N,e #UsbvJl _uQKW..GD'pjkI4>(y?\Ц!ـsjHCV[=6vVɑ"44++PV.z[ V=\*!@lA,oXlwo˱mHJ\y$+ %@#!*&!rKHYo%ʒNvߺ%ۡߋ"#42tׯo,/Z 2K_Y.PD %b&@>ۗ&f;mR'JHJ(A;+4f|F>|O.k:vݿ+2{lTIN! jw)|WWeVقi?1 Hygyu3"X!,`4w$)xm!y`-_Qxx(7 {]ͻB#D$%]:Aw>TK1 s_W{U`\8Gh*8~{T:S"r.@b[RW'uRn)xTQkǃ{Wd=WAًx!p1Aڭ0pX8"*O*1 tu׉G&4d%#CEOIO(RB UK!8 8Pe?X|*$$:ϸNd4l8pdEINe"GS :bY򠖄rWEdXޏDVh<"**h,A760NU86Rpx 7&*гm,фI5gNeKrF Wu3Fo:8%IENDB`PK !$(> res/drawable-xxhdpi-v4/abc_cab_background_top_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRHHb3CunpOlTnpTc (0$*<@8;PLTEgtRNS@f#IDATX ۿ% l+S":'%IENDB`PK !DŖ11> res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR``F *PLTE/ tRNSBY_bMR{_IDAThY0( k),oڲ>333333Yc|) hb/ {A A gI:Ia8/0HNN<&?)J|0 0:kz Ւ-lwW+TcP۾Bug C K`Tߓ;|33333OlkqIENDB`PK !e[[9 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDRHHb3CuKPLTE tRNSmrpodIDATX `@R[I{`vH43gsy~+DsWĢu4LP *sAD ֫=]=+&%M *A`"D!Bv"Db.$Ov>VP $˪cwIENDB`PK !:T5 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTE{MtRNS xwXUqn6 3/-.u4 50i Vo~}|2+ktSlSg<]IDATXYS0W R59K}"x5)ӃMyqd߲|M7_])FX(Of(IqN*m" gӉm*q5+‘k #s ΒZP,+ltذ^e{'c9ާ748r@ټ8&.XM|JtXX *A],,l%Ni嘋}h%4r`>W3,b ; J}rtNoz $3/prƾ_u$8g7#Ͷ#E"^A"%!N lt}' .CVwź~[+׾J(0BC&nvdnK3Jsy~-9"Nхw#};S<^%abIENDB`PK !Z||1 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_black_16dp.pngUTPNG IHDR00` VPLTE˪qtRNS6}{VS/-uqOJ+AWli`^C,* :5v)$eћopT?@ՏsF7xz3LdIDATH[Q ) ML!IiߥhO^.swsNws M>hj6s -< *p6(C:.P,T^V" dšt1 n2L}I~kM$1l0#Q$á&M񺯒9)Ki2?u6@H/4%]&O[XAUkN] Tx6ik iKa'$(¾FrEpLP@*r\T6D=3^>/.(\oKזZ!(K7D!p{W_x$.S!V_L=+>>u{;x9mIENDB`PK !l 1 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_black_36dp.pngUTPNG IHDRll=PLTEOStRNS6|{VT/-urNK(& mjFC" ea?:+@l*%;Qg}\zxXW<ifJH0.yU9#E83to'c^7Lk =pqwBֲG Y$6\IDATh_1p@h+Cʲ!CT!UdB҂T nŽpoi)^^m}?-wɓ'D%>2b~3Tj0 B3 A3K&l #3WLka۱H(4-݂I,Z[;؁L-ENk'8c˸bˑ(I<1'dGl+r!gcYlNX36"l6qrfV^>+(**Cb,`թBJJe[2֒SVXkoo#@ ;j55Vd @& gl`9KZp_mg+&VH+Nm]*)-w~{tVu,6Z*2SM2dJa![=f:c-/ s :v;'A-Ve> NQB O<4֙lܪ8Zu'ثG3)Vkv+2|j f5ێ{ibv@?)OZFJU)~0kMD%J oGKIENDB`PK !((1 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_black_48dp.pngUTPNG IHDRИPLTEϚtRNS6|{VT/-usNL(& mkGD" fb?;^Z83}yWR.)Uj$9Oe#4J_l xw:%ũgdHFеtE, iXSB~1r a\PKzv+]`25=nq>rIDATxWWbA@"* FP@pQ(uE#N 5V{{'z ( ;sw;3<3ߝwf =zѣGOc<<4<^ޞu$GK/!/!#(@;@Ҕ.umiӭ{3GOIKzi Po-}4 ׂ'BjI?jԏإxO{P@AM &2L0hx{ OBA1!Dz~Cd2V (^ ΓHd3N(I,3"J 4(dOj(!D1S2A"EK GXr5kKJʭ%ҒkVZn @TMUXfe":Hi5 RSC?IrNxjz~Ώqlu帯ۤgbDY[\>7nUó-Ս5 ߳ݽc'.Dzݹg'j>)eg/'⿺dz]7`x xgojrLi }Y;d$ĥ- *KH5T9h2=M hY}׬>69~sM;څ1`ulX?HSH~@g OyGP;, ;<$FcL3E %Ve/ott ttPoB{nk޵nn^C]`=][. )v#)'Nѓ∶T.>uOU@%sCoyѣG=zcqIENDB`PK !0%˜HH6 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.pngUTPNG IHDR00` PLTE3JtRNS6}V/uO+AWli`C, :v)eoT?s˨7x>>PIDATH PkcK{7{g=w1<^ mv8KNnx^ 0 B,p$+d7HgT-㷘1N"T* Z f dA@tQA!z ƯD L/BG][ ^$3 5Og˵ | $U꾿IENDB`PK !MM6 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_36dp.pngUTPNG IHDRllPLTEtRNSa:Z3yR,qJ% iBWm'bbl1_HsĤ1i tttAL & b>)ݟb1AsY.j X'u(&89A&H-@yDIlރXЉKiMS8|juHW#ff>5.⊏P ~[CťwŸt` i^g~ݧ}׽:=jevKvKKE%;Kb Y_-&t> JZIENDB`PK !r006 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.pngUTPNG IHDRИPLTE=tRNS6|V/uN(mG" f?^8}W)Uk$9Oe{4J_l x;%ũgHЙwĨ.iXra PS z +\`2nӖIDATxySRQ"P*D(H#hluT +l5}{^o3T |k|ι7fl"h3Q큁* ͇ͅJ@ Za e*`E@A@KC02eW@+jVaU7@ZUh mPh&(${7jmݺmƝ~̡[஦={[j5wC?pP#m==^3 nqz|z` ~H"0@8 $` D @rvsIH` q@"0w@y]7kB` .@W`5J@!(H;:R4 އn@7i[0PC59MM: ӝpg,s Ϥ+'DPㄧi{4 oLsf|fx9{{bNC٣z|=?jO@M|q|flU .WIENDB`PK !F8 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_divider_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRWRnpOld4npTc (0F@B4D-1CF8AIHJL=NGMOQPSTURVW?XKEi1DIDATh WYQ!+ 4,f2d2{& nјϟ[AQgp^α~@<'.!gtPF<=$όʶL%FQfˆ[ {v)a@ 2pz]@b~AgpXR- Co2Xf );qdݒ߾nX8Yt*uJU~_tޡnG!80@. DYL@j({'n^_8}> B0lTx{QtP$Z p8J ]Q@. U4V@FXY;$A'裋'("6"@= $`NU(1_R>˥8|ͷ)d$b ~Ï?=}㥟̪oi0%寺==gǭF ~ܿ$xwX9$UXȦᇨ`WyaO>pO^0HV}<LHkxx2nRb<QV=E=YģbУʢþ`xDhx7D<Ǧ1ja`YBd7T2 T|L:^P t7L: no)qzmAryz4x(s٨$ah z pp$^̔ʼKb<ˢ`g)!#ARX"W,\)bPG6X(Moj9%b01H"_7xhWD$w+ `@Svy5=ʔofIEuэ1a61Tqp,_ڼ[|.ւnC)5!ڰ"ٵrcc7͍Fy}- 0;i!<>=Ȕ:[ۼlonuJDLy\08^Qatp/W[;|1F/C3;z02Œz{@w]_)$% V1OfSNo^w)Qb< [y8KR@SUBHOVXJQYZE[3TMaejnsvz}\fruy|~]imp{dgw^boqtx_hl`kWc `esIDATx [ZW[1*@Afk;SM6AvTHLg,M&MjLlv|ysAYg]ƙt3LgPoR6_sZ~&^_bDkV@e1`u^`Eq8f9 5+$E-QsENT@"eP2GwpݍE0!<:{A}}} pH>}~T:00pQ RR)*@Cz`s[&e *2H9`z:{0/CCJRH*,744rBCFPEP=}pPuհZjuJը1PC ! -q/ڗ{Z G òQ ,0PU G^qdHq_7k:?/JĘFeӧ@x5EzW!4Bz @;k,johk# $GArPP"DU@ZECPp@ٿf5eT 5`DXP蟥 Ed, LT&LZI%U! Qgw$ױ&3mfHnAuU2`@>4cF-VQF7<$ !!E66fkT$]$D ;ipD\:2F ZC9}蠊ARY9/m^O92)P#@GgX2PB@}1zR1 wwv2Hǘ0~rRU0 sOX!J5dP GhC Z)"h"%eLf{yvђ"* MjKuLNAM0 945 }P5WÃ:͊ 9dtÃ\@ @ 8m E0UQݓ3dⱴn]wh:0=Kt ŝ@mh jKY氊 aq@EYơs䠊a+c (6\^6Dh@B6Qt>@ЕSWh nD5 mL|l@/CG\}K6zA'PY1ﯪ,oa#kW; -<꫏U>4l.4=;Z.-&J%=ܭ?^_?Y>xc!-WJV>Z~歏ogw|~sO?7zR,d /8x˩Fҵ6W~z[_mx{w(nRWL<|RʣOV6o?hkol?\[}J|%_5k:6ŝ {,~{`i~&nzw#+bg?l }<+s|dRKxwuwɋ?~r#Mp2|Ԁgc"ElsqgewQT ySyfˑ\2:q̰G r"5KX|Ήի˽BTby!Oq't{}@$>Hef\JA]rL*1>iGG<񏜙,V+:cL|z>q9dN\L*u91?baw<[-#grzP( d2wG=Nה=Hz惯aa&< tzN\N',41efddfXy1J0,I `Xjrl{iժG#F 8jr86Elih`Nߟ Zt|µ1h~>"fIENDB`PK !qBD> res/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR$`B BPLTE_҆tRNS&m_QИڅF[IDATH Ey@AIQԚ̎!ڛzmik4a;)dTBd9ɢ"Z*/Su1uj\w?Ɵɽja/?Cb+հy& neHɺ:ԪJ+?/fN/IENDB`PK ! j**C res/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.pngUTPNG IHDR66PLTEWZGtRNS+HvWX sg?eu,JKxߤ-t!h@tPoIDATHǥv0F׊""(^ռC-L2!?%t2T2( ,"wHP*Wjܐ٪תV:*>4]yW_4CBC!ŁF2ʋ-k,ٛ4窡21*znHs*[932`~YmN׮VW4uqi"li9Mǹe([X5Rʢ2Z]hClm8C4 MB0 vwXI@ (\kU=O3Ź&P(c\h౏m3}N sp"hQ!َmW0/a?[?`\y,Fƙm~P>i!i'98PA_~1t?Jݡ_Eޫ]7NĶ$r"f?Zn*ŶGIENDB`PK !J< res/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_primary_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$z[npOl 'DnpTc (8$JPLTEٟtRNS@fIDAT8c` 0إG`b- r IENDB`PK !%ޚ: res/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_track_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$z[npOlDnpTc (8$JPLTEٟtRNS@fIDAT8c`Bң` $=tIENDB`PK !o~~6 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDR6H^npOl!j<PnpTc (08BHKPLTEj,tRNS ~ 4?TUhvw 'B8ZIDATHks EP->ЈFWkq+tmC~jg|\AH+QOT Hv'@;} j5MiCZ)C`Zþ 2l rg~C)V)ʛc>kΪŒo과\ܷJu<[ET:[QڠnN yvTؖֆ5ؓORO]Q.ǭՒa| w'9IENDB`PK !u8 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_switch_track_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDRG0tITnpOl Avk\npTc (8(-0qPLTEGDtRNS8o0#st+'(v325nڢ)w -$%19p:,MIDATHV0'4-*ʢ ˼3ZBM:969ߙUFTxӨp\*n E]6sl֪!-|z@ AinmR/ȝ& A\~$Vwu!Ck|?6yE쨃!bsČbޘt#SrzϨ$ai7IA{Vc.O}]Y:B]a DP##bRF8cm'VSdĩsj9rVp+ΙfnSWsrk\va:i_쟛V! ޹K\.{Pwr3j,[J">[.iȉ|}ݫo}&_}ffmonsw{c{|꾴xVã~z^Y?/+9IENDB`PK !r9 res/drawable-xxhdpi-v4/abc_tab_indicator_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$$hnpOl8npTc (0$ PLTEsƃqtRNS OuIDAT8c``b#0dVk|WRb7yKDt?m "xIENDB`PK !﵎A res/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_light.pngUTPNG IHDRB+<3PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}ϫtRNS P0p`@)(IDATh[ P\کJ0}p1qJ"80&yRq*=M0GDS;Bw D?Bx+b?b J6!@D B @l ĀX€xABٱ0pHp/bbcFvy7C6_jtv ѱ_Ll6ذ錡 Ң-v-CsuaT$LrahsNatrQ5%7>k|WRb7yKDt?m "xIENDB`PK !JnnB res/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark.pngUTPNG IHDR<HfPLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰž,tRNSy{twqsopknficeab]`YVXTUQSMJHEGB?=:7$<8r N3vܹ'ᔘ; m6 &>L#%CuD-1y8IDATXÝi_RA^5F"EA@iWܗBKM1sIE5=v̜k Μ0ȕ!S Y4[)`[R}pguz1`GMC(c^&~"ʍ2g;P' mun6k2V+6LSt4v*hQGZZDSvu#GWUwW gB !w`Cz6z(ث,j(܀zA$t7͇)x$^grP Fof3ةT<I:)::9:wtE tt/"tut\A:^XOlRßp2E[K9&޹4пzCԦzM~ 5[͖(l;OŴKnHa U 0+`fu_{slE?~-ܿ% {3y'6+nf͉|Xm~r=;:˗' GFv6q&UIUjtIENDB`PK !5ѸnnC res/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_light.pngUTPNG IHDR<HfPLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}TtRNSy{twqsopknficeab]`YVXTUQSMJHEGB?=:7$<8r N3vܹ'ᔘ; m6 &>L#%CuD-1y8IDATXÝi_RA^5F"EA@iWܗBKM1sIE5=v̜k Μ0ȕ!S Y4[)`[R}pguz1`GMC(c^&~"ʍ2g;P' mun6k2V+6LSt4v*hQGZZDSvu#GWUwW gB !w`Cz6z(ث,j(܀zA$t7͇)x$^grP Fof3ةT<I:)::9:wtE tt/"tut\A:^XOlRßp2E[K9&޹4пzCԦzM~ 5[͖(l;OŴKnHa U 0+`fu_{slE?~-ܿ% {3y'6+nf͉|Xm~r=;:˗' GFv6q&UIUjtIENDB`PK !A res/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRB+<3PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰG9tRNSP Ϗ0p`@./,IDAThY cuh81u'wc''݂xxl-SG@@f@`a@2 4g87*3 v Cш0 8D`@(aaB\o@hT̙0 eOLW{۶,E1+˛CqղIJպ4Zg C\C UQt\=}b!>U1|.镺wtU:˘ɿ=5(g$?YN 9Lprr-?Sl=> wF8JIENDB`PK !~HVB res/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.pngUTPNG IHDRB+<3PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}ϫtRNSP Ϗ0p`@./,IDAThY cuh81u'wc''݂xxl-SG@@f@`a@2 4g87*3 v Cш0 8D`@(aaB\o@hT̙0 eOLW{۶,E1+˛CqղIJպ4Zg C\C UQt\=}b!>U1|.镺wtU:˘ɿ=5(g$?YN 9Lprr-?Sl=> wF8JIENDB`PK ! 7? res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR&!)$npOl8npTc ( 0&QPLTEgtRNS@fIDAT8c``l(0 m;󜇪IENDB`PK !.t= res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR&!)$npOlqe8npTc ( 0&QPLTEgtRNS@fIDAT8c``l(@eeS.sʟ}IENDB`PK !pɃ5F res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$ x npOl8npTc (0$ywPLTEٟtRNS@fIDATc`D)mYqIENDB`PK !Ԧ4@D res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR$ x npOl# 8npTc (0$оg PLTEsxctRNS+NIDATc`LDF"Q#DmDqTIENDB`PK !Eԍ;;Q res/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_dark_normal_background.9.pngUTPNG IHDRИnpOl A@GnpTc 0@!ox!oxx٪.PLTE=|AA-bA|/W={0a>{@0bBF OtRNS m"oo "$%&#Ҁ+(F/7!29>BDE-38<@'.6:*1) uIDATxV@aL6Z#!B Z-bK{DVf{y֟66 iFuCZc0M$1(p1!TR`lq;Gtaj;Iubd߈{,bonm3mom*.AF; <\i_{Y,_%\0bCUr <q3 Z2 x%C_?Z4D*P9h[vEm-UT*%WثTjU @rLDP4TI 6UO@dj(j"@ @ @ @ @ @ @L u/ I AA8PxE}ya;A#5Gr>&w*&:|I/9巫kDA7noFü;H|*LW+ۻ觴FVSW60MgdKRC>w6481樂珳yke1EjůFiޕiDU5RgIW%5I滤@DNfIFRJ9 c6~K) s(.y[h2L iٔ`dX#qеgt3_3V@X>iIENDB`PK ![8$R res/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_light_normal_background.9.pngUTPNG IHDRИnpOl A@GnpTc 0@!ox!oxx٪.PLTE___ (RtRNS m" oo "$%&#Ҁ+(F/7!+29>BDE-38<@'.6:*1)ՇHIDATxV@af&!DRłE/1ѮՃ@x5gO_5?)I$f9J{<9D)c\RQZIIMBe;+)DZ-NY|Sb[ mmnR(_m,͈Q Dwxr.-:fPex =5=D9Հ=d0PTe?+@U^P( .rUZvAZ]^s bQ ԨDLqS"{IKx|A&¶*P;       L uS$ ?i4wՀ;2hTi5*4{|sr}{\n;=;9?;.^ߺv}#Sssտ^<͆0A&jqSZ}Z+vԧi2%)MI`;Ax|eRʲټ=ӈqC7ng2e5Ϧ[9^{ACRz GdGA'I($_ =ymBJAir0 eܲeqFi;c)7H1tÙ/]̗\ ?J؈P!IENDB`PK !kQ res/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_text_dark_normal_background.9.pngUTPNG IHDRMɳnpOl A@GtnpTc ($8$oxBBB=zPLTE=|@A-bA-b|/W={/T0b=|@BFKNPtRNS m""o "$%&#ҁ+(FF/7!29>ADE-38<@'.6:*1)'/Q"fIDATxRPfJ 6MCZ@) kA5uq`JL=3ߟV#""" RJ4-Lꯠeۂ˶3Qafu)TRR3iq k4\GKa3ì+ݕkG 93}nJX4 9]Y4NÒa^M l:Zr·ZZF~B{i:^p%\ȍ3tGi:]t5N[7皧rnlYVSYM! n4khVh}ӴYNۓ֬Z]4+mE*ٌ7ЬFkj?Y^MF4m#ѬP?DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DM4DUꡉ2i*?Af⫼f3L1K444,Zs[q^ӒQ8M& ]trOHZ9M3Mvvެf͔pܪ/ =if4{7_"x4;>~O;:F󚶊'><}<=_oGʞ>CntӋY' G(:_G0"tvur@]~= ۾+ssヽΨK:{oit`-NJ0b̚aZBjkAOe\-ei òTqi-<3PQy O3ˢ~@J*tgESIENDB`PK ! 0xxR res/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_text_light_normal_background.9.pngUTPNG IHDRMɳnpOl A@GtnpTc ($8$oxyPLTE___[[[FiStRNS m"" o "$%&#ҁ+(FF/7!+29>ADE-38<@'.6:*1)&{4IDATxV@arbfPF!B zFDj=ߥވ7={&}(-w3F[X4žܻg8V^3XT{D[(F'td\KJX1rbrj/ YsK~(U3_eO|`0MC9tR7tK9nQOkpRhY&C|z jZR&CՊzz hŒC!+~E}PM MC8:4לO |6dPm@F5+J MJRSQ 5#7S/55͏iڠ߂&C-M4DDMBM4DM4$4DDM4 M4$4DM4DMBM4 M4DDMBM4DM4$4DDM4 M4$4DM4DMBM4 M4DM4DDM4DM4 M4$4DM4DMBϢӳDqҔnf&ȕ/)5+ 6[Y*45pR&5 TIF5FBөol͍Z cTj;B/Ҵݽ1F`k[IM冝iEzݓN誤)RS⼵T Z3l/_to/ON/o7ȳPiwZw7۽kuvf|ԅ뇻_sm8SvU4ht^vrh>sځ~ ȧQEQ{8fA K(۩ c%*@vsV2tm4WRRXIENDB`PK !ㄮ/ res/drawable-xxhdpi-v4/design_ic_visibility.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTEw[tRNS3Pgr{21w086caiFD97mkl}RUjJH+) CA?;ƴ`Gn\YVX^Eo[ĵ<& 4dWhbΎ-ts,Nfpze3 IDATXWkWQEEQ203K4*@ e*)HD-LAo{622wfk7ks{Μ4hp/(9Xh*D(21/(9aZzE٩r6\FTmj|Tq8{NѦΩBMufJ8.dx N./w=Tx@{J:kC̭@- h2} zNk:Xg>Y N7=[~.EiZ'q̥}n^< @8q-ʨNH4n>xr&$a,&3}̾Y*E)bhe|uXW\$-|$-6Vnڼ@Iٲu[V;W!ڍQS[Wg/fǾzMZm%ct]C~@8l)w[ m: y2LNO\rԑ,ͯ($e@:jf9.%!gP-cAvL)㌛Q”L,pV;U7LI^S >qvѳ* J"àtDI႑!~;s";$w i\ˊ7NĔ&īIXm75WSפ:\^qnJ;MϤTBZ$h*KCcT-{0nioa(ey4S0c@):h ̔%vzdiSM 2x8P ʗKbIlyzj G G-iDo'*dE.s`Z5 "=eπd/=gd%?o+g1^ϑɮxurn4 RίӖ78HRΈ%wQ^mIB$Fj_Ɲ$UkLv`Rj3|dFbI?JuqCg_&ŭdIENDB`PK !Y,,4 res/drawable-xxhdpi-v4/googleg_disabled_color_18.pngUTPNG IHDR66PLTEAtRNSfêk#/~ُETX>O2aܳ}׉+&|g 7vwH^lFjԾW-ɇA<(nN%qQ {?s [\ݯpIDATHǝW1 +"qoPDQā 8{\>mwky$MCIbJ5Y32HVpfekA9)!GK *(TJ WbU(CPe ڪaNNrʣ!_ 䑗i3[Ϳgm hRL2&:CR{W3fd^CU]*P?B[©$a8FUBF%2H)q?*\PG'{AILS`,ʇM%`N5݊XL"Q٦ゎ fL RNk$.)`3G{}? C!*ttNN_^:kQ2QIENDB`PK !'.ff4 res/drawable-xxhdpi-v4/googleg_standard_color_18.pngUTPNG IHDR66Ej-IDAThZkp~w7l.,nu*$ځ vBtꐄDn#N)(D0t1RR*$v,+6mdY1ӂ`BHo,-sdwb-Ub@y*fc$L \/ |"'AjcԞFn\(d| {HucH[nbg3)|Z,A;qwvwQ!}@xA5H+/= ,hB Msy>5]XC>uRYfo f o%bÆ13RwI3CZpj")psTiw2^H]>]Q58^ Og7=+z9SetFeH+ͪz .&R!d"<ل)J3ʣ{_90)}vwSP#.ɝ:B% 9&bTZ.w9imLHÛ( ̾6!ݐQ\VHHA7~I))Ny T E)eX29 CXŹw,|{1I꬏}4e3A6 b*mył޿B߉IŔCvWcpӚ~l'H.hCs$憂)S9X¢eⷼH])GX& %F'`ACw`W@ꚏ5}@ `9TF.0Qi}iN+/n Eh:d~g~ }= sp2A9Ÿ Vjq^s_n[z6)&"&Z8+SP f1`,v*Í*޹-WF2#!8lROB)ޅ =g$bK[pmZSquG$toJ蹼B'$8h`=t\d<>`2T޿VAYx ޹ݛnDOVk3A)yXDҴb5..~B kԼ Nx_kzQ444&a}4ه/<Ҥ_,`Њ01"YMy3λnLe<*Z3b"piR+OtebΙ+j1[{!^GbMjɳBuLqD4B o pd vV_69&^8o1G <ӼZ ǥ?U.y$ ?lgIkm庽4u(% NpDϪ7Co?rM@u-cbhR V`cϬRnU(V$Z>S3t)`!UT2AȆ`3Z&~33% T[8pTnc #QXfU-ޚq`o,*ݪc~ g6v/f%oܴz~Ǿz ^z@h" %“Xg߆ݜ=L Ր 0!^柷W]cX-HceejQ4K36fa~t*HڈUD=F7:c5A' |IENDB`PK !W1o"&&8 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDR$PLTEXG tRNS3 5:4IDATx1 @$ԹFw“f$I$I?:KmsVc pwDzXRY= h{m³vg7 H\nӇ%#}G$I}KZ>FأIENDB`PK !2e&&8 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDR9PLTEvP=tRNS3 =@>.͏IDATxۮ0E+ 1*N<d9B!B!dSU7>Ns,l.9fХ_P%Ԙ:9469 xGA*`Ed@7 X X X X [qh_$`_"` ~L[p`xn2/2}T'~ݭ`V]#N<u#AYA}aG[8ҷvȁDRЉHؑL~L(j?z(>ҏE?@T#LD?H~W0 =ť[70o0̷B!B@p?{ SIENDB`PK !I6J8 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngUTPNG IHDRPLTE$:tRNSMz TLt {\"a 봄]9'0&ߕ-+C|זRIDATxZkW0 l0 :'d(R6|ig~]om4,`0 `;Œ[얊]8C^B|E; ڕWe#:G;+9o4["ZFy]a=TC?x<p?yLKCSzĜ痔{ggizy6uT. &,^ Ry*XF|0I?X>~$f:%f$V^8tSC$M3">x*>)%O Ҍ85WV %5E%U-e5u=}ÂeC޴o7.[n}۾0XO8Xx޳4?|+>HAh:}7 `0 7ߏXT'IENDB`PK !Sx8 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_015.pngUTPNG IHDRPLTE3JtRNSMz TLt {\"a S3r'&%+:qJ<~!^gLIDATxZiS0Fʍ SZPP9M);.iv$.ܒ4-y=CkmP/GnbȅQ$ Oi$rB3ٜƄ\6s ƌByw 9l1xɥr%U*{0):iHMMfPkz3vK㞟 KG=.A^_~v|[fw5%q?hQq2H3vba]Nşzƺ. s8@.O3% +GM&w: &݄Cᜥ)C /m; YDPd"b7d֗ -}j5!90Dym;5@6fs` TʺgY Re~tMX^lLae٪@9*M=#rNH)>)E zkߜ:מ'9(h*j/,l//.n/]\O8Пz">WmPd~Ws p6bIENDB`PK !z = res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00001.9.pngUTPNG IHDRllnpOl#BvsnpLb 2&dnpTc 0 @jljl74PLTEmmm333󼼼+++蓓풒QQQ󀀀 uuuGGG鵵!!!EEE=== yyy111^^^~~~}}}\\\111rrr 555;;;777[[[GވtRNS &X}a l0r&59 s2 o ] g0aʬk?#!v6&q/($; *;"+2R/2->'L1Y,]3Z.N?6W59%D7E=y8E4Q09:) ^IDATh{ [p6C-Ujz`,sXBroB$JhP Ѩ%=*j+査Lڪdy~_u1b8-e;."b~!7 \)Y%`Ì)B1( AgT1cUƎ]> S R&r*?8%Q>|Q!S&OĕIeIiUbTM`qʪ>C̛+K/N 5sVXPgW6Є9b3/)- ;O,"XZ2`5b i^,:uF46IЀͯKJ|% òPP-;F4~^T4 D*$l DY@mF\8O-ha!6"x:KcKEYJ`K FU.M*\&"22giRahˉ\IQ+EDYI(-cVVk5"! :E "NEqv\~iP`+b "l0b XV=%_cdWbI|; 3nfSt8-urz´-DFy+Zl!p-b,Fٙmݎn1yL1h6cɶ-f•0v8;Y%`wv<'É&vⰓJٹ-i΁AQ -bk>>g:ݳ }~~Ԯh.0e1-θ=\+S{%v bmqV Sa}J"땓?;;jY(:ʏi~qTcƔ^4* @A OGShS'pTzb?>;LxZwfY3|3_&%rv.6/H+zy m$x#Zm#^eHiF^R]>7κ {Xi&U5+BSs _aRik^(mL\#쮖pR|WH'Yy38X>hHJjɎ[IY i7 趮;[wn'@d'B|Wb{w]|f' B?3U ֒r:U4-F!^<,z Lab> 'GF=y(O𰮢,xQ{&SϞOx,r6ZE~a=A!μ|:7L:&=~Wߎz8<,.o2,0^[GxxI>O0M3=޿ɤHsixYt5xo*/_;|h==To<6q .ԛ 𜟶}t=߾}dҽ>!(NzF Pɘx,ٛNS Wo2 | 4ꮟi$c}! GBW4?D$=!jr.'4R|9]K(΀S4kg+Dž@8p-fp"jK(Fd7,+0M^@{ͫ Ae($& /+B_d7|-r8/3tzIIENDB`PK !j=Vy y = res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_btn_switch_to_on_mtrl_00012.9.pngUTPNG IHDRllnpOl9BnpLb 2&dnpTc 0 @jljlW8OPLTEQQQdddIII𓓓FFFJJJXXX EEEcccɪCCC۬"""'''VVVAAAUUUeeeTTTAAAQQQ!!!000ttRNS LoSKsx](a!)2*"b^zuOX$Sv !"`5)(i&4$-+e2/%,;*1<3y74M0}96?JQ:XR'.2;K8B#=}CF@o5?DuJpYeIDAThٛT.!knnKܗ̌Eq(6̔#QBY-}6&T;̓祩w=I{v+ 1%'Hn"U/BmKI|.i¡R%!©TIݛS !t\Ay3r r 9$x(5I"yl܀-A`"ЩsӦR()$sđG}̱;n}ԑG<-=MZ+©I{?Ľʶ{ <'mQ'|>eD;69-,]]+N=m^ vv-),X+sʎq{h nbo9]fܯg2t9't Eub:> %$&4 ub9W ;3- iZ8sVqB|z!2ET5n;=oE_[*v_D{.iYOiv1;ij5ye꘿DRM .=.HIFc )2eEBjA˕rr 6H9xyfPf+X#cM1W*Jr51IWǁ&6W+XjvtjykŃ]{ jz+Ru Åz4~ִpy7(e"Z{4|?9Zsand:UMnR0M>:f7n3ن0TEh-8["u1߭{qb{o7Mi aDoNjz; ݁#8wQ>N؝26Msbw9Mج܍;d1|d{bD,Il>/vol1v4||woOËݗJF8>u?^`;b [bf01~/dF9mC>t#`Fe4h#x_Q(NQn6<{,n:ue<{<̾ FOgz" 2.v c? |.꧍9Aq“'a"lsFSO㲞~JH^:: tH\3-Zsx],FВY0mK/:"h1:Au B/^*CUD3%g^JB 9mó+TG6P.ʯ:UTSh$-VWg^b:8G7Z\bټ\{m6뵚BDJL#)ZY7^WTp_RGɆ*|қrX cd\{kyZk\$ͦ6dNoO-ݨWŜڊq)Iw; ݁>>&L5[m{[ۑڭf* l;6BA:S(t`R;+B& $atdQO *]iNpYBd,eY>ؼG$.,rXM颹d<I'>dא \<`YCZZoϿؙV{zZ@5 r˯O}՗ךuId\R on$WXONVq|%][u? O?P i !:BDNWRml˯./oZרIj^%!߄9ܔ7wb Tf~+uZbl։&*T庴Rktu:ڊTB3NN-CA(e0\NX,r.X5 Ir(U Q [+ bU-eyǺ,KV^ p݋2O".-63B*TKjT V~A4[N39X"63 (f6NĢ<1}t7WT#MJ};O;yd8 H8ɇ~cr4lP4`"}^V"XJSe4TI榰yTcI+s Gmq8sS9ͻGIENDB`PK !: res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR``F NPLTE-tRNS/.-֓,G~IDATh0 P aߊG˹̝<)8I*ic8>/JpK$*PH\ -#D\l~ ehJ~8nSh?UÁAxU~~C @<bAE|1IT80^/ؔ#Ѵ];tyniv\w0sׄ]>zPYIENDB`PK !6 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR``F #PLTEE{x`tRNS XW $" -,̈́h&i!fj@B Uk()lӓmOD ת~}|PT*S&IDAThiW@H *TPbZkr@H2̽9~In&"Erd,H&9fi~!EOg̦FO̡s؃`hiyhECyj?;?ZX,o &1~UTʕ* }^%Xo`0/nV+[ˣD7M!a^.{fE{Y3Zt n̛UWY8w|k]::|vCʢ枦Xd"h>hK*|\^A,)CA}m#s;V;u=m%?(@:D|̇9 :`\܄%ޢ7ak9С'Nz*z /zg zְE_;|ȋR:c"K߱W^4WuH|EƉ"_Aįhvɋ~>yonF)/ ABsB>y>ɋn{oE. ̋ N(@qE=Sw^/Ҝ'{^,şP+lyQ5ȋ]"ED#椯{xPIENDB`PK !e9; res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_menu_paste_mtrl_am_alpha.pngUTPNG IHDR``F PLTEf8BtRNSwuOJc]HC /M Nؖ.P -Q,K*q Je_^f1 > 8i$Zb @].('պZ<ɰzy5,Ihi״On~6;_]'Px:@U`XcRgl6ZyKxbx˝^ # AVƩZIENDB`PK !x#< res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR``F NPLTE-tRNS/.-֓,?=IDATh0@QEA?FWZ+/{W6ƞx$!":`k^g߮4/ۗڻ-vuSz\VNp:@/00DA %}@}@M2*@D:U:ZE &(TE VX=wnvDն_a _tQIENDB`PK !8 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha.pngUTPNG IHDR``F PLTEg#tRNS xwXUqnuݶ"t ]5SlKڌa'&J#zc:̝4{\}$Rޅ ,D[m?/~ M؉F3E7fdS̾[DOh!P}y>w^4RT٭€E I^.b_eʱS-Tl,XG`\0ڣ 6: 078iz3nlVq(ovLI~YOW 2/LxDuk8b񓧽gSǫfzUO㯵yBSfxR˿Wt*\i^lOhD0rff6 ޾)ßQcq&^xc_ed߾-qV>P󸲫/`E)B*w"EX` p^6 ̨ ej` |Cg{Xe`ay̡5 ;u9mz~.="`5x-Tg2F-.C&bb7lSuIENDB`PK !>dkk2 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_star_black_16dp.pngUTPNG IHDR@@PLTEd폫tRNS~YW20xuQN+( qlJE'=ShRzy/}`\C@ m74!61gbV |,-÷]_pkd즙#LiH߯}IDATXUW@F)%ť8PB V(6?RM!lo޲;tM||T je)h A`MAȏ Dh`K+c1 FASc㓜<$0 R]Hc3܂L= ɖr\lAx$wWmAaQXRj*=|¨.,,!5ZX:]A hl lUr߿"okx[ُ=}`` K4:oOY4ΏPX?ncd~bIigI9d+' \D zH%LQ %X% Pu`onIa _Hlk4!qYDޮ{d!8pUGO\CtQ{q>;3iZ8덎m nlu.6lwT|A47<rIDATxWWbA@"* FP@pQ(uE#N 5V{{'z ( ;sw;3<3ߝwf =zѣGOc<<4<^ޞu$GK/!/!#(@;@Ҕ.umiӭ{3GOIKzi Po-}4 ׂ'BjI?jԏإxO{P@AM &2L0hx{ OBA1!Dz~Cd2V (^ ΓHd3N(I,3"J 4(dOj(!D1S2A"EK GXr5kKJʭ%ҒkVZn @TMUXfe":Hi5 RSC?IrNxjz~Ώqlu帯ۤgbDY[\>7nUó-Ս5 ߳ݽc'.Dzݹg'j>)eg/'⿺dz]7`x xgojrLi }Y;d$ĥ- *KH5T9h2=M hY}׬>69~sM;څ1`ulX?HSH~@g OyGP;, ;<$FcL3E %Ve/ott ttPoB{nk޵nn^C]`=][. )v#)'Nѓ∶T.>uOU@%sCoyѣG=zcqIENDB`PK ! 2 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_star_black_48dp.pngUTPNG IHDRe5PLTE]tRNS6|{UT.-trMK'% liEB ca=:[X41zvSO)mF! eC>5J`̋u0\q,W٘A(~9d<;&ʼnhfIH/xV$çg϶#pk_ZN8yRD@}Q *+37jotnIDATx[Uǧa C@eP2BMT2T@ D$ +54(ΟR mv}ιy\=<* L"8;`Bw_twr3n&?= /j9snfn B!?T; `1pGDXT8ehBD믻g"@h1&>߯]!J4)Dz2@|@N @8S<( @}5O30>$Z ?GXfD蟍QrG /{4y_hr)s?%? ) eҧ80Ro`M:n"s `@_)@8f>/] i.vr Pcmȅ=8D/ڿKߋ|"'?ՅKn%=W}K^Jyy q/?}%U?0Gs8[`0$%>QE 18,g%x}t E'WI8G7-ĵ4,@=y3 p<YTM%)()^]8A3@qK`0)բR=mtPLmlb1X/7ݠ'jקKtS+I{'6P ԊZWv6|xJZz*+8εt'*c ILK9{k\IDK 0Ԏ༿XR;b^J[ed*hnքϳv7*Xg&ii. D\30vHIZ: ,$6. .mICK ZUtb"?s.!%س7'okDkiKj KݓDYR/|ijm* {R /uIENDB`PK !7 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.pngUTPNG IHDR@@PLTEHJ[tRNS\5{T-rL& )Q 0@pʀ )D@,2mgf L3ҲȮoWs&d 2D) ;{ا@xDctO{~/ ^wxumrn;Y vWGYPW}z&*$ɴ{m4ټncpzIENDB`PK !r007 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_36dp.pngUTPNG IHDRИPLTE=tRNS6|V/uN(mG" f?^8}W)Uk$9Oe{4J_l x;%ũgHЙwĨ.iXra PS z +\`2nӖIDATxySRQ"P*D(H#hluT +l5}{^o3T |k|ι7fl"h3Q큁* ͇ͅJ@ Za e*`E@A@KC02eW@+jVaU7@ZUh mPh&(${7jmݺmƝ~̡[஦={[j5wC?pP#m==^3 nqz|z` ~H"0@8 $` D @rvsIH` q@"0w@y]7kB` .@W`5J@!(H;:R4 އn@7i[0PC59MM: ӝpg,s Ϥ+'DPㄧi{4 oLsf|fx9{{bNC٣z|=?jO@M|q|flU .WIENDB`PK !Zpp7 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.pngUTPNG IHDRe5PLTErtRNS6|U.tM' lE c=[4zS-rK% iC5J`v0F\q,BWm(~!9OdX<&hIxʼng;H/p#_NyVuD}$Q *Z1˜8XIDATx 3Q'Dk)Pڒ$^ڤT*XJBZHS)Jua4w#38d2L&d2L)t~o8`bLSpt8_p@8`b̂B-p@b#HXgQ ̍b+8 HTp@0/HQl@|8`td mp@b,·(6 XB8`(Rl@r8Dp EĮ,[zڌu6 `bM+]j;w)G[kv'[[Z|BhYsc iYortb/_ fׂj,-;,JY#?~?wR(*j\KR,PUM7CתǸoLJ68]< D4߱9sr.|/XZ,,0ׅ 34߼ z/"uLPHń'b”f0#Ag^+|p`iRV^sDӢ4kf]LC"#!o eK_@GQcw4W)E~RvW06;^N<[h_YovV ˹NDIENDB`PK !)~D res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTEHJ[tRNS3b4n_`}sB &'FeWV<=r| o6fДp~YXG֗CtvdIDATXõZ@FGшKTR"` HU b!QL:߹H&S~k=ʔ;LNx@?#Yw`h),5 h<&-q,-#KX!,$&[{VRG͠+2gKتgm]aٳ(@O$R(D*1R? MfgгC r;ߢ]bɉAGI_BQVT,|B(MSt / Y&/bƔ!L!*B!T$ԠN#!4cPhD9h҈Тy,ӂS}F AdmJ"tJ68-,/Rlv Y`<`eʉeTj(ec=zz#'.zuf\~7f'd)Z6\>$N4y#C:yz}NK+Azb;*]hlv}^nwDj͈^iajbADLIENDB`PK ! G7 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.pngUTPNG IHDRH`.npOl$ ,+n PnpTc (@8X`e{]PLTEQ*tRNS -7N[x}\IDATXI QCd…ϗVq_BebxEidH2{syʂLfkmϽ ~ }83CAIENDB`PK !>Bqq9 res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_switch_track_mtrl_alpha.9.pngUTPNG IHDR^@0npOlA6m\npTc (8)5<@Ց5PLTE:CtRNS6sW M&$O <;PQ( t7UIHIDATXV@ E - RjAr$,y`~$s8qfVqKnPvKEmyūŸTV ~Ʒ7$h03@q! t{ h>h`@j!kq1R9|ͷK`aɄ$Re/)_?E4ֽ zSGo*3LJ}zGGPA YR/e߅)VCAx dD3L_rl wȌ9=G+}E'v>igF]<_'qm~=_d= ue[\X~͝%F&ڲwޏͧxBF&f&KIENDB`PK !%Jk<`nSpLx@TP ` \ N g2 2p%G+ء} |72OG#'XN- k'8 Q,Ǜa?pO~#!dD;6(3l-ئE IENDB`PK !L&&B res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_light.pngUTPNG IHDRXb~3PLTE`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}`}ϫtRNS@`P0 pl IDAThkn0 `85?me턑2'd`D,boG$L󢸞ڒ*>Jk<`nSpLx@TP ` \ N g2 2p%G+ء} |72OG#'XN- k'8 Q,Ǜa?pO~#!dD;6(3l-ئE IENDB`PK ![))B res/drawable-xxxhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngUTPNG IHDRXb~3PLTEŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰG9tRNS`@P0 pIDATh[n P5Y,Xd``Y70hFbA *X64``a44h`FKD'4!hK֭b 0U{ @h`͚4G+8 2<<5Y,Xd``Y70hFbA *X64``a44h`FKD'4!hK֭b 0U{ @h`͚4G+8 2<<~ E@(i^(CoK@hmaΪGDzТ(Z49,b:$OS"xxO/OBIqE)icNg㵙{9f?w]sf/@ /vî^lx @_j2r$PQ^U_#e_ԇ,"S;kaeu:}؀uc(f+R7-h\oro !:Pgwf-IeBaL9TW7zslРZwlm ABCSP&߷h-I%%lf1=bG1iNLtsƘ<I1%ƓAOeu<GR <)4Dݻ<%R{C"b㘞`Z $N x$L.إ<c݄iV`kf7KK>& 4'6w8 Bszpsm=)\8v4B<|ў@q m5>Le/Qw˔z-(wUe>/B5nBNJר)ŬVYߠa|$8@"CE( y`R*͐>G!A>ɎtC!wL-"˔'Oxʗ0Ǝ]oL}6\J!~ք*%kz͚ ͘h-o|{޽{$XP=󃽒4јYΩ* |m$o{# s^Õ`5Ĕ}gk58?Rdl;)Ӱ BJIENDB`PK!> , res/drawable/abc_btn_borderless_material.xmlUTOJ`$"҅ʕ\x@lROkH o4D7o>X=}Fim\1K}*u2]j\=ez@}c6'f"ASs9R sw8 j/tC_?r{^6R ^/Ӏ&W3{v8LIaruI*OTy:Uw9r(zduG'-;W~Y˷PK> PK!0' res/drawable/abc_btn_check_material.xmlUT}n@gmnPDAQQQ(JM;DI H@kDJCp໓jn3ݻ 9LO%}{pMe5 i%u55fMQ?TX7ao>NJȬ3Ӡn䪯 2ԍ?UE/}[ُZOƾMyO',bUمrs/7cxgfEŻ{ٝw8PK0PK!]) res/drawable/abc_btn_colored_material.xmlUTuI @DwJ.\q! GQz]:8+ݝb`T9|XwQ<>#ls2fڟ3PK]PK!ﻕD+ res/drawable/abc_btn_default_mtrl_shape.xmlUTuN0iz X)CYcń -Ћ01!1p۸g@|6Fn/c+)ɖ'dI~ȜOZ/@jp'ppw_ e*۰yHOBiPvx3 cuO2@+X.떴Mlk}%ږC2n}։;jT=e&&*eh?_ǀ}LDݔ5FH6]"C&⫦.qS}S׮{<9FG}چj+u7'< (_ə_"s ЇgxQǥhrNR4MYZ9R MHʪyD&fyi^zGy.?ᗱQ.?]:2kDwH; 8W/K&z&PKﻕDPK!SY0' res/drawable/abc_btn_radio_material.xmlUT}n@gm~ (RD(0BԔD2y $<GG;a9<3޽PzdzQRU/F`~<*Q)XhԹY_Q#-i&L޼_)P1d}>p&]5Z aR+uOlJ/Xd =]'QvwQf"<ェyfitqvᬦ;,ܘa~w]ݽ;PKSY0PK!፝/ res/drawable/abc_cab_background_internal_bg.xmlUTuN1@^bb(,,x65(B8`eO: n&s;k`@ @[{BDDL\!9մEQpQ?cw[s`;nt:qҧGrA~.Kߵr| 1ڛ Q_ut-MI6 7[[=id@߽!]3PK፝PK!V0 res/drawable/abc_cab_background_top_material.xmlUTu` `0 44P5 f`u76h8'o||m14x#HC(TgAFګjePKVPK!vУCL/ res/drawable/abc_dialog_material_background.xmlUTuN@簓P QPRQQN% ٦#<-|w1.w@ƁdH۪iC0S2װn :;]jg;{Hrx2oƘ> 鸯(m5ޞ..7,Jks-JVxٙǍa9fU]_0Iԍ|*QUꐺg6BPT59Y3?C'#Jrr@jY3DzL;z\ozj. \W\>O$d=:u>(sﰺʀt}r2y_}%Rƭ.d+MVXzިwJs~@A3\yhpEG)gOUS3e-lmj3=G!5XMAXƹIK~{v^qas$*GYBd[]˫i[h==p|vXŻ%=#lg죏(؛سz܃Xe_oUt6 ]zm}kD-pڱ9r!~o |_/fݱvv-hxihUt]7tI&DzR)yɋ`"5z3Ɋ zvU!;йD ~pr 3/HxjvO 3苜J{쯒QU=%\-qr ^Zߔ;olld03snjݶw|\/\Hz2=Oy8ePI-cmJ1g\\o?&)n] PKPPK!.Q& res/drawable/abc_ic_clear_material.xmlUTuRMKBA=}+\p!A*B{K 7Qm"6bVDP֭ufƏe3w=ΝyEwPqeLǩ姉5B\F|J$@>Zvuʐ5]t#wn3&#mkpx-]H2=Y7`}8>#0V mھօ:ӽI {.W2H ;֚x4:ijd*Ďŗj󶾈G} A{!"g㉸:}# dY!~8WWc*?z@w> ρƜ/YΙr,u87Ʃ>>R>4ORHTK&*:5WwPK.QPK!Vo@. res/drawable/abc_ic_go_search_api_material.xmlUT}RMKQ=w>t-\H rhQԢEAd*DP!~HPc8wν;jî `u"C\7#J_&9@Gidgk+}頍.Xtz8lǘ&>ZHSk.-`UXae5!DOML[.cCOօNܧZcug'cc EDo]"|T5Ee*d~,VhE䔰X:$J,/1ެY `^OgtɋCΕ|)5Xcpv3}% b}yAJ gtX;14*|PKVo@PK!5l. res/drawable/abc_ic_menu_overflow_material.xmlUTSMKBA=>f.Z0hEE "6bV Z/:3|jg޹&t-@ !^G @,9qM<;%P$ʄ{tppo3BN1j; ȝ& c-ﰦ)$7KvyzYz1`,g+ߐP磥t޲G5U_e>nhU<#f[쮧[Npa V_GEqk،"3BNk=Ag:p|ءA>)zQ'/Mu a#rU]<9: uY8X=B%I,ѷi-kozA%5K GoA<9r(:Lcə)N8H:L|N::oJk˻?~PK5lPK!>13+ res/drawable/abc_ic_search_api_material.xmlUTujQƿ;څ.Dp%iɿq#uᢂ "c[PA]@g9s$prwe*ӷ䴭~*]y\7=}~`=I6V{l{D?rNvL=+7>\{38!%>ݧb35j'옒]m7g]46`ԮTO킟-~ wf\ىϩ:_z\&"qG;E#+1vbtPᨔk/F͈ucT`&/솺-8ETtF;Z/}vn;bI͹I\0MmYoVJp\&[PfM'>eoV`uxKc~XZ#)h,ܺc^POO+g-f]_PK>13PK!Ls1 res/drawable/abc_ic_voice_search_api_material.xmlUTuS=KA}{w緅H+3w1ha`#*$AA- #,Oݽ12;;o޼]|xq c+MЖiSF$i h } [FG b;9Пds uk U_h0gӢע8HK2:9}ܦĿu!7e69=> fΓSΨ*T;eW#1d8d54ceq&r5ԢdlżĮ{l7u.}TeTZEWnU?+{ӚU7:+4{h&r{ϊk,]zwQ[#VxR!R4/PʧMr_hP##g#5zq?YY(ߖsB=WtXA`^NJLGQlש~t&kwiu]?oPKLsPK!l17p. res/drawable/abc_item_background_holo_dark.xmlUTR;N@g;HhP Аc+6k !ZDCp!jVf<օ p]\3O\K '@#" ar!!;pyi5Ɗ9ٞ]=Թ_j>T:|ӗO]P[wYX ǘ1o<Yz.G"o;""#7/5!n*ܟp4iAg/ԲՎUV\sJtΓ[7T -?|}zUSG£g-PKl17pPK!*v6p/ res/drawable/abc_item_background_holo_light.xmlUTR;N@g;PDA¦P hQ[%\ r% b'++V㷚7y.|$ b >6qa{Ā"3A|+FDkcr[ՈF㮲`ɜ.Y}\/4FN1rS{OeXY 'e BOfQ:ĬϻG̯y#މhM|1xhcWJ?xQYqbpΩйNYKp ]7~ޑ4+4,f9gFfy/L NF˹^8˞YL,;o?].]U=ã߷?|PK6|LPK!0-,1 res/drawable/abc_ratingbar_indicator_material.xmlUTJPE$M j.,.DۭKm-I\~Gz#qy̝%TP2u38+}p . xoj#%j u1\,Vα .̴Љ T霳B ?뢍P(OQf {Hkf'!g3ˆ I4؛{ kNs^D&5|U9 ܮǰ4Ǫ<6+<8uf+f J7qU5|TûPK0-,PK!6"S,,' res/drawable/abc_ratingbar_material.xmlUTJP& Ņhq鲺v[mEkK(5|> ~j s9ɹgLr*Q(O hp. xohC-4\N#P Yc/4C9l]5FkSXcS%}g=nh3&=X|2r!m0{.,.̞l,#3Y[c=;kkN/iB؋3sU5n_cXc??87M5ڑ ׺.T wC+C QuB{yMPfZDVJ e~It~[muȧ(3Y=5fwO3œEfٳeL$M={E| 9/i\fggnWcXc?{xxX:UUwm8>X}~PKY~_-,PK!R+ res/drawable/abc_seekbar_thumb_material.xmlUTSN@Mpx)A H/@BN(OW >f/grl EPѮgwvO o DUvP;D@"%w$a$Sw8c~ݲ)N ט'\x$ \Sgy=tt-]m|ȥ˓*wbgnN䕑3z$Y'B&wa! nU/J7z#ujK_?9pC(2^,D1V(eJ`ijby"xșuf&:ueǹcX_9o+O~SF/GpF^~o|Ic/K/pTwPKسH0PK!:0* res/drawable/abc_switch_thumb_material.xmlUT}n@gm~, (RD(0BԔD2y $<GG;a9<3޽PzdzQRU/F`~<*Q)XhԹY_Q#-i&L޼_)P1d}>p&]5Z aR+uOlJ/Xd =]'QvwQf"<ェyfitqvᬦ;,ܘa~w]ݽ;PK:0PK!M4+ res/drawable/abc_tab_indicator_material.xmlUTu1OASC 4+%.Կac?_go6GX/l{fv7%cq7Ө VpAA\XrzVxG陾{/"h>css5d?Jv0*a%$56c} 'OK3ef]O r? =Dǹ1sW*ORy*gٌ5gLfX4#סeM^PKM4PK!1X) res/drawable/abc_text_cursor_material.xmlUTuKJQEo'i4$ TС`B~ . 6m=.]".tn K0S7Ui=kN#k'>t_fċ=j5(JrFGk+^żm4n͏چ9߾—V!Y5\7:ǿ-@6Se+%ԯu79YܗGB(-^?j^nI٪Z]g]z못7PK1XPK!ml%p. res/drawable/abc_textfield_search_material.xmlUTQ;N@("DAR$-(rH~ Ė@ @r2 A [6Y0]yf^ =)H</+ 9 S0:^">ՈϔW1?n=Y SQ pg=3C;:\Lj]uZM'?Q]}A"CdF<ț4Asx C~j0^,{h-:-=^ 9-W[r6ַ_o;(!U=JɽPKml%pPK!<h, res/drawable/abc_vector_test.xmlUTuNQe‚kÏ *0!ZX1&6'v0>~{YdYޜ3gfYGYh]FZty1lCp O\ 'Jna3|7vu ԧOy[ND=ٞU; Զckp | -;!@{*WǞJB_!'W;Dx-Gd;t=ҩVI5}z7]=ryu5&ac/mh2'lb^c΀.HW7+c_QJ1>\95?ԙ(0193(o .%f.F3S1!yW פ<>~PK<h,PK !gcsy0y0 res/drawable/azure.pngUTPNG IHDR{C IDATxy|T$3dB*(Qd ZZmնj]ؕMZJ^.*r[*x$AHB2Y^W0933J{{|,,@ @ @ @ @ @ @ @ @ s;,7 s߽۟_=K0];~xq_uźg,MZ(0c!.m1kRoO.?2=gfPdY@W)oryte| 7e9gFU7o 1P5^xeZ/~ !o967V~J[U̎S,=iV`D}ŽOٿjZ^ h\ԗn8cr1*Ec9d+7j^9ʟyn#'0]uKibŜGOw^AF1G%imO.`_QvM4?"k矧`]$~4?;2+7qй9NwYWU7D4b;s._$߻*Q.eڬEŪ wO!!m+|eiBU¼( uvܝ;*/Ʉ6?O,M;,9KP.]s k<⒔.& @ʸgn֎ز%LϨe}ttx^a:}D{dt}=R q٥Wuy`Dί|m[>fHON`@dzlޕ;??tc$iE򮹹}#rTb1~Uy"ҁ:abw Pm7?Rf|^c0?/&ʴN{bE3pV񫛳t!%Ͻ˲l]86K Tݮ/HKLx3{C^P@ ;vՕMp-Em$I# ]Yi l~B\LC늻LnNItNU]wVx~JqA%fWnOdBI\I}~o:sZޙ3ȫoV؟9Km@G#ݾsnaݔ*Nɟ'9nZΪei)# ύ\Rݙ-oK ZGwL oTw$˼֎~SP0)M<9!lU bI=og; q1yd˛w޹6? !zEYd\eg$̧ܫ.Q+ަğQ4Gg$ιyjtlgB{60[TOxbT^J06˲ f8%l|hu6vjޓ x86@RƙߺR" 6醂Dv FkqwT5Tg!u}=ژ,wXs h`9{ԾwkW-t;x\׳mv Ϫ[~^ul :GGW.# YP|qj- ;-{Xbnns٥Wuꌤe9SWnڠ@H=z n9n+PYQCI9aYZH($)k'w[{- a0ƙ9iN-^XvfE-߰PH#M<9!lqT}j1~j㺥(CT-oޑ3cvw]E~%B.;# n>srD -Ƿ*u&qkfH: `:Cs\;eh]J5? !&IKn9+N82A@Yxޙwiz=-|DZg;6˲ +X6>LK~Gg!D :}]W(KuHgfJ}<3T&ZBA zm;rqx{;8\A avqӽWH7w.rT^6-t;xS@"\׳mv >T߫wYN$$.n2ZEڿv0t;0t.vkv{с_|Ps&ZgJ+'0 鱽{Wni/ 7+3;)eʻd+Sҵ}t#@&z[+k~@[pvyhdi]uEM'k~9y@V񫛳t{`B4ۈKtV Dzg$\X0պmv tHsKlVO%ΣOرkn.[qe@JDAǸޕbMG}Y^^/rmG;q_qke7U9netwyYVx~JqAc̉?IL9>} |N;sytWhDm~@ z;v8%7U!4^N)RFBA);'roUoQC:nc,׭2o3gl[}nUC0 \/$~69䄰X/ QQtWк!9[t6GyGΌ'vc-Qe"+v%.ےq!PFgNU?l~.Zf{jFBAιyQ9N]}^4}w9~1Uh~B 6 x/$.f5uޟ{BO>N/ u~`io]n[E,j0^ێsGiBg!ĸ Pкak|q.]s >X,6ohZS p; gl-U_),HuHf8rn#$%vqLqk#oq?Z7gGY<6xinykߧJ7?ViFB Mt =s%[(YibG*X-f)u[֩@ӍXОcB?(}iy:?B;yMx8e8 "6X^fݝ4hPWgt9|N> h7H7jy-ޢxsZ瑭 Dzg$m Z8Du-?}ɰ4k7?-F@=̇$IЮL&LQ]:e?wOu Ek#RTYꐾ&X^@@k 1=J4?T[Bb$%d8mq&?H{WedhX,؛*f+N)ІtS=C縙\fʬ[6>,싹EX3籆PI78ySP館zZW#8Sףow??p$1[4S[*B$n$2l\H(dp٥cf{7w_m8=kcᑁ\5M?8Q&fY:=# +k֕f{Kj~B:Ih&&@=51br54?LCJ@=s]&<9}rJq2nXʿ$Oꛢ+>eٮŘ?&vqA@aw]6]Jq|ݶGX 9-6۬%fb/avցRo2]g!Đl:nVN`$2C1ݥ 5rʣ:VG &Ng!"n.Oǭ*X%XܖD{R)y9CD>9ьWWwTֿVsؘG9>3W,:-,l]Pž!jH3NXwc4bo~I*dl(ŔX.POHDA*̔grO5M:#Wt!a|ti~|zqh+6>BtMiCrxNZ]߲/U~?$Z~_1{FxԤO,A ?H #22̸j}StqRFB \ݫܟVYa =u 0SfʲlʯϚ[b U,E0Jg;og_V8?6$5 pԪE[^{|\e.kc(iU~Л PCf %panenxQ|8=kcãAI!;*WèPl,ϞΧG}0؛I8>U]_dkńi/Fj͞:MQ#5*/̳(7? !Q EYί >_eI2iq'1B! eT􉷪Un~B,~?$Gm{xTu |Nc&oYjwb$;#:f$Iwn~c?ViFB s9f1'Q}St[\2W*_rrKaZ]$'3W3G3l]PžR?aj# q$eo~[ XZJ17'\]k$I)"L0S6;*뷪G6wOje#L6yo&f7PQ+6>oc(mGPV5w2zS]9>30.]Z2 MC3q^H% @fD=PIyhRړMKqX(e$0lf1)qyо{ 3eց0ea_r%9`J0Ṯ}>$5?q^Cr\SHk@ϥ)4ϧXCQtٹ^G¬a~,IϧG8u!3vՌvX |[%x4lu o>_kuI /ܶSKm'J3г9B,جk/QQl?5h <W#VoyLVy?-Y[QsS %gKT,N^Å|tisQ(y @"VN QYZOü@ڷ`LЕ2HtTީ~Ft`9-bYj|:- g|h'y4:>nN,ȴڊE[j_I[P٭ .r|mM&@MpUmCdmEu=CAV=*/u nuyD1K|U7=[P*XxcZv};)'k~A^8-p|c(UZJgYf[xlޘɇI)N1 c+W_~o[+Yٺs,@{"+qO8~.S?w/f9؛@c( phl_H9+Y[QUKMVJ vN-Jc/M+Vyt]eCsWS|u o2®[;kEYƇeZ.ثxiw7BRr|{l. X?͇}uRB$Cnv.B?1nS6u/8,c$HlC܂GN5ƭ8XPM-̔Y 9VNۭ!ުƗn[ն[WQP1A$\WxX[}paʆmq3$us!" F9@Mӳ0s|uO^g(H( "Nh_0?m4?wƂGy[k2l9-0چSm';㥃Ukw#FB U<::wq}uaQQB]#,+˸$K(G}C\csl6su9R mgp67 [U1{7N^?e(H[ %5{Cޛ;NRcʰYIJ2n=?Wo~۪~8,p-o]VDgdY/Im?` ZY36â11<߼# ZTȌ~~aAe ђ5ZX [¬0́^4C6?wGG&= (:<"I~p16鬗ڱ<´67KbN[_gs=ĊEp|cu :ag,Krֱ1oLLc3׽O#bbl_Bi#Qc-\Xڊ:ԄY}!!:dlW3jZV{_Pyt]eS CAgHlDtll5wkm;AA všYͱۘrijnrMX9!oE9[EYq„ϝƪ|ȼlDžhòၳEt?\):puHRBC#A7gyq;Tslܺ5 %Y8n!#Wp{1j[ƭo$>[)@kV:DG4?wl8:$@k&31vELtګ{|uH!9&T%=#_~ω0oV:$!_ /r0Es*Y$L}*FB GFh~NƖX S"M4IDAT橒WG<_|L8oq`GNk`((idee{ xQUT%ޞÍd38[ !#V;xCAH( ?\ -鿂ul4EY;{f+'yG/ܶۤY0&vPjgxF|27W^sT=[ceA#3kR]Dyh~VSђ5X2J/Fct?#MPP2ح2./ 3_F6鬗I1!=*1C`BsRǎ7?f,=j%k+ ReNl;鼮8g?U7=[Pf `lU?㥃ʬ-xxQk1N:5c%|)֠ACo>w2k|EY44?kҔ v8:)gg8 1 2 OW5TslܺfBM]He@#A7c5PmKʆf^ 8,V!@taw~ͱ4?kێny UM-̔Y# a[K?Ѥ*fFRbBu7A5Cr\7zKb1ye:r ߫gTDiay}AY"HcKt]e4Gz$TsZGGNob(H%߽*=1H`ؐGf4O{7Np Fq*dek>ϺꞺw*/mpIK#=3dw`aڑP]侞|A~Mx},xEAJswklQQl?MՄ ;<=gxu4?Sђ5[qA#M7Ux&mҷi~64Mzn4t:Y,Jq6j`67_;:(nl$TO.c5?3w~+{g=}kl=φ5C>>:(mUyb suާȢ11{ RV^Ͳ>eeOhl& !ZW#>)kǓ@f;>U7=[P. ^=s71[H*k`_~U:eagk4?]5K_IVS'Z`뺶ñu4?}?qo렜) ݬ`5m}OGebbP ac_}=;,s7i~6Uu,Br|{{FvXWnͫDsʆfnVCdR v`ޘŎmXg۱-/0eqoBhHcuUuk~v>ƕ@-4hŽm=#J1j`|OKS9ZG31eÁ]NJ㺩0P"VL$j[Wq e~. 9F,y56FP|ɡږq*83H4#VR?Ɏm{g\l8c8L߽*=1h`Gf hl>ϸW}uOYVkH @a| v|l,|'X/mpqvP)Hm{gÌnGI"T@Pj)h({_(y@\D8)gSђu %’aPM<^P$sq(CAt ~tG'ìCbvSض}M/Y L$UZ I(=NMs0&仇{t%ۧg4?11{!K]'3e99cچhڊSI ;,}h.d,;>}#&=ydt뷘Iwpd f]h~FmY/bs@+lp8m=ėe}r੉ڟvNxƽuCBX-j}γ$!&vsдG4&HXLL^7 Q=eR>$V3n/H3r1V-$ɉa޾ V!acn <\ %=j>ޜaj㧢+ʻũ]X1m:NA̧3hHϠCHU=VRcZ7SL& "rAD.wHvٙK}On>]'r٥ ""΂H֔G._/z,JQqDsKl!9 6|PCPJsE䂈6>5aii׻k[޹D|}ADfNٜf{`D~jhE|%?wDa9oz44Gs||V#hB4g_F9?(\3fYQqYK̳]\1)Җ}݊S`^Vǧtn>šeO#?6(8{M(y@3;N1ydK|f?"\g_k67#cJ/^Y\Hm{hd;?c@r|/ :%쓏ino~Β&[ 3Oc:e²5.+ Oy%h띙<ӟ/Mězk_=$M?~=YvDAauy`?Z"`d^srLoX\Arw_ mE8Vw8Um|%#s;O?P+I~{AX.8Esi~uޘ7~o8> 9}#!zF &}I2==EZ]>#Iӷ: "K3VaDS&{O򻬗e9?/ȔT4?ꚓe056os`b9>L_X ?$qV]Z^>mv[30$@z8)vIqX AzIrAD96}@>8@@,|~IsD$iMyU"C=!9 6|PC \v)My|_He;C@=KKC]ؒP\,JL}AX$!q~$Ofяs"r6>mih.P#`()vK̳HzuͲ||_ ^VJ q,˹~;s=0mcV"p~]l}aqD,s=05˞G@!KADy}XNz`\EYΙ?qBGK`0) [@ @ @ @ @ @ ` @ @ @ @ @ @ @a 6>5IENDB`PK !p " res/drawable/azure_transparent.pngUTPNG IHDR~)b3PLTEtRNS 0@`АpPcIDATxZ˂ Ev[l2Vme2$VUAAAAAAAahU,ܳ`3ƠtJPY "31\C?U}lM_>ˍ]7|.&-1tn:S&7%a6ې/Y`}%+96ysUPx2;#IAhA_yǐ1[dA? L'׳GTgdAw TTȹ9B%Au6GvW \McjƐ_+2#ۓ`l#MjpA RY.4Gʰ: C yDRZ.̀S' ӵB5 ĀH$<1 @),Œ(ӣ [ZAS*, ڑF" P8#[_a'q0z %TT"Z :!JFudKȲ5=XJ9DsNrehj_+G&tX,dBaM䤎6mUTO} iNY*Lz%BS8RLjmCueIT1STim8֑68MLH;ncf|9'X+]yUD~djZ(AsouGՃ$ pmHA3xN>DW.͢BEy E%v !:ّ|YtS|3HgtIENDB`PK !0<  res/drawable/azuresplash.pngUTPNG IHDR}}r IDATxy|TfM&a2!$@PEP>XMDR+T jU?iAA RBQDF2a23woK&Lf2 'y̙/g=n(Xq. w"p'" w"p'" w"p'܉w=51`LW"XTAIpK63|.l-^ixqgK ~ E]{-⢉ϖk; E]c! ՎWZ' I`OY"Рa9z8r6xk/dt,!癀DsoݐP ]E6:L)GTKksO[;xϗ u@$U&g~] NުKӻ*6S;";uLp?ZɄYWJN -Y;|Ɛ* 0t#\4ҒK2% m֥Oˊ#g{ ˯F3($@@ 5$=7T:.A||T/5L 2wnb-\#}ҮO.|c3ІrS&; Lk[5(q@wE VjlwYXvuGK c͠Zb%&;O ,؜2qkc nm|Y#;E8kKÃt2F?UZsIV֮f7Z`K:1ԶvmzFOv vqVf t# ,9F?(LGQm HL#|SltAaSoIF% yb ܻĿhCknqwCO c'1v,?Ԙ{Oi)Rؓ6N~..N3?^=4pDtp|R]`_B7V1\JxZђ{rvߵ_~A1HxH昹y\wAGGYU[65 K-P s@_s61[|.ۀ'?iZ_Iw4.B5% TF:L# <=%bl-g5X1ڡ+{|ϧJh8mj=Z6pG+yLB)ax 9ӔȮ*kSͽ]zgJ gh4Z`UG 2{z@d^jOkCs FdhSaxzEi_c?( ,\#ߴ5'z¡ c̼<W.H^Sflf6C+\3Kѣ`;r q1Ƣbs0а~f·s[S2?&6waMC~g <vo~ǩ`1 ڢ 'r sn;(>}:8qm`dT)c1=UN「I`0moIc]?vM/ )yq_ jynk/q Sq:%sjm \vG6kr*)c.=8+[o!OYԪi -ZU&;;Ѫ,.a0f)w}WPQBq^>fNk|VajdN.6)\^L ރ۷}x+krm{*rw5{) L̟vۧZ]6QK4*kS-;hMmu#m0HuO|>,hS}S^sYo1@Ĝ_ƲK^l۠rS],r{g天+5iRYr|S|3?{tr1RfV0$;ƀ$|GĠ_O7 JH/FHDRs+3e[aPf8qN4gOD'{JsH$8–9eC/sJy[%T+zB& 2_0:Ṇ:iAgAz/Mrs]g ,X'_0ڍ4]}0sN^e)Ľˤ!b`1I8n!O,.WspBMp8N,bF$PKX'?4["+7nSɱIC``freΗ:5i(Z`o<,nd#Qw[Z=l45a2yG|-"%pdpPqؐqAΐ[q:8s]ҖL9~,ݚn^O+噴E<KrՅe`-Ϙ=ٓ2n; ﱦ75G5M҄JӨO6-9=u?.6XNGrEeWvgD( +; TN8%E lO~{c)~# \Cj#kb-\SbyJ3fwyhMgpJ>RkG!-U*W#&}E ԸOl״EQ.}[٦fy;|Bz6CeJF_ꤖK~jCWk2o6-*;WiL:멭մ;~Fܛ}1Ƽo;H<Ě0U9CYRΩg䬗K4QFSkIǣ%3Έ3.g '929qN&~֬߂/Ogh7 -NeYzYzYzYzZ$w)w%rcM._!ǜp ;[xfPKDUPK!mc̆ 4 res/drawable/common_google_signin_btn_icon_light.xmlUTAJAE_ U .A$H42#.xwgbƨ5|ׯMOFWF&΢P8.\xބwap@ιV5osŦ F܊[M4ՙtJ[R7R}OB3奴e8KɡPWakV~̞=,L>vTÆUxyiWku=5g,z=\s1dE}?l[PKmc̆ PK!Qݬ< res/drawable/common_google_signin_btn_icon_light_focused.xmlUTuR=OA[PPb0&bca,5b.!&&Z'Yty]};;>|XB X2άBl h3$f Bc;-kF_":c9iē6=]즬R.`R9%:?%+>1aOĎ}jTFh:37r dqGE=*LY,L+2*+Fs8'a |M2䓆Ďht)'kһ@GTepCS'˺ZzWQWX֩*w;vg+<_I3c>K֌xyx oPKQݬPK!Q; res/drawable/common_google_signin_btn_icon_light_normal.xmlUTu1N@EQPH* %B\$BH[ATp.W\ Lb,{gxbǤ{rO\ޅKcd< 3pf<&!,ōŜ2U`%C}*곐2gP]*7bs-mD|'tIYyt5-BG/ّv!~_C+n[ݡ\4IR)Os_]gySӸRU/bFhZ#4F袇 X3&XN#e7ee>w)'R(m|"vS;2B7oLkHm$}M,ѵk*B0Pifbg"g(LS>+^Wx$S⁀a]sFLxob:4&v4DM9Y: 28/x;:T^һuՌ¢NUQTuߑï$<_ѾQxgy^Y+93Þd؃w/7߀f~PK˂PK!k#: res/drawable/common_google_signin_btn_text_dark_normal.xmlUTOJ`$])vEWVĥKm҄+p!O'5B@_75RF*%I+L[_?Icr:Q/rL)T݊KvF?5~6}*ax2ۺ} ipb7ɶ<oW4q\>HCXo?+EZJf^¢n{gݖ5^u;Ż;Y]PKk#PK!b$7 res/drawable/common_google_signin_btn_text_disabled.xmlUTS;N@b> :*AB QSpB l'H4| CMA8XkXk7ﷶ~0Xƻf~X Vmb8$s↸'>/"X2Q&MqvS)?cZ[j iгoUM"P߀՗!*wmM߀چv#F&3fi3D9_-I-| w\Y¼u7)ݹZOjZ_Uj&TIm3[ZpgQʧ8q:,yl8XsRIt9HN7qiݴEOt+^lf,Fgx3eeYHNfŌY߁ɪAJWr#:/ѕ\!%rJl67PKb$PK!]ʔ 4 res/drawable/common_google_signin_btn_text_light.xmlUTAJAE_ U .0& z AUW'ūCi'Q/ g@xބwa saz~㈅/6S0Vr,L\K.mŜcJso,%z}s ipp?5C.4ԯ~֢٣=)c; >Y' }ln DӬ54{'+֜,j=\s1hE/~نPK]ʔ PK!|< res/drawable/common_google_signin_btn_text_light_focused.xmlUTuR=OA[PPb0&bca,5b.!&&Z'Yty]};;>|XB X2άBl h3$f Bc;-kF_":c9iē6=]즬R.`R9%:?%+>1aOĎ}jTFh:37r dqGE=*LY,L+2*+Fs8'a |M2䓆Ďht)'kһ@GTepCS'˺ZzWQWX֩*w;vg+<_I3c>K֌Cxyx oPK|PK!jS#; res/drawable/common_google_signin_btn_text_light_normal.xmlUTOJ`$])vEWVĥKҔ+p!O'5B@_ _iI*%IԵW4&sD~7F䖚D=(Su+.\7ԿubC#1ʥfH{M}Ggkdf`LyΧ k#wJeNs\ĹrM'A?v2Qn t%sOܱ\(S&QglksB6)6^lÿYWGr~ %YH|ɭNhҊ2M3ӴKyft שZ̵3/+3;L+lu6UTv񶃏vnwcPKgL5PK!&̶l9 res/drawable/design_bottom_navigation_item_background.xmlUT=N@/"B)R**QqP)(X9Ap۵-GƦY=ߛ:SIML:P#;)Ww>r+*U9+-aɦ[Q b2>[pR995[f-,t7rG_/.씀 пVW<&g3{&ĎҀN>8t(s.[XVtuWuYS7:M[Qu]Wzq77u{[ PK&̶lPK!yӾ& res/drawable/design_fab_background.xmlUTuA`iH¢'`c!n#H*TE1܉W0 1 Iba$"'aΞU1- Mmw,Xa(QgXKșJ+it.#>Hs3d!jf7h O'OimʥV&%o!Dg~]PKyӾPK!u0$ res/drawable/design_password_eye.xmlUT}NA5b(,(,8CE-}ÿ#mB ABCpv:Yrۙ.@1|w 셃!dLY1b-Y0wEĄ /Zˆpks`npe*gIK]JJͥWJ]8)+q .2wfv kssKPkHD|q9{kIgY3{YAIk5gjXF5S/;ӇoPKu0PK!m4+ res/drawable/design_snackbar_background.xmlUTu1N@E&1!3 J1.p z$ HGޮlD}̟?u&+m]~ % ~i9@z%ѐZC//Z<J+^8yx:mv8V o1od#;_M/NШ0k'5r=}DmAGo]_JozzS&B_*4l?lPKm4PK!}u0! res/drawable/focus_background.xmlUT}N@A0RRP **QEԔ QlD DCpdO=m :p_p# _·#PR1&X+4LxC;Zp}Ӫ=Y uv-S!9#=6GGKzf{m]cPK}u0PK!Acg) res/drawable/hockeyapp_btn_background.xmlUT=N@g[I(@(JA2EPD#PQ"R?p J*.Cp]X IXkޙy) }N z {‘0‹p9sa5-*jk^xŸ]}BLԶ[Zr]r메5FΊa?ZJϸ?_)2χ4'̞lM+5D[-?,iORښP Dn3'$I&`]6߼}tkUMub֝e@f_g,.iqsʻ("K%!J c0ǁ|HdS9;y7 ŀ*aY[WVL)Ք4jШZQA g9rN mW1qsH)!qЪ0rrmArå[Pj)0.PLOT6lAKFJz6kZxLa˃Q^a*sl[Uչ5/֖9u/W|OV ,W?/7{*#mlljZvlQ7Vv-ovfZ&lUSw+?Pݯ4;7ǽB:oqraߣ3y͟cfUgƃ9i^Z)gRϗ#AUjjiּuaѨsȘ2o|[x9 pΞ8 wyqS^VMٜ&>/{{[1?2~UyVkTa>pP=G2UBUt2I*?a*tl|ʃL[TcS.?bu4̴HpKT۹ Pta2*h3lQK B MzZS8sT1FYy7p8pMfe{A=Ll%}Z1Q"g_PAYԹ.P["@,|j Zn#Bt FHc=ŀ,d=se"HW`/M䨤MWr]aq_AŁDߘ\cZpw+0O¯["PYC\;c$(aKSD&gL3O /VbAnLX5šM d[BZ9..fCDM H Vm+ԒhlVq34j 7^ah*dN>MC>4nx7Z<:1 A1z w j ՠ-                "5Ƚ !-\S{>A0   Lj:.0>Wл|5\j{+]J7O}Z2ؽ-a9$-o;l&z AkvE.N:: ͨC+79_24h4ASB:2nS9<)M=f[J7SuUBe8Fݤ:6w]B2ޡNLTT!#xnh4R_R^B&fQ::33Y9HL8J Bڧx@$ki}DjYmqde~.U8^^y$t?( 9|N^$d;mI((_s-HBMԑnj6۠6xjrݒ(eIENDB`PK !F" res/drawable/ic_action_console.pngUTPNG IHDRW?0PLTEZ? tRNS@?fޮ6M5SIDATӝK Phb(ٴ| $3 .7{KV\Rπrķ5k % IENDB`PK !ߴ$ res/drawable/ic_action_favorites.pngUTPNG IHDR^PLTE-^tRNSA@utCBwvEDyxGF{zH}|JI~LKN'(MZ[挍O& XY犋Q#PVW脈S"R$TU!%6b+<^o-, ֡ǥq`> r ʗc01/ɜ*)8m7̙9jk ?:;ae=ѐd5 f2ț\s]_gh!k nIDATx]{\UE?"w)֪.XyCHA4 z DQD^Y,K G=ʭv=@fy\̹g9}ϝdHdHӰAy1eĠ21pQnh5 ę}.@ |y{pe=r/@ɯ~ cY8 5d`zx3 7<$eDt8F<(2M}@|&3 !1Iu?D_L10@y=S8 1+1Gu<?>y\ #l01NeU|=3_,}&ypȬ`w(C@fḧa Q:>恿Mq`VpDA]4XL#@!t@tX酽esgQ=pD8&,}N-HK3ADlKRs@ 'ۊ!?@_/ ,__a9ct_lQ=wA(tPs @gW2kYƑ Q} |10g+P'FW+˩Mt*)Wx9$Qt%e } V:i k -[m.$y+pȋ)1\HRW򢂎:'I2dLtI n{YtQ6xw,Tw/ k~q M+`ܦ|޼%b*.1( S=yUsIRTe7EDer@ʌD l&f'ʒWn%x<m)rt8\37'VK7v,Rν\U'ۑqAZ$쌭ݵuoU߁/|+Żjcw$ہMSޑ{ t PB;#BMfMYλ׎lpWNހ=N#vjj4MbOV=Ӂ4 G={JbQ޿8~пqG r{ tj胈K;MG0=K)TD ղ\,1D$%q@Ѵ& V-F,-ڒdL|s(%>B\mʔݒJ7aHoP|#ho*߱($^# ;[Z\,=߿6A #H4Sd*-9-JH% Z&2<AEoK> [pm[U)ͤ.׻͍߀i ]A'v`ơo'w`9ݓJ鶬1l &`fgm˿DK",ub\zЛ:*F"*®23Y$I;MSݍX+YYzCZwHnz.9 Ǔ>GkoE GACD2sN'DưЉS6z3V[S2[ A6(|)8LYeD.9O^K ddX{4Z8$ _IbQ}UZO\)3xPͺ³iWv(P7*"ٝR,u; S}pԌ"&0&GG2&mYH]o x+)DLP"L2)z[Jz8%Gj=[ ''ob#*=qP:GW"ԅ!݌ґо`fҪc]%}$O?/Ii$mzKAHTѡn%խ;KV:DW d'pKNχ?8(9Qo\$#a8 `h[D>WIENDB`PK !$ res/drawable/ic_action_resources.pngUTPNG IHDR^PLTEgtRNS@fIDATxڡ1if@"U$I$M,$>D$_I$IoտQJIENDB`PK !jcV# res/drawable/ic_done_black_24dp.pngUTPNG IHDR$$h"b(b/b`Y!<ޓIgvO<3JƐ(fy~ci0Q)85 @tl3l,_O8Ҏr%i@.P(=fdH}&^# ețNdxBxc|O$Y,u{ dH`#J r6pd{y#'`H[eNMɲddY"9Q8'`tM;`nf\{ "].INv҆3Ӏb2!?vKt}ߺawO <G]nx|qLՊ\G@r0(~m&g?Mf^2M6]RpuVmYȱgEIoIH=$G]L@YSo0 {`ڙ" gٛy;MHeJ O7سEІA3鍜6™`lV{ԄjT'a{7A) o$OlZ]M6t* ?c d%χQgd0;_{-̃N6|^c`dJm&@H'I@B f8f4s - Ðu]y x^_ xՉL`\ؘɌIFl_/2{bhim1_dY 5N,y/"ߕ/́,ܘr xYD ?2jOT<@rt,=PV>UĐL7 @J J\N{_9>m*6q}u`9~9eRӿ2$n1@3uYGG_ggo7*17!&4IYF+*/Y6Lw, J閈@.+% x,8wh>n+2CXa ?gZcHoi,fI MTƾ0!H2$:GIAsS0. (.uTI6]LD# U='KJkMW"N4q:8J:%?>{Ktژ6K?fcd\CSW07d#7۞r,}:݇a &DQK3$Mg` sI@d6̘wORJGS!`rB0y9X4 U[Qq]Q?D0:qGhPLcL432)WcScãv "g;Ey98mQ5N_y7ct$`NY1斗5GZqWjDm["WJNBVON-Q(/f\'/dQg^LKGEcVZUӖƠlq 'BHmS+5a%ȻDcI@uYH!RP{F^-eY͸xi8kMBJ)'2V>E꥜ g(l6<ASVb*\}:lw[DаK&q0EҔȲI}{n}ɝF9+l>YV .^J^!񠵫ўf ɲ /RlVdlZ,X,)⾣xVD mE`TK=2ơh9,feۿsoH@Dٍ4s4ƪӅJ)n\pz}hjDs{[@9Pju,eYBKw?dA%Ȳjfsf69k\uJ5VR}G;od0U#,4JԦ_?S3a F]I' xlTa1oV,chxNG]hl?J8XdMX 䰳 KDI,X^YY(CNv6(>+WJ8}^bPR xg+0n\ia攕eCu FC['( E`&PaP# @yfmVH N]`nE9rrrPTcXh>ٵ $|caeao$wCO B!1}xc|$ɘm,:V,Soph]==H{]|R{ .O R΀g(d:;+K@$RI(;iqRʩ%aD#H7yDJ}5n}O%EQq/_G}s+^,f3Foo N& H$VXJ44-Sĝ[&(48fA/!r>9W`j8vvu{Cbsm:& ͒⌏XR0'oty}ON7c . DdN9,Ǝ.4ut7bjE5"UfYS^Պ%YU\ٌNkn 7͒ eŲE 022C R 1HX5~JYL f:Ʉ-ό ǃ3NDbLf gFm%5x, ~( Sqqq#OIVE[r\BOUldbRܜkg ཏ>Uy|I dF&0JY}$aͩKp֪e(-.#N=wFCk"$T2$AH<͘w2V+Yj}CR(|v>( "l@fb샵+gbNvJ.z\ gˆӅw}pQ$"ݔ1` Ȓ` lJM" !a1Ғ?}Nxz]8\cҏ)c2|^7?c8lfS~2 0Ȳ>2`x݂ @xXͦ88T߈6ztއg_{ nD9*U20%2i"7j)<3S`tKRfNZKӆϟ/\ լè ˍQݽ8Є6Aʁ\BbRȚ֞w7w%ɐ% 󪰰r6V 7Cc6 k/kVb,# d6!!QF2$qe x#g~6gv7PLeYvӅAx|^oCG3T$$< UB!e $"ߑSUc) QܜiB__xJD˱q؄4&ta4&mf* VU˿p^禫>njf>)/o *g3te>wo0Ԧ ې2FEA(J2Z:{Ckl%GُXV'ˆ׬5*eZ+f MD!S$]Qs.<>֑18gElsW6~fv{مc;[y 7qX$ $tyxoācu0pZ,:zy;G1:DQ|,I !SGv !̔ G,&kۯhxǜo 1 KzaBwo/zOpVaQi<9?fYq(7Bw`"ek r6\{EUdl:7_Y Dl=#)~ V+x,Dv/sz|o-8 !2Se65sgs=":}7Bq1b LN-Y0e%WY1oh(j7`]=td!$b(e AYq1Jt@}[z|HnQ1r0ElB-HX5yF-ojrgv?a# t M8 L?S1 pdYvũ8m",?ᐑ~u `Os!t &T$CuW\SY:'ߵHX0Jha꩜c~߿'*pW*ss*VƉe]kn_|No䊨&.URX[*|kbq5329lXR=Vg`PPJJQ gsXb56cp|QUL^$QN$qHRO;| pٵ?k|,ZDJzk0P_k{6pB}J p7+.¬ !^.^/E ,C$(F[Ia֯^`hԉA ϣ(/.bl@4 3PEٴ#)Lm<7<~ٰ(KS)@U1|jwbom8>\8UI@ ot PRXYElF=+{~Ut *9d঍W`QgFn?~7Ĥ ob6^ 9> 7FO§<%r$p޶0|j8Ukl2/ ahxnnMhjDGwzz%m IPs+1o,T ǞÁIHj~ /EP=#.<iX(UyȹvGM;X$db(AڄMbߖT)i7Qxu\-0$-;Хޖ̯¿|<<-mxmX#(ETL_.8'6WC_?>=|܍|'/(ǃr\8cB)ȿ9^ J2p ُB!p $ <%Q3C0$jcphhnŜYq8TabX.Bӈv,67 B߮o^vO($w38l/+tpd~wov;{r\'B, ?WQ3Jn(BO_:}<ʛ8X׈Q78,uYZ)ǚZk! j1CEX&XRXW@}K;FF5|onEeY1 T6wEi1zݧ REr4cB23!qq@~#RtG_9==T8;r6~#Ǡyxd=زk}-o|$lM=$PAg>ܵ>9X קI+XYW{&?Es\^?sQ}۴è(URϟN$֮ŎxqCPP(ɒ\Vx>sǪ 3 dQA @$ Dψ$F86`2!4A0[t߯o8jX\lGҸ&!K#phą6|sWTzM&lw[pԅY,f~+Ɋqނ|r>Ck%a`F'+E'qLIp7?x/Cfꑾ@˛GW]l(|y5tEkp+11 Jb_uB@=n -m(q bVՕk'OE54w`ooۅͱB(ѕm%|o&d 0m'QwL >#n&{yA5<߯l眾R%=vŏH,K.WrB0tk5x ۯ˗,á~:Q]@dHb``R*K `NdБeέDqTƁbf8b)mvRl<]XC>vWKW}y9sdYŨ/ԽBb($b6cX:h+!=ބ깳u0YѦ8 ^9!Ҷ=hѺA3)RYL&psm_?R!)f?zPՊ_: Ͼ5wĪDn} 嚜rts=q``x}q:qCT#7ǁRf!7'9َ?WԷJҼ|/bޜ*m0,@,M:=Ga g-p}f/2`,k;Lz9}361L9 b0ᖍWUgm{Ń TUgӋQ>xj1t9# h2Xh!֬XҢB࣏ ¸ZY37^sKKT5uѰ􋮴r!T J !T'sZ&pg\t=3՘~rqe8sow8.|,xxh@HF8 G9Plr}ى,U5#mhd=jQYe%0)Rw9hl@OjUP *4 U:mF5]~O4 2悤'nbƓ{;fÃ?]_ @[G'v݉s IDATg^y } !y#N/}%pج0L*5X` )|ko\T!TLg"wt͊KT1b?8miN}{b߹f<[{ |ciB L+پ}%4b$2ds-a=cVժOJގ9 1BW]YQ_ kuӃ;ƫۿ\u)K 󯠶5;0|v eE:0rϼGv7]glwm҄oLX8ܓCzM |e5c9:>}An{ٸ|:]yU ;A^ӗ.BEY.3ڎ݇bǧr ɿ/lR.Y=tc7V$ f$߸uSP$12r^nރpc`X{,zo`O-LmZ߿z]nނ.C \rZv2fFxCqA>V.΄nCS{*B@Eojst, T-uǩP%g1 {NTmx/SN4)Q;GfOB QRsu>pAIgO"8*t1bOm!| yq2Ic0M|zcJ]|ve;p5_5@[8|BC@GHPjbPƨn,3PYNiEU꜏cMm͑wEi;;v݅s+?‚i9YzzaTMCYQ7cABRxc/8GBֽrdTcB0>DU)md?N&:3˫ sgTEcGB,T;t-;7ne##hhjFw Wh59U:xnz%/7W/vkXfb&M Ra2 _\=$EUaCS!Iwb9=|,)QЙ +ՖOu8Dz%i!$vh 2d>oHf>?=n`3|stjzUmnb1&3Z˯Cg^tdgYusxnNٌ 7vBrU:{tnA$N)3FV9 ՀΛ=KwAt)E[wrj4`^in3__ی!=x5sDut,D GS&3 $LV*25Qy FבgP]r=rl|rPM[WJdTiT2Yl3$J Fi TR ;gF3[jpq~ jz@}ǫvلӎ$C(r,HZ4k.%aZ ) |l6 A ŠW3^Hw0qxN+WʲQc,ׯ $~WCd`OjC!e{] xJ$+NÈK/TdC.oDSK+zzp ~zHå #eJ Ȏ'y& TƤYƀ^^(f6֎nKTi<+B)}x[KopCn)]#r1t4'teākl0(w<֫&g2rתV:jVJz\~J5Y|2[wEKw_bpYu*v^;7IU?BDȲt($O47Ы2PdPlRl֥wJ[uޭbFYanoҥ,f3VX=)V0Ȳ/yցSy B1 n&' |}I]xnI% 56? #u:y报8O-4K`YM܂{x>ӿKW$[y],[t>%IDqDxkiI^zGu6ER~;t | 2'^xcnnp- u xwU|s;X)=3$!Đ+jZa/TT)A2 =}hxR+QV\ԥn/֬Xj\H2O *jȲօZ8fub !"c^~=^98B)ǚX?b\#Z0"|)|Ȯ/xJxlъ~e,!/ˊŚA)ogXuMj| 1RÜ2]}XX9 ECpyx/6RmJc+O-\U^>ޫ(;P]Uζgavy~<;Q 9dIICȲ!?';rdtسZ]CKݠK?2 ?nqouQѤFfHb'&`V/̢2|ALj*0^PFm7Qg!7n! $%ZcOdiH H?#4,ȸE b(ڏw|phg736#B{^md*AA~ ygaZ^v{vZyQ>ru\\3R0Bqq?ZI,KpB\HϏpw@ԋ;E9qCLAMܔh-.='q蔇dH( HLKvBr[P5;}Q0?7-=]qꮓxD Hdu%Ic׋Q'FFA GFneq?lzKHjqQ=|(AVA$>]zÝuZ鈨͢5Ȑ c3)%IĭW_59$|=whQ K%0rn@ W/%f!IGUYbm]=BTӃ/^bA͗lM~O & 3EcU&#w(:PSYSs+x֥(P}#(geYZ=+NШ=Q`(ǁP#/F=>x|ʁL㡄 ծ@ UvNC~2=6 kCW5"("iOWB7*Jt^5hlDO NqhhmǨӅX*F@x%cѼJ8=X /q̺;x$~ 0-/)lkSV B.嚌/K؂7BB~1t nC~viKhS FHξvt(?eѤO[V.CՊ+<ҏRT\oPJ6v|{g_ ¬,Q)H`\ϦPGW&.)D~nnSJ)neDY' 1pkpS 20J4ɁO{7 ~qӃsx"Գ`SVLM!XtBC8089ʻm~W *O8Ȅ`Z8]gg@C0\\!uADݪ/,"*6 |a+G`?YQGЎ- K8{/`հDHVd, !ˆ"`:2o6L QG;VOJ8=xtG I&!ROT0+7Y@-vArr~FFE2C0Mޟxɨ[,ΛL锂F7 KD "`+ b(a;ڀi2w8B A|>0}͝꟩b0|3%VL.x7:p}o6?%Z+Q\0G0iWXOL0Q^_ `) CU3N]βR!TڤܮqçTsA/2ed%ܮV©-Z5a3M/-0P0| QW7=pXGu\u~jOzlP]7Dy=$# EV77A ;H4Jͷ-S$ \؈<5Lp@\~XlX)]%gZ`n1FN8 |~E+wdׇekmg] 8z kxj/FVvJ܉BAQ<*n2FJ|8߱#CN h2.~?$IM2p)8~Ԫ 4 NkUST"RL" PKTVB]:U{ Dԃ.7SDyȱw|cnIh <aj{/2ρ@"AQ申Ԍ^4IsH#R/ &_&°UFﭣ9Y޴Z=,d)b XcOY$HbHcژֱa`tFjF+;{zC _zS-S^DG;>\VY6r0 &%5^=HS&+$VD%@*GAAv^PQU{݉]M[&~dYM|0Hu[-]{$KKa $L̆1 tjH~$ڗ|ZCϨ@G _$wG&I|wdXd6zO鴢VJY&.K⵳j7;vF*wAȃLvwo6-fBKm9 U{k,|D{G d<~"3v]筓ƸtTfqH\PJf$˦B#XEUB3DJFO4nL|~_=%L2)n?vV3}ǦU1S˲,A-L"0$~&r_;`)I'>Jֽ0Xcp$яH^;*ODa*k [%lDRDf| ̃0AQv@ baƹޮsOԿolMd&vZgz`>U{b7u3)0 !!9.4[mS ؽt@e([OAJ=d )!N6|Sė8la2Ǿq$@DI6tO|^H8_J%kϕP|S؟?ḾA.Rsyk d>_zoN%S Sם<\B)5k0Q7n_ѽx/9labS@ٴ&ːei᥉'~/BU.zqIğ짔MfK sZ' >Y !b7/_ঙ>'F b~3lw"wBm0+$,3edvcrguAaOf'x'4 `n֥wKEs]ҋQ)Fe q1 6@V.3D-\ioCH%k(Bǜpl0y9۔YRXJ,a~uP;N&[^Mཱྀ"{|TЏtdIh"GIDATx\y` gfU"Ե"AnHH)TG$Q}TBZT]mm)EhUG]u(uza~|cݤlG}& B%GQr%GQr/H, Zos1cǍF2Ii([Oux08M6.6OrlfmSF_ww=g2sDr47j-`|e+j7%:=H֥WD,)J<&}x X.ZJ!^+]&BծYc`xKIΤ BKX*iTe.2kV WYv>H eBDoU[62uF(X/ ~Gd=Qjw4YDk#͚io/-@pǯUg֭__c쬦&1f&;0q]MwnGy s.ol4y9ݚAc#18d܅p.emOoqxxҒ-ӂ.g5_wы?JAewklK*9'~nYO|c.?D]L Ⱦ '4ğY%l&ˏu3 ұqT!٩>ٽ, Ԏ˔*FrS5Fts->Ķw.8XWiyb)G6bZoŤhW5ݾ4y2J;|E=I" ]@l%{3U۰Y2sD&yll @ ~9ZbI o8;es1l7nƬw7[H0A mw4.. Be` ԫ{bKB|bLeDOO*Ek섖eY.-&;4q{'<4bѲߎu4VzSoQG5b-q|96;ewy^r65h׼vl½jVS(ipHδBiL,W#e]0WVřY_7gGPN9Sd?U=}6C׶g3(ꂮQ"5m#3yj4mqw ̢GsIuw_qѠ!ѲYK=TxhHjx34.ކ 3' va{ ,ڍAE(!5/Z>MZ,*Ozcx+7Zu -:|')ҴOoatWɧu|f"' gJ_bO 2-n[ ℊ?{<˲C/р#.-1̆t0^d×]MHCJ TkZK3QuŽ `J3=&A{Ӛ*6"ɰe=7{xn1g- 3Clx#_s@]6jlbZFuUNu5vŞ Z~~-Doyߌh^H|b6NplwC\R'pNW<[!([; %R54ps#Ox8[NhP.Rt;HZ7 Xb|9ܦ^a>XTxdD˧1A(ªB$7hBjfs=lT>(e,1#pAhB$;6Vk!|5tLor/%4 hDB7hOwH0)H(k`1V #Y¼"d;2jo3|T|hN i!BcQcSjOx{FW Jȋj,DZHN)@߉Z7 gH~圙~Q0"<._( 顁xo'0e6gq7!f%3ZzhO ʮNO`ci+qκel:t-IFv*Uv䢔>[ y%JMePb{65QP;=eY>vL\ Dhf bB'k#ȹ}NmBAGS齆J:IF⍤E7U]v9Ῥ ] m1* yOǟٙn|vS-Wl *H9Ig;f1kgt&CA8UZӴH Oָ?mkjיIhgkn]Կ!/)L QUn">eg!@R1)dq'7!1$/&-s/g? "9 zVw3Lbd>怿Ilh\̬ OYu{1a"/%5K("Qj"yHg״0 Dfy\,,i]LȚLSв[7" yJ@hV.,Š6#1;^|V:񯪆FmyTr`S]f;F!_wGraԗ)KC4NbFq&TL.VнF&n;M$V=@MF W&zdfo0t!fS():ф~иC81 n]a ?߫Bn<]6F3$o&=%s%r{ m,?zB= D5e"I6q~n4wǙt$T|3ʆl p ?ć;Qƙ3_cCktm;F]N<&a&1CO`K⪷- ;!h|Ua37x}K2Z!L끂Z 3 r_'J0GHZlg|o}Q/ r6U@叉~.pz4ik4e_I.M?_ i9 GF+5$琰 }}˦Be:^lqm $P[%wo#5:vj2 "揎QmjxS׹v07Bq:&u hs!n>p`bx&cر.OTHܠ np\ JPP)n&k}~aAO3a|iXg}x pV L!v&̨= 8r& \7*`k+SDAW}? 9lҖF?Y-^<=Ij_us*n*H0/ XڇA[o-y,.n_n`[q'I!Nou0х]!́֜r?#l4&{q=6a@OEeIZwRdaq5@I,(7ŒOxQnI { [je.H=x..}IB(;dOuT7O/6+sN|q3Fl;I$4v`a te=`z$OՉ¥HVRNL;eԟY'U)+ : vCnhZ (3{z*]? "<~J~5̊|Zuʺ(B1 6+tZe#H92']`9}q'ş˞l{v$9@6YִmNX] ~RW8Ӧ8l@kj# ?I[VZ|P*nR ԎL6DcxI\mX]*7c#ʼnݜ+1E<5' ~YדKg"H/&l[tT#AV4UR- ֿu|)vj3Yɋl2ds5szIF&]ɷɎAN? I $6#<JnD[N-$ţd7ֈՙQ^CX#oz7|P] xY-Ө[oyCkV<,Yct߈^7ٵ(hM8EH N)mTi 'v#"1iu X7q^3lQt}3)-,Vr ȴLLo %0{-hd|`[Mgdtl.VZ~opOX1Qne:}D;CBSAt&,hinjd5bq= ~.\"DmrF=VѨ4"@!~RmϷKhrKyu6/z tM$ ,7]C)žҟ=wzR{1$iÝ JN/ thyUTdkc<g qjfr8#ӝ+s-wz}KkU7I>_ja.xt p>'R6 }xw8}Ksl?"W}yāo{~ޙ.*$tJYCJ'[ qc%+pwK"FS)W}T*#e Bϝ6ܮ +,.}UJ6yk'(ɶ18"!p<]IhE> >>)pCGD8-!L_)Bl%:Bœatԇ?a$4$?Ξo܍:۟m>î] ou<> Ȱf0Cf5*hIISJ,ZrIHo;mdKmVD$>ue*֗\hes$p\=2ły y |)6%OXH5X5Ck 14gf-QX<vS@24fP-Etec%>]~-SWlkY^!; ИymXq)D8\n?|p` qQ0 cA}҆" C%GQr%GQr|IIENDB`PK !^" res/drawable/ic_launcher_alpha.pngUTPNG IHDRHHUGTIDATx͜y|Uյǿs< $$DLI"ҪPڇUC:HpbXXS@D0La {{o;Ͼ{Z'\7W 9A5i ,AE4N{k'|q`8w{@v!#,=~f(Qwh:UCG&VoOCflF FaAni} +|(_o=C#+;Ί#' LYݗ52'FV0*Ex+aoˊa(37=bT>dT%!Y*d]wҿEy( ӭޟ7Dib'(,`_p|*vɦ>GXlP ^^Gƒ fcD@/{*5Qc *ÎQXBBvE!Q4NBJU%J]BL6l .ErlYjBt^2f{j9>*&ut$BL*l*`pgfef/%G Q19Ȏ/%Dڹ~cP_A.Be>UJ8kje65bBQ+KHܴBÇ_PYTAej 0b'QsM%#n{(i~%({so@ۯF),PN/QoI]귞s8xŲKϞQׁ"~ f3!XXPUA~78dUC$[)}a\[O2^aVs.0d NCe>Hp3̎%N-d%CTAYDz26WiP^|Q]exJA)o \_Њ/螷Ė%D`[QOq$'(PUpm~|L1􇊱I)o\.A{nNIp33r<<`vG#+ooq{-QÑx=NʀwrpLd$||Iڡsf\q-l+w M>"T ɏxcKKbu 7=WɢLq#+ j(\~ƩЈUpblp&~tz:(S*KK jwsG¯)nYcU*~ĘS}buJƞ,q@Co4λD<1?_io3eܫYF-Uܶ޹~;{KH)ypI3xP~)%yA7X\6I)HYS1\~O}!xeA> rbwx8ҵƔgWM~ߢysKSYI]ueYN~f=RZv'Ķ͒a(\Gx)q7a|~9?PT()`L&f4>43eAmI6OrzI)yxY3XR2EuO-bD9Ӱؓ*<`݊W=3B)sǗfRi5HET$46ϙ7maz{>a<5%LYdT~/p˕A6od갲 {wKV o(؍G,f7~Fbn˸xqv6>l IDөǎ.’ghi</fe`*ٹ80ydD1[ShWh}]|h~c`Y; Sfy@)a(]3$BpՉ}*u{=j{AC]L-)0?QB:{b;tNN?(TU W-h:rY>n8u8K>o4!&ӫ'̝f^\,6T:"=dmY;"t$Эu/aSz;/g7ĥ$NvT!?/cBf>TN&.(ŕ^f1\.s^Kl'ʹanp4J[G3:>3=HvJd{.vV~Ad4l&C!z k$2*%~ mi҇I$KjsHSc9-g=/\I8K0nwaZ7'&a_SRl_Ş6ɴsR-~fCR)X;fU qudtP81LPDiZ-n7,CQsQmZΨ>=+\VHS&*m ̝0(62\hnxfZvٚ67&X)'TPSV8{v}N&,kQ)Z>2+Rr1eׯ;*[ٶY_WbA@e5]"onӑ6];h=QckQs_\-lBD}z 3Dޚwu-(:"VL6&=O)vtm;Í o>]X3$4eDwZu']"v9M*\j_ڱJL7(̟4RΔY 1kFb.;@lfxb\.K(aسvmPX4 M@mF}m28,Ic*LI)yFm'QtcR2屵kMPy%%<E0ob-J'; ưqiQKuWo`4cm݈(.`Hսrhj"QbF$gd0*,L #m֋pk HLP7/#ϰ"i41ƤoWY`{ +`^)$y’0ozLWiF.^0{SG i0Qcivm(@+g$dmb&@O#H@cH"ɰG Ğ3e@D aBIzG Zx$#Q6E+HO̜dt0l *mb~ 1v \QWclQF:Fr+,<KgpY|[IENDB`PK !j't! res/drawable/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDRHHUGIDATx՜y|Eǿ&! I 6GQ|%8#"<u߸ QAEAְa'!!wzͽ%yԧ9:u GiY.pۀ d L`i<΢^0(R)%B!CcfΔ, U>/n@#B|C[,-S@CFJ>&4ѕ./$2҉GZp˼1TԤsG0xYQB7 I#5Jkiw:~epWkHaz6dHiq?![Hy!A%e5D {3˝ERbD4FI#gӸ1|{ JnT(V)6čp8ץ]Pf;QD|Nb Ij|Eκ1:mF(:HSҥd*R6 $v!,0[vTTӿVtHWhLHcVWwC`-ǫ;Wf"?bV4UR2! "2+Da{tu o-ljV`ñj0 u8ӵ5&T)UU6\G3c*:n" :ƽ"\I U=@s 1D "[NFR4)ꖯبt ~4~=urpMA99)glOB2#$t4.A"VYy5gcOe#BP.’elڣpjEzAʖ2?c/Gr_̹韤x6 sepR&S*& lN̖jX_oja0 `o`d/5l˳35zcbJ# j= zF)QL#mVmJIV\,>GL'&{8G|* H=@fᮩ}Xʉ+wl+H?Il]7Ű)hIDq`NRy3<",@ CMS؞<9"º`|wgc< &$Bڐ''KrF*!?lة0I/)r,MNkX04L:gMJ KDF߾vmĤ'{^нG :HoXqexjָ:<|k[v\1|KKޜG\_ύƆp$"NhHs+F:JacWq}Pۥ%iQ9 ?sih߅Hax9(o F ]^?ϩ*1˦=Ls.nYQ2 VVn Ycvm-d0ijqu򬏷<_zys^Ey*u %ym^i{+7)1GN&H>_Ҿ4MaX8,h0j&oQ.sxYA^njz7FW~U!OzqH1\Ҕd*mo.+4J<_] _BZoZ7SZgkl/q~R͙,Ek`{V"P|}}j,y!{(xr~ +U!Bɐ7<-WW~k=̧[g{vQa$XVuxU-SKFsoHۮs*1;J1s2FQ2rK]Ӽ\WkY3":d#B{jюqJ1v 1))/ZI+zrY:FItvk[G~Y+|qV8irp0ytՀRBjW\[ ,ɼ|hais5>Zsco B5ЧN<!$GFm^ǦY)LaRPG nwgK(s!+hF&f|siU1O|C^&iX-]UZ.L_#Ě#e\ܢԣ=o.G* 8|E!k.Q(9k (:a!ubQ8܈.hsZԥ㕵sGyï(pFlKygb%jwJ W7"N6uk"]ҬpcjA^|CKDxGjSC;3o5>λ7G-éJP19cǻ.@Б[УU~psVs, Dqw[fюn4d] RW~ǰHwԕ}AD1ūήmQ*i G\2̠sz&> ύbpmj9J&3R%ύ p ÊIe4ym׷EvJK7cӎ+KRbs l:Gh3Rp%8Ds2xx@$-`URC-z܈Ix#23~3iTv#MԉT+ t˷d][批- ԄbEw8i_27ˬ-=QPA7MkZG%n ˭qG[pĚrnv&5Y Kmïd>Hdͣh",liI2DXwk=RJFXĝVdyF)r1#]"@5]~yitkQtdz9Sg1B߆}UYbvY\s+ )RGxSl"AJfhAqAkt%cm.%~1Żv1 { (Z ghNF ^ge9>:oz"Mt3ABRm9Bbx /GHG`:G"@U@ ؼg8`!0YTIENDB`PK !w| res/drawable/ic_launcher_dev.pngUTPNG IHDRHHUGIDATx՜y|Uǿs͞KB6 HHEA-U[E Aڗ}BKEbFPAZ (YY@6yY39o9g3s"PWwFr; d,@zBsMpؿ‡#UeU.#d)51m !JiW-YZ9xD2f?i>\Sn)`ˆ^-%R_.Q 9]/ml#k^;зh U@\Т¢=egihrҿW_ƣ9\H+M5."ۀ_GP:!+Z-EWi7xZ?:iqXb;[ҩpV&6 '#s!1*:a34yIs4dxMaXa&x/NE6-F@w 5]/xU5P%{w%.ڎ)mxP_|ev'"*(A}B9o2 ;/FߢE鱴B$Dܟ^ʦ}'* I~* ?7${"fLaצ 9Xiy:'İ3B0y@d`ƒA-xKF/x1M~QA^d&ņTn*}_w?EJ75Up͈锔lLgf"[!'E9ä$_ɜqIC9 HaRWC1z1.W;e>v?Lc^o.gP~:~-⣌,Z4l}怴쬹WJ`Ys▒_">&$!.[S'a98' 薛?nK}u_|oMF(XJZ iEm$[j1L Ie奒/qG{|e%PSu&tNWi06{m]A$+_{Iܾ!PY%aq.B\3êe])},U󼂦zz+%S"^)!5Cr7@#9iL"# wgϸn @o)۷EQmrzj0?.ÚӲ{ 45ƒGhoo `}o]1Qv:g[9mA`76T=t\`D !DEx!gKhE] q H|w' DN3y<\v􋱬{bDDFOE rsX" Eo7aR \i<} G"f !8Wy=euPW]6g+1q,\YW;j)i[$ޖ#<}Z a7(a49& )6XAS C=w0bD*f].RҳեLjs{>}\ dTuK[V⒨_f,XlD }\{<4ƻvߴ2OWKE=z v~HFz1ۈKX (>0q$,?t=Q5*y탚 j8D*//'Ob[;ikI+\Ixz; 9*o5,)C11,rf?'.:ܿJSK,oy,v- 0EӛT\W7nxM L]C`dw}?/U&jZ !R#QHm2B|نohjm-+#R4kVrel)g ^Zz $B'EElistQ '`vN诛avPGef<[c5*!4%}W,GG5\{mܠL&[j-xm6ؒ/0g偠Zjz̴=rhVRR7`e@jO0I aEaMFx16a!E=ϯy볊O\H⾦μW2 QTb%jL :*?%\kݒ?=uF)\nk4O";@#s{^2-0!Z "4[V",/)H^[%'ߖGgGT۾{z7UML\9m!v3Εu!Yyn>QztzUjmn=14sxþqŗVfG&a Zf[#a Sj>Sʊ-8rfր/.)'&f.qsSϐu>>999CCCHHHۆEEEUUUAAAǣeeeRRRyyyLLLwww///000```444XXXFFF:::zzzoooBBBMMM灁]]]{{{@@@ppp666dddGGGރvvv[[[<< P(pZS(+&$ҮH6K֧G FۢOgsG'֑&$J=8*8x!$K''r3BTyYBICȋ\ - ^)U2]-#)K bCvxI}̱,BgY"PoICrЄE\bRB ]meeB&ι|]CJuc~di()0v 7BK0kٜ;jHփ~}9J`,Dbv}Qu-}+|6;-͓6vB?4f8`x6$vV;!R&ƙǍIC箙`rcێsw'4&hca 9!攻lTXwȞSͨp l80ө5iSɯ[fNvH,X4fs{tsM,5a X{Ct߈&b4hD~þ@c[`tKK8בB͸ϗ, '[e*[펫Ep)s>VHf1Cz/cK&bj.iLcyFR>ъu?PW0E2cQmpl NǬƕqN?azr"T}CߑiR)ǣ)PR jxJyaZ4Ԣ3\KHVW G3m6ZrZWj ͗RfP@h6kqS)iF]' $ lh&'(@ysTZ9K7tT>4fce[bxQ8¸!:y"j֢xIT{[Lthꪺl|y+W^M lrx /f&S&A>-ܦMH$1x}hħ:h6Gv_ȕ1\2Jy߶KM6ܒU2'꿁.('ۗ_E,KKEjߝl qJq_{S;Z]|w}Fe-"KiC *|-/0mnp{] )Y`…Dа&,qt9R]+A{&M?k)@ xӢ_7gAguM܃wife?/4fy9kE5^?뜽տ5t*j"m܎ƊYu7~eq)U S:dw{~ 迕HGg~waw'; ~G#(g#dνUIskG6 (xmU8,1RFQٞ}!iϯK$[MϥTCz+^`\LcU$m2D3T6WȸT}})*3X 哱l#ti6NFR%qT)5 2B.ρGiT T: oh(4d\qUoEz,<PE>k?R'7~,IENDB`PK !ܻ" res/drawable/ic_launcher_store.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTEx. }O~&|ذ3y0ygNJ ~ـ[#ykDT|ا| ~oa )ݯx=%P2ziwHI/޺X`({q{zڗ6 R8Y凿۟EV-hKne{\GuapLz8fNE{IDATX_A`DbC%҂"b! ^coذWݻ-~ٙw\wh'O3Xypf gy|2,(kEq,(&2X$(` NJ OUnjV*KNuɩ!55YnY āDX g]I8XO!윳HMI(lv8nIeшm*aoKqvLBɛt7;PN<.je.<HA`ĺT9ݨoL0 ث) Қ}D*P~cpjUTUҊ9σ`@t jxP )p_c jЖn@nsa42j:cGsuDqN$'d'A?'ER%YGShN3Vbdc/[nzm${ӒPݣC+ ji-ö`lP &;C ߻uǏQj{8~֜2n>ҟoi&i x1pgu;&mR9{c&S,V}HJ-!O?7m wXɴFӏ''*MO?1me}FiG_F3H[IENDB`PK !Oy. res/drawable/ic_launcher_transparent_alpha.pngUTPNG IHDRllfWIDATx\yTSg,$aD6A0QqTuimu`ժLֺUvXJ"uZl]@VѺ-(I Pe9r>y ɸ"XGI.C@JXa% șuwuyF lDQtj|]&QP,.!;]_#`[hDj49cL kPLArՕi8aM` [)%%T_L ksx`.NXpIRk<"҄< kuE dTm k=!ʱ\R\hu@C'!V yN50k8m5x-BN$uu LXn0m@U'i#e8vP1NX(SF~X\"‰Bajy(ꖃj-pm@e3tI ((O_)7lΏxѣ k]O#:cGiųn;Z@f'iWe`!ot2D`k >^| <}LS*€j<7N@68y:%xU躅o09U*!@$k|?% E;7wxN]s(~`4:9TַրpBW0s Ho1l[RxE0a|cpñ 7l}ߑXS:bTs8eh%ѾUxx!b&t/ .mȝ-28 >ORJ32ԲINf{D۞U'Xj? q==9ʒhA"񇪐MX~*-/ϠK)B9\kD\)>z+ ÅS X l(g՗û=rg fܾ%܂^b-g5ƀ]>ms=x>>&)>|A8ag@9^fdܵ+d G:Cue1ϴ'k+o :N g]Pr9pt O'3ղ#)]HR^^;AiH4^P&w6V0;mr\p)4`X-t,4wD0l~[{slZv]u53W1'K# kVhO)bNڏ!d-!͍7.fcs>f[|kmsJxuGYu eEbd[=In gwAh`DZɔ$sfFlw:#Ka4s(E?{Ω,ap3o-bij_ar o.1am b 5xeJ[zcJ <T*>Hўф5ڥk&RO0ܞsz9pKOǼ5J?#b@ ~?s+NK(hh=S`*__ ލ {RlGKxG2ﱄ5/ \(]l x` -# F̸* \0\ф-|5̠s΍\)~toIoZKj(";ݣRAm<^=R0Lth坢M]QXiIA"\+#=₀ZX| \FG~lS4+vʊnxsc7$aaF%1^:R*|\LL5.z^8+)u |)|"C1hOMڛj^=0СCO0aK3_zraY~_]FiM!-g;x6!2fAj_\ϵvS@$x;zp=S-Oɼ* ={vBTTԇ"O˝ڹ+Vmh_5b1 e/.r"k8z)Ws~bee;-2f̘qǵ\ m#JYb'悤g1X;):za*oo7//@4((h\[0O}00SAbd 75HW~ԩocN;ri/7 ôҥK###`gc(,ƃ=fb]ч;wNm,8s̡#G0: 44˗/)fR&( $T $Դ:la;sޑXWWgشiS sTTs@@@7Ş/M12B{-!BDַ>,Iϟ?[&… 9v@y뭷9;;sf~~~! ^;UHV_- ykqƈ)%%%@zN$8\,JGlG UJ#W_y cH'NP$敗w6))MvݻYYY`}U+uGTJDs=0KOOѧOm(w޽ @%Z[x䳲Ҭ]oL4hJn]FiUJN"ț z{<<}o~MMÿ85%%e oZ4$ ,"Eݝ0[jUXhh_:XՖ{{lUBio~,)))l6;eY٘1c&El_mJ_`d9] cHL2_,*҉'7m-L(Yd7iii::(///UffXu܋)>BCDX&/w .55u3ml0ׯ_ Uߊ|o @ԩSd8(/uPvRd'D$ e]Gyyw?~k4"@ {LnnA;wn|r②-μ"+ʸ"-}:;:=ztop3fLkF+X aSn9B`(JLL b/NA |ZZ~+M4ɿZmΟ?\l$8t/[QȬY jGHd#7O!qjLL .mfyųcxvڕfd/a&Iݡ8\̼"Wg ֭[L&=+((8 `vxWsέfl/i%%%6/ԟ:0յɓ'?s玢^L)%-(5*Lܱ5yy(tt:][/{.ֻw'ݫ;v71Κ3yMqZYrW^yE2eB)Jqeh4gF9pN-q}bRSSCBB<<<"d2YT*}D"p˲s*ӧ>xz{&% :T*?PG"bR,,Iy!`0.Z(>)): WF㾺v2._vG9K벇RŶ9[elGi!V zJt \uۨ9$AOc1uVA72=Ǒ 0 @ @ @ @ @ @ {>-< x]IENDB`PK !7wiII- res/drawable/ic_launcher_transparent_beta.pngUTPNG IHDRllfWIDATx{\U?ᢀ"&)0삹^,֦kZi{eզY `+ZVA`D03`@|>׼u<|< 1gE@ ot9i!jJS\X vRBi|@H!kьG T p)"Ձuy]5BὋbN6uu`]:d|*M,/M9FP UMz+Q2hbs`]4xh~q^'I3"WN(B9"WS(h\X@Hnk>h8N?S&r}`2I iʎ\Xӓ[ J|pjUPZbьu@NZ@ Ig]{v'Djc ƛ;"AzJOGdx7ۣ9&< PreX'6J Cj7Jc!2o}<hj%ܺ[BUm=oY*1VCbe$ج+Akܡb~ջQ$o0z3*QVcw֣Q[ qƇk)rXwl7L- 0h=9M>#&܊ǥx*MqV<^/xʀO65כ8'J%D\ i69;b3FA‘Գ { g7%0{]&_kmW s zŽ O4-20Ӫ2vIFƃ`l>39_!- Б8@ $x|&DZ.#_gx>]=[bXЈ@?Y+qۡzbNd[I[D sMHhۚl#~j&/.jIYߕK=~Yd_cX{T6Hs]H@Hpi7cQc]1 evC8' 15zڊVEwW&kl!ܾesxs‚n=4so2CH+mX?<stۑ8p] 8Ӄul|^5i J3 OüLw2u۞I}- Vs9e= 9q`}SYe`*jx=ń]T<־ k"dnlƘ@a 8M0l<쒽*"4{cq) s͘@p( K0^#ȯk8;zRMk|` xmh7ٿp3 / Gvǝ޴[ ©0X ~|SL 属ѓR7,6S0f3n~Ц ҡ" IS(Lڪ>6h4lwc>l4?x`zO;%W4j+nBmL :&Y Xn!1ۙ8޹dŋ51 `=;!xD3,MU'dTA6E[aƆؐ_r{vpoR|ApF>,<))igoݟ>S:[a}7ذa>FG**ʻcRyso ǎ{^hࢢ\t:ꈈN/"A^=`↻>33s~_z}K7 i̙[+++t#44tyZZZ萕4oSx7s yk*\jժT9}]]Gy~}d[@z9#i*M;Kƃa.]Q\>;{5e6mZg4 AAAOce'(egHsv)>a ZwFz+"44ti_ Cƍ3qRs&14&''߿6_yOcZ-qANP"ƳWj(8p:jjjtx w9ׅPfqZ}}yAPms|}}G:ujOSSbHctLIR#G>G"/οlb0Fcw3jS IosV>bśZx3ua٬Y*kR鯥RZ*s &[oǴ9I7 hnⲲ׵R4F*FX,Aг!Vee堮3Z3Nèp*qsv/a&⅞3H酫)%J(QD%J(QD%J(QD%J(QD%J(QD%J(QD%J(QG.pIENDB`PK !%]], res/drawable/ic_launcher_transparent_dev.pngUTPNG IHDRllfW$IDATx{XTǿ=W@ xE:I N䱛yT<2/Y,k!KTHR"#&RxJ EM%@@d{?C#`3ϳxfe{=E:"O&HqQ{TJ$)~T)Y<o+9$Gϒ8vsh-h~HI,΁PIފ%ɴv̊x@RNK&w`Vy@L)>dj;F9Uw-vJy1Y>.6UIs`V̀X-090E !q}#w`W/ ~RDf "g$MJlpj 51`B(/*P96y.c|ށ] ;U/~yα. aۦS !;O6 S0'qÌ%&4,{دgqL20aD8DS}FD|f=F63(\:aXܫYSLxAGX T $Gxӹ^ ̢KXKfOa."$hPfJpВ&9pѾHw x;0j=P91w`ުdp 'es¥RC3p:J`֊ñZzPN +ƛㇲQYj'#(eT_VccƎ[sm67i`0] NK1Zza1.@27qQ9j[6e"6O&0&غr6?5/cxZQiddQE1>FKI1Z % _8+ziszw_ɨ#Byg5cm(9s; ']:ѐ33@ޞ"3ƺ͎Y @df,^:ןo2vTNk!8C||C;t8~zj* +0pqQa<OA8/ |.L& %6*UWs*FY̴İ X~./~fx Z5/>XxxP| =(p\s(\6M(N~d,_Μ0 XĀ@[ژCVrAmE(j Y~qZ46;~*UclޅږTA9cHX[RI >Ç$L#1kZfcKa2dXĿ.;o2v[0& iY75⽵QU^ssܼ:̌3 ,8T8EGg\vhi<c3]UYjĉDom)#D`-ʼns?(Uj@a8uNή7wC` xY_ϼ4b $`7j3n0eH^2G+ڪݽ|[% fAr6c.̚`X>9̦갂7a[4g1 o\[G!!+0wUy B\(:ܫYew RN&i!˛(v?GOB䤿=l@PD?c:GvS8u8G%[pBsƸ^>; L.ǭ_Cy K z#Nf}_#+`ʭ[̚5MggօS5=^5lڰmSr6 .\rhO*qT`X2J^?rҤI[U*Uzyy=|5|KsM˫Wt,J .j[wV1:ʉџ jڵ juϖ9rógֈe [Lv޽L&SC)))oHZ:'@KgoeuX`eu?Q+W^3h1LY|rBBB~jj;c8Ʈ^YMGU1ZJCGణP͙3g\.(H;pE%XUܹsrrr6ucnnn)2;$jҎX# 0MMMU7ny ﺪ$V###=qDj:Gąwx-MRv& 7@;ٳzA'N؁:pJJJrY'UPPVnVf=E]I` .yyycBG3>]hlZ'Z>}zdMMMagL&òeˆk<a=c 4#R:b`N˵b5klll '7,"vgS,NZexoNJJXP'&\OCxol}pѳYО"FOS<_cʾC qzW| z~=ͶBxbZ'S$pHHz={vKmmd2)ycdU1"bJҜ%V|2Ξ(Nh܌34#GUUU544Th4o[:o߾IQQQYV}`=Ozd bS6[Wģ 0j󾖟\LLj^AAAfZR*2[U[[>jYz;0K! T{eX6xC+[~ۨQtÜ;99Tr܇8׮O?dhhV.oֹY^sچs~ɻKKKWԼl.uL&/O?`ON{!yssς ԲVQQsݹ.ɐxS搋~Z4퍌:ncrFKk\oT]X5ɧ]'tʮ1McbVlU W=ozb-&I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I$I %|U[_IENDB`PK !EN. res/drawable/ic_launcher_transparent_store.pngUTPNG IHDRll%oFIDATx}leǿsw}Ynns\$ӄ%!qAD 7b(ɌBH$ J(QA&3! ܀m0ek{6\]ڻ߷<;p8p8p8IZS?PQ%gjLXģS7u ))1cs"7 #C8 EJBz#`XN9+T c:G#`ʹS}jYXXȄ(D_tg1:E)< +c,pqtY4V'CǢeu ߾0l 0㘎•3C7g’^=z0HϭXLb5pj ;3Ճo!n6;ކǔ`=#`|,kEGGot( ]96p{LP\?8SN-O ڸH-(^8p2.9_ѿ (L^c<\pZY} ?ė޼pٺ%!ܳz@[\kjBnE9kQݶ)֯Pr)r`ȗ}"7l 9pta\} #=ǗـR6oyO x)pS} 3X|#f`GߟGعuȂ/Hz!o^C!2!AShB_'`^:!ԁo%0Aښ:?җ) n}/wQ `G74 2o.,z>pB+53PHP+Z!h$kԩ"k DX6kS䟗 S=#azHP5x N4*TݯmtO@a:{/T}d`ѫ'Y;'ٴ"qzIP s4DM &w;T1?/ %vyjB$o_: 8PZ9,XdpWdj´JH,8JTm'"ѧXp[ph7h.= HanCR SF0 GCr%}H,]bUn)H<}QG 'EaRlIePFWIJr 4Gp釚=ӏ0F#%-dW 5gv:\n|PBmwv^?d( vk$3IVK3* e摻[ 48h7Rߊp2&?oOd=#<ID @Bk$ckb!8Y&>2(AFվQvsDBP:):Cq%`;ZѠj#p8p8p8p8Ϳ%NqIENDB`PK!m:` res/drawable/metrics_border.xmlUTu1N@E8q$@FT #JBB6 )gbdc9;ޝ7UD2]Ԥu8%` >@BKʹ#YOBOz7 h__.9i^]ڑPKm:`PK!Bz5$ res/drawable/metrics_default_dot.xmlUTu=N@NC! ()I(SP$ b(6HTp*.C1o7ldV3zEnHMWiJ| 5!X \}gBv?(%;Ybe5k"<{_7֒haA5/'t'E?v2Unst%3Oܑ\'(3(369Wbnff6Ŀ߁#]KX ,">Mod50״*yft JЩVʅ|Ufe%.m۝PKBz5PK!qB5% res/drawable/metrics_selected_dot.xmlUTu=N@ءBE)rH1!? Pp jۍ-[&̾y3@X=TZSp`V|/#Whk[J4N`XD#M:kǺ׍ Zytu=Kg8K]IOLթ; {ӻ:k1w'7 >$-|UX&٫ ow kPn/Iwp ۤ7hrMkv*yf JnЩVʅ|Ufe)~j(6񶅏nwePKqB5PK! C4% res/drawable/metrics_tab_selector.xmlUT}1N@ExBJAAIiRD;@"% RP h ,az9 3ށ?1J=a(\ «&L0f+pT1ZյSo1+W2wLj͚ *gr/(ZBj)m ~By#o R@zc[NW^0úw d>ơjyOxBpshG]hW13Òi={PK C4PK!X& res/drawable/navigation_empty_icon.xmlUTuAN`i+ l +DFEHۄ&ڔw޼y3mLmFĠ1FK#t0>/a'=K!{`lŌG )TByS]ofRgxאN.7Kӫ{a\:;6_{f{&Q6cvޚ٧p'L+[J\߼}x-6'5}v WsqO~Q/.m8PfWvPKXPK!~\~ res/drawable/notification_bg.xmlUT=N@#P *E !*jZ%[:(4kPpnoGY]7?ovS<$`n6_;! ©* [h\=߈-*gZ7g -:s\57 b/R]+OP* &6`H^0{63lȪeC+ 5ߊx_ GZ1-tm]ټnmЌz=ܥf1b?4~}PK~\~PK!R$ res/drawable/notification_bg_low.xmlUT=N@#P *E !*jZ%[:(tkPpnoGY]7?ovS<$`n6_;! ©* [h\=߈-*gZ7g -:s\57 b/R]+OP* &6`H^0{63lȪeC+ 5ߊx_ GZ1-tm]ټnmЌz=ܥf1b?4~}PKRPK!vPI- res/drawable/notification_icon_background.xmlUTu?`+!Bh1`'DOp8;񾈉vvz wNYÏwK p΂Oƒ) |RM wY/^0fΤ_ʹ2SnUi[\ZJs5hbfW jn UM 5G{W."+} ?>JMh;޾_{a~PKvPIPK!mu|% res/drawable/notification_tile_bg.xmlUTu;@ D7ґ$(3!IEIJ$()7*W#3cn@rcQ0.U)HزfƁ2d,U5IKO C\XS;9s?ԃr&ow/~Wl!9amMpO?2j-\Y*oSPizsk PKmu|PK! res/drawable/radio_button.xmlUTJPI A$ ʕH GPJ[-I\룸_ w^"tÙ̜&%gqLa׮D8[a.| _>5 }a=3*q-2Pu'&B-KAQQQ%ϜIg\ғסg*eM]SV:ATo|xBٻp߲@iw47-M'hš,Q{I[wdvX#ǼuyvPKPK!X& res/drawable/recycler_view_divider.xmlUTuMJA3H.\"q+YylA&õ~00V^{]tNEƔ`Lg}a* sa!|_·P'^=FT}x-Bj$Fꨁ#k5D'h>:5g\AloB/i{oVqnf¹)`<( B&Lj>:+S &$ݢ%]eY{vv[?b:uC|PKXPK!hGJ6 res/drawable/selected_dot.xmlUTu=N@IC!QR $QPHb(6HTp*.C1o7ldV3zIcMWaR|N!X \}gBvn?(!;Y"b5kB<{_7֒haA5/'t'A?v2Qnst%3Oܑߜ(S:QglksB6)^lÿY[]KX5,$>MmѤezihAS5,kknf^TfVY/NsPE^|wPKhGJ6PK!xf< res/drawable/splash_screen.xmlUTuQ=KA}s3*DH VV 6"biiaE΋1[ɿOh?,fr#̼}voG#l"`85b'3" >" #y}pnR{6w:ܲ*qnn3:ef@ad1k[kIc]hS19}}5p86/]#*eޡROXzЪ9xی/"J|@xcbGzzU:*.7RANh$I5rs֧~' y!ddztwTr^+W!ULg+Ty{.yޱ,x_PKxf<PK!^4 res/drawable/tab_selector.xmlUT}MNAgV,\r0^C&zOg+&/몞 30 9p' —3f͐qT+U:Oy=C~` S+n+ʽwzW̕^틿0}A!NW?Ƌ崔_3EQh=!1N}7ݞ9=Y e̡jȞC^q Kf;#{PK^4PK! t4# res/drawable/tooltip_frame_dark.xmlUTun1g Oi(P[A įΡHGLC\xo3cS4H$SG5^Kߏz 789M5FЍtU֑>5ѭsgTEϤC?i ө%<ޜuf.,hsxV{~Țj3{'"V@|X-Ҋ+E{eSwtՈή:{W}㢋eFbsaw PK t4PK!űtS4$ res/drawable/tooltip_frame_light.xmlUTun1g Oi(PSA įΡHGLC\xo3cS4H$SG5^Kߏz 789M5FЍtU֑>5ѭsgTEϤC?i ө%<ޜuf.,hsxV{~Țj3{'"V@|X-Ҋ+E{eSwtՈή:{W}㢋eFbsaw PKűtS4PK ! ݟ res/drawable/vm_linux.pngUTPNG IHDR":9IDATxyT!n[6Ms٬lek{Mm\Mo64IduvݦM7G۶q&68/ "2dIaG!1ц"I@ bX"@"D,!HX,(d"xϫꔔ9&SNNvR񕮮K.IAH00,STee4M3 6$ a4ٗN]JՎ+|z")H ˊ89Rǰ Z[Up\toU06}|!j%)8^YJ%=^,~# G~z=c8dɮfSo\.e+/Uyi Z)INs V@GG'˲~bϸfnQ 2 3aj!u7պ}~@gYv?+=Z(2Ce}>?0T̺\^=d G80ǯv{e^DɘSoXW3E q&ѿ2L"VBBT U R5!] w "E7XA&E8}5{ %X"E bD,@"X"E D2aLSuךpn6f976f@iKI&@sC_kiq3`k- UƬ6l*SkIpbν1ڪђУv F|gK"$a{H ]#4{'$X#+2ִ7IL"0Kj;a'uIzz{w;;;J{Bғ47 U[3ZxC ÌR}E$bJd0V-"@sCtoul<0]uD,"hj%mZ>97z?<|F:˖ׯ[b9Ky}D1"JrckoKp]i)1{z9geQ-&Qdc߱dh-t¥{Ƹ,$b%(Ʋ }?h*uC%HVH!p*x8mώ4v^ fyt ˗۰a\.{p"Q&b q꯮8._2Kݗ=B Srvj P(++W}Ht֤hZRš8b_vLc [-ƓqVڤ)#։<ZQQlk׮@nj(Y&$̛w|燾; b2V/4Ux@qqqRRXgffTVaU]EE# G+QpߐJ{{Y H Tv+9Y_YX" z[x?Ɣ&hs35V|L&SCI^W;;;B(,,0 lϟ7[$@R<sb|UnU0nYStX& *̱/!YaD`_ zzz Fc؛!bv*2 9;vUjV+^R"y0(JEk-YtDl fEĊaB (߯}ZR4ٹj:55U*‚ݻwbXCÙ݊ B,˩Zd [,K/8===H* Tʲ޽Cz^ݰ{-ZxtLo~w! EQzzSzgVt-+V냞L&h~[ۯJKK /oL&[~]J!ZOe>2'O3m۶ʯ޶m^JMMMMpv#N=UKĊ`pTcF0\}ـ9~?Zp=N:YƹXSudKĊp?^* XrKpw;qpPdŝGNTX,Y=> +((6{łmmq>v4nrXB*''r8n3z>D+VǽuuiiXjBJeoo,tVchRBQVVl˲ZBzR"֌FyX|/,|BR)ZmAAFZ._q4D/1l[rw_qJI;EQQlyojjBY,xTl6ܝ\VVoxbVgЪ Q<w~hѲp.wpUܗ IaG9lvۍHMۈX3?#ν/2 755]a|Z(r>.ht ˅=MH$ _[#x5IFNite njj/:Xwi:4kj=+#9]g<遁ڪ&" do~K& amR(Ow8εk7Լ7c/ kg7i|RX")RLh.pƚ:!,˺\.6 y+ {-d D;g6?2g̤)@/"H]Ls=XxmjXVX֍o}w>\JF esbs41F*V]sn|bd}>8T9xڵdd*AA`z ta=F#է*3JXwCTRH{^n45-^< xz}2`+e-)a8O*Cf.Ns˖E51x*E}%l}<Qٜ'qZž/ǝSI/f{Oyv';%赧i t`.'~;_3O~^̟/ٺN7rrرSx~Z=>7tBp./R1 L/쑨}ٽy׷cΎN2zoS_ZebVޤZD*%=өvwwopGG'MP;pgw7xu#KE =+ra޷4Z&ϟoZnn* #^<Α4HۊiNavz_ J)'S_gZƈd5HDk8qB\X$+7$ J?ΘwWf?~P@zcǎA$8Kp^s_u8qu]:󪁊Q1)b+tT* R6⚚!o**z(b9|"حAsX]vxXZz V>*ybX,b9X:+(R(CMzNIpzx0i "(d-]>\ߊ}]$ bR_{>^KnNaDO 6T\EIeH&h|;|/A1]jGZ_|\ ELiEײ2+1pnIQHjZo?3<j1Z,rn6Z{Œ.Wj)' ;۬U ,V ?ʟ!R{xfHe$I*NEaE+RNP^ z<^,/yJ$)kfػ.8Wx+t/g]$F_ŵ-~8aSnqGۻ$i'X * xHxϔ[ϝ׵@AreR."N+9#~_Ub93~BߚNǎ='ޑOd.ܕ sp"$y5Xc䛮k\ݾYxNN 0脓mps+ ~NR\W{DAj+aGa>S;()-Ӑ5^Ϸ~;|NH1h3~k-F Z> u>w'BҧAh ٢Ċeni:i:,D6(5K&W@ȚJ+VڄJkaVi`>@ bX"@"DȐ"$!&׎ Z%^ qOUb@:L.%8-0 Fqt AdFb%B,bI&,jR(ٽ!V%8doMf232QTa+EQJr:w N{tbiZBsN.Z`é :u(^Od⌌8 i?49???aQQQ%{hVfYYYX1d"}gn &77EĊ>s!b*cqzR$b*JR*X'>HKK#b6jEĊ>33+LII!b63s8rsY,w…:}z ={VFP\||߾OXf5MSvz`I~[0vp]m6fMOO] VI$訨 Prt"//WѤOJtAw"$$8;; E;wN$}uZ=VDEE҆gY[__VO>n\\] wԩS3gPX"I ",ͪDb_zZ91}7UhGX>?](}0= wL}0Mҹ#l쥫_X4 /bȓ}>0ڮ3ZH!I=0>;脈`(?Z>h4Mȳu/==Vq}g G m,p"Swg7t\jpY=UbЙ~*i:`xmg&& ;wrꫯF&8t5^/t.^lke*k]Mh,%ʧH& f&1-7ٜt.ØLSv2r+wKrd|𥱉FuJKK/_ ~G""" 'VˤBD"f:Q!5VG #RB{|B ƌifϞ-˹w>[Bػw/">~,$LɫrZ?*]8b S%$$j]fի jjj>xBhll$,l5p#ȞJf6iczBȱcE󇍗K#aNA8_H47IHH&Ppa=2ͲsϾ~`Amyp,˦hl:5M6*'4M@V@\o@BBL&|&"33`ժ+Ja{WѸ\(=zt7|>^[S㥥Vp233#))UT*.]_m4@X,6=إj4ܯ"(9ybZZH$VtW PXWqn^o6d2I;;:-->Vkk܏oYlyUUe[t k{*p8+VEEEZi k۶ݒU+u玎;Ȳ+o߱mvQZZ|_ǍKHMM0wZfy„\@V K/X+˲3gϻƺF5m].h#55˹uKKK']GŰBX,D`eYDfY&9p8,U`ٺf-]#\`X쉟>>nM&S{{ba(bbb$Itt4@P(BCCJL&+ZpҥK !̿Xau_m233!D.b[P(T\74M LP(1DhooߺV[[;n8ZM7qf+ *2R# Y}͘1]. >H$ܜp(bF}߹wV)wm\@({8ERBl6RaËd`|6n\+>dffFomqV@AZZJ}}=˲7*F0RT*ɹZ_S!#0iR%ߤ"T*Jen|ٳJ'g̘ާQX>j\[W^H ܹ7V ̞=I" 1q?X%K |bG/YDT3gTZZZv*@a^FҥoxUpʚv3gTVV@sssTTd DC?֮]A&q Y5u %%ũ6/,܍17@ZZjmmlz mIlG,Rֶm۹AwMs=Ћ5*ֳ~+ ܕ@ ho7GX=2 5deacJV37d՗:%wuĸӧOB/l6>8؝8QX];!as!oe?k GboRQQ 333((J/f_QXXX]uuu SinÔ_⺺z B^wE"ĉNGTTb1=z ~q ˭f|~3!/Hɓ"H"x4ҥ_v{rr2z/_xY($̯ycؓ<EQ^̼BzTjZumHHĉ5MQX,nVNU>+;u'MI niݗj=:4,ɑYӵutt|>͚(N%TO|?-//X[-T9?|Ťnk5x.d޽]sbãEajLMJ9Z7(I٩vOa/'7tW ReUH{ċYG [[ĪTmFY*& HH$aLuK~v?1R RHwo?v?(P);1,Vˉrko+cS硰n.Y r7>ss91q͚U ↗ ~SKjvjpl5zߎJ>O WNb/h" [^۴sSz@j9RPN\%౞ \ZGKawٝlE|"r|7uRq|ʒ/'%Q`(EcJقBnRSSJðDjal:l$ K),@<֖{^o*ZƄ>qD ZDm5t,:|D"aYF7xūhM(1MY}=|=G7}n@M[/t셟;=1"I *aȘ EكdGձR'knJS,?fikmL˦3`}O'*Դ|SL w5mV8r.5U VX(M£ãg]xp0a;& pNJo 7|y/wu KUǬ|/ezmZFcss~B&DzrnSCG 3MP()#MMrO(`( JxvOɕia BDw3:aq\6i 6CDƧ'I2U}Mթ:}]^'.G ߭񥤏ZWo`/{:ü 'FB?~Bz$Q hFCEaKLH#^)Bad#7&JPXJ|z'S(,_%?B+c"y <|*?.EaNd(,G@oQXOģQXMLj3)csmV|0BX: ۝(,Z|0q|#5{э"M(,\˪x,W (,Ly/*[v_w 1QR kDKHKn@H9cCf<VzvWj (Ō2 a̙k[?7wY''4Q%Iޭ)4 梷ڬNlvZ-g~`&V. ~CD|ǧ ~GYJ:p2e `pd(i!MQ">9B!dxRIkBt3d̤lń\Yߙe7AaSťrYj :X卾tXppUߐn֚ωm!rv/ňϝJ3Z3_ S yHN7 H+.RFXGY.R΅J@@@dBEJTFRFMZGyԭWAF,ǒ4mּEV[iΫ} - qq9 Os.h@ˣ[8'H$@@@@1! ҳWr".-@@@@@kH>F7#E@ lGv@$TDAC"BL@9,q QِcbBˆ"rRL){1!eCΈ 9+rNHGXly!!G"\4'K!E\QuU@ǵp%UׅsP~i)r낺^:~X4zmސ怹@0xp ?Կ/trN*vwS x{W3z~Z6{Yڂ\mehܙwszvZn޼_j݆y{so]gnr~z +y_IDATx[SQr7-VL@)`wwNb7@ 8 v7pgc!yTP˫wMFPVmb_r:#@!^BG`uYB` c JQ1XaM(MY39 YH T,dVPA  lֺMvB:tѹKW}a!ݺ٫wTߑAK$z#FIpHL, =f ?rlBEI Ab&O.q eA   1؍M1Tx   5$1J$Cd_-C{ECbpGCi@bfϙ;p8".r@2Esb0,H=1U/ IΘaEۘ蒘!ń8ؼ"Ô0$CHUǑkBBK2C1q2o1պ%1g]u[8ǝ\ D{b14;!>EbtB40{|aU'%éŋ`Om^R,f%$ZY E4]Xd=ght1H:MEiwͫiKi7$ɦ K̀LӰXTj<$ ]]g49,JL աSS'FzY:if,U Le +XERL "߁D"ϱ NH!7;}2Ly}?XN8Y߃ @Gː3&;x}?BO -n ϵ&y%y OGQ1>޼>7cB೫ZЧemnx,5}BMq:UGS1_c~e+(y]&ku&̒ϨS&k3wޑ6o+p0 ROZ={O*Xmɖ\(F4TV}{G1ʬ{T?d; PKY7PK! @` - res/layout-land/hockeyapp_activity_update.xmlUTkAM6IêZTړT*mv$c7KvbZ[Axŋ7/=Y&dl+cvy}D)N "h#BtdӈRuC8N, x=>-D^p @\w:xwL}ٮ*7DmBQP2 ebp ^f`yA--n*PwRnB%ڦ֤۴ڞ61k;H0˯2jmuaWO٦]x~7RS+.Rw&@%/񮧽XuyZ,̓sa3*197{="R[=;Qz$<?3[ M*l_6ES49\\I\|u˩TkmMI&Q;,h o#izw^@R>eͦZ~:{)tv|3=3s3~'jryk͆5VRp=QI($ߒ]58A]S*]\c_TzyVl&z4)lkaXb^3EWz-酥ߩz{f<‹Pw.ro»R*\_t7:Yr1~O;ps w?/a /<1_ߋ) Qg_UJQeWN-lWVcߞQٗ'D;54|^MFbihګ,k.ep47nwc|f }[N9:qt(.mgΒLdŜ#HTM8Rh9&#dV~Lx߳ oTM)6G O1y*&EΘIum*FZ탲yUyʡ-DskQ8=i^)m|oF9w|MNy7d!7G"۠s1*o-c%K<}j.6 ;`ԝz/OFv]|=f䪚sųŁCnĝpbPK+߱ PK!+& res/layout-v21/notification_action.xmlUT1o@%1q7MJ0S+:*R`BjΩmWJ`H[g> _!! JsH={߽ww*F:}fDd␊alp)x; MqB>ԓc!? ξ'/⩢V+NW26?jLFPAfPH`AL2B^(C~ y1|mnJnn ňg=˓C7;߬/Gӽ ;>~ Tozb%J/A.C)ɶs[[3hF'??Vgpc/@Cא 0ZP뱚 篢̺M!K2֚8'5,fUZߜ[hx;Zfqf3N3~,]3~-I׺RZ[_vJɂs^_Յ~,]㯑;h^zKz>2֝[B]=3ڲ{_7 ~KAl{PK+PK!a;2T<0 res/layout-v21/notification_action_tombstone.xmlUT?o1_w )MJIĀZȄT !\NwmX"12XX|cX)NHTK~lاL7D.є] 0ޥa Up }` ^-x>' mpr!8;Q.볩}WspnY!w()ՂH _q%J%mO8Tns{ЏPab#\1U*=5 ]1zbS0/=qNUWFۮmv0pЉDܙmwX,K'fRuy$P^0 j |&-[x([bW%õSF'X6PWbl c3}|spkW?AX.Yp0]sӢJ5U3fLj͙FbVhfXYkKna]kx 295Ѿ>j_%S"_T[ZcPu2HddrTEի}DY}%U2y62'mA?HemyǗxǓe%o:Bق/PKa;2T<PK! 3 res/layout-v21/notification_template_custom_big.xmlUTVnAwc!!ELAD(RAaQ ! h@BB@K Q$zHdzsvs%I"cd2B% %x^g;9LRw4*<^Hoou9,4Y!}}jY\_6[rrЙ]Ƭd$i nH&iTJu6yC#CC]9SJS'4M9bIĂ: qw?I~K,lf?d 1|FVZ,fi fhUNR6nLȬŢkfLff:qU$(U'SnaJqSZ혗\LyQn fUge}s(YuV&MD(cc7'p ̄fI-A9 wF<*K½hsm܊61?>'/}ι>wpiD}u;yvr T\Sݮ/VձWޜA=_G.띣E9C>s:\ mKt8y&]׾3̇a[s,D]9֔h:z7;&Hs{J[Ɠ3^n5WHTiNx4uJ@/~nށ ]|~[Փpߋagw8_@}#!^jü^p/5F7ϠCΆ>PK PK!]+3 res/layout-v21/notification_template_icon_group.xmlUT?K@kMZ pkæ)R+ '8 P}R6M[ ?{'w1MF4A*Oy(cp. T›αD[Rr\Wx>_5\5l3{s-hRa%w,Ug07jUZNmYa[&efxS;b"ҫhi#r(B5AsxR9fzvOl~E ÖB"ߐO#BAUW&gPq3'_8Fpwo]cQ^21ti5+if4s%s\y'sD蜊6tL-Ԑ/뉮~j-9~sijdXqHWհaJ`[;svǴ} ^RT/alcg>~ǩ#<=7x.]}dѝ PKPK!H+( res/layout/abc_action_bar_title_item.xmlUTn@ S.Pw6bE7PZRA7 (dO[MX9*u",yh%VdBLD%rO3>s;ҍC$ dC9xv[p N%pZH:v۾f3Y%ZjNTOF R{(<E|ӱkc8rOR.~zuE/T,|q WE0MFjF fMS˱hTh@i+˶8W2#ULUkVgQ-nI;|GBk?w@C[.FTn fٺkM/DZ@Ϩ52=/z.ٞ5[Ԫj9Vsfȩ9_x'e3:sg2a}_}W/U8;=([h}K7w+~PKH+PK!Xv* res/layout/abc_action_bar_up_container.xmlUTu1N074 U[B^fc`bFC&VMĥ* ܆+pFkwij>={l^ p7pAw&N%"8Ȇ<^o!L7Yb4}*KA;<-uIKy-g*NIYd F#m&XƮ0e$WTUTos8PY]:2$*u͈z= SJ;X'l?@١2{@Gۘn iaaU2',3!-jѱh2ߑ5W,S@GL<":-0?/*G.7kcˬ7"+wn`\r~ckT>}o웭ܻ|wi\8呟k'Q{uW坈PKbG$$PK!eT3H% res/layout/abc_action_menu_layout.xmlUTJ@gFMc/Jk(&xEU,$$">>WOM->fAM:DmRm'G` ۾3%tD~ #MP2#ǩK.CŒJXd4EZcσHNy /H>OoL~30x`1/tBaʋ4M2':N\ŕjGfaJD8$^si9|Lb˺:Пm g3ںmٳOs-i3ZJ3Zd6+5}?^՛{~PKeT3HPK!i#" res/layout/abc_action_mode_bar.xmlUTuJ@4K,I6BgJpc2$CLHnSҥoKu>䜙3!H!u7]p 8S Q„pؾD1S_ՈQoTtmuXWMwZ^Ksv:mmiua}w:/Bg⟹PKi#PK!2Lt2 res/layout/abc_action_mode_close_item_material.xmlUT1@$qs-,B886rx v2&sa7y˱7X_'9Jha'E//f޼>mD1gY %8o[p>/+Lp.f/Oumm5LiE8TFKҳ:.Nf\! 1)Tdm daᰔi:aTЌYVn%[%&/%S/2(sw7c.DZM2KL%&e9+e6,igYw z(-rkuJ\2q'xjRu87V=\0b@;B'gg$"7l˺7Y;Y*߰ynngNtZqN96ojSj4oMk㮬V6Zo^4o~Lhu/oG7PK2LtPK!R( res/layout/abc_activity_chooser_view.xmlUT픿o@ǟ(i`SxB *UD+$&t/i[K҈HH l1 ~ Bڹ(Vk H,{\*)itH'LjiD'X%6 > x^5x ~I83@@]l䃉HVVq$5vc6 #m8I.0!jG>vp4t`Da!2vB)ÀLS=ޗEYwӻ Clf9GBd'+RaC'Q'et˲񀉮a`؊Ƀ_!X#,mmωQov,.m[I^ 'il_ 6@Ba`\SpHΩRkD%#:MPap6[ So[| 6YPHO㉺/}5NǼ F'/` v|f8q*EqD=> x$CTS<#yh^uxDGCb #AͦCd@or%?TOc̷9R*gÑlll q'{Td3֙y:{AcRc%ǬA;pG}p.2fX߃/΃{ ֥3႟X}fڼ{RV>.3HkBMMMc;;)T(eV[b{[-wlˑT* 2kݦhr\dZr+ ).r#xWPfSt[UKJ]Iju?xzZ-oZW}ኺ0c3t,ԲޖҾT6nYmVbw+w+a+wMt5*L CJRdj85?fm-Ll2z\ C7}N r]=f$^^I|!L\Ց,-tϣiF,WăpoX.cc?m/|ݻUD x~cP)贿Gj?+r{Zɛ|mP Cm&ܟ|@yctmJy*.̵LG75R,h 1q1qZ:%TeS_UrVgS|^&b?<4+/H^_h'Ph7WKjA1_/xYT^e{3;PKPK!,P ( res/layout/abc_alert_dialog_material.xmlUTU9l@+=rSJ)]$("f֞ږ=.AACCEACC % (iI <{gf#=<F{ipUC#KƁ@ 8 .ˀ;Q`7pX.s aP`5)+!T,:V\|v$¶hp!ӭ5CCʦ42R͵ቪ07Ţn 眽 CX58uZw|YBz:b3pmK)=+%nsr^o_{tە%$X4grW̴kldZPX48MOkqeV+7ME iJI@\U*u^SCg'i yaq*SS9Ӟ\39e |@o}fqY:/pL:gY)mUei}M/c=|Fh솁oE NpAZTh郴p7u+_/:↸}]:F-w6lmRɮv?ŏ)P^aWCoQ}b>9bfB13Zбt t#V[:ʶ4v4SuP;6O^/uŜT1QկꋭEv?D'-yX\.j\?5oW+G"5^O1u"`?a77l)&f2&߈jЭg4BOgVg Gk1PK,P PK!"fk$. res/layout/abc_alert_dialog_title_material.xmlUTk@Iv?CmAK]@( *="H7`6 ɴx^xT=xЃIvԏ<;ϛycR應9h`D0 ip\7:肧x^w=_@9k`g CToiU%RT.JYMnsźBv=T*U?ZMglБeϦ=RoHXL3 P RFe TbK]t 2w;,١[JKFl6z m"jJˉ9qC 꺂Fo9B/IΪTRa#=$k+I}ΦV͊tb+v+ >wcoa~3h yFO1`@W=IMҐ8^+%5z;.32;Y̜976bx}E,ѬLI*%pNܿzI]!m_{ {FZ33Jo֊{́OqdOVsFqVkiܡL\z1cTNgkyk1t_cWy^oPK"fk$PK!,( res/layout/abc_dialog_title_material.xmlUTO@4mq. {s7e/^ =٢YJLf4 +x ēԋ xI}LL)cfy}&e2Y.`D;Ɗ!< X]p Cpm^s5r1*j|!\5f3DSs*.{wRIdRϩ'B)sWLybBu8Ir0/lV۾H?U*<,L̖=seK+3A0Tэ7w,>H\ TJ8|As`+YdH(oJxsޭTX: |g& fM߉o-ށ+ˌG|O۠+Z۠]q6~KOxZLk\یv 2ִ8׵LfsVrR<֌\+K4s'3SkՂW|zm5k޷ k_-hZU΋js`y3PK,PK!jp' res/layout/abc_expanded_menu_layout.xmlUTu1O0@"Ѣ:vT{3 Qcᨤ f_0c`^RGEH4:5qdlfJ >!eRTU_L}AX[VN:YU#-:;gpA7D!>'!BQ;;_~n1Bw6WqmW vogPKjpPK!]%* res/layout/abc_list_menu_item_checkbox.xmlUTu1O@߁j[S2pIw?_F_ ;Lil1ڧ H#:.zs <`qHay-PF42,86 ou*i$Mya]R\RdR"%YXh2,| "1T/L|"KQm3¶O#$'Fx|b._y;yd;S}^GjGcO4xPns{?OZ~kgl8sc~PK]%PK!"e& res/layout/abc_list_menu_item_icon.xmlUTuN0n)MOi6 #bĀbYI"&.UY`x &$x^Da.wg>g.0byiX'6qD qK<O3J}y<\VKO'Qs_Q*DVs㝆1'az}NmRtgh#tQǷ{<]y i|w86іelOTNXi1C_ p4l{co;qO|Ĉ"c/4X?Iȿ$(H*UC9]x8=ud,Nwo2 Rr \n֍&{ 괙3|OoePK"ePK!ړL|( res/layout/abc_list_menu_item_layout.xmlUTOkA4&M$MB7!MdL&;ICO&z?A^=x׫>Lu`'gy}f'92A2q@I;N&@=^7>'XF 1(]>i_Hx:,=wB>jU- xH%zjz; \J\ !R7pW:t~T`YJS@{AR$=- * bJ;T(p(`sTpٌ:}1?hn3Qs5 AGRvKFW܄zw˕֤26 LIc#kmo#ǘXN"~ 譔u *LL2}z3xBaU&ךUH%-'Zm?ufԙ_:n)USkLkFa/zRR*scIm$n55:yʜ9r?w`.KxSY|כEG4wy=~lPKړL|PK!q&' res/layout/abc_list_menu_item_radio.xmlUTuNP V N⦓0WBJEI_'0L|gw?%m=ɗ{w{M>)V!9 䘜d<HBz絺KBe%Xa0۽ɃiDZ %H15)Rѕz]Sy,ږ "RTMJ'"vloN"Rg 턇O#SfBcX'7%'pm0F̦5_Xk T̲YWooUkK 4*4;[[ӧib?9l=G4ǛR#]^깤jlkZh:fZGwB[Y1ws-ҳ{g?PKb;XPK!L\) res/layout/abc_popup_menu_item_layout.xmlUTAOA߶nKAx'aKb$b^4fhfwZ7bތ޼ݳ!lbQϦǚBhlp-Qa1Ē Qq,a EcvS6 ۴xY؜2nY`cUujN՛rXTuF^ORpX[ F 6/6ԞN39tf&X*3PFũ{q9cRlYfg#GẎ'E)Qv( _^bU-XinRx.MX64ЎNeXs܆CֹŤhrNX%lf]wYX8q,ZZg&c`j:1'M5M{ `|{x|+̟&5'g>LZ&k(`.2f8c 7h #價ؾj-񈴝0^ǖ1Nش r>9rÜX7ձ:(SjV~Ɏ w&UmTm_j;jˆa|=]*XU`ǦMP7Ec2=Φl3J<&މHkЃ>=ê#=h)8\WOO}C;ݡJs>%yb>;Kx]~Mq_PKL\PK!+P&,) res/layout/abc_screen_content_include.xmlUTuOK@ߦMc+ cO%$NJW]Ϟ$4k4ٰT BMٸ1Ra߾ٝpO.L0 ]Ĕ9qM<ⅰ,hEnX1Y*xޝ<.K2vT$ e EyUؚuveRHupBB](WMcTxc!&8Bg%}G4;L{^/yC>wH 0g(ZE6(w9} &rm٬WM̔6Gyt{3r`kvjNowJ$brt2}nN/PKr͞hPK!M<4 res/layout/abc_screen_simple_overlay_action_mode.xmlUTJ@'M~H=x C!9Ză RQo!MbAT/Box|Wunh-?ّ2H ay"9C;d&'yCr9jC22'~̌1ժX:7q/gJ% F&# ١WcGC\3] DzCOZ2fOri]ʄm74]rxQ6fp}ˈϰ|ɦVk%G n"`M/ I| H5oQDtk(bF_'x)䅶:o-Ѹg'YRʫpMProѫDה(7e:3PKM<PK!Ᏺ`! res/layout/abc_screen_toolbar.xmlUTAkAlIlڤiPnŋZ'{3ndvgٝx UoG*~ O*xIY?f?3N2Py86@D*%dD8"G[|G~ %l ;#|F~"{1 ހqvE[yC`bBo$J d;kffImC*EiN g?-v|3.0?CJ.[“xr+:<{U{MSk./v -`9N6dɧ.ӶP%KaE U dҺ(k4a'jrq/%`x#lnԝz4Cu" RN l,mEQFGݣQ-CyC l=&aˏ_o+"K{|3(I/1=_r@W|tG*wgVHGP)-j.-ѦHi*j*gI$p.#*4d{T 9CJx(Z>!Q 륮h-;~31L\qHO}[~M/ &g K|\>a~I_.r0v1^k0}?Mssg>LMF܇ܟPKᏲ`PK!*r3 res/layout/abc_search_dropdown_item_icons_2line.xmlUTKo@ICGKG RQzT}=!:Kb5-{*H 78 ߁ H JF?wvgvDI*BgG ɡ=8׀,o[ >`5 J`̃-v{g NY\w6Q\ָ^ D %|eqfV׫-fsC,rfɦz]-,VVuB|iE5߱|8Q+ř ߵnpdkJkyS<^Yӽf?M ḽmCC[.[5̨&4ՄEGs r"֊6waX:G ΄s^`v ~mWX+U. 1c6,& i͚*\n*_JP(kqhn R%{>Yh a+dYƢWJ7R=U)_v}m̟1b nd@!;=_모w>0[L<_ ')P(~VWG;":SfWh7.}ڶ@Ch8!5\]7Oі2Mti{A)/xyDfH}mBI=izI&4zS^)/D-ɷLmA꒕uIU%.;tzzG]=˶K#hI[/m=jmz]J=PK*rPK!K^l res/layout/abc_search_view.xmlUT͖oEߵ#N8! DMZi ́TAiU$$&=zwMHK8 ! Q?nH T!9prٝ7fȁ~3_3IK?A4c+j?`L'`TA\o[6k? 89x >_oҠ& x<[ U*,4-Qu?\Op[2)2ք\a=O;R: zV,,V]/yc)Sr<ׄ/V, hܪc6}eJ%ӱ%X 7fV-r0qp0T.]@Kyc/ [-KajӴ l)shcAV=]pZӡma6h$\jiu7$WO L,Kki{o9QqYF8 yld֕9V;bbO==kj_麎'ksVhz:7,[\rjdƯ7p|/qG%)øoc||6 {o*L)Qq]{RC2g*FGj^Z#ښmL< MycG؞`B&pG~4앴z'Q+mvܧ^}ё8uwWOK{G}1!/٦98/zrPKK^l PK!5J&) res/layout/abc_select_dialog_material.xmlUTϋ@$ݶZ!n G<2{dG@Mg ~b4{?Vx=wlZ-d7jf !cDe+;;VqfokΘ❵rYdYK>nl8}g]cӛ?p3ώ㬏PK5J&PK!PI 0 res/layout/accesscontrol_role_assignment_add.xmlUTOoE߱xl8mMڦCUـ8JQ$,dأwW8T*"A@8pF Ϭg덻&igvy׳N,V"bt=Gf04cX/&p*7 @ ^&]n̓ .\N:49Rx+{d.j'զ)sVT.oK5v"%:H{-,{m«nD~-W`q%V47O[,%|O`~ïԥ'Z J#ti>*=8kŻٶ[KJj4Cu/z:C"GWΜi+բf[txT5զߩR-Q-yöu6h|_t}|!-/'slb%<r"Y:z[U*c(- 3g|K9n xiثԦuёJ'g6D CUR'%TѓXhLt2F}ׇ>̢73]?Up 4c'r9:?Ӹ'6KO_;cμo9t=q}*=5;](̌rjn-j)iYfS(IA|P -h~KG:ǵ,wfp #{Q=ֆN==~8;ƘtEh/l"gރOu|ς+XKP{cM01'@$kVg?Lijr࢖tBْV磅*κ+j[j xj1:ܵ]] \4*b9dUƫ2_%*_렵+_OXW<9:TgȱBT9X!2R.bxz rÓ[xsQ9q[5q>Ws5q>mzߦz#b9<9)Vwb E*kyG;篥wVI/{?y#>ZԣTZ|Q 1zՃU҃K>=p|z^F|4U]Vi?F+fܛ-O[,"]τ3?PKmjPK!6 res/layout/accesscontrol_role_assignment_list_item.xmlUTo@ǟ唴Ԉ* b@ pKrcG%iXZ$vV2P/  ZsVLW#{|IP~iTNDjhD[4)΂s #<+8OG: @yrim<4(mV76|8s)a{m*cV[znyf8`0 |lVCfۼLl40WcM>s[HM0{Z6~EMT,S5U0X/0d=ӫ^hiJWo0yb]6cLKnCǢ^Q&r9&p ZY٫"hGt438 ^q|?C]"K%,đ 5R>|'-B3eDEUS*S5ߢfʵ\\ӘTnYcn\cX+jJzyOF䵠d*-=ְdv?["-#ԎSSߛ_RAt+Y>cjF{=Sj_aI>RԔs.R}N+7K/*ߓob;uºqc\OqPKPK!6 res/layout/accesscontrol_role_assignment_principal.xmlUTo@š7L*K :!eAT#'e-R` 20 \8Ёtw}86 0 %plH>x Sp ރ/֫SZ|?s@ݓi}c!VKF[q]xt:Mݮ= p]ify"IdV}AC}l=lUrtx baXc1>,0E22<hss23>&`WbpHV1R젵9=b.][b+>W#><:{3A@ 2>}w]3(Xhh?]?kw՜ƎwPN{PYjN&˳w][qWf3olߵjsg yֿ[F䕚[wy953X1e~ѐ)3Mz/:[PKPK! 5 res/layout/accesscontrol_role_assignment_roleitem.xmlUT}OkA$fnz`V< RDIliv0 JIcQ ~3Ʉ7;;ȥE"F)dDd6&Z1` j21xd1b] .m:o)L\"o1KyVΑu}~Ѫ_L{Kl7Bvޙk9g}+զZ`w}/Tf|̴B~gj//3EdyqzeKPexpy PK PK!QGl7 res/layout/accesscontrol_role_assignment_selectrole.xmlUTo@˧$$iAe@PW Lc|B101 Cg@H slbTZ?csϝH ЏiQe .=pcG 5P(Ȑj5KYn^W|'7R> -ҚX1'PO mmMv#&}xu61T EI< e4ā$ӭ̔ZW"PFNghPI_~,} IpT+j j65jyLۙ4wzJ[+Eo "sE岱3%i])%? =a"b|?Weg_cZt~j(@]5ПUIB-#jTQiV\ƺlRf˖ 9\Z 8KϼWN弝_;%}37ӽ7h HWͭa ;lPKQGlPK!o4.<2 res/layout/accesscontrol_role_assignments_list.xmlUTo@/␤TԁEUK25@ϲϵ26$F6$$ [3#3 lH9+N._}^΀ܮ ?*g C`\C"1 OWk|Aje"C*@%B|I%>G";҅v[tz#.4lr}G$%~Hȋm[A1Ajl̤^ JܲvلF}oEc+d2 iSPͺCG^0tf%3x )9Ba ͿCc)`{;A B?q}vnrcY>‡1iUπ7;jr¥Ӏ7 sZ-Poij4\#g:U\[V{Z#iZU uo\o>^`lvQ3X:5 ϼT%5H[u߃s\ԻtÂϲoU?-hjWZ-.ER},Iɼz6E>sPKo4.<PK!k res/layout/account_item.xmlUTOA]@E@ p@h/)1D#Im'DpWgF/rG&vK`b4333Hq"F1F4B^cDY0"3 2x̀s`+OLbELZ0LɥLJ|Z,kN{5CTky0/ZRZ DFGe”-{UZRefl+QtiEcc.e &ׅܤ\+f.rY1(pYK4ߨׅZ[`ɞ֜?(fٱ`lMJ|jFoPEn*:[lim>y&-;KM\;]mˑ6 C/zjR ^5/к06e%`x4K:|SDL1val7pc ^`<7c?nbj]Coޙn$S OW4ƃi{[ק1z|/aBiĖʿ˯Oɭ}l ww>=<8v A֭{|}>r·%;ZV_އB=45ʗT6rW$B|QհLWWW_ֿL| Ӈ"t}`ߓPKkPK!tXqh( res/layout/account_settings_activity.xmlUTՖOlExON i mBB["Z@E "Q+ k{U{75\.pBzq3=UP"!ZH@Bā B7xm66ef}37++0IZ͓%^10f#)p G"iOg@p|. pD#D0K ΂s}p loS K48hZfpACC5e6ں^UJmU+UNlYJZnuםުvY\+i]4 [nUML}1pZQBL&fnA٬ VE72LGC>46#i񊥞yFG{&x1,)Q*eF-FɤV [< i,D RjD2F)(͵fu8h2)_@ p C|,L,:ٺr|sתrgʹ5NU!UmX>2Վ-{W ǥ)sOluor'mSOl7̳%s6g_+Ju9(hqƹ{\}M4iuv3rwh.-,kYorM]lSւh~oqm紆~WM]7Q7Kɤ[uKX\ &]7;\$@ssVCuG_[8߲ <^$P(ĄBJg0%ƾ[?X i,\G0AV.(~,l*ܘX&f%B?\OWz~3e7٧W@J$/2TguQ w,O!Ggd]m%h繎Z:FSCZ\&e#TU1d4}K&FSCZS㸜tTw #a{PKi9v`PK!h&' res/layout/activity_fingerprintauth.xmlUTn@Ϭʛ" )M#mٓ]Ѐ(RФGE@C"! fV}sK.1 | E]d޶uK+ ]_4[PKh&PK!# res/layout/activity_get_started.xmlUTOA/Z ċ `B<;4.ѳOzVjAQƃG/]ۀv<3*Q"FcTWj~0N `<O=X )p l);3 `,dnV5Q>BQ. Gnhfաj}lS!**BFܢ8ohNඅ߷lZM!2I5oUtM^ZɎ0{Xvq0iEq3Wh O\}\\gZ\tg]z?PKPK!PR res/layout/activity_welcome.xmlUTo@MbX4mR$*pX T*u@l_mIÒ2t?Č;Bώ-ơTO.߻=?[^*B4rYFn#}E!9|E~ 5wYF 1 dR,WrCvAӂeNWBͥhd nP@:;=LْTEḤ[&J+[6N64Iq,4PJWb4xJ˹9i8z_ZJi_n4DTmi8L4›q( mX\<:e&|?lأjaʽ+i^u!={tzyYL|{Z!Ko/u%S~~PKPRPK!@w.HH res/layout/addaccount_row.xmlUTϋ@ߤ[?؃m< Li&Z/AXO <(z;v.|xw+EݤwIz;* ctA^W58 ~yFSi<"$U*IJ^xC jz?ǁmw7Id/&ivX HT.'$?` erqRo F pHNeX%]YiCo}hk.43[RI22BUQi Ɩ!{o_so}߯گЊ9?ۈ;Uf=FX &]-bV|vPK@w.HHPK!$& % res/layout/alert_details_fragment.xmlUTUo@~_M&M$H0 T!*eB_mٗ@/0!!ubceCjaAgLi#pҗ|{{ߝ($y Q،A67q1)*BAwØgqqq qxxFCGD"LZ|^tZSVs]e ]38Hf0r3M\ʸ59m^cuL\`ֵ"k3&d2"_͐یw{:NIeEajLdU145;[\?W*:mfQ(VfIo j8 fKۧSr2zٮrМ uffxBnq {,3ʆȕH8-zV-B0p&[ݭ64]U5Ϊ۠Ee0/rB2yBZeMFEbYdQքVziK'K,)25h:II@bq[(!/0n #,L9G~ " o}!*ε$u/S@Z=9'&|}zOG^ Zcb\ZחnP}}co-.ra])ah :wmOԝ@)Y h2#|:BtHN})/f+o"@ε5ze*d]!^iZ=?|D/gmoC=17=k}mZ @K< y{'§'PK$& PK!Ap+ res/layout/alert_details_history_header.xmlUTuN0JUU$FԑĂDe5G$$FSyxF$&$q k}'ċ`ިM>9$'$!Wܐe)\G7&q,uQӪddb[*Uϭ)t@2/ w2$7[R^'w%FiBѩ,$|!C ffnGo,}[wq/ۿ[mpN}z{dx:3˦g_PKApPK!\G X) res/layout/alert_details_history_item.xmlUT;@$6( DhXMT!:4ij?"{HH= H!DCz:!PZ8vkopf|νUdҝH]Bҽ%:4Az{{rAJE:hJ5_ݹtKt,KO">j)wLFQ|_Br^x }ͧHvܱ'P`(aԷ2V%ܹssّ>/ Z&<6E0^o%`-P%QddY:IGD`c&]{}>Ah1FCgu&T')jfag)gj qzj;565ycS#h"e x9 9_k5mމ33IͶ5+jI؛7)}-aɛdtyj_N}/>Ĭ+,%cG}:|M~PK\G XPK!ح<D res/layout/alert_item.xmlUTT=o@~/nH4QD:RG(DR#Vj% #ҐW 1#-%g٤q+Nz{O٠<1NQ=he x?:׀:@&#d/+m)<Ł=FXteJ%sh? T.Þo 9\v'}),+c }xeZ>2ɀ#pTݙ%ٔܡ#=>lLXqh*`vh{{Tis3~O9h X3ښ?:9OF$:eyLc/9cobUFα0 |+ƫeeS#}&Dpř{NJ'J+bZeZ\qsUw&]]tZVոPsCqkvXUzZ} a]"ԾeBrو2#]L3q2Wu?mZwY%+mx>]"Zc=yv=Tt͈d;E^# F9p_ow`/˒=*|{/gRMX4XHh{|}_|CY:d}pm})]F PK$PK!z|() res/layout/alert_notification_loading.xmlUTN@Eg IA%*DEE vײ7B)P?PP"z:>jCCսrRI^]G]EzOx)gp*|[^FT(p%JZRiF xN>-90ypaNd?# 5gh#|IO͡[vZ=5SIT$zR)t}DOX+egb h#>dz팮cu('}JX+@yGٱp4?Vz'N>|]9|PKz|(PK!xy% res/layout/alerts_filter_fragment.xmlUT=O@g3W Dt8p(JM$]={BHB)T))i#%mkߞpN\BXf69Ԫ1zBCl<k`샗1 pnwPTDs-UBFP;4Ǒ&M47H,R(@$!O e,U< S-փ箛mځ|p"sǛaZY5> d"x+ZU8~-)y^?7-:wtmU2:Xd̡g1=p ֢X s[X?̘:k[hO=}K}̵JI -7QGaxȝySzy?3plL\t]_κ/xfMi6#QhiaLC:f z 1p6ջ;c%;*G.˰mCRً5럂p @Or| g `8Zԋ8 7)]F˫hQZ]DӖh\#Tjk)jLmUI$Jamg&yk>U[U֕׃>qF_W״S8/}&g/߸IPjWU^>z+ ]ѓՓPK#:-SPK!"SHx1 res/layout/app_insights_live_metrics_fragment.xmlUTn@$M8IRXnXTD ,RĢl'$ؑ3[@%x@bUV<+ x`I9'1ڎiǾg;M1AFƈh2`w=5>Sg %plW 6 /KÏ}UT,Ci.=n gC4ܶu|~ 1Jm s9ھ JjVWT[^kF/Ӽߧn}atÕP6. Hۂ6BxA rmF"W_AS:I: 1}V"kלJG52/Q$rҾ\_j tوVysA/Izy>1^>N}񒵏7$Ysc-{"%d~Bf/5gq}_ PK"SHxPK!: res/layout/coming_soon.xmlUTo@I$n$RJH$ PRB#X9c[%] bCFVğb>'gXq/>{{gkdPU'btn1G4i0Nw.xg%xރ3 Ĝ* `\nSp%i:|[C-4=nt%Ym[;!GVo#CNA R=RPqbQ8b0N_(Ȯ *|MLp<@5q[bc"Epl?wFԭԼȒT(=vm6cy+ ܿ D،`m +%piii9hq1~} dc@a:B6Zl!agb|'Ec5c# 'b{qpRbLfmo-iʼnV`r"Y~2$SieԷQj2q#iuR;~ea+U3mù PK:PK!.3 res/layout/console_fragment.xmlUTo@˗MHҴb.*#Z RpKrcG%!,E̬H 1!1(ksE,gtsww,t'bt>3m #Z*6>x>O+ A 1oP*ྴ|*={eg*\9JE$e2%Dfl~p>ZqӔ<O9mޓT,ND$S 0@[9>h9вGV#k9\n a{ E~D]NwJ)8C Az=1\/hMFJz׃h;>*Sߴt9c![yw>@t Gb_/7ѥő9Z} d?Uē{5f.xyLĿX\ujN u*Lu/[׵]iJ'RC2g/snڷgkr6Rrk5ck*&3W}BK }K{1b^XW:oa94g3:]Zo^Yܵ3\%Kٚ7PK.3PK!J8P, res/layout/design_bottom_navigation_item.xmlUT?o@KHI:8eRFld?ٗvЍ3/K΍l~y&4m1Nшڧ@.n`s{\F}hH݀ Dʧ^l}!=_֖{)?}#V(ROP}'䞸' 9I"IT9Ȥ92R"xLpqg}l |9Xv ~ct1@nAc{Ǘ_Ǽ)Mebtyn h3|6sourv J^FeVIkz>^cF^:+ FI6.0*3N)<5"lx*<_37 ^?5^PKJ8PPK!3) res/layout/design_bottom_sheet_dialog.xmlUT@g|*wHak8QTtAPMbEW'(NBx 0kJl/g.TSu8g;`,H7 8#s3ir]>#GPO\MLBaBCNg$QELƁivey=>r '簻4NG#1D}Dlڪ㔿2a"$EP.8HMtt"&|_CqPE>O^~L4% res/layout/design_layout_snackbar.xmlUTuN@gKiB6^<=x2c&<6@amЃƛ[^?1q/3 [Dḧl҆xJC0'$ w <7`s'+uc$0Rsur2Mn/,"Sϓ>2\:˄bis.%T\Pņ&O4ɔKBWKnyvTr19uUwQuUō̢}wb*`R/]lZ_~m!)k:e9~({mRϣFެ~ُBhFv{aٹލ.PK0>4PK!{w}- res/layout/design_layout_snackbar_include.xmlUT}kAt&iմgă؂*b^d;bEE/EOAD<{(~o*g6S?fwy9&b4C-Y2=^s8 -p'9x ށ/Y` gG)mAŢǷuuuS6UJ%3l j+6V7&˒^f7uClJ4@C/k y_-u* 8,}S>/xt>_J2u¥ "~3 pRZ-nWDtj<\E"v8 )6i~~/>^ RզQrUJD>u7Vy@rR0\A1u ێն'hppqT,pj5E8Nԓ0at~-x>c9~~g|b4#78 `AuJ&n82xӬĊ7is&Q'{_fIh$7m8qQ2\n5SG1?gҵN ΰBIiwMvh8w֬kZk{JYZ)Vq'>bsă^>1@Wƫr+wTjh7H_>m{WmԜAL%QPK{w}PK! p% res/layout/design_layout_tab_icon.xmlUTu@QM*;=I+؆j+x ͗g;3d̚QL)=eGFѰVF~ʝ2וmL6"Jd>Q&Bf[qPx5|ȍZĪ(3yhsByg9LՇ_6/ǾjcYu*oUu|3PK pPK!V% res/layout/design_layout_tab_text.xmlUTuN0 mPHČ@XED?# < u}r+Dxb]b#rJ96+ kfjU<¦ޠ Fۙcetv*h RjymQyZ6hd//MΕxZ*JdHyz< MI^+B@qvfZz>Nrn70aC'MXQ6GmO 1'`-,Yj4Z-{*[jו,QَrYŶ'E.v%JUeKpdB`B7H9'ʧ_y;ny@x%ᄈόW/gPK"HPK! A3% res/layout/design_navigation_item.xmlUTu1K@ߵ4iE::LRPAr.a{I%Y-_޻rMjӠAh( i[`#0`vg֔vP¦e*UZt2.ɉ-| 2M~lefD&֧{D _z_˽j(_-]^\e+j{ލ{ksu7ϿPK A3PK!B~ , res/layout/design_navigation_item_header.xmlUTuK@ƿר&ɩCN9\HN (NY4~{w!1`C2!IJV F#>G]_,s(J%Jim:g Ե7i\u$" |0["Q]RgM+85eHm/Ɇ|o)ڽVa.9x{O.$znΓvs?soPKB~ PK!UW/ res/layout/design_navigation_item_separator.xmlUTN0C+To 3+QIS%*6xXcҪk}Αt*<ŢvmSrFIN'yfUa0[g˩vL>6r^ Mͼhh_\hV8+m3VozTv KDo❼!?Y "dGuKƜ*0[ CW>؃W/OfR0 A PKUWPK!"k@</ res/layout/design_navigation_item_subheader.xmlUTuN0-PGMK HСY: Y#VdXIN; /K"f\!q/gsiBhü%XT2۠ G\w &>@hm(U?TSq8"Q PQߗ8h6$"QO0)ډ(HcPjz^ Pd{CO$W^*3onFp~.gJfb<;@E>/%D5<ޡ-uܩjV7~Jv#.{QLv~~%9m>goPK"k@<PK!'2% res/layout/design_navigation_menu.xmlUTuJ@gKw A +8,VQ Y%YLvJ|Z'q?fevlpx ϧkLC%r e>.xlRL4e >b} E0:տ[+m¨ݟƪvS+6XAtXϲk3wPK'2PK!fEG`* res/layout/design_navigation_menu_item.xmlUTu;O0)mC@L @, MMKvjab0#1vEbXO>>qcdi,m01#"(m@t5 3se2UޭIʡl,|^Ϫr zeJ&>tU,;')Q>JR);r%ŎDP|=ҒTcն%Gxsl,57*/Ьsk/KREЕmt˾ji_YDwpwQ_ V#w}1 ~-g0e<ه)Kw4E|s,XٰP+誵DD#( 5lc#t=o#٢=ϛ'"~g+|O PKfEG`PK!Q*=4. res/layout/design_text_input_password_icon.xmlUTuJ@gRkO+TMO=$REz*d,IhAQzj _DE<(zUIS"E~oݝA'Ee SuG56x@|환G{QSn=點nܻ՜͉neCFUa ).u:IO̲RۓHJdj 8JwCs2/=iOd&QTҒ7b f>=GFX|/|b~}yu- GCn-rU9푸p\j%]:ޭoF?PKQ*=4PK!Cz$$. res/layout/dialog_scanning_for_fingerprint.xmlUT?o@i - ^@R2!EŠXMl˹ ;L 03]W*gts}ЪM}`DIK%p\7- =p ^W-x> R"g4|GG~W^׏}^}9j5}H.0 :x(Of #јl=Iv?gYMr5(j=o!酵N8xbe2Tx#EֶGr<T*mH kֆNΥlj㻢"oV9tEb|?Eu?/4Kң?5u`@9] u˸,{HCdSeZz.wjf锚Y~kUVմٽ4hv^[NR.S2&>eO\36gq_4GʜVqs3ޜ$_5ZVcLK4X7H_JOPKCz$$PK!֧ res/layout/drawer_header.xmlUT=l1?'MsiH 0u${!X$wѝV T@%ƮBDu#nz'G{}ןEDNFtt[nO36Ĝ`T-ɸpf[v]wEM6ibB?6h4%VNv0.RmD .)5g/ ٥BA mkf2K.⭖!D%eI@^WR> JokqĵFؔ3W.&o~IOnlw=Ѳ䲽^xEnk_KJ%Tac^}مɋAJ/y3_uq**-b'3ށ-x{9?` A 64~Nt,|%ۤMkc!3⩾v+oOMko [k2+~_v |(2vc U=]3R:X!v#Kig,Lȝ0bԱ2Fx3C2YވjH=猵:(>Lg#}m2<]G0}J.⽝mSRЎϱ,o_PK֧PK!iD res/layout/empty_view.xmlUT=o@ǟsޜ)Ё *11` "E%!S۹3/'`DW0ۤ { G``.> 8` CxnOeƮ'"ߞ %qFd/[Ϊ fR?/ |=%&z)5]n-깷LgΕV)؆<ǖV{-g5U+tF;TgJ/}P~X\|so}O5㙛TfMNKF233<4My%bt)#zJQ;ypl-'9x ރ~]`cJpdE?ܓGA.e{/:Bv TJ8T(tD(l\4Wx5l_7-+\ eXFCc0Y)m[Foo@E5}Z_3a+-ۮeG }"hBf-+l6]S>ʇXHZO3nڲzw%oie۫Rw%gi4͚m6Z}6W6}ǫL+uu1UdF}cWЉUzoIΡ/1]W귥xh"5i5iWZ&Z*0||S6䣬}XqֱݡQz(`]RJB\,ֲׄjxX*;C>&t3J:|M>)WFԉsɞ:?`dob{>e$/9& ]^63NoPK{PK!n/) res/layout/expandable_listview_header.xmlUTMhAllM6I[?.Bud@ Ezf 9EDKo* QУ/{Pln~?ofL tx pj@5pm!s"\B6i#|E~"l Ud+PTgbH$]rLza"DTV^^M Vje^!zm+,*xF`v\5j2ˡ%n&g^~YJ8\ZIz5%33}p~^z/2Zbɨt{plkF:f|C /GM7-H;~c> !],K7 S:D"سdV%hjK-GӺZ:HhglK#~sʯ>oco"tB>hɐRi}#Z,-dn#-q\ݯj#!|S$jIyRW|wx>::3DhPMq?2KP籈qPhZ[#fTPKn/PK!Q! res/layout/favorites_fragment.xmlUT?o@ߋm6 2VZ{AjB*!`ٗDG%Q0X`BbeB,VvLiF?ݛ1ȤU"FW#Dup p</k|_wЀup4Q"x()͡3F7}.$ Dx:^&w:}!ӓi*yp*B/Tu'Ύ/e|˶S灓ZFO턧v>eNo9#!RGÑis0ax"􆑔[ 9u r >(DZvgu21?}O?}L'~6c|Akӕќ߅5uUAWD73m5/*ghBcoimjA{Me;(e[X!S F=(5~O S~Fajul}RK]r>[s_q9GWwPKQPK!$ res/layout/fragment_welcome_page.xmlUT?o@s?$ER1tANDLHTJO>d_Z2c?e |FFlcsƤLpOwy|ϛsd&!=eD*5p;>G`|7|*]q*EqD!]/R3!O=z #pGF,P2 H4'LGnl{W*v"H?9qhNEf/7Sw oNux(C .8Frl9jejuwXA$ Ly)zy=Y ̢[?c;_fb}ym¼ =mw[+֨;ڿUoKF;doV֪ho5j/s^g"Y7XV&ߴVϗkWJ|7_w q?c>&cPKPK!ŇJ3- res/layout/hamburger_menu_selectable_item.xmlUT=o@ǟI&i )#C̈́/bA+\s4#TF&e`db@E!Z!Y?=ow69T bԢ1#:Kf`dp \ x >8, \GP=ܗRf~B]EҀBT: xT.0坞 ˒{Xiyʨ-v-/-LT#xܓ^ciS'RD+GΣ ~c~Wyi66ԛc !7mH#S~K^[jK> PlKO@cx(ۥVkf(HosUd>+x-3Ƙ5\ÜkUm*ٜ*Z[:VfޖS?&n YnVLn[O}5F+rΪ:bN{c-`l.L46G+嵋 }g>!)}sU{7Ut}Ú#üVM f.PKŇJ3PK!Aˆ res/layout/helpandfeedback.xmlUTTkA&!۴OVzȂ'BOѮf0-`x"@^EPoYn6Nd޷1(CƈrhbD[).+ <^/Wk# | л\l!H$C JK ϥ|nQָةI2h7ZMO:MrzӆԚAv{{lr߃|M˦5ް>^ôv>Xpw( CQvp*)=~) d)-]pR;*sĈ)VR涷EurVT̖kL-Չ5N&;5bO=d:'b |=b+LwT7ӄw iW+$>i=O9e9q*(.&!gRXmy]["R[;P9{B#?Rr@taU+W"*+\XoȞoᡴkt#Zt?=<\'3TNp=aR{ࡴ1}߈h ӫr\Sڛu>gϳ>SrR07O7YPKAˆPK!u\- res/layout/hockeyapp_activity_expiry_info.xmlUTJ@gkzJ^=<Q']% mn[{7(>E=_-EY~/dғFhD*Pw( vh.p@f܃gP,,˳iJJ%%yq4]Ҵz]M8""nJox!I gdYR\ʃPy|M_m_ -'|سc1ÈrH &p2c؞bI;o;x/1n 5k/l yFO{섬+KVI%+EodWZ\OR-j TL{ӓ=? PKu\PK!mNw* res/layout/hockeyapp_activity_feedback.xmlUToTǯIӴIZ`@AY˺I MW*+m7 u T ?BMbM#_{=s||EI(JI/H ě?N2x4A u~w=þypς 6 6|n r"(k`| kC5ǚnTkLLjjITeH+b[4ì(؀?[6e@baRJݦ][Ǹiߦ$W-"9Q[fyȦҪ&wfCRza؎_o/GmfG9HHnF9k]Q>R=47 !=;0PKmNwPK!J' res/layout/hockeyapp_activity_login.xmlUT͔o@%M8IӦ) *VЈ!ƶH " "M|jb[΅RˀB V$@쌰09zD".w{i2AfDI5whap KZ&?gݸJr1ev +wWUՑJ]-ꭳ4?֕v^zL7$##ۧYe><{k_/m򥨽SGUc&k?j{WUn֕M}[[֐U]~_ِwPKJPK!:e8 ( res/layout/hockeyapp_activity_update.xmlUTOAgXJA$"^xS/&!acbb~%=^5gſ$~WD,5j=J:FkJֈ$CFq>$֟NE]vKs7Cƪ}bMa&QiMdg^ov77PK:e8 PK!u_ ( res/layout/hockeyapp_fragment_update.xmlUTOAi)嫔 xԋr1h(jL`ewZ0&{WͣzY~ѿ}PivXP2μNL -El 5[7 88 2` ~p>x xȭ l1K )o*J&L"ˤ>9°s(q'p= ӴQ7Yjoc|:2n\bfo8k #RkQUZ=V*J nۖ[W8V[x~7:i}#YG):'b\0os!{|Sv+!yFOl(Okz%"Cy 0hP[%wo1٬/Y? ȻYÛɖm FXXm5T2eXBGp_?˧j5?cK_e|W<M\]p@ 'h'Јh @ ;z CRR44y %~T/5[Zɹq֦bk]j-M-ݨd-J)u*kF}JƸLSiV?'TF5]ޑ]]I']%4|ZkZ*EClc}uy_'e{kޫ-ʸϫѩ =dҚU/i· E֞Ԝ\s>\]6MJ~Uj[{x_j\OK3Hc_󬏱یs\yu~PKu_ PK!K`. res/layout/hockeyapp_view_feedback_message.xmlUT͔Ko@$-q^M-)Y"U](@hjOQ۲M`Vg6q+TT43{ό&K1:IqC 8΀s` Aw#<K7pqςUpJ=>rխ4Erj ٵr]H5bWұ)&-/GJӧZmFm"]ړꌸH[t㑦o(3)}*|iw{%mACm Gp#^F=?9(eR]m6}}7jzoƋ)*Hǽ֤j@kR ѰjX%Fu߸7>kI?h4j@}O |p&0M=p<Īt"<2^*qBt&yDN*QB z=;ւkl6(R"L%*XTc7(h |mSj#R\ԢJSM=ɧ\j(|>ЊsZvncOi/<&;O7g?}㳫^O8,O{/<}:<%{~yf1zKhL`-hU;|)-h}pJ T\rnU*ѓ4rJPjnOE`kcӺ8Qۓmvqx e<#,+҃c =K%$(_˰-\WFf0l@~՟ڬOr!T̶wq#5HgU:~ii5>m&EopM?AEC^xk\dB I}L/伉YK;b,Rf~ttfhf~4Txr9KeA/^^/sOkƋx/Fnbܟo8_/MGPK_PK!X&d% res/layout/loading_lottie_console.xmlUT1o@لq#UJN CK|>˾ꔎ|J ~ 1 ?"VO{.(r=+F4&x~Kut6x xހ|_Wx82 jO/dck,,O|VyQ;+BK YʉL̋'Jk)ND ϳJT6Ec0,HyT!BWY*3Xo_7nwg@lLW?F< İ6=5y뙵|-66*Skc6M6Ҍ-o#!|J37g4׷wҭn>]nPKX&dPK!d& res/layout/loading_lottie_favorite.xmlUT1o@لqUFJb-KP1t`@K|Gme_RuJG>R%_!N+йsI?=wϥE.tɈd'TGL[\O+~sGF4$B-鹌tLá}ǚ) "v_J}y)K9yDi-;<yVIƳP~u~,)/!4YX2#\9_hEѱHKqTvwQpYLiUe&ST4/U!ޗ*K֣߉5 6GUOCdžnbXrBnMzff1y+ -Jر c4Cz45}H1P՚_i>Nuݎn6>c붾=PKdPK!QTyd% res/layout/loading_lottie_general.xmlUT1o@لqCT*a&6T]#Y%UtC !!$*bdA|9ٵ@i8XS?峋yYDK /e)21/(8{+qSAgDm< Z°"e`?3< Qb2z=Cޮ!V#[ӿU̬53oe4]iZ;olќfݴN[Ӈ>Wfoho[=6mC;nPK (9dPK!uyi( res/layout/main.xmlUTo@Yu``DjZ*JH0tBpG}MKLaԵ )@.}c%*O螿gȦ*m S+| |w JEzlNB˹Oy<5v ÓtkcLH?_Z'2<&QZ z}_#_<H.Hn2²tJ;;gZQLLsq#P<ّP G'f?x;zoL1cl"uA6h`Yobu@D36\m&{sѶy7*+4wM_@Kj{Uej hRG_V8sk7eT]Z^%~%gjkz96}[U_R*FO[sgz~~PKuyi(PK! 4 res/layout/main_with_drawer.xmlUTUoE~k;:RRUTTTE,ZP:;XcrB=ĉC9 NnK,ޚuJHf<;K9 Z, G1 N"p __߀? 5}|| |e^.7 d2¦ba{V-͖\ޭ(*(-{ SL ʊpWS[۲xS8BwxwpPh3^ jFTj#u;R)̌ɬ/;^"f.nMmg݁3> 7lzy/3gZJߪT]Aْnw*>*elt_:JB ]^ЩSݠsWV(KU/NM 4C,cs2*JJd>]jܼfy>{VmUnTϙ -1)}iFE@ 37V,օY`y9vgG\}T=l7|tQ7Z_ϐ"Q;g:3_e0cp?aC37X?>* ڏ8y)ǧe/_&pz(M]sxՏBI掄Rˤpل4ٛHp߁ }=M'M%)z0tی1Y#_3cju p >~v=ĶBGU#?&4y1Q> L w@N&́B;%'-U{5%cyAi6%s#L#ԛ1or"b}ϵi}RqWg8p.>^>#_;NԷ=;9&FBwu!4/s:PK 4 PK!s res/layout/navbar_item.xmlUTo1_' w$): eCX@bAb5wwN۰H eFX13 o!&YI`~k_\:Y"bt32h 2n; <co[|Լu V\ S99Vw5Zj@Y jRj_zv&rX8ܑ#|eפR2RI8yQU)FvvvmxXqF^ ]d㣽^<hl8vV}0J}uEpvk[$`fKO_o3x>OxXVOKMς􏖮C_XyW6.Q kg )*iͱT4wV)e=f dBUL_˦W^{~4mu[g=?W}f<'ܝ}?ִ`z [{Xk/oPKs PK!VD" res/layout/notification_action.xmlUTkA4$4mxPxj!(E!bѓqw dݩ5"$z]œs_xkwt7}/7390OdD 2 ` %o{| +{KK#0U[{S=VgK!={J%'ݎVH6Gz3(d0Zͤv#L!J}9 Jco+]Cjۏc1F U2SR0:XwC$x ރ CŚӠ8 6U*.+mգju驤;m9kbK!)A?S\Iߣ|^x|6JvBTH5b1+և\ACS":Xp]Dn[،{vbOfY=Q -v'Qg #2D>إBaW:}VcKoԇSky/@3?թufJudL4֤RJ/]";hF"VZ!M%ZMk,yٴlrN4D6^Og]>V^?NxbMy-&Zc_We<*Mx8J˛=ʧ|jvj7i}YUQIhtZ*߳q}SRz\Nj*hn~>u9_PK?*~PK!9Mh( res/layout/notification_media_action.xmlUTuJ@gci)=xVO7AA,6klٶd}'(I$[SE>f$B6uQt>2,;`3kpxTH9[J|(qbRɈZRһH/Pia8g foB7>-cX = 'f\Y^}Ԯgؔ97v񫖚źRL(|khVgj Ʈɘk쟝PK9MhPK!"#?/ res/layout/notification_media_cancel_action.xmlUTJ@gVѣGE_8~M6]A @:0>qXA\p #x0e-5Kt z˰wEߴ񫰗 u2f(<էt̋׊')ۍ0TjQu|Bڡ#3BUJ"o9lw ڴ+RЮa [N%à-ZǞ ^+x̼1~y*;>3}׳ȹП&8繐gS[;8skXc-śfLkbg$_}+dqZAdgo2уѿz PK"#?PK!4. res/layout/notification_template_big_media.xmlUT?o1_'M&ir)-M C[P "P\܋]tqZʒ 1t1 PNL \Ձb'ۏ}.I:&bt'.h%qp\'g%11p ڠ^O! Y|[~[U7eMirRwB:uE7xHoE)C[N"w]T423WBAN7ڊǽxXԢWȲJw ryR~r9?r%} U]CP6{N෱t{.--ՕjTZv]4xkY,~›@*(ªprCtx1g횠sV|%פ]bUF W5!jWm­ߣKx_Az7ؤmK0 x{d oQ?@c{^h8E B] wiJwPu8rR\zx-Ŷg bgbvPX'Ջ}5"oڜ7N=1ha-ic-5Цz{2z>f7GfGzt>O yĐ;cy+ko?l[Rk9YNb6y-5]>-qo@XG;|l7PK4PK!)UH 5 res/layout/notification_template_big_media_custom.xmlUTKlEǿį΋Qy P)Ԧ`&ջk'I˦p@$$$8pBB (R9 8"x'9 Viv3}fg4eiHuD742` ̃; z \_ 8,so%p~L N^@*%T,jZ46f-!-Ep)%hbbv&83cDޖM! W#;Gu0grt|7m.{*<_IRlU.UT -/a)aB]6nO)ϡRI NGpuJ(-+0ji|]Mˮ\mI$ѥ\)qZ8+~{kvt î-,ꜬVpx8Q*[&*Έ6n],id$Lҭ?jUSrUփ)t:zΰhH^%kxG/MB>;QiD^xX =s>e؅` pQe+b+ ^e}fSp @ .2~Ohwwc_OBU:v?u(8S6~δz,VͅH672o%~,{D,4}-tN ;jϛa5h鸖 -3&5IhSB?l|c>򱽰Sfr1{co ؏Z!my<ۄ#knȻEM1([Gw&}EJgm{{;C e_c׶6ɚmTbu<ʊAm60-#7s}ڭ2ݏ]ﰳ`W-,hm:[k$jۋ yxh;/o,7X[}džԭ!%PK)UH PK!,5 res/layout/notification_template_big_media_narrow.xmlUTo1_'i&i_VT2*QBp/nr. XY:3JF@_@b!;'\Qaۏ})M)"FE#zB6&%V=G Q nG98/gC,f(-&46 aFGĝݖqnݴWŦRi@[?Q"̺]a`eju5s[rWRDxnmRS-R>ߓ`B|5GJI٬㚘ri:v WzΎLfFЩk".,4l]TFC4y{Q-,N[[W+hrGQM^wMѡd2p mX5AssˁVinn)j&6UAڭR4[(iv%[Ō*5D~3< ߢ=`|' {~Ġ?^$;Pu}ȲsjEvؗ~b=:e߷iPIoɵӋUD/XRX.i*-b6ђ}ԭS*ym9>%uy/+m Uyty52}<ΫNt"(0 ,'U| | \~n $!p cDc})1 |\b1QLv--ʲJE*i|Qb5^ܭss6*Y㛒{3yM8O0;2y)G<)ry$БJY,JѭS:z+Czt7)0~$P_A+ABafzЕҵ)|G9SPҀ_Ǭ^SXS]6EClz$QC@Z't!D>_$uUxmMnV8-vBplx]nje$?2 92W\<##^92ғ!F\,F \M4u;Uhdq#/it.: qRj\O t?C>2!n[MNDS^x]^|?>M ZoOAv9i=Չ7YkG&}Ƿ }l57ٴTHsV1VWِX~tdOj|>${#|g >2h~lwJ`-߲|ՠo>vD{h}9@j` vXc_PK` PK!Ra/ res/layout/notification_template_custom_big.xmlUTOkAIiԖUC#T/l=( V)i2Mf7fZ&=xGz7/D=_Qݝm 33; SvD&h9DtTcDO"`9peP;1x^ 9p\lxB!YtʷjNaS aEršD%w*U0Ț/Y^&I5`0Xŵ][ yU,mY!ԪC\sTF6j\tzC劬LF.K L*)%͢lN$«VS,͒]Cq+cŊ0x}FMkF[ky[h鴛 ^l8EBD~zf^455kyUY\paU# JTp!(_adqZFw3Ì}@? #=?x 48Pq_4mWmz>5ii6K5FԻWZu,xO)ŋvsv)ߠ;{jtxcTΐG<gˇczUKhj {Zt[5\-ّCw1׹unu9Os|k|ePB{N6;iKFw]}S 9xcR|du޲{m{vikCnݤݾr=ǻNoG;#,4PPZ7jG\>EzPKRaPK!@QFr/ res/layout/notification_template_icon_group.xmlUTuN0EK[@+:tP65s#Vd%V!QcT> ~c`ҨRtdc[~-t*`5!$WdFR2'A%zSJh(`krjbGRZȂ+#H +S7&(#snj-$t.%QNhC.Ft G 0xW56wC>p 0 Vp<O@2Y6ʢ(uvnbI[4LL0DBuϙ3eUFuN[RZDD2bEalv6) [R*% yZmkUyary,5q3 EX=Rm, &u/g mi9IX,fst$ex.W-QScV%gTs6y/λIӦ~ZE5$vuLɶL%y]E:xe ^B;v1'ph?`sbiPkr W~̧; {uSQ)YEV:/&١5|ZX?;YvM18V*o_FS-()OR# uOrUP5Ynq%jFqT" \>+Rl B3 JDT(bK$~j=Y2݋wT/#z{`<ܣGKIrm^mwk>9"'dFdEd)F#yUD! 1WYj4C*[hɊRͳBߏ.ydNIfj Ӥ̣jDL\,\Us >_@䘼7r)"1X!L.osѳ} lM=[\΍9mun_mPK iPK!Xm. res/layout/notification_template_part_time.xmlUTuN0F4T!V Ǝ !+j,%F<Ёz|֑s-.|@8 &lĝMGc\ Apc00|oΊU3\&Ao ibU:x3F(18 *J8UQ K$.K9Dxё& Db_j§~W/zWF-5ZRlq ?dhN=k^PKXmPK!yL " res/layout/nps_feedback_dialog.xmlUT͕MkAǟ$極* mV/R*t&Cewb/ ă޼x~ AQN6݅RpyML1=g 6S o[Y; &Y0fA (s<)lŕtlk45i*aUJUQ:r˒vXWs+LFnC-6]AYߖVr5A٬_Zm{>zEDž=X+ vZvvmy*~*/B٩Z_lߌ͒k^ 薪:S2ٚL|ՄRR.P$] 7^M~OMfexG퀯x΃I%K?/#>#6HeCю: !=hCҵ571dZF%C ʶ4#6ZK1#Yg!n[<}v 3;?m/ц^كztHKsB1ۈM@2Z8{sp歮3GЙ=й3hy1~:{QgQ/i߯b|{HGX=jm,B{߸D6`ibTc15PA;$;4oDy?'G%tPKyL PK!M}Oh res/layout/nps_score_dialog.xmlUT?o@ߋi))b@ 1vUĄڦ C*`+>%mJ?P>+010!ABB*WWB-+ЎܰBYhƶu;Y;]*NU#1pT:#!ıp&κ[̎:<(2x}%@@_9h1sq =1NLRO?Кuև.G9,(]Vߋ=+Is>)UJ84ǽ8DL)Č8g)dG)ߢ,FdK,R\,^E:Ǜ4U{ U&籓Q˽RfgMQ]yIbV ϙe>6E3ק\NT=~՞RsHEg]wWw[>YCטI<+zeYc 7fl7'PKM}OhPK!" res/layout/nps_thankyou_dialog.xmlUTK@ߵ mZ :889$(N`۵nEhͅDtqutDIҦ/w}.K&]fRMRo0 02X`kpn=xO .*\Keu:;Jɯ'dӔuߦrY#] CU*Ijm7UlBEO`q'<PD aY FH2&mJqH㎠\v5/-gKmmXnOk*tEQdUGWᔙ{ UhnD1qߠq0g$obc^aFCIMhwTiH1-G1Ň1ܗ^>cvOiJ?zrxKXˍyrlY'ibizwPKPK!H$ res/layout/property_details_item.xmlUT?K@k6ڴ+$Np'U0iROAAQnN~?AņT}Ï ,~#,WIfH 㣫lKu\`RR(5- qSKY3"lH ϊRL6NOm"ߤ]_=8mn4,Yθ6DlIUfϜCr/PKHPK!@, res/layout/property_details_webview_item.xmlUT?K@kmZqpr`@AࠨaF*g?臩ks񪡤yÏO+~.T>v=Q,EQH8)dwj&|(Ոr9C!oXIdFWі>~v2EG4J<{J .nD'MhzQ7;L2eޔ%#V͟,fDeSSa\_}97LbڷxkMhoh1Jyx~=dz6KbsPK!KPK!55 res/layout/resource_command.xmlUTN@ǿU bHq8N\h% 2/11|7_DWů~wm4t&bJ[@aa^_`Cp{<_خRx.m>i-GaDkaI pyOA|ޙOEmz_On4ZJőmAñ;<Ն1y &\ɛ\n6E-ᶪ=aRG7 xˆ鴁dc|1*p%r`{;/1'G6GL gGKÙlSC廛0_nSwQ?eyUy^}[˿PK55PK!˓q6 res/layout/resource_details_alerts_filter_fragment.xmlUTo@94uP R6fPС:RR#$:/"!B,̰0"`A٘aB%gn}t|{݋Sëk@ jG0rYA֐ G"w{@V}G#/219 :P,ڴE-фIx)@[,P.\;@w,qK.@|׶7zflEr9X/-5nfPk *jRs[&Lf0Tz,.kmqQkdH0`~~}K-4+gUk*-,Gms}QVb &*>r9c-Oκ|.6cMg3ĮtZh0u57Lm拠Z`~F X@Or|_78a{_y ~=qD4ԟEt9d/'zfLeFZY΅|.Դ-5(hQbVHLS8oT,p_R1sFbˑyٹ^PnFr~wcKErK_R{~u+ N:ڇr\DRL7IQ1}V嗎O]ᱜ&甚,/F,?ǽq{슪ݍSz,I7NgO˧zPK˓qPK!&_jS$ res/layout/resource_details_card.xmlUTMkAǟ$6/(R`TZ-D!E(ki2t>i {TG.z' Y]vdy^g `N0pb#bX!xFl'~)M&bBBdږbeGV{=:BvH[ -vǥm审: җ-qŢpTzYX#7M[Mn4=7#cZ w]?\Ǒ-`v62񇮫<6[t=2؂[usUju\~`έ??[\z#aH{0Hǘ3!Nq=g`4#ʤ%߷4r.%rVtN/RW~_+W~FgU 5uNzO2b&XSrud}S5ICeb@!Mh%݊߿x>r>Zy:i}AG=yrGzt~PK&_jSPK!FQd7 res/layout/resource_details_dependent_resource_item.xmlUT@ln?pݽ Ka Zp`wwة!., hj!v``!? XYic~';agC{%ߙy}sȣ%bt^2 2VѦp \7@)8;|&Mejɐe uP*BFn7a(h?˩ )RŕR/"^OC֤= E񚸓)E|. \2 ؕ S[w *jw:< bA0bfa{f<.I^얶ahnJqH[&#|[7_['ȟ!m.+A^"A 8WF9 dλf1V\ijͱ-5fYk-K}|ka{V-34>i_i왆}Ծ{՗W׵xnYmO[AM^MՌPKFQdPK!3Ҕci1( res/layout/resource_details_fragment.xmlUTZoGq61i9J h'*Iۏa7 gZ/* j~@!Brΐr+Ԫ73^쾝y޼9;rkLT^JD."/ ``=x ka=7|l# 뀇_nBSMu@l| 8\<TZXhl|`? 1z@``~T^Ԉ+.v.It騴SE栄JumT>].*:U[I᰼Yz94S]ot"G׭$uE- +-R**&+4{vBmhf=I_F-ᨲVW5˴XR)CayHatһzM25ݨ6h6v-WWrD_V<>JJsTEGeUAee&K{t#抒&`?pe[VF:յ m,7xM3fnl%. h\͊"&{e=y&#[PM hL&ALuRX(a2Q '5$ ??PP~ |d=`U R(#Pކ.`=7PŦ#\5PFrJpk634> vd[ Bҭ#m&>,o-؞sV:.t-ޘOiBϑx.n@{f\ ޅRl,>ϱ7!~~>ҕSG8SiUm^dmM^Xٵ"|-%cXsLg85[s82zE6sbGeG\ƵccLg,ϥ,Jh]b-#qsR(śś^!ߝ"߱5|nK0ëAh+Yn夏)HgNd,X݇|n9S2vߜl^ď.ʎU:8b^2ڛ>*t8H9dƸm/0ܳ{{VK 8r̥=ʖ=CO!' 'y,blZ;t9B)M(ELf|`ًYu$L̊cRzof"X,d֫0Ѷ]4mEcfɘ1[p3VO~su/YY|?8qW8܎@^CnAnȍF3Yu goċ7Or/W ^nf/V_Ek79\brT7W0jhU 8K|U+)$f9VSUjqD3TW9[S~1+E ˨ZI!Vȣ_װe-s6Q34CFÅ\z$cl.ͥH&9{{})fIN)睝uy}I7^R2\](RVU]Ip@79A"OYBd!wuzop!ԟ:t1:?e{|K @«1 lӡmI4n1 סY+6;=, ;U1Ș~6}}<ڦmCj-| -Ј%R'o{lui.AG]ACsS5vkio\}pߥ.Х7\j ғ鍵=!k]v"clhDz~6QVKd~^ǻl'1D2p+wŷPK7PK!21 res/layout/resource_details_metric_pager_item.xmlUTMhA&6hmG+[-Iզ~zR zP7it6zы"AoEB:xo"gAI&vL76~g{ N :FZЈNGi@\m<o7!0@sޛf Cl5عi30jk+e DmAɚ͸79kyFkwcL]]ry3gXL C+q9=qI9;Ouw8gYxsb@ҁT+YNɜWLʩb g*8sLn2)ܜOME3M79 <"$`7˷ܺdn zn4̀5O=#v1wC9ߐR!U~{4'j%m׌Az3uV//blM{+ t|PK2PK! 040 res/layout/resource_details_metrics_fragment.xmlUTϋ@465d" Ȣ"{Til3fB21T '=?Aг &Mh6e;a&߼yG4a @2% \{} r<@l$A^"+hu0R9%\lzt*b9J#]hG+A'?L_5?76;"yR?bhGq d4&zN(0Ύ+epDz"e ϬEV hX f}FAZjjܷa?,OP'l4f> v vw|Q"=k̤9Lx͒nm 0{j{,|̙v/p #=B>C# >yk?:΍WNMqAWAqүCrυFcBYi\ ~BW-h2Vʡj]@ 缈sQ^`m$ߧK*;)Yx}N'%Жx ;^>?.NV_{U?ߜ{KtՏdIPK 04PK!Sh6 / res/layout/resource_details_properties_item.xmlUToG߱q&!4[@+hDU*A7 _G8K*UU* q}f3o6!$+2g̻i& 0Gy3 p,5=x^נC_6X` &4\Up?AyTרi-[5٠BA۰y!)sZ;K¥!r'-G~*j}>ϛ\.X/=;6sS|^xv%pXԡ-˫sFGw>#9) T*n] /s|+վm_')M|F7 ܱ)E2cc;HH7wI`M " 럇+7Z5oU=ƹXN'R+ڰ[_hU,ZųJ'\i-:mWY`VBEG@wh/3mC ޠ n[7hĊ@QخA[)w"zw@pP8_g˯*-)hUTD{1Ad)un̰f<7{H| P=:LO\uS:.Y{2h=TΙ~lL3mTMQ}L-Gu 5yLǙÎOLc+}2}9KှxO_ ī~/27;UD*=3O LÃnv'i`\πv{<x|R)^9 / uw׊AᚥK6x´A[,ZO*߯mqK֤e(u?gÇUke2:+I~h(aP& XRsCe*8e˞SĎ.y6֭!]_X5ϫ|ѩLwY~! FIMץ-[~?jYmvuWRx=":TUiSSfc?í?XRE<;g2c_ vѾ76/Wx; up+sQ_;`9ߏz@Y#,&'(3}ͲsKGdEu_ZhrXB5yF4kPwaTC:So12 >}lͅ=V>4\FgG9w<1Nm/UVEH'!ץ[$凕lD[Od[*\dƃw߷8ݞ_g#}|y?@xt| 8/ٗؾoS_ƾۯ|G/ gaA]NR܇)L}t$^g 87~PKL]T PK!:5}m# res/layout/resource_filter_item.xmlUTkAML4IiC' M"ҫfhvisVEŃًAz~f֍F3l!#2JDˤAOQ+ `\73gp V%lp|ˆ',١\w$uP\;‚9DBXThD-֥eCx3ȓe nDI7 &@զbf@Icy.V_[HٿR1۫N~=Ljk)amw R-k _6$j-z]kZCIxNe=;ha3;|_QTN a1orD?a|1x VF׉Nx@јcKS8ni)5# 4Si1DkHCkqu#5T_YP̈́F@qo#dMNM9ictȟ80ZxBu)fﺖ̘-Sx6q畞/W3V߷3S~x{-r12vqzi^ PK:5}mPK!hEx res/layout/resource_item.xmlUT?o@s&VjDUu *&rKrcGiXf߀?]XX?-#9V8'>{>HG DHR2Bup삛xl0O3g"uL0&T*uL﹁ӥkٱ9 HS סr6'n EWRQ.Iժz{桐$`< (|m m1cNt= 0 7Ջ st`x7pK|9Arڑ!݊t.`˖Cs5y(oB>cF}( is3#^5[[Y MYُ' 'j>;>42 |tQE~cZjH@¸|zy֔9iy~gkYz\s}ŹB}-ܡb\SZ.jLiZ~1~)hX2ݛ=ﺔ773k1㻮Z^_Pn%n/[(SU~Q7"w˧^{/o/|5O3PKaRPK!3nq* res/layout/resource_item_with_commands.xmlUTkAl&i4mZ(CW79EEI2tv' xUxV[*wYٖ&7"b@ S#GÑ%p l0#I XA<Oar9p{֖h6MOm.ZmISSܞӠLZ=ܰ9e'#M)\y}}!CNupp]_JNsJ[jշڼcPNnV=WA(J&}9@jbzZ./zunϳ/kwhyml J_-RS5E}>c&xCo)Y`@՘zD ݓY=4~fl gD:qj:U:D2לz ā{ F3>ǭ7$61BQHEzU'1uMFdrcd؈~:{+-5p=;F_:H'tb/żk#HZ1zR\q[:?(]}GXwPK3nqPK!, ' res/layout/resource_properties_view.xmlUTUoD~?! IHݰeWB ЊHAHBkOCʞSʉqC=pzA*H@R?=!!r$w^xy߼{o FUg-4'p | b8 p0Oρ/]/`V':Wk7mW`XN]6̕¥J1wEOn-;41vH%۹][}Omt}g|*mswffK[uۢgu^6Y`h8'mi|I}1=O)=AOZ/Fb?'OV_Qi٪i5ﶚP;B0jޡsa"yB^#guV+mPRE |r}هZM?KK Ʋap}x,i( oP\Z}? vga au"tc|X+\X`V+l@^hzbТV̒$i(wmСhCFn~"qvaun^7iNtڝ-i>xuv'.OdZNml= D0|BN 9~c+c88=]`"E,:hjV1C3y cew>>#_T\_/e<.gj:o~v^ߵVUgjM%5|,1_cN=OYb^C>)xy}~~PK=#`PK!ee~ ! res/layout/resources_fragment.xmlUT?o@߳m6 2VxAbH Z`DKL+bA %gbL*rOw]!3>x>x^d"x<%dDȑEBj4ߐ~q"Ζ>˭֩P$U|Q )YZ vwC⻮!zi,t|9t͒1lۋc}o$ ?YT G"\s D R!Gϩ20Vޙc˾X&svs9S8ҏ?w{~53=SFHڰ9O30` 8|/PGդKÏT#ҡ'SjMd]%0y0Lcj41ߗ툻 B}mg5ׂt7SYea~+<(Gy!n4xJE/'yb“e< 'X$Nqzb'7̎TĚ 1vKssp ~[pc0 :1,6AbBMF\]72D=[B"vjR:QZRcl m̬^@`Q~kͨ~ѹ*9 יq5c>|ƃw.ޓPKJhPK!h2 res/layout/select_dialog_singlechoice_material.xmlUTuO@šI81J;e:ujH !ZX]k|±]JJva@*ujC`m}->w{~53=SFHڰ9O30` 8|/PGդKÏT#ҡ'SjMd]%0y0Lcj41ߗ툻 B}mg5ׂt7SYea~+<(Gy!n4xJE/'yb“e< 'X$Nqzb'7̎TĚ 1vKssp ~[pc0 :1,6AbBMF\]72D=[B"vjR:QZRcl m̬^@`Q~kͨ~ѹ*9 יq5c>|ƃw.ޓPKhPK!"f(H res/layout/settings_fragment.xmlUTVMoAY@ z&L?V&ă5 et%씖SŘO@Mͳ݃L,CX ꐇYy}gh-F+ hӆS*` h#W1 zcKˀE> uJ40k(VHDUaHTc֢%P0ؠ-P&nMJtJʶ`#l5Ui)0db&c+i1.ՌR{#Ӟ Qj541}Քt0O5f|pQ몺IF]1WZ6gViHTK9RW sBY2]rB\r雺֊Tr, Sɤ Qm˸ ExLQu#7KMxr}zR$pR){e0X/>gkC8c(:Zy#|K?E,||DdbXpsp8po>61C%&׺璓g9q}fӏ }Eg2>cђzzm1D8jz3!bb36aC=.9tܣ_^;~BN^F^w;!/ڟ?;i%h,Z)e.~G[b\b*g"?U? \b}~'۵jICĈ;= t8X'5'aKEoc.vN PK"f(H PK!&`7p " res/layout/settingsv2_activity.xmlUTV1o@l'i$mӴMZD#1u@HE &9La FĈŒb95Iڠy{^%"ho4{@8P|<ρ'VX3eP|>x:P*帜ܱ)̦ ^Ud*UAM.RvQ>\, |qQe5F##{7EL:R~Xfzj٩˼bg3a:--~ ^6Lw3@D :v+\Q8utj:Y{i1J&mPzKLnzYa|$7\TX,80:{;WDARr"[.1ۿՎ\ђa^_!C)i=z+p0y+/W$:S- y:.\7h'BZsJu~e?c?xL>}k=M|]'PK&`7p PK! res/layout/signin_activity.xmlUTOAߴn[(-4LD!1I!&Hx f;!!h~KQ!Ճ!K] Ufݛ{C-3:=^,pX c?_?m3 pA+>w1 V-s|05^>oBym=CT`!ǞK$rsr\Br.+݌h[Rژ"e@8Q2k|igRAF7G|N<)GrC&\"J"қN 1gv51^u|7c?a_rnDe#xO<(w PKd PK!Z]@/3 res/layout/support_simple_spinner_dropdown_item.xmlUTuJ@'Mk tB nhp+ w"4 Xg |=ZosOnMp%} jgD 9$y% h#ybn7ɽU`Bzm(<4heTGVˏ,a84&=<= ד0% OLj2,# ׽ZщoLTű̦YN<>7rqYx"\n |@!Ě>X% ch<_)r@Q>&TlF=AQiZOj꺎;mv$t8O#{Rp@~_|7@!xya03 VIo*@VǸZj 4Zi)/|-j~ۻԌ-؛|}#6y<bLf._Q,'2{WZeCUw#zlK*͘#w'PNRFKi_wv=%2ۊJL;jq~Umiߌ\c=%PKhimPK!rO res/layout/toolbar.xmlUTMhAl6I/M[mGUVM ⡂_ uL֋"zRMЃGG/?TfҬ Vqg1J)a =#8Ȁ]8 :0`8 <gx QԳǀaӖ4(* *d&9xӔ±)U^JpM2Yv ,X2w ĩߩ nVqʹD>eֱr5:Wx}^/А֥dPK(6-z DB򬚮/pYDAXB.S_i3;[=yEX4^Zt/˵ƈLץ?lHK^u6f.yDZ fp kbgf]\Fw,EͬYv%|+GeHSSs㹀w\$F.Z \KVE*>ZGKUKPW 12vշ/-O71+a:Bc>;a} q`@俓>}՚:ikmZ_G۠JKDh 5#h-ьg=-ZFPu1k zc<6~( s6"JJKE?BM ?}C'mi{>BM;ֿ9.{m[m׹oSOdm]tĹxH)/eݞ4Cޔ6o#T7x9F"KD電}jXoPKrOPK!3d[8" res/layout/toolbar_search_view.xmlUTO@Ima=iC$^DًPXW&d4Sia=y x,I ) ~>LjԤu"F# CZG\7]p P9x^w=\7@r)2͵Ty^ʗjP'D8w"҇9 uJns0NxpjjE*| ,ȩ8 2P/D穦]2FN B0zv S^(PSώ\j32<io/"U]}t0v]Wt=̯ۻѬ5+U|[ZcC}bj٨ٷ5V亅\Fk5'$Vj͵6>.U9sO6z(٭>7GG\<~[|ƾm`~PK3d[8PK!L$ res/layout/tooltip.xmlUTo0ǟ~ BхR/RabD+Xđ㪥`OTbEb@Pvf&`I]ŭ^}c)+3D.+FtźE V* 6@s^|.2X?Q[fc[&^ϦPF͉V[h17\pͳvnGM#Ne^]AbĘzDډX7#-踘ʿSq=v u|4Bb'x>_3x3v Wx 5/ =?gc x|{':; ~#]Z}lHݧ֯5X NUSuww֩Oa[P6Km}`{;6é1װ3 k Ni=Mzyw/PKL$PK!&T& res/layout/webauthenticationbroker.xmlUTN@\a&֗x4F 3N㕊F6 \`Kl}&!gl0&\aöf _[zi.[|,>e5jiFS׮urz5ѡ=w*ܟx_PK&TPK!j' (+ res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_alpha.xmlUTNA^DG#<cL+mVA1(lX~njL|n>o@,' kٻׅ[]~1!e!2|Ƌ23`3K['QL7)sZ}KL1C剴y}=jb{Q9;#u/W!qnR徇.f]wk!f8;NAShldI3?*onN&)2`G PK:|(PK!"U(( res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_ga.xmlUTNAD_/( !$•/V5( N' YcO*=]]]%&>ބa#| sR-O qI<*C:3d܉,eF7;U'~Xy.mc_s\}J&RUcKtp~}jk3.hແo!(~NsN P}/徹+;xPK"U(PK!oP(+ res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_store.xmlUTNAD_/( !$•/V5(ēz5յ;]"Nh *p -M6—0'e)HD~ʣ2tx`3㚞NƝ!RftsSzgf>8;ʅW)a*U5>νDG_Y63VxN/xrQw_4'[4 R">I |7oPKoP(PK !^( res/mipmap-hdpi-v4/ic_launcher_alpha.pngUTPNG IHDRHHUGTIDATx͜y|Uյǿs< $$DLI"ҪPڇUC:HpbXXS@D0La {{o;Ͼ{Z'\7W 9A5i ,AE4N{k'|q`8w{@v!#,=~f(Qwh:UCG&VoOCflF FaAni} +|(_o=C#+;Ί#' LYݗ52'FV0*Ex+aoˊa(37=bT>dT%!Y*d]wҿEy( ӭޟ7Dib'(,`_p|*vɦ>GXlP ^^Gƒ fcD@/{*5Qc *ÎQXBBvE!Q4NBJU%J]BL6l .ErlYjBt^2f{j9>*&ut$BL*l*`pgfef/%G Q19Ȏ/%Dڹ~cP_A.Be>UJ8kje65bBQ+KHܴBÇ_PYTAej 0b'QsM%#n{(i~%({so@ۯF),PN/QoI]귞s8xŲKϞQׁ"~ f3!XXPUA~78dUC$[)}a\[O2^aVs.0d NCe>Hp3̎%N-d%CTAYDz26WiP^|Q]exJA)o \_Њ/螷Ė%D`[QOq$'(PUpm~|L1􇊱I)o\.A{nNIp33r<<`vG#+ooq{-QÑx=NʀwrpLd$||Iڡsf\q-l+w M>"T ɏxcKKbu 7=WɢLq#+ j(\~ƩЈUpblp&~tz:(S*KK jwsG¯)nYcU*~ĘS}buJƞ,q@Co4λD<1?_io3eܫYF-Uܶ޹~;{KH)ypI3xP~)%yA7X\6I)HYS1\~O}!xeA> rbwx8ҵƔgWM~ߢysKSYI]ueYN~f=RZv'Ķ͒a(\Gx)q7a|~9?PT()`L&f4>43eAmI6OrzI)yxY3XR2EuO-bD9Ӱؓ*<`݊W=3B)sǗfRi5HET$46ϙ7maz{>a<5%LYdT~/p˕A6od갲 {wKV o(؍G,f7~Fbn˸xqv6>l IDөǎ.’ghi</fe`*ٹ80ydD1[ShWh}]|h~c`Y; Sfy@)a(]3$BpՉ}*u{=j{AC]L-)0?QB:{b;tNN?(TU W-h:rY>n8u8K>o4!&ӫ'̝f^\,6T:"=dmY;"t$Эu/aSz;/g7ĥ$NvT!?/cBf>TN&.(ŕ^f1\.s^Kl'ʹanp4J[G3:>3=HvJd{.vV~Ad4l&C!z k$2*%~ mi҇I$KjsHSc9-g=/\I8K0nwaZ7'&a_SRl_Ş6ɴsR-~fCR)X;fU qudtP81LPDiZ-n7,CQsQmZΨ>=+\VHS&*m ̝0(62\hnxfZvٚ67&X)'TPSV8{v}N&,kQ)Z>2+Rr1eׯ;*[ٶY_WbA@e5]"onӑ6];h=QckQs_\-lBD}z 3Dޚwu-(:"VL6&=O)vtm;Í o>]X3$4eDwZu']"v9M*\j_ڱJL7(̟4RΔY 1kFb.;@lfxb\.K(aسvmPX4 M@mF}m28,Ic*LI)yFm'QtcR2屵kMPy%%<E0ob-J'; ưqiQKuWo`4cm݈(.`Hսrhj"QbF$gd0*,L #m֋pk HLP7/#ϰ"i41ƤoWY`{ +`^)$y’0ozLWiF.^0{SG i0Qcivm(@+g$dmb&@O#H@cH"ɰG Ğ3e@D aBIzG Zx$#Q6E+HO̜dt0l *mb~ 1v \QWclQF:Fr+,<KgpY|[IENDB`PK !j't' res/mipmap-hdpi-v4/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDRHHUGIDATx՜y|Eǿ&! I 6GQ|%8#"<u߸ QAEAְa'!!wzͽ%yԧ9:u GiY.pۀ d L`i<΢^0(R)%B!CcfΔ, U>/n@#B|C[,-S@CFJ>&4ѕ./$2҉GZp˼1TԤsG0xYQB7 I#5Jkiw:~epWkHaz6dHiq?![Hy!A%e5D {3˝ERbD4FI#gӸ1|{ JnT(V)6čp8ץ]Pf;QD|Nb Ij|Eκ1:mF(:HSҥd*R6 $v!,0[vTTӿVtHWhLHcVWwC`-ǫ;Wf"?bV4UR2! "2+Da{tu o-ljV`ñj0 u8ӵ5&T)UU6\G3c*:n" :ƽ"\I U=@s 1D "[NFR4)ꖯبt ~4~=urpMA99)glOB2#$t4.A"VYy5gcOe#BP.’elڣpjEzAʖ2?c/Gr_̹韤x6 sepR&S*& lN̖jX_oja0 `o`d/5l˳35zcbJ# j= zF)QL#mVmJIV\,>GL'&{8G|* H=@fᮩ}Xʉ+wl+H?Il]7Ű)hIDq`NRy3<",@ CMS؞<9"º`|wgc< &$Bڐ''KrF*!?lة0I/)r,MNkX04L:gMJ KDF߾vmĤ'{^нG :HoXqexjָ:<|k[v\1|KKޜG\_ύƆp$"NhHs+F:JacWq}Pۥ%iQ9 ?sih߅Hax9(o F ]^?ϩ*1˦=Ls.nYQ2 VVn Ycvm-d0ijqu򬏷<_zys^Ey*u %ym^i{+7)1GN&H>_Ҿ4MaX8,h0j&oQ.sxYA^njz7FW~U!OzqH1\Ҕd*mo.+4J<_] _BZoZ7SZgkl/q~R͙,Ek`{V"P|}}j,y!{(xr~ +U!Bɐ7<-WW~k=̧[g{vQa$XVuxU-SKFsoHۮs*1;J1s2FQ2rK]Ӽ\WkY3":d#B{jюqJ1v 1))/ZI+zrY:FItvk[G~Y+|qV8irp0ytՀRBjW\[ ,ɼ|hais5>Zsco B5ЧN<!$GFm^ǦY)LaRPG nwgK(s!+hF&f|siU1O|C^&iX-]UZ.L_#Ě#e\ܢԣ=o.G* 8|E!k.Q(9k (:a!ubQ8܈.hsZԥ㕵sGyï(pFlKygb%jwJ W7"N6uk"]ҬpcjA^|CKDxGjSC;3o5>λ7G-éJP19cǻ.@Б[УU~psVs, Dqw[fюn4d] RW~ǰHwԕ}AD1ūήmQ*i G\2̠sz&> ύbpmj9J&3R%ύ p ÊIe4ym׷EvJK7cӎ+KRbs l:Gh3Rp%8Ds2xx@$-`URC-z܈Ix#23~3iTv#MԉT+ t˷d][批- ԄbEw8i_27ˬ-=QPA7MkZG%n ˭qG[pĚrnv&5Y Kmïd>Hdͣh",liI2DXwk=RJFXĝVdyF)r1#]"@5]~yitkQtdz9Sg1B߆}UYbvY\s+ )RGxSl"AJfhAqAkt%cm.%~1Żv1 { (Z ghNF ^ge9>:oz"Mt3ABRm9Bbx /GHG`:G"@U@ ؼg8`!0YTIENDB`PK !w|& res/mipmap-hdpi-v4/ic_launcher_dev.pngUTPNG IHDRHHUGIDATx՜y|Uǿs͞KB6 HHEA-U[E Aڗ}BKEbFPAZ (YY@6yY39o9g3s"PWwFr; d,@zBsMpؿ‡#UeU.#d)51m !JiW-YZ9xD2f?i>\Sn)`ˆ^-%R_.Q 9]/ml#k^;зh U@\Т¢=egihrҿW_ƣ9\H+M5."ۀ_GP:!+Z-EWi7xZ?:iqXb;[ҩpV&6 '#s!1*:a34yIs4dxMaXa&x/NE6-F@w 5]/xU5P%{w%.ڎ)mxP_|ev'"*(A}B9o2 ;/FߢE鱴B$Dܟ^ʦ}'* I~* ?7${"fLaצ 9Xiy:'İ3B0y@d`ƒA-xKF/x1M~QA^d&ņTn*}_w?EJ75Up͈锔lLgf"[!'E9ä$_ɜqIC9 HaRWC1z1.W;e>v?Lc^o.gP~:~-⣌,Z4l}怴쬹WJ`Ys▒_">&$!.[S'a98' 薛?nK}u_|oMF(XJZ iEm$[j1L Ie奒/qG{|e%PSu&tNWi06{m]A$+_{Iܾ!PY%aq.B\3êe])},U󼂦zz+%S"^)!5Cr7@#9iL"# wgϸn @o)۷EQmrzj0?.ÚӲ{ 45ƒGhoo `}o]1Qv:g[9mA`76T=t\`D !DEx!gKhE] q H|w' DN3y<\v􋱬{bDDFOE rsX" Eo7aR \i<} G"f !8Wy=euPW]6g+1q,\YW;j)i[$ޖ#<}Z a7(a49& )6XAS C=w0bD*f].RҳեLjs{>}\ dTuK[V⒨_f,XlD }\{<4ƻvߴ2OWKE=z v~HFz1ۈKX (>0q$,?t=Q5*y탚 j8D*//'Ob[;ikI+\Ixz; 9*o5,)C11,rf?'.:ܿJSK,oy,v- 0EӛT\W7nxM L]C`dw}?/U&jZ !R#QHm2B|نohjm-+#R4kVrel)g ^Zz $B'EElistQ '`vN诛avPGef<[c5*!4%}W,GG5\{mܠL&[j-xm6ؒ/0g偠Zjz̴=rhVRR7`e@jO0I aEaMFx16a!E=ϯy볊O\H⾦μW2 QTb%jL :*?%\kݒ?=uF)\nk4O";@#s{^2-0!Z "4[V",/)H^[%'ߖGgGT۾{z7UML\9m!v3Εu!Yyn>QztzUjmn=14sxþqŗVfG&a Zf[#a Sj>Sʊ-8rfր/.)'&f.qsSϐu>>999CCCHHHۆEEEUUUAAAǣeeeRRRyyyLLLwww///000```444XXXFFF:::zzzoooBBBMMM灁]]]{{{@@@ppp666dddGGGރvvv[[[<< P(pZS(+&$ҮH6K֧G FۢOgsG'֑&$J=8*8x!$K''r3BTyYBICȋ\ - ^)U2]-#)K bCvxI}̱,BgY"PoICrЄE\bRB ]meeB&ι|]CJuc~di()0v 7BK0kٜ;jHփ~}9J`,Dbv}Qu-}+|6;-͓6vB?4f8`x6$vV;!R&ƙǍIC箙`rcێsw'4&hca 9!攻lTXwȞSͨp l80ө5iSɯ[fNvH,X4fs{tsM,5a X{Ct߈&b4hD~þ@c[`tKK8בB͸ϗ, '[e*[펫Ep)s>VHf1Cz/cK&bj.iLcyFR>ъu?PW0E2cQmpl NǬƕqN?azr"T}CߑiR)ǣ)PR jxJyaZ4Ԣ3\KHVW G3m6ZrZWj ͗RfP@h6kqS)iF]' $ lh&'(@ysTZ9K7tT>4fce[bxQ8¸!:y"j֢xIT{[Lthꪺl|y+W^M lrx /f&S&A>-ܦMH$1x}hħ:h6Gv_ȕ1\2Jy߶KM6ܒU2'꿁.('ۗ_E,KKEjߝl qJq_{S;Z]|w}Fe-"KiC *|-/0mnp{] )Y`…Dа&,qt9R]+A{&M?k)@ xӢ_7gAguM܃wife?/4fy9kE5^?뜽տ5t*j"m܎ƊYu7~eq)U S:dw{~ 迕HGg~waw'; ~G#(g#dνUIskG6 (xmU8,1RFQٞ}!iϯK$[MϥTCz+^`\LcU$m2D3T6WȸT}})*3X 哱l#ti6NFR%qT)5 2B.ρGiT T: oh(4d\qUoEz,<PE>k?R'7~,IENDB`PK !ܻ( res/mipmap-hdpi-v4/ic_launcher_store.pngUTPNG IHDRHHb3CuPLTEx. }O~&|ذ3y0ygNJ ~ـ[#ykDT|ا| ~oa )ݯx=%P2ziwHI/޺X`({q{zڗ6 R8Y凿۟EV-hKne{\GuapLz8fNE{IDATX_A`DbC%҂"b! ^coذWݻ-~ٙw\wh'O3Xypf gy|2,(kEq,(&2X$(` NJ OUnjV*KNuɩ!55YnY āDX g]I8XO!윳HMI(lv8nIeшm*aoKqvLBɛt7;PN<.je.<HA`ĺT9ݨoL0 ث) Қ}D*P~cpjUTUҊ9σ`@t jxP )p_c jЖn@nsa42j:cGsuDqN$'d'A?'ER%YGShN3VbdYǰ;"̯hvN\w$ =i$TJ?Gۦ[1TJa/ֆ!譧J w9ywuA^Y7r`$^!W͉ڰs}}M%%t2cR'G; oR/cՄ;BmW:[fe_uIu$^uO 8uźe6,VA,EL2c{C MЙ:֮m2^pN^ ikkg2 -7%Y8Rs<2qŀ/sA.x?RP )EAU788sɞ$^as|`y ̆]-ܥM~YPdtכ$-UNFWQ{ k.EJhcTvRK~gfY8O'_u2Nr ʦA .#I,,)_AjYϑ 7Gfy#MmlL恜c5;0*?t0P%`;jNdOO8&ek:U(?^FYj+v#SoZN[tH^yU,KE':s5/t#yGY^a<}uhw`5)/BZO?> AʢgăuqRFY.fp:Oj4HR-+ r%XdOce4M?Ǵ2cyAz6Z-;'7 qf*^9~>HI{VLGds8wt䵟Ss5$͔i I2Ĭc!<r GjuyE_켰({<Ue |ݯ0B̊'D0(-WSI ![v]'xkc܃V(yDZ,yWq@3#DIS_B8~޴Ս|׍ =ʶ݂{x(vɱ%tmas&|xoY@NߓFj1h2)d.kiX}qȻ4K [SK*r8%}vTb̘a~bX#jJnIENDB`PK !]m33' res/mipmap-ldpi-v4/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDR$$IDATXíkpUsMH &EBByEDRHF۪šUKGPG֢)Ci@E( !ܜ{/=>gZ{^{+L^eLH)`لݬ} ݽm|ˡ[$W}^ݧqڞ.cnM}MD&OxeA2Þ;KY?!-ngaXILF T"ЬcE_gCJh9kLLE w"x=JՐ0uMŤ0[HvL)Iry+ngkʱLw ,|kM` /=]o"U!jFhk{~eduaK*b̠(f:zݿ8 L3-@#"ƨgڪhx݆! ;=5aXg{ʫsuo#5a{+{3Џ4``^|0ܶ!N]膈Dss]OĨdI.JmORxykzƹs}/mKjD0]AAѱWS-& GG\wc\v60|mjD,?.H~/᰺ #;ܪJU-Tbk.!-يsl>D9qȹ =1/̘Q0(qb۝K\[ȝD? k;3q瀨ζcѧ#Igb\1t #îA0|D Ӯ-|tJQ(9bOO4p'VU0j+5=W%L XUܶ]c7;AH 2bifۑ|++61T6{EyAZB?~'YW/"<;>=F0_]Cy-#R0/Җ{}6" =S3e'b%ǥOc<+fz1Ps%6\Nbt+ѯ Dr ^&֮Gd,GbTb ~_|#([ IENDB`PK !+e& res/mipmap-ldpi-v4/ic_launcher_dev.pngUTPNG IHDR$$IDATXí{P?+K X_3GDj3MMfFDUZm'i11M$(5A|DPy[v'3w{=s[a P4PM&; Mə: vvàP aWL@<㩪k434=VDV}((9SG[۲o22wu^:K |}D4M [|VGXD gdf"^rҀ يkyhnee *ϏɠȤIbïs~i|eB߲hS1j5IJ/(}[ Қv>eGMب0!wBrͦ6|Y˰bB,jW.U/>7w2j n7ܠ'N7iBCRr Wnxk6|w(ػ 20|DZ8~h? r$[V.A!,>__ .ƈQI%z_Rq0/7yɳXC{ikkE "x:u7o/O` tI"Btd''+Z3Q1d( ~?C*b+hhO]8yx2+!6/մ %>9AĨKɬ3޾X-_hI=446pĉuW~0& @ aNMoԤ! J/I]}Qێ|u <ԋPX??.cǡ:"D54oW`LS說Pix+jzfdz,3ߋ*x__x,oӎ\0II d+M;Yg[[4EWY%3pX5+9fv'CFƎɒiAƇUx)K擾rOT(~y7ךxχ| Qbѐ ]pv. vx{pRWAAiƅ|SU P}tF,O=|Cm}% 8R2-|-,usTڿhXJ啦49) {(ƶ x{V|~᳗9Us˯d_Y[-K,CV&;q?bD9AdDHK$+5Z}1%6, M[_:Ss`/FtJ<5WJ4Q=o8U:<y2$H qj< />gV|t?O4CdWJ7qb~HԹ;~V!]1&FdBxڗ~m}bWTd>(\o3IENDB`PK !ǡ% res/mipmap-ldpi-v4/ic_launcher_ga.pngUTPNG IHDR$$hPLTEWWWWXWWXWWXWXWWXWXWXXXWWWWXgZl _?f6{@&qY;RǏZTY]rmAu҄ `d+t\۴jM#oB¤3y _9}]]NƈRx[eic ^+ta%pحhk/w1x4z뚼$oSǂֱJ8|gΖ.v"nXtRNSRZR\Xb\~dIDAT8˅T?TA!=JTi[%wj[E!**9عw3,ci|Ba|2;S"eaE| ݏ|H@D*It98%pPv)AtJ2V+ĥ nUW*5XU57f](K o+6%(m-w$)=kw6~]ܱ.1bth#z Di(vz \0)Ŀ>_aQ6%tyECO#ĎQ?OhU:u-q錄%9$nZu&T(G,1s(D5 t‫$?QgI>,xBtEr 3ʹR_aQ6%tyECO#ĎQ?OhU:u-q錄%9$nZu&T(G,1s(D5 t‫$?QgI>,xBtEr 3ʹR Ϧr*u@KPFr-S׼B~G{>̣,g_Is,;-F/k{uDn`b4^X6`&`3 ЀAb3IoWJ, xͮ-RmBdHR 칊sM>Y݂ 9}n~ ?ֺ-:q?.p) ER<+La&*FaX'*0ςW^G+2k ":I݅DXd&8-t};=|/xMJz7\GymR* jom)xb\ܸ Vʂ.] GUފf޺ x)[څt0:~ W?UԸ UPM "RrIK.&M3aEqP ͛5Mvg٤fB{[~eG3y;Ѷ<|: "lj?ɉ iݼ/.X4Å) s%nu` ZYD3w2!3є<N0DM>9z v1ajIUm1GϏzo1>^s&8IR0Y.ʊ%*&QܢC8l݇hdon-ƣyLJCURJa#z /M\#[@A*̈́Gla$9 ZP󶤦Z۲>'4Bә1@:|}uF7w{@%# :66[)#|MRG޶b֍n pP/h:BQҀ6uxRk5.Lk 9~VS[ /MAm7_{xNlکЯQJMzi{Ast2 7 dɦuʫ f#a"q9t`Vc[ԗ\!0im"kl?ݴܞ³]O;Y56J]x*?po} U;|kH4i@:rK[SHKFQíIž)Q -f}TtTldV$6]&;#%W}c~*n3b~jZHO2=Sb :.VbywA *# -M~3{0s1Ȧ*ţ Oύ(f2N4Є)tmۢ(bˍ&,VS~<; A4=# MfihP&UL2_rI6j=S~Ǐ][Zk}v_,fɖ;}4>؁;>2R7;2b 6vQdwDX1p6iӶs6< =ԗvD[CvhĬ u/&60sQћAZ[WIMQnA̻Q(Ȟ؏BA;EtM"+VwUri3ACSHPt&En5F~zm:?c C\F* 5%4(?IX 3`6;pF8W˒wk6fz{qg CBs@ b׿ ~MIENDB`PK !Ů5 5 ' res/mipmap-mdpi-v4/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDR00W IDAThՙ{tT?{,B$!@ ED=<"Fhz*ZRhA**<,JTbAb@@ {d?sٙ3fPT`% N9^S MǐJk:r{wstbsU@1"ZĊPcc}`frݴ ioy4Kc;q2=&1:م]5_OյawpMC X)V*\+4Nbb]w_2.|ha:\Fq#;?NepeǛM0~g珩 NvBD Dhiv^L&AK#2>Z1); 'O _12WG"[_:8!:B]JǦ&͵s b2uY&)f~ûеm5DѤ`̭c8~ɂakеwDsgTT \bVnPuXm|IrJ|ڋHPhhוL\w+J#¼X@8ENɪ9.oRIP=`m=aG73ZYP}=VފckЩoM;urz(\k27>IOR,]o00ӤkFKtkWøoX{UKB?PC-Bn?$'(~ueu^x_g%&kb--@fBۊ1E m1,DPZ&/NoH Wq '%'јtŁ£S:Cqa#vMpOgZQml<D.,BrYP,^Ed!Ye 5S\YyIBk'_ipyFP3 NN>0f0;Aq{})=mqe b՟W w\a g`aZe°\]5E~}Ի 4=M˳O啻`o*s KҐ^/:̼uq $( ]]ܐXڴdz6]X2u K y;dYgb^*":='!eށKS|::/s׍.Ν%,0 !&Z#ķ6X}`a/=?t0<+j']= Dp[8'b2kp5o M:[,)ي ҿ{<*BLoy8l4𜵊f.|lӘAyp7INPhakaF|/p s V ր˷- awbOZ: csv 3 do0ZOP?-F([| 6~xS L!= Cz%ձt\?5zYC:wXEm2<=)]XG)E%V!-&K8ٽ k݌aX4p\c5D۷ى\ v6Ey1 g3c=/b/h8laZi"<39'@SuVyvYs ,=~񄵍 M*Ӝ}?Bsi C$1uNg("j0x~Mb`mqF(BxG#g&g#m{6QZ@"Ղ-'CnD`j6+ر/ҪA=(KKomoָ!VDc{7Iϝw3~*764-aAJ*ׂΆs?T"l*j+ܦq]O'r5 Q :c9Qd=4KJogfg<̌ mXNx_$ sV̥zrbȷtd m)6 >weܠx¦F4m@yko 1:T Gn>_ĵ[ CQ1yJ"Dan ')²*rKQ],;! $.CPY_-ԥ$Džc2) I.|-"H j<_lSsQG\2)) s*E# PmG+ N?ǨkNJG 7QVR]pRRjlꪍH^F |JB8U`c4pnSvgr*a/>\ڌ6~ OG Z>粏궉jCۖ::3Vc㕏<}BYV\ fѹf/D_CQ s7zU Dt o Putiw`jM9*WǤh2L oL-L2HN|l|"08 1"O(B^y'/Ug 듅P @\;z.:LjE_@ ]b8IrNeĠ1֨ˆ{1}tpɨ黙ȝB,tVAI+TcOԅ+S=v kROnU߫4&VTgٳi֞5Pkb'`#Ķod_.gq[VK ЫX[T0h)6g *̎V穮MhRZX/E,Kf?K`/?p4o?䒡,Nt1}@&|'{֡REGDQOM#)ʬ v\X^Ú̋FtxGJ" ɻ_ Q\@ѵ|.ɦG=co6:3(TZA:E>TWJ i?0"QFы[c1 FR]ke\uIKD&ʪRd)%16Aݏ<$pR&8DAEm"e,nUj"7XB,ܙVd{\D#ͺ4kMFBynn KKa%>HUzMNm40$d8l̼=c:9t kAN]5KmRΌOzE!{5mZz4o;LUHH}E|DMǖ|Geb!@ScǨ%G2N_*!9> qpK~m0^yr?-;‘^Gvs@Mp9|Ii3;w[7ѥ7(PUSψE)t2S&]Qr.`ڒ]UB#tTAa/W1ꭃYHiO6.WWKn1=c.Rר075IkCg]2}uWIct)0LW =;3ѡ]|,o FB4xwk.*"ֆ=uԡh‡Yct_m\yG!gN\y9%M0t<&M!+!=] 5ݗ߼3=Ru髳~ .';g-,XK?-71!9M'up)X ;k}=QHwM(@/B`{c:9ìR@`CkET.t;*|`§#k@ $y ]^E^2.IENDB`PK !|00% res/mipmap-mdpi-v4/ic_launcher_ga.pngUTPNG IHDR00` =PLTEWWXXXXWXWXXWXXXXWXWWXWWWXXXXXXXXWXWXZX[fa ^1xj]i.vgSǜE߬,u`a~չ_D[G÷Y `febj]y*skfeuҔA&qY)s(r\ʵ灬<C–wV^l\Aq%pzncd:~ m%pTȱ=5{\?ioNbZOƥ7|i\`̏۾ftңხZYɈjQ'q^"tRNSjrjxpv~vEsIDATHǕSAU^b!ԇ (FDT *h{ {]|6nv&{\/wk!-+i; ܅Hn;0DA'J/қ #2" gfMW=cDiR^> ~I'ad:$#+0 DQ3XJg!Qi)Gl8oI % qJeRUT3,Ȣ kYLbj,%єz,cb<qrJW&W 5kuޤ(|9 ^"-h ~I'ad:$#+0 DQ3XJg!Qi)Gl8oI % qJeRUT3,Ȣ kYLbj,%єz,cb<qrJW&W 5kuޤ(|9 ^"-h jc)Jr8p(Sr ݸE V @i&>'*ckAc_t X@`0j}Yl݅ӺǤ|8!q=elJ% ,&L2p.ye*N ! )P$C)5 T#W,|l96 [þvlߟO 0$#D"'|dmV RF5# $Gb"+b=xm`DۄkA=bblPQӹ@%/h+ q=b#bņAgn!V^󴴼uan`l9y Y>D-(yH)ZZ?"DJ哀uA jFv'C_D;uSq \NXMv7NJmL)[*-C S2%)ãn^ͩ-۩|q G蜺ç=c`LQS}š2PT?Xan]) 3X~ӶݯpD+@WoΓ ה'˭ ՖsOY,S+̘o p!+[{bt{HI_#%Hr{"^~)Gq9sp[/b '9{$+p0b dl#q<9a:߾۵xNPn\Ոআמͣ n0XA nkP] *X<߅ ""a؅WrHz0}BO!ҷz|䏽!5A5sE8!u ;z0X5GJHkVt<𬅤uV.q#dUp*\zen#Brlf;CcH.8lth 9$37Md澜SHtD1 q*S)DjB ѱt ө2}ۃfRRO'mPS\1&""W(^ l){M`>$t "lᛢS۩#fI" NHTP^нBFG.uw<ƒr.n%ౢHtEyW7O/xXl,!Mu1Gg=gK/ Vwj%+pNQL9 shBo$0f c߿ՑLyny1#_Z:)!:!5:O&?gKůrJwIO%x:Bp0y X5`Qx/(=$ 򍠆N/akN'>3GD`fcmc`%o.nyRlߟGzxkEPJD|@ j(ٚT(-+{7v/L/L0d=u;^{M*;cG d`BVoq{d! j t.Hp7HA P5a*ѱ6]1NS@)!r#ƣj&(*ٵU2hOGc ]s)mNh fE0cBonv'}*)v]Z`Qj\+۫cr[5>\mFǝ͢؃ҲYO]!G5͵#sԧ r~^o# )LvK8xg^o_r:SJHK,S`f\`Haj,dF8"5S09 ?)(xssux˜kLLODFB>j}[ Ը2Vo.OTgF6t]P0 O?Xf[mH!r66>[7OD8)EA`2#Tl Z8cj4`,M2v; FD`X2yb, ?,-xKSi,35{#鉦*^BßO}cīH^~9YimlFኣw0o}{HJvJق%ShǸ5aMť, 2͟X NGfE+.Ay#䋢~uE/ZǯD殹7ٰ cT晨P)(Ƥr9 Roqa_FL!)Bf_&4-4]NckoL(𻿲B;!ץԟL((5Іm= VRJf|Z HƜs!2Ǥ$Ԗ)'X=`Z+aIVnvIg uR/A@ز%dg^7Spz$k KT`n2%[MYq?K"]|]%sf8la%et;v󱣚ƟXMѫ{aRC:6Fw*_/Hꥩ*,Ĭ% >&l`0&?E1́F'U9OW\-3[~Ѹ^Zt0SG#n?7HQɪ/hzDѧgx/l 51,Z&[&yN;G߶KjxBM4$)Bu'qQqVfHHu:ki+xV#XFmQB-[2c O LA[)l{3,j7k\P]p$cIwݸݐO< RnXx|jfj>1)qGX,VךXae*WbBwO\pq5/>bdKx!n>J[E3~xvH_X\3@H0:a+4$Fd4&)KT:)֯ҙ-j8xrN]vYnc4lU+HApA.V2vkJY> )9 !p'f-!ҜۤuU6bcakNɇo;q:1CۈI͢Wlҥ,ͦ9܉S>#zZ-=4BG1JZ`GlƩA2R%:wpq՟PGfEv,~3&5~uWs:(;Og:Ǎ"#Gku#&穋,*g8$?=q:_"l6l?;$-{] ȫLfn=9JǂUlvu^bB?t&"x,V6wrϿ\Ƞ-)qhfX1?[qTJɘ32녯IGR :%qRmpsp cAV{GN(0=uAP] oH<<./ Rg)EQaE\al:4X@rE]IY,|A3+f+ {~}[&cHn/蒫.7,V #:{kx F*y?){wIARJ!6._v0q=$ g_9д{ow@W0uLj%*Yѝv+{{W:[jp^<["wqSضF6+~18؉mlϷR&Oǯ+9M3eXB1$XTc3{{EX%HS/ډlklY)ySw*c#V)yDJm8Tä9zsS*a\,"u>R;,P/޸׼[o:.[wW/rZm,YVt #XgJG'PʃC ZAFmӭGcK #!DL0dFHkrKƿJa~_fAzf=v0k`mDP*bE6 L. -|5UXkK׳iב[D lD5϶p>\;F< 5)L) ?"+8 G\w"*/5Hjں߼cUfVp9nb-Un޴8^X%grFv|m.L'OAiQfߨunF4bp/l Ex|LMV;Ҙ8k2[f5MAn$Ƙ[UѺ=SGY[D󒹸o{:;Y4MAݒ-VUl-۔~-HxcF֞ {dHɴXLJUp`)vR8E#3k/ ڣ$³sβv]AS8j\X?=:Ihk" JAAAd' @ !,ܙa&df߇s/{=9w(btF SZVO+CZNmnGkݭzK܌o_lѰPT GCjk昷=i=0h൯MiJ؟19LQ]U(*nlBq.iB`T"=AHǽ0hTu~ `۽QSY/V#!=ZJ/%@-RXlRax{%YMp|!hA"REϩػ•/!,n]*7,j /1v9^>Bww@u zEY.oτ`T %BN%Skl:ՕuR~?g/7l":HgSa6-z!m†}JO3k,[]+& 8A u6#ŅPP+ڲj*m(d#$Hto8ߛ~0WΚoU}MbI2ׅ>* Ut΁s~ R"x*9@6duʣ/G%V`6AE`2#")a j)c;`ͱ|-Qn^V<{kӓhWJSg3h)h~h|l#C{ڱiWx|eE6W9kpugtK䧜+/,;F}4xB 2(B:[:sWDV)B8f*;iI m` _*T\ ѫFl3@CAx?PC5$s=y_'k"ŭŮLאk/t?. }'Fgj{&0gX;:F?؎,e奟ZW$Ve#;*h2k,V7SkY?U&f|CJTrs&ϛ۪ϛp/Fd]\:9^2v . Qh% xv U0d/w<¾ { F0=Tɤ!/eufS_rՍQ,?ԗ'p'F=&8~FK _:LI6s_Y׳$;#W{D#EhfS]"HF>UDnQS'pWA#4Mnrs&d`sW7\ۙ0V|b`ޛ3^ci\9&8WpngۨBc$\d؝ <1Ase΄\͸hQW8HnQ-)(@$ѝ6~1Ŏ 6Ry|MӯgP%FTn룡*p^l+whR/% !Vƍiy$AZ1:-M_8u /73Gv1ȳén ·h@Q}v&5cVF8^Π{G[)\d$ =f+ٌ_0y/(>?ɣF~p 6_/!1YϚq`)/[l q1PS/ȲM[!2ATU5 M٪D?[ _"7Kb0 쏫aBo6bAAE L7`OY蟧qs*F =TCq fIn̕|KMC!. |\7%)_3=߂4\k^P^x>0 mءklX:T{7YbO e9ěWz2qJ+Ԏs;AA'ɻ)H}` Η& y]őKm]^~ߢYDhW[./Joі(vVٺx?և;Alq(3Pc圩 ﭡ*8؛옍ϭ<ȹ5qPTm}vKc0bgj$=*sl+,%xE,l 1l%;Pc8م2>mЉ0&;+T¾7:\ϵ^0({ _|9`q]w6>4D0oV4:"e\q]Y:{1fRJn굻rLM^V4$)&2v6 Ry㥄'_7+DQ$ r-{P^WJP߹lɽ76 Ei vNqUy_f%'*r6:1&UW[%qxdޱ`4؁̴x7֫1Sژ6ҎAϯ14 8&(*Ty#₂*K"i=R0O:$ItA NW:fQoW>RxxbEU` k>W뫝a'9Y]^ȈcC=>;2vbie +X?+g#ݖ")-zGNm,V=r$K~n%D+. Ș_xo&mF+^u4y`&Jj)`H)'\ ̊"s^(yV2%Y}B|15h4#yb^ӻډ2]*GƎST^4+M1=VeFuFv/AW-"[ƻi 2\ ooTY+)SlGcF)wm9j4#J Zk6JQ6Ƌ;#6*Ƚ$m82 >mUL&6;Ub')6iD}9,}J[W AZ;NzJk^ȁ`- 5ϐ:/3}vc) }LJ:׽#n3T9rVw[Gęyn![:;]_H=p$%|?h VM@҈yD_AT_ϨwDy]l/'ʨdJ/vِvvTu<^xj0lO8Z^ ԛڇl/~x&CƏ{1ϹXkM"PCӸelvgAB|נ\QN\ /]%E#WF1O䆎}q[~ېOqr2wEl gY upUQ_0o s]+~d0(?>LbӸo.7Êy eӳCb1eT2fـIJ2y%X=tkGgƇll=M5 i_s(J wI-ylDlA N kw?m1mTT7GFU`Zqwcr|.풣B6ݍT剪i.)e_`˰h\ nѶUZyw`j}~eaO9^7T|0E)~Jwb[kN_惯΅2y~_GǿO#9iC$ArXWPnv\1fCu?N+pj T˫yk˩&_`c (j+:έB Acz3wzXL %7)J ƬF˘~Ø/hɠS陝H=HNj &rUrLnmÿU(J~v;$=;'xcMN,8C CKZULs?q|#wgE, ڤ fzvHGI$] ߑ Tچ3)V=ܡŘTz ;(=L;.g4Zk Aɱ&vLr9t͈#֬^D\-#.b h6)ODTEn׼"}SĽ@Z״CYf vAtAt=]GwA @u}[BA0:T6U:9EkKQAp.Kr A/_}qu]մ)7 @ | Q b#WtQq. ;x5*b&lU,&]oLM.qఄ HBtt Ԯ#5 oH6=?F_mXIENDB`PK !vg8Y@^QˊэU2)cdbEMZ#,l>KIcp\$>^:J#.amgObAfxb4rK9uą$(7o;b_\пG{| {DȃX%&DQZ^ÑEu$X'"BtHR8~ޛMBPZ-ipg>^JA#l{I N؛g3wdV&>e2c(17ѸWYmd˞t "*_;!vz2p,fOpd&FFf? 9`_vA1{@>(2qIAh4uo6A>FfaX=rOh8ߋJR+6Y* XVK)uQ-v/+KrEF]V,zAϰkK ][hOGK3K6nk(ڱəJf_ixoY#(Sdzv55UuFl uN=ܛ+qIR->_Tf)pɘlf똾}dYנ}iQ!lTEImͬtUUH}z3DdI\d*kxmlI?چGIr$Y׀:L&#~Ң||?|yO2;)/-DG ɻ0˛lq˟ x^8FD˭$M|S̙j̛̖ܳoW8umBXUzBY;7(LMC"P} MR 2U ‘TYfޝ&qLp*Y0} ?%+Y֑up/Ujۤyݯ lS^ǽ&";uC؞|+ sUɕHE9NSSe%eݑ{NWz&57߉h0%?'ɨNmȨ;3 >oȼ1k,[9nؾҢ~ ⒆>JS*$a}HȥBUA2"kc ^u6[jCy,5xۗe T"2ri u"B2(+WIO~Շ1a55Duβ#doYe 8<;\ԵÞ\/v) 4Hey:/:9גL:KkXߘ՜=qᷧf)Ģ/v)=RQ0;94 F[/3\=@_C $ 7N^R7s2n,ik܍?axYx|u Mt%EPYmɂlh|lv=4Ve VsIf|m0ϾFM25Padwl RYaɒf]0?]r7F";u<3R lSʶ͑~n|2m^&5i9>{k=a`m!queEj77` [wMx$ U=a:XX!tuěSyer<(mK[~jS:Yb( CZWj4ľ e`ƾLIa95Q7cGtG ߒw= $qFׂzLA~^:߁Ltwey5 vVl .D 5ӟ/{ѽ;1~8YGp*?$vm*+b8y#QA+SP@/6<91#4_[AdICo(Ȣi*t:)3^DAvfu#J۟б[/4Ʈ_~d-WK1av,IvKHA="puk('-m {v? RT yl}e9/o&ceئ>zK{ӑe( g?mﺑә-NAQ>_FcMRp{bu^Yܐvto˸d6DG '炽 :ƦǸi' #"&.*)gןލhd͊wgP\һ/̚G5P0 w\R_l2%Fo>PI& e^0S(* mpb~TUVjcdȞuiv;}.7YoPX:Uc~QmU2<2Iv-'((ng?7'7; = +l`Ӧl4'XCr{٬#0OojcJh2ƺci#~D'_(/3>{zΞ8fIսE#̽@.%[ zlt75uۊu Ig,J:h z^5>GZg}~HXTVo4Xkgю 0^"07AGmGkY}dgcMc䡅.׋ _K&ۑ|~=Л?0 ,N /ȷk様MF/%&'p͜-6c /7:W+b=W"A^$t oF'#¿-GH+ܭ "Yx9r db#C 탽-/brߥPUc((@NF'ѭ?~^rPDkan7ȸ뭳x Žncd *o,};!K&!5|rҺ]J_5 BAW( ])W(rJ ], Bd HBAJlv猘6܂EK QB.KxLy܂^40q jղE(mT/0qu*; @h%Z b4+mJUR%+rjx2mUzj-K DgdW(Y| (lS`aGHLsIENDB`PK !H& res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_ga.pngUTPNG IHDR``F PLTE$$$***&&&!!!&&&*** !!!"""###$$$%%%&&&???''')))UUUKKK(((,,,___sss...***+++000hhhwwwWWW666oooxxx555---<<>>kkknnnPPP{{{777JJJ111222ZZZGGGSSSttt444eee|||uuu333ppp888mmm===;;;}}}YYY^^^\\\:::AAAgggOOOfffdddDDDIIIjjjCCC[[[]]]999lllHHHvvvrrrQQQRRRVVVbbbTTTNNNXXXFFF```iiiqqqBBBcccCtRNS ˉ* &8~(B$44@QQ IDAThޥ[WwI|Үw\KzW$#G,+vD$IJF1$ƎkțJ2g0S{8(g}I`س_׾N_x 4utr{[RHOEްķ ?OY~һ4@6|WO#)"!xՓb`ep`^J=S<}h@o2)x mKG_/CG_ijd^"!75Q८;?!,Zp(/#_-6kLpa`+1bKU& @դ<*[6`Pgʣu%622"vGʂCA^ՓX,nQ! $ GbϳQ##O"H$H^W dO&K29ڂ!Ma@Y?d'dbbR$s4{~ZA^}p!10B0?Œ -tJQcJ :- BCQ_,bzjTߋyY(p@BPS,\u㳳􉓳ŔFG D#\vOd4rsPi c _TOQNW*BX!B A (d)#5 jmCY gtd $Q Y& +gIs[>Ga @$< %,ҿ:^')X2`G!X?4Tɲ"y%pQ=AAKߛ*\߽+!@vWbev,:™Zz ]ƙ4U".ЪNp甿2!&-dU"iT6p6 ]eĹTD5~uMX3ITT"xN(dh<,) X̑uCXdTZvAq]_VZP}49;WT!0D@4;QHhpSQ _ßkM72L ^,e)Beb{L]cBcj%#:!Հj&^|gM(@}'2cP 3,_N&vN9Kwn[ds@#@' EJYxeRAn)Pͧ50䡻A"VIו e{&@wkH]Re:O 3 MJ @52 V uRt5lMCG>Tq$,AWͅ`@>SpU`6BtҜg(k#0 am;JǺ_2v&&PT+F&Y Sڪ$-{TQv^,F)fI< !Zm4ArCQHA(ww4Yz6kJ$@T+Le\v!h@uB֪4?K 83l2y+Z0KpXH|`AW6!7Ux/ޭXۦ,N$r{B U^k1$@6w)44M-Pwly0!ФǀYk!s8%gM`SGn8?f4^PMa WȆArb [e ץeKKV3~0(ڔz9ZE| s! a12UDz0 75֫ a0L&Rp~ K C@y_ݳ1Ry3mmC9,Qժ}OcnL Y+`_2`e|[#vR.UkT( #@&(DI?m0[C2A kY<567= 2ukIs7== ;O9̐Gl.QD)Il PY;[fUk26(I91rpd&=0cLzCЯVP )}M[%hz+c39Y"QFhiW?O<_֊f4 0`&7:!0D@pmOp1C >젽ǖ,#A#-K壤٤r M[E̐pn_p:E𿱱{=XZZ__r(hozحTӷht1Mf!G<9gQNrFqbJ/\6AO(H1Fq"10mB3~1%JmuΰӺe+Kc9Q3p?d BC(X(3Y&OEdCAMowN)EA@V>t\t'O(Q8$cFf'~@]L5Ǣ.QAhE 8!0ntQ2 ٘6w8b >bC_5X2(Gr$k7xN OB;e<4wq~yGWyH?Y=nd~ihwg$|'O){ios6~. WX=<~0 $PE4i0Ii!4$!%&2`}LV^I+Yʒ}|vGolK (ft$ >sH 7'-ު, è,h>`P-.c@Pfx$Hde!/kwP3"R #~>U!HfƟfA !iQ AI^U{,OGJ)ևstVP?w `u]I^axlH\p>:!&pmjhqI}t݇ GurVMEnr1!-=x}YJW˱p"홙0)3Vlq=qd((vXt4v}a'T24dp'woΎ&LEI Æy"!FeZxkƬ[8v̾Æt,~2^//Mq_kDbzF8ai5/{fa%FX =Y4PËr^K 3kSyst: 8`֒(ȉ5lQu*Ux`, 7#(T퇽+'0>:ڬs2W| SEP0 ʃ7 ()"VM0gc- '8.LA&$)/FOJoVv$U ݩ(= OFaBރ7>9˓&E)Ok R{n-Ls co|r7ںPۢN5# )Q[AJ9*a3vy3w\4T~2ӤB!#x4@вdć?vu Ti^Kiz1QjFP+tq7 UaHj93-@z K8tU_KAN,2R#79 rb&RX<}ˈXSoCLk LICssKHq*LN s ;|:9J_>49- wv vWBPkx|~~CA,֍MG*q5Uw MCNrXZGJRc\R`w.,л˰8et=56PgGBE? kӽAݙ(xyol9-5.͋xy*r~(BO3hctZՈK0eY0,P1̔-m#\N% A#НIܿ6:_jqMI2!cGw{8 R dwIߍ{s4H VjiN 3V:B5$CQnd./ܭ<DBQ"hlA.s[;'ͭ,anvO,VRۏcS"`<:'E PbZ 7>?&7V9aO?vA҈jR<[);{}%PR =AGZL 7<.^;|nIq2㵞 M*HRݡp V,|(K#^OBЊ#Q r}'⛺&ë+WRʎ̬@P\Hvm/ckiG#$=_ !ҡR -u[3hW8Cd`lr"hLb0 إ濵_TeɃHȌίUՠKWvɫ'%렭;{$c Fut;^BcA\]S$&@' ܋$ +A+؅u4w ;oX1/H->1AAPRU]R`N=3nՋ{*Nqgq NA0+8yp8 V5x1t􉎢y195TZE+Qv-jAqA8Հ囿V07:' 5cWDr_SMΊ妄hb걇 ,]s܇ ^qT(:g@)g\A"Le`W܉ ;#^TA}s8JĒ;\A鳅i=6JW}tJNO# XPq=}Ȱ$O(!0 u϶F\츈 V:݀ㄨ T`4#]5@RH"7ujKqA&Equڡ S*w+ը`^@;%O 2dkENl]04p:P1WֳGn2jh[@lHh +aN=U7r&H\wx'!=6uZdkMӣB1"T 31uAG<qr]Qbt֬b=n9 qц=nvZz 2)Qj3|d봈 } ^8\i&v~]ox'!HR ;AѺ`S!P)TtGaDfZt6HW0Ȋպ0#]n E4 !#xk+QY0XjPDA" O^ yy|XNA~$vq6A>CA6|<}4}!MI6U\ ('d &[ ! vr!mJ MRC ǖ:j=$,X}lfߒmA"2& P$=5d&ĉug/1nk-V3ӚB$K>eK6W3Vʫ kCaHG {m4B5Z2X2i?MLFt[g1OZZ1ȈF.E$R"_,$}bϧٸ9b|`v'z4ªXo TQՋiX9;IF5"9ƖzF5BP f;3q}jU[b.Sc|txe3QɰzYaaS!۵ )<ܶi< -V 3~[z\4`\Ih˂ KE1"^ D;ku_GI~DPsyBb;hrJ <_ ̐#xs ֨4*uJ;-4N*>OS1'$Lu!Ҕyiۨ&#Y͚eC|nU5\I)5Ya 016YLi2hY / P^%;$lz[|ViRx@AVo(z_̎E}g E*}{<~__j< oJr{_cl!hS3[ΎSeLD=/X4vzc9 !(ܗu]{.UiLˡL]cJ )yM3kYaҩpD"i< ֽelWj!2p}boYZ,wUj1h7I?Ů^Ũ~C܉gJ#!x;-yPLS*EILƃ/^I*L[ 3f )meJK~ ؀6 _hy"{h쐁ƪ ﳘ?r3D4?ޛ~?94U UC73_ Y8|tCZѨdXߥ(VnFE g xU^r Pfl ^!KZ1c"Ud׷ BAp}ουXP#T]ptX6ZZMWs]sXa AkFu;BՌ,D1D#=V0[0ۙ>AUO>|hLբO iq.pnΜBuݒ##Қ }kcQxi|ai0)=ȯ^ơ1~K皞FJa{_s+)c52}a3d߻ |jFS!mAFJV/3fo[yS~ᛓ]\GϼPE("_bGjCD2hZNKRF,8>e6@XMOx+`OW# 4/~$q =?O e3Psla` M_ # 9e|0?v3Vm)>D ++`/qkiʒFDĉN͕]S42 $LE#Reޚ(B2Z8J $F `i.,ؽ]f·uY@P÷v[$&̋\pjnla~35ޝ?B UV.DuiÜ0`+a"&":F@R"m|RF!XC Z]F(ꏈ8E5`jT(LTK#dnO5] ; 64Iu`,8<RF#y @jug%[G&bdI O-,Biin=ݮ%PLس1텓vT c 0@0~/Vj.^Z. EQ;H~v=; RCbڄii6FRx]Aރl]aY+DZX7ט\~q+߱$SO.MGVd{X/#-G=5Dib^|p.vmlZ'Mw֣[\{$gؽ>~Ǻ\轌QNDdǪѢ12ޮž` kX $ZAd\EKSԽOC#`ɦZxz*{t 1=!9 .wr})L]on q4p3TWNjN[4.5̕[d8 HuX[5+o)\i̖9;Bñwᤳ\des%`^z3/tpW48rdLQX9M5uTv7UM&*^LӟƛyVئjmo~?_k4)yA.KT.ޭ3"`hKɤDABɃ?K~G u 4ݭ_@<+l H&z]@\f>Z>25KHS=[7B45Q(ԭI^S/L?Aک`ԙP>`=$> 3j?vGxEcq {nmcC7^LMɦ&-M5x,M) #2{!j*H-2at+,^PTTw^ d UoQ\` 6ŏlX-AOT+Tt'1ߦl5_#F ys5Мacp/8lWk( vs;q-I6KqE+t)M~V-}Yҹ/hVlˮ.EAJ\V^fƽh8dt Ӣ]{Eڡ^ Ãf*\[=,00W)."4] RaՖ~hRI ck4IKx1t)!.K791mO*{+,4L w_f"⯣io󲹻$oFS~CcjB"`pUtͭgQHh@idP+ jCЋǮAe EK]g4k40Ls~~lFNQVÌ鿈?U۪LB6<2M v=!綵,U 6 0$ָ0n:Y!?%#IMvBƚX/?rUn.o47UITQW:>cGop[5M1 )diÑ6kds#`cb\jrƄ0_Q3DAQEZT,<~_7 9vq_)Lo7HK^]%j'մH)Yvs83"iUz2u:jB *O*i3zyCp*;%@OAMSFSzrG)ѷ1YB/09J.$`m|9ijV/tv "Rd/V3%'KP5XJ KQNY̚6!_o,ua^.ˋ#>Ae\X18YR#`!P_$:2Ly۞F1a_Pi6 H)@T521$ ]d-NqK%6Vɪ;8l]!СPQaqTM.wp^WGp K F{"W5s[d&:2aIi]x/$Z~'g%f1E/]'RUc(vfw]3E_['.=zZUsFUC޳- (yE[`9 ٧ټA73a`=0I$WInUZsxLK zW[4Ӭ )Ϳ#-sKsMt0s=x1vϭIG[1ߣѽkvŠZ?!eR ld~7f_=(24_ۂ)qsʐn dkFPQ?x]Y@چqa਑ _L+^ YڿWʟP\vQʬ47gGV9*A |I#0KmfoC !T;l˶285hscXWp%̏VFطKV/ԗ+.,55J^|"ȵ7SrY<򪏽;%3:\iqُѱy 1 V,nO0iqhg>M:N :8-amW0k#*`X[ I؜S;u+tTU2^c!vO z† ?ӢT ;aZn.=.g "1e=Y@,1rz0mny)LU~}$CG)Y<uePPܦѶL J2n8sԜ:eѦe]^Z6r0[]jBUH\0 ;.TUc#՚,w9+^e+MQClN]<Yyt@q#L[4/?8bU ѭInOƙk$~T| ڢZ7J/3H&J0@(WT :ܧ}N!$+ L$5ӳ'Tg &8vޝ(D$oJU* ,?z[%XCOx|Lv.\uG^q>*o45oCr7t9Ge%7tg= ʹڲyGM"Gл,ϑZt4ss+H$apU ?<7ZF'l4~AwoUC] f+ ;Å ?'xt cNQY0=*gk4ǚ xjl=gZ5O@SX80,.N[Abcj=9U҇9VTť°[=O2J.~˼W!"1OpQ.qk vlO aCOs@<*L+ޞQY:M6F6|V~Q'+"TR;PHTq=У #>0FT$: ôLT5ߨ>?9}ZVF6Z5n֜qՊHI3 펆k#ms~JEcg ZU9äg0lS҆HUK4,-ש =D$$L9PMIDAT7]swiޘ(# L9͖fI=ݛ۞ʊ-MxTBgbcg_D!W'hÖ@(n-G䒒FRm\uQ rs73oȴVFJ_7n91f} ?XMa]Ӥ]8!vS^sج#muY#93|:f.:%R2}(1/Ճu'vB~"%sTDeέ;4 \OHMcv8qAb""ɵ AsC>&MIЭ\'?^ᬋ"q^#n<GnBk}6l9fK.٩IH]ٲ1HV.\4L_tW*Yg„%p&@"c6֒NnyP[ hlQ I#L6 NW^?kudǣYSy(CZaGš 1'oZ]wjsch Kӂ1+jY8M?gaPDj:y9xϜuteԟ-Ǧɖ S7΄&VK P芀 F1O'OV1RjBa3H5h,`&.xpJiHMŴjI En'گ,KJM Q&h)j s]LO>Mu{f%4W4Bn~x}hH|)OZpWŎ\.;W!K0ZIf',"Mf>Z*>\&5& GڗE(ĬKyɄ55eF16Ml 1W.y&qQ-9UNi ̦tl>NdJu4'||7ʶ#+Rrb^)D AX*퓳uɨ&BX.; gY%nn};q8`˚8b^Ĭ 4iMz$x45xdv#Չ6lioBU`E%W/NwMKM}hUDA-oBIsƳݗv]7Rc/|b} <= lQK SdJ U+PM#fdC황=!G*Ljv pFtM_8L SdSSZ#47]ПYX9D~?s[v:A"U)#ZKꊵ$n r8J S5ES丑A?Yi._O]S.ut-wtDU {R%m1B&Asi_%t[ $j"yӄg/b]G $i~pv 췛4s㹛jxDqIJ77O^ 2Ca߿MC´53Qav>" N ئ:M?_rjD< @KOهҢl]3|b7׵ I~.{x>"#('`tE>kXv񻷮. [L Qпkߝ;nd#mpXphw.^R[:ڬʳ9'f^AXsY蕒i+'mRJVm,Jz0=1R^h;k1ax)gt1Z$U >TzYG$ (`aI\'Hf4)LinddD+Y!H[^lQHHL5B¼mƚH\""ߗBw>_s SpĈ3H2 JUPmHL0k.:9Qʜ`2]>ӅYրD)%~Qp!HJs5hv롔" ڳI^ (͉XPsĬKyߓ ߵ $.1圾T ak@:#Ӂ K67 jr"!t+4uRHt4'WH*%[BvsGug|"s&_śhhm=H|sR#(H [3mvhZ4R^[XkX ca;mbA˗D0{@x*hHJZHN̄IWfHɟeeyTD|ERĢ!ZTAµ,S͗l?hlѷy8dk%[!FJɡ Oedގ)}8eǾ+RpۮIuET*Ll @"`eׯc;ig[z}!a@bBBZDJn>?s=˗RH,rzQ КD$Bц*"$&Hk"VHwGgEfSA&%%?8'}>RJ>Z%HLBpkm FFW݇NYIL-_)Ē\?>:3 5 M}!a;DfMrEۙ I5xvTI3_J.)rvra?|{ =!a{Ěݍ&?4_\8#{ZH?_8GVR5mG?C~5q!j~f5 yI[y+ ^YyǕQ5;)0RLh@0kλ3vN1_.ZZ>y9@*^5Sx`]a^H6TI&8|R>Ksң!= ܣ<ܪ[ڬICKn|WdBbꀴErN~eht`K#,Sl^BW0!zEVVd=5Bky=iq}g`pWX@{m-o@6`:cj + ꎠF )ѭ(<,WadHh.1ÿ́u@,9D$J'[o) ƺAQVch YJ }xդ2ɶz:Z4 uR Nr~ A1&vH6iDʓL#c#2Poi.+R[yxSϳ:Fˏ6PYõk[:D>-HL,If|h½i|n.yU0G_%l̃Fp9xͬ]=oCuHqhjRx ե 7AC* .ͣUioQGB#zjfid{,' H8ø#6z)*_^YU0ex*Hdimಓ{mdC \o_۽P{U6>04m q"[C{2G>+ GyQcw9MC&i,ij\͈zI$*&,֞[R;(_XOePam?NZ¸>xю8uRc4,,WfxH|jJZ4V'>pj QGJښ6숈įHLI5ي(]2MGEvpDM!7hl5H:iRHlf+}I5m_MnkZi˩h0AU n:MGL[n_wͱd$F}]5JSdj=HLm4Gj25@1x $1MHAc Hl R[w $k$ 6( f@b0GAʏ@4@b 7H<Sj$L- Z`M7"TБ5]s"˙^.E SE$ xa{/ <$0ysY͘ Y"#Xr8ht)h9i? |m5!r^-3f<`1x $Z4P/AtM*Rlɯƥ68&nLiZcuFZWO uEi8‹CjWX} $Dv`:8hk;4;sbFPNC2ϩ )bqook45/A~-⤃q?:ܒ)IENDB`PK !yW11) res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDRF IDATxwUsνw]aHWE!X ckԯ%&ߟQcIbKT+j u.-g~vm{w;3̜y33K4fq!`0(LW+F.w@~"@Jef._kIF5k7eֺg.xM-pFAKfO;fh?cé f0UX@ ypxT-DsK&5|Y$"A3YQ3{ZԀ2sNW)B)a!bWydx˒@E<|ίr6diD֛NSՐC;W^J)bHSiXr/Iu GA2x!;:PB뀒gw =oX&42/pafJS0 ^ZwJ眠͜!f0{ZR]+F#xA؍T56i[{3Z!!џp̸FhGո*Y|3tk<$~eeݨ_UV!xHNhkO]om7RSkIQdNv-î2Q.qY'T FkP)^Q+T;$!sD 4(]mkxy_yS Ewcڡ\L|Aզ^ #=V w>0fdGBg8˰`3~}>1W Ȱ-7Fg)w)hHꩧ#䲾Kyv2HфYfQA>vMz٦gLEcB577 [; c(1O:%4]ϸX]0DQKG7=3ljM_x^K<F]w[o44a3RaޖrݜiW& LZojRH!k.foU5\j5s07|u06 #jW}|zc ;cSZ\]Cmvƭ8bW7v.p+AUHl& jz}W7\F)fƝ h]2k%_"Ko, 2. =0L=w7NE#M`OH[}Xu;`0"v_2]]I. MےMU8ots{v]pv׈B3AV0Lu2FIhcֹ[,уI]Ruj_98'PJF#ӕ*>32< XR!2d+eFh :iuފNypQTY;|L=]c>|Fa wjyE/`\Mf>5falԨ q6C#;)XF1TIhj^^]?mwѫ@Νv䁂ö}Yul-y?%C4XPHq舂/iIe(ɀ{xwK?|ToۧQ ]66P1ڸ :qRL]7 ZbM?*0H)4I\QL~aNEJtc 6WjP&i.걊SDIn'4 akc6"ofBR~ Fuk|?h,?F '!LގQu \74)7K֋(S97S[ӀVaHWHFliOѳhѻf`kj,)jc)JQa lz-iJIQ5X CzC]P3Œ@A4䥙"Ǫ:]Ƽ-סFq]&n( &(9_A4s7 ׯco]m HzzI^H屹*2 i䧗x>uעP㉕RR%w_ GZ]߹W-(}s \*LO7D% {ax@k܊- Ru͔f[M1eR׵{YބF `ϸn+(*H2C5*JBΒpH͐׮+~aEG_+>PR\ c}wb8.)qkBCXh9;bޠ0.V{Mg'<7C5B$i<}l{w z@Js|HTA .-AM}CFL}}2#CO-L!(F1)W4[$i&b~lw@tBW|u~sg/ηQF5T) zXTǶ(n/~sK\2~=H d ka e n۪&gB@QRҭ.X%4IĒ*_~0@řA ϸCH2'-Qh_ HglSf}éve&p!$6UV?WG$6q#J5SD?A *1d[;zhz PPձd0W):7Qu ]*Lס}$<+^#UL꺖Sݐ\/i Hxm}[#dФ3icKE. 4R‡{seBzac00v"eq;5SWV2,^"ex6wk=T3ܻ. -ZGE-SWywل w^$ Gkl@ 1A#"1*|ҽ|5>ʀyD7% ӝL$&Z(!MB/so͘!!#?XsFhH +6 0E s%甞Z4Ͼ h]MPn.&רo,viqe&daW37TnC%v6$ &V;HM &YePx&5'qHNq( UBMQA~{x- WCm} jF*]0-S+Lq$Yq‹wR/UyizS+sDqiL }^)>3_BRdn2avav\'CZɴ<brSԢ J$&22s2kZtNu 9Ym'Q|~$^0aTAaQ1 T8RJ/BI+I߲pޝ$,WG YR^&Z0Dňy{s?]_UE~]! ˷֦{~{ZN ?Y\50' c?#%m %I\ppH DQy>H*5a[_-dZez/5>H3O`u øn(J3"X"WZ@P#{[k*:UFHMNO/ 0> 14<M0& j`~A w(ʕy-sF[%,4BQݗR"敟+(k'ys5 -Q(\f{ݕE:8H<'*HY{?˨^l39T\J_4_IJ}nux.'r`.[^e>AnWW7=TuAbHi{kQh͊M w pS=kڅ3~N8(#z3'cQ5!O_X3 suᦋ/CGSw`põ" nSXE0qF`DʇWc\\]U-":蛄xdd_II1|J!l[-p!E7ͿV+'>F!2":"k deh+Deȥy;X]tUFQyx\cB@ԤyMyٷc>~i(:[L.wh䉛e˨6?;ą⥣W|bи]3vpA?9! g`w. ċH}͍L8 $4]&7K {R \K+G13$WfF\P7aƟѮHҭD|9i\/b^J$ShO},ӏ}/O2e`<'W</4ڧ&%߈&ۥ*LUeGP t{iE5HfG0Z;#S)CZk r͹An;][%*O2WTײH472;H&!$ ie2@AB;ͺ]5k!Nt*``BVVp{/!&W{~SK{{_WZxX;gB`@R>**++UAev H$&",N3{1soM69.$<Pڇ:%u6:Ҟ- ͷ#z3[ =8iyΚE*'7`l!` \} f[. }[}tl\y78_锵6TftSoOp|C^x\ SGvW+R]ٰCP[ei<~ Beҝ~;xVoQq5[ʬDKw^ pc5m }v݄z(.Li^\u>k^QLvqgyÐҎ`@d\ͮpnjB!i> siJpn*w+=4"UدpT.N,tx< ƔUQbZng8IybA%/q:p]+:LgUa57G9rMp3~ ]K$MAE:'X5DtC]K"5Sk?99x?5"P1>kEgkCi츶٭6V 6߲jA+pAZH~3tLgwQi&Lz%&u^VlReK. M:'+>HfR68kD_L>q>Yse5c:i/t8y%n}ho /:a VPa?4@v!yjh_\y{xΠ;I~t8].& no667${|Sw6\|Obo{j@(.(X2]K H̔_i>׎ sF1+nFc.DX ˘U@ܼЎ! MNDs܀Jճ8#Ьxb&A;GSGF+;-HH O.Mq_x`cD Z1Ƒ=;ʔ9@bG徊 tAΪcbsyt oi>#z;n呕y2{WWƼ|3K6Fƶ BI-+"tk(gs=f `mh~>E7xg&5?؝mseTݚ=eiG6^t36HoWyO'8,m[B%Y7-CPNwG[viE}5UyRy]sq?3YS9s;?ә"cĘA37N D৞- ︰7m 2 4]U qxbzuȏ;4K/bt)#z|!߾Wё*M㊉#$ GzIDATاcם-#N$ɦ؂Jq)t $i*P':ts3xp44acc6 HBp~fӖʵ`>Vm?B2K=.#K^|M؎Au ?\nx j`HXaFy/WԬ(ͦ)mU;0XSYQ,CL42 LFRL?Z{.P1k|Wzwȳ a>&HjunvCjSknԃmrV玚"Ι{=nEK(kst&b{ޕ}ߦ N)tN9CvT[l9Aj4Mr߾5BDUSis|j龬7kE0fBh+e6GƻZޕ:%EYq_c]ߗ=Unj6nt=Cshׅ /Up ~t\hfA2eb| !a64!)k-tܻ%ά jar?ƣcv쮮E5*ksjܪM-s>>LPG]&(fA#s?i(ήj{XX,/'ɌL>:ׅi -ϕ]bE ǪLB$-ׄS,, QLiN 65I^Zł{F4{1lC/U{[0a^Sp~"uO8~#LC3h9!%5ziަF Ҋ,^J !4xr Ɲvp4B~1<<(L$}8`Ị#q5uܓ` =U^ɀ<)%e΢ɛXy>3YDiE)H@iMyV`Jjcu[ƿz#2r9i$^~z 4$Cvׅ:pz6!$H|tަC$A3 }k==-s2=gvKujzq+ms $L$ƃr'jfv:k2's_j 8vevbX!ac@3m!xH"H媏:oELCv% d )xCۛKvk$inЍ%y ˜}@ w\nd ~M H,mm{ O_AHH Xkvh"@~{M $&(:0$Hyw^~5fN}3?0e K$7nTWa]?nHHЛy; $i7pO$&ҤC;JʐH|J01HAO#eȨ^ŢEW 1&9Y.ol8G/Y|_>֌0}Os,KK[es^AѻC8i­T7-$ H[˕O.!'eGK1@ maw\лѐ0YXxJ,$l@3^~yMhnXg@"uaJɂ7b󾺦Mi|-nєg1saF+iؽ].?--6HnԐ@bu>@5 /r,IM~C8"E'9> !&l@j7ް4о0^%^epBҷ4lWiD%4s~ Kqe>0'"Q:0⦠q5AG}!Fi,%E^rԄ2z:4Nŋ XKo.) Y?#Iss#xi3yMQXVpc!YI癍xǣM~?҇^\aȥwӸ␨toƗ&.KOu+b`YA^ 5έs(JM ]yJ<Ht%ulqHĞ)qjx }:3Ae RDyF9$:-/tsi=*^܏,2eO$jPNQL_6^Í%ҫO[q\^Jd?4 u~md́A+ud`wz{U66ea!S1][O"e=~2x?dNv)7?Y%2N `P kk?&?EϒW X= MJiDNZȅ:ƒID9UHYd&Ēԥxx]{]uц`,&Q-HkJ6l'n'F̛5a+)i3ڰ"ODIP7kYD6lI,Xd46;A"O$ML89-7b]hgC&Aꇭ 4òd4Z|j@[yuieͰDָ,CɈĔ";Q5 iSSӴԲedi9 Oē $HlQ(Oē Ql< O45`Ix$RA2fIx$&H$H< STo~%ȀzbHl+24x-Whs[ɿ!X|$Ii`n<0 DIx$B"bfv!qy3XJ%@f]igZB#4!<Y#d+xpCy @֞'AIp ]Cb=ќsi,KXTZHN{iv72{D@a%(Al; [A8#ioG+c̽QI&# t K7&̽iYJh[`.K|x1wmElp&IENDB`PK !_qA//( res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_dev.pngUTPNG IHDRF IDATxwEw6/%G x(zE=O=DQ3z x (f(a%,eafcfg:Tm?8ꪧSUUjP @UF_e'0=]R Bx?$?5-fNl?\+3 "*CQAzP Г َ哛AIx''o0v?\WѼABC§kά߰4kNfúE7皣xK|IT*=X>IG8j/;q%Dd5mml=XP=z$E#7긴4\ @(|Qf$B)U[2reϸ߾DzrrRq}VU(&P¨wWU(p[T"vvrX~,S.:iAt+|/Ev0A]?!=_X HJY5?XwPBl6t î0) e5Z7Vo7*H!㪟 qg+0w*ىTڰy) ".ZCAj\uhn5;\^k8\M8\{ D Se/*uPs8xòת/ 04b[g&4q ]Gx.Nh@NR\پݐDgS*oCE՘xJ*_QRjk-CNmUj( Mj\J7Oih-P*@E&:K dS)Њmзg Bu&jCX+߾h/ o4l5eLcЩ127'K(˜\oDD%*dsR L"~#x8 ۴l}HK Gbtu$ 6¸/4r f@4: rQYӈeaƂO5 }8{`g:,DxqkHϪi3YP)b# ncmg^KE/齺#63Tɛ ^$O ,H'RpCCE-bh8duq u+%`?!{UZ! +aۧ&ΆjH 9S%Q$"؛@** xԡbJ4Яg,T&0\DRuUz9Sfw+֜"6Y\$vuĚ($v 0[Dl@QTCBNs ; a" 7հș (Ǡx*{ @BWSٻmhkm4c뺯%.=+{B8zDb ҁd7. m Fbo.j;4E8zg[Y4DӜ:sf ;YpWi%t XAZHw tn[Bb !RBî3xav44$p%H$ڰoyfI1qWAl:jZ^s'Ȧ$?raY ? DH?4Jc ` .6.$-8yp7e$)Q2LHek8 PRn?G!ɭ_ʠu4x8|:d'dKD^Džek ֧54\4⿯=+yGudou̽z\4V1,-&*LGbXV蹊C#©RHa yP$ńʀD*w1?jTԡ_p,}f2nڵUjLB *4:=xΉ3V|_y-"2ÈDT6ʀD@RMɂa@ZbN+JaBbQ\>w}ӺP^9 5rlY îDTlǰTlDF Dnm@M #}ADt,voc++lJN+āI^F|p*@).{&mc]-]} .ǰ}v8j@"A*#(LB-Ġ97ƊmEvCM|pd$Zzh@:w[}ϸ M un3 ļe֘;Yw !ϣ<5[w €?*Np腑_' aQHw^jFšF{J´@ja3Ք3t lu+Oz Z<-x`#oOCp(FM3㍨A;n4p*yz\`k;?DTʮr`I/*Pea\,A)wbӱ xz0J`$DVcXP_kdJFHx^g/҃J\"]⓰pnDD jmi§?@\ُw-{ 2xvMmC+^t'F jBbh 5J&XƇ#٧p.ObC+6/A$D wj 2@d!Do m-- T_=[~Ы'jW1du ŴGCt|2ļo-ǪmȌmJ> p'9{5 e[Ece9=]qض]8d !6q`+ϝƞ-?aXp0jmn3q峜D H$]5cMl;W 'aoJ)Z"j hn5+ ǭ4疡BOZSQ\wN U<%cƂp[M̴Ê%vC{÷[^Y0}bLTpJvR:?VcETQ!uhdٻ,Qw| jLR X Vr!kw4}QQ\$4`c0{6z_nm~rAըy&Q=1c@4*[ $pfWCjā H'%9#.Όfhh1aBȅQ E 9QJ䫥4{4ay8up p}k@9p)=2욞9W k>yGp.EQgS3ӕ! et vhbxuHC@p߸4PE=7e8}Q&ĚV$рVXV~JEXs%z?Dpxy/H;3s1dh؄c׺3VXӘxu,| 5q8`^~6޺/jN P֞%gfb(v !zA1zm(bX //= í^>{sn>*6>Go Zp\_|D"YbIahu*|x@̞ʳ@ˍ{Q3xy2, ZaZ`p,!8kVو51)x1 sf 2>$҇G"*6AriDr"cʏJ*쀣K_iLt}X(NJV MS50("RKEV*(.O 肹•i~m;.09ë5ZxÂl2a+JܮaD$N#ŕL4rG2ЪI5Fa\XA,7dgiariZPfZ<_)Yik$K*"8O9s'gVV YV3/IѽH١$-")ʉTmZRpGffW */[ Rd# 475%c[ ɫFŸ)wᶿ?$:XyVKp> V n&k8,?*X"ZWU;KQ\{iTiP" =00Sq+HIp|sؾ[ASxܾh;<"@8F]9{(ȏXf Q02"Nmd-WbQ!+;%6o; RŘh$E9} 4:++[EQo")i~XZy螑Wfޅ _ʜݚf=WOtL"?j $BHHh诃pm8_Wa{}vEkO!`p,*bBpG5-Xr x:/EtB2|co&j#Lv$ !s0__Zp;ƒԸoa[\-G108PMP^(4gyÏdR~胂q=c3%\WQaZ4j$ zN j@S,8CeW Hlj5"CK DWi)z+j3mX5Tc:2"<}s" 3m(iG٘hj"H͛(@k.9'% w5$dio?%5$N%$TjB@,׀M&%D6[sE$>?5 AZ_ϯ+"D?O{:2ki~Bl`%8:3&YsRk{E Z_kvaÞs߸%H%Q|k*$TSTM KZEG H&+)wLXt&Q\2S&ahH# h`S0Ya#G$9?EZ_kk5a( 撈H ҪB^'цPblmᅬd&bpH-#2IX,߅VӨ} k=H:uuzS MG\Se Kפ[ُip=L<9>\' ʉ&HhL8_qGW[u ~w <M&#&LH,fESEWBn'CzB%apH{O8SQwIDJ~js{uw/n,tGcP)F"=ehԜ:a/N¼Y y[~˪18pi˗fB`{1msP2EZV!ID#>u:kԷ`rD+A(Lͳ>UY1gz#rFsdA`{Mf.|?HTq/ݚc_eTz /4CP:EDy=*i$iR%qK&ً8 31@0" H\&EiP.4i$ʽ`ж}R |1^́P>":Ӕ#&:2Ӫ0??[2ISHX#! 0 "}r+/5IQAŋۚkwd{E-} XpK 'byb& ->B $TyB I4K7QqVoC@JA jmc[ak.T)({ :r 0\yGIDATsGf} ɛ2$MXfWMl(d X(6t \ 3D%ܖHzgJE6+ o42`#XxW"p^9}?ZrcЖ6UӕR͝"'%Lҋ:=N2@%-#.+Jq O@ 9S&H$k!7h=^@QІ{nnJ@S AZF1fv,X^}NKE7cR *LoNle$Ld޲p@7lYTֵ*kxo3_w: $4$YYӄ'ۂ='*m %u=ea@bX( HF:doeY m !-9Z؊g__ 3n[AUH\=niYoA;qC@"402][ji3㕕։ 8دk8n$Z,op HXCELw7, i^϶_Y[0)>\wft;N]#U^AB4Bp]cx(L4r]DZ`yŹWe`B8 A"9#Gf:?84J [wJ"|)}@Bo@_p[H&Htֵ}SP<pu\wqg%USׂnփ}0sb/ Ռ,!$ $:r0cbGIF-@hNtg%E^.~Ѽ@BOA{qC ʙ-toeX2tg%& ދe?l$f$annCBOAA9cC؅꺖1 F,X';ϳj/O:79H$V$t$n9Z'/ zA :ˉx $*լY9Hۺ'S$| }i3 $ٗ/L͆NR j<*۲#h/e2@BDW9 $4J4D늪Q 9_ķ*t>>4ZE5Hl[HnDW6tjay :!=%)1R/~G}j /~s\؀]XDԍ4jaH2f;"ȯFӈ7_i9ąVI+K|:K.%͌tYt]ٽ. Y#I۲ɯ(<4v;E^a =!}RVYBSμ嗢&:T'oꍇtn' ^dARDeq <5CufW% zpel7c!Ժծ-o H)jjC0^ !H H}H:.t4AZ% S^!|HdjPQ\jUazd*K{ ^E(h\_W)jڽ?o2l"Km $-G !-a5IHK+pp%{X S1ٍXă%Z0t"V-e 5z[ͰV:PYGn40_)4Bum)Թyj 4GC #&(IY@+#Et1HS,>ʞ\.g }˧_Ƕ*N E򪣾|hV eS4)J5Jiƈ53sK}X#vPX1<ܱב-krIENDB`PK !2dz ' res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_ga.pngUTPNG IHDRИvPLTE  !!!"""###$$$BBB%%%NNNPPPTTTYYY&&&WWW[[['''\\\)))]]]^^^ZZZ222___444(((@@@```LLLMMMbbbCCC333XXXccc***UUUaaaVVVdddeee+++555fffggg---,,,hhh<<>>QQQIII:::ɫ\tRNS*z߽:Jb,2PRHt(Tv~4`Z&FnL.lN^L]7cIDATx͜_}WrqN|b'v\iI&# F X!X]$n@Bwj'?ʷ=<3RW~Ho}}?O|CzG~Oi?YϩS2w~gGc?/~q8pK/˯ʫ0^{0h0~C?o+(tjyb8LeyT)EQ/*v!C!fx$=_=)CFn "&<>E>G(͢IG}/8D-&I@ϋ;<$W$Hԧ$ ł¤D$&M8MyLFbHGZp)D*B")\w1y8PFY2 *m8fj "?}1G"OІq4-:5EbG25_R}ڴ>GJ$sJNɤfFmJ#e4B)2hǁ(`L$%;Gbė`MQ.jQ" ('':ʙ`<vhu ,2ӀBDF+/J|%#!Oh)! Gxd@vQ.=@DE2TD5Wh-Ch0}/96؟{{9 fi$,2(N )&HO&z)ỦO1ʃ>t}yQF"k̎D7<230ll(;]C\%;H6kIU+:;;;T >Gr)T"hĩا!&Qj%aN"kl;;xe*R!Rh| 7<8'v:<.#S6Xq$ͥWfk C}{8& *}F9QD!h]PYJµd-l*nfv{hMVpU."MI!$lM?Wyuŵy-,4[r34vWD" FS- ͚‘8 R<,TPOYXK2\~ۮB"0mNJUw)g43[l\:R<&s(L ed1h{kyƢD녍z 'Xpk*RA 78Ng}^'V}uϩ*P(<13 ѬkW7B$%hiv""{>vx+ʹDqv]]Q-cSgEOܿQf n|:5Y"R kh5 3dObIJqQN :CNyp$?B+Ņdh5ѲKsM2쥦g|zb=Q"!cM-2JH=w̙ל]Y W fؐ[3,"Έ8's\0!+X=Ξ3PV*d! QmGpf p hvƣj !NODh5⯜FHOpִwH~lr ض/^@ez^? FC"Q,z@Bduu14 ǏЩˇTBOnOɬG< 3́ɖNpg<:LDّ5& 1 >##g| MQS[feT+l4eI6Ҫ_jhGbqU, !p!0d5Vy]I:B:\{(1fʕ~C"B*YssHA X'\bWۆƥEv2gp̙c29?+&(K:.D، ʋ%h $ ds?N%EN'8=z/ 9^`hy d$im@G("sYy, IZnh@!3Hu.M\&OSz&'zy%h$z@6SDE{@qo$ Mz`MQG6D&C ԩk]<zY'_&N6qx$En3آLEj]DךuL*]tnzA(ɜN-Mn߿tzC=V}G<--IrN;V&ٓ64=0G(#R 0#-A@/[ĀZ^p/X.JщDIX[*\al`&8%85֪aF"hܝ3RMzN$[ (2, 6~򭷯əV#̄Dd%=ғy`| uDn-9XzPnqo))qKM0FHx޾ƻc]td\*y3(zo>u,͍d<ӚE8"f\"9Wer`Ykґ&#^QnrVnjk d58]}`W'#>ؙ7nP >Y@ <+[Otu8VB!:Ԣ+E-ɸ;BRI3rd4ɹeCnCK[׺I$68qDG_zi(ʵN('yfE[-!w-ՆקO"%6ka<"Y!qğ7a>C>aD"i(؁HHfDڏFC/GƗQEZ*;0Ql" ^Ms@CÈ8GH^3ľo$s?ĖziHA&|I=}ɐ~5 DD"wF/R<?Gښ>3^C(T5Z5L?8_QT5 IENDB`PK ! c,,* res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_store.pngUTPNG IHDRFIDATx{|&l6 \&!Y@B@@$3ٙyy;~Pƃ}Xwɲs6HkK= ɫT=|Yt:@~Q_cJ~ x+zp ^^ B^3C5NkMulکnܫGxCR`ZCknkA?aU83C[b>U>[1^üsGr)WyZPn҂4|Thbt j[ܫ9̖-"Z%EKC73O(lWO#ZVJB@M~Vi5 ТS#[i&j6'PL $"B%Md.Pl s5!w&d u&ji&T嶤׋L^MFHMgA IX9eW*= 4ZjgL:M&2ʺh4H1ɝFuڹL`J(|*-9#4x)sbA GC#w4xPk щй>M1g U@L2i l YjD` Q ^hIxLS"uRI 7.@ /O W#z'[ 5 0A"4@°5}lJX-&gp&2J@EDhzuhBs`|.Dž.{ۦ=b!RT C #B&b/B娻g`&Y%5"M4ؒH\9/t6lCFbKg\ICrS|Y0\8Zs:4!~V}_#;bVm1C4<3pj]\SLT?ͨFdR$95 Df(]q MH?^3cd^k rVDaO// Ew2+cl'i~YxU `A)G Ϳ-Guu ޢl2FwʔO 5D(i"H]#YCcvx!ϼ zWCQ7m44HOYf^s4]NPqTG7~,Lk5sHDXkq`(a4D<R̟P 3 $rb(ȇ̩k2*"ѐh*Y#0UDTX~Ohw -F= *SB4";zf-P@h,/,iҨ5# ɢ)hp؃Fj^܆C';CB^V"r<5 ^=vA@#KV YDSnq=^8q2iAϢXK )hְ>ۮ;y0e60D˄lyl&%w&c@˅Мz*U,cGeӇn߿0߽V3x2iiXgֵK! f)CS{g֢0 }d\=$Uuᕍh4VN^6; qXU>>yl2Uڙ!y_p.t҂lLq^8Ɣ*8yCg<:fKa#Q*l^<~h[.r,M5xOr 'ױ* zjXU4L5"? jcզ69)GRx(geƈR\'+4i3%kF BP`9&dA/ŲgŸ>]B8NMe; +D-s;DiD#yH0LZ%kD)>??G1.@KcE,mU1Jָ?juƞ{_V3~9_EwZ*xQ*Os"̱} cppB$|T@U%UxHU {Kl+P/hKX>o;;؝< JUߙ>PR#$p!(@",ՅLI5Ϭ}?WS}=p`ٳ $W6c㣓P*]3h9_ mtH9`b%=Ј\KTV}I|TM!jKmacfת} f;G#lRlJgr%/^x2$@KC4m6a)|H';<%I_Ǜ8u8PJCD0 (}Lnf͜1hOv?:4*6}mX J)jKmXxUcS=$dE%(@Kw#}iS\f<;虋x6Uhi0ktEϞf QOkOj{/Qe:BH5ߙ>}s Hkf 4-]bB a9wFąWՠԦ{{Ez8q=A9HT`p9ٍ_>P2ls C y`V-1 NEzh U%Hdin\WRU $di<^G3s7:2Hdi&O <>׉IW!om?Gk"ůw\gDfTM!Z&TX Pc1 1$WӾQG .t{O/Oj"Xu!)-#`J$u#J1_Lek[%8'uiٟq(+\sȶ$L 58qo>$ {}O/oW5( 5,߮~Y# ';kH!2Δf7T'L?xk^ nC/&k[ FDYm3_ohS1U յhu/?;G+h r-xhHÅZ ";6Q-N4עՆ8q)NjnAD;@]-cԫpUH,+f>v.+ݙr/ųjƜe~' >lbwCn,, TZVi{C7فESLRG}#n p!y1"8"hU['Wㄳ]-"*yχ䛻OrZqkWt rk4\H>0$Ry`N`HQV8˛v¦ݧdOt/my/ΧGC,ok>h[)q"y؏Rv/R5[UhE&P.CRERܼb+H{Da,5?v7b( wp >$טL3pwϱvvX ş8ssn jKmTځ*0b@hA֌v o@"kݏnGa9@bcsa LG7~afH5ێ7 -(<@ 4L a?^+<{/# 㥚o_3Y$gk@/V7K[^؆'Ebpp ˵[W i.tif4;܍]S <_zmL,)BHM#v9/EA"Kc^0ῥ Hb ҳBi]'ei]쬖Zv<΄Dfʐ"\?45Ab2]"ͭjҨ'-YZ\M\jD'7U(z:#@B QP_aI3tqەR $؁ a uxh\LVكq|W³!S$f9, ;:#$ $*cXb+=ބ?(+M xT[u S@KCŞcz ?\yR s]-d'7HcuQ YOލW?iKh"!l ]>6.P $~S+(DCAq۱}ߙ?IViONXSbÿNYUUgHHTn]=h^'_JX"!D28Cs"l%'}ݳ J};t{ Zb\=8@}p8G̻kwu:D%vo Z$ėg2q#p$.aX@B@fV@BsF (+bY0H$.obn Sls:aYRCbSy?ۂnOr,=A"4\3S+0TtO_~Y0:ް1jMP3`(]^ Ow&$Cņ {qj 9H&Xh?R8)$HT_vJHi ^ uj? =x6Ɛ0 Q\b?΄t5 WE}\^? B z$.0e {>gx$4V kMѪ1qu6 |YG|#ͻO Jqlhl&ڋF> Mܣ k"nV3V12?Xafd`'14 H(r dFP v8$, 3aHLj A(]#8!iIIENDB`PK !K>>+ res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic_launcher_alpha.pngUTPNG IHDRRl IDATxw|+]eK,ٖ)PlJzo6 -n1-!b {ɒ~ew~dId|>H{ٙgwҠ.b4!"A*o6IMg)pXRJCjD{lo2ͼ{c( jt=RT"d)O @sammQX=U|Pàt" @1`J2alUzÖj\B@UmOt=s7 t7׋Ѩp[L$Fs4|3N{ IW"tE57nvtEH:[ @BF,&#.doE6R6(Pt'aFjӧ(Z>E@yhk7*_dy$EGkq 3w8zte=pEsy@WF̓*teBxHF-Rֲ,ƠeXOwBG'VH}#5*Am!;D߉KXi0 A5#$9"rD+5aRv}Xs>GۨҠ(ЫFShS1NCs|jWPTœ~b @n(te BI%hJ+3y0XEjbDCkbQشѯ&Vl@ZƁ(E@Y%2d&'zsCUxJ-dG~U dX&ULNZ9{,gT -5( "_X5cKCW=ؓnpaELoX*EVXvݳY3rihLѮӒ{)6s6Ͷ1YaP-n>! uk92BnUcHMv aѤ;ĸN(u Օv0oXTyP }l2ӣ@~?8K0 AQzE"F[FlۗAG!&;2HPS]2c!7`ն"lI\J*# E fKd I^Bu]v4ǡȼ;. a`&#A ? RltwܔFPz0UJgV{<7:6b ;Zju|*9Is~K[v>e+y{ qO; OG k]Njg_U2< 5Ѱ\}}\g4 p̤g{W |tw]P`q 9]_؅I+ƿGRR}5:] iCJn2T 45:!!8|{ߚ ;V_J׫Jl.;HH 4wȂUk-%-ըϹI3tO;h OɼCPu#{Sص{b'}7mRm ncev÷XjFٺ^=ݖkL/3x^lsPj%?q%OfEWVF4s6kF+w=٩<Ɇ9G["d qqgX{4c2uV÷duV!_}λ\c͓{!xWWB#+Uv ?NR2Jm7m z (̟t@n7MV9Q4X@wzia:{wK`y71nj&)7_Jy_a<UopC M;{*]x_4rɴBwjnbd%VQy!'8u (Ms QHN2Z 6ok)*OOXn *!e ,Dg* W ?+#ނe5m)3绾1t;/8x6pN} m5;8x;KDSbԂRSOI:j*^ t+[ ̈́)-'o_jJ !+'7E k(?J.;; z =m&!~8UiΉ c>.;+To.j1:?( T"׫I=f箂nS/_t}4!}-tCh@Re02RS+=T%h TfY ̜2g !ДDrΣαj:DVj!Sx²:>C0g>% 9nWc~9vQ9NecfTA~/ 9E#%=aL>~ Y?jRZ^cX!Yʛwb`g!3q}7U>BY#4;V*V(XBfΟshp Swe%xm:*BF>(RȢlۍҊ5AN;w +޻1ajӑΡar%yʪ: ꤤ)!JnS;q(3!'=MiE5$/ۭ!tSx+ǍWPTZxa;{y Ʈ oJV/1|x;UK )'G|IZ fWۛGSLYm):V%2R4UwɡA+nC!fɂCnPGbN@ /dKEBA#F#lXTD0.GSkqlaCVdEį"L,j;15*eBFZd )-'T5)+8쒧ydo(YN@`=W`{V*&yJw`V#qC nf"9Ue`Of|>Sgz]@pn4XJI浒jKAAo{lN+k皞wtc1uN_AƞɣNlN@ j坻F1~`N.^\!ԑjYn&-PȫWNz5' U ~}ī ;^,)iX<*Kw‚u}J"^n6tS158O;VBDқAKFn,,8ZHI|tXFl14%0mAzy,&)FHAnѼ높Rߙ=*v7YU'79þDJ=䖮 jVx>^J(-Y`& P[dnȀ g{_ߠLEem"O}r-ŜqmD=5/KvYUCp#Tz[9~ >SWWnG|. g^q5&OG{*Nz]bw-oh\a -%)]g EUoq|+ۂ[_]­g~K'#c8^*)+CC=(L9$h/>sUbB\V@ _m19|vlj ȵ$j伱y!>L}iB@xFL:%]&Y:ν>*B }ʃsCn9zWkC !S7 9ڊ= zJX] t 9C;`IW =x'C:U6^fx ^(\8KLJ:C{ɳؙy#9,pMwM={ =KIUllXi`\@K{+57b^¥}9 k M#W Ĭw{xK]y' C0S(=2"϶ҧCu>~WуG;LuƝpf_%窆D[zx1;YWw=jD };V !HR\= U )mw&B<iH& jZlB0I+v?z5.k`>I}%& 6{t 0Y&ƞ~Kvx::a(H8q@vH[VdcEaup)ހEcum824B<ڼNT6/Us5<4TreFm$ hIZDⅎzR''SF{iܬy<0G*Gpx6%o`QÂC ^glp}f~WQK5nLJzsD~yv 杣w/Z'4XvV2{e9Ζ ycMC~Fw}%~E3y *hpg.#dqX3U<6%8/F?^庩 j"c=j@& 'O~V|-`FaxRҴTJSY*JB0~YԐjT`(-! 5is‚?.)aYVzzB=R =tm&ΜBٴ;d@qZ+7= qT Q'|t#d0aP2#>N]Z͚RrlҒ,̄3ܵ+v]͹RسW#8Rb|/>tR eSU~{̋4bч@B,\ϓ0*z qh-0#8gtw$tdW dHއ,kmCn!2y0de3Pj$3_uNh}Wmfh+ -]厴RrI韟qmҩ7_lRd 'dG K!]?fŞ9X;!Igdu}v 01`ᮇ*g;y_:Q+Gp5g_݅zIO Uub]{|XtJp˹i@- akA`&$'G}mV򚏐R?D,4_:y;&9b j\tJ.e{ ~E*${c,tIez6{+UNV-7m ,&5ϱ,݇^?P3w2\;_pzquBX-_}JcUzgbR9 ~()%U6^~;ѺUi}3'\QD}sGT\+|QqDB!%/δm^l4Wrl=_~tUϘ >6btM&#.Z^_gh3pRIѐ"з?Q1>OToU&SFTV͋ҀE FN)ٝRQ]Q(^'s?aYޔ Z_\:.EςTRєԐɩlTO"I3#лX(fjز` SL8| KGt] Kc5)H)E;a.$R=ݬ?- re|؜{[Tj-4೙NνĤkM}6~p-} m[27?aka&)WqmܬH.__lq:lb!pD.fh/qc#%GpHM^T$(dYK׌tJKʜe' RjN 3|cQ:&kRrթtJrGF{loZh+AS9{D. ٨}qƃRU9?ED0/쏝@F6Ĥ:ҝOptf UA !dXm(Cͤ:lDk쑹XL|oNNΉ̘w*M(OTs(0|:#La]~H:Ng {hM&j!PQM|{~4%RoOCPSt?RS-t]#%5 RVz!VX~\0(<|ωP%,X̽CyE:[$.ΘKHQ]BHFG=iRrrQ=,؝ڄaVZe0G"8:I1/UoNaKYp5k"1Ņ>ٝCFަr#Ppߤ4%y X_ه~qYL63޵>Jr8m@6&p˾.L>@(B}=1'LPIJ=F60KɯF2v=h$R>Fj n!ūQeG `E}1:TĽoOk!!`8?™i!uEaBexơZzH-{x͕T>i[Yeζj+R2RW˒-6aM,X?ZznДqDm 2H'//nxm9/sHg0Q@B4UaʅE4w躧gf];?!ը(Ӿǵ@{FX !oGhpC{n1K+#3)^G,I&l釥eR]BIjTEH `fO:hXkn$"s{d VِtG% ~\oE_\ʪ=UOɿ]?BtxoOAq$X|DbG/~~vWQGH'sGfOŐjkE o⫖h7 N ^yyY>׶!БJjtdV"Ek1gBqKFg7@ UqSPQi\}b>C\F O3o.1 PYLS+7={{dOU;Q;X~Z`!Y^ixSG!{=.)`i-N}[gpB~IEڵo BzZuCIN0{aCHap ({{:jlܾ?XIFL Zp368tlo>HyP[d%oYuɔ_kF\Xvu;|Pyu _Y!-B^gO<[C X/Ocmơ %'Y@`s<&I񦄌RT߽ {#8_Do#!+y[Yi1Qi`Bbi$6W0w~W lWm/,,B <wKAE"˫ytjdZL}2ըaMQC7$|~sԠ `}Rp8`H(V,(C$!>Xܛ<:KL=A oY+٘xqD^btCk4$q֣{o|{8Bl0U|C9ȐI#U1BvCYWp$ .鏦tjɨQQcnP{ڀ@-M-b{RQp${q<ԃ_JdT&#@f)I(MH_cID o`SETT@N)ŬYTgѨ5U~jQ?XwH H5L9""bi ڜȧ: q!$qMobf+UJn='yYMi+f]iuSF ySᥥ8 1Bw^PD^ s 0#'~ȩK^N,3n@w;:q󙅮,a6!jHn8'9q"˦]G#D|LYB9dJ:caFZ4-E n)y:E' v"Vn;D3_XK =#X T:{`*f-݋,?B TٸمTأAv讌鑊& LR2OvoRiwF7D|;q׫˰;v5.GRCh%T\UQZ0ez^aG:V;x?>|NJ:Zd«U$%ݒQUM{_iCzAAhӭImzL㤒NsR[I}a_f,gy=hwj] x^&}V5a!׾dYaq&%S̐4wMgDxJStOQ]xuv!5u"@8zuJd`T=^9MЋfpQ>v 2B; M f[)O$?$`"zzhě܌xn #@uB@IfwKapTS%xݻl6Pﶳ#DChC %LAvo;*q㠎e1 dJS),hp8wO˼'~5@Q4 NiV3蟗n) €dRMM>ccڪAr\Ngk!P`8x&3[ )'9Jr MU<ݜ?:-׊{q?~~G|}(|ڤ)IYea֔f-bxz=w&vb!P账2Oq8 ?~]<޴^+ ua_t/{1jHTEg"3BI~ S(jIh޶*Û[z&qy .X v6%X50kbZ5Y tNǐȴ"ӛ7vi<[4eӳS00?R)I@QaƐ-BY)\Ї\E1@@Ή䎃(ժrZUNE~;E J]{6&:1Vt [1G1",cC!P b:@1(@1!P bC(@1!P bC(@1!P bC(F JCKՆ*4(o1!1]瀆46(@ǤFlր (@B )V"81!б@‰4S0뻁AS voACmRcӆ@YP8za[p t b$?D) ?V)O9ԑvoϝcj$/o-*sHƞlo\ $c9YbV1;_7.7կA7d4Z]89ZNz21w&Pʉ(!P B]YYnDisHN8]9ѮvΧxfL r-ȧR!P %TMuPp{[Pw-ȿɞvwĎ0Qs*\1?N_c2L PKp P9xq}by Yc١#A%ɠ»9}7M#P`d'J 9@1r];qs3G7@Kg75(" x!Dg@6Z@ޡ¿\A6pӐI4!P ¢ H5B̡hV|@iJ?P|4wIENDB`PK !_i9Q9Q9* res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic_launcher_beta.pngUTPNG IHDRRl IDATxwxE?+ɽq⚞$4 N8z Q8wWhGA$z :vI;?$+[v,{%Kyewgw5;}(kCpg A4νڇer޸-:U748 %]_לD8Crq${@A5R䝙eʹiSo() S ׂX1RUd$]i8jzB=k 8/[x{vT5|#B\"o-'3-_ϒ>EbdEC pݪ@ gw- 9EikxX#y+4J(;Χ) )]Oů3&uZ]7)@u%*NFdp09(9\}wW 2X[͗$.v``t?B0yR8x{qME) tp)BĒ5kv.MmsS:ENjh^j|q׵H.cpA˦8-d~WgĔ2){&?@BF/a|)Q(;)^D`rݴ=Bou3#n⓽Ф(B螓юk ?\.쵁gRT`CX \lx]0x !" 5g/t3i FY]8t݃IxeYI·f(ClZNYbR5XWv :]g3pwcN?P!e87qz.[fVm.TZ0~blY'w&*C`J^L]/=,9/ ZK]k7/1:Fbbߴ2F>p; =kv(;@#:zS+f:?Rh{nJZD9پ *TY63`ZmZF%daQaC% )Γts anl,Ie$PXZ?pAXp(qEj Z*E┷x`Z!=4RO%9)aѮC"V%w#s&"^Kvet.뱙0tTk7+nS#@Q5|_VKW͔d'kP䜭TXXy89&pH?>g@,)ͅYۉ yć+L' ae9mPmئN}4&C"9y/T Tf "LG >Tg}8'}ɑ@&xj7 1+lL=[#dLƗkUʫ SFى0:RDή ߋЍg(5Ǫ`Z@zɀE gʟ1!eSA/.svpԕ'͖|,W8XCZ;bH>ۗj9 pHij@&`]\äoݝ\.t G_w4~O֞ηs4^ר\gۛl ; CRz=){;Kg_|1*ٰph o.,3esn6)d@otCCy9,ʧs'*,Oӂ~EJ^^Vʚ:3_H fet$3I2aƷNV(F geh/X)Q0Ss!;8 bTJlRRGJKR8 v 2_ ){tcVw7X4!MBdPVW7l%"áyt 9)?hasXMp3ʫ !=%0zv9DC,-MP0gA1߮sC N ͋ί&R=ʓMص"ங6nj+n֌7. ͊&BTI^Fts(:"R] gkmwH U6 HrdC@~TY[q:eX;wx7ݯMT8 {f]?GEb1{>%p-(qG)) v_#b,dƞdZ,-EIut=]SXTjgdJ!Vc4,&XMAF0Fr' Zbr@4]v)_#*޹SX Smf͑t :@5׃rk2w*+*`hoIri ֛ K~R]##&]/T>p{hɤzmvuf'KQDaf h t̶8"tN|,rnbRHr$nPk:'?[WgrgPa=[{lWM|V) `,Dql8D !P!Px2kd01c:p(;E2w(b÷>^v»_}GO 2w]&4&Zx_Ms JtJϮi( mHe! `4tgb«i0vƗʪ]G,({+Y=\m#*\wMWp˥vecP;w>!ܶ,I!;Y+XRݤDiA_PBhX>9yE[IN)߭8-4\3E:A}?*&<{D;uVDgRPX쾽.XZ!ی!E9}5vK!2$n9ȔP jtڇpp;'; 4uQO\obr?- w=gFh:ag,8Ʊ2,Y: mtsoFyQOkBqټx,5 GChu *j\vƟYq n7#΃bjhRr# Kx|OzHQ8$L> !PhI7ԕ35X,&QrSEltKuV$;?|.;R"Tp->.ŧ:`CN[sPU v++p ! f05;#Y6@lLjg~:`>v&u%'+)*nuUT2ר*QdF`IQR Ya|ob8qfg}hkxw #;O蝯Tӄ{\7=wxH#'[&%AVGRꍏFٶOPX >_K%匸AIRĒTZÚA22@/&U}ݜ\Ox};U}_iў\_B&5$8cIɓX1*54Mv . ! [ґj 5L1ڻcbN[^@!C:fVy^ {Rzw+6M6m>.%%!I Ej/wLdil))T 9-Xp8F\4L;ι\YsV&a6cefHԨr&l=8R2mP$1cuщ1sp~vvFF_U{4s<$1i{FSR۠M*a1;]6$ۥZ 1q !|F쮩: 6(La1zsxzg푮)*!I8W kj ;vάnttfH=tKk饵XKpԭi7k,`XoIxq3bu%;V^_i٩p3ʪܮrNIL4=(TǴq"mǓ5HsËnvW>{=aX_&R= +xPǓ~],T;~'O)S_!aRD"`@7ITT$;5nFldwD?Y8ZZԇ ٨0c^^v.鶅*B~tq縧=?97|' La=x_^KiMWW>2/bςo^]ԂUctkT*k]Yѓ rJNM?|bCҙIO\ge^<62Fj1[͊ƤmDPR ,+ȴ])}kVggg஑tBk<@QIu{A'Dž3.W[CmuLs$NR'-|^'*gl+nǬђgrYv^JҹJ6J̔V d{~&W$GRH{N@i;JT#jCh,6"aQ y"?pLmן/fCQz=R?vǒ:2~s0:7vGj7Xm&p$yZ+knt⑎ͪkmvtH Yst<+pw|PnzvhZ:!&\<.CP T,fxן[h5F,4g#]# *$\ncx !bC5N q|ԉ0Gw®XyXڤ! }y[zӾ2x9xOFYmR# `N/5Z<":FtɥEyj8dErͅv3jafGvjEаI@R0n©7 ڱ^^zw9]"]Rx۫%w:;|OBtc5?!~ 9&`-1$M;Wj;jr:pd9\ns16a)nT^Suv}Ƞh |󟐛Fj|OH%[}.8%=a@H X(|em*dvRixohAOz] ruxg 9=kLjOyVb"M)6hok~ u;P+l'J.I1~~t53M ,M]$Qa&K5!0'AàUC&ѫmd&9"G9֢^o)+äOƯmpx}AaOU!{J\;Uv㵇[n`pv<}g31CpEv4}O g*ͣ@X"+\hwLRZ}n0z=ӷ{/I߰^"J+w T~)&q؎2 gXqs~i7>W9Y!NiՙqۧJv'-E*0G0&Nn@3a|_C[yvs1&H!x(Q{&G4eeU0+?2qeԩ׹YXIkR^R]:4wE95zyҊ oNafUW/[DiիIJz%)'1#0|:3[&Ba{c=Plq86. kV[te91/}=_Ft`L+#EE#Z9F6~khfކ&kg9v̦OW%)j@ՌgCU^z IDATZxC1fYYe𴦳Qc=C&]t7bwͰm[fK$yf++Ϸ5ł-آpZmMLd9ZnNgLhP+ĊvilFBqv$ld$*挵s%6;9{J'*uPy'͌q#Kii (<:+vǫXukĄ$c,ZINVi\FG"YCyVR:Ѣh;zO +="9.gixhshy\XumʽNصs$It;f~.ERIKyljh>FbqvL& ZtX{v<8_Rb}J86i1*-įB3z[V8`кb"fzS;ykˏ٤pٰ& x.4\=Φf -Yf8Fav4obk~-?.b8gBcGxlV?b]ɺaLzG Gie@7 \1rmK{58Tkiĝ:, SćqǤqow74P,Lx:ow!АVp!wi/c:#eTؼ]=3>_ԝ& y*7h8 ʅ5!=ή 6TB85u7 v~(NWQUy@#'p%=%ҢaՇhz&nY)dկro2Yppǒ3ϱ7d|3pZ i} 7y JGy}-kӈ;}DB09q]Қp~xԐD1_\f'&7A=;3mx[?Ȧ9]IuVf,pfu\x.Ϭ;`>sE8py.=ޢ˰+SXRզ8ۅ,!)LiC_MHU49k g]6,1:wXi󂶍fTٗ2_51:BۄX>#,:L}]/A^? nxGصc|X_x'6MaQ1b`<WMSwiTv@%3_V7T_ .yvvcOszۛk@B,&GV>Gh5!0-ְ)*Zwfk k O=?=ѽlxZH%3)>q ̊oEHzӝ>kiZ8TݏW{zYQΛ H:3(1&_Mu5,gbñǓj\* j}b,HKH9g͛Ch`{?ۍ]{<=ŕ*kmAC\ғ丰V#Pc,?E@*ӏzfj^gwyC,?F[uZUsk먮 TrK}Dl!`#m>F{U> zޮy@S O9ʗ{ye^WC??9IQ^#^W[-LZ3 TT[{neqjh1_z,ap0*/dnS!|CJɗ[KӫkC=|MSr[/]|6 2v9rG#tZL&5dl{h(8ZSˏG{rs?2-Bsd0GB,Bzi'WE?f9@s8sO@vMgݯT+8d1)<\kd i~˿ ?jI~nch#5֫gr[PaQyxF_$Q@J:{< P ⠶5e&?et`B.tɌx{(֦{N@;׿}ǪAeci7f|t v.J]{ihW?ۏ Zɝ{@z]ZΜOgcDp нSzn=o vžHu_=xçMȡ{J! z*D#_z O_3pgr[#muX5|'Gg8N;chcQqfpՑ\ N&@Es6 0Gsu -t,m'k:{@b$%캱ό3 Znɴ:*hLLjx[[F:;/|^Jr a5;UEHU3O rbRxlitҖQVZ<*kPZ&Ja\nC-BwqSViS0֎Rr w禗ָ+ &RQBJObw큜EpNc(V9J{D ;tpn'U1L:8n3qzo{j=@ ~dV/:ُ5Q\JyH?;Fv a vMgW+g7eĆL%.LUۭ%>˦)|T0&E!5p:c|ڰAqfiA@Hi-?{f'*A m~I&jvGJ7MKUk=Qi_@zޓ: N Kz._?kϥ.̷VGgSoCF.ՁaiȓA vl@E~g .Yx*c}@{%pٰT}k֪= ^`PYTXs;?7THk]{ Fz]]g禗ֲPyP9ȦOcL>G 7`sI4uxW&%}S~ M=>@z}O5ACF Epnw$l- L1e:jmZИ^lX^@`hN~EZ3!аG:n} 70gS=D`lU"ԯk 7NcR2:G+Phz˽W{|@_Y˚'AS{\ԵS8^ؽQֱTR^[ L룥\O- mWSz Eج~E;> L}e\O48t44'c25vg |1<źIFypZo%HMrzuDo黏fǡ?"^@P8Ȧʨ@Z[!)L|ڟd*զqkq׉Å> Hk jfUium/ #*W>euo:#H|L;hݳKvcƞBzP׿8̾DD }P(!C3m?TG>tǫ[\84(++}0%o@贀pe 7[ k{8[z$0󬮆-3 }ߔ޼A~sdz֧X#ZX:u+S##LόFG(R:"cow~OLnCCclb&4\ "Ldv[RC?#NAiL")xy禁T-y? 61, .LZB\={1Evfdi<BVH|i[4󲪭'sA\B hiGJ3ǀ82;Gi&ܬ='%1i`2=B`Bd'E:zxf#9(MC[L OcѺÎ !H'31qϠ8bMr1Fq\}n}7@1Bb"LtKXm=9.H3&Ui}NloL͇q.@YoZ ˠxDYz) Gr7B #1Ƭ 2:G-) rc] 37mw_ғ.Oy1"FnΎwZ -N^?mݸ !VwpߥBt*i&7=a:?3]cIJ|8m!i~\6[*BtG%^Ѯ!9d&FBk*\f}%6<(7#H:EY S).e#,xP9}զaQlvyf#lW (4#,CVЌYNp!PB:@! (CB!PB:@! (CB!PB:@! (CBnZ(;t\BZ4jϟ Y , ߁)WgS(`\iB)lj1! !Й%_* ~B?@!:t e oϨ(@gF)8^_Q,yX)޻_L+wJ!jC(AЈ@|h ]HrJ/Ňo4g2TSp3ʀ[@Ԅ(@+P)@!:-5SO8ۺhi$/9үhmH7SWfr='LH8;jpmvMC)i OAgt!7F ǿߞaC@܈xBl;t_ӷSwsKgK ,Gr<"PCq")!{׸CB ?hd>5tݸ6~< b, HFV??fB2|0j ql?_#ޞ*-D#vI2IENDB`PK !`d5d5) res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic_launcher_dev.pngUTPNG IHDRRl IDATxw|'m:ҽ(m)RZPdUP.Tduo'CEԫz'.܂)@{IڤMۤMr^i|y9y YL~#P$ ! !´vA+2a:$UWGm':*kL7݄D2$AlB'/TSmj[KƒXR,B\ RPCx,2D}@K-{g9?8Kw]|1Y¢LqH$l5 Z>NR !@#B%TT7*ϣqBfzv,>d,*#MOSW"\ݓr$d2=cu]s?^˶ok[BSo kUϑ[\}5Db &!0 l[B.c@b8Bxv%zSы: L .BfXh002x8-wɬ%ƵtnIb[ 3|>xK32=-G*Lo'k!qdf/gBS"J 9j$UdlI;Y $ p9 OA0^h>OSr#" v, I-i@52]|j3-++ =\icWɽ`$ Da#e1:\фk(d-܌>A I-[61_XfS׏!RJQ$Is>ˡQM^ Af@dv:iW$a x͕;Ramv x3 hi$<]/3} 4}q !nx7Yj#}DހCXvѫķ;h34:͸dam_W52u~3=W'ņg;smZ$o/V!Io DHt]AvINВ#Nbc%}?W{"3+9!EXS a:dr3LX>kIy'hh1o2Ӟ`SlIxV*䜞KM}V=ˍP{dfO& ͭ%G࠶:-]vj P ?\ncj!!,ՕB2K3<5CeR 6skdLB j!bwaU -gDj ~*Aewh;Mu7V5҇@@ZBbRjB!N-`u();gܦ+p])gcn1EHE7omOT >fqVd29r$g' "# RLz)&.YN&sDw *o5Gʝ6)]ђG|f1+2?9(Jn|y6~3e*JrbyDݺx^NnLAN77$0ɷ>XPlKQVk_o ]ڋ`" .vL!<>1' :ˣ-y('xl]9Kb_-XF|r?l^ǜ'PYf0!qѕpP*]vuz/W쵈Ad_!KP׮ʌ JQAI!p {$>}尊݇>^)V?|Mv ˮ w[u Ib߶ ;cA\&R"e1grPәrz/d2ۖ@ OPz9ʏQ^BHh;72q 3Y,!OW3K8kILa{0+ eیq:$aE)`ȇ@N)с,1)avqBֹDё|Xw4vD|߈97\ΜUa<ٯon384}@sޞg?1_leD0>k$bK`QJ ';908z`-!;&uƜ?L $,>M0ic5<86YӷMʬz5sǓ d2ߓCEUoj}V WsEſFr(/X}dxQuUVWTvjyg|Viw< ƾšf٦}'FLi|:EӲe?xM 0qd4VP?0ՕH0e㧔3*#z5g6>>+}O)kХeKdWM9vM%%T71_4rm+:C7^1l^M =g@ԁ䘦_hRԁ2giSPj.РG@oiQuhn#tEG,:wZǿEN~WWXbQ*dͩEzx)ZN?ƞ9{`0-z3]p8oY/4U;i:^cDo0]LNCZŖ}lN0j;SDsdbu~L'Fќ=0{fFnyw3Z M-9\icWr9;{d*N""ȏONwFsd7nÃ8o5J9 RҘO uVUW2iddpx:^~{Zkm|+ܟo{9-Y8\oۋm ũ$ 7Nv DfowQX_7ᅡZO6qI}sDk+:$Ny+Pfo +ԈnNk-a:E L=: 1G9V`r! MZ FNY[c-9)GmSfƿe;v_QYvnyS%<: >}ve4{J_ĕ3f 5*Z0 HOKݺuyX%];௒L̊7ZPoVWA2>MLphlKx<2A!psbd_w!P'wdLjxs%Jg7h_aீ-.>>Mm7#ym3"b{ ./et!61fbīP(&w:%(31/5qG%%t;AA-O0aW9 s0z>j+~yr#84KKHI@cYr(5~.A[zˡru><3m3}Lo9RzB;JA禕Gi/mq$er {5˾Fo?'\`ījƬ we&w +KhKvD#\(FDc뜃C響|Ɔ:sWsuwY':W$`"up)@}cy͕]e~|9aɡ w`xl)Z?~n!BF\}_Rt D܆=f*km#]Yƞ`k)T4.mV_U3fsk vkp>n:-/Ϸw1`Fƻ% l/:/>IU~up_};w:\U 9U9o#];):rwu#329=N3w@2\@nBO!IB 1bў Cx~^bjWk&g]mJnCS =ɝY f@D ƠQ+{L0 v/Ws(wSn}˾Ж0`= D 'ݖ[C`;RԠRh48gaqy[j $G/߼ŝIxy~uz.~#chxt u :'(1B푊ss9h"U0"4*Aف@LH%FV1חQ9 [Afow^$rInFUɑjƦEx .A*jVl`ܰFL:{1WxEcyOgeRVmQۆOԁU7$H9=KS{s kiq-?Gģdl3.|=KxÿS]$_Jd۱Ǭ[qc `)7! nXV܏ױz1SC #^vnXy=UХH#RHA ^A*fM`ѭA}g?]Ϸ|R| IwDuSpLoWgO.G'0OUR^Ѳ \@cGpyVȝ3]I8d1멣zoy+39MDkAbVtB p +3WmAݵkG8TRМ>+=Hu2XͯۋxZω:>s]6"=Vu@,? rzjS Pm8[Ĝ@@ '[ah}^9k9= Q+xXlLʊo)(VQpg.]v2ÒC۟+~؇ u$ݪLI',PnXPTod{~ U btW퇫X˩WW4rۛÓ }t$(jd·kXU٩:?Ĉ6Nzwj]G[l+bW1H'__Jdf{k̂G"i5Xdl-gn~܄CwB.:|̽+tiM׽ٴgn1v_)Ij%<7e[:ذAbpJǵꉰpxAmb91 SwX-b{+Rۨo@!ܿ`;krKm'u8C_wV !uHzoҨ#0$ݱ!K̷}y\zXr(&Qg*Uֻ{9RRC ;m JrErw U8{o+ zLj8ew@c̚}G}%3$)K g"Ћ?Cgۻ(NgY[ds Dphw{Om KRF=ǪYcK7i j2`=+.:Y_7 85s/6V٭ثK[:Dmq م@A+K6nE 9tYԾNRí,?ζأ J-7rXk9QĄ~DHҘ/l[ rk18%\G/Kk^ۓj.Ş2A[ލCwB@xu 溳֙?[J0`ovV.zPJΜd#$'kОV B33VhQsǦhj zE花9_Czsnc5'h|FVv .˳V7#.77Pgx+2LIG9@:X%!hɅ@*`ֿ']'ZP>챁@fo)~Aj?0:@ђf_͎%'"{t߽Y~ey^ S^i@Wǖô,>=!dV$l`Of>i' @%g Ruw`旻KY~5 K\PTKtKduz=E)HLtF33ZШ3{:A isۛ8\ZG/K#"XeԍZ=o~m\eދ;ӕ:}cuay=S_ZGymPr{.-Ԓ$`n^]&wY?Nv CTi{#aW׿n9} {OzNu Z9` .#와ܪ6x\ʢsMKޱ zPryoAk7#= nՖ9,kTQ+?k]|ЮW;Q΃e OA0u:nEy2-4}WE == ~ۋAv JtZJx䝿8xshlZ suMz@cd n|{#5^iOglq9ػSPfqdR)d<5%L8uv2)ˏV [hS\YJECcPk]VUfe<+.ko!IoA Kn_ }!L0w@SߝCյ<`?=`1h,?qb '^::;V3&5DzevUdž_\ÖCUNC KmKl-B.'E zn88E-۽'dX[A& 2̩dzw؎NocpG/h`==D nhs[u,B#NG Km0H|j?,XG]νV arzEt#V7~7EiˏDFz-Z92p `Bx-eU C~rN(~VGx8 z ` ZwM .Azb|²Z ГS]59RV$ԟ>̳:g'1ĜŅ8HTƤsو8aԨ5o<{@$WY̞4d˫6d̡ъۋysdMznyw3^ ش"n}a#Ĭ^mZ4~ sdeՍLzq+Vip]Cu Z^rs(_̉iݞLtK<{@fHw}Fkphljw9Yjt O sk+i=.B Ku1fXYp9Yj!PFl{ j&a \ y_c^c+'i4~D5g#R]\qYNmf6cs ewzs}[5j=@%Ս|gbȬOT6r8Q8K{ ੩Ѩ=@>̑:7 yk؀ y~^ ⃽ 励=Q͙x}ycR'ۓtH!y8 `fWOaqr ={܈@sYW8&nA CWhi\04ڝ[Tq3Vgw6n[2 RȌܕrݕ!U{K{܈@f]Y7r8Q3)$@WͰo-ZY;d!.I[ND&G 2 u@*@V$Ms>W0 ?lK{uJΜ)j ,RXi G4GB7?E;W;@*$iaHR(ITj!ZGf}XD Mr,HR3 >آkiU*93䅿 NB6JEnhZI@0,Y$ j4j%Jף9\0$7!7=)!I': I(*yYq< i_#i~ MhOq$}S# 8@AX! l[Q+QeJ4XHiM܁1*`'iФP$FQE>q\ <^9crA@RPS>0!;fk |!# B*b4~d6Vaɡ2zu፣:"H×r[|ԙQ+HaDJCHBJPD}Hu}d^Z!&G<0=O(jdz3}Hu "i/GNm譡O@j?9EU,^[:*̘TFG*y7ڧ}V ߊ0Y|+|g:yC|>!Oȇ@>C |>!Oȇ@>C |>!Oȇ@>C t{$0CE 8>!Щe@~f2w]4{I.0@ INN|ZZ@Il1>!Щ%~؀|t+d|1XC Ri=Eq .vFxț2pxnC/ddG|tJhZCK:}q(I pqdL{:Lbrp;|1y0>!I?g2 v,^-36.[\[)Mbr%`wb4=HB\sq4z9\%*\ь1YA|t `Y;o/N y Ab_Nl"PK1!"`pX!ܠ@G*/&7mta#,JFg#8@ BRW aސ× 4m'"-*IENDB`PK !5//( res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic_launcher_ga.pngUTPNG IHDRe5PLTE   !!!"""???'''###JJJQQQNNNXXX((($$$TTTYYYUUU%%%WWWZZZ///[[[&&&---\\\]]];;;999^^^FFF___HHH)))SSS222aaa```<<>>sssttt444uuu666wwwvvvxxxMMMyyyAAAPPPzzz888IIIDDD5KutRNS*lѭz:pӉ ,LP~`Xn6l&hߧr2n"J0Dxt N.HX IDATxڥ}_g~lڤ=6Miz'۸f{M}ݴiޭBc0b` B +x9I$ 7}_WU-V~ߎw`Aj_Z}-_d- 7@)Xw# ?c$7x7uN:jovhg"5W-ϡN Q,?N b~8Oȏ6 ? ^r\z5mB 9 Mpxqh;LlMmmmVvכ^7]8^v_`c!8mQةO!|~Bon"5Tc5 3,bH ھD@_77ѽ~_^ѭ^DF\H6a*᜖Cq#|M?_tb1EȲ1؂ aQ!D~*!]#p3p66 .NI _SQttGj== а9(j āeyB[۟3(? d4~VtK#Z-(Fh1F` ~dpkX佦Ʉ8):2P甄~c]>:hF! _<?vkqNOJu(PpД__A~vaЛ44H( hO':sd@tv]#'C-rIds\`:+: Ώ 48 Z⯓~qcÏw <-/aћ`ȑ kvSR2pC5Boǁ-F&4,=(uԌ[(!r,~"v> )(M܊J1Fef46A? z&"9!Ts 6$)-ɿoЧ#3"Wπ@L)8ԗi= pԄB43_ |mԲ,$&QV8R`@!ԉ?,]yE ß2[- ȓ& o_:kg{.˦:߹A#ƫ"М@ ??(~aYF-y/.M"$hY l>cw<.HKu_o.1, ȓ1So_:?ݏЋE|tQ}R tP2 T$M R?' =7;r"1:7DuyAqhNxQ<p2/r\.g{+CCC&exėFg@n@Xs8x(~_eZ`wևE#$PhIp<4?d9:Fe`YJX!# j>{{p:t|?;́B͠CD-lɇW1o'dHdBHFa&)q* gZ( ~_W j|2#C]9C@Qfr<o)]7(dZ-ɏ)쓪 k՚;6~/I@ 9kph?2E4u@œ#_BFs5h|H2GQbʍ1%~RQE>NͣincI^7~ !KMNrsdczgzzۥ\Q -e1S$-{` RXAЏղ %Z]gggSFTcӊƒ^bjYSrڑ ,P2&--Ǯ|0|B YӮx Ш󊑒dރ$ᓐAֱA&#"E0kcUn؛ {l\QQx0FR ^APD* j&z5ZU<~QVM@aQ* FDX% KOJ3 ZL+]2"3 032&!3R=XhԼyJ^qzWsԐx2PHE&@8{F `];hj/ X@9(T0~P6c}70~ &`'HmM(Sg>DFuuJթUt4.VGHe@2L<֞~ <"r 9/WUY7q Bh. 7 Tk ,xJEȠlň(`ʼn_mf*PR~ lk)j1PxX F TO56z3s\yE wOHy =tTXRoDa9 J60pMqTAv& uSͭ.~eh7׳Qn*7&@_˪"b%Y񚙀XpPA?U{P@ާ7] -|C5k# 99@S0]*|l_g[mڦ4lnLHE"EG_BUPt__O^5T줠:2,9amm_\/ Lj\3чwvv5{t{{{ԿMP߱mJ2QQ M"ะY&(zA/f F3-Jٍ gE5V\i0pݘ3Y--2Ϫ+s&2VA@`QABk2Aj0Bqk/f 8U2ʲTψ_){)h{Tص,) ul"[ኈfdvckE#d-~ obiy kH% ՟P1w@QB1!k0daS&LA@jS0"EoU+kR.euM@ȹh +GR" jFJCۥP 0nO8]5ĩ8Zk+DQvHq' *^BH..|ǵ)mƥO-[B8XA/+0sB ,q %vďL>`'WP1h8QȒ"޿UeV9 BxD$e}1BC>88W"ۋCCIudlP,%/V4qq8/015 .Bhv篖:סCwUUR?&i;ll\+,.+&qK ˨ ef`S0qçyUFϟ+ FzC6[&8i:,@ #yY$V/ %!12^y*'B`k`b0<ƲT1IAYC0q*+%c]p$Mޮxp2^LQu([")Q1K38Sq2M *XA P@hvk l:^ &Xy^&Y|5n"2! ` c)US3<-Ŵ Ke;p4bpg!Tk܄(u3g&P( B QxƑH` FGkW?`WK&[z8(K^T2SDqE@@8gIAKXL$#M`p`D@(:1 K2a \hw mLU n*-@,e W*2L[91ǦcyNF DBLj7g0-@ P&@fQ]B6\\.' JS.z{:;$𪶯 lf,[baQX[+K%wx<+Xҋ9Z\u:Ed"ʋ";ʊY iJ NZaH|M,p bj̍y m OQG!Z BuUϗ*4ITvZGVC"&x5vBԊ9$lCyj*>WJ2}`KX+:k`:Q#DKH!Oy , ϫ$&0:Z} O3 zg(hX@${'̥@.|2(>qyaľ.PJיE vz<3X8s):A 4 k̀ v&`[f"i!@ч dvrSCq<\"Je` QWV8 (^B=Qh=û2kXb8 :|X9 \' ATTO ټrc@.^Bj'e bv6"!\@ 1j#;EXM Բ"y|` ;@ ̃e9$@/$œA7m)l/&oK` zOfS w;Jp$ R @ =6>6تW[N@ +HL`ījz>꧇a+4fE#39F>)bOM*YvҐE`w4Yz0; GBrS3bC`;:j*?4"`a_ZZRKK3* Ld]V9M˓H Hc0!QXEy_Z--8< XA/Qf>+@5aMZB KBx̊;U>=80D80Z.[Nġlڗ\"!GB=1q)zBSc, >HmySB`U~``W6f?֭i^GBr 0 Gc4&?śP<f ҺOiv v HdSfֆL 4i"!25"@M ̌k*tv;<J"#͍u1<Ы ]N T%d6{BW[ ܸ(`W PbncPBns@5j̄lc؄?nJݠ\ A O bÐ(/$U. X b+U 5oj])I!.#T^AG\d:mQqKn_'@}`&D>[$ק:B%W, `ǰ<@ʤrtR袳gNG!^I(("j`IheQ=7+jA\Y)[L ư@O}pw-[ȉei&u[P G @"L z$1.XBV&t+9OC1sMNlZ4y }5b@`jU(ITT$8-7˻4*$^,#xٴ^EJiuo\WVHBZy}Wsֈ3)2<|% PI˪a/xHq^spD5Bt'}ׯldy AO""G?ajYONm`@W6l LNPGO;M `d;/e۬>) Ɉ`:X4 1rʿZ& KDvkd.m9 <]/ma;EA+($|quT#pIJe}kW/w;AÒ:ŋ{:>>m\﷽xLaL[YEQJbpHTkT͓ ~ЏB `!`w>hhhh,ç [;4Jp%轨|j׮]z髮8O4p6w|ݝ>'t97=c ?aSe3w_ẗ~$U /E""dҐb0T*.ń=}U!P !~<_~ @ DŽ;k{q{d k$@ j|qW&FرAzxŭIt(5geUΖ.WRُ&}Cf(8r\3&U xUŋ~; 0p0sP^,gcf'TnҕSMx~ \@_'OW^V{/Y]jQ"Gttt\w€#g\E]T-pel >|)z >tv|LqpH {]O@/lD;4ݨt 2m|O>j& ٕ}<!*ÒREO[)7S|b֨JUq"X:?z񓋽*3>[8DgB油=΄y)tڊ핚=m>0=+` !Q{wz:`@BQgĮLLcsM!05M$ղtW3rLS)#XpXM 3gpc 'ekŜV_4YK00߹2n1&,p朘"u<@O5Y(%%^^to+C.vDGR+ Z:ć[Q>:2H>&> |ͤޞ6'Fګ_@S4}z>Y>|yRD-A7ErAǞYy\1~~^_sgﶶ;iL8f+MvajQ &߼286)]33#醥3Nfx_[;:S]c'ct9XJV^> >jwi"́[V;J@'/fNcGݣ&L#355ZqѨ4 " H"Csc.'PrlmGIhaGdWnE>,a Z&=4K1/,foCk㏎w.{o?x}5am`Bw0 >@1WNY' <^.=R'rsh.Q{%{)'Fv|gԷ޹sG'Ona"|pudC|Z!>>>}=յK£|>ET͵4IZ7G~+!p&o5^>՜^B5F>owJ%n L$-ȱOh f w ~@a |Ͷ-؁5|~ڋ?o_aq*x-F\ sF]ne>;|B$q)ǟ.1׸^q _xes(Dpf\`!Hʦ8퉽> ϔ]-:eҌ>y~H)}S.wa]e?m"n(K }{_&u˰zƔ ݢfuq[I\7A㗛G\eMP%.Ҧtƺ\xwYw+Jķ 7]7|Z*NЅ.F,>/Ax]읂-ġ7;W嶸WڝboX"Z<>ܢ4.⮤n B'!r<ۺN?5RAZ/F K"%/ nPԺX3p1pfͦ+``_^-k~dզw"Nё)n&7ʙw6MxlﻗF{.N;+ӂvfV\-z&zߣYD\9srQ\mur'ۮFA^oo2H%tu;#RaW\GĢ&W\;{MEW8OK^2yx,KңoIw.۹d&'5v/B~4fHsb`r=F`(0zGOf}|_~] WE"_nksmp:A#)}Cl D"q_2K!dn;C^\P0.8 ?oTHEA#(tF )غGұV}_+@ H|4@u>ʿ6_98 ";! KIi"N:!ɿj8"g&saSP%&p"mm AH Cx0"#_!gzou'HB׍DGL`H0 aɄA6z ߨWAg=kG'˯k|վGH^?? c!D Nf z7~&WMIENDB`PK !Ẑ+ res/mipmap-xxxhdpi-v4/ic_launcher_store.pngUTPNG IHDRRlkIDATxy|T$u=HBdPWPVVZj"lնJ~?+ EŅ$$yd&$ܛ9ds9>YU-@!dcY@2eCYd#B>fiE?' `QƊ!!rv#'YZݭL|i 4kT՘iH B*ԉF5$G,4p/K+y6 PxYxj;.Yp J+ H! ^u@^Xf[=N- fu7z,fC~VC{w.krsv9[.6 XZF~>5R6c35T\/fVmZYl`aH;|w>ݸ!kW@UcHorj4C7PLJ }K+T _l``hJBKr U5^=%+Rl&0XsFMB @92l F0lX(떝A|3H1#]fdpzkǬtHt B\nC,P[kg! 6<;P:9Ռ< stʶ`CQ $ f!J\2@ "Kj@?ћ E6T!Bfω% E\J!Bf7H!B @ )RZkpK:+4i!0Zwi_NICWZ{96pj{Z,atj7JFk/Ch䄿]o58I7 %Q&S1g:<|+p}ns֊ #:g;bn83\:45` W͞6҂d:dJ`>)1vxFO` t@e9V7I|87Py"KZU hG..O{/$?-xEJg_+ <|bL,n( z/ w^]ij?X@J<6϶(DQ;(ʤ@e6ƆVzk[,NJ&BDXubycє!\ .o4igdV#"ɱzXF胔U&%usxP MhI 9Bl+7Q)9wOV#6QWH߭4޽B{`!dɊ]rUs]tҨ@UsY %ZQnhjOowe~h~r_*Qb]m;O~U^ikՎӊL#]-ն}yq/Jyvnw{Y76k:hԷN%̧˕Mk>;>N1G~?Qتz[lQKid&tZϯ xn!D`=8O(ӿ07}Z dn{Ycau]#D+f⅛Go1|Ͽ#z_{ igv{i#1ipíI hg [Fm1H)9bU^5_r^ =.ss@ 6i!۪GEԄh޸crz:#|a\52 4Pa(P#Paz%=Foz򭾓^\sO?736P@HF1S[ǑhՏ)j:~dari__h~;[_L!B ~~&kHdKǩ_]ٖ#NYXϏ20#^!P'€L)fbAc<ΎǣQ 9Av1QT-x(@&Mpe)V䶾fph_0+d3nPBHCh7ӊ@{ZZmZ!PoDto56*׭wl /H8+1ɯtFR ^]KPș8chn#B`G|[.@njBބ@%)!)%~%̚`֘yh)mS@VeB~ݿSgZŸ?=zB.Qm&rȬęV_]x$g?Ԩ͚wUe͛B !I,.wm"JYCJ&cst5Ia @3d3O $QL)O[hI@FChwe)B>̆;6j|NذǛ.ϱrsq]@B`@F|#?یE~-&ԝ?Dq@@> Quuq`Sis RÎ=muNX]>+@FA;X?lJ obYSD 3!'x~E~}n;#ZR\V Vd9e‘:yo~~TL=!Ӯ(WֲeI@zEɮSB ϶~G~@F~SqS?! }wPZ-L)O8^aB ="д348-,)%KV>丶V3U۲֞S2Ǯȡăw1ՙY1[M!x~jZ#?1m#*ˈcS18,nϬeO|4q[n$Kؐ7h85xwL/5Z!P8(75y 8ċvvkIى /Hz~#XJ|QU4͟5])hhjTp)F=#S8?}'qļa@sW7"?FI~ucM_Y(r&Kvؙnm10A|H61H!P祇uXMp7f|9j|nQ+# S/.aJ1QԳNؼx60kY =TfR <'-xymcdxU#eXMG !}CH53`Ǹ:w;ol m-,tӺF[.H^Z\X#oa>ǁv}VB:Ei\9"3sK:kg?uwalXT] [xjaX]_>Y'V䲾\>B P\Fݭ!q[z2LB!PwXݝ{q`ǛnnQvj(TcI @7V{9cgzZ CuLB o;ݕ>|;c/8ơnraH;*&51:I'߬Ls[ֻɯixqNFOf Am=vZ%: 40`O{m#BS9^v/Mau-n@#BMgHUE::aG/l^Yȏw}8tihj5tD(ʬ1XE@MV{,n.}|c>=w?ofӗ գ$U.{s<7 ୩(E4VmyCw(uBy{^$cd71ߡ@N) 7J_!:u-kC f&.ڬcb]靇Ol]G*lf9lXOPQ WӊHE4|qnxz6iӷO+"=Qx~v]SgZˆ=岗a#B}ő@)%b҅k~fvj6 {^6A)e&F&(LzB.qsUuak/4nrLg3B@Vۓ^zpǯo} a岏5eC9lHjdS# qnpc <h>ɵO|M/" ^A(weqj:a?6eA͗DqP1&;2Z.^ { (ڗłYq;9_oUr6 Ȉ禩z7v 2SbtzYUKͦ L$ff-^цfá]W'1w"PvJ,{,Ϯݡ#!`'hi s{!?DǎzpϾÞ28+>ݯl1\R߻CK t1c= zҁ߿ Ckq3 6Ћ]|j_}ud@ qm52M)ar=zx gZ9x08 !Rf($XT]Hÿ:ov"Avy K t.,IQYr6ǘHoZি~#E9rJ#;$St>5ῧ[o= ]24C@f3f`\璕{0]|x=Mͭ!E4M_Q(*t:{)~ͺ /H⚉J]Pl?ب$':dncg=44܂Hi;t_JGoVU:>~`t;emeX~'K"-1!գk,|?Ae~ ݗQ} -z,+fatt 񦀞Wۤ‘uߢX&34?y>$JvXL5=%O\} ^貭fKb]'Q5֬[t ;z*{@ Ir(%XLYplR^[4* Eׄ(3IvDbK (!3B,ߪ@%$E[$CCrFTӫ#;|,%\gU;ͻ٤yyVG4!V2k-9^ڬۉ(IdXASZm%%>u*wWRȡ_}%nVavM|j0'IENDB`PK !*@|| resources.arscUT |JD=-Z$U8aDc 'Lx+L|L+`!f O % R | 9 j ) a N 7lQ{7m*g.VpCf![0\V3p+Ow7cDv 2T)Mu7c&Q2X% E f ! !J!y!!!!"B"d"""""&#X####$/$l$$$$%1%e%%%%2&X&&&&'2'^''''(0(U(w(((()D)l))))*O**** +(+T+s++++ ,),D,u,,,,-=-b----.-.N.s..../A/Z/////-0s0001.1d111 252k2223=3h3333 4Q4444 555l55556.6k6666!7M7}7777&8N8x888/9n999 :H::::5;m;;;<N<y<<<=[===>P>>>?N???@I@@@!AdAAA)B|BBB,CgCCC D?DqDDDETEEEE,FdFFF"GVGGGG H6HHHHIIIIJRJJJKAKxKKK"LVLLLL:MqMMM9NvNNNOOOOOPEPPP QNQQQQ8RvRRRSSSSSTKTTTT7UlUUU"VZVVVWRWWWXOXXXY?YwYYY6ZtZZZ[c[[[ \T\\\\']k]]]^E^~^^^_Y____%`b```a@a{aaa2brbbb2ckccc6diddd5eeefJffff+geggghShhhh3iliii$jijjj4k{kk$lxlllCmymmmnNnxnnn oEorooo7pwppp[I̅ԅ:GUcz†؆ (/%,?lˈ ,< 5UzKZϋ!>KRW]dmr}Œόߌ +9IXap͍b6ӏ*@K_~oyÑ$hђޒ#4ajړ(9”ɔєޔK֕ܕ!xÖW]cx͗Zipxʘ Cϙ "8Lț>[xœ֜)Oa{(ÞKVjt;Kh|ѠUy:ƢӢ +EYviߤĥm9wçɨmbª)cp۫9Zcˬڬ+W`iʮ7ۯ >J{ʰ߰nz ղP;/Mr3asշ!6vIdUz5cŻ@ü̼ԽҾ+A4e<Un'<K|W"Do~AMh8r /Wb*?JXcj!+AbrDOq .Z/M(*/B:Jl/atj 7St%rUZ{0GWt,Um/R6WjwSn &7Lbm-y#,8C&z>$+r7&Jl@z8YyB7u8`'?m0gX):'fmy5CUq,7DW"fp *6^n0N+a: w  M \   c ~   0 N   );Dhq;TrS\wOXg kz1@OapyGNUoTg4AU|*9EXj}";uJ(JlCX-d, "   !C!!!!","^"""####$F$v$$$$$%%w&&&&'''((C((Z))**#*O*k*y***#+5+W+}+++N,V,^,f,y,,,--%-C-O---.).:.`...Z/n////0000V1f1s11 22&222223@3d3o3|333Z4x444R55555660666677.7J7h77@8`88 999e:::::;;;;;<><h<{<<<<<<<<=5=F=[====&>y>>??/?:?????????@4@@@A*AAAUA`AiAwAAAAhBBBfC}CCCaDDDDbErEEEEEFFHFWFcFFFFFWGbGH HGHgHtHHHHIIIJJJKQXQQQQQR"RDRRRRSS3S=SIS]SSSSST,T>TITTTaTmTTTTTTU@UIUtUUVVVW[WWWWIXUX4YCYYbZZs[[\]]]]]] ^8^V^^m__z``````a3a=a{aaaab2bbbbb9cGcccccccd0dGdddddde ee+eJeeeeeNflffffff*g|ggggggghh"h+hChhhhhhAiWi^ipiiij%j8jOjkjxjjjjjk1kO,9ITc+6%/9J[n0 Umx6X|(E*7GXz1SRzLqU&E.MlxD`o %K <a)Act M &Nlv3BUbx1<z$5 (4\jxY!6Sjv $v:Uf|c9TQzQ_j@2Sg9gt<ZC`wVmDcp9LhSb|'7I_oy .PZhy:T}KWq^ #kv)M`j6hW|,GZh .Od0Qo8]m{,%'3w$u Zdp}-Uv  2 U  ( ? R a p   < I f   5 A     # D Y c l  ]mx~ 5@HQpUi"6 0>9Hf~%4M(9Mey"IV^s_r2k|GBKRhE[)6UczR ;Lcu , : Z l  !!.!J!!!!$"4"J"_""""<#G#W###### $$$$$$%1%?%]%s%{%%% &&&1&&&&&&&''0'A'U'm'''''(((,(5(H(^(q(((((((( ))/)P)])m)))*+******+-+@+_+h+t+++++ ,,>,,,, -- -4-E-Z-i----...q///x000Q11112O2^2~222U3g3484N4j44444-5^555&66666L77777858F8t8}88888959:9R9]9n9|9999:8:Y::=;K;k;;;<<#==>?>_>>>>G?V?~????@wAAAJBUBBBBB CXCCCCZDD-EEYFfFFFG]GGGG H,HjH{HHI?IUIIIIJJSJbJkJJJJJKK=KkKxKKKKKL/L\LLL(M9MLMMMYNwNNNNNNOOPPPPPQQQQQQRR#RjRRRRRS1SSSSSTT T/TTTTTTTTU7UEUYU`UU VV&V>VTVbVVVV WW(WWWWWXRX[XoXyXXXYYBYNY_YYYZ Z:ZZZZZZ [*[L[[[[\Y\v\\\\\\\\\]]/]O]]]]]]^$^4^F^^^_______ `p`}```````aaCaaaaabebbbbbbbccccd!dHd_dtd|dddddee$e8eeef@fLfXfdfpffffff$gcggggh hh9hHhhhi-iBiiiiii j j;jYjjjkkkkl,lllmGmammmn)nnnvoopqpppppp q-qcqqqq(r7rUrsrs)s4ssssttUttWuwuuuuu vvwVwwxyyy zkzz{6{N{{{{||+}F}}}~~~8r|ˁ Ha‚ӂ CQ]΃2FUȳ#auƅ+6KņGƇ݇ sˈֈp <E*6Y #;Gl̍;[v+jޔVϙ8m'eʤ.IP $@Ƨҧۧ$3<KZiѨ7@Uɩ8GENWf$rȬ`ǭ.Nd8CL#8YȰz,COtͲ=Mo:ϴٴ uݵn#8Yn÷,Jh**res/layout/intercept_suggestion_layout.xml**res/layout/hockeyapp_activity_feedback.xml''res/layout/hockeyapp_activity_login.xml((res/layout/hockeyapp_activity_update.xml((res/layout/abc_list_menu_item_layout.xmlres/drawable/default_dot.xml((res/layout/hockeyapp_fragment_update.xml..res/layout/hockeyapp_view_feedback_message.xml99res/drawable/design_bottom_navigation_item_background.xml++res/drawable/abc_seekbar_thumb_material.xml%%res/layout/loading_lottie_console.xml&&res/layout/loading_lottie_favorite.xml%%res/layout/loading_lottie_general.xml&&res/drawable/design_fab_background.xml**res/layout/loading_lottie_notification.xml&&res/layout/loading_lottie_resource.xmlres/layout/main.xmlres/layout/main_with_drawer.xml!!res/layout/favorites_fragment.xml..res/layout/dialog_scanning_for_fingerprint.xmlres/layout/drawer_header.xml;;res/drawable/common_google_signin_btn_text_light_normal.xml**res/drawable/abc_switch_thumb_material.xml::res/drawable/abc_spinner_textfield_background_material.xmlres/layout/empty_view.xml""res/layout/expandable_listview.xml))res/layout/expandable_listview_header.xml&&res/layout/abc_list_menu_item_icon.xml$$res/layout/fragment_welcome_page.xml00res/layout/abc_popup_menu_header_item_layout.xml--res/layout/hamburger_menu_selectable_item.xmlres/layout/helpandfeedback.xml--res/layout/hockeyapp_activity_expiry_info.xml''res/layout/abc_list_menu_item_radio.xml++res/drawable/abc_seekbar_track_material.xml//res/drawable/abc_seekbar_tick_mark_material.xmlCCres/drawable/abc_list_selector_background_transition_holo_light.xml55res/layout/notification_template_big_media_narrow.xml<>res/drawable-mdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_dark.png77res/drawable-mdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png<>res/drawable-hdpi-v4/abc_text_select_handle_left_mtrl_dark.png;;res/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.png44res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.pngDDres/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.png77res/drawable-hdpi-v4/abc_tab_indicator_mtrl_alpha.9.pngBBres/drawable-hdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.png@@res/drawable-hdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_light.9.png99res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_normal_pressed.9.png99res/drawable-hdpi-v4/abc_popup_background_mtrl_mult.9.png33res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.png99res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.png;;res/drawable-hdpi-v4/abc_menu_hardkey_panel_mtrl_mult.9.png55res/drawable-hdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png11res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_normal.9.png55res/drawable-hdpi-v4/abc_list_pressed_holo_dark.9.png66res/drawable-hdpi-v4/notification_bg_low_pressed.9.png<>res/drawable-xhdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.png99res/drawable-xhdpi-v4/abc_scrubber_track_mtrl_alpha.9.png11res/drawable-xhdpi-v4/abc_list_focused_holo.9.png;;res/drawable-xhdpi-v4/abc_scrubber_primary_mtrl_alpha.9.png&&res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_ga.png88res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.png..res/drawable-xhdpi-v4/design_ic_visibility.pngAAres/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark.png66res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.png22res/drawable-xhdpi-v4/design_ic_visibility_off.png33res/drawable-xhdpi-v4/googleg_disabled_color_18.png33res/drawable-xhdpi-v4/googleg_standard_color_18.png66res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha.png))res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_store.png66res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_low_normal.9.png66res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png::res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.png00res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_black_16dp.png77res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_low_pressed.9.png''res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_dev.png22res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_normal.9.png::res/drawable-xhdpi-v4/notification_bg_normal_pressed.9.png66res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png99res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_paste_mtrl_am_alpha.png((res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_beta.png;;res/drawable-xhdpi-v4/notify_panel_notification_icon_bg.png88res/drawable-xhdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png44res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.png))res/mipmap-xhdpi-v4/ic_launcher_alpha.pngQQres/drawable-xhdpi-v4/common_google_signin_btn_text_light_normal_background.9.png==res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.pngBBres/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_light.png@@res/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.png55res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_16dp.png66res/drawable-xhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_015.pngAAres/drawable-xhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.png<>res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.png99res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.png11res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_black_48dp.png66res/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_longpressed_holo.9.png22res/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_focused_holo.9.png;;res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_menu_selectall_mtrl_alpha.png66res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_star_half_black_48dp.png77res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_menu_share_mtrl_alpha.png77res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_radio_to_on_mtrl_000.pngAAres/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_dark.pngBBres/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_right_mtrl_light.png??res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_activated_mtrl_alpha.9.png==res/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.pngFFres/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha.9.pngDDres/drawable-xxhdpi-v4/abc_textfield_search_default_mtrl_alpha.9.pngQQres/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_dark_normal_background.9.pngRRres/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_icon_light_normal_background.9.pngQQres/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_text_dark_normal_background.9.pngRRres/drawable-xxhdpi-v4/common_google_signin_btn_text_light_normal_background.9.png//res/drawable-xxhdpi-v4/design_ic_visibility.pngAAres/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_dark.9.png33res/drawable-xxhdpi-v4/design_ic_visibility_off.png44res/drawable-xxhdpi-v4/googleg_disabled_color_18.png**res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_store.png44res/drawable-xxhdpi-v4/googleg_standard_color_18.png77res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png''res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_ga.png((res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_dev.png77res/drawable-xxhdpi-v4/abc_btn_check_to_on_mtrl_000.png))res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_beta.png99res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png**res/mipmap-xxhdpi-v4/ic_launcher_alpha.pngBBres/drawable-xxhdpi-v4/abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark.png88res/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_pressed_holo_light.9.pngBBres/drawable-xxhdpi-v4/abc_list_selector_disabled_holo_light.9.png==res/drawable-xxhdpi-v4/abc_menu_hardkey_panel_mtrl_mult.9.png;;res/drawable-xxhdpi-v4/abc_popup_background_mtrl_mult.9.png>>res/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha.pngCCres/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_000.png>>res/drawable-xxhdpi-v4/abc_cab_background_top_mtrl_alpha.9.pngCCres/drawable-xxhdpi-v4/abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005.png<>res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.png::res/drawable-ldrtl-mdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.png;;res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.png>>res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.png::res/drawable-ldrtl-hdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.png<>res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_spinner_mtrl_am_alpha.9.png==res/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_ic_menu_cut_mtrl_alpha.pngAAres/drawable-ldrtl-xxxhdpi-v17/abc_ic_menu_copy_mtrl_am_alpha.pngCancelLast Updated: %s@@The update could not be downloaded. Would you like to try again?RetryDownload Failed__Your device is not connected to the internet. Please resolve connectivity issues and try again.77%s has expired. Please check HockeyApp for any updates. Build Expired Attach FileAttach PictureAttachment addedAdd Attachment Loading…Remove attachmentAttachment removedEmail (required)++Would you like to send your feedback again?PendingRetrieving discussions…JJM2,4.27 L2,4.27 L4.54,1.73 L4.54,1.73 L4.54,1 L23,1 L23,23 L1,23 L1,4.27 ZSign insans-serif-mediumsans-serif-light@@android.support.design.widget.AppBarLayout$ScrollingViewBehavior11android.support.design.widget.BottomSheetBehavior %1$d / %2$dToggle password visibilityM12,4.5C7,4.5 2.73,7.61 1,12c1.73,4.39 6,7.5 11,7.5s9.27,-3.11 11,-7.5c-1.73,-4.39 -6,-7.5 -11,-7.5zM12,17c-2.76,0 -5,-2.24 -5,-5s2.24,-5 5,-5 5,2.24 5,5 -2.24,5 -5,5zM12,9c-1.66,0 -3,1.34 -3,3s1.34,3 3,3 3,-1.34 3,-3 -1.34,-3 -3,-3zNNM2,4.27 L19.73,22 L22.27,19.46 L4.54,1.73 L4.54,1 L23,1 L23,23 L1,23 L1,4.27 ZAn error has occurredM3.27,4.27 L19.74,20.74AzureAuditApp.AndroidThis appEEWould you like to send an anonymous report so we can fix the problem? Don't Send Always Send Send Report%s Unexpectedly QuitNeed storage access//Please fill in the missing account credentials.Password (required)""Do you want to save your drawings?DiscardSaveDraw something!ClearUndojjIn order to download and install app updates you will have to allow the app to access your device storage.TTPlease enter your HockeyApp account's email address to authorize access to this app.&&Show information about the new update?IgnoreShowUpdate Available**%s is available and is a mandatory update!%1$s %2$s - %3$sOpen navigation drawerClose navigation drawerSending feedback…Message (required)Name (required)RefreshAdd a Response Select FileSelect Picture Send Feedback__Message couldn't be posted. Please check your input values and your connection, then try again.FFNo response from server. Please check your connection, then try again.Only %d attachments allowed. Feedback sentSubjectSubject (required)Please enter an email address""Please enter a valid email addressPlease enter your namePlease enter a subject88Message couldn't be posted. Please enter a feedback textaaPlease enter your HockeyApp account's email address and password to authorize access to this app. 931304457891''1:931304457891:android:7ab09be922e18e7fHH931304457891-8p1uqumlbtqp91a12p2sjqnpc6f6p9ud.apps.googleusercontent.com%%https://azureapp-fa20b.firebaseio.com''AIzaSyAErzFED-aoey7P_teE_C43QelIGxLWQ7sazureapp-fa20b.appspot.com sans-serif999+ONOFFNameUpdateOKFeedbackMessageEmailErrorPasswordLoginSee all Clear query Share with Share with %s Search queryDoneCollapse Search… More options Navigate home Navigate up Choose an app Voice searchSearch Submit query Open on phoneJJ%1$s won't run without Google Play services, which are currently updating.Sign in with Google66%1$s won't run unless you update Google Play services.CC%1$s is having trouble with Google Play services. Please try again.Google Play services errorEnable Google Play servicesInstallJJNew version of Google Play services needed. It will update itself shortly.EnableUpdate Google Play servicesGet Google Play servicesPP%1$s won't run without Google Play services, which are missing from your device. Miscellaneous77%1$s won't work unless you enable Google Play services.TT%1$s won't run without Google Play services, which are not supported by your device.Esborra la consultaCerca...Envia la consultaInicia la sessió amb Google Cerca per veunq%1$s no es pot executar sense l'aplicació Serveis de Google Play, però no és compatible amb el teu dispositiu.gj%1$s no s'executarà sense l'aplicació Serveis de Google Play, que s'està actualitzant en aquest moment.ReplegaActiva Serveis de Google PlayAltres ActualitzaNavega cap a daltZ^%1$s no s'executarà si el dispositiu no té instal·lada l'aplicació Serveis de Google Play.@A%1$s té problemes amb Serveis de Google Play. Torna-ho a provar.Navega a la pàgina d'inici Més opcions89%1$s no funcionarà si no actives Serveis de Google Play. Instal·laConsulta de cerca-.Actualitza l'aplicació Serveis de Google Play Inicia sessió(*Obtén l'aplicació Serveis de Google PlayActivaSelecciona una aplicació DESACTIVATComparteix amb %sMostra'ls totsError de Serveis de Google PlayIK%1$s no s'executarà si no actualitzes l'aplicació Serveis de Google Play.Comparteix amb_cCal una nova versió de l'aplicació Serveis de Google Play. S'actualitzarà automàticament aviat.FetObre al telèfonACTIVAT+999Cerca Naviger ophjDu skal bruge en ny version af Google Play-tjenester. Opdateringen gennemføres automatisk om et øjeblik.ILDu skal installere Google Play-tjenester, før %1$s kan køre på din enhed.89%1$s har problemer med Google Play-tjenester. Prøv igen.FRAIndsend forespørgslenAktivérAktivér Google Play-tjenesterRT%1$s fungerer ikke uden Google Play-tjenester, som ikke understøttes på din enhed.Fejl i Google Play-tjenesterHent Google Play-tjenester Naviger hjemJL%1$s kan ikke køre uden Google Play-tjenester, som i øjeblikket opdateres.AB%1$s kan ikke køre, medmindre du opdaterer Google Play-tjenester.LukTILRyd forespørgslenLog ind med Google Vælg en appOpdaterLog indSøg…Flere mulighederSøgeforespørgselOpdater Google Play-tjenesterÅbn på telefonen@@Du skal aktivere Google Play-tjenester, for at %1$s kan fungere. TalesøgningSøgSkjul Del med %sDel medSe alleDiverse Installer در حال انتظار بازیابی بحث …#آخرین بروز رسانی : %s ایمیل'تنها %d ضمیمه مجاز است.0Wآیا تمایل دارید که دوباره نظر خود را ارسال کنید؟ایمیل (مورد نیاز)بازخورد ارسال عبارت جستجو افزودن پاسخ انتخاب فایل انتخاب عکس ارسال نظرdپیام نمی تواند ارسال شود. لطفا اطلاعات ورودی و اتصال خود به اینترنت را چک کرده و دوباره امتحان کنید.Tپاسخی از سرور دریافت نشد. لطفا اتصال خود به اینترنت را چک کرده و دوباره امتحان کنید.(...در حال ارسال بازخوردFs‏%1$s بدون خدمات Google Play که در دستگاه شما وجود ندارد اجرا نمی‌شود.پیمایش به بالافیدبک ارسال شد انتخاب برنامه موضوعموضوع (مورد نیاز) تازه کردننام (مورد نیاز)نام*لطفا یک ایمیل وارد کنید#متن پیام (مورد نیاز)متن پیام به‌روزرسانیخیرZآیا تمایل دارید که بصورت ناشناس گزارش این خطا را برای ما ارسال کنید تا ما آن را رفع کنیم ؟T‏نسخه جدید سرویس‌های Google Play نیاز است. به‌زودی به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود.O‏%1$s بدون خدمات Google Play که در دستگاه شما پشتیبانی نمی‌شود، اجرا نخواهد شد.روشن نرم افزار۹۹۹+ موارد دیگر جستجوی گفتاریT‏%1$s بدون سرویس‌های Google Play که درحال حاضر درحال به‌روزرسانی هستند، کار نمی‌کند. جستجو…همیشه ارسال کن کوچک کردن*‏ورود به سیستم با Google‎%پاک کردن عبارت جستجوK‏تاز مانی که سرویس‌های Google Play را به‌روزرسانی نکنید، %1$s اجرا نمی‌شود.!اشتراک‌گذاری با %s جستجو ورود به سیستم عبارت جستجو#=‏‫به‌روزرسانی سرویس‌های Google Playاشتراک‌گذاری باباز کردن در تلفنLدستگاه شما به اینترنت متصل نیست. لطفا مشکل اتصال را حل و دوباره امتحان کنید. خاموشفایل پیوست حذف شد حذف پیوست...در حال بارگذاری افزودن ضمیمه فعال کردنپیوست اضافه شد ضمیمه عکس ضمیمه فایل&Eزمان این شماره ساخت به پایان رسیده استL~%s منقضی شده است. لطفا برای دریافت بروز رسانی جدید به HockeyApp مراجعه کنید./‏دریافت سرویس‌های Google Play دریافت ناموفق%‏خطا در خدمات Google Play#پیمایش به صفحه اصلی تلاش مجددAwدریافت بروز رسانی ناموفق بود. آیا تمایل دارید دوباره امتحان کنید؟ تاییدلغوخطابروز خطا-%s بر خلاف انتظار متوقف شد ارسالپاک کردن1W%s به عنوان یک بروز رسانی الزامی آماده دریافت استT‏%1$s برای استفاده از خدمات Google Play با مشکل روبرو است. لطفاً دوباره امتحان کنید. :لطفا گزینه های خالی را وارد کنید ;بروز رسانی جدید آماده دریافت است نمایش بده5لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید-لطفا نام خود را وارد کنیدSلطفا برای دسترسی به این نرم افزار، ایمیل حساب کاربری خود در HockeyApp را وارد کنید.!7‏‫فعال کردن سرویس‌های Google Playورود^برای دسترسی به این نرم افزار لطفا ایمیل و کلمه عبور حساب کاربری خود در HockeyApp را وارد کنید. بازگشت به قبل.لطفا موضوع را انتخاب کنید[برای دریافت و نصب بروز رسانی های برنامه، شما باید اجازه دسترسی به حافظه دستگاه خود را بدهید'Gنمایش اطلاعات در مورد بروز رسانی جدید ؟ بروز رسانی8dپیام نمی تواند ارسال شود. لطفا متن پیام خود را وارد کنید7نیاز به دسترسی برای ذخیره سازی ذخیره?h‏تا وقتی سرویس‌های Google Play را فعال نکنید، %1$s کار نمی‌کند. مشاهده همه&Eآیا تمایل دارید کار خود را ذخیره کنید؟گزینه‌های بیشترنصب%کلمه عبور (مورد نیاز) کلمه عبورتمام!چیزی را رسم کنید 音声検索$N%1$sの実行にはGoogle Play開発者サービスの更新が必要です。)Google Play開発者サービスの入手検索完了 スマートフォンで開くホームへ移動&T%1$sの実行には、Google Play開発者サービスの有効化が必要です。<「%1$s」の実行には Google Play 開発者サービスが必要ですが、お使いの端末にはインストールされていません。 %sと共有共有 ログイン検索キーワード,Google Play開発者サービスのエラー 上へ移動,Google Play開発者サービスの有効化1u%1$sの実行にはGoogle Play開発者サービスが必要ですが、このサービスは現在更新中です。)Google Play開発者サービスの更新有効にするすべて表示 検索キーワードを削除 その他のオプション 検索….ナビゲーション ドロワーを閉じる 検索キーワードを送信+ナビゲーション ドロワーを開くインストールアプリの選択3w「%1$s」で Google Play 開発者サービスに問題が発生しています。もう一度お試しください。 その他.tGoogle Play開発者サービスの新しいバージョンが必要です。まもなく自動更新されます。 Googleにログイン:「%1$s」の実行には Google Play 開発者サービスが必要ですが、お使いの端末ではサポートされていません。折りたたむ更新 სხვადასხვაჩართვა5c%1$s ვერ იმუშავებს Google Play Services-ის ჩართვამდე.H%1$s-ს Google Play Services-თან პრობლემა შეექმნა. გთხოვთ, ცადოთ ხელახლა.0განაახლეთ Google Play Services აპის არჩევაZ%1$s ვერ გაეშვება Google Play Services-ის გარეშე, რომელთა განახლებაც ამჟამად მიმდინარეობს. %ხმოვანი ძიება განახლება "ყველას ნახვა გამორთულია გაზიარება::~%1$s ვერ გაეშვება, თუ Google Play სერვისებს არ განაახლებთ.+მეტი ვარიანტებიძიება:მოთხოვნის გადაგზავნა#=Google Play Services-ის ჩამოტვირთვაc%1$s ვერ გაეშვება Google Play Services-ის გარეშე, რომლებიც მხარდაუჭერელია თქვენი მოწყობილობის მიერ..ტელეფონში გახსნადასრულდაძიება...=მოთხოვნის გასუფთავებაAსაჭიროა Google Play Services-ის ახალი ვერსია. ის მალე განახლდება.აკეცვა.Google Play Services-ის ჩართვაჩართულიაT%1$s ვერ გაეშვება Google Play Services-ის გარეშე, რომელიც აკლია თქვენს მოწყობილობას.4მთავარზე ნავიგაცია"გაუზიარეთ %s-სშესვლა Google-ით შესვლა1Google Play Services-ის შეცდომა+ზემოთ ნავიგაცია ინსტალაცია+ძიების მოთხოვნა>Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਫੁਟਕਲ ਖੋਜ… ਸਥਾਪਤ ਕਰੋਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹਟਾਓ'ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ BGoogle Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਓਯੋਗ ਬਣਾਓ "ਖੋਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛਤੇW%1$s Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਹੋਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ&%s ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋO%1$s ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।*ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੇ ਬੰਦਸਭ ਦੇਖੋ"HGoogle Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋH%1$s ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।.Google ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ7Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਖੋਜੋ,ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋਹੋ ਗਿਆM%1$s Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਪ ਚੁਣੋQ%1$s Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।P%1$s ਨੂੰ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।ਵੌਇਸ ਖੋਜਉੱਪਰ ਜਾਓMGoogle Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।இயக்கு தேடு.Google Play சேவைகள் பிழை=Google Play சேவைகளை இயக்கவும்.மேலே வழிசெலுத்து "தேடல் வினவல்8|Google Play சேவைகளை இயக்கினால் மட்டுமே, %1$s செயல்படும்."%s மூலம் பகிர்Fபயன்பாட்டைத் தேர்வுசெய்க%UGoogle Play சேவைகளைப் புதுப்பிக்கவும்Sதற்போது புதுப்பிக்கப்படும், Google Play சேவைகள் இருந்தால் மட்டுமே, %1$s செயல்படும். குரல் தேடல்(எல்லாம் காட்டு ஆஃப்சுருக்குதேடு...நிறுவு1வினவலைச் சமர்ப்பிபுதுப்பி_Google Play சேவைகளில் சிக்கல் ஏற்பட்டதால், %1$s பயன்பாட்டை அணுக முடியவில்லை. மீண்டும் முயலவும்.மற்றவை/Google மூலம் உள்நுழைக ஆன்உள்நுழைகRGoogle Play சேவைகளின் புதிய பதிப்பு தேவை. அது விரைவில் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.7மேலும் விருப்பங்கள்m Google Play சேவைகள் இருந்தால் மட்டுமே %1$s பயன்பாடு இயங்கும். ஆனால், உங்கள் சாதனத்தில் அவை ஆதரிக்கப்படவில்லை. வினவலை அழி முடிந்ததுRGoogle Play சேவைகள் இருந்தால் மட்டுமே, %1$s இயங்கும். அவை உங்கள் சாதனத்தில் இல்லை.Cமுகப்பிற்கு வழிசெலுத்து=Google Play சேவைகளைப் பெறவும் "மொபைலில் திற %இதனுடன் பகிர்Logg påVX%1$s kan ikke kjøre uten Google Play-tjenester, som ikke er installert på enheten din.Oppdater Google Play-tjenesterGI%1$s kjører ikke uten Google Play-tjenester, som oppdateres akkurat nå.Gå til startsidenOppdater Velg en appTalesøkSøk?A%1$s fungerer ikke med mindre du slår på Google Play-tjenester.Slå påSøkeord;=%1$s har problemer med Google Play-tjenester. Prøv på nytt.Google Play Tjenester-feilGå oppLogg på med GoogleSlå på Google Play-tjenester Utfør søketFlere alternativer@A%1$s kjører ikke med mindre du oppdaterer Google Play Tjenester. Slett søketfgDu må installere en ny versjon av Google Play-tjenester. Appen oppdateres automatisk om en kort stund.Søk …Installer Google Play-tjenesterÅpne på telefonenFerdigPR%1$s kan ikke kjøre uten Google Play-tjenester, som ikke støttes av enheten din.PÅAVВыдалiць запытУвайсці праз Google)Уключыць службы Google PlayK|У праграмы %1$s узніклі праблемы са службамі Google Play. Паўтарыце спробу.)Атрымаць службы Google Play'Дадатковыя параметрыПерайсці ўверхBj%1$s не будзе працаваць, пакуль вы не абновіце службы Google Play.)Памылка службаў Google Play/Абагуліць праз праграму %s УвайсцiUПатрабуецца новая версія служб Google Play. Яна абновіцца аўтаматычна ў бліжэйшы час.7Перайсці на галоўную старонкуУКЛ.$Адкрыць на тэлефонеBj%1$s не будзе працаваць, пакуль вы не ўключыце службы Google Play.X%1$s не будзе працаваць без службаў Google Play, якія не падтрымліваюцца вашай прыладай.ЗгарнуцьU%1$s не будзе працаваць без службаў Google Play, якія адсутнічаюць на вашай прыладзе. Абагуліць зАбнавіцьЗапыт на пошукГаласавы пошук Пошук...Выбраць праграму УсталявацьПрагледзець усёR%1$s не будзе працаваць без службаў Google Play, якія ў цяперашні час абнаўляюцца./Абнаўленне службаў Google PlayУключыць ВЫКЛ. РознаеАдправіць запыт больш за 999 Гатова ПошукFeedback wurde gesendetjlZur Nutzung von %1$s sind Google Play-Dienste erforderlich, die auf deinem Gerät nicht unterstützt werden.fhEine neue Version der Google Play-Dienste wird benötigt. Diese wird in Kürze automatisch aktualisiert. InstallierenWeitere OptionenVersand ausstehend'(Möchten Sie das Feedback erneut senden?Feedback wird gesendet…Bitte geben Sie einen Titel anAnhang wurde entferntceKeine Antwort vom Server. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut. Suchen…Zugriffsrechte benötigtDie AppJJ%1$s hat Probleme mit Google Play-Diensten. Bitte versuche es noch einmal.Die Nachricht konnte nicht übermittelt werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben und Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.QSMöchten Sie einen anonymen Bericht senden, sodass wir das Problem beheben können?vyUm Updates herunterladen und installieren zu können, müssen Sie der App den Zugriff auf ihren Gerätespeicher erlauben.PasswortFeedback senden Nicht sendenWZDie Nachricht konnte nicht übertragen werden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.Bitte geben Sie Ihren Namen an Nach obenAnzeigen SonstigesFeedback wird geladen…Navigations-Drawer schließen VerwerfenAnE-MailFertigUpdate verfügbarEs ist ein Fehler aufgetretenTitel (erforderlich) AktualisierenNavigations-Drawer öffnen67%s ist verfügbar. Dies ist ein verpflichtendes Update! Ignorieren Minimieren'(Informationen über das Update anzeigen? SpeichernE-Mail (erforderlich)Suchanfrage senden&&Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse anÜber Google anmeldenZeichnen Sie etwas!TitelLetztes Update: %s SprachsucheZur StartseitelmZur Nutzung von %1$s sind die Google Play-Dienste erforderlich, die auf deinem Gerät nicht installiert sind. Google Play-Dienste installierenDD%1$s funktioniert erst nach der Aktivierung der Google Play-Dienste.**Fehler bei Zugriff auf Google Play-DiensteBild auswählen[[Zur Nutzung von %1$s sind Google Play-Dienste erforderlich, die gerade aktualisiert werden.Google Play-Dienste aktivierenErneut versuchen AktivierenDownload fehlgeschlagenPasswort (erforderlich)abIhr Gerät ist offline. Bitte stellen Sie eine Internetverbindung her und versuchen Sie es erneut.@@%s ist abgelaufen. Bitte schauen Sie auf HockeyApp nach Updates.Nachricht (erforderlich)Auf Smartphone öffnenVersion abgelaufen77Geben Sie bitte die fehlenden Anmeldeinformationen ein.Datei anhängen App auswählen Bild anhängenAnhang wurde hinzugefügt Freigeben fürAnhang hinzufügenName (erforderlich)Laden…!!Google Play-Dienste aktualisierenAnhang entfernen Alle ansehen SuchanfrageAusSuchenNochmal versuchen Immer senden&&Wollen Sie Ihre Zeichnungen speichern?Bericht sendenHI%1$s wird nur ausgeführt, wenn du die Google Play-Dienste aktualisierst. Rückgängig%s wurde unerwartet beendet.#%Es sind maximal %d Anhänge möglich.Datei auswählenEs ist ein Fehler aufgetreten.Suchanfrage löschenLeerenFehler AbbrechenAnmelden``Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres HockeyApp-Accounts ein, um Zugriff auf diese App zu erhalten. NachrichtqqGeben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihres HockeyApp-Accounts ein, um Zugriff auf diese App zu erhalten.PQDas Update konnte nicht heruntergeladen werden. Möchten Sie es erneut versuchen? Mit %s teilen Antworten%SGoogle Play सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस् "थप विकल्पहरूNGoogle Play सेवाहरूको नयाँ संस्करण आवश्यक छ। यो आफै छिट्टै नै अद्यावधिक हुनेछ।.सक्रिय गर्नुहोस्7साझेदारी गर्नुहोस्...C%1$s तपाईंले Google प्ले सेवाहरू अद्यावधिक नगरेसम्म सञ्चालन हुँदैन।:संक्षिप्त पार्नुहोस्]%1$s लाई Google Play services सँग सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको छ। कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्।1स्थापना गर्नुहोस्Dजिज्ञासाको खोज गर्नुहोस्e%1$s Google Play services बिना सञ्चालन हुने छैन र तपाईँको यन्त्रमा Google Play services उपलब्ध छैनन्।'YGoogle Play सेवाहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्(सबै हेर्नुहोस्(गृह खोज्नुहोस्:निष्क्रिय पार्नुहोस् !खोज्नुहोस्... भ्वाइस खोजी.फोनमा खोल्नुहोस् LGoogle मार्फत साइन‍ इन गर्नुहोस् सम्पन्न भयो ९९९+j%1$s Google Play services बिना सञ्चालन हुने छैन र तपाईँको यन्त्रले Google Play services लाई समर्थन गर्दैन।$PGoogle Play सेवाहरू सक्षम पार्नुहोस्7अद्यावधिक गर्नुहोस्+माथि खोज्नुहोस्>%1$s ले तपाईँले Google Play सेवाहरू सक्षम नगरेसम्म काम गर्दैन। खोज्नुहोस्/साइन इन गर्नुहोस्4प्रश्‍न हटाउनुहोस्MGoogle Play सेवाहरू %1$s बिना सञ्‍चालन हुँदैन, जुन हाल अद्यावधिक भइरहेका छन्।>जिज्ञासा पेस गर्नुहोस्:Google Play सेवाहरूका त्रुटिH%s सँग आदान-प्रदान गर्नुहोस्Gएउटा अनुप्रयोग छान्नुहोस्विविधఇతరాలుUకొత్త Google Play సేవల సంస్కరణ అవసరం. అది కొద్ది సేపట్లో దానంతట అదే నవీకరించబడుతుంది. పూర్తయింది=%sతో భాగస్వామ్యం చేయండిE%1$s Google Play సేవలతో సమస్య కలిగి ఉంది. దయచేసి మళ్లీ ప్రయత్నించండి.K%1$s Google Play సేవలు లేకుండా అమలు కాదు, ఈ సేవలకు మీ పరికరంలో మద్దతు లేదు.;ప్రశ్నను క్లియర్ చేయి4Google Play సేవలను పొందండి కుదించండి0Googleతో సైన్ ఇన్ చేయి8పైకి నావిగేట్ చేయండి%Google Play సేవల లోపం FGoogle Play సేవలను ప్రారంభించండి+మరిన్ని ఎంపికలువెతుకుఆన్ చేయిC%1$s Google Play సేవలు లేకుండా అమలు కాదు, ఆ సేవలు మీ పరికరంలో లేవు. వాయిస్ శోధన #సైన్ ఇన్ చేయి@Google Play సేవలను నవీకరించండి వెతుకు...+ఇన్‌స్టాల్ చేయి8zమీరు Google Play సేవలను నవీకరిస్తే మినహా %1$s అమలు కాదు.Cఅనువర్తనాన్ని ఎంచుకోండి4ప్రశ్నని సమర్పించు.ప్రశ్న శోధించండిP%1$s Google Play సేవలు లేకుండా అమలు కాదు, ఆ సేవలు ప్రస్తుతం నవీకరించబడుతున్నాయి.(ఫోన్‌లో తెరువుAవీరితో భాగస్వామ్యం చేయి నవీకరించుAహోమ్‌కు నావిగేట్ చేయండి:మీరు Google Play సేవలను ప్రారంభిస్తే మినహా %1$s పని చేయదు. !ప్రారంభించు "అన్నీ చూడండిఆఫ్ చేయిSoek …Dateer Google Play-dienste op\\%1$s sal nie werk sonder Google Play Dienste nie, wat nie deur jou toestel gesteun word nie.Vou in Nog opsies StemsoektogVee navraag uitKry Google Play-diensteAF Sien allesDeel metMaak oop op foon Soeknavraag<<%1$s sal nie werk nie tensy jy Google Play Dienste opdateer.Soek Dateer op Navigeer tuis Navigeer opPPNuwe weergawe van Google Play-dienste is nodig. Dit sal binnekort self opdateer.HH%1$s ondervind probleme met Google Play Dienste. Probeer asseblief weer. Deel met %sDien navraag inGoogle Play Services-foutMeld aan met GooglePP%1$s sal nie sonder Google Play Dienste werk nie, wat nie op jou toestel is nie.KlaarAktiveer<<%1$s sal nie werk nie tensy jy Google Play-dienste aktiveer.Meld aan InstalleerDD%1$s sal nie sonder Google Play-dienste werk nie, wat tans opdateer.Aktiveer Google Play-diensteKies 'n programAAN Заявка за търсенеEo%1$s няма да работи, освен ако не активирате услугите за Google Play.0Придвижване към „Начало“ Активиране 1Грешка в услугите за Google PlayСподеляне със: %s*Изчистване на заявката(AАктуализиране на услугите за Google PlayГласово търсенеВходСподеляне със:%;Активиране на услугите за Google PlayN%1$s няма да се изпълнява, освен ако не актуализирате услугите за Google Play. Инсталиране(Изпращане на заявката Актуализиране#Придвижване нагореТърсете…\Необходима е нова версия на услугите за Google Play. Скоро тя ще се актуализира автоматично. Вход с Google РазниТърсенеa%1$s няма да се изпълнява, тъй като услугите за Google Play не са инсталирани на устройството ви.СвиванеV%1$s няма да се изпълнява без услугите за Google Play. Понастоящем те се актуализират. ИЗКЛ.%Изберете приложение_%1$s няма да се изпълнява, тъй като услугите за Google Play не се поддържат от устройството ви.Ck%1$s има проблеми с услугите за Google Play. Моля, опитайте отново. Още опции$9Изтегляне на услугите за Google Play&Отваряне на телефона Вижте всички ГотовоВКЛ.3w%1$s จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเปิดใช้บริการ Google Play $ข้อความค้นหาติดตั้ง*เปิดบนโทรศัพท์-ส่งข้อความค้นหา นำทางขึ้นEข้อผิดพลาดของบริการ Google Play ดูทั้งหมดเลือกแอปMจำเป็นต้องใช้บริการ Google Play เวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะอัปเดตอัตโนมัติในอีกไม่ช้าค้นหา3ติดตั้งบริการ Google Play*ค้นหาด้วยเสียงแชร์กับ3เปิดใช้บริการ Google Play0อัปเดตบริการ Google PlayB%1$s จะไม่ทำงานหากไม่มีบริการ Google Play ซี่งไม่มีในอุปกรณ์ของคุณE%1$s จะไม่ทำงานหากไม่มีบริการ Google Play ซึ่งกำลังอัปเดตอยู่ในขณะนี้:%1$s มีปัญหาเกี่ยวกับบริการของ Google Play โปรดลองอีกครั้งเปิดใช้ ยุบF%1$s จะไม่ทำงานหากไม่มีบริการ Google Play ซึ่งอุปกรณ์ของคุณไม่สนับสนุน เปิด0ล้างข้อความค้นหา 'ลงชื่อเข้าใช้ เสร็จสิ้นค้นหา…2t%1$s จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะอัปเดตบริการ Google Play แชร์ทาง %sอัปเดต $ตัวเลือกอื่น ปิด:ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google*นำทางไปหน้าแรก เบ็ดเตล็ดT要想下载和安装应用程序,您需要允许应用程序访问设备存储。 总是发送B您是否愿意发送一份匿名报告以便我们修复问题?发送反馈中…请输入姓名主题主题 (必填)刷新 !请检查电子邮件地址格式反馈请输入帐户密码。 不发送 发送报告撤消挂起内容 (必填)内容姓名姓名 (必填)请输入主题密码 (必填)%最多只允许添加 %d 个附件。 最后更新时间: %s 是否保存所画内容? 获取相关讨论内容中… 此应用放弃 '您是否想再次发送您的反馈? 电子邮件 (必填) 电子邮件保存附件已被移除9服务器无响应。请检查您的网络连接后重试密码需要访问存储权限反馈已发送请输入电子邮件 有更新 添加图片 添加附件(%s 有更新可用并且为强制更新! 版本过期!G%s 已经过期。请在 HockeyApp 中查看是否存在更新版本。取消 选择文件#S请输入您的 HockeyApp 帐户邮件地址来授权对此应用程序的访问。L您的设备无法访问 网络。请在解决网络连接问题后重试。&\请输入您的 HockeyApp 帐户邮件地址和密码来授权对此应用程序的访问。 下载失败重试回复来画点东西吧!确定 $无法下载更新,是否重试? 加载中…K无法发送反馈。请检查您的输入内容和网络连接后重试。 发送反馈 选择图片%s 意外终止 发生错误清除错误显示更新信息?请输入反馈内容忽略显示 移除附件附件␈已加登录Siirry etusivulleABUusi Google Play Palveluiden versio tarvitaan. Se päivittyy pian.HakuMuutKirjaudu Google-tililleOPSovelluksella %1$s on ongelmia Google Play Palveluiden kanssa. Yritä uudelleen.CC%1$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, joita laitteesi ei tue.II%1$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, jotka puuttuvat laitteeltasi. POIS KÄYTÖSTÄMS%1$s ei toimi ilman Google Play Palveluita, joita päivitetään tällä hetkellä.Kutista HakulausekeAsennaJaa sovelluksessa %s9<%1$s ei toimi, ellet ota Google Play Palveluita käyttöön. Jakaminen:Kirjaudu sisään!$Ota Google Play Palvelut käyttöön Lähetä kyselyTyhjennä kyselyPäivitä Google Play PalvelutVirhe Google Play -palveluissa KÄYTÖSSÄ46%1$s ei toimi, ellet päivitä Google Play Palveluita. Siirry ylös PäivitäAvaa puhelimessa Ota käyttöönValitse sovellusAsenna Google Play Palvelut Näytä kaikkiPuhehakuLisääHaku…ValmisPGoogle Play सेवाओं के नए वर्शन की आवश्यकता है. यह स्वयं को जल्दी ही अपडेट करेगा. सर्च'होम पेज पर जाएं "इंस्टॉल करें/क्वेरी सबमिट करेंऊपर जाएं7Google के साथ प्रवेश करें अपडेट करें'खोजा जा रहा है… सभी देखें;Google Play सेवाएं सक्षम करना/क्‍वेरी साफ़ करें BGoogle Play सेवाओं को अपडेट करेंE%1$s तब तक नहीं चलेगा जब तक आप Google Play सेवाओं को अपडेट नहीं करते. सर्च क्वेरी प्रवेश करें #फ़ोन पर खोलें सक्षम करें8कोई एप्‍लिकेशन चुनेंहो गयाAGoogle Play सेवाएं प्राप्त करना9इसके द्वारा साझा करें-%s के साथ साझा करेंK%1$s तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप Google Play सेवाओं को सक्षम नहीं करते.(ज़्यादा विकल्पL%1$s को Google Play सेवाओं के साथ समस्या आ रही है. कृपया फिर से प्रयास करें.4Google Play सेवाएं गड़बड़ीV%1$s उन Google Play सेवाओं के बिना नहीं चलेगा, जो आपके डिवाइस द्वारा समर्थित नहीं हैं.Q%1$s उन Google Play सेवाओं के बिना नहीं चलेगा जो आपके डिवाइस में उपलब्ध नहीं हैं. सर्च करें आवाज़ सर्चN%1$s उन Google Play सेवाओं के बिना नहीं चलेगा जो वर्तमान में अपडेट हो रही हैं. छोटा करें बंद चालू5ගෙදරට සංචාලනය කරන්න!GGoogle Play සේවා යාවත්කාලීන කරන්න 'ක්‍රියාත්මකයිපුරන්න2ඉහලට සංචාලනය කරන්න(යෙදුමක් තෝරන්න/විමසුම හිස් කරන්න %සෙවුම් විමසුම?දුරකථනය තුළ විවෘත කරන්නWGoogle Play සේවාවල නව අනුවාදයක් අවශ්‍යයි. එය මද වේලාවකින් එය විසින්ම යාවත්කාලීන වනු ඇත.අවසාන වූ තවත් විකල්ප "සියල්ල බලන්න සොයන්න...,Google සමගින් පුරන්න-ක්‍රියාවිරහිතයිවිවිධසෙවීම/විමසුම යොමු කරන්න/Google Play සේවා ලබා ගන්නHඔබගේ ටැබ්ලට් පරිගණකයේ නැති Google Play සේවා නොමැතිව %1$s ධාවනය නොවනු ඇත.%Google Play සේවා දෝෂයIදැනට යාවත්කාලීන කරමින් ඇති, Google Play සේවා නොමැතිව %1$s ධාවනය නොවනු ඇත.හඬ සෙවීම %ස්ථාපනය කරන්න සබල කරන්නMඔබගේ උපාංගය මගින් සහාය නොදක්වන, Google Play සේවා නොමැතිව %1$s ධාවනය නොවනු ඇත.සොයන්න2Google Play සේවා සබල කරන්න.යාවත්කාලීන කරන්නහකුළන්න&%s සමඟ බෙදා ගන්නD%1$s හට Google Play සේවා සමගින් ගැටලු ඇත. කරුණාකර නැවත උත්සාහ කරන්න.:zඔබ Google Play සේවා සබල කරන්නේ නම් මිස %1$s වැඩ නොකරනු ඇත. "සමඟ බෙදාගන්න;Google Play සේවා යාවත්කාලීන කරන්නේ නොමැතිව %1$s ධාවනය නොවේ.BậtChia sẻ với %s)Cài đặt dịch vụ của Google PlayChọn một ứng dụng Tìm kiếm!Điều hướng về trang chủ Đăng nhậpXs%1$s sẽ không chạy nếu không có dịch vụ của Google Play. Dịch vụ này hiện đang cập nhật. Chia sẻ vớiTìm kiếm bằng giọng nói#Lỗi dịch vụ của Google Play *Cập nhật dịch vụ của Google Play Xóa truy vấnk%1$s sẽ không chạy nếu không có các dịch vụ của Google Play. Thiết bị của bạn không hỗ trợ các dịch vụ này.TẮTKhácBẬT Gửi truy vấn@S%1$s sẽ không chạy trừ khi bạn cập nhật Dịch vụ của Google Play.Mở trên điện thoạiTìm kiếm truy vấn Cập nhật Tìm kiếm…Đăng nhập bằng Google Thu gọnKiCần phiên bản mới của dịch vụ Google Play. Dịch vụ sẽ sớm tự động cập nhật.XongAV%1$s đang gặp sự cố với các dịch vụ của Google Play. Hãy thử lại. Cài đặt Xem tất cả#Bật dịch vụ của Google PlayBW%1$s sẽ không hoạt động nếu bạn không bật dịch vụ của Google Play.Điều hướng lên trên_%1$s sẽ không chạy nếu không có dịch vụ của Google Play. Thiết bị của bạn bị thiếu dịch vụ này. Thêm tùy chọn Барлығын көруӨзге9\Google Play қызметтерін қоспасаңыз, %1$s жұмыс істемейді. Сұрақты іздеу[%1$s қолданбасы құрылғыңызда қолдау көрсетілмейтін Google Play қызметінсіз жұмыс істемейді.+Google Play қызметтерін қосуӨШІРУЛІ999Borrar consultaIniciar sesiónIniciar sesión con GoogleEnviar consultaInstalarContraer Actualizar Buscar…Compartir con %sBuscar Compartir conVarios1ഇവരുമായി പങ്കിടുക 'പൂർത്തിയാക്കി=Google Play സേവനങ്ങളിലെ പിശക്ഓൺ(%s-മായി പങ്കിടുക&XGoogle Play സേവനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുകMനിങ്ങൾ Google Play സേവനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ %1$s പ്രവർത്തിക്കില്ല.തിരയുകVഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശബ്ദതിരയൽ<പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക&സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക LGoogle ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകതിരയൽ)aGoogle Play സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക ഓഫ്YGoogle Play സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് %1$s ആപ്പിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. പലവക=അന്വേഷണം സമർപ്പിക്കുകWGoogle Play സേവനങ്ങളുടെ പുതിയ പതിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. താമസിയാതെ ഇത് സ്വയം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യും. "എല്ലാം കാണുക^Google Play സേവനങ്ങളില്ലാതെ %1$s പ്രവർത്തിക്കില്ല, ഈ സേവനങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇല്ല.7അന്വേഷണം മായ്‌ക്കുകlGoogle Play സേവനങ്ങളില്ലാതെ %1$s പ്രവർത്തിക്കില്ല, സേവനങ്ങളെയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമില്ല.Uമുകളിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക=ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക(ഫോണിൽ തുറക്കുകതിരയുക…4Google Play സേവനങ്ങൾ നേടുക3അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക(തിരയൽ അന്വേഷണം ചുരുക്കുകRഹോമിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുകNനിലവിൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്ന Google Play സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ %1$s പ്രവർത്തിക്കില്ല.7കൂടുതൽ‍ ഓപ്‌ഷനുകള്‍Sനിങ്ങൾ Google Play സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ %1$s പ്രവർത്തിക്കില്ല.HH%1$s ondervindt problemen met Google Play-services. Probeer het opnieuw. Meer optiesUITZoekenZoekopdracht verzenden Google Play-services inschakelenOpenen op telefoonUpdaten;;%1$s werkt niet, tenzij je Google Play-services inschakelt. InstallerenOverigeAlles weergevenllEr is een nieuwe versie van Google Play-services vereist. De update wordt binnenkort automatisch uitgevoerd.Navigeren naar startpositieaa%1$s kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die je nog niet op je apparaat hebt. Delen metInloggen met GoogleZoekopdracht wissenhh%1$s kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die niet worden ondersteund op je apparaat. Inschakelen\]%1$s kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die momenteel worden geüpdatet.Gereed Zoeken…Fout met Google Play-services Delen met %s SamenvouwenGoogle Play-services updatenNavigatielade sluitenNavigatielade openenHH%1$s kan niet worden uitgevoerd, tenzij je Google Play-services updatet.Een app selecterenGoogle Play-services ophalenOmhoog navigerenGesproken zoekopdracht ZoekopdrachtInloggen Przejdź wyżej ZainstalujPrzejdź do strony głównejQW%1$s nie będzie działać, jeśli nie zainstalujesz na urządzeniu Usług Google Play.Błąd Usług Google PlayWybierz aplikacjęWyszukiwanie głosoweX^Aplikacja %1$s nie będzie działać bez Usług Google Play, które są obecnie aktualizowane.Pobierz Usługi Google PlayZobacz wszystkieWYŁ.SzukajWyszukiwane hasłoOtwórz menu nawigacjiai%1$s nie będzie działać bez Usług Google Play, które nie są obecnie obsługiwane przez urządzenie.HOAplikacja %1$s nie będzie działać, jeśli nie włączysz Usług Google Play.ZwińZaktualizuj Usługi Google PlayOtwórz na telefonieZamknij menu nawigacjiZaloguj się przez GoogleWŁ. Aktualizuj Więcej opcji Szukaj…GotoweUdostępnij przez: %sNSAplikacja %1$s nie będzie działać, jeśli nie zaktualizujesz Usług Google Play.WłączWłącz Usługi Google Play Zaloguj sięWyślij zapytanieWZWymagana jest nowa wersja Usług Google Play. Wkrótce nastąpi automatyczna aktualizacja.Wyczyść zapytanieInneUdostępnij dlaEH%1$s ma problem z dostępem do Usług Google Play. Spróbuj jeszcze raz.IskanjeTUAplikacija %1$s ne deluje brez storitev Google Play, ki jih vaša naprava ne podpira.StrniIzbris poizvedbeOdpiranje v telefonuPrijava z Google Računom Deljenje zKrmarjenje domovMMAplikacija %1$s ne deluje brez storitev Google Play, vendar teh ni v napravi.PosodobiPošiljanje poizvedbe Več možnostiNamestitev storitev Google PlayKončano%%Deljenje z drugimi prek aplikacije %s Iskanje …EFAplikacija %1$s ima težave s storitvami Google Play. Poskusite znova.NamestiIzbira aplikacijeFGAplikacija %1$s ne bo delovala, če ne posodobite storitev Google Play.QQAplikacija %1$s ne deluje brez storitev Google Play, ki se trenutno posodabljajo.Glasovno iskanjeIskalna poizvedbaNOPotrebujete novo različico storitev Google Play. V kratkem se bodo posodobile.Omogoči Omogočanje storitev Google Play Posodobitev storitev Google PlayNapaka storitev Google Play IZKLOPLJENO VKLOPLJENOEGAplikacija %1$s ne bo delovala, če ne omogočite storitev Google Play. Pokaži vseKrmarjenje navzgorPrijavaRazno[[Hindi gagana ang %1$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play na kasalukuyang ina-update. I-installPumili ng isang appiiHindi gagana ang %1$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play, na hindi nasusuportahan ng iyong device.I-enableIba PaIsumite ang query Mag-sign in((I-enable ang mga serbisyo ng Google PlayXXHindi gagana ang %1$s nang wala ang mga serbisyo ng Google Play na wala sa iyong device.QQHindi gagana ang %1$s maliban kung i-a-update mo ang mga serbisyo ng Google Play.Paghahanap gamit ang bosesI-clear ang queryMaghanapIbahagi sa/kayI-OFF Tingnan lahat Maghanap… I-collapsePPHindi gagana ang %1$s maliban kung ie-enable mo ang mga serbisyo ng Google Play.Mag-navigate pataasKKNagkakaproblema ang %1$s sa mga serbisyo ng Google Play. Pakisubukang muli.Mag-sign in sa GoogleI-ONMag-navigate patungo sa homeBuksan sa telepono$$Error sa Mga Serbisyo ng Google PlayI-updateHigit pang mga opsyon%%Kunin ang mga serbisyo ng Google PlayIbahagi gamit ang %sQuery sa paghahanapiiKailangan ang bagong bersyon ng mga serbisyo ng Google Play. Mag-a-update itong mag-isa sa ilang sandali.((I-update ang mga serbisyo ng Google PlayTapos na ወደ ላይ ይዳስሱ ፍለጋ5{አዲስ የGoogle Play አገልግሎቶች ስሪት ያስፈልጋል። በቅርቡ እራሱን ያዘምናል። መጠይቅ ያስረክቡተከናውኗል.Google Play አገልግሎቶችን ያንቁ=%1$s በGoogle Play አገልግሎቶች ላይ ችግሮች እያጋጠሙት ነው። እባክዎ እንደገና ይሞክሩ።@%1$s ያለ Google Play አገልግሎቶች አይሰራም፣ እነሱ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በመዘመን ላይ ናቸው።የፍለጋ ጥያቄ ሁሉንም ይመልከቱ+YGoogle Play አገልግሎቶችን ካላነቁ በስተቀር %1$s አይሰራም።ጫን ተጨማሪ አማራጮች9{%1$s ያለ Google Play አገልግሎቶች አይሰራም፣ እነሱ ደግሞ በመሣሪያዎ ላይ የሉም።6x%1$s ያለGoogle Play አገልግሎቶች አይሄድም፣ እነዚህም በመሣሪያዎ አይደገፉም። ጠፍቷልመጠይቅ አጽዳየተለያዩየድምፅ ፍለጋ አንቃ ፈልግ1Google Play አገልግሎቶችን ያዘምኑ በርቷል1የGoogle Play አገልግሎቶች ስህተት ሰብስብ ወደ መነሻ ይዳስሱ በGoogle ይግቡ ስልክ ላይ ክፈት ያዘምኑ ፈልግ…ግባ መተግበሪያ ይምረጡ0fGoogle Play አገልግሎቶችን ካላዘመኑ በስተቀር ድረስ %1$s አይሰራም።.Google Play አገልግሎቶችን ያግኙ ከ%s ጋር አጋራ #ከሚከተለው ጋር ያጋሩ*ចែករំលែក​ជាមួយផ្សេងៗ\%1$s នឹងមិនដំណើរការទេ ប្រសិនបើមិនមានសេវាកម្មនានារបស់ Google Play ដែលបានបាត់ពីឧបករណ៍របស់អ្នក។ $សម្អាត​សំណួរ-បើកសេវាកម្ម Google PlayJ%1$s នឹងមិនដំណើរការទេ លុះត្រាតែអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេវាកម្ម Google Play។0ការស្វែងរក​សំឡេង បើកT%1$s នឹងមិនដំណើរការដោយគ្មានសេវាកម្មរបស់ Google Play ដែលឧបករណ៍របស់អ្នកមិនគាំទ្រនោះទេ។រួចរាល់J%1$s នឹងមិនដំណើរការទេ បើមិនមានសេវាកម្ម Google Play ដោយសារតែវាកំពុងអាប់ដេត។9អាប់ដេតសេវាកម្ម Google Play ចូលN%1$s កំពុងមានបញ្ហាជាមួយសេវាកម្មរបស់ Google Play ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។;%1$s នឹងមិនដំណើរការទេ លុះត្រាតែអ្នកបើកសេវាកម្ម Google Play។3ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរបង្រួមស្វែងរក…%ចូលដោយប្រើ Google*បើកតាមទូរស័ព្ទ3ចែក​រំលែក​ជា​មួយ %sអាប់ដេត0ជម្រើស​ច្រើន​ទៀតដំឡើងស្វែងរក !រកមើល​ឡើងលើTតម្រូវឲ្យមានកំណែថ្មីនៃសេវាកម្ម Google Play។ វានឹងអាប់ដេតដោយខ្លួនវានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ។ 'ស្វែងរក​សំណួរ3ទាញយកសេវាកម្ម Google Play $រកមើល​ទៅ​ដើម !មើល​ទាំងអស់0ជ្រើស​កម្មវិធី​​ បិទ Pកំហុស​​សេវាកម្ម​ Google កម្សាន្ត চালু?উপরের দিকে নেভিগেট করুন প্রবেশ করুনQGoogle Play পরিষেবাগুলির সাথে %1$s এর সমস্যা হচ্ছে৷ অনুগ্রহ করে আবার চেষ্টা করুন৷?আপনি Google Play পরিষেবা সক্ষম না করা পর্যন্ত %1$s কাজ করবে না। অনুসন্ধান...Kএকটি অ্যাপ্লিকেশান বেছে নিন %সঙ্কুচিত করুন/ক্যোয়ারী জমা দিন আরও বিকল্পCGoogle এর মাধ্যমে প্রবেশ করুন?Google Play পরিষেবা ছাড়া %1$s চলবে না যা বর্তমানে আপডেট হচ্ছে।খুঁজুন0হোম এ নেভিগেট করুন6%s এর সাথে শেয়ার করুন ফোনে খুলুন+Google Play পরিষেবা পান(সম্পন্ন হয়েছে আপডেট করুন ইনস্টল করুন বন্ধGGoogle Play পরিষেবা ছাড়া %1$s চলবে না, যেটি আপনার ডিভাইসে সমর্থিত নয়৷ সক্ষম করুনবিবিধ "সবগুলো দেখুনCGoogle Play পরিষেবা ছাড়া %1$s চলবে না, যা আপনার ডিভাইসে অনুপস্থিত।>Google Play পরিষেবা সক্ষম করুন3এর সাথে শেয়ার করুন+ভয়েস অনুসন্ধান2ক্যোয়ারী সাফ করুন ৯৯৯+.ক্যোয়ারী খুঁজুন7Google Play পরিষেবার ত্রুটিKGoogle Play পরিষেবার নতুন সংস্করণ প্রয়োজন৷ খুব শীঘ্রই এটা নিজেই আপডেট হবে৷>Google Play পরিষেবা আপডেট করুন;আপনি Google Play পরিষেবা আপডেট না করা পর্যন্ত %1$s চলবে না। Kirim kueri Opsi lain Bagikan ke %sAktifkanInstalTelusuriMasukCC%1$s tidak akan berjalan jika layanan Google Play tidak diperbarui.UU%1$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang tidak ada di perangkat Anda.Pilih aplikasi Hapus kueriBagikan dengan Telusuri...TT%1$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang saat ini sedang diperbarui.Ciutkan==%1$s mengalami masalah dengan layanan Google Play. Coba lagi. Navigasi naikAKTIFDD%1$s tidak akan berfungsi jika layanan Google Play tidak diaktifkan.Penelusuran suaraKueri penelusuran\\%1$s tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play, yang tidak didukung oleh perangkat Anda.Kesalahan layanan Google PlayMasuk dengan GoogleAktifkan layanan Google PlayNONAKTIFNavigasi ke berandaDapatkan layanan Google PlayFFPerlu versi baru layanan Google Play. Akan segera memperbarui sendiri. Lain-LainBuka di ponselPerbarui layanan Google Play Lihat semuaSelesai(ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ %ಧ್ವನಿ ಹುಡುಕಾಟ:ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ಹುಡುಕಿFಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುಸಂಕುಚಿಸುKGoogle Play ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ %1$s ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆನ್ $ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುಹುಡುಕಿ…7ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿGಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುಮುಗಿದಿದೆ7%s ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿSGoogle Play ಸೇವೆಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.ಸೈನ್ ಇನ್(Google Play ಸೇವೆಗಳ ದೋಷ(ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡು#OGoogle Play ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿJGoogle Play ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ %1$s ರನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.Mಮುಖಪುಟವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ@Google Play ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿAಮೇಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿLನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸದಿರುವ Google Play ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ %1$s ರನ್‌ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.7Google ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ?ನೀವು Google Play ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಹೊರತು %1$s ರನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.Iನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ %1$s, Google Play ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.1ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು7ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಇತರೆ%SGoogle Play ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಸ್ಥಾಪಿಸುJGoogle Play ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು %1$s ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.Fu%1$s нь одоогоор шинэчилж буй Google Play үйлчилгээгүйгээр ажиллахгүй.!Нэмэлт сонголтууд"7Google Play үйлчилгээг идэвхжүүлэх Хайлт^Google Play үйлчилгээний шинэ хувилбар хэрэгтэй. Энэ нь удахгүй өөрөө өөрийгөө шинэчлэх болно.Хайх=d%1$s нь Google Play үйлчилгээг идэвхжүүлэх хүртэл ажиллахгүй. Бүгдийг харах ХумихШинэчлэхАсуулгыг илгээх Идэвхжүүлэх Дуут хайлт%s-тай хуваалцахИДЭВХГҮЙGw%1$s нь таныг Google Play үйлчилгээнүүдийг шинэчлэхээс нааш ажиллахгүй.1Google Play үйлчилгээг шинэчлэх Апп сонгох ХуваалцахO%1$s-г Google Play-н үйлчилгээгээр ашиглахад асуудал гарлаа. Дахин оролдоно уу. Дээш шилжих)Google Play үйлчилгээг авах Хайх...ДууссанCoТаны төхөөрөмжид Google Play үйлчилгээ байхгүй тул %1$s ажиллахгүй.Google-р нэвтрэх:Нэвтрэх!9Google Наадаан үйлчилгээний алдаа!Асуулгыг цэвэрлэх)Нүүр хуудас руу шилжих БусадСуулгахFuТаны төхөөрөмж Google Play үйлчилгээг дэмждэггүй учир %1$s ажиллахгүй. Утсаар нээхИДЭВХТЭЙ Хайх асуулга기타Google 계정으로 로그인"Google Play 서비스 업데이트탐색 서랍 닫기 검색... 음성 검색사용 공유 대상 위로 탐색/[현재 업데이트 중인 Google Play 서비스가 있어야 %1$s이(가) 실행됩니다. 사용 안함검색어 보내기탐색 서랍 열기 로그인검색 전체 보기검색어 삭제 스마트폰에서 열기2d%1$s에서 Google Play 서비스를 사용하는 데 문제가 있습니다. 다시 시도하세요.-_새 버전의 Google Play 서비스가 필요합니다. 곧 자동으로 업데이트됩니다.+SGoogle Play 서비스를 사용하도록 설정해야 %1$s이(가) 작동합니다. 검색어G%1$s은(는) Google Play 서비스 없이는 실행되지 않으나, 기기에서 Google Play 서비스를 지원하지 않습니다.Google Play 서비스 설치접기-W기기에 Google Play 서비스가 설치되어 있어야 %1$s이(가) 실행됩니다. 업데이트완료옵션 더보기Google Play 서비스 사용 앱 선택설치Google Play 서비스 오류 홈 탐색 사용 설정'IGoogle Play 서비스를 업데이트해야 %1$s이(가) 실행됩니다. %s와(과) 공유ແລ້ວໆ6ຕິດຕັ້ງບໍລິການ Google Playຂຶ້ນເທິງN%1$s ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫາກບໍ່ມີບໍລິການ Google Play ເຊິ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ຮອງຮັບ.'KGoogle Play Services ​ເກີດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດWຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play ເວີ​ຊັນ​ໃໝ່. ມັນ​ຈະ​ອັບ​ເດດ​ຕົວ​ເອງ​ໄວໆ​ນີ້.ຊອກຫາ=%1$s ກຳລັງມີບັນຫາກັບບໍລິການ Google Play. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. Hເປີດໃຊ້ການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play !ໂຕເລືອກອື່ນ $ກັບໄປໜ້າຫຼັກ ແບ່ງປັນກັບ-ລຶບຂໍ້ຄວາມຊອກຫາ6​ເປີດ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ*ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້J%1$s ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play.ອື່ນໆ ເປີດນຳໃຊ້ $ຊອກຫາດ້ວຍສຽງ$ແບ່ງປັນດ້ວຍ %s ເລືອກແອັບຯd%1$s ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play, ເຊິ່ງ​ກຳ​ລັງ​ອັບ​ເດດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ.ຕິດຕັ້ງ $ເບິ່ງທັງຫມົດ ປິດ=ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Google $ສົ່ງການຊອກຫາອັບເດດEອັບເດດການ​ບໍ​ລິ​ການ Google PlayR%1$s ຈະບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ຫາກບໍ່ມີການບໍລິການ Google Play ເຊິ່ງແທັບເລັດຂອງທ່ານບໍ່ມີ.E%1$s ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະອັບເດດການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play ຫຍໍ້ ເປີດConectați-vă cu Google@D%1$s nu va funcționa decât dacă activați serviciile Google Play. Trimiteți la Conectați-vă Instalați!#Descărcați serviciile Google Play Căutați…QS%1$s nu va rula fără serviciile Google Play, care lipsesc de pe dispozitivul dvs.Navigați în susNavigați la ecranul de pornire Eroare a serviciilor Google Play>A%1$s nu va rula decât dacă actualizați serviciile Google Play."#Actualizați serviciile Google Play ActivațiCăutare vocalăTrimiteți folosind %sKN%1$s nu va rula fără serviciile Google Play, care momentan se actualizează. Actualizați DEZACTIVAȚITrimiteți interogareaJO%1$s întâmpină probleme privind serviciile Google Play. Încercați din nou. Căutați RestrângețiAfișați-le pe toateAlegeți o aplicațieXZ%1$s nu va rula fără serviciile Google Play, care nu sunt acceptate de dispozitivul dvs.˃999\`Este necesară o nouă versiune a serviciilor Google Play. Se vor actualiza automat în curând.TerminatInterogare de căutareMai multe opțiuniDeschideți pe telefonȘtergeți interogarea Activați serviciile Google PlayJOAKTIV Kërkim me zë Të ndryshmeOrientohu për në shtëpi`f%1$s nuk do të funksionojë pa shërbimet e "Luaj me Google", të cilat po përditësohen aktualisht.Instalo[b%1$s nuk do të funksionojë pa shërbimet e Google Play, të cilat mungojnë në pajisjen tënde.!"Merr shërbimet e "Luaj me Google"%&Aktivizo shërbimet e "Luaj me Google"%'Gabim në shërbimet e "Luaj me Google"`e%1$s nuk do të funksionojë pa shërbimet e Google Play, të cilat nuk mbështeten nga pajisja jote.Shpalos Përditëso Ndaje me %sLR%1$s nuk do të funksionojë nëse nuk përditëson shërbimet e "Luaj me Google".Shpërnda publikisht me&)Përditëso shërbimet e "Luaj me Google"AKTIV:<%1$s ka probleme me shërbimet e Google Play. Provo sërish. Dërgo pyetjenKërkolsNevojitet një version i ri i shërbimeve të "Luaj me Google". Ai do të përditësohet automatikisht së shpejti. Kërko pyetjenHape në telefonPastro pyetjen Identifikohu Kërko...Identifikohu me GoogleKO%1$s nuk do të funksionojë nëse nuk aktivizon shërbimet e "Luaj me Google".Shikoji të gjitha Ngjitu lartAktivizoOpsione të tjeraZgjidh një aplikacionU krye!0I‏لن يعمل %1$s ما لم يتم تمكين خدمات Google Play. تمكين البحث الصوتي اختيار تطبيق;^‏لدى %1$s مشكلة في خدمات Google Play. يُرجى إعادة المحاولة. متنوعة5R‏لن يتم تشغيل %1$s ما لم يتم تحديث خدمات Google Play.1التنقل إلى الشاشة الرئيسيةفتح على الهاتف$‏تمكين خدمات Google Play تشغيل(‏تسجيل الدخول عبر Google طلب البحث البحثDn‏لن يتم تشغيل %1$s بدون خدمات Google Play، والتي لا تتوفر على جهازك. مشاركة مع %s-‏الحصول على خدمات Google PlayHz‏يجب توفر إصدار جديد من خدمات Google Play. سيتم تحديثها تلقائيًا قريبًا.عرض الكل بحث… تحديث إيقافالتنقل إلى أعلى تصغير محو طلب البحث خيارات إضافيةDo‏لن يتم تشغيل %1$s بدون خدمات Google Play، والتي يتم تحديثها حاليًا.%‏خطأ في خدمات Google Play تثبيت$‏تحديث خدمات Google Playإرسال طلب البحثتمبحث مشاركة مع?e‏لن يتم تشغيل %1$s بدون خدمات Google Play التي لا يوفرها جهازك. تسجل الدخول %s imprévuSupprimer la pièce jointe Chargement…Toujours envoyerEnvoyerPièce jointe suppriméeErreurNe pas envoyer"#Installer les services Google PlaySauveguarder les dessins?Adresse !Activer les services Google Play/0Voulez-vous envoyer vos commentaires à nouveau?Une erreur est survenue.Adresse (requis)&(Mettre à jour les services Google PlayDernière mise à jour: %sJeterAjouter un fichier "Erreur pendant le téléchargement Réessayez?fkVotre Android est déconnecté. Établissez une connexion internet et essayez à nouveau, s'il vous plaît.>@%s a expiré. Vueillez rechercher les mises à jour d'HockeyApp.Version expiréehi%1$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui ne sont pas compatibles avec votre appareil.Fermer le tiroir de navigationHNLa mise à jour pas pu être téléchargé. Souhaitez-vous essayer à nouveau?SU%1$s ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas activé les services Google Play.Mise à jour disponibleAjouter une imageArrêt de l'applicationPièce jointe ajoutéeD'accordOuiAnnulerNPVoulez-vous envoyer un rapport anonyme pour nous aider à corriger le problème?Dessinez quelque chose!"$Spécifier un nom, s'il vous plaît.Ouvrir le tiroir de navigation En attente Se connecterw}Le message n'a pas pu être envoyé. Vérifier vos entrées et la connexion Internet et essayez à nouveau, s'il vous plaît.hlAucune reponse du servuer reçu. Vérifier votre connexion Internet et essayez à nouveau, s'il vous plaît.Envoi…|Pour télécharger et installer les mises à jour, vous devez autoriser à l'application l'accés à la mémoire de votre appareil.Commentaires envoyé-.Afficher les informations sur la mise à jour?SujetSujet (requis) CommentairesBesoin d'accès à la memoire46Spécifier une adresse email valide, s'il vous plaît.WY%1$s ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les services Google Play. Mot de passe]`L'application %1$s rencontre des problèmes avec les services Google Play. Veuillez réessayer.,.Spécifier vos commentaires, s'il vous plaît.$&Spécifier le sujet, s'il vous plaît.@CLe message n'a pas pu être envoyé. Vérifier votre adresse email.Email (requis)y|Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte HockeyApp pour autoriser l'accès à cette application.fiSaisissez l'adresse électronique de votre compte HockeyApp pour autoriser l'accès à cette application.Connectez-vous33Saississez l'information de votre compte HockeyApp. Partager avec56%s est disponible. Cette mise à jour est obligatoire!Y[%1$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui sont en cours de mise à jour. Actualiser Rechercher…Afficher Mise à jour&'Il ya un maximum de %d pièces jointes.Ignorer RéessayezMessage (requis)Chargement des commentaires…Nom Nom (requis)Mot de passe (requis)Ajouter une réponse SauveguarderNettoyerimLa nouvelle version des services Google Play est nécessaire. Elle sera bientôt installée automatiquement.Choisir un fichierChoisir une imageEnvoyez vos commentaires Tout afficherSélectionner une applicationRéduireACTIVÉActiver Mettre à jourPlus d'optionsPartager avec %sSe connecter avec GoogleRequête de rechercheEffacer la requêteOuvrir sur le téléphoneDiversRecherche vocaleRevenir à l'accueil$&Erreur liée aux services Google Playeg%1$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui ne sont pas installés sur votre appareil. RechercherEnvoyer la requête DÉSACTIVÉRevenir en haut de la pageAžuriranje usluga Google PlayaSažmi=?%1$s neće funkcionirati ako ne omogućite usluge Google Playa.Prijava putem GoogleaIdi goreUpit za pretraživanjeLO%1$s neće se pokrenuti bez usluga Google Playa koje se trenutačno ažuriraju.LP%1$s neće funkcionirati bez usluga Google Playa koje vaš uređaj ne podržava.Preuzimanje usluga Google Playa !Omogućivanje usluga Google Playa ISKLJUČENO Pretražite…=@%1$s ima poteškoća s uslugama Google Playa. Pokušajte ponovo.EGPotrebna je nova verzija usluga Google Playa. Uskoro će se ažurirati.Dijeli putem aplikacije %sWZ%1$s neće funkcionirati bez usluga Google Playa koje nisu instalirane na vašem uređaju.Odabir aplikacije<>%1$s neće funkcionirati ako ne ažurirate Google Play usluge. Izbriši upitIdi na početnuDodatne opcije UKLJUČENO Dijeljenje sa PretraživanjePogreška Usluga za Google PlayOmogući Prikaži sveGotovo Ažuriraj InstalirajOtvori na telefonu Pošalji upitGlasovno pretraživanjeसर्व पहा %s सह शेअर करा अधिक पर्यायRGoogle Play सेवांच्या नवीन आवृत्तीची आवश्यकता आहे. हे स्वत:ला लवकरच अद्यतनित करेल.2Google Play सेवा सक्षम करा %संक्षिप्त करा/वर नेव्‍हिगेट करा+Google Play सेवा त्रुटीशोधा…मिश्र फोनवर उघडा,क्वेरी सबमिट करा "अद्यतनित करा;यांच्यासह सामायिक कराH%1$s ला Google Play सेवांमध्ये समस्या येत आहे. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.KGoogle Play सेवा आपल्या डिव्हाइसवर उपलब्ध नाही, त्याशिवाय %1$s चालणार नाही. साइन इन करा व्हॉइस शोध8होमवर नेव्‍हिगेट करा+Google सह साइन इन करा9}आपण Google Play सेवा अद्यतनित करेपर्यंत %1$s चालणार नाही. शोध क्वेरी पूर्ण झाले शोधGसध्‍या अद्यतनित होत असलेल्‍या, Google Play सेवांशिवाय %1$s चालणार नाही. "स्‍थापित करा सक्षम करा शोधाDआपण Google Play सेवा सक्षम केल्याशिवाय %1$s हा अॅप कार्य करणार नाही.Kआपले डिव्हाइस समर्थन देत नसलेल्या, Google Play सेवांशिवाय %1$s चालणार नाही.;Google Play सेवा अद्यतनित करा(Google Play सेवा मिळवा #एक अ‍ॅप निवडा8क्‍वेरी स्‍पष्‍ट करा Прикажи свеN%1$s не може да се покрене без Google Play услуга, које се тренутно ажурирају. Брисање упита"Одлазак на Почетну?d%1$s не може да се покрене ако не ажурирате Google Play услуге.+Дељење са апликацијом %s УКЉУЧИ!Гласовна претрага Слање упитаИзбор апликацијеОмогућиУпит за претрагу+Омогућите Google Play услуге"Отвори на телефонуПријави ме на GoogleПретрага-Ажурирајте Google Play услуге%1$s neće funkcionisati ako ne omogućite Google Play usluge. Slanje upitaIzbor aplikacije Prijavi meOdlazak na Početnu Pretražite...KN%1$s ne može da se pokrene bez Google Play usluga, koje uređaj ne podržava.Ažurirajte Google Play uslugePrijavi me na GooglePreuzmite Google Play uslugePretraga;;%1$s ima problema sa Google Play uslugama. Probajte ponovo. Još opcijaGreška Google Play uslugaGlasovna pretragaTV%1$s ne može da se pokrene bez Google Play usluga, koje nisu instalirane na uređaju.Kretanje nagoreBrisanje upitaNP%1$s ne može da se pokrene bez Google Play usluga, koje se trenutno ažuriraju.Deljenje sa aplikacijom %s?A%1$s ne može da se pokrene ako ne ažurirate Google Play usluge.Omogućite Google Play uslugeUKLJUČI PretražiSkupi ISKLJUČI$%Google Play hizmetlerini güncelleyin Yukarı git Sesli aramaSorguyu temizleSorguyu gönderLO%1$s, Google Play hizmetleriyle ilgili sorun yaşıyor. Lütfen tekrar deneyin.bh%1$s, Google Play hizmetleri olmadan çalışmaz ve bu hizmetler cihazınız tarafından desteklenmiyor.]dGoogle Play hizmetlerinin yeni sürümü gerekiyor. Kendisini kısa süre içinde güncelleyecektir.AÇ Arama sorgusu&'Google Play hizmetlerini etkinleştirinGoogle Play Hizmetleri hatasıDiğer seçeneklerGezinme çekmecesini kapatGoogle'da oturum aç ÇeşitliGoogle Play hizmetlerini edininKAPAT Tümünü gösterMS%1$s, şu anda cihazınızda bulunmayan Google Play hizmetleri olmadan çalışmaz.Ana ekrana gitYükleJO%1$s, şu anda güncellenmekte olan Google Play hizmetleri olmadan çalışmaz.Şununla paylaş Etkinleştir;?Google Play hizmetlerini etkinleştirmezseniz %1$s çalışmaz. Telefonda aç Oturum aç<@Google Play hizmetlerini güncellemezseniz %1$s çalışmayacak.Gezinme çekmecesini aç %s ile paylaşBir uygulama seçin GüncelleAra…DaraltAraBitti سبھی دیکھیں_‏Google Play سروسز کے نئے ورژن کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی دیر میں خود ہی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لے گا۔ استفسار تلاش کریں اوپر نیویگیٹ کریں تلاش کریںKy‏%1$s Google Play سروسز کے بغیر نہیں چلے گی، جو فی الحال اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں۔ فون پر کھولیںN‏%1$s Google Play سروسز کے بغیر نہیں چلے گی، جن کی آپ کا آلہ معاونت نہیں کرتا۔Kx‏جب تک آپ Google Play سروسز اپ ڈیٹ نہیں کر لیتے ہیں %1$s تب تک نہیں چلے گی۔&%s کے ساتھ اشتراک کریں انسٹال کریں تلاش کریں…#ہوم پر نیویگیٹ کریں سکیڑیںFp‏%1$s Google Play سروسز کے بغیر نہیں چلے گی، جو آپ کے آلہ سے غائب ہیں۔ ہو گیاتلاش اپ ڈیٹ کریں.‏Google کے ساتھ سائن ان کریںآن)‏Google Play سروسز کی خرابی مزید اختیاراتمتفرقات+‏Google Play سروسز حاصل کریںQ‏%1$s کو Google Play سروسز کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ براہ کرم دوبارہ کوشش کریں۔آف"استفسار جمع کرائیں!ایک ایپ منتخب کریں سائن ان کریںاستفسار صاف کریں فعال کریںاشتراک کریں معDm‏جب تک آپ Google Play سروسز فعال نہیں کر لیتے، %1$s کام نہیں کرے گی۔ صوتی تلاش.‏Google Play سروسز اپ ڈیٹ کریں+‏Google Play سروسز فعال کریں ‎999+‎ Više opcija Pretraži upitVrati se na početnu stranicuAžuriranje Google Play uslugaGreška Google Play uslugeFGAplikacija %1$s ima problema s Google Play uslugama. Pokušajte ponovo.Nabavite Google Play uslugeHJPotrebna je nova verzija Google Play usluga. Ubrzo će se samo ažurirati.@BAplikacija %1$s neće raditi ako ne omogućite Google Play usluge.PTAplikacija %1$s neće raditi bez Google Play usluga, koje vaš uređaj ne podržava.Prijavi se pomoću GoogleaNavigiraj prema gorePSAplikacija %1$s neće raditi bez Google Play usluga, kojih na vašem uređaju nema. Obriši upitTraži Podijeli sa Pretraži...OQAplikacija %1$s neće raditi bez Google Play usluga, koje se trenutno ažuriraju.Odaberite aplikaciju !Podijeli koristeći aplikaciju %s@BAplikacija %1$s neće raditi ako ne ažurirate Google Play usluge. Prijavi seS^Ke spuštění aplikace %1$s jsou potřeba služby Google Play, které v zařízení nemáte.Aktivace služeb Google Play InstalovatHMAplikace %1$s má potíže se službami Google Play. Zkuste to prosím znovu.QVJe vyžadována nová verze služeb Google Play. Nová verze se brzy sama nainstaluje.Instalace služeb Google Play Více možnostíChyba služeb Google PlayepKe spuštění aplikace %1$s jsou potřeba služby Google Play, které v tomto zařízení nejsou podporovány.SbalitHledatZcKe spuštění aplikace %1$s jsou potřeba služby Google Play, které jsou právě aktualizovány. AktualizovatSdílet s aplikací %sCHKe spuštění aplikace %1$s je třeba aktualizovat služby Google Play. Sdílet pomocíHlasové vyhledávání Přejít nahoruAktualizace služeb Google Play Odeslat dotazVybrat aplikaciVyhledávací dotaz Zobrazit všeRůznéVYPNUTO@EKe spuštění aplikace %1$s je třeba aktivovat služby Google Play.Zavřít navigační panelZAPNUTOOtevřít v telefonuPřejít na plochu Smazat dotazPřihlásit se k účtu GooglePovolit Vyhledat… Přihlásit seOtevřít navigační panelIr a la pantalla de inicio7:¡%s está disponible y es una actualización obligatoria!Seleccionar imagenBorrar archivo adjuntoDesplazarse hacia arribaArchivo adjunto borrado%&¿Quieres guardar lo que has dibujado?Para descargar e instalar actualizaciones tienes que dar permiso a la aplicación para que acceda al almacenamiento de tu dispositivo.Email (obligatorio))*¿Quieres volver a enviar tus comentarios? PendienteCarga de comentarios…Contraseña (obligatorio)Seleccionar archivoÚltima actualización: %sAbrir en teléfono Responder Refrescar&'Sólo se permiten %d ficheros adjuntos.CD%1$s no funcionará hasta que no habilites Servicios de Google Play.^`%1$s no se ejecutará hasta que finalice la actualización en curso de Servicios de Google Play.Nombre (obligatorio)VariasMensajeMensaje (obligatorio)NombreHa ocurrido un errorDE%1$s no funcionará hasta que no actualices Servicios de Google Play.DeshacerLimpiarAbrir cajón de navegación ¡Dibuja algo!vwNo es posible ejecutar la aplicación %1$s sin los Servicios de Google Play, que no son compatibles con tu dispositivo.!!Necesita acceso al almacenamientoEsta aplicaciónGuardarMP¿Te gustaría enviar un informe anónimo para que podamos arreglar el problema? No enviarEnviar siempreEnviar informe$$%s se ha cerrado de forma inesperada!!Error de Servicios de Google Play,/¿Mostrar información sobre la actualización?DFNo se pudo descargar la actualización. ¿Quieres volver a intentarlo?Cerrar cajón de navegación ReintentarDescarga fallidacdTu dispositivo no está conectado a internet. Por favor, resuelve el problema y vuelve a intentarlo.""Actualiza Servicios de Google PlayOO%s ha caducado. Por favor consulta HockeyApp para ver posibles actualizaciones.Versión caducadaAdjuntar ficheroAdjuntar imagen""Descargar Servicios de Google PlayArchivo adjunto añadidoAdjuntar archivo Cargando…Por favor, introduce un asunto Envío…Comentario enviadoAsuntoAsunto (obligatorio)+,Por favor, introduce una dirección de emailActualización disponibleConsulta ContraseñaPor favor, introduce un nombreEnviar comentariosWXNo se pudo enviar el mensaje. Por favor, comprueba el formato de tu dirección de email.lnPor favor introduce email y contraseña de tu cuenta de HockeyApp para autorizar el acceso a esta aplicación.SUSe necesita una nueva versión de Servicios de Google Play. Se actualizará en breve._`Por favor introduce email de tu cuenta de HockeyApp para autorizar el acceso a esta aplicación.EntrarYZLa aplicación %1$s tiene problemas con los Servicios de Google Play. Vuelve a intentarlo.Seleccionar una aplicación++Por favor, introduce los campos que faltan.!!Habilita Servicios de Google PlaystNo se pudo enviar el mensaje. Por favor comprueba todos los campos y tu conexión a internet, y vuelve a intentarlo.lmNo ha habido respuesta desde el servidor. Por favor, comprueba tu conexión a internet y vuelve a intentarlo.Cancelar DescartarMostrarIgnorarACTIVADOListoVer todo Habilitar[]%1$s no se ejecutará si los Servicios de Google Play no están instalados en tu dispositivo. Más opciones DESACTIVADOBúsqueda por vozSLÖKKTLeita…Uppfæra:>%1$s virkar ekki nema þú gerir þjónustu Google Play virka. Sjá alltLokiðFara uppMinnkaLeitarfyrirspurnPV%1$s getur ekki keyrt án þjónustu Google Play, sem er ekki studd af tækinu þínu. Veldu forritSkrá inn með Google:A%1$s á í vandræðum með þjónustu Google Play. Reyndu aftur.Sækja þjónustu Google PlayHreinsa fyrirspurnPXNýja útgáfu af þjónustu Google Play vantar. Hún uppfærir sig sjálf innan skamms.KVEIKTUppfæra þjónustu Google PlayFleiri valkostirVilla í þjónustu Google PlayRaddleit ÝmislegtVirkja þjónustu Google Play Deila með %s Fara heim%1$s fungerar inte om du inte aktiverar Google Play-tjänster.Logga in med Google SökfrågaSökTa bort fråganGJ%1$s kan inte köras utan Google Play-tjänsterna, som saknas på enheten.Logga in RöstsökningNavigera uppåtSW%1$s kan inte köras utan Google Play-tjänster, och dessa uppdateras för närvarande.Öppna på mobilenJM%1$s fungerar inte utan Google Play-tjänsterna, som inte stöds på enheten. פתח בטלפון?f‏האפליקציה %1$s לא תפעל ללא שירותי Google Play, שמתעדכנים כרגע.כווץ בחר אפליקציההתקןבוצע/H‏%1$s נתקלה בבעיה בשירותי Google Play. נסה שוב.>c‏%1$s לא תפעל ללא שירותי Google Play, שאינם נתמכים במכשיר שלך. שונות עוד אפשרויות חיפוש כניסה ראה הכלהפעל)‏הפעל את שירותי Google Playפועל נווט למעלה'‏קבל את שירותי Google PlayEq‏האפליקציה %1$s לא תפעל ללא שירותי Google Play, שאינם מותקנים במכשיר. מחק שאילתה שלח שאילתהעדכן(‏שגיאה בשירותי Google Play0I‏%1$s לא יפעל אם לא תעדכן את שירותי Google Play. שאילתת חיפוש חיפוש קולי נווט לדף הבית שתף עםכבוי&‏עדכון שירותי Google Play#‏היכנס באמצעות GoogleGw‏דרושה גרסה חדשה של שירותי Google Play. הגרסה תתעדכן בעצמה תוך זמן קצר. שתף עם %s חיפוש…:\‏האפליקציה %1$s לא תפעל אם לא תפעיל את שירותי Google Play. Angalia zote$$Ingia katika akaunti ukitumia GoogleIngia katika akauntiTafuta kwa kutamkaKunjaChagua programuWashaTafuta SakinishaUUToleo jipya la huduma za Google Play linahitajika. Litajisasisha baada ya muda mfupi.Shiriki ukitumia %sIMEZIMWAHoja ya utafutaji[[%1$s haitafanya kazi bila huduma za Google Play. Huduma hizi hazitumiki kwenye kifaa chako.KK%1$s inakumbwa na hitilafu ya huduma za Google Play. Tafadhali jaribu tena.Sasisha huduma za Google Play99%1$s haitafanya kazi hadi usasishe huduma za Google Play. IMEWASHWA Nenda juu Futa hoja Tafuta…Pata huduma za Google Play Nimemaliza Chaguo zaidi Zinginezo Nenda mwanzo]]%1$s haitafanya kazi bila huduma za Google Play. Huduma hizi hazipatikani kwenye kifaa chako.<<%1$s haitafanya kazi isipokuwa uwashe huduma za Google Play.OO%1$s haitafanya kazi bila huduma za Google Play. Huduma hizi zinasasishwa sasa.Fungua kwenye simuWasilisha hoja%%Hitilafu kwenye huduma za Google PlaySasisha Shiriki na:Washa huduma za Google Play Կիսվել\Անհրաժեշտ է Google Play ծառայությունների նոր տարբերակը: Այն շուտով կթարմացվի ավտոմատ կերպով:ՄիացնելՈրոնման հարցում Որոնել Թարմացնել$;Միացնել Google Play ծառայություններըԲացել հեռախոսով Տեսնել բոլորը Պատրաստ էՄաքրել հարցումը Ընտրել ծրագիր Որոնում...Ուղարկել %s-ինԱյլ ընտրանքներEs%1$s հավելվածը չի աշխատի մինչև չմիացնեք Google Play ծառայությունները:ԱՆՋԱՏՎԱԾ[%1$s հավելվածը չի աշխատի առանց Google Play ծառայությունների, որոնք այս պահին թարմացվում են:ԹաքցնելԶանազանՁայնային որոնում&?Թարմացնել Google Play ծառայությունները#Մուտք գործել Google-ովGw%1$s հավելվածը չի աշխատի մինչև չթարմացնեք Google Play ծառայությունները:!Ուղարկել հարցումը$:Google Play ծառայությունների սխալ կա%=Տեղադրել Google Play ծառայությունները Մուտք գործելP%1$s հավելվածը Google Play ծառայությունների հետ կապված խնդիր ունի: Փորձեք նորից:Տեղադրել Ուղղվել վերևՄԻԱՑՎԱԾ]%1$s հավելվածը չի աշխատի առանց Google Play ծառայությունների, որոնք ձեր սարքում չեն աջակցվում: Ուղղվել տունT%1$s հավելվածը չի աշխատի առանց Google Play ծառայությունների, որոնք չկան ձեր սարքում:ДаярK}Google Play кызматтарысыз %1$s иштебейт. Алар түзмөгүңүздө жок болуп жатат.BmGoogle Play кызматтарысыз %1$s иштебейт, алар учурда жаңыртылууда. Издөө…Жаңыртуу %s аркылуу бөлүшүү Жыйнап коюу КҮЙҮК-Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрҮн аркылуу издөө 3Google Play кызматтарынын катасы5VGoogle Play кызматтары жаңыртылмайынча %1$s иштебейт. Талап жөнөтүү Үйгө багыттоо1Google Play кызматтарын иштетүү ЖогоруБардыгын көрүүТелефондо ачык]Google Play кызматтарынын жаңы версиясы талап кылынат. Бир аздан кийин ал өзү эле жаңыртылат.БөлүшүүӨЧҮК[%1$s колдонмосунун Google Play кызматтары менен иштөөдө көйгөй чыкты. Кайра аракет кылыңыз. КирүүGoogle менен кирүүОрнотуу Аралаш 3Google Play кызматтарын жаңыртуу_%1$s колдонмосу сиздин түзмөгүңүздө колдоого алынбаган Google Play кызматтары болбосо иштебейт.5VGoogle Play кызматтарын иштетмейиңизче %1$s иштебейт.Колдонмо тандоо+Google Play кызматтарын алууИштетүү ИздөөИздөө талаптары#Талаптарды тазалооDGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများကို မဖွင့်သ၍ %1$s သည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။!KGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများရယူရန်$RGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများ ဖွင့်ရန်GGoogle ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးဝင်ရေq3Google Play ဝန်ဆောင်မှုဗားရှင်းအသစ်များ လိုအပ်နေသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ လိမ့်မည်။ 'ပြီးဆုံးပါပြီဖွင့်Mသင့်တက်ဘလက်တွင် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမရှိသောကြောင့် %1$s ကိုဖွင့်၍မရပါ။.မျှဝေဖို့ ရွေးပါ!_ရှာဖွေစရာ အချက်အလက်ကို ပေးပို့ရန်:အသံဖြင့် ရှာဖွေခြင်း-mGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ရှာဖွေပါ...အပ်ဒိတ်Yရှာစရာ အချက်အလက်များ ဖယ်ရှားရန်:ရှာစရာ အချက်အလက်နေရာ ပိတ် !ထည့်သွင်းပါWGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ရှိအပ်ဒိတ်လုပ်နေသောကြောင့် %1$s ကိုဖွင့်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။+%s ဖြင့် မျှဝေရန်ခေါက်ရန်?ပိုမိုရွေးချယ်စရာများ4လက်မှတ်ထိုး ဝင်ရန်S%1$s သည် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပြဿနာအနည်းငယ် ရှိနေပါသည်။ ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။!IGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများ အမှားဖွင့်ရန်IGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများအား အပ်ဒိတ်မလုပ်ပါက %1$s အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ရှာဖွေပါ ရှာဖွေရန်အထွေထွေ4မူလနေရာကို သွားရန်7အားလုံးကို ကြည့်ရန်fGoogle Play ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်စက်ပစ္စည်းတွင် ပံ့ပိုးမထားသည့်အတွက် ၎င်းမရှိဘဲ %1$s ကို ဖွင့်၍မရပါ။Lအက်ပ်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပါ0အပေါ်သို့သွားရန် ၉၉၉+:ဖုန်းပေါ်မှာ ဖွင့်ပါGoogle ilə daxil olun;D%1$s Google Play xidmətlərini aktiv edənə kimi işləməyəcək. Müxtəlif Daxil olun Tətbiq seçin QuraşdırınBununla paylaşınAxtarış sorğusu Aktiv edin"&Google Play xidmətlərini əldə edin Yuxarı get Axtarış\nCihazınız tərəfindən dəstəklənməyən Google Play xidmətləri olmadan %1$s tətbiqi işləməyəcək.RaGoogle Play xidmətlərinin yeni versiyası lazımdır. Qısa müddətə özünü yeniləyəcək.Hamısına baxın Axtarış...!Google Play xidmətləri xətası Hazırdır#%Google Play xidmətlərini aktiv edinAKTİVEvə naviqasiya etLT%1$s cihazınızda mövcud olmayan Google Play xidmətləri olmadan çalışmayacaq.4;%1$s Google Play xidmətləri yeniləmə halda çalışmaz.Digər variantlarSorğunu göndərin Səsli axtarış Yığışdırın%s ilə paylaşın[b%1$s tətbiqi ilə Google Play xidmətləri arasında problem var. Daha sonra yenidən cəhd edin.DEAKTİVSorğunu təmizləIS%1$s hal-hazırda güncəllənən Google Play xidmətləri olmadan çalışmayacaq. GüncəlləyinTelefonda açın'-Google Play xidmətlərini güncəlləşdirin Ruxsat berishYoqish66Google Play xizmatlari yoqilmaguncha, %1$s ishlamaydi.SS%1$s ilovasining ishlashi uchun zarur Google Play xizmatlari hozirda yangilanmoqda.Har xilO‘CHIQSo‘rov yaratishGoogle orqali kirish"$Google Play xizmatlarini o‘rnatishYONIQbd%1$s ilovasi Google Play xizmatlarisiz ishlamaydi, biroq qurilmangiz ularni qo‘llab-quvvatlamaydi. Yig‘ish%s orqali ulashishKirish Qidirish…Google Play xizmatlari xatosiQidirishTelefonda ochishSo‘rovni tozalashSo‘rovni izlashXZGoogle Play xizmatlarining yangi versiyasi zarur. U o‘zini qisqa vaqt ichida yangilaydi.KM%1$s ishlashi uchun qurilmangizda Google Play xizmatlarini o‘rnatish lozim.""Google Play xizmatlarini yangilashDastur tanlangBoshiga o‘tishOvozli qidiruvGoogle Play xizmatlarini yoqishTayyor>>Google Play xizmatlari yangilanmaguncha, %1$s ishga tushmaydi.Boshqa parametrlarOS%1$s ilovasini Google Play xizmatlariga ulab bo‘lmadi. Qaytadan urinib ko‘ring.Barchasini ko‘rishYuqoriga o‘tish O‘rnatish Yangilash Activer les services Google PlayST%1$s ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas activé les services Google Play.YZ%1$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui sont actuellement mis à jour.PartagerxxL'application %1$s ne fonctionnera pas sans les services Google Play, qui ne sont pas pris en charge par votre appareil.WX%1$s ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les services Google Play.&'Mettre à jour les services Google PlayTerminéRecherche en cours... Connexion""Installer les services Google PlayY]L'application %1$s éprouve un problème avec les services Google Play. Veuillez réessayer.ilLa nouvelle version des services Google Play est nécessaire. Elle sera bientôt installée automatiquement.Sélectionnez une applicationVoir toutes les chaînesSign Inq9‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‎‎‎‎‏‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‏‎‎‎‏‏‎‏‎‏‏‎‎‏‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‏‏‎‎Choose an app‎‏‎‎‏‎i‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‎‎‏‎‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‏‏‏‎Share with ‎‏‎‎‏‏‎%s‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‏‎q;‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‎‎‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‎‏‎‎‏‎‏‎‏‎‎‎‏‏‏‎‏‎‎‎‏‏‎‏‎‎‎‏‎‎‏‏‎‎More options‎‏‎‎‏‎i3‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‏‎‏‏‏‎‏‎‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‎‎‏‎‏‏‏‏‎‏‏‎Done‎‏‎‎‏‎o9‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‏‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‎‏‎‎‎‏‎‏‎‏‏‏‎‎‏‏‎‎‎‎‎‏‎‏‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‎‎‎Share with‎‏‎‎‏‎o7‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‎‏‏‎‏‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‏‏‏‏‏‎‎Navigate up‎‏‎‎‏‎m9‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‎‎‎‎‏‏‎‏‎‎‏‏‏‏‎‏‎See all‎‏‎‎‏‎o5‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‎‎‏‏‎‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‎‎‏‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎‎‏‎‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎Voice search‎‏‎‎‏‎r<‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‏‏‎‎‎‏‎Navigate home‎‏‎‎‏‎r>‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‎‎‏‎‏‎‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‎‎‎‎‎‏‏‎‎‎‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎Submit query‎‏‎‎‏‎c#‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‎‏‏‏‎‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‎‎‏‏‎‎‎‎‏‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎OFF‎‏‎‎‏‎g1‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‏‏‏‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‎‏‎‎‏‎‎‎‏‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‏‎‏‏‏‎‏‏‎ON‎‏‎‎‏‎l8‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‎‏‎‏‏‎‎‏‎‏‏‏‎‏‎‎‏‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‎‎‏‎‏‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‎‎‎‏‎‏‎Search‎‏‎‎‏‎m;‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‏‎‎‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‎‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‏‏‏‎‎‏‎‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‏‏‏‎‎Search…‎‏‎‎‏‎q;‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‎‎‏‏‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‎‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‏‏‎‎‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‎‏‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎Search query‎‏‎‎‏‎p:‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‏‎‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‎‎‎‏‏‎‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎Clear query‎‏‎‎‏‎g)‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‎‏‎‏‎‎‎‎‎‎‏‏‏‎‏‏‎‎‏‏‏‎‎‏‎‎‎‏‏‎‎‏‎‏‎‎‎‏‎‎‏‎‏‎‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎‎Search‎‏‎‎‏‎l4‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‎‏‏‏‏‏‎‏‏‎‏‏‎‎‏‎‎‎‎‎‎‏‏‏‎‏‏‏‎‎‎‎‏‏‏‎‏‏‏‎‎‎‏‏‏‎‎‎‏‏‎‎‏‏‎‏‏‏‏‏‎‏‏‎‏‏‏‎‏‎Collapse‎‏‎‎‏‎使用「%s」分享$J您的裝置不支援 Google Play 服務,因此無法執行「%1$s」。Google Play 服務錯誤%M您的裝置尚未安裝 Google Play 服務,因此無法執行「%1$s」。 瀏覽主頁999 + 顯示全部%M「%1$s」存取 Google Play 服務時發生問題。請稍後再試一次。 >您必須更新「Google Play 服務」,才能執行 %1$s。"L需要使用新版本的 Google Play 服務。更新會即將自動開始。$J正在更新 Google Play 服務,更新完成後方可執行「%1$s」。在手機開啟 分享對象 透過 Google 登入安裝 Google Play 服務 >您必須啟用 Google Play 服務,方可執行「%1$s」。完成其他收合登入 提交查詢開啟搜尋 搜尋…關閉 搜尋查詢啟用更新 Google Play 服務選擇應用程式 語音搜尋安裝 向上瀏覽 清除查詢 更多選項啟用 Google Play 服務 搜索…Google Play服务出错在手机上打开使用%s分享 清除查询打开导航抽屉开启获取 Google Play 服务使用 Google 帐号登录关闭关闭导航抽屉#G您的设备没有安装 Google Play 服务,因此无法运行%1$s。启用 选择应用转到主屏幕2%1$s无法访问 Google Play 服务,请重试。安装转到上一层级启用 Google Play 服务 更多选项!CGoogle Play 服务当前正在更新,因此您无法运行%1$s。 提交查询 语音搜索"D您的设备不支持 Google Play 服务,因此无法运行%1$s。 搜索查询!A您必须先启用 Google Play 服务,然后才能运行%1$s。收起搜索 分享方式"L必须使用新版 Google Play 服务。该服务很快就会自行更新。!A您必须先更新 Google Play 服务,然后才能运行%1$s。更新 Google Play 服务 查看全部JKO app %1$s está com problemas com o Google Play Services. Tente novamente. Fazer loginCE%1$s só funciona com uma versão atualizada do Google Play Services.Fazer login com o GoogleInstalar o Google Play ServicesVX%1$s não funciona sem o Google Play Services, o qual está sendo atualizado no momento.`dO app %1$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não é compatível com seu dispositivo.adO app %1$s não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu dispositivo.Ativar o Google Play ServicesAbrir no smartphoneErro do Google Play Services Atualizar o Google Play ServicesSWÉ necessária uma nova versão do Google Play Services. Ele será atualizado em breve.45%1$s só funciona com o Google Play Services ativado.DiversosAtivarFG%1$s no funcionará a menos que habilites los servicios de Google Play.Elige una aplicación.KK%1$s tiene problemas con los servicios de Google Play. Vuelve a intentarlo.##Actualizar servicios de Google PlayAcceder con GoogleNavegar a la página principaljl%1$s no se ejecutará sin los servicios de Google Play. La plataforma se está actualizando en este momento.IJ%1$s no se ejecutará a menos que actualices los servicios de Google Play.ab%1$s no se ejecutará sin los servicios de Google Play, que no son compatibles con tu dispositivo.Acceder Obtener servicios de Google PlayEliminar la consultahkSe necesita una nueva versión de los servicios de Google Play. Se actualizarán automáticamente en breve.Navegar hacia arriba Búsqueda""Habilitar servicios de Google PlayAbrir en el teléfonoError de Google Play ServicesPartilhar com a aplicação %shmÉ necessária uma nova versão dos serviços do Google Play. Esta será atualizada automaticamente em breve. Partilhar comAtivar serviços do Google PlayryNão é possível executar o %1$s sem os Serviços do Google Play, os quais não são compatíveis com o seu dispositivo.JL%1$s está a ter problemas com os Serviços do Google Play. Tente novamente.IMO %1$s não é executado enquanto não atualizar os serviços do Google Play.Diversas !Erro dos Serviços do Google PlayAbrir no telemóvelReduzirObter serviços do Google PlayIniciar sessãoATIVADOX\O %1$s não é executado sem os serviços do Google Play, os quais estão a ser atualizados.CFO %1$s não funciona enquanto não ativar os serviços do Google Play.Iniciar sessão com o GoogleEscolher uma aplicação DESATIVADObfO %1$s não é executado sem os Serviços do Google Play, os quais estão em falta no seu dispositivo.!"Atualizar serviços do Google Play"L必須使用新版 Google Play 服務。該服務稍後就會自動更新。 >你必須更新 Google Play 服務,才能執行「%1$s」。選擇分享對象Google Play 服務發生錯誤在手機上開啟 >你必須啟用 Google Play 服務,才能執行「%1$s」。與「%s」分享$J你的裝置不支援 Google Play 服務,因此無法執行「%1$s」。取得 Google Play 服務 關閉隱藏式瀏覽選單 開啟隱藏式瀏覽選單 >「%1$s」無法存取 Google Play 服務,請再試一次。;執行「%1$s」所需的 Google Play 服務正在更新。使用 Google 帳戶登入 瀏覽首頁%M你的裝置並未安裝 Google Play 服務,因此無法執行「%1$s」。 com.microsoft.azure  P$+6?IQY^fattrdrawablemipmaplayoutanimanimatorstringintegercolordimenidstylebool( $,9FT`p|;Qdt 3<KSdu )F[i $6Mt2@Sm)BZs.?Uf}1Mg ! > ] | / C W h  ' F W j z * I h / A V k -A[n5Q_r )=Vo| "<K\r-=Rk0CO_gs#6GXl{ 0?LTez5Pi#<Tkz2Kdw +<Q`r1@Wiy-Md|"2NXj3Uo/Lm9^~ ' H k !6!W!t!!!!!""/"H"a"x""""""# #,#3#@#R#b#t######$$/$>$R$q$$$$$%+%H%a%%%%%&&&J&l&&&&&&#'C'd'''''("(;(T(m((((( )+)I)a)}))))!*H*p*****+-+L+r++++ ,',H,e,,,,,-#->-f---- .7.\.....////7/K/Y/b/y////0J0s0000,1Q1~111 202^222223+3F3\3y3333334424G4T4m44444445$5B5b5s5555556656S6l66666677-7<7Q7g7r77777788-8C8Y8o888888989^999999:2:N:i:::::;;?;Q;n;;;;<9<b<<<<<<=/=B=S=l======>>/>T>b>u>>>>>??=?V?v?????@7@G@T@j@@@@@@A&AAA]AyAAAAAB#B=BDBWBeB{BBBBB%CNC~CCCCD+DTDvDDDDDD EEHE`EEEEEF2F^FuFFFFFF G+GPGvGGGGGGGH%H;HEH_HmH|HHHHHH I I4ISIsIIIIIIIJJ7JHJiJJJJK.K[KKKKL?LiLLLLM"MCMmMMMMMN>NPNaNsNNNNO$OIOzOOOOOP:P_PPPPPQ5QVQwQQQQQ R.RMRuRRRRR S3S\S{SSSST,T_TTTTTULXiyՆ'9Nbwɇ%:Nf|͈4IeljBYzŠ݊0Ldڋ)B]͌).;K_{׍$6KS[ryǎҎَ)4>DOXclwÏʏҏ؏!/F[dkt̐Ґ "/6BKU^en~đ͑ב5UpxÒҒ3AJUfsǓٓ0=R_l{Ҕ/IVn̕'D_–%FfƗ+HoӘ9O_o˙+:Tuؚ/?Xzʛ֛ -C`oԜ7Pl͝ޝ):RsžϞ)<KZoßПܟ 2Pi ՠ %1CXn͡ޡ'<QelxӢ.Noʣڣ"2BXlzӤ -;IYi~إ-?Lapɦܦ5EV{̧ &<RmȨ $;RqЩީ-Kjɪ*8Rewūܫ "8MYjyˬ6Riܭ'<Rkʮ;Xq˯):E[w˰۰1Jd}ӱ7Qbqʲ߲4H[odzڳ!3EVnǴ#7O^m}ٵ$8L^xöҶܶ!Krʷ0Xո+Z(Osʺ<d)Hl¼7PoHI} Bb(QzCjFl^7nG|6_5T~'ZCk5WCe(^#K6Zz )Ln4\?m'Ab%Hj ?m"Qv.Op!Ei AyN|5^3mOxEx<p;])Qu5[z(Hr"Gt,W6Y:m!P|.Y| C_&Pm<W{?o,FlQq)J_&Hj3]0Hb2E_z =Pd&B]v}.BXhx 1LhimageAspectRatioAdjustimageAspectRatio circleCrop buttonSize colorScheme scopeUris layoutManager spanCount reverseLayout stackFromEndfastScrollEnabledfastScrollVerticalThumbDrawablefastScrollVerticalTrackDrawable!!fastScrollHorizontalThumbDrawable!!fastScrollHorizontalTrackDrawablecardBackgroundColorcardCornerRadius cardElevationcardMaxElevationcardUseCompatPaddingcardPreventCornerOverlapcontentPaddingcontentPaddingLeftcontentPaddingRightcontentPaddingTopcontentPaddingBottomdrawerArrowStyleheight isLightThemetitlenavigationModedisplayOptionssubtitletitleTextStylesubtitleTextStyleiconlogodivider backgroundbackgroundStackedbackgroundSplitcustomNavigationLayout homeLayoutprogressBarStyleindeterminateProgressStyleprogressBarPadding itemPaddinghideOnContentScrollcontentInsetStartcontentInsetEndcontentInsetLeftcontentInsetRightcontentInsetStartWithNavigationcontentInsetEndWithActions elevation popupThemecloseItemLayoutinitialActivityCount$$expandActivityOverflowButtonDrawablebuttonPanelSideLayout listLayoutmultiChoiceItemLayoutsingleChoiceItemLayoutlistItemLayout showTitle srcCompattinttintModetickMark tickMarkTinttickMarkTintMode textAllCapsautoSizeTextTypeautoSizeStepGranularityautoSizePresetSizesautoSizeMinTextSizeautoSizeMaxTextSize fontFamilywindowActionBar windowNoTitlewindowActionBarOverlaywindowActionModeOverlaywindowFixedWidthMajorwindowFixedHeightMinorwindowFixedWidthMinorwindowFixedHeightMajorwindowMinWidthMajorwindowMinWidthMinoractionBarTabStyleactionBarTabBarStyleactionBarTabTextStyleactionOverflowButtonStyleactionOverflowMenuStyleactionBarPopupThemeactionBarStyleactionBarSplitStyleactionBarThemeactionBarWidgetTheme actionBarSizeactionBarDivideractionBarItemBackgroundactionMenuTextAppearanceactionMenuTextColoractionModeStyleactionModeCloseButtonStyleactionModeBackgroundactionModeSplitBackgroundactionModeCloseDrawableactionModeCutDrawableactionModeCopyDrawableactionModePasteDrawableactionModeSelectAllDrawableactionModeShareDrawableactionModeFindDrawableactionModeWebSearchDrawableactionModePopupWindowStyletextAppearanceLargePopupMenutextAppearanceSmallPopupMenutextAppearancePopupMenuHeader dialogThemedialogPreferredPaddinglistDividerAlertDialogactionDropDownStyledropdownListPreferredItemHeightspinnerDropDownItemStylehomeAsUpIndicatoractionButtonStylebuttonBarStylebuttonBarButtonStyleselectableItemBackground""selectableItemBackgroundBorderlessborderlessButtonStyledividerVerticaldividerHorizontalactivityChooserViewStyle toolbarStyletoolbarNavigationButtonStylepopupMenuStylepopupWindowStyle editTextColoreditTextBackgroundimageButtonStyletextAppearanceSearchResultTitle""textAppearanceSearchResultSubtitletextColorSearchUrlsearchViewStylelistPreferredItemHeightlistPreferredItemHeightSmalllistPreferredItemHeightLargelistPreferredItemPaddingLeftlistPreferredItemPaddingRightdropDownListViewStylelistPopupWindowStyletextAppearanceListItemtextAppearanceListItemSecondarytextAppearanceListItemSmallpanelBackgroundpanelMenuListWidthpanelMenuListThemelistChoiceBackgroundIndicator colorPrimarycolorPrimaryDark colorAccentcolorControlNormalcolorControlActivatedcolorControlHighlightcolorButtonNormalcolorSwitchThumbNormalcontrolBackgroundcolorBackgroundFloatingalertDialogStylealertDialogButtonGroupStylealertDialogCenterButtonsalertDialogThemetextColorAlertDialogListItembuttonBarPositiveButtonStylebuttonBarNegativeButtonStylebuttonBarNeutralButtonStyleautoCompleteTextViewStyle buttonStylebuttonStyleSmall checkboxStylecheckedTextViewStyle editTextStyleradioButtonStyleratingBarStyleratingBarStyleIndicatorratingBarStyleSmall seekBarStyle spinnerStyle switchStylelistMenuViewStyletooltipFrameBackgroundtooltipForegroundColor colorError allowStackingalpha buttonTintbuttonTintModecolorspinBars drawableSizegapBetweenBarsarrowHeadLengtharrowShaftLength barLength thicknessmeasureWithLargestChild showDividersdividerPaddingalphabeticModifiersnumericModifiers showAsAction actionLayoutactionViewClassactionProviderClasscontentDescription tooltipTexticonTint iconTintModepreserveIconSpacing subMenuArrow overlapAnchorstate_above_anchorpaddingBottomNoButtonspaddingTopNoTitlelayouticonifiedByDefault queryHintdefaultQueryHint closeIcongoIcon searchIconsearchHintIcon voiceIcon commitIconsuggestionRowLayoutqueryBackgroundsubmitBackground thumbTint thumbTintModetrack trackTint trackTintModethumbTextPaddingswitchTextAppearanceswitchMinWidth switchPadding splitTrackshowTexttitleTextAppearancesubtitleTextAppearance titleMargintitleMarginStarttitleMarginEndtitleMarginToptitleMarginBottom titleMarginsmaxButtonHeight buttonGravity collapseIconcollapseContentDescriptionnavigationIconnavigationContentDescriptionlogoDescriptiontitleTextColorsubtitleTextColor paddingStart paddingEndthemebackgroundTintbackgroundTintModeexpandedstate_collapsedstate_collapsiblelayout_scrollFlagslayout_scrollInterpolatorbehavior_peekHeightbehavior_hideablebehavior_skipCollapsedexpandedTitleMarginexpandedTitleMarginStartexpandedTitleMarginTopexpandedTitleMarginEndexpandedTitleMarginBottomexpandedTitleTextAppearancecollapsedTitleTextAppearance contentScrimstatusBarScrim toolbarIdscrimVisibleHeightTriggerscrimAnimationDurationcollapsedTitleGravityexpandedTitleGravity titleEnabledlayout_collapseMode!!layout_collapseParallaxMultiplierkeylinesstatusBarBackgroundlayout_behavior layout_anchorlayout_keylinelayout_anchorGravitylayout_insetEdgelayout_dodgeInsetEdgesbottomSheetDialogThemebottomSheetStyletextColorError rippleColorfabSizepressedTranslationZ borderWidthuseCompatPaddingbehavior_autoHideforegroundInsidePaddingmenu itemIconTint itemTextColoritemBackgrounditemTextAppearance headerLayoutinsetForegroundbehavior_overlapTopmaxActionInlineWidthtabIndicatorColortabIndicatorHeighttabContentStart tabBackgroundtabMode tabGravity tabMinWidth tabMaxWidthtabTextAppearance tabTextColortabSelectedTextColortabPaddingStart tabPaddingTop tabPaddingEndtabPaddingBottom tabPaddinghintTextAppearance hintEnabled errorEnablederrorTextAppearancecounterEnabledcounterMaxLengthcounterTextAppearancecounterOverflowTextAppearancehintAnimationEnabledpasswordToggleEnabledpasswordToggleDrawable passwordToggleContentDescriptionpasswordToggleTintpasswordToggleTintModebarrierAllowsGoneWidgetsbarrierDirection chainUseRtl constraintSetconstraint_referenced_idscontentemptyVisibilitylayout_constrainedHeightlayout_constrainedWidth!!layout_constraintBaseline_creator&&layout_constraintBaseline_toBaselineOflayout_constraintBottom_creator""layout_constraintBottom_toBottomOflayout_constraintBottom_toTopOflayout_constraintCirclelayout_constraintCircleAnglelayout_constraintCircleRadiuslayout_constraintDimensionRatiolayout_constraintEnd_toEndOflayout_constraintEnd_toStartOflayout_constraintGuide_beginlayout_constraintGuide_endlayout_constraintGuide_percentlayout_constraintHeight_defaultlayout_constraintHeight_maxlayout_constraintHeight_minlayout_constraintHeight_percent layout_constraintHorizontal_bias&&layout_constraintHorizontal_chainStyle""layout_constraintHorizontal_weightlayout_constraintLeft_creatorlayout_constraintLeft_toLeftOflayout_constraintLeft_toRightOflayout_constraintRight_creatorlayout_constraintRight_toLeftOf layout_constraintRight_toRightOflayout_constraintStart_toEndOf layout_constraintStart_toStartOflayout_constraintTop_creatorlayout_constraintTop_toBottomOflayout_constraintTop_toTopOflayout_constraintVertical_bias$$layout_constraintVertical_chainStyle layout_constraintVertical_weightlayout_constraintWidth_defaultlayout_constraintWidth_maxlayout_constraintWidth_minlayout_constraintWidth_percentlayout_editor_absoluteXlayout_editor_absoluteYlayout_goneMarginBottomlayout_goneMarginEndlayout_goneMarginLeftlayout_goneMarginRightlayout_goneMarginStartlayout_goneMarginToplayout_optimizationLevelfontProviderAuthorityfontProviderPackagefontProviderQueryfontProviderCertsfontProviderFetchStrategyfontProviderFetchTimeout fontStylefont fontWeightlottie_fileName lottie_rawReslottie_autoPlay lottie_looplottie_repeatModelottie_repeatCountlottie_imageAssetsFolderlottie_progress((lottie_enableMergePathsForKitKatAndAbovelottie_cacheStrategylottie_colorFilter lottie_scaleexpandedByDefaultabc_ab_share_pack_mtrl_alpha''abc_action_bar_item_background_materialabc_btn_borderless_materialabc_btn_check_materialabc_btn_check_to_on_mtrl_000abc_btn_check_to_on_mtrl_015abc_btn_colored_materialabc_btn_default_mtrl_shapeabc_btn_radio_materialabc_btn_radio_to_on_mtrl_000abc_btn_radio_to_on_mtrl_015abc_btn_switch_to_on_mtrl_00001abc_btn_switch_to_on_mtrl_00012abc_cab_background_internal_bgabc_cab_background_top_material!!abc_cab_background_top_mtrl_alphaabc_control_background_materialabc_dialog_material_backgroundabc_edit_text_materialabc_ic_ab_back_material""abc_ic_arrow_drop_right_black_24dpabc_ic_clear_material##abc_ic_commit_search_api_mtrl_alphaabc_ic_go_search_api_materialabc_ic_menu_copy_mtrl_am_alphaabc_ic_menu_cut_mtrl_alphaabc_ic_menu_overflow_materialabc_ic_menu_paste_mtrl_am_alpha abc_ic_menu_selectall_mtrl_alphaabc_ic_menu_share_mtrl_alphaabc_ic_search_api_materialabc_ic_star_black_16dpabc_ic_star_black_36dpabc_ic_star_black_48dpabc_ic_star_half_black_16dpabc_ic_star_half_black_36dpabc_ic_star_half_black_48dp abc_ic_voice_search_api_materialabc_item_background_holo_darkabc_item_background_holo_lightabc_list_divider_mtrl_alphaabc_list_focused_holoabc_list_longpressed_holoabc_list_pressed_holo_darkabc_list_pressed_holo_light11abc_list_selector_background_transition_holo_dark22abc_list_selector_background_transition_holo_light$$abc_list_selector_disabled_holo_dark%%abc_list_selector_disabled_holo_lightabc_list_selector_holo_darkabc_list_selector_holo_light abc_menu_hardkey_panel_mtrl_multabc_popup_background_mtrl_mult abc_ratingbar_indicator_materialabc_ratingbar_materialabc_ratingbar_small_material##abc_scrubber_control_off_mtrl_alpha((abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_000((abc_scrubber_control_to_pressed_mtrl_005abc_scrubber_primary_mtrl_alphaabc_scrubber_track_mtrl_alphaabc_seekbar_thumb_materialabc_seekbar_tick_mark_materialabc_seekbar_track_materialabc_spinner_mtrl_am_alpha))abc_spinner_textfield_background_materialabc_switch_thumb_materialabc_switch_track_mtrl_alphaabc_tab_indicator_materialabc_tab_indicator_mtrl_alphaabc_text_cursor_material%%abc_text_select_handle_left_mtrl_dark&&abc_text_select_handle_left_mtrl_light''abc_text_select_handle_middle_mtrl_dark((abc_text_select_handle_middle_mtrl_light&&abc_text_select_handle_right_mtrl_dark''abc_text_select_handle_right_mtrl_light""abc_textfield_activated_mtrl_alpha abc_textfield_default_mtrl_alpha))abc_textfield_search_activated_mtrl_alpha''abc_textfield_search_default_mtrl_alphaabc_textfield_search_materialabc_vector_testavd_hide_passwordavd_show_passwordazureazure_transparent azuresplashborderbutton_delete_bordercommon_full_open_on_phone""common_google_signin_btn_icon_dark**common_google_signin_btn_icon_dark_focused))common_google_signin_btn_icon_dark_normal44common_google_signin_btn_icon_dark_normal_background&&common_google_signin_btn_icon_disabled##common_google_signin_btn_icon_light++common_google_signin_btn_icon_light_focused**common_google_signin_btn_icon_light_normal55common_google_signin_btn_icon_light_normal_background""common_google_signin_btn_text_dark**common_google_signin_btn_text_dark_focused))common_google_signin_btn_text_dark_normal44common_google_signin_btn_text_dark_normal_background&&common_google_signin_btn_text_disabled##common_google_signin_btn_text_light++common_google_signin_btn_text_light_focused**common_google_signin_btn_text_light_normal55common_google_signin_btn_text_light_normal_background default_dot((design_bottom_navigation_item_backgrounddesign_fab_backgrounddesign_ic_visibilitydesign_ic_visibility_offdesign_password_eyedesign_snackbar_backgroundfocus_backgroundgoogleg_disabled_color_18googleg_standard_color_18hockeyapp_btn_backgroundic_action_alertsic_action_consoleic_action_favoritesic_action_resourcesic_done_black_24dp ic_fp_40pxic_fp_transparent_40pxic_launcher_alphaic_launcher_betaic_launcher_devic_launcher_gaic_launcher_storeic_launcher_transparentic_launcher_transparent_alphaic_launcher_transparent_betaic_launcher_transparent_devic_launcher_transparent_storemetrics_bordermetrics_default_dotmetrics_selected_dotmetrics_tab_selectornavigation_empty_iconnotification_action_backgroundnotification_bgnotification_bg_lownotification_bg_low_normalnotification_bg_low_pressednotification_bg_normalnotification_bg_normal_pressednotification_icon_backgroundnotification_tile_bg!!notify_panel_notification_icon_bg radio_buttonrecycler_view_divider selected_dot splash_screen tab_selectortooltip_frame_darktooltip_frame_lightvm_linuxvm_linux_classic vm_windowsvm_windows_classicnotification_template_icon_bg!!notification_template_icon_low_bgavd_hide_password_1avd_hide_password_2avd_hide_password_3avd_show_password_1avd_show_password_2avd_show_password_3abc_action_bar_title_itemabc_action_bar_up_containerabc_action_menu_item_layoutabc_action_menu_layoutabc_action_mode_bar##abc_action_mode_close_item_materialabc_activity_chooser_view##abc_activity_chooser_view_list_item$$abc_alert_dialog_button_bar_materialabc_alert_dialog_materialabc_alert_dialog_title_materialabc_dialog_title_materialabc_expanded_menu_layoutabc_list_menu_item_checkboxabc_list_menu_item_iconabc_list_menu_item_layoutabc_list_menu_item_radio!!abc_popup_menu_header_item_layoutabc_popup_menu_item_layoutabc_screen_content_includeabc_screen_simple%%abc_screen_simple_overlay_action_modeabc_screen_toolbar$$abc_search_dropdown_item_icons_2lineabc_search_viewabc_select_dialog_material!!accesscontrol_role_assignment_add$$accesscontrol_role_assignment_detail))accesscontrol_role_assignment_list_header''accesscontrol_role_assignment_list_item''accesscontrol_role_assignment_principal&&accesscontrol_role_assignment_roleitem((accesscontrol_role_assignment_selectrole##accesscontrol_role_assignments_list account_itemaccount_settings_activityaccounts_management_fragmentactivity_fingerprintauthactivity_get_startedactivity_welcomeaddaccount_rowalert_details_fragmentalert_details_history_headeralert_details_history_item alert_itemalert_item_nosummaryalert_item_section_titlealert_notification_loadingalerts_filter_fragmentalerts_fragment""app_insights_live_metrics_fragment coming_soonconsole_fragmentdesign_bottom_navigation_itemdesign_bottom_sheet_dialogdesign_layout_snackbardesign_layout_snackbar_includedesign_layout_tab_icondesign_layout_tab_textdesign_menu_item_action_areadesign_navigation_itemdesign_navigation_item_header design_navigation_item_separator design_navigation_item_subheaderdesign_navigation_menudesign_navigation_menu_itemdesign_text_input_password_icondialog_scanning_for_fingerprint drawer_header empty_viewexpandable_listviewexpandable_listview_headerfavorites_fragmentfragment_welcome_pagehamburger_menu_selectable_itemhelpandfeedbackhockeyapp_activity_expiry_infohockeyapp_activity_feedbackhockeyapp_activity_loginhockeyapp_activity_updatehockeyapp_fragment_updatehockeyapp_view_feedback_messageintercept_suggestion_layoutloading_lottie_consoleloading_lottie_favoriteloading_lottie_generalloading_lottie_notificationloading_lottie_resourcemainmain_with_drawer navbar_itemnotification_actionnotification_action_tombstonenotification_media_action notification_media_cancel_actionnotification_template_big_media&¬ification_template_big_media_custom&¬ification_template_big_media_narrow--notification_template_big_media_narrow_custom notification_template_custom_big notification_template_icon_group!!notification_template_lines_medianotification_template_media""notification_template_media_custom&¬ification_template_part_chronometernotification_template_part_timenps_feedback_dialognps_score_dialognps_thankyou_dialogproperty_details_itemproperty_details_webview_itemresource_alerts_filter_itemresource_command''resource_details_alerts_filter_fragmentresource_details_card((resource_details_dependent_resource_itemresource_details_fragmentresource_details_metric_item""resource_details_metric_pager_item!!resource_details_metrics_fragment resource_details_properties_item))resource_details_properties_resource_itemresource_filter_item resource_itemresource_item_section_titleresource_item_with_commandsresource_properties_viewresources_filter_fragmentresources_fragmentselect_dialog_item_material""select_dialog_multichoice_material##select_dialog_singlechoice_materialsettings_fragmentsettingsv2_activitysignin_activitystatus_detailssubresources_list$$support_simple_spinner_dropdown_itemthirdpartynotices_activitytoolbartoolbar_search_viewtooltipwebauthenticationbroker abc_fade_in abc_fade_outabc_grow_fade_in_from_bottomabc_popup_enterabc_popup_exitabc_shrink_fade_out_from_bottomabc_slide_in_bottomabc_slide_in_topabc_slide_out_bottomabc_slide_out_topdesign_bottom_sheet_slide_indesign_bottom_sheet_slide_outdesign_snackbar_indesign_snackbar_out tooltip_enter tooltip_exit!!design_appbar_state_list_animatorgcm_defaultSenderId google_app_iddefault_web_client_idfirebase_database_urlgoogle_api_keygoogle_crash_reporting_api_keygoogle_storage_bucket))common_google_play_services_unknown_issue))common_google_play_services_enable_button''common_google_play_services_enable_text((common_google_play_services_enable_title**common_google_play_services_install_button((common_google_play_services_install_text))common_google_play_services_install_title//common_google_play_services_notification_ticker,,common_google_play_services_unsupported_text))common_google_play_services_update_button''common_google_play_services_update_text((common_google_play_services_update_title))common_google_play_services_updating_text,,common_google_play_services_wear_update_textcommon_open_on_phonecommon_signin_button_textcommon_signin_button_text_long''fcm_fallback_notification_channel_labelabc_action_bar_home_descriptionabc_action_bar_up_description$$abc_action_menu_overflow_descriptionabc_action_mode_done!!abc_activity_chooser_view_see_all**abc_activitychooserview_choose_applicationabc_capital_offabc_capital_onabc_search_hint abc_searchview_description_clear abc_searchview_description_query!!abc_searchview_description_search!!abc_searchview_description_submit abc_searchview_description_voice""abc_shareactionprovider_share_with..abc_shareactionprovider_share_with_application abc_toolbar_collapse_descriptionsearch_menu_titleabc_font_family_body_1_materialabc_font_family_body_2_materialabc_font_family_button_material abc_font_family_caption_material""abc_font_family_display_1_material""abc_font_family_display_2_material""abc_font_family_display_3_material""abc_font_family_display_4_material!!abc_font_family_headline_materialabc_font_family_menu_material abc_font_family_subhead_materialabc_font_family_title_materialappbar_scrolling_view_behaviorbottom_sheet_behaviorcharacter_counter_pattern##password_toggle_content_descriptionpath_password_eye%%path_password_eye_mask_strike_throughpath_password_eye_mask_visiblepath_password_strike_through%%status_bar_notification_info_overflowApplicationName library_name((hockeyapp_crash_dialog_app_name_fallbackhockeyapp_crash_dialog_message&&hockeyapp_crash_dialog_negative_button%%hockeyapp_crash_dialog_neutral_button&&hockeyapp_crash_dialog_positive_buttonhockeyapp_crash_dialog_titlehockeyapp_dialog_error_messagehockeyapp_dialog_error_title hockeyapp_dialog_negative_button hockeyapp_dialog_positive_button((hockeyapp_download_failed_dialog_message00hockeyapp_download_failed_dialog_negative_button00hockeyapp_download_failed_dialog_positive_button&&hockeyapp_download_failed_dialog_title""hockeyapp_error_no_network_messagehockeyapp_expiry_info_texthockeyapp_expiry_info_titlehockeyapp_feedback_attach_file!!hockeyapp_feedback_attach_picture##hockeyapp_feedback_attachment_added))hockeyapp_feedback_attachment_button_text##hockeyapp_feedback_attachment_error%%hockeyapp_feedback_attachment_loading00hockeyapp_feedback_attachment_remove_description%%hockeyapp_feedback_attachment_removedhockeyapp_feedback_email_hint&&hockeyapp_feedback_email_hint_requiredhockeyapp_feedback_failed_texthockeyapp_feedback_failed_title))hockeyapp_feedback_fetching_feedback_text hockeyapp_feedback_generic_error$$hockeyapp_feedback_last_updated_text**hockeyapp_feedback_max_attachments_allowedhockeyapp_feedback_message_hint((hockeyapp_feedback_message_hint_requiredhockeyapp_feedback_name_hint%%hockeyapp_feedback_name_hint_required&&hockeyapp_feedback_refresh_button_text''hockeyapp_feedback_response_button_texthockeyapp_feedback_select_file!!hockeyapp_feedback_select_picture##hockeyapp_feedback_send_button_text%%hockeyapp_feedback_send_generic_error%%hockeyapp_feedback_send_network_error((hockeyapp_feedback_sending_feedback_texthockeyapp_feedback_sent_toasthockeyapp_feedback_subject_hint((hockeyapp_feedback_subject_hint_requiredhockeyapp_feedback_title''hockeyapp_feedback_validate_email_empty''hockeyapp_feedback_validate_email_error&&hockeyapp_feedback_validate_name_error))hockeyapp_feedback_validate_subject_error&&hockeyapp_feedback_validate_text_errorhockeyapp_login_email_hint##hockeyapp_login_email_hint_requiredhockeyapp_login_headline_text((hockeyapp_login_headline_text_email_only!!hockeyapp_login_login_button_text))hockeyapp_login_missing_credentials_toasthockeyapp_login_password_hint&&hockeyapp_login_password_hint_requiredhockeyapp_paint_dialog_message&&hockeyapp_paint_dialog_negative_button%%hockeyapp_paint_dialog_neutral_button&&hockeyapp_paint_dialog_positive_buttonhockeyapp_paint_indicator_toasthockeyapp_paint_menu_clearhockeyapp_paint_menu_savehockeyapp_paint_menu_undo++hockeyapp_permission_dialog_negative_button++hockeyapp_permission_dialog_positive_button##hockeyapp_permission_update_message!!hockeyapp_permission_update_titlehockeyapp_update_buttonhockeyapp_update_dialog_message''hockeyapp_update_dialog_negative_button''hockeyapp_update_dialog_positive_buttonhockeyapp_update_dialog_title hockeyapp_update_mandatory_toast&&hockeyapp_update_version_details_labelOpenNavigationDrawer_androidCloseNavigationDrawer_androidgoogle_play_services_versionabc_config_activityDefaultDurabc_config_activityShortDurcancel_button_image_alphaconfig_tooltipAnimTimedesign_snackbar_text_max_linesapp_bar_elevation_anim_durationbottom_sheet_slide_durationhide_password_durationshow_password_duration##status_bar_notification_info_maxnum**common_google_signin_btn_text_dark_default++common_google_signin_btn_text_dark_disabled**common_google_signin_btn_text_dark_pressed++common_google_signin_btn_text_light_default,,common_google_signin_btn_text_light_disabled++common_google_signin_btn_text_light_pressedcardview_dark_backgroundcardview_light_backgroundcardview_shadow_end_colorcardview_shadow_start_color!!abc_input_method_navigation_guardabc_search_url_text_normalabc_search_url_text_pressedabc_search_url_text_selectedaccent_material_darkaccent_material_light!!background_floating_material_dark""background_floating_material_lightbackground_material_darkbackground_material_light((bright_foreground_disabled_material_dark))bright_foreground_disabled_material_light''bright_foreground_inverse_material_dark((bright_foreground_inverse_material_lightbright_foreground_material_dark bright_foreground_material_lightbutton_material_darkbutton_material_light%%dim_foreground_disabled_material_dark&&dim_foreground_disabled_material_lightdim_foreground_material_darkdim_foreground_material_lighterror_color_materialforeground_material_darkforeground_material_lighthighlighted_text_material_darkhighlighted_text_material_lightmaterial_blue_grey_800material_blue_grey_900material_blue_grey_950material_deep_teal_200material_deep_teal_500material_grey_100material_grey_300material_grey_50material_grey_600material_grey_800material_grey_850material_grey_900primary_dark_material_darkprimary_dark_material_lightprimary_material_darkprimary_material_light""primary_text_default_material_dark##primary_text_default_material_light##primary_text_disabled_material_dark$$primary_text_disabled_material_lightripple_material_darkripple_material_light$$secondary_text_default_material_dark%%secondary_text_default_material_light%%secondary_text_disabled_material_dark&&secondary_text_disabled_material_light##switch_thumb_disabled_material_dark$$switch_thumb_disabled_material_light!!switch_thumb_normal_material_dark""switch_thumb_normal_material_lighttooltip_background_darktooltip_background_light44notification_material_background_media_default_color%%design_bottom_navigation_shadow_colordesign_fab_shadow_end_colordesign_fab_shadow_mid_colordesign_fab_shadow_start_color!!design_fab_stroke_end_inner_color!!design_fab_stroke_end_outer_color!!design_fab_stroke_top_inner_color!!design_fab_stroke_top_outer_color design_snackbar_background_color notification_action_color_filternotification_icon_bg_colorhockeyapp_background_headerhockeyapp_background_lighthockeyapp_background_whitehockeyapp_button_background##hockeyapp_button_background_pressed$$hockeyapp_button_background_selectedhockeyapp_text_blackhockeyapp_text_lighthockeyapp_text_normalhockeyapp_text_white azure_blue header_greylist_item_secondary_textresource_list_item_subtitlesection_header_linksection_header_textwelcome_pager_default_dotwelcome_pager_selected_dot title_text subtitle_textmetrics_page_backgroundsignin_email_placeholderprimary_backgroundfocus_background_color remove_textremove_roleassignment_noticeaddrole_email_placeholderradio_button_border00abc_background_cache_hint_selector_material_dark11abc_background_cache_hint_selector_material_light((abc_btn_colored_borderless_text_materialabc_btn_colored_text_materialabc_color_highlight_material!!abc_hint_foreground_material_dark""abc_hint_foreground_material_light++abc_primary_text_disable_only_material_dark,,abc_primary_text_disable_only_material_lightabc_primary_text_material_darkabc_primary_text_material_lightabc_search_url_text abc_secondary_text_material_dark!!abc_secondary_text_material_lightabc_tint_btn_checkableabc_tint_defaultabc_tint_edittextabc_tint_seek_thumbabc_tint_spinnerabc_tint_switch_trackcommon_google_signin_btn_tint design_errordesign_tint_password_togglepopup_menu_text remove_buttonswitch_thumb_material_darkswitch_thumb_material_lightfastscroll_default_thicknessfastscroll_marginfastscroll_minimum_range++item_touch_helper_max_drag_scroll_per_frame++item_touch_helper_swipe_escape_max_velocity''item_touch_helper_swipe_escape_velocitycardview_compat_inset_shadowcardview_default_elevationcardview_default_radius""abc_alert_dialog_button_bar_height&&abc_action_bar_default_height_material abc_action_bar_progress_bar_size''abc_text_size_subtitle_material_toolbar$$abc_text_size_title_material_toolbarabc_config_prefDialogWidthabc_dialog_fixed_height_majorabc_dialog_fixed_height_minorabc_dialog_fixed_width_majorabc_dialog_fixed_width_minorabc_dialog_min_width_majorabc_dialog_min_width_minor%%abc_action_bar_content_inset_material%%abc_action_bar_content_inset_with_nav++abc_action_bar_default_padding_end_material--abc_action_bar_default_padding_start_materialabc_switch_padding!!abc_action_bar_elevation_material--abc_action_bar_icon_vertical_padding_material,,abc_action_bar_overflow_padding_end_material..abc_action_bar_overflow_padding_start_material!!abc_action_bar_stacked_max_height$$abc_action_bar_stacked_tab_max_width..abc_action_bar_subtitle_bottom_margin_material++abc_action_bar_subtitle_top_margin_material%%abc_action_button_min_height_material$$abc_action_button_min_width_material--abc_action_button_min_width_overflow_material$$abc_button_inset_horizontal_material""abc_button_inset_vertical_material&&abc_button_padding_horizontal_material$$abc_button_padding_vertical_material&&abc_cascading_menus_min_smallest_widthabc_control_corner_materialabc_control_inset_materialabc_control_padding_material))abc_dialog_list_padding_bottom_no_buttons$$abc_dialog_list_padding_top_no_titleabc_dialog_padding_materialabc_dialog_padding_top_material!!abc_dialog_title_divider_material abc_disabled_alpha_material_dark!!abc_disabled_alpha_material_lightabc_dropdownitem_icon_width""abc_dropdownitem_text_padding_left##abc_dropdownitem_text_padding_right##abc_edit_text_inset_bottom_material''abc_edit_text_inset_horizontal_material abc_edit_text_inset_top_materialabc_floating_window_z))abc_list_item_padding_horizontal_materialabc_panel_menu_list_width abc_progress_bar_height_material abc_search_view_preferred_heightabc_search_view_preferred_width,,abc_seekbar_track_background_height_material**abc_seekbar_track_progress_height_material((abc_select_dialog_padding_start_materialabc_text_size_body_1_materialabc_text_size_body_2_materialabc_text_size_button_materialabc_text_size_caption_material abc_text_size_display_1_material abc_text_size_display_2_material abc_text_size_display_3_material abc_text_size_display_4_materialabc_text_size_headline_materialabc_text_size_large_materialabc_text_size_medium_material""abc_text_size_menu_header_materialabc_text_size_menu_materialabc_text_size_small_materialabc_text_size_subhead_materialabc_text_size_title_materialdisabled_alpha_material_darkdisabled_alpha_material_light highlight_alpha_material_coloredhighlight_alpha_material_darkhighlight_alpha_material_lighthint_alpha_material_darkhint_alpha_material_light hint_pressed_alpha_material_dark!!hint_pressed_alpha_material_lighttooltip_corner_radiustooltip_horizontal_paddingtooltip_margin##tooltip_precise_anchor_extra_offset tooltip_precise_anchor_thresholdtooltip_vertical_paddingtooltip_y_offset_non_touchtooltip_y_offset_touchdesign_navigation_max_width''design_snackbar_action_inline_max_width((design_snackbar_background_corner_radius((design_snackbar_extra_spacing_horizontaldesign_snackbar_max_widthdesign_snackbar_min_width''design_snackbar_padding_vertical_2linesdesign_tab_scrollable_min_widthdesign_appbar_elevation..design_bottom_navigation_active_item_max_width))design_bottom_navigation_active_text_size""design_bottom_navigation_elevationdesign_bottom_navigation_height''design_bottom_navigation_item_max_width''design_bottom_navigation_item_min_widthdesign_bottom_navigation_margin&&design_bottom_navigation_shadow_height""design_bottom_navigation_text_size##design_bottom_sheet_modal_elevation##design_bottom_sheet_peek_height_mindesign_fab_border_widthdesign_fab_elevationdesign_fab_image_sizedesign_fab_size_minidesign_fab_size_normal design_fab_translation_z_presseddesign_navigation_elevationdesign_navigation_icon_paddingdesign_navigation_icon_size design_navigation_padding_bottom,,design_navigation_separator_vertical_paddingdesign_snackbar_elevation""design_snackbar_padding_horizontal design_snackbar_padding_verticaldesign_snackbar_text_sizedesign_tab_max_widthdesign_tab_text_sizedesign_tab_text_size_2line##notification_right_side_padding_top!!notification_content_margin_start$$notification_main_column_padding_top notification_media_narrow_margin''compat_button_inset_horizontal_material%%compat_button_inset_vertical_material))compat_button_padding_horizontal_material''compat_button_padding_vertical_materialcompat_control_corner_materialnotification_action_icon_sizenotification_action_text_sizenotification_big_circle_marginnotification_large_icon_heightnotification_large_icon_widthnotification_right_icon_size**notification_small_icon_background_padding%%notification_small_icon_size_as_largenotification_subtext_sizenotification_top_padnotification_top_pad_large_text smallText mediumText largeText titleText subtitleTextextraLargeText mediumTextV2 largeTextV2 noPaddingxxsmallPadding xsmallPadding smallPaddingsmallMediumPadding mediumPadding largePaddingexpandableHeaderHeightstatusListPaddingTopstatusListPaddingBottommetricsChartHeight smallIcontoolbarIconSizecommandbarIconSizehamburgerIconSizealtToolbarIconSizefilterIconTopPaddingsortIconTopPadding logoTopMarginhalfPaddingOrMarginsinglePaddingOrMargindoublePaddingOrMargintriplePaddingOrMarginfragmentsMinWidthfragmentsMinHeightwelcomePageMarginwelcomePageImageWidthgetStartedIconWidthgetStartedButtonTextSizegetStartedButtonMargingetStartedButtonMarginLandsectionHeaderHeight listPaddingLR listPaddingTBresourceTypeIconLargeresourceTypeIconMediumresourceStatusIconresourceDetailsHeroHeight""resourceDetailsHeroTwoStatusHeightresourceDetailsCommandBarHeghtresourceHealthStartMarginresourceHealthTextSizeresourceHealthLineSpacingresourceHealthStatusTopMargin##resourceHealthStatusTextStartMarginfavMetricPaddingLeftgetStartedNotNowButtonTextSize""getStartedNotNowButtonBottomMargin getStartedNotNowButtonSideMargingetStartedImageTopMargingetStartedImageBottomMargingetStartedImageSideMarginwelcomeButtonMarginTopwelcomeButtonMarginBottomwelcomeButtonTextSizewelcomePageLayoutMarginStartwelcomePageLayoutMarginEndwelcomePageImageMarginStartwelcomePageImageMarginEndlottieGeneralSizelottieResourceSizelottieNotificationSize avatarSizeavatarPaddingTopBottomavatarUserInfoMarginLeft$$item_touch_helper_previous_elevationaction_bar_activity_contentaction_bar_spinneraction_menu_divideraction_menu_presenterhomeprogress_circularprogress_horizontalsplit_action_barup ghost_view parent_matrixsave_image_matrixsave_non_transition_alphasave_scale_typetransition_current_scenetransition_layout_savetransition_positiontransition_scene_layoutid_cachetransition_transformtextinput_countertextinput_errorview_offset_helperline1line3tag_transition_grouptexttext2lottie_layer_name adjust_height adjust_widthnone icon_onlystandardwideautodarklightlistModenormal disableHomehomeAsUp showCustomshowHomeuseLogoaddmultiplyscreensrc_atopsrc_insrc_overuniform wrap_content beginningendmiddleALTCTRLFUNCTIONMETASHIFTSYMalwayscollapseActionViewifRoomneverwithTextbottomtop enterAlwaysenterAlwaysCollapsedexitUntilCollapsedscrollsnapcentercenter_horizontalcenter_vertical fill_verticalleftrightstartparallaxpinclip_horizontal clip_verticalfillfill_horizontalallminifixed scrollablegone invisibleparentpercentspreadwrappacked spread_insidebarrierchains dimensionsdirectasyncblockingforeveritalicrestartreversestrongweakaction_bar_titleaction_bar_subtitleaction_mode_close_buttonactivity_chooser_view_contentexpand_activities_buttonimagedefault_activity_button list_item buttonPanelspacer parentPanel contentPanelscrollIndicatorUp scrollViewtextSpacerNoTitletextSpacerNoButtonsscrollIndicatorDown customPanelcustomtopPaneltitle_template alertTitletitleDividerNoCustom expanded_menucheckboxshortcutradio submenuarrowaction_bar_rootaction_mode_bar_stubaction_mode_bardecor_content_parentaction_bar_container action_baraction_context_bar edit_query search_bar search_badge search_buttonsearch_edit_framesearch_mag_icon search_platesearch_src_textsearch_close_btn submit_area search_go_btnsearch_voice_btnselect_dialog_listviewRoleAssignmentAddLayout AppToolbarRoleAssignmentAddList!!RoleAssignmentAddSelectARoleLabelRoleAssignmentAddRoleLabelRoleAssignmentAddRoleValueRoleAssignmentAddUserLabelRoleAssignmentAddUserValue RefresherPrincipalsListViewRoleAssignmentDetailLayoutRoleAssignmentDetailListRoleAssignmentDetailNameLabelRoleAssignmentDetailNameValue RoleAssignmentDetailDetailsLabelRoleAssignmentDetailObjIdLabelRoleAssignmentDetailObjIdValueRoleAssignmentDetailEmailLabelRoleAssignmentDetailEmailValueRoleAssignmentDetailTypeLabelRoleAssignmentDetailTypeValueRoleAssignmentDetailRoleLabelRoleAssignmentDetailRoleValueRoleAssignmentDetailScopeLabelRoleAssignmentDetailScopeValue RoleAssignmentDetailOptionsLabelRoleAssignmentDetailRemove$$RoleAssignmentDetailCantRemoveNoticeRoleAssignmentHeaderLayoutRoleAssignmentHeaderRoleAssignmentItemLayoutRoleAssignmentIconRoleAssignmentItemTextAreaRoleAssignmentNameRoleAssignmentTypeRoleAssignmentDifferentiatorRoleAssignmentScope PrincipalIcon PrincipalNamePrincipalDetailRoleIcon RoleCategory RoleRadioBtnRoleAssignmentSelectRoleLayoutRoleRadioBtnListViewAccessControlLayoutAccessControlListView AvatarIcon AccountName AccountEmailAccountManagementLayoutAccountManagementContentLayoutAccountHeaderLayout OptionsHeaderRemoveAccountButton SignOutButtonAccountsRecyclerViewAddAccountLayoutAddAccountButtonAddAccountTextFingerPrintAuthRelativeLayout initial_panelinitial_panel_textviewstart_authentication_scan_butonlayout_get_startedget_started_azure_icongetStartedButton notNowButton imageViewwelcome_layout skip_button done_buttonpager tab_layoutAddAccountTextViewAddAccountImageViewAlertDetailsFragmentLayout AlertDetailsAlertDetailsStatusAlertsDetailsStatusLabelAlertsDetailsStatusIconAlertsDetailsStatusStateAlertDetailsResourceAlertDetailsPropertiesAlertDetailsHistoryAlertsDetailsHistoryHeaderAlertHistoryItemLayoutAlertHistoryItemLevelIconAlertHistoryItemStatusAlertHistoryItemEventTimeStampAlertItemLayoutAlertItemLevelIconAlertItemTitleAlertItemEventTimeStampAlertItemSubTitleSummarySeveritySummaryTextAlertItemCountAlertItemSectionTitleAlertNotificationLoadingLayoutAlertsFilterListAlertsDrawerLayoutAlertsListViewAILiveMetricsLayout ScrollView""ResourceDetailsLiveMetricsListViewLiveMetricsMessageLayoutLiveMetricsInfoTextViewComingSoonLayout LoadingPanel ToolbarTitleComingSoonTextViewNotSupportedPanel ConsoleIconNotSupportedLabelConsoleWebView smallLabel largeLabel container coordinator touch_outsidedesign_bottom_sheet snackbar_textsnackbar_actionnavigation_header_containerdesign_navigation_viewdesign_menu_item_text!!design_menu_item_action_area_stubtext_input_password_togglefingerprint_iconfingerprint_status cancel_buttonUserInfoLayout UserInfoListUserName UserEmailViewAccountLinkAccountChevronIconRefresher_emptyViewEmptyListImage EmptyListItemListViewLoadingPanelNonScrollableListListHeaderLayoutListHeaderIconListHeaderTitle ChevronIconListHeaderSubtitleFavoritesListViewwelcome_tour_imagewelcome_page_titlewelcome_page_textIcon ItemTitle ItemSubTitleHelpAndFeedbackLayoutHelpAndFeedbackListHelpAndFeedbackGeneralLabelHelpAndFeedbackFeedbackLineHelpAndFeedbackFeedbackLabelHelpAndFeedbackFeedbackIconHelpAndFeedbackReportABugLineHelpAndFeedbackReportABugLabelHelpAndFeedbackLearnMoreLabelHelpAndFeedbackWelcomeLineHelpAndFeedbackWelcomeLabel label_messagewrapper_feedback_scrollwrapper_feedback input_name input_email input_subject input_messagewrapper_attachmentsbutton_attachment button_sendwrapper_messageslabel_last_updatedwrapper_messages_buttonsbutton_add_responsebutton_refreshlist_feedback_messages text_headlineinput_password button_login view_header label_title label_version button_updateweb_update_details label_author label_date label_textlist_attachmentsintercept_suggestion_headerintercept_suggestion_idintercept_suggestion_commentintercept_suggestion_doneLottieAnimation MainLayoutContentFrameLayout DrawerLayoutBottomNavigationNavigationViewResourcesFilterNavbarItemIconNavbarItemLabelaction_container action_image action_textaction0 cancel_actionstatus_bar_latest_event_content media_actionsaction_divider""notification_main_column_containernotification_main_column right_sidetime chronometerinfo right_iconnotification_backgroundactions icon_group end_padderNpsPopupScoreLinearLayoutNpsQuestionTextViewNpsFeedbackEditTextNpsFeedbackEmailCheckboxNpsFeedbackEmailTextView PrivacyLink CloseButton SendButtonNpsScoreLinearLayoutNotAtAllLikelyTextViewVeryLikelyTextViewNpsThankYouTextViewPropertyDetailsLayoutPropertyDetailsLabelPropertyDetailsValuePropertyDetailsWebviewLayoutResourceAlertsFilterItemLayoutResourceAlertsFilterTypeIconResourceAlertsFilterItemName CommandIcon CommandLabel AlertsFilterResourceDetailsCardResourceDetailsCardTitleResourceDetailsCardMoreLinkResourceDetailsCardNoContentResourceDetailsCardInnerLayoutDependentResourceLayoutDependentResourcesLabelDividerResourceDetailsLayout HeaderLayout ResourceIcon ResourceName ResourceType StatusIcon StatusValueMultipleStatusViewGroupFirstStatusLabelFirstStatusIconFirstStatusValueSecondStatusLabelSecondStatusIconSecondStatusValueDetailsCommandLayoutResourceScrollViewResourceCardsLinearLayoutResourceAlertsCardResourceAlertsTitleResourceAlertsMore AlertIconAlertTimestamp AlertMessageResourceActivityLogsCardResourceActivityLogsTitleResourceActivityLogsMoreResourceActivityLogsNoEventsActivityLogsErrorIconActivityLogsErrorsCountActivityLogsWarningIconActivityLogsWarningsCountActivityLogsInfoIconActivityLogsInfoCountResourceActivityMetricsCardResourceActivityMetricsTitleResourceActivityMetricsMoremetricsCarousel metricsDotsResourceHealthCardResourceHealthTitleResourceHealthIconResourceHealthValueResourcePropertiesCardResourcePropertiesTitleResourcePropertiesMorePropertiesLayoutResourceManagementCardResourceManagementTitleResourceAccessControlLayoutResourceAccessControlIconResourceAccessControlTitleResourceChildResourcesCardResourceResourcesTitleChildResourcesLayoutResourceDependentResourcesCardResourceDependentResourcesTitleDependentResourcesLayoutCustomSectionsLayoutMetricListItem MetricTitle MetricIconMetricSubtitlePlotViewMetricListPagerItemResourceMetricsListLayoutMetricsListViewResourcePropertiesLayoutBottomGuidelinePropertyStatusIcon PropertyLabel PropertyValuePropertyValueIconPropertyResourceIconResourceFilterItemLayoutResourceFilterTypeIconResourceFilterItemCountResourceFilterItemNameResourceItemLayoutResourceItemTypeIconResourceItemTextAreaResourceItemTypeResourceItemNameResourceStatusIconResourceItemSectionTitleLayoutResourceItemSectionTitleResourceItemSectionMoreBackgroundView FavoriteIconForegroundViewJsonViewSelectorTextJsonViewSelector JsonViewCard JsonTextViewPropertiesViewCardPropertiesViewCardTitleCommonServicesExpandableListAllServicesExpandableListResourcesListViewAccountsFragmentHamburgerMenuListTenantsExpandableListSubscriptionsExpandableList SettingsLinkSettingsLeftIconSettingsLinkText FeedbackLinkFeedbackLeftIconFeedbackLinkTextPrivacyLeftIconPrivacyLinkTextPrivacyLinkIconSettingsLayoutSettingsContentLayoutAccountsHeaderPreferencesHeaderPushNotificationsLayoutPushNotificationsSwitchFingerprintLinearLayoutFingerprintSwitch AboutHeader WelcomeTourWelcomeTourTextThirdPartyNoticesThirdPartyNoticesText VersionLabel SignInLayout BackImageView LogoImageEmailTextField SignInButtonStatusDetailsLayoutStatusDetailsPropertiesSubresourcesListLayout ToolbarLayout ToolbarIconsRightToolbarIconRightToolbarIcon2ToolbarSearchViewToolbarSubTitleThirdPartyNoticesLayoutThirdPartyNoticesTextViewCancelSearchButton SearchTextBoxmessage agentWebViewvisiblemaskedCardView Base.CardView CardView.DarkCardView.Light''Base.Widget.AppCompat.DrawerArrowToggle$$Base.Theme.AppCompat.DialogWhenLarge**Base.Theme.AppCompat.Light.DialogWhenLarge((Base.Widget.AppCompat.Spinner.UnderlinedTheme.AppCompat.DayNight&&Theme.AppCompat.DayNight.DarkActionBarTheme.AppCompat.DayNight.Dialog%%Theme.AppCompat.DayNight.Dialog.Alert((Theme.AppCompat.DayNight.Dialog.MinWidth((Theme.AppCompat.DayNight.DialogWhenLarge$$Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar%%Base.TextAppearance.AppCompat.Inverse++Base.TextAppearance.AppCompat.Large.Inverse,,Base.TextAppearance.AppCompat.Medium.Inverse++Base.TextAppearance.AppCompat.Small.Inverse--Base.TextAppearance.AppCompat.Subhead.Inverse++Base.TextAppearance.AppCompat.Title.InverseBase.Theme.AppCompat.Dialog!!Base.Theme.AppCompat.Dialog.Alert$$Base.Theme.AppCompat.Dialog.MinWidth!!Base.Theme.AppCompat.Light.Dialog''Base.Theme.AppCompat.Light.Dialog.Alert**Base.Theme.AppCompat.Light.Dialog.MinWidth""Base.ThemeOverlay.AppCompat.Dialog((Base.ThemeOverlay.AppCompat.Dialog.AlertBase.V11.Theme.AppCompat.Dialog%%Base.V11.Theme.AppCompat.Light.Dialog&&Base.V11.ThemeOverlay.AppCompat.Dialog!!Base.Widget.AppCompat.ProgressBar,,Base.Widget.AppCompat.ProgressBar.HorizontalPlatform.AppCompatPlatform.AppCompat.LightPlatform.V11.AppCompatPlatform.V11.AppCompat.Light!!Platform.Widget.AppCompat.Spinner..Base.V12.Widget.AppCompat.AutoCompleteTextView""Base.V12.Widget.AppCompat.EditText**Base.Widget.AppCompat.AutoCompleteTextViewBase.Widget.AppCompat.EditText$$Base.TextAppearance.AppCompat.ButtonPlatform.V14.AppCompatPlatform.V14.AppCompat.Light TextAppearance.AppCompat.Tooltip&&RtlOverlay.DialogWindowTitle.AppCompat//RtlOverlay.Widget.AppCompat.ActionBar.TitleItem,,RtlOverlay.Widget.AppCompat.DialogTitle.Icon))RtlOverlay.Widget.AppCompat.PopupMenuItem77RtlOverlay.Widget.AppCompat.PopupMenuItem.InternalGroup..RtlOverlay.Widget.AppCompat.PopupMenuItem.Text++RtlOverlay.Widget.AppCompat.Search.DropDown11RtlOverlay.Widget.AppCompat.Search.DropDown.Icon111RtlOverlay.Widget.AppCompat.Search.DropDown.Icon211RtlOverlay.Widget.AppCompat.Search.DropDown.Query00RtlOverlay.Widget.AppCompat.Search.DropDown.Text..RtlOverlay.Widget.AppCompat.SearchView.MagIcon))RtlUnderlay.Widget.AppCompat.ActionButton22RtlUnderlay.Widget.AppCompat.ActionButton.OverflowBase.TextAppearance.AppCompat##Base.TextAppearance.AppCompat.Body1##Base.TextAppearance.AppCompat.Body2%%Base.TextAppearance.AppCompat.Caption&&Base.TextAppearance.AppCompat.Display1&&Base.TextAppearance.AppCompat.Display2&&Base.TextAppearance.AppCompat.Display3&&Base.TextAppearance.AppCompat.Display4&&Base.TextAppearance.AppCompat.Headline##Base.TextAppearance.AppCompat.Large::Base.TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Large::Base.TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Small$$Base.TextAppearance.AppCompat.Medium""Base.TextAppearance.AppCompat.Menu33Base.TextAppearance.AppCompat.SearchResult.Subtitle00Base.TextAppearance.AppCompat.SearchResult.Title##Base.TextAppearance.AppCompat.Small%%Base.TextAppearance.AppCompat.Subhead##Base.TextAppearance.AppCompat.Title77Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Subtitle??Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse44Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Title<>Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.Button.Borderless.Colored33Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.Button.ColoredPlatform.V25.AppCompatPlatform.V25.AppCompat.LightBase.V26.Theme.AppCompatBase.V26.Theme.AppCompat.Light!!Base.V26.Widget.AppCompat.ToolbarBase.Widget.AppCompat.ToolbarAlertDialog.AppCompatAlertDialog.AppCompat.LightAnimation.AppCompat.DialogAnimation.AppCompat.DropDownUpAnimation.AppCompat.TooltipBase.AlertDialog.AppCompat Base.AlertDialog.AppCompat.LightBase.Animation.AppCompat.Dialog##Base.Animation.AppCompat.DropDownUp Base.Animation.AppCompat.Tooltip Base.DialogWindowTitle.AppCompat**Base.DialogWindowTitleBackground.AppCompat**Base.TextAppearance.AppCompat.SearchResult%%Base.TextAppearance.AppCompat.Tooltip11Base.TextAppearance.AppCompat.Widget.DropDownItem66Base.TextAppearance.Widget.AppCompat.ExpandedMenu.Item Base.Theme.AppCompat.CompactMenu%%Base.Theme.AppCompat.Dialog.FixedSize((Base.Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar++Base.Theme.AppCompat.Light.Dialog.FixedSizeBase.ThemeOverlay.AppCompat%%Base.ThemeOverlay.AppCompat.ActionBar Base.ThemeOverlay.AppCompat.Dark**Base.ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar!!Base.ThemeOverlay.AppCompat.LightBase.V7.Theme.AppCompatBase.V7.Theme.AppCompat.DialogBase.V7.Theme.AppCompat.Light$$Base.V7.Theme.AppCompat.Light.Dialog%%Base.V7.ThemeOverlay.AppCompat.Dialog--Base.V7.Widget.AppCompat.AutoCompleteTextView!!Base.V7.Widget.AppCompat.EditText Base.V7.Widget.AppCompat.ToolbarBase.Widget.AppCompat.ActionBar%%Base.Widget.AppCompat.ActionBar.Solid&&Base.Widget.AppCompat.ActionBar.TabBar Base.Widget.AppCompat.ActionMode))Base.Widget.AppCompat.ActivityChooserView22Base.Widget.AppCompat.Button.ButtonBar.AlertDialog++Base.Widget.AppCompat.ButtonBar.AlertDialog++Base.Widget.AppCompat.CompoundButton.Switch..Base.Widget.AppCompat.DrawerArrowToggle.Common%%Base.Widget.AppCompat.Light.ActionBar++Base.Widget.AppCompat.Light.ActionBar.Solid,,Base.Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabBar""Base.Widget.AppCompat.ListMenuView!!Base.Widget.AppCompat.PopupWindow Base.Widget.AppCompat.SearchView**Base.Widget.AppCompat.SearchView.ActionBar&&Base.Widget.AppCompat.SeekBar.DiscreteTextAppearance.AppCompatTextAppearance.AppCompat.Body1TextAppearance.AppCompat.Body2TextAppearance.AppCompat.Button TextAppearance.AppCompat.Caption!!TextAppearance.AppCompat.Display1!!TextAppearance.AppCompat.Display2!!TextAppearance.AppCompat.Display3!!TextAppearance.AppCompat.Display4!!TextAppearance.AppCompat.Headline TextAppearance.AppCompat.InverseTextAppearance.AppCompat.Large&&TextAppearance.AppCompat.Large.Inverse44TextAppearance.AppCompat.Light.SearchResult.Subtitle11TextAppearance.AppCompat.Light.SearchResult.Title55TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Large55TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.SmallTextAppearance.AppCompat.Medium''TextAppearance.AppCompat.Medium.InverseTextAppearance.AppCompat.Menu..TextAppearance.AppCompat.SearchResult.Subtitle++TextAppearance.AppCompat.SearchResult.TitleTextAppearance.AppCompat.Small&&TextAppearance.AppCompat.Small.Inverse TextAppearance.AppCompat.Subhead((TextAppearance.AppCompat.Subhead.InverseTextAppearance.AppCompat.Title&&TextAppearance.AppCompat.Title.Inverse..TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Menu22TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Subtitle::TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse//TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Title77TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Title.Inverse33TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionMode.Subtitle;;TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionMode.Subtitle.Inverse00TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionMode.Title88TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionMode.Title.Inverse&&TextAppearance.AppCompat.Widget.Button99TextAppearance.AppCompat.Widget.Button.Borderless.Colored..TextAppearance.AppCompat.Widget.Button.Colored..TextAppearance.AppCompat.Widget.Button.Inverse,,TextAppearance.AppCompat.Widget.DropDownItem00TextAppearance.AppCompat.Widget.PopupMenu.Header//TextAppearance.AppCompat.Widget.PopupMenu.Large//TextAppearance.AppCompat.Widget.PopupMenu.Small&&TextAppearance.AppCompat.Widget.Switch44TextAppearance.AppCompat.Widget.TextView.SpinnerItem11TextAppearance.Widget.AppCompat.ExpandedMenu.Item00TextAppearance.Widget.AppCompat.Toolbar.Subtitle--TextAppearance.Widget.AppCompat.Toolbar.TitleTheme.AppCompatTheme.AppCompat.CompactMenuTheme.AppCompat.DialogTheme.AppCompat.Dialog.AlertTheme.AppCompat.Dialog.MinWidthTheme.AppCompat.DialogWhenLargeTheme.AppCompat.Light##Theme.AppCompat.Light.DarkActionBarTheme.AppCompat.Light.Dialog""Theme.AppCompat.Light.Dialog.Alert%%Theme.AppCompat.Light.Dialog.MinWidth%%Theme.AppCompat.Light.DialogWhenLarge!!Theme.AppCompat.Light.NoActionBarTheme.AppCompat.NoActionBarThemeOverlay.AppCompat ThemeOverlay.AppCompat.ActionBarThemeOverlay.AppCompat.Dark%%ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBarThemeOverlay.AppCompat.Dialog##ThemeOverlay.AppCompat.Dialog.AlertThemeOverlay.AppCompat.LightWidget.AppCompat.ActionBar Widget.AppCompat.ActionBar.Solid!!Widget.AppCompat.ActionBar.TabBar""Widget.AppCompat.ActionBar.TabText""Widget.AppCompat.ActionBar.TabViewWidget.AppCompat.ActionButton''Widget.AppCompat.ActionButton.CloseMode&&Widget.AppCompat.ActionButton.OverflowWidget.AppCompat.ActionMode$$Widget.AppCompat.ActivityChooserView%%Widget.AppCompat.AutoCompleteTextViewWidget.AppCompat.Button""Widget.AppCompat.Button.Borderless**Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored--Widget.AppCompat.Button.ButtonBar.AlertDialogWidget.AppCompat.Button.ColoredWidget.AppCompat.Button.SmallWidget.AppCompat.ButtonBar&&Widget.AppCompat.ButtonBar.AlertDialog((Widget.AppCompat.CompoundButton.CheckBox++Widget.AppCompat.CompoundButton.RadioButton&&Widget.AppCompat.CompoundButton.Switch""Widget.AppCompat.DrawerArrowToggle%%Widget.AppCompat.DropDownItem.SpinnerWidget.AppCompat.EditTextWidget.AppCompat.ImageButton Widget.AppCompat.Light.ActionBar&&Widget.AppCompat.Light.ActionBar.Solid..Widget.AppCompat.Light.ActionBar.Solid.Inverse''Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabBar//Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabBar.Inverse((Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabText00Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabText.Inverse((Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabView00Widget.AppCompat.Light.ActionBar.TabView.Inverse##Widget.AppCompat.Light.ActionButton--Widget.AppCompat.Light.ActionButton.CloseMode,,Widget.AppCompat.Light.ActionButton.Overflow))Widget.AppCompat.Light.ActionMode.Inverse**Widget.AppCompat.Light.ActivityChooserView++Widget.AppCompat.Light.AutoCompleteTextView++Widget.AppCompat.Light.DropDownItem.Spinner&&Widget.AppCompat.Light.ListPopupWindow((Widget.AppCompat.Light.ListView.DropDown Widget.AppCompat.Light.PopupMenu))Widget.AppCompat.Light.PopupMenu.Overflow!!Widget.AppCompat.Light.SearchView11Widget.AppCompat.Light.Spinner.DropDown.ActionBarWidget.AppCompat.ListMenuView Widget.AppCompat.ListPopupWindowWidget.AppCompat.ListView""Widget.AppCompat.ListView.DropDownWidget.AppCompat.ListView.MenuWidget.AppCompat.PopupMenu##Widget.AppCompat.PopupMenu.OverflowWidget.AppCompat.PopupWindowWidget.AppCompat.ProgressBar''Widget.AppCompat.ProgressBar.HorizontalWidget.AppCompat.RatingBar$$Widget.AppCompat.RatingBar.Indicator Widget.AppCompat.RatingBar.SmallWidget.AppCompat.SearchView%%Widget.AppCompat.SearchView.ActionBarWidget.AppCompat.SeekBar!!Widget.AppCompat.SeekBar.DiscreteWidget.AppCompat.Spinner!!Widget.AppCompat.Spinner.DropDown++Widget.AppCompat.Spinner.DropDown.ActionBar##Widget.AppCompat.Spinner.Underlined%%Widget.AppCompat.TextView.SpinnerItemWidget.AppCompat.Toolbar**Widget.AppCompat.Toolbar.Button.Navigation--TextAppearance.Compat.Notification.Info.Media((TextAppearance.Compat.Notification.Media--TextAppearance.Compat.Notification.Time.Media..TextAppearance.Compat.Notification.Title.Media..TextAppearance.Compat.Notification.Line2.MediaWidget.Design.TabLayout##Base.V21.Widget.Design.AppBarLayoutBase.Widget.Design.AppBarLayout##Base.V26.Widget.Design.AppBarLayout""Animation.Design.BottomSheetDialog##Base.V14.Widget.Design.AppBarLayoutBase.Widget.Design.TabLayout00TextAppearance.Design.CollapsingToolbar.ExpandedTextAppearance.Design.Counter&&TextAppearance.Design.Counter.OverflowTextAppearance.Design.ErrorTextAppearance.Design.Hint&&TextAppearance.Design.Snackbar.MessageTextAppearance.Design.Tab Theme.DesignTheme.Design.BottomSheetDialogTheme.Design.Light$$Theme.Design.Light.BottomSheetDialogTheme.Design.Light.NoActionBarTheme.Design.NoActionBarWidget.Design.AppBarLayout""Widget.Design.BottomNavigationViewWidget.Design.BottomSheet.ModalWidget.Design.CollapsingToolbarWidget.Design.CoordinatorLayout""Widget.Design.FloatingActionButtonWidget.Design.NavigationView$$Widget.Design.ScrimInsetsFrameLayoutWidget.Design.SnackbarWidget.Design.TextInputLayout""TextAppearance.Compat.Notification''TextAppearance.Compat.Notification.Info''TextAppearance.Compat.Notification.Time((TextAppearance.Compat.Notification.Title))Widget.Compat.NotificationActionContainer$$Widget.Compat.NotificationActionText((TextAppearance.Compat.Notification.Line2HockeyApp.ButtonStyleHockeyApp.EditTextStyleHockeyApp.SingleLineInputStyle intercept_suggestion_headerstyle!!intercept_suggestion_commentstyle$$intercept_suggestion_donebuttonstyleintercept_suggestion_idstyleintercept_suggestion_backgroundAzureMobileThemeAzureMobileTheme.SplashAzureMobileTheme.LoadingPopupMenuLightAzureMobileTheme.SettingsListViewListItem TallListItemMediumListItemCompactListItemStatusListItem ListItemIconListStatusIconExpandableGroupHeaderTitleGroupHeaderTitleClickableListItemExpandableGroupHeaderSubTitle DetailsFrame SmallHeaderSmallRowExpandableListViewGroupTitleExpandableListViewItemPropertyListViewItemListItemMainTextListItemSecondaryTextListItemPropertyValueTextListItemPropertyNameTextListItemMetricPlotViewTextBoldText LargeText HyperlinkTextResourceListItemResourceListItemIconResourceListItemTitleResourceListItemSubTitleResourceListItemStatusIcon SectionHeaderSectionHeaderTextAlertListStatusIcon AlertListItem AlertItemTextAlertItemTimeTextAlertItemSummaryImageViewAsTopbarItemRoleAssignmentLabelRoleAssignmentSubLabelSettingsTextLineSettingsRightIcon SettingsTextSettingsHeaderTextSettingsV2MenuItemSwitchabc_action_bar_embed_tabsabc_allow_stacked_button_bar abc_config_actionMenuItemAllCaps&&abc_config_closeDialogWhenTouchOutside//abc_config_showMenuShortcutsWhenKeyboardPresentLD@8@\x0Lh,Hd (D`|d (D`|$@\x <Xt88 T 0 L h , H d ( D l 0 L h ,Hd (D`|$@\x <Xt8Tp4Pl0Lh,Hd (D`|$@0Lhl(D`|4Pl0Lh,Hdd (D`| < X t !!8!T!p!!! "(""""""#4#P#l######$0$L$$t%%%%&$&@&\&x&<''((D(`(|((((),)H)d)))))) *(*D*`*|****+8+T+p++++++,4,P,l,,,,,,-0-L-h----.0...../8/T/p///// 0<0X0t00000141t11111<2X2t2222303X333334H4d44445,5H5d555555T6p66666 7T7p77777708L8h888889  ! " # $ % &   @@@@@@@@@' ( ) * + , - . / !"#$%&'()*+,-@.@/0@1@2@3@4@5@6@789:;<=>?@ABC0 1 2 3 4 5 DEF0 1 2 3 4 5 G H 6 I@JK@L@MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab@7 cdefghijklmnopqrstuvwx@yz{@|}~@@@@@@ 0 1 2 3 4 5 @@@@@@ 8 9 : @; < = > ? @ ; < = > ? @ A B C D E 0 1 2 3 4 5 @@0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 @@@@@@@@@@F PG 0  @ @ 0 1 2 3 4 5 H I J K L @$ @@@@@ !"@#$ 9 F PG 0M N O P pQ R S % 9 F PG 0M N O P pQ R S &' T U ( )*+,-.9 F PG 0M N O P pQ R S V W X wY / 9 F PG 0Q R S 0 9 F PG 0Q R S Z w12345$ ( [ 6@7@89:;<=>?@AB@C@DE@F@GH\ ] IM X J@K@LMNO@P@Q@R@S@TUVWXYZ[\]^_`a1 2 3 4 5 bc9 F G Q R S defgh^ _ ijkl` mn` o` pqr@st` u` v@w@x ya b c z@c {@c | } ~b d e ` ` ` ` ` ` ` ` b d e a b c @c @c @@@@@@@@ " f g h i j k l ( m n o  p q EEEL8!j"iL( 8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p .$-F=<; #"{uPjgfe d c ` _^]hiKVWokz #/$2%()*+,-./0123456789:;<=>@AFGIJKLMNOPQRST33U L8 0@P`p'#2,"#$?%V*W(X)Y+Z.[1L85L8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p\PUTLWSQKItuvwxyz{|}~g]_`abcef[hijkmnoprJqld!^"&'sBXCRDVENHOL(8 rsqL8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p !"&'BCDEHL(8 uvtL8@ 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p  !"&'BCDEHL(8@ xywLh8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`20-FB?; 5(6789:<=>@ACDE4G !"#$%&!'")&*',L(8 |z{L8 0@P`p 0@P`pMJINKHL`b_fheP]O\[ZWUTSQRV!X"YL(8 ~}$L`8 0@0l1m2o3k4nL`8x 0@0C1D2B3F4EL`8 0@0H1G2M3Z4YL`8 0@01234L`8@ 0@01234L`8 0@03112/3.4+L`8 0@0a1c2d3g4^L$Lx 8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p\]^_`a,b*c)d(eEfAg6h:i9jkl!mnopqSrOsZt[u\vawYxHyIzJ{L|M}N~GQRTUXb~}tlmnpqrsvwxy|?  78>@BCD%&'+01345  L8 XpL8L8 0 !L8r>L8 ?@APL8 0@P`p L80/L`P8-dL 8 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0 @    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~L8ca 0@P`p 0@P`p 0@    !  " $!"#$%&$;#L8da 0@P`p 0@P`p 0@(+?,G' / . - 8 2=1&>96F0%;3E7)4:5< A!*"@#D$C%B&A;L 8fa 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@X  h d tyng{wrlY[}iosx v!P"m#z$u%q&v;k>j?f@eApBCDEFGHIJKL|MNOPQRSTUV~WKXNYMZH[I\]J^L_c`ba`b_c^dQeRfSgThUiVjWkZl\m]nOoapqrstKuNvwxyz{|}e~eL8ja 0@P`p 0@P`p 0@P`